Авторитетът на Писанията

1400

Вие знаете, че последните два пъти говорихме върху полагане на основата и първия ден това, с което се занимахме беше, че има само една основа, както се казва в:

1 Коринтяни 3:11 Няма друга основа, освен положената, която е Исус Христос. 

Така че, единствената основа за християнския живот, за евангелската църква, за домовете, това е личността на Исус Христос, Той е основата. Казахме, че нито църкви, деноминации, учения, доктрини, нито дори служения не могат да бъдат основа в истинския смисъл на думата, защото цялото писание говори за това, че основата е самия Исус Христос. Навсякъде се казва:

Господ е канара моя. 

Вторият път говорихме за това, че един път положили основата, трябва да можем да градим тази основа. И граденето на тази основа според Матей седма глава става като слушаме Божието слово. Но не само го слушаме, а и го изпълняваме. Защото изпълнителите са онези, които са благословени, не само слушателите. Слушане и прилагане ни прави да растем, да се назидаваме и да заякваме в Господа.

И така, следващото, с което днес ще се занимаем е авторитетът на Божието слово или авторитетът на Писанията или авторитетът на Библията. Защото авторитетът на Библията, както казва самата Библия, е писаното Божие слово.

И е била подложена през вековете, както и сега на постоянна атаки или да речем от време на време на атаки. Но тя е подложена на атаки, защото е Божието слово. Защото ако, както казахме миналия път, че Исус Христос е Божието слово, дошло в плът на земята, то Библията е Божието слово, записано на книга (в момента например  и на електронни носители), но Библията е Божието записано слово, затова се нарича Писанията. Докато Исус е Божието слово, станало човек, Божието слово в плът.

Така че, отношението ни към Божието слово или към Исус Христос е равно на отношението ни към Библията. Ако отношението ни към Библията се влоши, ние започваме да се отнасяме с недоверие към тази книга, това означава, че нашето доверие към Господа Исуса е намаляло. Всяко едно съмнение относно Библията и относно Писанията всъщност означава съмнение в Божия Син. А знаем, че ние се спасяваме чрез вяра в Божия Син. Затова е изключително важно ние да вярваме в Божия Син и да вярваме в Писанията, защото Писанията са словото на Всемогъщия Бог.

Знаете, че думата Библия е гръцка и означава Книгата. Има милиони, милиарди, не знам какво количество книги има на тази земя, но има една Книга, която е Книга на книгите и това е Библията.

И така, започвам с:

Йоан 10:34-36

34.Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон:

 „Аз рекох, богове сте вие”?

35.Ако са наречени богове ония, към които дойде Божието слово, (и написаното не може да се наруши или Писанието не може да се наруши)

36.то на Този, Когото Бог освети и прати на света, казвате ли, богохулствуваш, защото рекох,

 Аз съм Божий Син? 

Сега искам да обърнете внимание на това, което е написано в скобки в 35 стих –(и написаното не може да се наруши), или на английски език ( Писанието не може да се наруши). Така че, написаното или Писанието не може да се наруши. Вижте колко е важно Писанието, което Бог е дал.

Всяко нещо, което си го казал устно, след това можеш да се отречеш от него. И много хора са се отричали по този начин от собствените си думи и ти не можеш да го докажеш, защото не  е записано.

Но аз съм учил икономика и финанси, имахме много добър преподавател, професор Душанов, който беше такъв счетоводител, просто счетоводител като начин на живот. Той четеше книги за счетоводството. За него счетоводството беше живота. И този човек каза една мисъл, която аз няма да я забравя. Той каза:

– Написаното остава.

Счетоводен принцип. Затова в счетоводството всичко се записва. И не само се записва, но се записва два пъти – един път в пасива, един път в актива. Т.е. в счетоводството всяка една операция се записва два пъти. Всяко нещо се записва два пъти, като двама свидетели ако щете.

От устата на двама или трима свидетели всяка дума ще се потвърди. 

Вижте колко е мъдро това. По същия начин Господ е направил, (и този принцип са го уловили в счетоводството). Но тука се казва:

написаното или Писанието не може да се наруши. 

 Един път записано, то вече си остава. Това, което е било записано преди хиляди години, това остава. Старият Завет, Писанията, те си стоят в същия вид, в който са били винаги. Няма промяна в Божието слово, няма промяна в Писанието.

Друга дума, с което е наречено е логос. Логос е слово, вечното Божие слово, наречено логос. И така, това слово е записано и тука се казва, че то не може да се наруши. Ние трябва да се облегнем на това нещо. Вижте: онова, което е записано в Библията, то не може да се наруши. То си остава завинаги не само в този земен живот и на тази земя. Това същото слово ще го ползваме когато отидем на небесата и в присъствието на Господа. Това е вечно слово. В един от Псалмите се казва:

Твоето слово е установено до века на небесата. 

То не се променя, то е същото вчера, днес и завинаги. Както се казва в:

Евреи 13:8  Исус Христос е същият вчера, днес и до века. 

Защо наблягам на това? Защото да знаете приятели, на какво можете да разчитате. Не можете да разчитате на хора, не можете да разчитате на служители. Ето аз днес ви говоря слово, но всяко нещо което ви говоря, вие трябва да го съпоставяте с Писанията. Било то че пророкувам, било то че поучавам, трябва да бъде библейско и трябва да бъде доказано от Писанията. Ако това слово, което говоря е извратено, вие просто не трябва да го приемате.

Защото много лъжепророци и много лъжеучители излязоха, 

се казва в Библията. И ние това нещо не трябва да го забравяме. Те няма да дойдат при вас с рога и облечени в черно, а се казва, че самия сатана се прави на светъл ангел. Колко повече неговите ангели ще се явят такива. Светът се залива с заблуди в момента, виждате какви филми са пуснати. Филмите са много мощно средство, защото словото, което излиза от там, не е само в думи, но и под формата на образи, картини. Филмите, които подронват авторитета на Божието слово, авторитета на Господа Исуса Христа, показват едва ли не, че Той се е женил с Мария Магдалена и не знам какви неща други. Подронват авторитета Му.

Имаше на времето една рок опера, която аз я слушах на времето, в която Исус Христос Го обрисуват като човек, самозабравил се и не знам какво си. И Юда, горкият в някакви такива мъки, какво да направи:

– Как да Го предам, как да не Го предам. Виж, Той на Бог се прави, пък не  е и т.н.

Постоянно атаки върху личността на Спасителя и върху Библията, която е Божието слово.

Но вие видяхте, че написаното не може да се наруши и аз благодаря на Бога, че Библията е писаното Божие слово, което не може да се наруши. Писание буквално означава написано. Библията не съдържа цялото знание или цел на Всемогъщия Бог във всяко едно отношение или детаил. Не съдържа дори всички божествено вдъхновени послания, които Бог е изговарял чрез хората. Някои ще кажат:

-Как така?

Ще ви покажа. В Откровение на Йоан, и на други места разбира се, но в Откровение на Йоан е най-фрапантно, има един пасаж, в който се отваряха печати и ангелите изговаряха слово, но Господ каза на Йоан:

Това не го записвай.

А имаше Божие слово, което беше изговорено. Има слово, което не е записано, както се казва, че:

Исус направи много други неща,

но това  е записано с цел вие да повярвате.

 Т.е. Писанията са ни дадени с цел ние да повярваме, а не с цел да имаме знание за всичко. Самата Библия е написана за Адамовото потомство, приятели. Тя не е написана за други теми. Някои питат за други галактики, за други планети, дали има живот и т.н. Тези неща Господ е благоволил да ни покаже, че просто не ни засягат. Това, от което имаме нужда Той ни го е дал. Не ни дава да гледаме на неща, от които нямаме нужда, суетни работи. Както окултизма надниква в неща,  които на човека не са му дадени. По този начин те търсят някакво допълнително, скрито, свръхестествено знание, с което дявола ги заблуждава, влизат в гордост и в заблуди и по този начин отпадат от истината.

Самият аз преди много години, като чух първо Евангелието, реших, че съм доволно глупав да не мога да разбера какво пише в Библията, и че трябва да чета философия, за да мога да чета Библията. И започнах да чета философски книги. Най-много Шопенфауер четях. И от тези философски книги накрая се изпълних с такова неверие и нихилизъм. Разбира се и Фридрих Нитше, разбира се той пък в другата крайност отиде, с такъв нихилизъм се изпълних, с такова неверие. И накрая аз изгубих вярата, защото си мислех, че философите ще ми помогнат. Но не.

Чистото Божие слово е това, от което се нуждаеш ти. Амин.

Така че, посланието на Библията е предназначено към Адамовото потомство. Някои ще кажат:

А преди Адам имало ли е хора? Имало ли е преди Адамово поколение?

Дали е имало или не аз не мога да кажа със сигурност. Дали земята е на 6 хиляди години или е на 1 милион години аз не мога да кажа. Това просто не ми влиза в работата. Аз мога да кажа това, което е ясно в словото и това, което служи за нашето назидание и за нашето спасение. Останалото, след като Господ не пише за тези поколения преди Адам, дори да ги е имало, те просто не ни влизат в работа. За какво ти е да знаеш за тях. По добре да знаем какво трябва днес да направим. Целият свят лежи в греха и има нужда от спасение, а ние се занимаваме с преди Адамовото поколение. Целият свят погива, а ние се занимаваме с други неща. Както казва Смит Уигълзуърт:

Хората четат Библията на гръцки, други я четат на еврейски, пък аз я чета на Светия Дух.

Нужно ли е да четеш Библията, непременно да знаеш гръцки, непременно да знаеш еврейски. Хубаво е, но дори да не ги знаеш, основните неща, които трябва да ги знаеш, те са записани там и можеш да ги знаеш и можеш да ги изпълняваш.

Това, което знаеш, сложи го в употреба и ще бъдеш блажен.

 Записаното не може да се наруши,

 Така че Библията е написаното Божие слово, което знаем, че е писмото на Бога към нас, хората. Това е писмото на Бога към тебе персонално. Някой ще каже:

Добре, как да знам, че Библията е Божието слово, което е насочено към мене? 

И аз ще ви дам един пример тука, за да го видите. В Евангелието според Матей 19:3-9 пише, че фарисеите повдигнаха въпроса за брака и за развода пред Христос, за който няма да се занимаваме в момента, макар че някои хора ги интересува. Не ни е това предмета в момента. Христос се върна чак до сътворението и Той им показа, че в книгата Битие, това, което е записано, макар че  е записано преди 3 хиляди и петстотин години горе долу по мои изчисления. Казва:

Не сте ли чели, че Оня, Който ги е направил, направил ги е отначало…

 В еврейски език книгата Битие не се казва Битие, а се казва Началото. Защото на еврейски всяка книга се казва така, както е първата дума, както започва самата книга. Защото в:

Началото Бог направи…

Затова на еврейски те имат по-различни имена, но не се безпокойте за това – същата е Книгата, просто по друг начин е назована. И се казва, че:

Отначало Бог ги е направил мъжко и женско,

И ги е създал не да се развеждат хората, а

…да станат една плът.

 Обаче садукеите, както много днешни садукеи са лукави и повдигат въпроса за възкресението от мъртвите, защото не вярват в него. И днес много хора не вярват в Божията сила и възкресяването на мъртвите. Дори и да вярват, че Исус е възкръснал от смъртта някак си, в самата възкресенска сила не вярват. И те започват да говорят по този въпрос, но Исус ги насочва към втората книга от Петокнижието, за да им докаже, че има възкресение от мъртвите. Погледнете какво доказателство прави, че има възкресение от мъртвите, направо главозамайващо доказателство от страна на Христос. Погледнете, с такава мъдрост, с такова откровение говори. Погледнете какво говори:

Не сте ли чели онова, което Бог ви говори, като казва: Аз съм Бог Авраамов, Исаков и Яковов

и после допълва:

Той не е Бог на мъртвите, а на живите.

И те остават с зяпнала уста. Това вярвам хора, че е дарбата на слово на мъдрост в действие. Аз казвам в какво вярвам. Аз вярвам, че тук имаме, и на много други места, как Христос използва дарбата мъдрост в действие. Забележете: Отговаря така, че им затулва устите и не могат нищо да кажат. Той им казва: Той е Бог Авраамов, Исаков, Яковов – те са починали вече по това време от преди две хиляди години, когато Той говори това нещо. И тогава Той допълва:

Той е Бог на живите, а не на мъртвите.

Т.е. Той казва: те не са мъртви, те са живи, Той е Бог на живите, т.е. говори за възкресението. Вижте колко хубаво Бог говори за възкресението на мъртвите. Обаче това не е тука, което исках да ви покажа. Исках да ви покажа следното:

Не сте ли чели онова?

И аз искам да ви попитам:

Не сте ли чели Библията? Не четете ли Библията или слушате хора, които ви говорят върху Библията само? 

 Не сте ли чели онова, което Бог ви говори?

 Кога ви говори? – сега. Не сте ли чели това, което Бог ви говори сега? Чакай, кога е това? Преди две хиляди години. Или преди хиляда и петстотин години да речем, когато Мойсей го е записал. Тогава го е записал. Сега вече три хиляди и петстотин години от тогава. И Господ казва:

Не сте ли чели онова, което Бог днес ви говори?

Какво идва да каже това? – че това слово е актуално, и това слово не е за три хиляди и петстотин години, това слово е актуално  и важи днес за сегашната ситуация и че това слово е за тебе  и за нас. Защото казва:

Не сте ли чели това, което Бог ви говори?

Не на Мен ми говори, но на вас ви говори. Не сте ли чели това нещо? Ето вижте какво слово казва Господ:

Матей 22:31 Не сте ли чели онова, което Бог ви говори?

Искаш ли Бог да ти говори? Ето на мен ми задават въпроси:

Но как Бог говори? 

Искаш ли Бог да ти говори? Основният начин, чрез който Бог говори е чрез Писанията, основния библейски начин. Всеки друг начин  е допълнителен. Но най-основния начин е чрез Библията, чрез Писанията. Така че, съсредоточи се в изучаване на Писанията и Бог ще ти говори. Може да не Го чуеш първия ден, но Той ще започне да ти говори чрез Писанията.

Искам да се върна с материала, с който бях започнал. О, Алелуя, Господи, колко важно нещо сега ще ви покажа.

 2 Тимотей 3:16 Цялото Писание (Стария и Новия Завет – цялата Библия) е боговдъхновено…

Какво значи това? Бог е вдъхнал това Писание. То идва чрез Светия Дух. Самото Писание не е дадено без Светия Дух, а е дадено чрез Светия Дух.

Битие 1:1 В началото Бог създаде небето и земята.

2. А земята беше пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната, и Божият Дух се носеше над водите.

И Божият Дух се носеше над водите. Божият Дух беше там. И както беше там Божия Дух, из един път:

3. Бог рече: Да бъде светлина и стана светлина.

Имаме присъствието на Святия Дух, имаме Божието слово. Присъствието на Святия Дух и Божието слово заедно стават реалност. Още един път ще го повторя, защото Бог ми го дава в момента това.

ПРИСЪСТВИЕТО НА СВЕТИЯ ДУХ ПЛЮС ИЗГОВОРЕНОТО БОЖИЕ СЛОВО СТАВА РЕАЛНОСТ, СТАВА СЪТВОРЕНИЕ.


Да бъде светлина и стана светлина,
 

Защото Духът и словото действаха едновременно. Както сега аз говоря: така говори Бог Отец, думите, които говоря са словото и Сина Исус е Божието слово, а дъхът, с който изричам е Светия Дух. Така че Отец, Син и Светия Дух работят и трите личности заедно. Отец изговаря, думите са словото или както Исус е словото, а пък Духът е дъхът с който излиза това слово. Ако едно от тези три неща липсват, не може да има нещо. Ако мен ме няма, не може да говоря, ако няма думи, а само дъх, нищо няма да чуете, а ако няма думи, а само дъх, няма да чуете нищо, а само движене на устни. Така че има нужда от трите личности при сътворението и при всяко действие. Затова Бог Отец действа чрез Неговото слово и чрез Неговия Дух. И Неговото слово е написано като Писанията. Така че,

Цялото Писание е боговдъхновено, 

То е вдъхнато от Бога на Божии хора, които да го запишат. Така че ние не трябва да гледаме на хората, а на Духът, Който е работил чрез хората. Един Дух, много писатели, но един Дух. Един е истинския писател зад тях.

Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поучение,

И това правим в момента – полезно е. Да се поучаваме какво е – полезно. Второ:

…за изобличение,

 Някои хора казват:„Брате, ние да се насърчаваме…”

 Има и изобличение освен насърчение. Значи има изобличение за грях. После,

…поправление,

 Като си изобличен, да ти покаже как да се поправиш. И накрая,

…наставление, или растеж в правдата, изграждане в правдата,

 Т.е. да можеш да растеш в правдата на Господа.

…за да може Божият човек да бъде усъвършенстван, съвършеноприготвен за всяко добро дело.

 Подготвен, приготвен за добри дела. Защото ако тези неща ги няма – ако го няма Божието слово, ако няма изобличение, поправление, наставление в правдата, хората не знаят как да вършат добро. Мислят, че изписват вежди, а изваждат очи, и такива случаи има. Така че виждате съвместното действие на Божия Дух и Божието слово колко е важно. Защото има различни течения:

Едно течение набляга само на Писанията. „Писанията, Писанията, Писанията, а Духът Го няма никъде. И няма живот в това.”

Друго пък набляга само на Духа, само на проявленията: какво паднало от небето, от къде кацнало, кой къде е паднал, какво е станало. Обаче няма слово. Има някой да освободи някакво слово за нещо конкретно, но го няма Божието слово, няма го Писанието. Така че, тези постепенно има опасност да отидат в заблуда. Няма ли го Писанието, идва заблуда.

Матей 22:29 А Исус в отговор им рече:

Вие се заблуждавате, като не знаете

писанията, нито Божията сила.

 Ето, Той им показва грешките от къде идват? Или непознаване на Писанията, или непознаване на Божията сила, която е Светия Дух. Едно от тия две неща. Затова ние не едното, или другото, а едното и другото, и двете. Писанията, което е Божието слово и Божията сила, което е Духът. И тогава няма заблуда.

Искам да кажа за църкви, които наблягат на Писанията, но им липсва Божията сила, от сега са в заблуда, да го знаете това нещо.

 1 Коринтяни 4:20 Божието Царство не се състои в думи, а в сила.

Не в приказки, а в сила. В оригинала говори, не в логос, а в дунамис. Така че имайте предвид, че Писанието само по себе си не е достатъчно и силата сама по себе си не е достатъчна. Трябва Духът и Писанията съвместно да действат. О, някой ще каже:

Много сложно е това.

Жизнено необходимо е, приятели. Без Светия Дух всяко учение и доктрина е мъртво. Даже не случайно в:

2 Коринтяни 3:6 буквата убива, а Духът дава живот.

Библия без Светия Дух може да те убие, защото може да бъде използвана от друг дух. Вие знаете, дявола се яви на Исус и Му цитира словото:

…хвърли се от тука, защото е писано.

Мислиш, че дявола не може да ти каже също някое такова слово? Знаете ли колко хора се обаждат и казват:

За мене няма надежда, аз вече съм похулил Светия Дух, няма никаква надежда.

– Какво направи, че Го похули?

Не знам какво си, някакви измислици, истории, било не знам какво направил. Излъгал го дявола и човекът вече отпаднал. И му казвам:

– Отиваш в света и ще си живееш, нали?

И той казва:

– Да.

– Кой те учи на тези работи, дявола естествено? Идва да ти каже, че няма да се покаеш, защото Бог няма да ти прости, по-добре иди в света. Чудесно. Ако не можеш да разбереш кой ти ги говори тези неща? Виж каква посока ти дава. Посоката – погибел. Посоката – света. 

Напротив, Господ изобличава и дава изходен път. Нали казахме, че:

Заедно с изпитанието дава  и изходен път.

Когато Бог говори – има изходен път; когато дявола говори – няма изходен път. Когато Бог говори и изобличава е с любов, когато дявола говори осъжда с омраза. Изобличението от Господа носи живот. Осъждението от дявола носи смърт. Ето ви разлика. Това идва от Писанията и това идва от Духа на Бога. Няма как да го разбереш без Писанията и няма как да го разбереш без Божия Дух.

Така че, когато седнеш да четеш Писанията имаш нужда от твоя помощник – Светия Дух, да тълкува Писанията. Защото Той е Този, Който е дал Писанията на Божиите хора да бъдат записани и Той е Този, Който знае да тълкува Писанията. Който  е дал словото, Той знае да тълкува словото.

 2 Петрово 1:20. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля;

Никое пророчество в Писанието, тука говори за Писанието. Не всеки, който реши да пророкува да каже:

Не е мое частно, но е от Бога.

Трябва да изпитваме другите пророчества, но тия, които са в Писанието,

не са частни на пророка, а са дадени от Светия Дух. Никое пророчество в Писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля;

21.Защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но (светите) човеци са говорили от Бога; движени от Светия Дух.

Ето, искам и това нещо да ви обърна внимание.

Имаш ли пророческа дарба?

– О, да.

– Я ми кажи какво? 

– Сега ще ти кажа, сестро: голямо бъдеще те чака… и така, и така, и така…

Вижте какво пише тука.

…никога не е идвало пророчество от човешка воля,                                          

Не може ти да отидеш и да се допиташ до пророка и да ти каже какво ще бъде. Ако Бог даде ще бъде, ако Бог не даде, няма да бъде. Избягвайте да бъдете манипулирани и доказвани, че сте пороци и трябва да пророкувате на всяко време  и на всеки човек и да си измисляте неща, ако Бог не ви е дал слово.

Защото пак искам да ви кажа: пророкуването, без помазание е плът. Винаги, когато използваш дарбите на Духа, без помазанието на Светия Дух, влизаш в заблуда и вършиш дела по плът и можеш да се присъедини впоследствие сатана и да ти изкриви нещата. Трябва да имате предвид, че дарбите на Духа са зависими от Светия Дух, защото

дарбите на Светия Дух са проявления на Светия Дух,

според 1 Коринтяни 12:7-11. Можете да видите,че дарбите са проявления на Светия Дух. Те не са нещо, което ти притежаваш. Това е нещо, което Той има и благоволява да го излее чрез тебе. Но за да стане това нещо, трябва да го правиш това и да си отворен, когато Той ти дава. Защото дарбите се дават по благоволение и според воля Божия, както Той иска, когато Той иска и на Когото Той иска.

Това не е нещо, което ние притежаваме. Ние просто сме един канал. Колкото една тръба може да позволи на водата да тече през нея. Когато има вода, тече, когато няма вода, не тече. Толкова и ние не можем да ръководим водата, а когато Духът реши ще тече водата.

21.Защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но (светите) човеци са говорили от Бога; движени от Светия Дух.

Както една платноходка е движена от вятъра, така и те са били движени.

Псалм 12:6 Господните думи са чисти думи, като сребро потопено в пещ от пръст, пречистено седем пъти. 

Ето това е много важен момент да го видим:

Защото Господните думи са чисти думи, 

Среброто виждате е образ на Божието слово. Ето, като срещнете на други местасребро в Библията, тогава може да кажете:

А, тука може би става въпрос за словото на Бога.

Виждате ли, преобразите ги има в Библията. Не да си измисляме преобразите, те ги има тука, среброто в случая.

Думите на Господа са чисти като сребро, пречистено в пещ от пръст,

Пръста какво е? Човекът е направен от пръст. Значи тука, среброто е словото, човекът е пръста, огънят е Светия Дух.

Седем пъти, обикновено се използва като число на съвършенство. С други думи, ние сме пръстните съдове, съкровището е Божието слово, което излиза чрез нас чисто и свято, пречистено от огъня на Светия Дух. Но искам да обърнете внимание на нещо. Някой ще каже:

– Да, ама хората са недостойни, нечисти, как може Бог да ги използва? 

Бог използва хората, въпреки, че са несъвършени, както пръста е несъвършена. Но въпреки всичко огънят успява да пречисти среброто и да използва пръста, за да може словото да излезе чрез нея. Така и ние сме използвани.

Вие знаете много добре, че апостол Петър първо се отрече три пъти от Господа, след това се покая, и след това Павел го изобличи във втора глава на Галатяните за лицемерие. И въпреки всичко Петър е написал послание и Петър е бил използван от Господа.

Знаете за Давид, че е съгрешавал на Господа и се е покайвал и въпреки всичко Бог го  е използвал за Божието слово.

Така че човека, въпреки, че е несъвършен, може да бъде използван, за да освободи Божието слово. Но когато и както Бог благоволи да го направи.

Продължаваме по-нататък. Божието слово е вечно и авторитетно.

Псалм 119:9 Господи, Твоето слово е утвърдено на небето до века (или завинаги). 

Не само в този живот, но и в бъдещия живот Неговото слово ще бъде Неговото слово. Така че, когато сега си четете Библиите, вие не четете нещо, което един ден няма да ни трябва, а както казва Исус:

Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е, което е потребно  и Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея. 

Това слово няма да се отнеме от нас. Слава на Господа. Ние тука сме в подготовка приятели за вечността. Алелуя.

Матей 24:35 Небето и земята ще преминат,

Небето ще премине, земята ще премине, и даже се казва, че Господ небето ще го свие като свитък, като една мръсна завеса.

Както жените, домакините, напролет, аз си спомням в нас, парното като работеше и сме в къщи, в апартамента, и бялото перде потъмняваше от изпаренията на парното. И пролетно време, вече като се запролети, трябва да се изпере вече. И знаете ли каква мръсотия излизаше от него.

А представяте ли си какво става с небето  и земята, виждате с това замърсяване, което става по целия свят в момента. Замърсяването и на небето, и на земята. И в един момент Господ като мръсна дрипа всичкото това ще го свие и няма да се намери място за него.

Матей 24:35 Небето и земята ще преминат,

но Моите думи няма да преминат,                                                                                

казва Господ:

Моите думи няма да преминат, 

Ето това е, можем ли да държим на Неговите думи, което четем, че няма да премине. Слава на Господа.

Псалм 119:160 Същността на Твоето слово е истина; И Твоите праведни съдби, до една траят до века.

Словото Му е истина и трае до века. Слава на Господа. Виждате, че няма промяна в Неговото слово. Сега тука има един момент важен. Когато Исус в пустинята е изкушаван от сатана в Матей 4:1-10,  искам да ме слушате внимателно.

Има хора, които не могат да разберат как да се защитават от дявола. Ние имаме освободителни служби  и ще правим освободителни служби, но след това ти трябва да знаеш как да запазиш освобождението. Как да се запазиш свободен и здрав и благословен.

Исус на изкушенията, които идваха отвън, отговаря директно с цитат от старозаветните Писания, а ние можем и от Новозаветните, така че цялата Библия. Три пъти започва с фразата:

Писано е… 

Забележете: Не казва само:

Сатана вън, сатана махай се! 

Да, казва на някои места:

Мини зад Мене, сатано!

Обаче, основното Му воюване е чрез Писанието:

Писано е…

И ти трябва да знаеш как да воюваш с Писанието. То е меча на Духа, Божието слово, ти трябва да знаеш как да го използваш?

 Ефесяни 6:17 Мечът на духа е Божието слово.

Светият Дух използва словото като оръжие. И ти трябва да го използваш, защото когато ти използваш словото под помазанието на Светия Дух, Светия Дух воюва с това слово чрез тебе.

Така че Исус три пъти воюва с Писанието. Той можеше да каже:

Аз съм Божият Син, Аз съм Господа на господарите, Аз Царят на царете. Къде си тръгнал сатано срещу мене.

Но Той не каза такова нещо. Той каза: Писано е… и законно воюва чрез Божието слово. Той се смирява да използва словото по този начин, а много християни не използват Божието слово по този начин, но трябва. Защото това е нашето основно оръжие.

 Матей 5:17,18 Исус казва:  Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона и пророците

(това е в Стария завет); не съм дошъл да разруша, но да изпълня.

Христос се роди под закона. Защо? За да изкупи тия, които са под закона, защото ние всички сме били под закона. Затова Той се ражда под закона. Но понеже никой от нас не е могъл да изпълни закона, той изпълни закона вместо нас, та да можем ние чрез вяра в Него да изпълняваме закона и да влезем в благодатта. Така че Той казва:

не съм дошъл да разруша, но да изпълня.

Ние изпълняваме закона чрез вяра в Него  и чрез силата на Светия Дух.

18. Защото истина ви казвам; Докле премине небето и земята,

нито едно йота, нито една точка няма да премине, докато всичко не се сбъдне.

Всяко нещо е толкова законно вътре, че Той казва, нито една йота, нито една точка, нито най-малкото детайлче от Божието слово няма да отиде напразно. Всичко е важно за Божието слово, няма неважно нещо. Дори наименованията и каквото и да е, всичко е важно. И колко губим, като пренебрегваме словото и отделни книги от него, защото са старозаветни. Или пренебрегваме отделни пасажи. Какво да кажем днес за това? Днес на много места се повтаря едно  и също. Всички вярваме в Божието слово, вярваме в благословенията, в просперитета и т. н. Обаче

цялото Писание е боговдъхновено,

 и трябва да покрием повече неща от това.

Защото ако правдата ни не надмине правдата на книжниците и фарисеите,

къде ще отидем, за да влезем в Божието Царство?

Има един пасаж, който трябва да ви го кажа, като говорим, че Духът и словото действат успоредно. Това е един блестящ пример в:

Псалм 33:6 Чрез словото на Господа станаха небесата, и чрез дишането на устата Му цялото им множество. 

Забележете тука, че при сътворението чрез словото Си Той създаде небето  и земята, а множеството създаде чрез дъхът на устата Си. Т.е. отново словото и Духът действат заедно. Защото знаете, че на еврейски дъх  и дух (дори и вятър) е една и съща дума. Така че Бог създава  и действа чрез Духът и чрез словото. Колко е прекрасно това. Не е толкова сложно. Можем да се движим в Духа, можем да се движим в словото, това е прекрасно.

Алелуя. Благодарим Ти, Господи за това, което ни учиш, за това, което ни даваш. В името на Господа Исуса Христа, Господи, ние Ти благодарим.

И така, вече сме към своя край на поучението. Но има въпреки всичко важни неща, които тука трябва да отбележа, преди разбира се да завърша поучението.

Искам да обърнете внимание, че в Старозаветните писания се пише за Исус. В Лука 24: 13-33, когато двама ученика отиват към едно село, Емаус, и Исус им се явява, но те не могат да Го разпознаят, и те говорят за смъртта Му и т.н. И Исус се приближава към тях и ги пита: 

Лука 24:17 Какви са тези думи, които разменяте помежду си?

18.И един от тях, на име Клеопа в отговор Му рече: Само Ти ли си пришълец в Ерусалим и не знаеш станалото тия дни?

19.И рече им: Кое? А те Му рекоха: Станалото с Исуса Назарянина, Който бе пророк, силен в дело  и в слово пред Бога  и пред всичките люде…

те разказват по-нататък: „Толкова се надявахме и мислехме, че Той ще ни спаси от римляните. Обаче Го разпънаха и Той умря. А сега пък чуваме, че бил възкръснал от смъртта.”

И тогава Исус започва да им говори в Писанията и започва да им говори за Себе Си в Стария Завет. Във всяка една книга да им разяснява там писаното за Него. Трябва да видите в Битие, в Изход, в Левит, в Числа, във Второзаконие, Исус Навиев и т. н. до Малахия. Всяка книга пророкува за личността на Месията Исус Христос. Ти може да не Го виждаш, но Той е там. Сърцата им горят и Той им казва:

25.И Той им казва: О, несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците!

26.Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата Си?

27.И като почна от Мойсея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за Него във всичките писания.

 И Той им казва, че в закона и пророците има за Него и че в Писанията има многобройни пророчества за Исус Христос – от Неговото зачатие, до Неговата смърт и възкресение. Целият Му живот има точки, които така да се каже са показани.

Исаия 7:14 Ето девица ще зачне  и ще роди син и ще то нарече Емануил (Бог с нас).

Девица зачева, ражда син, казва се Емануил – Бог с нас, Исус – Спасител.

И после се казва:

Матей 2:6 И ти, Витлееме, земльо Юдова, никак не си най-малък между Юдовите началства, защото от тебе ще произлезе Вожд; Който ще бъде пастир на Моя народ Израел.

После на други места, като отива да проповядва на определени места:

Матея 4:15  Завулоновата земя и Нафталимовата земя, край езерото, отвъд Йордан, езическа Галилея;

16. Людете, които седяха в тъмнина, видяха голяма светлина. И на ония, които седяха в страната на мрачната сянка,на тях изгря светлина.

И по-нататък: пророчества, свързани с Неговото служение и Неговото поучение. Например от

Исаия 61:1-3  Духът на Господа Иеова  е на Мене, защото Ме е помазал…

Пророчества, свързани с Неговите страдания и смърт, изключително много, дори с подробности: Какво ще каже на кръста: Жаден съм…; прободоха нозете Ми и ръцете Ми… Исаия 53:1-4 ; Псалм 22 глава.

Също така пророчества, свързани с Неговото погребение, с Неговото възкресение, с Неговото възнесение и т.н.

Ти си Мой Син, Аз днес те родих…

Живота Му е показан предварително. Стария Завет има Евангелието в скрита форма.  Новият Завет всъщност разяснява Стария. Новият открива Стария, Старият разяснява Новия. Има много неща да разбереш, като ги видиш в Стария Завет. Например за първосвещеника, и това е което прави в момента Исус за нас пред Бог Отец на небето. Ходатайства, застъпничество и т.н.

Така че виждате целия Му живот, и всичко това е пророкувано и то се изпълнява и на места се изпълнява даже бих казал буквално. Както с влизането Му с магаре в Ерусалим, това е пророкувано. И Той специално изпраща учениците Си да поискат магарето.

Дайте магарето.

– Чакайте, защо го развързвате това магаре, крадете ли го, какво правите?

– На Господа трябва.

– А, след като е за Господа, даваме го.

Защото Господ ги е предупредил.

Хвърлиха жребии за дрехите Ми.

Какво нещо, дори това е пророкувано.

В Неговите рани ние се изцелихме… 

Други такива неща. Даже смъртта Му на дървото, на кръста.

Да бъде благословен Господ, последователен, цялостен  и вседостатъчен.

Матей 28:19, 20 19.Идете, прочее, и научете всичките народи, като правите ученици, и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух. 

20.като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал… 

Ние виждаме, че Стария Завет е изключително достоверен. А виждаме сега за Новия Завет:

Исус каза на учениците Си, да учат Своите ученици, да ги учат всичко, което Той им е заповядал. 

Т.е. какво им казва Той. Той не  е записал нищо на земята, докато е бил. Но ги кара те да запишат  и да оставят учението си.

И знаете, Евангелията написани, Посланията, Деяния на апостолите, Откровение на Йоан и т.н. После Той казва в:

Матей 23:34 Затова, ето, Аз изпращам

до вас пророци, мъдри и книжници… 

Книжници означава писатели.Т.е. Господ казва:Аз ще изпратя пророци, мъдри хора и писатели, които да пишат, така че тези неща, които Той е говорил да могат да се запишат.

Йоан 14:26 А Утешителят, Светия Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. 

Някои казват:

Добре, как да сме сигурни, че това нещо, което са записали, че е вярно. Може някои неща да не са успели да запишат както трябва. Вижте, Той казва:  

Святият Дух ще ви напомни всичко, което съм ви казал. 

Святият Дух им дава отново. Движени от Святия Дух те са писали тези евангелия, всичките тези неща са написани под въздействието на Святия Дух. Той им напомня миналото. Някои хора казват:

Забравям словото.

Святият Дух ще ти напомня словото, само разчитай на Него.

Малахия 4:6  Не чрез сила, нито чрез мощ,

 но чрез Духа ми, казва Господ на силите.

Освен това Той казва:

Той ще ви научи на всичко, 

 Той е Учител за всичко. Не само за миналите неща ще ви напомни, но днес ще ви бъде вашия Учител, Той ще ви учи. Когато четете Библията, Той ще ви учи. Кой? Святият Дух е твоя Учител.

Пламен не ти е Учителя, Святият Дух е твоя Учител. Ти ако не се научиш да слушаш Святия Дух, си загубен в този свят. Не можеш да разчиташ на Пламен или на някой друг. Дори аз като говоря ти трябва да се научиш да чуваш Духа на Бога какво говори. Аз може да сбъркам, но Духът не бърка.

Както казват хората, ядеш риба, костите ги отмахваш. Така и когато слушаш проповед вземай месцето, като чуеш някоя кост, някоя работа, където не трябва да я казва проповедника, нещо, което е сбъркал, нещо човешко, отмести го настрани и продължавай да слушаш. Различавай истината от заблудата, различавай Божието от човешкото и така слушай Божието слово.

Йоан 16:13-15 А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина;

Той ще ви научи на всичко в минало време, Той ще ви научи всичко в бъдеще време. Минало, настояще и бъдеще Той ще ни напомня цялото Писание. Нека да видим:

 2 Петрово 3:1,2 Ето възлюбени, пиша ви това второ послание;…

2. за да помните думите, изговорени по-напред от светите пророци и заповедта на Господа Спасителя….

Той говори: В това послание аз ви напомням заповедта на Господа. И после казва:

2 Петрово 15,16 И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезния ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост.

16. както пише и във всичките си послания,когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания, за своята погибел. 

Обърнете внимание на едно нещо, дали го забелязахте, че Петър нарича посланията на Павел писания. Т.е. другите писания са писанията на Божието слово, и той включва в другите писания посланията на Павел, забелязвате ли?

…в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания. Както правят и с другите писания в Библията за своя погибел.

 Така че тука Петър в посланието си включва и посланията на апостол Павел като боговдъхновени послания. Виждате ли колко интересно? В Новият Завет как се доказва всъщност, че евангелията са от Бога, защото Исус им казва, че Святият Дух ще им показва всичко, което е казал и те са длъжни да го предадат на своите ученици, да предадат всичко, което Той е заповядал. Те го правят, като записват евангелията. И тука пък в посланията за доказателство Петър пише за посланията на Павел, че те са боговдъхновени писания, които някои ги изопачават, както правят и с другите писания в Библията.

Така че Стария и Новия Завет взаимно се потвърждават и се допълват, като съставляват едно последователно, цялостно и вседостатъчно Божие откровение за нас, приятели.

И благодарим на Господа Исуса Христа за свещените писания. Благодаря на Бога, любимата ми Книга.

Смит Уигълзуърт е чел само тази Книга. И той  е казал така:

– Когато чета вестника, аз чета частична истина, когато чета Библията, аз чета пълната истина. Когато чета вестник, чета частична истина. Защо трябва да чета вестник, като мога да чета пълната истина. А на друго място казва: Когато чета вестника излизам от четенето омърсен, а когато излизам от Библията, излизам очистен или осветен.

Бог да ви благослови.

 Амин.