Активиране на ангели

1818

АКТИВИРАНЕ НА АНГЕЛИ

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 07.02.2013г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/29105068

 

        Ще говорим за ангелите. Разбира се, аз няма да покрия целия материал за ангелите, но ще поставим една основа.

Защо искам да говорим по този въпрос? Тъй като това е една много деликатна тема. Знаете, че ние не трябва да се покланяме на ангели. Например, в Откровение на Йоан 19:10 се казва за апостол Йоан, когато му се явява ангел, че паднал в нозете му и се поклонил. Апостол Йоан паднал и се поклонил на ангела. Вие трябва да имате предвид, че когато ти се яви ангел, просто впечатлението вероятно е много голямо и много пъти, когато се яви ангел, хората започват да треперат, страх ги напада, падат на земята. Така, че той просто се е поклонил. Но тогава ангелът му казва:

Внимавай да не правиш това, защото аз съм твой слуга

и на братята, които имат свидетелството на Исус

         Колко интересно! Покланяйте се казва на Бога,

 защото духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исус.

        Значи, какво казва? Не се покланяй на мене, покланяй се на Бога и това е в единство с всичките писания. Знаете, Исус какво каза на сатана, който му се яви в пустинята, той също е ангел, но паднал ангел – това е в Матей 4-та глава. Дявола поиска от Исус да му се поклони, показа му всички царства на света, показа му цялата слава и каза:

 всичко ще ти дам, само падни и ми се поклони.

         Вижте каква борба за поклонение има. И тогава Исус каза на кого трябва да се покланяме – на Господа, нашия Бог. И после в Йоан 4:23 и 24 се казва, че

Бог е Дух  и ония, които Му се покланят,

 с Дух и истина трябва да Му се покланят

         Виждате на кого трябва да се покланяме. Значи поклонението е 100% само на Бога. Като казвам само на Бога, трябва да имаме предвид, че Исус Христос също е Бог, нали, така, че не става въпрос само на Бог Отец да се покланяму, но и на Исус Христос. И освен това, когато говорим, трябва да бъдем внимателни как говорим. Защото, скъпи приятели, всяко нещо, което говорим, и който служи на Бога със словото, трябва да има предвид, че трябва словото ни да бъде балансирано, да бъде точно в целта, да не е ни наляво, ни надясно, да бъде точно слово, не пресилено. Първо, за да може словото да принася благодат. Защото, ако аз го пресиля по плът, излизам в плътта и може да убедя някого, но в същото време ще изгубя от Божията благодат. От друга страна трябва също да имаме предвид, че врага може да слуша или хора, които търсят, както се казва: „под вола теле”. И само чакат нещо да сбъркаш, и веднага могат след това да изкарат цяла история за това, какво лъжливо учение си направил и т.н. Така, че винаги трябва да бъдем внимателни в това, което говорим, за да не даваме никакъв повод на врага да обвинява. Както казва Павел на Тимотей – здраво говорене – за да няма врага в какво изобщо да се захване. Макар, че те на Исус му се захващаха с учението и с думите, които казваше и се съблазняваха и в Него. А пък аз смятам, че Исус е по-съвършен от нас, но въпреки всичко и на Него му намираха кусури. Така, че ако на Исус са му намирали кусури, и на нас ще ни намират, няма как, но трябва да се служи на Бога така или иначе. Но смятам, че това ще бъде от полза на някои хора.

Нека се върна на стиха на Откровение на Йоан 19:10:

 Паднах в нозете му да му се поклоня, но той ми рече:

Стой, не прави това. Аз съм съслужител твой и на твоите братя

         Какво означава това? Това означава, че ангелите са №1, те са Божии слуги, Божии служители. След малко ще се прехвърлим в Евреи 1:14 и ще видите, че ангелите са служебни духове. Тоест, те не са в тяло, те са духове. Но това не означава, че не могат да се явят в тяло. Вие знаете случаи в Библията, при които ангелите се явяват и с тяло.      Например, при Лот дойдоха два ангела, които бяха толкова реални, че просто содомците искаха да ги насилят. Знаете го този случай, значи толкова реални са били. Идват, ангели се явяват и сядат да се хранят. Виждате, че ангеите могат да се явят в тяло, но те са духове. Интересно е, че те нямат душа, те са духове. А знаете, че душата са емоциите, нали? Какво иска да каже това? Вие виждате, когато ангелите се явяват, те не се явяват много разчувствани, те не са чувствителни. Те просто се явяват по заповед на Бога и действат. Няма толкова емоция при тях. Те са слуги на Бога, служебни духове на Бога, обаче, ако погледнете в Евреи 1:14 (тия два стиха успоредно ще ги движа засега) се казва, че те са служебни духове, които са изпращани, от кого? От Бога. Бог изпраща Тия служебни духове. Как? Чрез слово. Бог изпраща тия служебни духове да слугуват на хора.      Виждате ли, да слугуват на хора. Но на кои хора?

 На онези, които ще станат наследници на спасението

        А кои получават наследството на спасението? Които са наследниците. Кои са наследниците – това са децата. Значи ангелите се изпращат да слугуват само на Божиите деца, защото в момента е модерно понятието, даже и песни има, че всеки си има ангел. Не всеки си има ангел. Всяко Божие дете си има ангел пазител, бодигард – spirit, soul and bodyguard. Пази духа, душата и тялото, не само бодигард. Значи, всяко Божие дете има ангел-пазител.

Вие можете да се уверите в това нещо от историята с апостол Петър в 12-та глава на Деяния на апостолите. Можем да минем по-късно към нея. Когато апосто Петър е хванат в затвора, четири четворки войници го пазят, вериги на ръцете, вериги на краката, тъмна килия. И когато му се явява ангел в килията, в резултат на молитвата на светиите и ангела го сръгва по ребрата: „Ставай, Петре, обуй се, загащи се и тръгвай!” И веригите му падат, той излиза и отива в дома на Марк, където се молят за неговото освобождение. Той почуква на вратата и те с такава вяра отвътре реагират, вяра за освобождението, че въпрекиу че се молят за неговото освобождение  казват: „Не може да бъде Петър”. Слугинята казва: „Той е. Чувам гласа му, същия, на Петър гласа. Той е вече освободен”. „Не, не може да е Петър. Петър е в затвора. Ние се молим за неговото освобождение”. Добре, те се молим за освобождението на Петър, и когато Бог наистина изпраща ангеа Си да го освободи от затвора, те не могат да повярва, че е истина и казва: „Не, не може да бъде, това не е Петър, това е неговия ангел”.

Виждате, понякога ние се молим така, че вярата ни не е толкова съвършена, но в същото време Бог пак отговаря на молитвата. Защото в Ефесяни 3:21 се казва, че Бог е способен да ни даде повече отколкото искаме и мислим. Слава на Бога за това. И бих казал също, че ни дава повече, отколкото вярваме. Това е насърчително, че не всичко зависи от вярата ни, всичко зависи от Него. Алелуя, това не означава да не вярваме. Това означава, че понякога Господ може да подейства.

И тогава апостолите казаха на слугинята: „Това е неговия ангел, не е Петър”. Толкова реално е била за тях ангелската намеса, че по-реално е ангел да се яви, отколкото Петър от затвора да излезе. Значи, гласът е същият, значи, това е неговият ангел. Което говори, че явно ангела, ако се види поне гласа му е подобен на човека, когото той пази, да речем. Сега, няма гаранция за това, но е възможно, защото виждате след като гласа е същия, това трябва да е неговия ангел. Виждате, че всъщност Петър си има ангел пазител. Трябва да имаме предвид, че вярващия човек има поне един ангел, който да се грижи за него.

Но ако погледнем например пророк Елисей в 4 Царе 6-та глава, вие ще видите, че когато града е заобиколен от сирийските войски слугата на Елисей Генезий става сутринта и поглежда през прозореца и казва: „Леле, господарю, каква войска има около нас, загинахме вече, край”. Елисей се събужда и казва: „Господи…” Значи първата му дума е молитва от леглото още. Казва:

 Господи, отвори му очите да види, че тези, които са откъм нас са повече и важат повече от тези, които са срещу нас.

        И Господ отваря очите на сугата и той вижда друга армия, невидима армия, огнена армия, армията на Бога, армия от ангели – огнени коне и колесници. Вижда, обаче, армията не около града, а около Елисей. Как е била тая армия около Елисей, не мога да ви кажа, обаче, цяла армия около Елисей, не един ангел. И както тука някой ми написа много хубаво, един от псалмите 34:7, където се казва, че

 Псалм 34:7 Ангела на Господа прави стан,

 или заобикаля онези, които се боят от Него.

        Ангелът на Господа защитава онези, които му се боят.

Ето, виждате ли, това което е станало с Елисей. Ангелът на Господа заедно с неговата войскова част, защото той не е сам, той си има подчинени, той има легион в себе си. Не само демоните имат легиони. Слава на Бога, има ангелски легиони за ония, които се боят от Господа! Или за ония, които вярват в Господа има ангелски легион около тях. Не само един ангел. Какво нещо е, каква защита!

Значи, ангелите са служебни духове, които Бог изпраща заради тези, които ще наследят спасението. Тоест, Той изпраща тези служебни духове, наричани ангели за Божиите деца, за да ни слугуват. И сега, те правят, първо: духовно слугуване и второ:  духовно воюване. Но за нас е много важно да разберем по какъв начин ние бихме могли да активираме ангелите. Защото ангелите не са в истинския смисъл директно подчинени на нас. Те са подчинени на Бога, обаче чрез Бога, те са подчинени на нас. Тоест, не ние сме служители на ангелите, ангелите са наши служители. Трябва да го имате предвид това. Така, че когато има духовна война е важно да знаем, че има невидима армия.

На времето имаше един певец музикант Франк Запа се казваше. Той мисля, че го няма вече, но той правеше хубава музика, но имаше много лоши текстове. Аз на времето съм слушал такава музика, такава музика аз харесвах – Бийтълс, Ролинг стоунс и други неща.  Но в един момент направо ги изгорих и приключих с тази музика. Разбира се, аз помня тия неща. Имаше една песен, в която той се подиграваше с невидимата армия и казваше: „Вярвате ли в невидимата армия?” Разбирате ли, подигравки с Бога си прави с Неговата армия. Интересно защо? Защото някой го подтиква да се подиграва. Подигравките не са добри неща, казва Библията. И какво, подиграва се с Божията армия? Но, грешка, голяма грешка! Ние трябва да вярваме, че има невидима армия. Аз на времето съм се чудел, защото учението на вярвата казваше така: „Ако изповядаш с устата си и вярваш със сърцето си…, ще се случи това нещо”. И аз казвам: „Добре, де, как става това нещо? Аз вярвам в сърцето си, изповядам с устата си и то става реалност, не можех да го проумея.” Все пак аз имах нужда от това, но в един момент вярвам, че Господ ми откри една частичка от това нещо как става. И ако поискате ще ви го покажа. Това се намира в Псалм 103:20. Там се казва така:

Благославяйте Господа, всички ангели негови, мощни в сила, които изпълнявате Неговата дума като слушате гласа на словото Му

         Виждате ли? Значи какво казва, че ангелите на Господа са мощни в сила. Трябва да знаем, че ангелите са по-мощни от нас, те са мощни и силни. Ето, Псалм 103:20 казва, че ангелите на Господа са мощни в сила и те изпълняват Божието слово. Не можеш да активираш ангели с човешко слово. Това, което ги активира е Божието слово.Това, което Бог говори, това те вършат. Те са подчинени на Бога и на Неговото слово, така, че когато Господ изговори нещо те се активират. Ето,един начин за активиране – молитвата.

Ще кажа нещо за мощта на ангелите. ПВ Исаия пише, че един ангел погуби 185 000 души в асирийския стан. Също и в Изход също един ангел погубил 185 000 души в Египет. Виждате, каква сила, каква мощимат ангелите! В Псалм 103:20 това е описано много силно.

Помните в Битие, когато Яков легна да спи върху един камък, подложи главата си на камък за през нощта. Когато си беше легнал  върху камъка, учудващо, че си сложил главата на камък. Аз вярвам, че той иска да каже, че Христос е този камък и ние трябва да положим Христос за наша почивка. Той е основата на нашата почивка, на нашия сън, защото, иначе на камък да си сложиш главата не е много удобно. И докато спа, той видя видение – една стълба към небето, и по тази стълба се изкачваха и слизаха ангели. Тази стълба, вярвам, че е образ на Исус Христос и Неговия кръст. Тази стълба е нашия Господ Исус Христос, по Който се изкачват и слизат ангели. Тази стълба е Божието слово, защото Христос е словото, но какво се получа? Когато ние се молим, ангелите на Господа взимат нашите молитви под формата на духовно писмо и го занасят горе невредимо при Отца. Отец, като отвори нашето писмо, прочита молбата и Той от своя страна казва: „Ето, тази молба е подписана в името на Исус Христос. Следователно, скъпи мои ангели, трябва да помогнем на тези Мои деца долу въз основа на тази молитва. Затова слизате долу и правете това и това.” И ангелите пристигнат с отговора, отново с писмо, отново със слово, с отговора. Така, че слово отива нагоре, слово слиза надолу и затова се казва в

 Псалм 107:20 Изпраща словото Си и ги изцелява

и ги освобождава от гробовете, в които лежат.

         Така, че молитвата и словото отключват ангелското действие. Затова, когато ние изповядваме с вяра Божието слово под помазанието на Святия Дух, де факто както тука се казва, че ангелите са мощни в сила да изпълняват Неговото слово, да изпълняват Неговата воля. Само, че не както някой си мисли, че ще прокълне някого примерно, или, че ще се моли за злото на някого и Бог ще подейства. Бог обича, Бог не иска да убива. Бог иска да съживява, Бог иска да носи живот. Проблемът е, че човек като се отдалечи прекалено много в греха, той се отдалечава от Бога и Бог се отдалечава от него, и тогава става плячка на убиеца, който е сатана. Виждате ли го това? Не че Бог убива, дявола убива, обаче, поради отсъствието на Божието присъствие. Защото Яков 4-та глава казва:

 Приближавайте се при Бога и Той ще се приближава към вас

        Но не се казва другото, ако се отдалечавате от Бога и Той ще се отдалечава от вас. Това не се казва, но се казва какво ще стане като се приближавате, обаче, то е логично. Логично е, че като се приближаваш и Той се приближава, но като се отдалечаваш и Той се отдалечава. А като се отдалечаваш от Бога и Той се отдалечава от тебе, тогава пък дялова се приближава към тебе. Ти като се приближаваш към Бога, дявола се отдалечава от тебе; ти като се отдалечаваш от Бога, дявола се приближава към тебе. Затова трябва да бъдем близо до Него и вътре в Него. Той да е нашата крепост, Той да е нашата защита.

Нека се върнем отново на ангелите. Казахме, че ние не трябва да се покланяме на ангелите и, че те се служители на Божиите деца. А в Откровение 19:10 се казва и нещо друго, че

 те са служители на твоите братя,

които имат свидетелството на Исус.

                 По какъв начин ангелите се задействат? Чрез свидетелстване за Исус. Затова, когато проповядваме за Исус Христос, когато проповядваме Божието слово стават чудеса, стават изцеления, става спасение на души, стават освобождения от демони. Не че ние сме нещо, а защото ние свидетелстваме за Исус и свидетелствайки за Исус то е нормално това нещо да се случва. Така, че виждате свидетелството за Исус активира ангелските легиони да действат.

Тука има такъв въпрос – къде е Святия Дух, къде са ангелите? Святият Дух е Дух и Той живее в нас и чрез нас, но Той работи главно вътре в нас и чрез нас. Но ангелите могат да работят и без нас.Те могат да се явяват, да работят и без нас и те работят отвън. Докато работата на Святия Дух днес на земята е много обвързана с хората. Тоест, новороден християнин, станал нов мях, изпълнен с новото вино – Святия Дух и вече използван от Бога за Божията работа. Но Святия Дух Бог е избрал така, че в момента да действа чрез хора. Евангелието е предадено в ръцете на хора.

Погледнете в Деяния на апостолите 10-та глава, когато ангела се явява на Корнилий. Казва му: „Трябва да чуеш добри вести, молитвите ти са чути. Обаче, трябва да отидеш при Петър, той се намира еди къде си, той ще ти каже думи на живот.” Защо ангела не му ги каза? Защото думите на живот са предадени, братя и сестри, на нас. Ние имаме тая невероятна чест да носим словото на Евангелието. И носейки словото на Евангелието да спасяваме човешки души. На човека, на новородения, изпълнен със Святия Дух Божии човек е прададено това велико послание на Евангелието. И ако искаме Святия Дух да действа, Той ще го направи чрез нас. Ние често казваме: Бог всичко може, Бог това, Бог онова, Бог ще го направи. Хубаво е, но знаете ли, че работата на Бога се ограничава от нас и се освобождава чрез нас. Божията воля се задейства чрез нас. Ние сме тия ключови личности на земята, чрез които Бог действа и иска да действа. И също и дявола, защото, ако обърнете внимание демоните за какво влизат в хора – за да могат да ги използват за злите си цели. Гледаш го човека и казваш: интересно защо този човек е токова зъл? Защото, ти не виждаш какво има в него. Този, който го манипулира, този, който го използва, ти не го виждаш, но той действа. И ако е взел власт над волята на този човек и ако този човек е съизволил с демона, който е в него, тогава те правят един съюз. Човекът постепенно се посвещава на демоните. И колкото повече се посвещава, толкова повече демона взима власт над тоя човек. И изведнъж човека може да изгуби конкрол вече върху себе си и когато вече изгуби контрол върху себе си и да иска да се върне, не може да се върне, освен ако Бог не изпрати някой отвън да му помогне, за да го извади от това положение, в името на Исус! Така, че много е опасно да си играе човек с демоните, защото колкото повече територия им допуснеш и им дадеш, те я завладяват и искат още, и тогава човек започва да губи контрол върху себе си, върху ситуацията. Вие знаете, някои от вас сигурно изпитват това нещо – изгубване на контрол върху себе си, защото някой е взел контрола вече. Това не са просто емоции, приятели, това са сили, това са духове.

Но нека се върнем на ангелите, защото говорим за това. Тука трябва да споделим също, че има Божии ангели, има и ангели на Сатана. Ангелите на Сатана се наричат паднали ангели и според Божието слово около 1/3 от ангелите са последвали Сатана. Вие знаете, че е имало три архангела – архангел, значи главен ангел. Има трима архангела, подчинени на Бога. Единият е Михаил в Данаил 12-та глава, първите стихове се говори за архангел Михаил, който е отговорен за войната. Той е този, който воюва за Божия народ, става дума за архангел Михаил и неговите подчинени. Той воюва за Израел, той е отговорник за войната, но аз вярвам, че той воюва и за църквата. Отделно имаме архангел Гавраил, който е отговорен за новините, благите вести. Знаете, в Лука 1:26 и 31 стихове се казва, че

 ангел Гавраил, беше изпратен от Бога в града Галилея

и той говори на Мария и каза:

31. ти ще заченеш в утробата си и ще родиш син

         Значи, той носи добрите новини. Обаче, другия архангел, наречен Луцифер или Сатанаил е бил отговорен за хвалението. И това можете да видите в Исая 14-та глава и Езекил 28-ма глава.  Мисля, че и на двете места се споменава за това, че свирките и музикалните инструменти са били приготвени за него, още преди той да бъде създаден. От това седва, че призванието е преди създанието. Самите инструменти са били приготвени за него, преди още той да бъде създаден. Това му е било призванието – да хвали Бога. Но вместо да хвали Бога и да се покланя на Бога в един момент решава, че на него трябва да му се покланят и тогава пада, и отмъква тази трета част от ангелите, които явно него са следвали. Друго интересно тука, което трябва да споделим е, че музикалните му инструменти са били приготвени преди да бъде създаден. Какво означава това, че дявола е бил създаден, той е творение. Той не е бил дявол, той е бил Луцифер. Той не е бил създаден лош, но той е бил създаден. Това е голяма разлика. Не можем да сравняваме дявола с Бога. Защото Бог е създател, дявола е създаден. Бог е вездесъщ, Той е навсякъде, дявола е само на едно място. Даже искам да ви кажа нещо, знаете ли, че тези, които се покланят на Сатана се покланят по различно време. Имам предвид следното. Слагат един трон, Сатана да дойде и да седне на трона, обаче поклонението им е по различно време, за да може той да седне на единия трон, след това да отиде на другото място да седне на втория трон, на третия трон, четвъртия трон и т.н. Какво иска да каже това – че той не може да бъде навсякъде по едно и също време. Той не е Бог. Слава на Бога за това нещо. Разликата е като между бълха и слон. Бълхата къде е тръгнала? Даже това е много леко сравнение. Като между бълха и планина. Нашият Бог е Всемогъщ, дявола е едно нищожество пред Него. И един ден Библията казва, като видим дявола ще кажем – Тоя ли беше? Този ли разоряваше народите?! Този ли, с него ли сме се занимавали? Боже, Господи! Един ден като го видим, но сега ни създава много проблеми. Бог да го смъмри и аз вярвам, обаче, в победата в кръвта на Христа.

Казахме, че дявола е просто едно творение. Толкова много неща има, които могат да се кажат по тия въпроси. Също важи и за ангелите, те са Божие творение. Много е интересно да обърнете внимание на един пасаж, който се намира във 2 Коринтяни 11 глава, където се говори за лъжливи служители и между другото се казва и нищо чудно,

 защото сам сатана се преправя на светъл ангел,

 не на светъл Бог, интересно нали? Сам сатана се преправя на светъл ангел. Защо? – ами, той самия е ангел. Не може да се направи на Бог за съжаление, защото е много далече от Бога. Той просто е едно творение, един паднал ангел. Паднал поради това, че е бил много красив, значи красотата възгордява. Бил е много мъдър и е бил голям търговец. Тия три неща събрани заедно са направили голямото му падане.

В 1 Тимотей 3:5,6, когато се говори какъв трябва да бъде  епископа и се споменава:

 да не е нов във вярата, за да не се възгордее

и да не падне под същото осъждение на дявола.

        Аз слушах една проповед, където служителя каза, че не е верно, че гордостта  е причината дявола да падне. Точно словото казва, че гордостта е причината. Може да има и други неща, но то си го пише. Казва се епископа да не е млад във вярата, за да не се възгордее. Значи, като си млад във вярата по ти е лесно да се възгордееш, като остарееш във вярата, оттук се обърнеш, шамар, оттам се обърнеш, шамар, да видиш колко голям служител си и колко ти е силата. Като дойдат шамарите съвсем разбираш, че нямаш сили и не можеш, ако не е Господ да ти помага, направо загинаш.

Слава на Бога за едно нещо. Вие знаете, когато Давид съгреши, като направи преброяване на войските и Господ каза: „Хайде, сега, наказание за тебе. Какво наказание избираш?” И му предложи три наказания. И Давид каза: „Предпочитам да попадна в ръцете на Бога, но да не съм в ръцете на човека. Защото казва в ръцете на Бога има голяма милост, дори и да накаже, ще се смили, обаче ако попадна в ръцете на човек не се знае какво ще се случи. Предпочете наказанието на Бога.

Нека се върна към 1 Тимотей 3:6. Казва се, да не се възгордее и да не падне в същото осъждение с дявола. Гордостта беше неговото падение  и гордостта се състоеше в това, че той искаше не да е поклоник на Бога, не да води хората в поклонеие към Бога, а да води хората в поклонение към себе си.

Сега, по-нататък казахме, че ангелите са сътворени, казахме, че на тях не трябва да им се покланяме. Ние не трябва на ангели да се молим. Ние трябва да се молим само на Бога Отца в името на Господа Исуса Христа. Това е много важно. Казахме, че ангелите са служебни духове, които Бог изпраща да слугуват на Божиите деца и на слугите на Бога, които носят свидетелството за Исус. Ето, тука е много интересно нещо да отбележим. Помните ли Исус като каза:

 Който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам

и Аз пред небесния Ми Баща и пред Неговите ангели.

Който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Ми и пред Неговите ангели.

         Вижте колко интересно – Отец и Неговите ангели. Когато ти изповядваш Исус тука на земята, Исус те изповядва пред Отец на небето и те изповядва пред ангелите на небето. Тоест, той се застъпва за тебе, а те изповядва пред ангелите,  защото им заповядва да дойдат да помогнат. Виждате ли, изповядвайки Исус, свидетелствайки за Исус, се активират ангелските войнства.    Значи, ти си в една трудна ситуация и си казваш: „Край, няма надежда!” Обаче, когато освободиш свидетелството за Исус, ситуацията може външно да не се променя, но се променя нещо много съществено – намесват се ангелските сили. Отец изпраща Неговите ангели, Той изпраща Неговото слово, когато ти използваш името на Исус и свидетелстваш за Него. Става нещо в Духа, което ти не можеш да разбереш. Може да става революция около тебе, обаче нещо става в Духа. Слава на Бога за това!

  Псалм 104:4 Господ прави Своите ангели духове

и Своите слуги огнен пламък

         Духове, слуги, огнен пламък. Това, което беше около Елисей огнени коне и коленици, огнена армия. Има една такава книга „Ангелите”, когато ангелите на врага искат да отидат при едно семейство, което се е обърнало от дявола към Бога, към Исуса Христа. И са искали да отидат да повредат на семейството, отиват и казват: „Ние не можем да влезем там”. Защо? „Защото около дома на тия хора има ангелски легион с мечове, стоят и пазят”. И тия духове не могат да минат да им навредят, защото тия хора изповядват Исус, изповядват и вярват в кръвта Му. Ние, хора, ако не е защитата на Бога, ако не е Бог да изпраща ангелите Си, искам да ви кажа, че досега да ни е помел Сатана. Още повече като сме станали Божии деца, като сме станали храм на Святия Дух, ами то такава омраза има срещу нас, то направо да ни издуха и да ни е помел и избил досега. Обаче, около нас има ангели, които Бог е изпратил да ни пазят. Слава да бъде на Неговото име!

Казахме, че те са мощни в сила според Псалм 103:20 и, че те се задействат чрез Божието слово като слушат гласа на Неговото слово. Тоест, не само да изповядваш стихове от Библията, но трябва да ги изповядваш под помазанието на Святия Дух. Тоест, да се слуша гласа на Бога, не просто: аз казвам нещо. А трябва да казваш нещо, което Бог казва. Ето, виждате ли помазаното слово, виждате ли помазаното слово, словото рема? Като слушат гласът на Неговото слово, не буквата, а гласът на Неговото слово, забележете. Така, че не само изповядване, но трябва  да бъде изповядване, водено от Духа. Това не означава, че няма да има съпротива. Понякога, за да кажеш нещо от Божието слово, такава съпротива може да има срещу тебе и в тебе и въпреки всичко трябва да го кажеш. Освен това, ангелите са войни.

В Лука 2:13 се казва, че изведнъж с ангела са се явили множество небесно войнство, хвалещо Бога. Интересно, небесно войнство. Забележете думата ангели, небесно войнство. Тоест, ангелите са небесна войска. Как воюват? Хвалят Бога. Забележете – хвалещи Бога. Значи, хвалението на Бога е воюване.Ангелите воюват, хвалещи Бога. Другото, което искам да отбележим тука е, че ангелите на Бога се активират чрез словото (Псалм 103:20), активират се чрез молитва (Матей 26:53). Исус казва, много важен стих за ангелите:

 Мислиш ли, че не мога ли да се помоля на Отец

и Той ще ми изпрати повече от 12 легиона ангели?

        Вижте, в резултат на молитвата на Исус, Той казва: ако Аз сега се помоля и Му кажа: „Боже, избави ме от това, което съм в момента”, Той ще ми изпрати повече от 12 легиона ангели. Значи един легион е горе-долу 6 хиляди войника. Но ако трябва библейски да го погледнем, колко демона имаше в този, който се наричаше Легион. Не знаем точно, но знаем, че свинете, в които влязоха бяха 2 хиляди.  Най-малко две хиляди демона е имало в този човек. Един легион се състои най-малко от две хиляди бройки. Ето тука, ако вземем дори, че ангелите са само 2 хиляди в един легион, Той казва – 12 легиона х 2 – 24 хиляди ангела, ако са по 6 – 72 хиляди ангела поне, казва Отец ще ми изпрати, ако се помоля. Виждате ли, Матей 26:53 показва, че молитвата освобождава ангелски легиони. Но Исус нарочно не го направи, защото Той реши да предаде Себе Си на смърт и поради тази причина Той не се помоли. Той не искаше избавление, Той искаше да предаде Себе Си в жертва. Тоест, Той реши да предаде Себе Си в жертва, макар че не Му се искаше, защото Той каза в Лука 22:42 и 44 стих: „Отче, ако е възможно нека ме отмине тая чаша.” Можете да видите, че Той се моли и казва:

 Отче, ако е възможно нека Ме отмине тая чаша,

но не Моята воля, но Твоята да бъде

         И тогава като се молеше по този начин, пак се яви ангел. Вижте, ангел пристига в резултат на молитва. Ангел не дойде, за да го освободи, ангела дойде, за да го укрепи, да Му послужи.

 И дойде ангел от небето и Го укрепяваше.

И Той като беше в агония се молеше още по-усърдно

        Виждате ангела го укрепява и Той още по-усърдно се моли. Ангелът го укрепяваше в молитва, много интересно е това.

Така, че Неговите капки станаха като големи капки кръв,

които капеха на земята

        Такова напрежение е било в Гетсиманската градина, но Бог Му изпраща ангел да Го укрепява. Значи молитвата укрепява и най-вече, ако погледнете пасажа в Деяния на апостолите 12:5-7 се казва, че

 Постоянна молитва е била принасяна от църквата за Петър, който беше в затвора

         Постоянна, усърдна молитва. И през нощта, представете си, както той е бил във вериги между двама войника се казва, че

 Ангел от Господа застана там и светлина осия затвора

        Ангелът на Господа носи светлина, слава на Бога! И ангелът ръгна Петър по ребрата с лакът. Много интересно, той е дух, но в същото време се е материализирал и го е сръгал в ребрата да го събуди.

 И му казва – стани бързо и като става, веригите падат от него

        И вижте – освобождение в резултат на ангелска намеса. Освобождение от затвор. Има някои хора стоят в затвор, в духовен затвор и физически затвор. Има жени, които са хванати, млади момичета, като проститутки са хванати някъде, стоят в затвор. Ако вие се молите, Господ може да разруши тия вериги да се освободят, да стане така, че да излезете оттам. Има хора, хванати в наркотици, стоят в затвор; има хора, вързани от мафиотски структури и ги е страх да мръднат. Тези вериги всичките могат в резултат на молитва да се разрушат, защото Господ изпраща ангелите Си и веригите падат. Врати се отварят – една врата, втора врата, трета врата. Всички спят, той излиза, портата се отваря. Излиза навън и казва: „Сега разбрах, че Господ изпрати ангела Си, за да ме освободи. И ангелът изчезна, след като той беше освободен. Ангелите идват в най-трудното време, в най-голямата нощ. В най-големите трудности идват ангелите и след като нещата са наред, си заминават. Ако се чудим защо не виждаме ангели, може би не ни е толкова тежък живота, за да го видим, защото той в най-трудните моменти, в най-голямата тъмнина идва ангела, за да се яви да го видим.

В Псалм 34:7 се говори за страхът от Господа, който е упование, вяра. Страхът от Господа има силна увереност, казва Библията в Притчи.

 Ангелът на Господа прави стан, заобикаля онези,

 които му се боят и ги освобождава, казва Библията.

         Не само ни обикаля, но ни освобождава. Вижте Елисей, армията на врага дойде, той не само го освободи, но и освободи и Израел с тази армия духовна, слава на Бога. И освен това, ангелите на Господа се активират чрез хвала, 2 Летопити 20:22. Когато Йосафат и Израел са заобиколени от три армии и да го кажем от един милион войска, може би, тогава той се уплашва. Почват да постят, да се молят, пророческо слово идва и т.н. И те излизат отпред във войната, и отпред са хвалителите, музикантите, а отзад е войската. Значи хвалителите са по-голяма войска от войската. И

 22. когато те започнаха да пеят и да хвалят Господа,

 Господ постави клопки срещу тези две армии

и те се поразиха един друг

        Вижте какво става. А тези клопки, които са поставени, това са всъщност клопки, поставени от Божиите ангели и самите ангели, така, че враговете се сбиха помежду си и накрая, когато дойдоха израелтяните, само хвалят Бога и вървят напред и накрая войниците казват: „Ние изобщо не можахме да воюваме. Те направо свършиха цялата работа.” Идват, всички са умрели, три дена събират богатството, което е останало. Тоест, не само победа идва, но идва изобилие, идва снабдяване.

Искам да ви кажа, обърнете внимание на това, че спасението и освобождението идват също с благословение. Забележете, когато евреите излязоха от Египет какво стана. Дори вчера го четох това Битие 15-та глава, когато Бог говори на Авраам и казва: „Знай, че Твоя народ 400 години ще робува в Египет, и в четвъртото поколение ще излязат от там. Много интересно, 400 години, четвъртото поколение. Излиза като, че едно поколение е 100 години. Много интересно, аз досега не съм обръщал внимание на това колко е едно поколение, но така както е обяснено едно поколение е един век. Защото ние имаме други представи. Но там казва: „И те ще излязат с голямо богатство.” Значи, не само ги освобождава и вие можете да го видите това в Битие 15:14:

 но Аз ще съдя народа, комуто ще робуват (значи съд над Египет) и поради това ще излязат с голям имот

        Виждате какво нещ – Освобождението идва с благословение. Помните Авраам, като отиде в Египет също излезе с благословение. Исаак също, евреите в Египет също. Много интересно е Божието слово, то направо е удоволствие да разсъждаваш върху него. Ето, например, Псалм 105:37, вижте какъв смайващ стих. Казва се:

 Изведе людете Си със сребро и злато и нямаше

нито един от племената им, който да се спъва по пътя,

тоест който да беше болен

        И не само ги изведе на свобода, но ги и благослови и ги изцели. Изумяващо направо! Тоест, какво иска да каже, че това робство, което робуваха в Египет, то е комплексно робство, не е само една част робство. Те бяха там вързани, те бяха там болни, те бяха там роби, те бяха там лишени от всичко. Просто трябваше да работят за един залък хляб и „като ги изведе, изведе ги със сребро и злато и нямаше никой, който да се спъва.” И ги благослови и ги изцели, и ги освободи и ги извади от това нещо. Това е просто Бог, благословен Бог, като го прави, прави го. И даже казва:

 Развесели се Египет, когато си излязоха,

защото страх от тях ги беше нападнал

        Египет се развесели, зарадваха се като се махнаха евреите.

Нека се върнем към това. Стигнахме до хвалението, казахме, че ангелите са създадени, не трябва да им се покланяме, не трябва да им се молим. Те са служебни духове, които са изпращани да слугуват на тези, които ще наследят спасение и на тези, които държат свидетелството за Исус. Ангелите са мощни в сила, те са войни, воюват. Как воюват? Казахме – те воюват и хвалят Бога, носят също добрите новини, активират се чрез словото на Бога, чрез пост, чрез молитва. Постът май, че го пропуснах. Марк 1:13 се казва, че

 Той беше в пустинята 40 дни, беше изкушаван от Сатана,

беше с дивите зверове и ангелите Му слугуваха

         Ето, поста. Той постеше там и ангелите Му слугуваха. Пост, молитва, словото активират ангелското действие. Страхът от Бога или упованието и вярата активират. И другото, което казахме е хвалението. Слава да бъде на Господа Исуса.

И аз смятам сега дотука да спра.

„Благодарим Ти, Боже за Твоето прекрасно слово. Благодарим Ти, Господи за ангелските войства.”

И ще завърша с Псалм 91:10,11:

 Няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва

до шатъра ти, защото ще заповяда на ангелите Си за тебе,

да те пазят във всичките ти пътища

        Алелуя, слава на Тебе, Исусе!

 

Амин!