Активиране на ангелски войнства

1888

Започваме. Днес ще говорим за активирането на ангелските войски. Вие знаете, че има първо видим свят, който възприемаме с петте си сетива. Това е видимия свят, който можем да пипнем, да усетим, да видим, да вкусим. Има също и невидим свят. В Библията се говори за невидимия свят. Този невидим свят обаче има две царства. Едното царство в невидимия свят се нарича Божието Царство или Небесното царство, може да направим разлики, но всъщност в общи линии е едно и също. Небесното царство е Божието царство в небесата. Божието царство е Небесното царство на земята. Така че едно и също царство на две различни места. За нас това е едно и също царство – Божието или Небесното царство.

Има второ царство, което е царството на тъмнината или царството на Сатана. Наречено е царството на Сатана, или царството на княза на този свят и т.н. Това е едно и също царство – царството на тъмнината. Тези две царства са във война. Исус Христос, който е капитана на Божията армия, порази смъртоносно Сатана преди 2000 години на кръста, като победи смъртта, победи греха и осия живот за всички  нас – Божиите деца. Така че имаме тези две невидими царства.

В царството на Сатана има стройна структура – князът или главния е самия Сатана. Трябва да имаме предвид, че той е ангел или по-скоро архангел и херувим. Поне е бил такъв. Архангел и херувим. Заемал е две позиции. Някога в Божията армия е имало три архангела. Единият е Гавраил, който е отговорен и днес по въпроса за новините, за информацията или за благовестието, за евангелието. Той благовества на Мария, когато Исус щеше да се роди. Имаме Михаил, който е отговорник по войната и Сатанаил, който впоследствие става Сатана, който е отговарял за хвалението. Знаете още в Езекил и Исайя пише, че свирките му са били приготвени още преди той да е бил създаден. Той е бил създаден в областта на хвалението и поклонението и затова е отговарял. Разбира се, знаете че той се е възгордял, паднал е и е повлякъл след себе си 1/3 от небесните звезди, което говори за ангелите.

И така днеска, можем да кажем в общи линии, когато говорим за небеса, ние виждаме небето над главите си, това е естественото небе и естествената вселена, това е първото небе. Второто небе, което ние не виждаме, това е поднебесна, където е Сатана с неговите ангели и третото небе, което се нарича Небето на небесата и там е, където Бог и Неговите ангели обитават. Така че когато говорим за това, ние можем да обърнем на Ефесяни 6:12, където ап.Павел обяснява духовния свят по следния начин. Той казва:

Нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу началства, власти, духовни сили на нечестието в небесни места

        На български са го съкратили малко, на английски има още едно определение. Но в основни линии, ние можем да видим, че нашата борба не е срещу плът и кръв. Това говори, че нашата борба не е срещу хора, защото човека има плът и кръв, но нашата борба е срещу духове или духовни личности на нечестието, които се намират в небесни места. Говори за поднебесната, за второто небе. Борбата ни е с тях, борбата ни не е с хора, въпреки че днес 95% от воюването на църквата е против хора. Въпреки това, Божието Слово настоява, че борбата ни не е срещу хора, а е срещу духовни личности, лукави, интелигентни, изпълнени със злоба и омраза личности, намиращи се в небесни места. Тези всичките началства, власти, сили, които се намират там в небесни места са паднали ангели, които имат власт и авторитет над определени региони, или над определени области на живота и нашата борба е срещу тях. Но това са падналите ангели, за които се казва, че са 1/3. Другите обаче легиони, които са предвождани от Гавраил и Михаил, те са с Бога и не са паднали и ние имаме мнозинство, слава на Бога и те са много по-силни от тези, които са на Сатана.

Едно от нещата, които е много важно за Божиите ангели е, че Божиите ангели притежават мечове. И нека да видя дали ще намеря къде това нещо е записано, че Божиите ангели притежават мечове. Това трябва да бъде в книгата Числа, но за съжаление не съм извадил този стих. В книгата Числа, когато се говори за Валаам, се говори, че ангела е извадил меча си, там се споменава, че ангела Господен има меч. И не само това, виждате Божиите ангели притежават оръжие,  за разлика от ангелите на Сатана, които нямат мечове, те са обезоръжени. Вие помните какво казва Божието Слово, че Исус Христос, нека погледнем това. Нещата продължават да текат и аз започвам, уж се подготвям и нови, и нови неща излизат тука. Това трябва да е в Колосяни 2 глава. Ето го стиха, 15 стих, да почнем от 14 стих. За Исус се говори,

Който като изличи противния на нас в постановленията му закон, който беше враждебен на нас, махна го отсред и го прикова на кръста.

И като ограби началствата и властите, изведе ги на показ, явно възтържествувайки над тях явно чрез Него или чрез кръста

 

        Вие можете да видите в този пасаж, че всъщност тези сили на врага са обезоръжени, защото се казва Той ги ограби. От какво ги ограби? От тяхната сила, от тяхната власт. Той ги ограби от техните оръжия, така че те са обезоръжени. Това е голямо преимущество. Оръжието, с което въпреки това те разполагат, това е оръжието на измамата. Те разполагат с оръжието на измамата. Стихът е в

Числа 22:23, и тука се казва, на английски звучи меч, а на български пише:

Ослицата като видя, че ангела Господен стоеше на пътя с гол нож /меч/ в ръка, ослицата се отби от пътя и т.н.

 

        В този пасаж, ние можем да видим, че ангелът стоеше на пътя с меч в ръка, тоест, той стоеше с оръжие, слава на Бога. Така че ангелите на Бога са въоръжени с оръжие за разлика от ангелите на Сатана, падналите ангели. Но тука отново ще отбележим, че ангелите и демоните не са едно и също нещо.

Ангелите са духове /имам предвид падналите ангели/, обаче те не са демоните. Демоните са на земята, ангелите са на небесата в поднебесната, това е разликата. Тези ангели за които става въпрос, те са началства, власти, управители, докато демоните тук са на изпратени агенти на местно ниво, които трябва да влязат в хората и чрез хората да управляват. Демоните не могат да управляват докато не влязат в човешко тяло. Докато ангелите не влизат в човешкото тяло, те действат отвън.

Отиваме нататък. Материала е много интересен. Като говорим за Божието царство и за царството на тъмнината, вие виждате че има стройна структура. Царството на Сатана – Сатана отгоре, всичките тези ангели, които са началствата и власти, и след това на трето ниво имаме демоните. Когато говорим обаче за структурата на Божието царство имаме Бог, Неговия син Исус Христос, имаме Святия Дух, който е днес е на земята и в същото време имаме ангели, които Бог използва. И ние трябва да се научим по какъв начин да се възползваме от услугите и силата на ангелите, защото Бог е предвидил всеки един християнин да има свой ангел-хранител или ангел-пазител. Както всичките богаташи имат бодиградове, ние имаме не само бодигадове, ние имаме spirit, soul and bodyguard. Ние имаме гард, който ни пази в трите области – дух, душа и тяло. Това е, което ангелите правят – те са наши охранители и всеки един новороден християнин си има специален ангел, който има задължението да го пази. И ето аз ще ви прочета в Божието Слово някои доказателства в тази посока. Първо, в Евреи 1:14 се казва за ангелите:

Не са ли те всичките служебни духове изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение?

        Ангелите тука се казва, че са изпращани. Изпращани от кого? Бог Отец ги изпраща, за кого? За тези, които ще наследят спасение. Тоест, Той изпраща ангелите за новородените християни, за тебе и за мене. Защо ги изпраща? За да ни слугуват. Тоест, те са служебни духове или слуги, които Бог изпраща. Може да си в ситуация, в която няма кой да ти помогне, просто се чудиш откъде помощ да дойде, но помни, че Бог е предвидил духовни служители, за да дойдат да ти помогнат в твоя живот, в твоето служение, в твоята работа, в твоето семейство. Ако ние се научим да се възползваме от помощта на ангелите, искам да ви кажа, че няма да сме толкова слаби, защото тука се казва, че “Бог изпраща своите ангели да слугуват на тези, които ще наследят спасение”. Помните ли за Исус се казва в пустинята, че ангелите му слугуваха, Той беше със зверовете се казва. Това беше мисля, че в Марк пише по този въпрос. Ето нови стихове излизат. Аз ти благодаря Господи. Поучението ми се забавя по този начин, но нека да бъде Твоята воля. И ето вижте, когото се говори за Исус Христос, в Марк 1:12 се казва:

12. Духът го закара в пустинята.

13. И беше в пустинята четирдесет дни изкушаван от Сатана и беше със зверовете /зверовете са по-малък проблем от Сатана/ и ангелите Му служеха

    

        Прекрасен стих. “И ангелите му служеха”. Искам да ви кажа, след като Сина на Бога имаше нужда от служението на ангелите, колко повече ние имаме нужда. Ангелите Му служеха в пустинята. Още един случай по отношение на Исус можем да видим и това е, когато Исус беше в Гетсиманската градина и се молеше на Бога, мисля че е Матея 26 глава. Исус се моли на Отец в Гетсиманската градина, казва – “Отче, да ме отмине тая чаша, но не както аз искам, но както Ти искаш”. И се казва, че кървави капки пот се стичаха от Него. И тогава пише, че “ангел от Господа му се яви и го укрепяваше” вътре в това най-голямо изпитание. Впоследствие аз ще говоря по този въпрос, че молитвата активира ангелското действие. Това, което в този случай виждаме. Но аз искам да ви покажа, че Господ изпрати ангел, както в пустинята да го укрепява, така и в Гетсиманската градина. Във всеки един труден момент на нашия живот, ангела Господен идва да ни укрепява.

Помните случая с Петър в тъмницата, църквата принася молитва. Отново виждате молитвата активира ангелите. Ангел от Господа отиде при Петър и го сръга, и веригите паднаха. Понякога Господ може да изпрати при тебе ангел да те сръга, за да станеш и да се раздвижиш и ангела го изведе оттам. И това между другото, трябва да е бил неговия персонален ангел. Ще кажете – откъде знаеш, че това е бил неговия персонален ангел? Ами, защото след това в Деяния на апостолите 12:15, когато Петър освободен отиде в дома, където се молеха за неговото освобождение, почука на вратата и една слугиня чу гласа му, каза “Петър е”, те казаха – “Ти си луда”. Тя настояваше, че това е вярно. Тогава те казаха – това е неговия ангел.

Искам да ви кажа в това отношение първата църква е разбирала много повече от нас. Те са били по-духовни, ние днес сме по-интелигентни. Интелекта е тука, в главата. Духовният човек е духовен в сърцето си. Те са осъзнавали, че Петър е имал ангел и казват – неговия ангел. Виждате ли какво нещо! Те са знаели, че всеки един човек си има ангел, който да го защитава. Друго би било човек да има това съзнание, трябва да ви кажа.

Лука 22:43. Не е ли прекрасно да се занимаваме с тая материя? Като почнем от 42 стих:

42. Отче, ако щеш отмини ме с тая чаша, но не Моята воля, но Твоята да бъде.

43. Яви му се ангел от небето /от третото небе/ и Го укрепяваше.

 

        Ето, виждате ли, в трудните моменти Господ изпраща ангели. Обаче има много важен момент тука. Вие виждате, че ангелът беше изпратен с цел да го укрепява, но въз основа на Неговата молитва. Затова е много важно да се молим, приятели, особено когато сме в труден момент. Продължаваме нататък. Боже, помогни ми да съм по-подреден.

Когато говорим за ангелите, № 1 важно нещо, което трябва да знаеме е, чение не трябва никога да се покланяме на ангелите. Поклонение от ангели не е от Бога. В Библията се казва, Матей 4:10, Исус каза на Сатана:

На Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш

  

        Тоест, той казва на Господа твоя Бог да се покланяш. Всеки един трябва да знае, че поклонението е отправено само към Господа, нашия Бог. И не трябва да се покланяме на ангели. Това обаче е била една от причините, поради която няма достатъчно интерес към този предмет, защото хората се страхуват от него. Но след  като Бог пише по този предмет в Словото Си, ние трябва да имаме знанието, за да знаем как да работим. Първото – не се покланяй никога на ангел! Искам да ви кажа, на някои хора им се явяват ангели, даже се казва че

Сатана се явява като светъл ангел

        И искат поклонение – никога не трябва да се покланяш на ангел! № 2 –никога не трябва да се молиш на ангел. Молитвата не се отправя към ангел, молитвата се отправя към Бога. За молитвата, Божието Слово говори, че нашата молитва трябва да бъде отправена към Бога Отца. “Отче наш, който си на небесата”… Значи трябва да бъде отправена към нашия небесен баща. Крайната цел на нашата молитва, на нашето поклонение е Бог Отец. Самият Исус казва:

Никой не идва при Отца, освен чрез Мене.

Той казва – Аз съм пътят

      С други думи, Исус Христос не иска ние да стигнем до Него и да останем при Него. Той казва – Аз съм пътя, който да ви отведе при Отец. С други думи, самата молитва трябва да бъде отправена към Небесния отец и поклонението трябва да бъде отправено към Небесния отец. Исус е пътя към Отца. С други думи, молитвата най-правилно казано, молитвата трябва да бъде отправена към Бог Отец, в името на Исус Христос, Неговия Син и трябва да бъде чрез Святия Дух. Някой ще каже – откъде го вадиш тоя извод?

Нека да отидем в Ефесяни 2:18, трябва да бъде това нещо, погледнете го този стих, той е много важен. Там се казва:

  

Защото чрез Него /говори за Христос/ и едните, и другите /говори за израелтяните и за езичниците/, имаме своя достъп до Отца в един дух обачеили чрез един дух

        Виждате, че в цялото това нещо ние имаме трите личности на божеството. Достъпът при Отца, който е чрез Исус Христос, който е пътя и е посредством помощника, който имаме – Святия Дух. Целта на нашето пътешествие Бог Отец, духът ни трябва да отиде при Него, защото Той е Отец на духовете. Целта е Отец, пътя по който трябва да стигнем е Исус Христос. Помощникът, който ще ни помогне да не се заблудим е Святия Дух и той използва ръководството Библията. Ето така просто казано е състоянието на нещата. Така че стигаме до този извод – не се покланяй на ангели и не се моли на ангели, каквото и изкушение  да има в тая посока. Исус каза:

На Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш

      Отиваме обаче нататък. Божието слово казва, че ангелите са силни. И отново Евреи 1:7 казва:

За ангелите си казва Господ, който прави ангелите си силни като ветровете и служителите си

/пак за тях говори/ като огнен пламък

        Силни като ветровете и като огнен пламък. Който не знае каква е силата на вятъра, смятам че в Америка добре знаят за силата на вятъра, защото там имат урагани, които идват от Атлантическия океан и направо могат да изчистят цели градове. Също така има торнадо, което също цели градове може да изчисти. Просто като мине целия град си отива. Това е огромна сила. Ангелите са силни и мощни в сила. Казва, служителите са като огнен пламък. И още едно доказателство за силата на ангелите имаме в Исая 37:36, където се казва:

Тогава излезе ангел Господен, та порази 185 хилияди души в асирийския стан.

И когато станаха на сутринта, ето всички ония бяха мъртви трупове.

        185 хиляди души, близо 200 хиляди души един ангел с меча си успя да ги убие. Тука така пише – ангела Господен, но аз вярвам, че ангела Господен в тая ситуация не работи сам. Той е по-скоро, понеже тука става въпрос за армия, той е водач на военна единица, обикновено легион. Вярвам, че това е бил един легион, ангел Господен, ангелски легион, който е отишъл и разпердушинил асирийския стан. 185 хиляди души! Сега искам да ви кажа, че това не е липса на сила, това е голяма сила. Благодарим на Бога за ангелите.

И отново Евреи 1:14:

Не са ли те служебни духове изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение   

        Забележете Божиите ангели са изпращани само до новородените християни. Те не се изпращат до невярващите в смисъл такъв протекция или нещо друго. Могат да бъдат изпратени в резултат на ваши молитви, но по принцип персонални ангели са с нас постоянно. Ние имаме постоянно такава защита. Благодарим на Бога за това нещо и продължаваме нататък.

И така персонални ангели. Видяхме Исус, ангела Го укрепява в Гетсиманската градина, в пустинята му служат ангелите, но много интересно в Матей 18:10 се говори за децата и се казва:

Внимавайте да не презирате нито едно от тия малките, защото ви казвам наистина, че техните ангели в небесата винаги гледат лицето на Отца ми, който е на Небесата

      Значи, говори първо за децата. Аз вярвам, че това говори също за тези, които са с детинска вяра, говори за вярващите хора. И за децата, и за вярващите какво казва? Ти си тука на земята, обаче твоят ангел е горе на небесата в присъствието на всемогъщия Бог и гледа лицето на Бога. Защо гледа лицето на Бога? Защото очаква заповед от Него. Ангелът очаква заповед от Бога. За какво очаква заповед? Заповед, за да ти послужи. И вие знаете какво каза Исус /това е много хубав пасаж/ в Йоан 1:51 стих. Когато Исус каза на Натанаил – видях те под смокинята и Натанаил каза – О, Господ мой, Бог мой и т.н. Наистина ти си Христос, сина на живия Бог и Исус му каза:

Истина ви казвам, отсега ще видите небето отворено и Божиите ангели да възлизат и да слизат над Човешкия Син

        Сега това е много интересно – над Човешкия син. Човешкият син е като оная стълба, която всъщност видя Яков в Битие, видя една стълба във видение и ангелите на Господа се качваха и слизаха по тая стълба и нарече мястото Божии дом. Защо се качват ангелите и защо слизат?

Когато ние се молим, ангелите на Господа взимат нашите молитви, посланието го взимат със себе си като пощальони и се качват на небесата и занасят посланието, с което ние се молим в името на Исус Христос пред Отца. Тогава Отец издава заповед на база нашата молба в името на Исуса Христа, защото Той се е обещал да го направи и тогава ангелите слизат с отговора, за да го реализират на земята. Така че, в случая става въпрос за църквата бидейки Божии дом, където е стълбата Исус Христос, където ангелите се качват и слизат, тоест църквата трябва да бъде място, където  да е пълно с ангели. Да се качват, да слизат, молитви да има, отговор да има на молитвите. Църквата трябва да бъде едно отворено небе, откъдето ангелите да идват.

Битие 28:12:

  

И сънува и ето стълба изправена на земята, чийто връх стигаше до небето и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея

  

        Това е много хубав пасаж. Ще го сложим и него тука и допълнително ще разработваме нещата. Така че “ангелите са служебни духове, изпратени да слугуват на ония, които ще наследят спасение”. Казахме за персонални ангели и сега стигаме до въпроса – как ние можем да активираме ангелите в нашия живот и нашето семейство?

Искам да ви кажа нещо, което пише в Библията. Нека се обърна към този пасаж – пише в Матей 18:18:

Исус казва – каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата, каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата

       Говори за връзване, говори за развръзване. Когато става въпрос за нещо да вържеме, вие знаете, че

“нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу началства, власти, управители в небесни места”, 

        ние трябва да вържем тези управители на тъмнината в небесни места. Това е, което ние трябва да вържеме. Ние трябва да вържем духове. Когато става въпрос за развързване, какво трябва да развържем?

№ 1 ние трябва да развръзваме хора, съдби, да развързваме душите на хората. Ние трябва да развързваме хора. Но едно от значенията на развързване, думата не звучи много добре на български, по-скоро думата е освобождаване или изпращане. Какво трябва да освободим или да изпратим? Да освободим или изпратим ангелски сили, това е много важно. И въпроса е в това – как и по какъв начин ние това нещо можем да го постигнем? И продължаваме нататък.

№ 1 начин за освобождаване или активиране на ангелски войнства е описан в Псалм 103:20:

Благославяйте Господа, вие ангели Негови, мощни в сила, които изпълнявате Словото Му, като слушате гласа

на Словото Му  

        Когато под помазанието на Святия Дух, ние изповядваме Божието слово, когато под помазанието на Святия Дух ние говорим Божието Слово, когато под помазанието на Святия Дух ние пророкуваме Божието Слово, когато под помазанието на Святия Дух, ние проповядваме Божието Слово, тогава Божиите ангели, взимат Словото на Бога, слушайки гласа Му, слушайки Словото Му и го привеждат в действие.

Защо мислите на служение, когато проповядваме словото, хора получават изцеление и освобождение? Защото се активират ангелските сили.

Първият начин, по който се освобождават или развързват ангелските сили и се активират в действие, това е посредством Божието слово. Затова, когато ние роптаем, освобождаваме силите на тъмнината, когато говорим Словото на Бога, ние освобождаваме силите на светлината, или ангелските сили. Затова дори в абсурдни ситуации е много важно Божието слово да се говори.

Помните в 7 глава на ІV Царе, в момент на окупация на град Самария, в момент на глад в гр. Самария, пророк Елисей пророкува точно обратното, контраатакува и пророкува точно обратното и казва:

1. Утре по това време в гр. Самария ще има жито, ще има ечемик и всичко това ще бъде евтино

        И помощника на царя каза –

“Е, Господ и небето да отвори пак това може ли да стане в тая трудна ситуация?”

Но докато не се освободи пророческото слово, дефакто чудото не се активира. Затова изповядвайки Словото на Бога, обаче казвам под помазанието на Святия Дух, не в буквата – в духа, изповядвайки Словото под помазанието на Святия Дух, пророкувайки Божието Слово, ние ставаме свидетели на чудеса, защото Божиите ангели ги привеждат в действие. Те взимат словото и го привеждат в действие.   На каква основа те го взимат? Вижте, казва се – “като слушат гласа на Словото Му”. Когато ние говорим Словото, не човешко слово, ти можеш да изповядваш години нещо, обаче ако то не е в Библията, ако не е библейско и ако не е това, което Бог говори, не се чуди, че това нещо не става. Много важно е това, което говориш да е Словото на Бога, защото ангелите Божието слово слушат. И на база Божието Слово изпълняват. И другото, което е  – ние сме Божии синове и дъщери. Като синове на царя,  ние имаме царска власт и имаме право да заповядваме на слугите и на войниците да направят нещо. Тоест, чрез Словото на Бога, ние ги ангажираме и им заповядваме да извършат определено нещо, което е по волята на Бога, защото те гледат на нас с почит и с уважение като синове на царя. И като синове на царя, ние разполагаме с властта на царя. Той каза:  

Цялата власт на небето и земята се даде на Мене, сега идете и проповядвайте благовестието

        Така че виждате Словото какво голямо значение има. Словото Бижие активира ангелските войнства.

Второто нещо, което активира ангелските войства, това е молитвата. Много прекрасен пасаж има в Матей 26:53, когато Исус в Гетсиманската градина изважда ножа си и отсича ухото на слугата, Исус каза:

Прибери си ножа, защото който вади нож от нож умира

        И тогава Исус му каза:

Не мислиш ли, че не мога да се помоля на Отца си /забележете думата “помоля”, говори за молитва към Отца/ и Той, Отец би ми изпратил още сега повече от 12 легиона ангели   

        Виждате ангелите ги измерва в легиони, което говори за военна единица по онова време. Легионите общо взето по онова време са били около 6 хиляди войника. Повече от 12 хиляди легиона, това означава – 72 хиляди ангела. Повече от 12 хиляди легиона, казва, в резултат на молитвата. Той казва – “Аз ще се примоля на  Отца”. Той се моли за какво? – Господи, изпрати ангелите си! Виждате молитвата активира ангелите. Прекрасно, нали? И ето го пасажа тука в Деяния на апостолите 12:5:

Те вардеха Петър в тъмницата, а църквата принасяше към Бога усърдна молитва

        Защо настояваме на молитвата? Аз благодаря на всеки, който се моли за нашето служение, защото ние тука виждаме чудесата на Бога, мощно движение на Святия Дух.

Вчера сме служили в католическа домашна група, харизматични католици. Каква домашна група, тя беше направо в католическа църква. Който във фейсбук може да влезе, може да види. И хората бяха около 100 човека, каква беше тая група. Те са дошли повече хора заради събитието, нали.  И проповядвах словото, ще го пуснем словото, то е записано. И след това се молехме и Господ освобождаваше католици, променяше живота на католици. И някои от тях са споделили на Мими, защото аз нямах време да говоря с тях и казаха – “такова нещо не сме преживявали никога през живота си. Не сме виждали, не сме преживявали”. Но това нещо се получава в резултат на вашите молитви. И ето го това, и аз благодаря на Бога за всеки молитвен войн, за всеки един ходатайствен войн, защото това е една от най-сериозните работи, които могат да се вършат за Божието царство.

Църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за Петър, а Петър беше в окови, беше в тъмница, Петър беше вързан. Целта на Сатана е да хване Божия служител и да го сложи в тъмница, да го овърже в окови, за да не може да се движи. Но Павел каза

“Божието слово не може да се върже”.

        Целта му е да върже човека по някакъв начин. И сега в момента при нас атаката е на административно ниво, документи, папири и т.н. Да не можеш да се движиш свободно, но Божието слово не се връзва. Обаче, ние всеки ден почти имаме служение и виждаме Божията слава в действие. И се казва:

През същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с две вериги и стражари пред вратата вардеха 

        Има стражари, хора. Вериги има и стражари специално изпратени. Точно това, за което говорим. Тези ангели на тъмнината, които специално са пратени, за да пазят Божиите служители да не могат да се движат както трябва. Затова имаме нужда от молитвите. Обаче, в резултат на молитвите, един ангел от Господа застана до Петър /и това беше неговия ангел/ и светлина осия килията. Когато Господ изпрати ангела си, светлина идва в килията ти, в клетката ти, в затвора идва светлина и сръга Петър в ребрата, разбуди го. Петър спеше. Божият служител може да заспи от отчаяние, от немощ, обаче

ангела го събуди и му каза – “Ставай бързо!” И веригите веднага паднаха от ръцете му. Делата му се освободиха. Ангелът рече: “Опаши се, стегни се, обуй си сандалите”, стани да благовестваш и той стори така. Тогава му каза – “Облечи си дрехата”.

        Облечи дрехата какво означава? Облечи дрехата на праведност, облечи помазанието, облечи се в Божието оръжие и ела след мене.

   

Петър излезе и вървеше подире му, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, но си мислеше, че вижда видение и като преминаха първата, втората стража, дойдоха до желязната порта, която води към града. Тя им се отвори сама и като изминаха една улица и ангела веднага се оттегли от него

   

        Вижте, ангелът се явява в полунощ. Ангелът се явява във време на голяма тъмнина, на голяма нужда, но се явява в резултат на молитвите, приятели. Когато Петър дойде на себе си рече –

“Наистина сега аз знам, че Господ изпрати ангела си да ме избави от ръката на Ирод и от всичко, което юдейските люде очакваха”.

        Тоест, Господ чрез Неговия ангел избави Петър от плановете на Сатана. Слава на Бога можем да кажем за това нещо. Това е прекрасно.

         След това имаме друг случай, случая с Елисей. ІV Царе, 6 глава, от 14 стих. Царят на Сирия вижда, че проблемът му не е с израелската армия, а е с пророка на Израел. Проблемът на Сатана не са плътските методи и средства. Проблемът на Сатана са духовните служители. Проблемът на Сатана са Божиите пророци.

Тогава царят на Сирия прати подир Елисей коне, колесници и голяма войска, които дойдоха през нощта и обиколиха града  

        Врагът идва през нощта.

  

И на сутринта, когато слугата на Божия човек излезе, ето войска с коне и колесници беше обиколила града и рече му слугата му – “А, господарю, мой, какво ще правим?” А той отговори – не бой се!

  

        Виждате, слугата на Елисей беше плътски човек, това явно е Гиезий. Плътски човек, той вижда в естественото безизходица, заобиколени са от огромна войска, а те са двама души – какво ще правим? Обаче, Елисей, духовен човек каза: “Не бой се!” Винаги Бог първото, което казва е –

не бой се, защото ония които са с нас, за кого говори? За ангелските легиони,онези които са с нас важат повече, на друго място – са по-силни или са повече по число от онези, които са с тях  

        Отново той не говори за вражеските войски. Той говори отново за ангелите на тъмнината, които са с тях. Тоест, Елисей е концентриран в духовния свят. Той не гледа на големината на армията, той гледа на големината на духовната армия. Така че “тези които са с нас, важат повече от ония, които са с тях”. И вижте какво прави Елисей?

17. Помоли се Елисей казвайки – “Моля ти се, Господи, отвори ми очите, за да видя”

        Той се задейства чрез молитва.

и Господ отвори очите на слугата та видя и ето хълма беше пълен с огнени колесници и коне около Елисей   

        Врагът беше около града, а пък Божията армия беше около пророка. И аз мога да ви покажа потвърждение на това, че около Божиите хора има цяла армия.

Псалм 34:7 се казва:

Ангелът на Господа се опълчва казва българския превод. английския превод казва: прави стан около ония, които му се боят и ги избавя или ги освобождава.

Как един ангел ще застане около тебе? Това е ангела на Господа с неговата военна единица, с неговия легион. Прави стан около този, който се бои от Бога или има страхопочитание от Бога, или оня, който вярва на Бога, оня който уповава на Господа, около него, Божия ангел е разположил своя стан, за да го избави. И точно това се случва с Елисей. Елисей се помоли първо да се отворят очите на слугата му и 18 стих казва:

И когато слязоха към града, Елисей се помоли на Господа, казвайки: “Моля ти се, порази тези хора със слепота!” И порази ги със слепота, както каза Елисей   

        Вижте каква проста молитва произнася Елисей, обаче молитвата има отговор.

Сега, аз ще ви моля – недейте да се молите за хората да бъдат ослепени. Тука това е Стария Завет и можете да се молите – Господи, заслепи силите на тъмнината, да. Господи, заслепи армията на Сатана, това да, но не Господи, ослепи…, защото един път пътувахме с един брат и минавахме границата там Сърбия, Хърватска и се молим нали знаете, че сърбите, хърватите нищо да няма, все проблеми правят. И той се моли- “Господи, моля те да ослепиш митничарите и полицаите!” Викам – “Какво се молиш ти, бе човек? Недей така! По-добре – Господи, затвори им очите, дай благоволение, но не ослепи ги, заслепи ги.” Затова искам да ви кажа, трябва да се молим наистина Господ да заслепи силите на врага. Това можем да се молим.

И ето още едно доказателство за това, че Господ действа чрез молитва. Деяния на апостолите 10:3 стих:

Около деветия час на деня, той видя ясно във видение един ангел от Бога, който слезе при него и му рече – Корнилие  

        Виждате Корнилий вижда ангел, ангел от Господа слиза при Корнилий. Каква е причината?

  

Той като се взря в него уплашен рече – “що е Господи?” Ангела му каза – “твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен”

  

        Молитви и милостини. Виждате, че Господ беше чул молитвите и беше обърнал внимание на милостините на Корнилий и отговори с изпращане на ангел и в резултат на това нещо, евангелието отиде при езичниците. Така че Господ намери правилния човек. Виждате, че ангела на Господа отива при оня, който се моли.

Ние видяхме този пасаж – тука ангела на Господа прави своя стан около онези, които се боят на Бога. Видяхме, че молитвата активира ангелското действие, словото на Бога активира ангелското действие и стигаме до това, чевярата е тази, която също активира ангелското действие.

Казахме Псалм 34:7, че “Господния ангел прави стан около ония, които му се боят или ония, които уповават на него, вярват на него и ги избавя”. Освен това, можем да  видим в Битие 24:40, когато Авраам изпраща слугата си да намери съпруга за неговия син Исаак, казва му:

Господ, пред когото аз ходя, ще изпрати своя ангел пред тебе и ще ти даде успех в пътя или ще ти даде проспоритет в пътя  

        Какво иска да каже тука? Тука вие знаете, че Авраам е отец на вярата. Тези, които действат с вяра, ангелът на Господа е с тях и им дава успех.

Скъпи приятели, когато имаш някаква важна среща, отиваш за работа, или за нещо друго, помоли Господа да изпрати своя ангел с тебе и да ти даде успех. Помоли Господа да изпрати ангела си с тебе. Числа 20:16 се казва:

Когато ние извикахме към Господа, Той чу нашия глас и изпрати ангел и ни изведе от Египет

        Вижте сега колко интересно – народа на Израел е бил подтиснат в Египет. Божието Слово казва, че те ще стоят в Египет 430 години, защото това е, което Бог казва в Битие на Авраам – народа ти ще бъде в робство 430 години. Това е пророчество, което Бог дава на пророка Авраам, но въпреки че има пророчество, пророчеството също се активира чрез молитва. И тука какво се казва?

Когато ние, казва, извикахме към Господа, тоест, това говори за молитва,Той чу нашия глас, Господ чу гласа ни и изпрати ангела си и като изпрати ангела си, ни извади от Египет

        Виждате – проблема поражда молитва, в резултат на молитвата, Бог изпраща ангела си и ангела ги извади от Египет. Вижте силата на ангела! Ангелът Господен ги изведе от Египет с чудеса, знамения и велики дела. Само че това нещо трябва да сложим в областта на молитвата, не му е мястото тука при вярата.

И какво можем да кажем тука – можем да кажем, че Господ ни защитава посредством ангелите си. Например, Псалм 91:10 казва:

Никакво зло няма да те сполети,

нито ще се приближи язва /епидемия или тежка болест/ до шатъра ти /до твоя дом/

        Ето едно прекрасно обещание за нас. Това обещание е от Бога, можеш да го вземеш за своя дом, за себе си. И после продължава, обяснява защо няма да стане това нещо, защото ще бъдеш охраняван. Как ще бъдеш охраняван?

Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища

        Поради това няма да те сполети никакво зло и поради това няма да дойде язва до шатъра ти.

Ще те вдигат на ръцете си, за да не би да удариш о камък ногата си

        И след това казва, вижте интересно.

Ще стъпиш върху лъв и змия, млад лъв и змия ще стъпваш под нозете си  

        Превеждам от английски, защото така съм го сложил тука, има някаква неточност. Но това е смисъла. Значи какво казва – на всичкото отгоре и власт ще дойде. Победа над змия, победа над лъв, които са в случая символ на силите на тъмнината. Господ ще те пази, ще те вдига, няма да стъпиш върху змията, така че да те ухапе, но ще я стъпчеш. Ще победиш лъва, както Самсон победи лъва и всичко това, защото Господ ще изпрати ангелите си за тебе да те пазят, “никакво зло няма да ти се случи, нито язва ще дойде в твоя шатър”. Обаче, ключа във всичкото това нещо, можем да го видим в 1 стих на 91 Псалом:

Който живее под покрива на Всевишния

        Тоест, който живее в присъствието на Всевишния, който живее под покривалото на Всевишния. Ние много често искаме покривала на хора, нужно е да бъдем покрити. Обаче най-важното покритие, което трябва да имаме, това е покритието на Бога. Да бъдем покрити, или да бъдем скрити от Бога. Защото в Библията се казва:

Скрий ме в скривалището на Твоето присъствие  

        Това е най-доброто скривалище. Когато ти си в Неговото присъствие, тогава Господ виждате изпраща Своите ангели и те те охраняват и те те пазят.

И сега идваме до един много интересен пасаж, който е в Изход 14:19 и 20 стих. Това е случая, в който израелтяните под силата както стана въпрос на ангела Господен, който ги извежда от Египет, те преминават през пустинята, стигат до Червено море и вече египтяните ги застигат отзад, и са хванати в капан и не знаят какво да правят. Тогава Господ казва на Мойсей – “Простри жезъла си!” Той простира жезъла, отваря се Червеното море, те тръгват. Обаче египтяните ги следват отзад и те са по-бързи от тях. И вижте какво става вече когато преминават през морето в сухо.

19. Тогава ангела Божий, който вървеше пред израилевото множество, ангела Божий като облачен стълб вървеше пред израилявото множество, за да ги води. В тъмнината облачния стълб, ставаше огнен стълб и беше им светлина на пътеката и ги водеше.

 Обаче, се казва, той се вдигна и застана след тях, т.е. облачния стълб или ангела застана между израелтяните и египтяните.

20. Стана отподире им и дойде на египетското множество и израилявото. На едните беше тъмен облак, а на другите светеше през нощта, така че едните не се приближаваха при другите цяла нощ  

        С други думи, през нощта какво става? Когато ние сме атакувани от силите на тъмнината, ангела Господен застава между нас и между силите на тъмнината и на нас той ни носи светлина на пътя, а на тях е тъмнина на пътя, така че те не виждат какво става и не знаят как да следват, и не могат да се приближат до нас, и не могат да ни победят. Ето ви го отново това нещо. Виждате, как Господ изпраща ангела си да ни защитава и да ни предпазва от силите на тъмнината.

Аз благодаря на Бога за това, че

“Той изпраща своите ангели за нас да ни пазят във всичките ни пътища”.

        Разбира се, има много други неща, които да говоря във връзка с това,но аз искам да се огранича дотолкова доколкото сега говорихме.

За да активираме Божиите ангели имаме нужда от Божието Слово да сложим в устата си, за активираме ангелските множества имаме нужда да насочим молитвите си. Не просто да се молим за неща, но да се молим за Божиите ангели. Когато се молиш за близък човек – Господи, изпрати Твоите ангели при моя син, изпрати Твоите ангели при моята дъщеря, изпрати ангелите Си при моята майка, изпрати ангелите Си.

Искам да ви кажа нещо. Вие знаете, когато се молим за освобождение колко различни имена на демони има. Обаче много повече имена на ангели има. Ето например, когато ап.Павел говори на църквите, той казва

“благодат, милост, мир върху вас”.

        Той казва:

“Господ да ви даде дух на откровение, дух на мъдрост”.

        Ап. Павел е знаел повече, отколкото ние знаеме. Искам да ви кажа, че ние можем да се молим на Бога, Господ да изпраща специфични ангели до нашите любими хора. Например, ангела на осиновлението, на покаяние, така че Господ да действа, за да може нашите хора да се покайват и обръщат към Господа. Не само трябва да връзваме силите на тъмнината, не само трябва да връзваме демонични сили, както казва Словото: “Каквото вържете на земята”, да ги връзваме и да им заповядаме да напускат, но ние трябва да се научим също и да развръзваме или да освобождаваме ангелски сили. Вярвам, че това ще отключи ново ниво на Божия сила, ново ниво на Божие действие, защото Божиите слуги в Божието царство, невидимите слуги са ангелите. И невидимите войни са ангелите. Ще кажеш – къде пише, че ангелите са невидимите войни? Ето сега се сещам, че при раждането на Исус Христос в едното от евангелията се казва, че ангелско войнство пееха “Слава на Бога в небесата и сред човеците”. Така че това беше ангелско войнство. При раждането на Исус е имало ангелска войска там някъде около овчарите. Не е лесно да се роди Христос на земята, имало е нужда от воюване, имало е ангелска войска. Така че ангелите са войни, слава на Бога. И ние трябва да се научим как да се молим, как да изпращаме словото на Господа.

Лука 2:13 и 14 стих:

И внезапно с ангела се намери множество небесно войство, което хвалеше Бога казвайки –  

        Точно така, това е небесно войнство. Благодарим ти, Господи за това небесно войнство. Хвалението тука показва, че е воюване.

Така че активираме чрез молитви, активираме чрез Божието слово и активираме чрез ходене в Божието присъствие, и активираме чрез нашата вяра, вярата в нашия живот. Бог да ви благослови в името на Исуса Христа. И всички да кажем – амин! 

Какво казва Исус на Петър –

“Давам ти ключовете на царството и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано горе, каквото развържеш на земята, ще бъде развързано горе”

        Ключовете, връзване на силите на тъмнината, развързване на ангелските войнства. Какво говори това? Че когато ние се научим да връзваме и развързваме, тогава имаме ключа към Божието царство, ние знаеме как да оперираме в духа. Имаме нужда да освободим Божиите сили тука на земята.

Да дойде царството Ти както на небето, така и на земята

        Имаме нужда да дойде Неговото царство както на небето, така и на земята.

Да бъде волята Ти както на небето, така и на земята

        И Господ чрез Неговите ангели това да го направи.

Вижте в Библията колко много проявления и действия има на ангели. Ние имаме нужда днес от това, както Корнилий, както Петър, както Елисей. Имаме нужда от това Господ да се намеси свръхестествено, защото сме уморени от ходене в естественото, уморени сме да се борим по човешки, ние имаме нужда да влезем в духа. Както един, не знам как да го кажа, един мой бивш приятел да го кажа, аз като християнин вика, нося две раници на себе си – едната раница като нормален човек, втората раница като християнин. Защо? Защото се опитва по човешки да живее християнски живот, затова носи две раници. Когато дойде благодатта на Господа, раниците отпадат и ние влизаме в благодатта. И тогава тези раници отпадат. Исус Христос какво ни каза в Матей 11 глава накрая?

Елате при мене, всички които се трудите и сте обременени и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху себе си, научете се от Мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си. защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко  

        С други думи, ако имаш върху себе си иго и бреме, което Сатана е сложил върху тебе, бъди развързан от това бреме и от това иго, в името на Исус, което Сатана е сложил върху тебе. И нека върху теб да дойде игото, което идва от Исус Христос и то е благо, и то е леко и това е игото на благодатта. Помоли се сега за това нещо.

Наистина както стана въпрос, тука виждам Нина пише за почивката на Господа. Да се отмахне игото на врага и да дойде игото на Господа върху нас, да се развържем от връзките на врага и да застанем под игото на Господа, защото в Неговото иго има само свобода. В Неговото иго има мир, в Неговото иго има сила и има любов.

В името на Исуса Христа нека Божието иго да слезе върху вас. Нека да бъдете развързани от всяко друго иго и не само това. Нека и нашите деца да бъдат развързани от всяко иго на врага.

Искам да ви прочета този стих и нека върху основата на него да се помолим и за децата си. Той се намира в Исая 54:13:

Всичките ти деца ще бъдат научени от Господа и голям ще бъде мирът на децата ти  

        В името на Исус, Господи, молим те за нашите деца да бъдат научени от Тебе. Всяко едно от нашите деца да бъдат научени от Тебе, всяко едно да има Твоя мир върху себе си. В името на Исус Христос изпрати Твоите ангели при децата ни, Господи. Заповядай им Господи, да ги пазят и да ги извадят от всяко иго на врага и нека да бъдат под Твоето иго, в името на Исуса Христа.

Благодарим Ти, Боже. Алелуя. Амин!