Ангелите

1756

Ще говорим днес за Ангелите и след като свърша може да задавате някои въпроси, ако имате такива. Това, което ще говоря сега няма да покрие темата, но ще бъде част от материала. Искам да засегна практичната страна на нещата.

И нека отворим като за начало един от най, така да се каже известните стихове по този въпрос. Когато се подготвям за поученията, аз не чета други материали от други книги, или да слушам други проповеди. Очаквам Святия Дух да ми даде това, което да говоря. Така че, темите също не са нещо, което планирам, а вярвам, че Господ вчера ми даде тая тема – за Ангелите. И затова сега затова ще говорим за тях.

Евреи 1:14 Не са ли всичките (за ангелите става въпрос), служебни духове изпратени да слугуват на онези, които ще наследят спасение

Цялата първа глава на Евреите говори по въпроса за разликата между Божия Син и между ангелите. И ние няма да се спираме върху това, това е много дълбока тема, аз ще засегна много по-плитко нещата. Казва се,

Не са ли всичките, служебни духове изпратени да

слугуват на онези, които ще наследят спасение.

И ето каква поука можем да извадим от този случай. Първо ангелите са духове. Те се различават от човека, защото човека има плът, има кръв, има кости, ангелите са духове. Те не са като човека. Във връзка с това ще обърна на Евр.2:16, където се говори за Божия Син Исус, Който каза следното:

Евреи 2:16 Защото, наистина той не помогна на ангелите,

 но помогна на Аврамовото потомство, затова трябваше

 да прилича във всичко на братята си и т.н.

Исус, т.е. Божият Син стана човек. Той стана Човешки Син с тяло и с кръв, за да може да се оприличи във всичко на нас, за да може по този начин Той да понесе върху себе си нашата вина и нашето наказание. Той не прие образа на ангелите, Той прие образа на човека. Затова, когото говорим за изкуплението на кръста, то не важи за ангелите, то важи за нас, хората. Евангелието, делото на Кръста е за човешките синове, за да можем ние да бъдем простени, и ние да бъдем спасени, да се родим от Бога и да станем Божии чада.

Забележете: една от разликите между Божия Син и между ангелите е, че Божия Син е роден, ангелите са сътворени. Разликата между нас и между ангелите е, че ние сме не само сътворени, също както Адам е сътворен, но ние сме също така родени от Бога чрез Исуса Христа, докато ангелите са сътворени от Бога.

Връщаме се към Евреи 1:14

Евреи 1:14 Не са ли всичките, служебни духове

Казахме, че те са служебни духове и второто нещо, те са служебни, или административни духове, те служат, или слугуват.

И пише:

Изпращани са да слугуват, на онези /т.е. на нас/,

 които ще наследят спасение

Ангелите са изпратени да слугуват на Божиите деца. Някои хора казват: „Ами те, ангелите, на всички помагат.” Работата на ангелите не е насочена към това да помогнат на невярващите. Тяхната работа е да слугуват на Божиите деца, на новородените християни, тези които ще наследят спасение. Това е работата на ангелите. Те са изпратени да слугуват. Искам да ви покажа нещо, че не ние на тях слугуваме, а те на нас слугуват, защото Бог ги изпраща да ни слугуват. И въпросът тука стои по какъв начин, ние да не попречим на Бог да изпраща ангелите си да ни слугуват и по какъв начин, ние да помогнем за това нещо.

Ето, един такъв въпрос има: защото въпреки, че ангелите са безброй като число, на едно място в Библията се казва, че те са безброй, те са много и те са мощни, силни. Но в същото време има неща, които пречат на тяхното действие, и неща, които помагат на тяхното действие? И въпросът е: ние какво да правим и какво да не правим, за да може да се задействат ангелите?

Сега искам да ви кажа, ние много говорим за Бога, говорим много за демони, говорим за Святия Дух, но има много малко разбиране на въпроса за ангелите. И аз вярвам, че трябва да има повече светлина по този въпрос.

Вярвам, че в първата църква са имали доста повече разбиране по въпроса за ангелите. Те са очаквали намесата на ангелите. Ако погледнете в Деяния на апостолите 16 глава, ще видите, че Ангел отиде и освободи Петър от затвора, защото Божият народ се молеше, защото църквата се молеше. Петър отиде и похлопа на вратата и те се уплашиха и не искаха да му отворят. И когато слугинята настояваше, че това е Петър, апостолите казаха: „Ти си луда, това ще да е неговият ангел.” На тях им се видя по-невероятно Петър да застане на вратата, отколкото ангел да се яви на вратата. Така че вие можете да видите колко нормално е било за първата църква, да се явяват ангели. Значи това не е било нещо, което те не са свикнали да виждат. Ангелите са се явявали явно често на първата църква и днес ние също така имаме нужда от ангелската намеса в нашия живот. Защото, когато се намесят ангелите, има свръхестествено проявление в нашия живот и нашето служение. И ето нещо, което всъщност на нас ще ни помогне в тази посока.

Има също много интересен въпрос тука: казахме, че изкуплението е за човека. Но интересно е, че благовестието също така трябва да бъде проповядвано от човека, а не от ангелите. А ние можем да видим в Деяния на апостолите 10 глава, как се яви ангел от Господа на Корнилиевия дом и каза: „Изпратете при Петър хора, които да го доведат и той ще ви каже думи на живот.” Ангела не каза думите на живот, а Петър, Божияг служител трябваше да каже думите на живот. Не само, че Евангелието или благовестието, или изкуплението е насочено към човека, но трябва да бъде проповядвано от човека. Ние не трябва да очакваме ангелите да свършат тая работа, ние трябва да очакваме и да вярваме, че ние сме тия, които Бог помазва и Бог изпраща, за да проповядваме Божието спасение.

Преди да продължа нататък искам да ви покажа нещо интересно. Помните ли случая с Ваалам? Ваалам, който беше се качил на едно магаре и ангел от Господа застана срещу него с меч в ръка. Магарето видя ангела, пророка не видя ангела. Интересно нещо, което можем да забележим тука: вижте, пророкът не можа да види ангела, защото беше заслепен от своето сребролюбие. Той беше заслепен и не можа да види в духовния свят, а магарето успя да види ангела. И на мен, тука ми прави впечатление, че животните в отделни ситуации дори могат да видят ангелско присъствие.

По какъв начин да активираме ангелите?


Псалм 103:20 Благославяйте Господа,

вие ангели Негови, мощни със сила, които изпълнявате

 думите му, като слушате гласа на Неговото слово

 

В този стих се казва, че ангелите на Господа са мощни със сила. Ангелите на Господа, на тях им е дадена сила, на тях им е дадена мощ, за да изпълняват думите на Господа.

Аз едно време се чудех: „Как така, като изповядваш нещо и то ще стане? Как ще кажа на планината да се премести и тя ще се премести?”  Не можех да си го преставя как се случва в духовния свят. Но сега виждам нещата повече от преди.Когато с вяра говориш Божието слово, когато пророчески изговаряш Божието слово, тогава ангелите на Господа взимат това слово и го привеждат в действие.

Защото има две царства: царството на светлината и царството на тъмнината, Божието царство и царството на дявола. В Божието Царство ние имаме Цар, чието име е Исус, имаме Цар, но имаме и също така армия от ангели. Ангелите са воини, те са армия, те са мощни, те са силни и когато Царят издаде заповед, те отиват и изпълняват заповедта Му. Те са воини и те са слуги.

В Евреи 1:14 се казва, че ангелите са слуги, те са служители, духове, служители, които са изпращани да слугуват на нас, които ще наследим спасение. Тука се казва, че те са мощни със сила да изпълняват думите Му, като слушат гласа на Неговото слово. Така че ангелите са мощни. И аз искам да ви покажа на друго място да видите, че те наистина са и воини, не са само слуги, но са и воини.

Нека обърнем на Матей 26:53, това е много хубав, поучителен стих, в който можем да извадим много полезни неща.

„Господи, молим те да отваряш духовните ни очи, за да виждаме.”

Матей 26:52,53 – това е случаят, когато предават Исус в ръцете на беззаконниците и Петър решава да защити своя Учител и се опитва да отреже главата на слугата. Обаче вместо главата, отрязва ухото му, но Исус му казва:

52. Върни меча си на мястото му, защото всички,

които се залавят за меч, от меч ще загинат.

53. Или мислиш, че не мога да се примоля на Отца си и Той

би ми изпратил още сега повече от 12 легиона ангели

Искам да видите думата легион. Исус казва: Отец ми ще ми изпрати повече от 12 легиона. Легион е военна единица. Тук виждаме, че ангелите са воини, те воюват за нас, те воюват за Божието Царство и те са изпратени от своя Цар Исус. Тук се казва, че ангелите са воини.

Мислиш ли, че не мога да се примоля на Отца

и Той би ми изпратил повече от 12 легиона ангели,

т.е. защо мислиш, че трябва да воюваш с меч? Можеш да воюваш с Божията сила, можеш да воюваш в духовния свят чрез молитва и  Бог ще изпрати ангелите си, Бог ще изпрати воините си, те ще воюват, не ти.

Ето, тук Исус ни учи на един урок: ние не трябва да воюваме по плът, ние трябва да воюваме по Дух. Исус казва:

не мога ли да се помоля на Отец и Той ще изпрати.

Мога да се помоля, нали? Така че Исус казва: „Аз мога да се помоля.” С други думи казва, когато се молиш, Отец изпраща легиони от ангели. Оттук можем да извадим извода, че молитвата развързва действието на ангелите. Молитвата отваря небето така че ангелите на Господа започват да действат в нашия живот и в нашето служение. Ето виждате един от начините, по които да се осигури ангелска намеса в нашия живот и в нашето служение – молитвата.

Исус каза: „Ако се помоля на Отец, Той ще изпрати ангелите, обаче  как биха се сбъднали писанията, ако така се помоля. Аз затова дойдох на света, за да умра и възкръсна за спасението на света. Ако не беше тази причината, поради която дойдох но света, Аз щях да се помоля моя Отец да ми изпрати 12 легиона ангели, (един легион общо взето е от около 6 хиляди човека, това означава 12 х 6 – 72 000 ангела, представете си какво нещо е).

Но трябва да помним, че Божието Царство е Царство и в него има армия. И тази армия има строга структура, има ангели, има по-нисшестоящи, има и по-висшестоящи. Знаете, че в Библията се говори архангел, което означава главен ангел. Знаем имената на двама арахантели, единия се нарича Михаил, който е отговорен за военната част, нещо като генерал може би в областта на армията. Арахангел Михаил, почти навсякъде, където става въпрос за военни действия, той се намесва. Другия архангел, който се нарича Гавраил, е отговорен за донасяне Божият отговор, послание или друга вест, която да се донесе до човека:прогласяването на раждането на Исус, за Божието блоговоление за зачеването на Мария, предупрежденията на Йосиф в сън, говори на Захария, и в много други случаи, когато има нужда да се каже нещо, Бог да съобщи нещо на народа си. Обикновено архангел Гавраил е отговорен за областта на вестите, на благовестието, откровението и т.н.

Беше интересно вчера, докато разглеждах писанията, също в Откровение на Йоан е дадено на Йоан чрез един ангел. Ангел донесе вестта, ангел донесе тази книга, т.е. той я предаде под формата на видение на Йоан, който написа Откровението. Разбира се, тука трябва да споменем, че когато говорим за Божиите ангели. Има ангели на светлината и има ангели на тъмнината ,т.е. това са падналите ангели, които са съгрешили и заедно със сатана са застанали против Бога и които ги очаква Страшния съд, вечния съд и които трябва да отидат в огненото езеро. Тези ангели са също ангели, но те са паднали ангели. Сега няма да се спираме по този въпрос.

Тук ние видяхме силата на молитвата. Когато се молим Господ изпраща своите ангели. Нека подкрепим това Деяния на апостолите 12 глава.  Аз споменах за този случай, но нека го видим още по-добре. Ще прочета 4-ти стих – Петър е хванат и поставен в затвора.


Деяния на апостолите 12:4 И като го хвана, хвърли го в тъмница

(Ирод хвана Петър), предаде го на четири четворки войници

да го пазят /4х4-16 войника/, с намарение да го предаде

пред людете след Пасхата

И така, те пазеха Петър в тъмницата. Кои те? Войниците. Четири четворки войници. Те пазят и в естественото нямаше никакъв шанс за Петър, обаче църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него. Църквата не отправи петиция, молба, оплакване, църквата се молеше усърдно. Първата църква се е занимавала много повече в духовния свят, отколкото в естественото.


Деяния на апостолите 12:6 През същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войници, окован в две вериги,

 и стражи пред вратата пазеха тъмницата

7. Но ангел от Господа, застана до него и светлина осия килията.

Забележете: църквата се молеше и това беше причината ангел да отиде при Петър. Искам да видите нещо – Бог Отец е на небесата, Исус Христос е също не небесата от дясната страна на Бога, а Бог изпраща ангела си и той застана до Петър и светлина осия килията. Буквално, килията, която е била тъмна, е станала светла и ангелът побутна Петър по ребрата. Колко интересно. За да го побутне по ребрата, ангела се е явил и е придобил тяло.

Святият Дух ни е даден и Той живее в нас. За да действа Святия Дух, Той има нужда от тяло, чрез което да действа. Святия Дух действа в нас и действа чрез нас. Но ангелите не действат в нас, нито действат чрез нас, те действат извън нас. И виждате в този случай, ангела застана до него, разбуди го и каза:


Ставай бързо. И веригите паднаха от ръцете му.

8.  Ангелът му рече: Опаши се, обуй сандалите си, той стори така. Тогава му каза: облечи дрехата си и ела след мене.

9. И Петър излезе, и вървеше след него, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, но си мислеше,  че вижда видение.

 10. А като премина първата, втора стража, дойдоха до желязната врата, която води до града и тя им се отвори сама

Погледнете каква свръхестествено действие, каква намеса Божия.

Изминаха една улица и ангела веднага се оттегли от него

Ангелите идват в моменти, в които ние по естествен начин не можем да се оправим и имаме нужда от свръхестествена намеса.

Ето например, когато става въпрос за болни, които имат нужда от изцеление, когато става въпрос за хора, които са вързани, които са в някаква трудна, окаяна ситуация,  Бог може да изпрати ангелите си.

Но виждате ли, молитва има тука и се казва усърдна молитва. Църквата е знаела да се моли и трябва да се върне към тази усърдна молитва, за да видим действието на Бога.


11. Петър като дойде на себе си, рече: Сега наистина зная, че Господ изпрати ангела си и ме избави от ръката на Ирод и от всичкото, което юдейските люде очакваха.

12. и като поразмисли дойде в къщата на Мария, майката на Йоан, чието презиме беше Марк, където бяха събрани мнозина да се молят

Тези, които се молеха за него.

13 .И когато похлопа на портата, една слугиня на име Рода, излезе да послуша кой е и щом позна Петровия глас, от радост не отвори портата, а се завтече и извести, че Петър стои пред портата. Те рекоха: ти си луда, но тя настояваше, че това което казва е вярно, тогава казаха: това е неговият ангел /или ангел-хранител, ангел-пазител/

Това ме навежда на мисълта, че всеки един новороден християнин си има ангел, назначен от Господа, който го пази. Всеки един. Ти имаш ангел със себе си, където и да отидеш. Този ангел е назначен от Бога да стои около тебе и да те пази, да не ти се случи зло. Защото те казват: „това е неговият ангел.” Т.е. това е ангелът, който Бог е изпратил специално да се грижи за него.

Разбира се, ние от един стих не бива да вадим такива радикални изводи, защото можем да изпаднем в грешка. Затова трябва да имаме винаги потвърджение на поне още едно-две места. И можем също да видим в Матей 18:10, Исус каза:

Матей 8:10 Внимавайте да не презирате нито един от тия малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца ми, който е на небесата

Той казва: „техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца ми”. Те са застанали там на небесата и очакват заповед от Бога, какво да правят с тези малките, и когато получат заповед, те идват да изпълнят заповедта. Можем да тълкуваме случая по два начина:

№1 става въпрос за малки деца, аз вярвам, че малките деца си имат ангели пазители, които ги пазят. Това е една добра новина, слава на Господа, защото те са малки, те са немощни, липсват им много неща да се оправят в този свят и Господ е назначил специално за тях ангел да ги пази. Но това означава също за Божиите деца, които в духовно отношение са се родили. Вече ние като новородени християни си имаме ангел, който Бог е изпратил и изпраща да изпълни определени заповеди, да ни пази и други такива подобни неща, за които след малко ще говорим. Така че можем да благодарим на Бога и да кажем: „Благодаря Ти, Господи, че си  имаме ангел, който си изпратил да се грижи за нас и да ни пази.”

Като говориме за това, нека да погледнем в Псалм 91:11,12:

11. Ще заповяда на ангелите си за тебе

Нека да почнем малко по-преди това, от 9-ти стих ще започнем:

9. Понеже ти си казал, Господ е прибежище мое

и си направил Господа обиталище 

Т.е. ти си търсил присъствието на Господа, и понеже си търсил присъствието на Господа

10. Няма да те сполети никакво зло,

 нито ще се приближи язва до шатъра ти

Има едно обещание: като търсиш присъствието на Господа, няма да те сполети зло. Т.е. в присъствието на Господа зло няма. Защо?

11. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят

 във всичките ти пътища, на ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък ногата си 

Т.е. Господ казва, че ще изпрати ангелите Си и ще им заповяда да те пазят. Ето, какво трябва да правят ангелите? –

Да ни пазят във всичките ни пътища,

12. на ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък ногата си

13.Ще настъпиш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и змия 

Т.е., говори за това, че ще имаш съответна власт в името на Исуса. Слава на Бога за това! Така че ангелите са изпратени да ни пазят и аз благодаря на Бога.

Но те не са изпратени само да ни пазят. Спомняте ли си Аврам, когато заповяда на слугата си да отиде да намери жена за неговия син Исак и каза:

Господ ще изпрати ангела си пред тебе

и той ще направи пътуването ти успешно.

 Така че пътуването беше успешно, защото ангела на Господа беше там, защото Бог изпрати ангела си. Не само ни пазят ангелите, но също ни дават и успех. Слава на Бога!

И така ние казахме, че Словото на Бога е това, което освобождава ангелското действие. Затова, когато ние проповядваме Евангелието можем да видим чудеса в действие. Защото словото е това, от което ангелите имат нужда, за да го приведат в действие. Ако няма слово, те нямат материал, с който да работят. Вие знаете дори, че се казва:

меча на духа е Божието Слово.

Святият Дух също има нужда от оръжие, с което да действа, и оръжието е Словото на Бога, когато го проповядваме, или пророкуваме.  Ако не се проповядва, ако не се говори Словото на Бога, няма как да се освободи действието на Бога. Сега, искам да покажа още един начин, по който се освобождава Божието действие и сега ние ще обърнем на: к

Данаил 10:2 По онова време, аз Данаил жалеех три седмици, вкусен хляб не ядях, месо и вино не влизаше в устата ми

и нито веднъж не помазах себе си, докато не се

 навършиха цели три седмици 

Т.е. Данаил казва: „През това време аз жалеех и постех.

След това отиваме в 12-ти стих, явява се ангел на Данаил три седмици по-късно. Точно, когато вече свършва своя пост, ангел от Господа се явява на Данаил и въпроса ни е: „Защо ангела не се яви първия ден?” И ангела обяснява на Данаил, защо не се е явил първия ден.

12. Не бой се Данаиле, защото от първия ден откакто

 ти приклони сърцето си да разбираш и да смиряваш

себе си пред своя Бог, думите ти бяха послушани

 Т.е., вие виждате, че той не само е постил, но той се е и молил, защото думите му са молитва: пост и молитва; Казва се: „думите ти бяха послушани.” Кога? Първият ден, когато е почнал на пости и да се моли, да се смири. Думите ти бяха послушани. „Добре, Господи, след като са послушани думите ми, защо нищо не стана?” Той казва: „Аз дойдох поради думите ти.” Да, ама аз чакам три седмици. Има хора, които казват, да ама аз дълго чакам, защо.

13. Обаче княза на персийското царство ми

противостоеше двадесет и един дена

 Забележете: княза на персийското царство не е царя на Персия. Царят на Персия е човек. Князът на персийското царство е да го кажем е княза на този свят. Това е регионална личност, духовна, от тези паднали ангели, за които говорим в небесни места, според Ефесяни 6:12, че:


Ефесяни 6:12 Нашето воюване не е срещу кръв и плът, но срещу началства, срещу власти, срещу всесветски управители на тая тъмнина, срещу духовни сили на нечестието в небесни места

 Това е нашата борба. Така че този княз на Персия, на персийското царство е всъщност духовно началство, което се е намирало в небесни места, което се е противопоставяло на ангел Гавраил, който е бил изпратен със съответната вест или откровение и княза на персийското царство му е противостоял 21 дена. Двадесет и един дена Данаил пости и се моли и ангела през всичкото време иска да дойде и да донесе посланието на Данаил, обаче е имало духовно началство със своите подчинени, със своята армия, което се е притивопоставяло на този ангел и на неговата армия, за да не може тази вест да дойде до Данаил. И този процес е продължавал 21 дена.

Но той казва:

ето Михаил един от главните князе (тука говори вече за арахангел Михаил и казва, че е един от главните князе). 

 Отново думата княз е използвана,  само че Михаил е от Божиите ангели,

дойде да ми помогне на мене и аз останах

непотребен вече там при персийските царе 

     Тука се казва персийските царе. Преди това се казваше князът (един) на Персия, след това перийските царе. Защо? Защото над това началство отгоре има други, които управляват отделни провинции, или отделни региони, или отделни духовни области в съответното персийско царство. Така, че всичките тези са се противопоставяли на ангела Гавраил, за да не може Божието Слово да дойде до Данаил. Виждате колко трудно е да дойде дори едно Божието слово. Ако ние се молим както трябва, и пророческото слово ще започва да идва много по-лесно, и проповедниците ще започнат да проповядват много по-помазано. Ще започнат да проповядват повече по откровение, а не да повтарят като папагали, това което са чули от някой друг.

И сега дойдох да ти открия какво има да стане

 с народа ти в последните времена 

И дотук ще спра. Виждате, че поста и молитвата, освобождават действието на Божиите ангели и връзват силите на врага.

Ето, има хора, които казват: „Защо, защо, аз се моля, Бог не чува.” Хора, не знаете ли, че всъщност ние се молим, но имаме противници, както духовни личности, така и хора. Има служители на врага, които се молят и постят, за да може да не се чуят вашите молитви, за да може да не получите отговора, за това, за което сте се помолили.

И когато вие не получите отговора, вие казвате, много често – да, може би не е Божията воля. А всъщност Данаил, ако беше казал още първия ден „ами, може би не е Божията воля”, нямаше да имаме книгата Данаил. Но той 21 дни стои твърдо на това, че трябва да  получи отговора и че това е Божията воля. Защото врага иска да си помислиш, че не е Божията воля. Има враг, който се противопоставя, но поста и молитвата са огромна сила.

Божието Слово, поста и молитвата освобождават Слвото на Бога и освобождават действието на ангелите в нашия живот.

Слава да бъде на Господа!

Вие видяхте, че силите на светлината, Божиите легиони с ангели, са военни легиони и се освобождават чрез молитва, чрез пост и чрез Божието Слово. Слава на Господа!

Нека да видим един пасаж  в Лука 2:9,13. Това е по времето, когато Исус се ражда и е още бебче, и на същото място имаше овчари, които пазеха нощна стража около стадото си.

Лука 2:9 Ангел от Господа застана пред тях

и Господната слава ги осия 

Вижте, славата е като светлината.

Господната слава ги осия и те се уплашиха много.

Ангелът обаче ги успокояваше.

13. Внезапно, заедно с ангела

се намери множество небесно войнство 

Ангелът е като командир и се намери множество (не малко), а множество небесно войнство, неговите подчинени ангели, т.е. неговия легион

се намери множество небесно войнство,

 което хвалеше Бога казвайки: 

Ето, прекрасно. Ангелите са воини! Слава на Господа. Тука го има – те са  слуги, но те са и воини. И какво правят тези ангели – хвалят Бога! Вижте, хвалението към Бога е воюване, това е прекрасно. Ние също можем да хвалим Бога и по този начин воюваме. Те не воюват с плътски оръжия, те хвалят Бога и така воюват. Слава на Господа да бъде!

Нека се върнем пак към книгата Данаил, да ви покажа нещо много интересно. Помните ли случая с Данаил, когато излезе заповед от царя, който каза: „Никой да не се моли в продължение на един месец.” Царят заповяда никой да не се моли в продължение на един месец, защото го подведоха завистливи хора. Обаче, Данаил не спря да се моли, а се казва, че три пъти на ден се молеше


Данаил 6:10 Данаил щом се научи, че е подписана писмената забрана, влезе в дома си и като държете прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на коленете си три пъти на ден, молеше се и благодареше на своя Бог, както правеше по-напред

 

Какво правеше Данаил? Молеше се три пъти на ден. Молитвата води до Божията намеса. Но какъв беше резултата от това? Противниците имаха повод да го осъдят, защото той не изпълняваше царевата заповед и беше хвърлен в рова с лъвовете и дупката беше запушена с камък. И Данаил е в ров не с един лъв, а с много лъвове. Ние трябва да се поучим от това, защото понякога като срещнем куче се плашим; някой се плашат от хлебарки, от плъхове; други от котки или от нещо друго, от комари, от птици и какво ли не, а Данаил не се уплаши от лъвове, сам, и то под закона.  Ние имаме Христос и Неговата благодат, а Данаил под закона не се уплаши.

Царят не е спал цяла нощ и на сутринта отива и казва: „Данаиле, успя ли твоя Бог да те избави?” Данаил отговаря:


22. Моят Бог прати ангела си да затвори устата на лъвовете и не ме повредиха, защото се намерих невинен пред Него, още и пред тебе царю, не съм сторил никакво прегрешение

 

Какво иска да каже? Святостта ни пази, святият живот. Има хора, които си мислят, че могат да си живеят в греха, но виждате тука какво се казва. Данаил беше свят, не беше виновен; той беше невинен, не се защитаваше, не викаше, не правеше оплаквания, а като агне на заколение, дето се казва, се остави. Но Бог изпрати ангела си и запуши устата на лъвовете. Толкова много гладни лъвове. След като Данаил го извадиха от рова на лъвовете, хвърлиха виновниците в същия ров и тези хора, докато още са летели във въздуха, лъвовете са ги сграбчили и са им изпотрошили костите, и са ги изяли. Значи са били доста гладни, но не са могли нищо да направят на Данаил, защото ангела на Господа е бил запушил устата им. Не знам с какво точно е запушил устата им, Той знае как точно да го направи.

И в книгата Евреи са описани случаи на свръхестествената намеса на Бог при Божии хора, които чрез вяра са побеждавали.


Евреи 11:33 И какво повече да кажа, защото не ще ми стигне време да приказвам за Гедеон, Варак, Самсон и Автая, за Давид, още за Самуил и пророците, които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затваряха устата на лъвове,

С вяра затваряха устата на лъвове. Можем да прибавим още едно нещо към списъка – казахме Божието Слово, казахме молитвата, казахме поста, святост, а тука се казва „с вяра затваряха устата на лъвовете”. Вярата активира действието на ангелите, защото ангелите дойдоха и запушиха устата на лъвовете.

Ако речеш слово и повярваш в сърцето си и не се усъмниш, ще ти стане.


Ако речеш на планината „вдигни се и се хвърли в морето”,

тя ще те полслуша.

 Как ще стане? Ти го казваш с вяра, тогава ангелите поради словото на вяра го правят, т.е. те преместват тая планина, застанала на твоя път в името на Господа Исуса Христа.

И искам да ви покажа още нещо. Исус казва на Никодим в:


1 Йоан 1:51 Истина, истина ви казвам, отсега ще видите

небето отворено и Божиите ангели да възлизат

и слизат над Човешкия син

 Забележете, че ангелите на Господа възлизат нагоре и слизат надолу. Защо? Когато ние се молим в името на Исус, Божиите ангели възлизат нагоре, носейки нашите молитви в тронната зала пред нашия Небесен Отец и казват: „Тая молитва е отправена от Твоя дете, в името на Твоя Син Исус, затова Господи погледни на това.” И Исус застава и казва: „Тази молитва наистина е в Мое име и аз се застъпвам за Твоите деца, Боже, и Те моля Ти да им дадеш отговор.” Защото се казва, че Исус ходатайства за нас постоянно в небесата. Неговата кръв ходатайства за нас, но ангелите носят посланието към Бога. Те го взимат, взимат нашите молитви и ги занасят в присъствието на Бога. Когато Бог чуе молитвите, Той издава заповед и казва: „Да се направи това!” Тогава ангелите взимат заповедта със себе си и слизат долу, за да я приведат в действие. Значи, ето защо ангелите се качват – те се качват с нашите молитви и идват с отговорите на молитвите в резултат на заповедта, която Бог Отец дава. Така че това е причина за тяхното качване и  слизане. Може да има и други причини, това е което аз знам.

Сега искам да ви покажа нещо друго. Вие видяхте, че те се качват и слизат над Човешкия Син, но в Битие 28 глава има един много интересен случай, отново с ангели, които се качват и слизат. И това е случая с Яков, 28 глава, 12 стих, 11-ти ще започна:

11. И като стигна до едно място пренощува там,

защото слънцето беше залязло.

 Ето, ние които обичаме да лягаме по-късно, можем да се поучим от Яков, когато слънцето залезе, да си лягаме.Вижте Словото какво казва: „Като стигна до едно място пренощува там, защото слънцето беше залязло.” Не стойте до късно да гледате телевизия, ако обаче решите да останете до късно, нека бъде, както Исус остана до късно, за да се моли. Амин.

12. И като взе един камък, сложи го за възглавница

 и легна да спи на това място

 Вижте, колко закален е бил, камък за възглавница. Не се притеснява от това, че е ръбест, че е студен, сложил си е камък за възглавница. Трябва да вземем пример от него – да не се оплакваме за условията, в които живеем.

12 И сънува: и ето стълба, изправена

на земята върха й стигаше до небето

Стълбата свързва две места – земята с небето. Едно време като бяхме на село или в Търново при баба ми, като трябваше да се качиш на тавана, слагаш една стълба, подпираш я долу на земята, на пода и се качваш по стълбата горе. Така по същия начин – стълбата е доста по-голяма и е духовна стълба – от земята се опира горе на небето и какво трябва да стане? Да се качва и слиза някой. Кой е този?

И ето, Божиите ангели се качваха и слизаха по нея. 

 Божиите ангели отново се качват и слизат по нея. Но аз ще ви припомня Йоан 1:51, където Исус каза на Натанаил, че Божиите ангели ще се качват и слизат върху него. С други думи Той каза: „Аз съм тази стълба, Аз съм стълбата между небето и земята, по която ангелите се движат.”

Т.е., с други думи, приятели, нека да ви кажа още нещо, което Господ ми дава като откровение в момента. Името на Исус Христос активира ангелите, защото именно името на Исус Христос е това, което активира ангелите да се качат при Отец. Ако не използваш името на Исус, пътя е затворен. Като използваш името  на Исус в молитва, пътя се отваря и ангелите отиват при Отца. Като използваш името на Исус, има път обратно, двупосочно движение има. Път обратно, за да дойде отговора на молитвата, това е гаранцията – името на Исус.

И още нещо тука, ще кажем – Неговия кръст, защото стълбите обикновено са дървени. Това е дървения кръст на Христос и кръвта, която се проля на него, т.е. Неговата кръв, Неговото тяло. Неговия кръст е пътя, който свързва небето и земята, пътя, по който ангелите слизат и се качват. И отговорите на молитвите идват, и нашите молитви се чуват поради кръста и поради името на Господа Исуса Христа.

13 И ето Господ стоеше над нея и говореше: Аз съм Господ Бог

 И така, тука Господ дава обещания на Яков.

16 Когато Яков се събуди от съня си, каза: наистина Господ

е на това място, аз не съм знаел и уплаши се и каза:

това не е нищо друго освен Божий дом, това е врата небесна 

Врата небесна, слава на Господа.

Ето още едно нещо – Исус казва: „Аз съм вратата”, така ли казва в 10-глава на Йоан? С други думи Исус казва: „Ето, аз съм тази врата, ето Аз съм тази стълба, по която се движат Божиите ангели нагоре и слизат надолу”.Божий дом, казва. Божият дом кое е? Той самия е Божия дом, Неговото тяло е храм на Святия Дух. Но какво друго това означава? Църквата, защото главата е на небесата, но тялото е на земята. Ей, вижте, колко интересно – главата е на небесата, все едно Исус, седнал отдясно на Отца. Тялото е на земята, това е църквата, това е Божия дом. С други думи, Господ казва: ангелите на Господа се движат чрез тялото на Христос, Неговата кръв, Неговото име, но те се движат в Неговото тяло, т.е. те се движат в църквата. Църквата трябва да бъде място, като стълба, където Божиите ангели да се качват с молитвите и да слизат. И Исус каза:

Домът ми ще се нарече дом на молитва за всичките народи

Т.е., Господ каза, че църквата трябва да бъде място на молитва. Трябва да се научим да се молим. Църквата трябва да бъде място на молитва и чрез молитвата ангелите взимат горе нашето послание и след това идват с резултатите от нашите молитви и по този начин става това, което казва Исус:

Да дойде Царството Ти и да бъде волята Ти,

 както на небето, така и на земята

Това става чрез молитва. Т.е. царството и волята на Бога се установяват на земята чрез нашите молитви, и те трябва да се установяват на земята чрез църквата. Защото църквата трябва да бъде като посолство на Божието Царство на земята. Посолство на Божието Царство, като щаб-квартира на Божието Царство на земята, за да се реализира волята на нашия Всемогъщ Небесен Баща. Слава на Господа.

И другото нещо, което искам да спомена е, че ние трябва да се покланяме само на Господа, не на ангели или на човеци.

На Господа – Твоя Бог да се поклониш

и само на Него да послужиш

Ние трябва да се покланяме само на Господа и да служим само на Господа. Ние не трябва да се покланяме на ангели, защото самите ангели трябва да се покланят на Господа. Както казва и Псалм 2, както казва също и Евреи 1-ва глава:

И поклонете се Нему всички Божий ангели

 Т.е., на  Христос, на Божия Син трябва да се поклонят всички Божий ангели. Не ние да се покланяме на ангелите, те трябва да се покланят на Господа. Даже, когато Йоан получава откровението, можете да го видите в 22 глава на Откровение на Йоан. Йоан получава откровението и той се покланя пред ангела и ангела казва: „Не, няма да се покланяш на мене, покланяй се на Бога. Аз съм твоя служител”. Т.е. ангелите са пратени на нас да служат, а не ние на тях да служим. Те са пратени да се покланят на Бога, а не ние да се покланяме на  тях. Слава на Господа за това нещо.

Затова помнете: не трябва да се кланяме на ангели, не трябва да служим на ангели и не трябва да се молим на ангели. Ние трябва да се покланяме на Бога, трябва да служим на Бога и трябва да се молим на Бога. Но имаме една възможност, която ни е дадена в Матей 16 и 18 глава.


Матей 18:18 Истина ви казвам, казва Исус, каквото вържете

на земята, ще бъде възрано на небесата и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата

 

Отново Исус казва в Матей 16:19

Матей 16:19 Ще ти дам ключовете на Небесното Царство, каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата; каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата

 

Говори за ключове на Небесното Царство, и говори за връзване и за развързване, за отключване и заключване. Какво трябва да връзваме и какво трябва да развързваме? Господ ни е дал власт в името на Исус за това. И ако ние не  го правим, няма кой да го прави. Ние като църква сме пратени да връзваме и да развръзваме. Чуйте го това внимателно. Какво трябва да вържем? Ние трябва да вържем действието на нечистите сили в нашия живот, в нашите семейства, в нашите райони, трябва да вържем небесни началства и власти, които оперират на второто небе. Ние можем да ги вържем чрез нашите молитви. Защото  Матей 18:18,19 се казва:

Матей 18:18 Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят

на земята да поискат нещо, ще им бъде дадено от Отца ми,

 Който е на небесата

     Ние връзваме силите на тъмнината чрез молитва. А какво развързваме? Ние развързваме:

Първо, хора. Не трябва да връзваме хората, трябва да развръзваме хората. Т.е. чрез молитва ние трябва да развързваме хората. Дори, ако щете молитва за освобождение, също е развързване на хора.

Връзваш силите на врага, развръзваш хората.

Както някой беше казал, Исус като влезе в някоя синагога, изгонва нечистите духове и оставя хората. А има някои служители днес, които изгонват хората, а остават нечистите духове. Това не трябва да бъде така.

Друго, което трябва да развързваме, думата не е точна “развързване”, а освобождение. Думата на английски да е relеase. На български не знам каква дума отговаря на това, да освободиш ангелските войнства чрез твоята молитва в името на Исус Христос.

Тук съм си записал, че в Стария завет на едно място един ангел успя да изтреби 185 хиляди човека, врагове. Това на мен ми говори, че един ангел Господен е по-силен от 185 хиляди демона, които застават срещу него. Виждате Божията армия колко е по-силна. И помните случая в ІV Царе 6 глава, когато Елисей е заобиколен от вражески войски и сутринта слугата поглежда и казва: “Леле, Господи, какво ще правим? Заобиколени сме от коне и колесници, цялата сирийска армия се е изсипала тука, какво ще правим? Целият град е заобиколен.” Елисей казва: (вижте, Елисей веднага отива в Духа и казва:)


Господи, отвори му очите да види, че тези които са от нас
(за кои говори – за ангелите), важат повече, (т.е. по-силни са и са повече в количество), от онези, които са с тях.

 Той не казва: от тях, а от онези, които са с тях. Т.е. той гледа на духовните сили. Аз съм един, казва, обаче с мен ние сме двама, но с нас има повече сили, отколкото с тях, които са много.  Защото духовната война решава нещата. И тогава Бог отваря очите на слугата в резултат на тази молитва и той вижда планините наоколо, пълни с огнени коне и огнени колесници, с огнена армия около. Като кажа около, повечето хора казват около града, защото вражеската армия беше около града. Обаче, тази армия не беше около града, но беше около Елисей. Тази армия е около Елисей, около Божия човек, около Божия помазаник, около Божия пророк. Божиите ангели са около Божиите хора, които са посветени и са се предали в ръката на Господ. Около тях има армия и където отидат, армията се движи с тях. Затова стават нещата, защото има невидима армия, която обгражда, огнени коне и колесници, които са по-силни и по-множествени отколкото силите на врага.

И тогава Елисей се помоли, ето как освобождава ангелските сили: “Боже, ослепи ги!” Цялата армия в един момент ослепява. Заведе ги в Самария при царя. Царят каза: “Какво да правя, да ги избия ли?” Той каза: “Как можеш да избиеш пленниците си? Те са пленници, те са пленени, те са вързани”. Ето ви го връзването – силите на врага ослепяват и са вързани, когато ние се молим. Казва: “ Сложи им да ядат и ги пусни”, тогава се помоли и каза:

“Боже, отвори им очите”.

 Очите им се отварят. Те сядат, наяждат се и се прибират по живо, по здраво при царя и се казва:

повече сирийските войски не дойдоха, 

защото видяха, че работата е сериозна. Защото нещата се решават в Духа.

Каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата

 и съответно ще бъде вързано на земята, но каквото развържеш, ще бъде развързано. 

 Слава на Господа.

Благословени да бъдете. Ще продължаваме да се молим за съответните нужди, искам обаче да го правим с вяра.

Сега, ние слушахме Божието Слово, Божийте ангели са в действие, те се движат. Като започнем да се молим в името на Исус, те ще се качват нагоре и ще слизат надолу. Това е духовно движение, силите на тъмнината се връзват, ангелите са, както тука, така и там, така че просто ние трябва да бъдем отворени за докосването на Господа. Някой ще каже: „Ама каква е разликата, как можем да знаем кога е ангел, кога е Святия Дух?” Няма значение това, важен е резултата. Но основно Божия Дух действа в нас и действа чрез нас, а ангелите действат извън нас и са много ефективни, те изпълняват Божията воля. И когато получим нещо, трябва да отдадем цялата слава на Бога Отца, в името на Господа Исуса Отца.

По време на хваление, както ангелите хвалеха Господа и воюваха, така и ние да хвалим Господа и да воюваме. Благословения.

Вижте колко има нужда от Божий служители, затова се казва да се молим Бог да изпраща служители.

Работниците малко, а пък жетвата е изобилна.

 Искам да ви кажа едно нещо в тази връзка, приятели. Не всеки може да тръгне и да стане служител така. Един служител да се появи, си е цяло чудо. Защото да станеш служител не става по човешка воля, но става по призвание на Бога. Затова не става толкова лесно. Някой си мисли: „Знам как да правя бизнес, ще знам как да направя и служение.” Не става, това е свръхестествено нещо, то е действие на Святия Дух. Слава на Бога.

Напоследък нещо, което ме учудва, че Господ започва да докосва малки деца, повече от големи. Благодаря ти, Господи за това, което става.

Моля се още Бог да ни отваря врати, за да можем да ви посетим поне един път в годината, там където се намирате. Да дойдем и да направим едно посещение, да се радваме заедно в Господа, да послужим, там вече по-различно и с полагане на ръце и със Слово на място и т.н. Няма значение къде се намирате, Бог може да отвори врата и да послужим и да се радваме заедно в Господа. Благословения.