Благодат

2006

Трябва да бъдем много внимателни как се молим за хората. Защото често пъти ние мислим, че знаем какво те трябва да направят, обаче Бог също знае какво те трябва да направят. Но Бог никога не променя курса на живота на човека, човек променя курса си. Бог е дал свободна воля на човека да избира кой път да поеме. И когато се молим на Бога в името на Исус, ако се молим по Неговата воля, Той ни слуша, ако се молим не по Неговата воля, Той не ни слуша. Понякога се молим противно на Неговата воля. Тогава Той не ни слуша. Но това не означава, че дяволът не слуша.

И има молитви, които хората произнасят понякога, които молитви прозвучават като даване на насока на човека какво да прави. Един вид като контролиране на съдбата на човека и посоката, която той трябва да поеме. Но човек дори да греши, има право да греши и ние нямаме право да променяме посоката му. Защото който насила променя човека, дори да мисли, че посоката е правилна, го манипулира, контролира и чрез него започват да действат чародейни сили. Тогава идва контрол, манипулация и чародейство. В основата на чародейството е контролът. И трябва да оставим хората да вземат решение. Можеш да му кажеш на човека, но внимавайте как се молите.

Например: „Боже, моля Те, накарай този човек да направи така и така”. Това е контрол.

А правилната молитва е: „Боже, открий на този човек каква е Твоята воля и помогни му да постъпи според Твоята воля”.

Дори когато се моля за разкъсване на душевни връзки, когато е очевидно, че връзките не са добри, дори тогава се моля така: „Боже, нека всяка душевна връзка с този човек или с другия човек, която не е богоугодна, да бъде разкъсана”. „Боже, покажи Твоята воля и нека Твоята воля да бъде извършена”.

И трябва да внимаваме в молитвите си, защото всеки за себе си ще отговаря на съда. Ние нямаме право да променяме посоката на хората и не бива да правим това. Нека да не се окажем в даден момент богопротивници.

Защото за мене такива молитви са се правили, че настръхвам. Както в един случай един брат се моли за мене, както Яков бил окуцял и аз да съм бил окуцял. Да не бъде в името на Исуса Христа. Разбирате ли за какви молитви става въпрос? И сега ако го питаш този брат, той ще каже, че става въпрос за духовно нещо. Но това, което дойде към мен, бях като зашеметен  около половин час, но не се сетих да го отхвърля тогава. И в последствие аз имах много лошо изкълчване на крака вярвам, че има връзка между тези събития.

И трябва да бъдем много внимателни кой ни полага ръце, да не давате на всеки човек да ви полага ръце, нито пък да искате от всеки човек да се моли за вас. Защото има хора, които се молят с молитви, с които по-добре да не се бяха молили.

Разбира си, ако човек се моли и пости, неговата молитва и поста ще отбият тези атаки, които идват отвън. Но ако това те свари в момент на слабост, когато не си добре с поста, не си добре с молитвата, или пък нещо си съгрешил, може да се намери отворена врата за тези чародейни молитви. Както когато стана това нещо с крака ми. Сутринта трябваше да нося документи, станах и преди да се помоля тръгнах и си изкълчих крака.  Ако се бях помолил, нямаше да стане. Защото ние самите не винаги сме в прекрасно духовно състояние, затова трябва да бъдем внимателни.

От доста време наблюдавам, че голяма част от молитвите имат манипулативен характер. Дори има молитви като: „Боже, накажи го…” Нека да оставим тези неща, нека да оставим хората да решават.

Нека да се движим в Духа и до помним, че Божият Дух е Дух на любов, че Бог не насилва хората, а ги оставя те да избират.

Също така жените нека да внимават с молитвата си за своите съпрузи. Съпругът ви има право да избере и ако поиска, има право да избере да отиде в ада. Вие дори да искате да го вкарате в Божието царство, а той не ще, нищо няма да се получи, дори по-лошо ще стане. Ако Отец не го привлече чрез Исус Христос нищо не може да го привлече. Молете се: „Боже, спаси душата му и толкова”.

Знаете ли кога всъщност нещата стават?

Ето Мими се е молила за мен в продължение на няколко години, но дори в моменти на слабост аз съм казвал:” Един ден аз ще се обърна към Бога и ще стана Божий служител”. В това състояние аз съм казвал на приятелите си: „В момента нямам сили да се обърна, но ще дойде ден, когато ще се обърна към Бога”. Аз го имах това желание, аз го имах този глад. Обичах духовна литература да чета, въпреки че не бях се обърнал напълно към Господа, имах глад в себе си. Нямах силата в този момент, но тези молитви донесоха силата и аз в един момент можах да победя.

Но има хора, които просто нямат желание, не искат. Никой насила няма да влезе в Божието царство, само тези, които го искат. И недейте да хвърляте бисерите на свинете. Напротив, колкото повече хвърляш бисерите на свинете, толкова повече бисерите стават тъпкани, което не е добре. Защото Божиите истини, Божиите скъпоценни словеса се похулват, Божието име се похулва, и в същото време се обръщат свинете срещу вас и ви нападат, и ви разкъсват. И после ходите наранени. Защо?

„Радвай се в Господа ,душе моя”.

Радвайте се и благославяйте Господа, цъфтете, идете и носете светлината. Не толкова да говорите. Идете и бъдете светлина. Просто бъди светлина. Остави светлината на Господа да тече чрез тебе.

НЯМАШ НУЖДА ТОЛКОВА ДА ПРАВИШ, КОЛКОТО ДА БЪДЕШ.

Господ не иска да създаваш светлината, Той иска да бъдеш светлината. Бидейки светлината, ти отразяваш Божията слава, ти светиш с Божията слава. И по този начин хората се обръщат.

И искате ли да ви кажа как аз повярвах и се обърнах към Господа? Мисля, че беше около 80-те години, когато видях една видео касета и един служител видях да служи, както не бях видял никой да служи, и плаках. И казах: „Господи, Твоето слово се оказа истина”. Защото до тогава аз не бях виждал да стават такива неща. Бях слушал хора да говорят, но никога не бях виждал да стават реалност. Никога не бях усещал такова мощно присъствие на Святия Дух. И казах: „Боже, Твоето слово е истина и аз го искам ”. Аз видях нещо, което пожелах и тръгнах да го гоня. Исках да го получа, исках да го намеря. Този служител никога не е дошъл при мен да ми каже: „Пламене, тичай, Пламене, прави, Пламене, моли се, Пламене, това, Пламене, онова…“ Не. Просто славата на Господа се отрази чрез него. Той може да има много недостатъци, но за мене той беше като една светлина, чрез която Господ озари моя живот. И тогава аз го пожелах и тръгнах.

И знаете ли, имаше хора, дори служители, които се съпротивиха на това. Вместо да се зарадват на това и да кажат: „Виж, човекът ожаднял, виж човекъ търси….”  Напротив гледат да те спрат.

Но това не е чудно, приятели. Защото и самият пророк Илия, когато Елисей искаше да бъде с Илия, Илия каза: „Стой тука.” Илия не го окуражи да каже: „Браво, мой човек, служи и т.н.” Както аз окуражавам хората да служат. Илия не, каза : „Стой тука”.  А Елисей каза: „Не, в името на Господа, ще дойда с тебе”. После Илия пак каза на друго място: „Не, стой тука”. Елисей пак: „Не, в името на Господа, ще дойда с тебе”. И Илия най-накрая каза: „Кажи ми какво искаш?” И Елисей каза: „Искам двойна мярка от духа ти. Това, което видях в тебе, това го искам в мене”.

И аз искам да ви кажа, че нищо друго няма да запали така хората, както това, което си, и онова, което има в теб. Иначе другото е бутане. Божието царство не е бутане. Божието царство е следване.

Лидер означава водач, а не бутач. Господ ни призовава да бъдем лидери. И да престанем да манипулираме хората, да ги бутаме, да ги ръчкаме, оставете народа свободен. Така или иначе няма да дойдат при Господа с вашите усилия. Но нека да оставим Господ да работи в тях. Защото много пъти пречим на Господа с нашите плътски усилия.

Авраам заради Исмаил попречи на Бога да подейства, както трябва. И днес си патим от Исмаил, виждате какви проблеми имаме. Защо? Защото това е човешки опит и усилие да свършим Божията работа на своето си време и по човешки начин. Но Господното време е различно от нашето. Оставете Господ да роди Исак. И Исак значи „смях”, Исак е радост. И когато Бог го роди ще видиш, че ще има смях, ще има радост, ще има благодат.

И казвам ви много религия има, хора. Трябва да се освободим от тази религия. Този религиозен товар не е нищо друго освен мъртва буква, която убива хората, убива и вас. Ако не я изхвърлите тази буква, ще ви убие.

Какво казва Бог на Авраам? „Изгони робинята Агар заедно с детето й Исмаил!” Изгони закона, изгони буквата, изгони робството, защото всичко това те умъртвява, убива молитвения ти живот. Хора ми се обаждат, че нямат желание за молитва. Как ще имаш желание за молитва като се молиш в плътта, като се молиш по програма? Не, че е лошо да имаш планирана молитва, обаче разбери, че молитвата трябва да бъде управлявана от Божия Дух. Ако Го няма Духа в молитвата нищо не става. Молитвата трябва да бъде молитва в Духа.

Някои казват: „Молитвата в Духа значи молитва на езици”. Не е вярно. Молитвата на езици е молитва с човешкия дух. Но молитвата в Духа е молитва потопена и наквасена с присъствието на Святия Дух. Молитвата водена и управлявана от Святия Дух, си е като една платноходка с опънати платна и в тебе духа вятърът на Святия Дух и те движи. И както се казва за Божиите пророци, те са движени и управлявани от Божия Дух.

Кои са Божиите синове?

Римл. 8:14 Тези, които са управлявани от Божият Дух,  те са Божии синове. 

Ако сте водени от Божия Дух, не сте под закон, казва Божието слово. Но ако не сте водени от Божия Дух, сте под закон. Голяма част днес от Божията църква робува на закони и закончета от най-различен характер.

И аз като ги чуя тези неща иска ми се да бягам. Защото съм преживял робство, контрол, аз съм бил под контрол с моето семейство. Били сме в група, където бяхме под контрол и манипулация на водач преди години. Бил съм под контрол, бил съм под манипулация, знаем какво е, бил съм в буквата, мразя го това нещо. Бог иска да излезем от закона. Не сме под закона, а сме под благодат. Христос Беше под закона и живя под закона, за да можем ние да бъдем под благодат. Бъдете свободни,

Гал. 5:1 Стойте твърди в свободата, в която Христос ви освободи… 

Нито едно религиозно дело не върши работа пред Бога, ако не е извършено с любов, ако не е извършено с Божията радост, Божият мир.

Не се страхувайте от грешките. Страхувайте се да се страхувате от грешките. Не се страхувайте, но действайте с вяра. Защото страхът не е вяра и вярата не е страх. Имайте вяра, вървете напред. Ако съгрешиш нещо, покай се пред Бога и не казвай: „Не съм го правил никога”.  Недей да лъжеш себе си и Бога, защото така казва словото:

1 Йоан 1:8 Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас.  

1 Йоан 1: 9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете

и да ни очисти от всяка неправда.

Нека се пазим и да излезем от закона, от различни обичаи и букви. И внимавайте какво и как четете, внимавайте да нe ви вкарват тези неща, които четете в закони и нямат нищо общо с Божията благодат.

Вижте посланието към галатяните. Това е послание, което е много важно за църквата, защото голяма част от църквата е с галатянски проблем. Църквата в голяма степен ходи в закон.

Гал. 5:4 Вие, които желаете да се оправдавате чрез закона, сте се отлъчили от Христа, отпаднали сте от благодатта. 

Започване в Духа, усъвършенстване по плът (Гал.3:3). Това е евангелие, което не набляга на Божията благодат и на делото на Христос, а евангелие, което набляга на човешките усилия, евангелие, което не набляга на Божията любов, а евангелие, което набляга на закон, който осъжда (да не паднеш в ръцете на такъв човек).

Ще ви кажа още нещо. Жал ми е за някои Божии хорица с желание да направят добро, а някой им е направил зло. И когато тези хорица отидат и се оплачат и кажат: „Брате, така и така направих, а те ми направиха така и така”. И отсреща им се казва: „Ти трябва да простиш!” Вярно е, че трябва да прости човек, вярно е. Обаче трябва да имаме предвид, че Божието слово казва:

Проклет оня човек, който оправдава виновния, а обвинява невинния. 

Защото много пъти се получава така, че виновния го оправдаваме, а невинния човек го обвиняваме, че той е виновен за нещата. Трябва да бъдем и справедливи освен другото. И трябва да имаме любов към хората, да не ги мачкаме и да не ги обвиняваме. Знаем всичко, знаем, но словото казва:

1 Коринтяни 8:1б Знанието възгордява, любовта назидава. 

Затова нека се научим да се обичаме малко повече, а не да се умъртвяваме със словото. Словото е нож, с който можеш да дадеш живот, и с който може да убиеш човек.

И да ви кажа, приятели, много пъти съм пострадал от такъв нож, вярвам, че и други има, които са пострадали от такива ножове. И вече пазя сърцето си, защото самият сатана цитира Библията на Исус в пустинята.

Матей 4:6  Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано:”Ще заповяда на ангелите си за тебе; и на ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата Си”. 

Цитира Му Библията на неправилно място, извъртяно малко – и какво ще стане ако се хвърли? – ще умре.

Някой може да каже: „Бог ще го спаси”. „Ще го спаси ако е Божията воля. Извън Божията воля каква е гаранцията, че Господ ще го спаси”.

Така си и ти. В Божията воля ли си или не си? Защо се случва това? Когато излезеш от Божията воля, и кой ти каза, че извън Божията воля е, както в Божията воля.

ПЪЛНАТА ПРОТЕКЦИЯ И ЗАЩИТА Е ВЪВ ВОЛЯТА НА БОГА.

Там ни магия ще те хване, нито клетва ще те хване, нищо не може да ти се случи, когато си в съвършената воля на Бога. Но излезеш ли от нея, може пак нищо да не те хване, но може и да има отворена врата.

„Но защо се случи това? Нали е християнин?” Християнин, ама има два вида християни: един е във волята на Бога, а друг е извън волята на Бога. Пак са християни, пак са Божии деца. Но словото казва:

Горко на ония синове, които ходят по неправилните съвети. 

Тука ми задават един въпрос: „Какво да правим и знаем за десетте Божии заповеди?” Десетте Божии заповеди вършат много добра работа, за да изявяват греха, обаче от друга страна Исус ни показа, че десетте Божии заповеди в Новия Завет се изпълняват с две:

Марк 12:29-31 Да обичаш Бога и да обичаш ближния. 

Който обича Бога и ближния си, няма да нарушава тези заповеди. Ако обичаш ближния си, ще отидеш ли да му вземеш жената или църквата, или работата, или каквото и да било нещо от него?

Изход 20:17 Не пожелавай това, което е на ближния ти.

Не, защото ти го обичаш. Но трябва да е конят пред каруцата, а не каруцата пред коня. Не законът да бъде отпред, а Бог, Който е любов, да върви отпред. Защото в Стария Завет законът е казвал: „Не прави”. Ограничаваме действията, а в Новия Завет Господ се казва да бъдем променени отвътре. Неговата благодат и милост да ни промени отвътре и съобразно с тази промяна да действаме по нов начин. Не защото прилагаш закони, а защото любовта те принуждава, тя те нуди, тя те води. Принудата не идва отвън от някой, принудата идва отвътре, от Святия Дух. Ето това е истинското учение. Истинското учение е отвътре навън. Какво казва словото:

2 Коринтяни 3:6в Буквата убива, а Духът дава живот. 

Но пазете се от галатянския синдром, в момента е много силен. Хората хващат една частична истина  и казват: „Ето, това е истината, ако го правиш е да, ако не, не”. Но хора,

2 Тимотей 3:16 Цялото писание е боговдъхновено… 

И цялото писание трябва да бъде под помазанието и ръководството на Святия Дух. Не по човешки учения, изучени папагалски, защото днес имаме много папагалски учения. Но Бог не иска това, иска сърца, защото

Бог не гледа на лице, а гледа на сърцето. 

Какво е сърцето, има ли промяна в това сърце? Това е, което Бог следи и гледа. И нека нашето християнство да не бъде някакво външно, подкрепено с много приказки, а да бъде християнство сърдечно, да бъде християнство като начин на живот. „Да бъдем светлина и да носим светлина на този свят”.

Това, което ви говоря сега, приятели, е Божията благодат. Но това, което ви говоря в момента, е жизнено важно. И хванете любовта, хванете Духа на Бога, бъдете свободни и дисциплинирани, а не свободясали и вързани. Има хора с вързани умове. Трудно ми е да общувам с тях. Искам да общувам със свободни хора. Искам като общувам с хора, да чувам нещо ново за Господа. Не декламиране по папагалски неща, но да разбера някакво ново откровение, нещо, което наистина е разбрал за Господа Исуса. Това за мене е нещо. Нещо, което е разбрал за Неговото дело, нещо, което ново е разбрал за Святия Дух, нещо практично, което можем да направим в молитва. Ето това е наистина, което ми харесва и това е, което търся. И вярвам, че и вие търсите такива неща.

Затова аз ще ви посъветвам днес: Вземете от себе си всеки такъв религиозен боклук и го изхвърлете и бъдете свободни. Легнете си свободни, дори иди и символистично се изкъпи в банята, изхвърли от тебе всичката тази мръсотия. Бъди свободен в Господа!!!!!

Римляни 14:17б …Божието царство  е правда, мир  и радост в Святия Дух. 

Говоря ви жизнено важни неща и това което вършиш, трябва да го вършиш в Духа, а не в плътта. Плътският човек или ще го сложи на едно место, или ще го сложи на друго, но никога няма да го сложи, където трябва. Защо? Защото просто е плътски. Това, което е важното, човек да влезе в Духа. Защото, когато влезеш в Духа, всяко нещо си застава на правилното място. Не може човек да ходи в плътта  и да се опитва да изпълни Божията воля. Абсурд. Не ходиш ли в Духа на Бога, не можеш да изпълниш Божията воля. Не ходиш ли в Духа на Бога, не можеш да разбираш Библията, не можеш да приложиш Библията. Или ще си в тая крайност, или ще си оная крайност. И така има хора, които отиват от една крайност, отиват в друга крайност – или утвърждава едно нещо 100%, или го отхвърля 100% и не могат да разберат къде е линията, в която трябва да се движат.

Затова ви казвам: Не си ли в Духа никой и нищо не може да ти помогне.  Първата ти стъпка – трябва да потърсиш Божията благодат и Божия Дух, да влезеш в тях, защото иначе няма начин да изпълниш Божията воля.

А сега някои ще кажат: „Щом е така, няма да давам десятък”. Ако искаш, но това не означава, че ще изпълниш Божията воля. Напротив. Дори и десятък или каквото и да било друго нещо, като го дадеш, ти ще го дадеш от сърцето си, с желание и любов. Защото Бог наистина е повелил да се дава десятък. За какво служи десятъкът? – да има храна в дома. За какво служи основно десятъка? В Стария Завет е показано, че десятъка служи основно за левитите. Десятъкът не служи за постройки или други неща, десятъкът служи за храна на левитите, които са служители. Това е основното му предназначение. Ако погледнете в Левит 18 глава пише, че десятъкът се отделя за служителите.

Каква е ролята на дарението или приноса, който се носи в църквата? – за всякакви други църковни разноски. Каква е ролята на милостинята? Милостинята е за бедните хора, ето ви ролята на милостинята.

Бог да ви благослови в името на Исуса Христа.

АМИН!