Важността на молитвата

1258

Сега искам да ви прочета някои неща, които получих, което вярвам че ще ви е полезно.

„Здравейте пастор Пламен. Казвам се еди как си. Вярвам от детинство, кръстена с водно кръщение, със Святия Дух. Приех Исус като мой спасител, единствен Господ и Господар преди седем години, но все още има неща, в които не съм дълбоко запозната и като всеки млад вярващ съм изпълнена с много, много въпроси. Нека премина към онова, което е терзанието ми. Имам приятелка невярваща, изпълнена с гняв и силна прояждаща омраза към бившият си съпруг, който е покойник от много години. Все още след повече от петнайсет години сънува кошмари и омразата изсмуква мира от нейното сърце. Веднъж разказвайки й за Исус и за освобождението, което неминуемо ще дойде, ако тя го приеме за свой Господ и Господар на живота си, ми хрумна, че тази омраза е мощно оръжие на нечистив дух. Със цялата си дързост и желание да й помогна, тъй като тя отново плачеше пред мене и казвайки, че неистово се бори с това чуство свирепо обхванало душата й и наистина иска да се освободи от него, реших че този и други духове върлуващи в нея трябва да се вържат и изгонят в името на Исус. Тъй като се чувствах не съвсем готова за подобни духовни опитности, помолих моя пастор и близък приятел да дойде и той у приятелката ми, както и една моя мощна във вярата приятелка, на която дължа моето обръщение от православие към евангелизъм. Огромно беше разочарованието ми, когато тя ми каза, че духовете не могат да се гонят от невярващ човек, иначе той рискува да бъде обладан от седем пъти по-силни от първия дух. Тя ми цитира Матей 12:45 и Лука 11:26. Обяснява ми надълго и нашироко, че приемайки Исус за свой спасител, освобождението ще настъпи моментално, а не така, обикаляйки около нея и размахвайки ръце към невидим враг да станем най-малкото смешни пред нея. Имаше естествено и други обяснения, които аз ще спестя, но така или иначе разочарованието ми беше огромно, меко казано. Със сигурност и вие сте имали такъв случай.

Пасторе, целият жар и вяра в един миг стопени от реалните опитности и правилното действие. Искам да изтъкна, че тая вярваща моя приятелка наистина е много навътре, ако мога така да се изразя, в нещата. Познава писанията къде-къде по-добре от мене и е изчела много, много неща на Дерек Принс, Бени Хин и все такива колоси на вярата. Съвсем естествено е да повярвам на нейните обяснения, но въпреки това в мен остана въпроса – А нима Исус първо питаше хората дали са го приели като Господ и тогава да ги изцели? Не се ли обезмислят в такъв случай молитвите ни на застъпничество относно нашите близки и неспасени приятели? Та нали ние водим постоянна битка с тъмните сили за тяхното проглеждане и освобождение. Как става така уж се молим, а пък нямаме право да се молим, ако не са спасени? И така, бихте ли ми казали кой е правия в тая ситуация – аз с огъня на дръзко дете, което е сигурно в мощната победа на Господа или тя, с опита и правилния поглед върху нещата? И накрая бихте ли пояснили за братята и сестрите, които са в нета и ви гледат в юстрийм, кога и в кого имаме право да връзваме и да гоним нечистивите слуги на тъмнината, защото аз бях така сигурна, че точно него ден тя ще получи своето освобождение и проявявайки се по такъв начин в живота й, тя наистина по-лесно би приела Исус. Нали Бог по различен начин действа при всички. Дори Тома който беше Негов ученик също се нуждаеше в един момент от физическо доказателство, за да укрепи вярата си. Нали мнозина по времето на Исус първо видяха и след това повярваха. Какъв съвет бихте дали на нас дръзките за Исусовата прослава сред вярващите? Ако има някаква литература точно по тоя въпрос, аз самата съм чела доста неща, моля посочете”.

Добре. Благодаря ти, сестричке. Аз нарочно не цитирам имена, така че можете спокойно да пишете. Доста неща съкращавам, не съм питал сестрата по никакъв начин, не съм я питал за това нещо. Просто използвам този пример, за да мога да изразя някои неща.

Сега, първо тука виждате, че имаме една сестра, която вярва без да знае много и друга, която знае много, а пък не вярва. Става въпрос не вярва в освобождението достатъчно, нали. Сега това не е изолиран случай. В Библията ги имаме тия случаи. Затова Исус избра хора прости рибари за свои ученици, защото умовете им не бяха достатъчно промити, а не избра фарисеите, които имаха много знания върху Библията, а в същото време достатъчно негативно знание. Вижте, ние не сме интелектуалци, ние сме вярващи. Това е изключително важно и още един път виждате, че в случая става въпрос за една млада сестра, която иска да отиде да помогне на това момиче, обаче пастиря и по-стара сестра изразяват мнението, че не е времето, не е мястото и това не може да стане. Наистина, както казва Дерек Принс, един път като пътувал в самолета и не мислел за нищо и Господ започнал да му говори точно в тоя момент, и го попитал и му казал: “С кого Дерек Аз имах повече проблеми – с Йона или с Ниневия?” И Дерек казал: “Ами, мисля, че с Йона имаше повече проблеми отколкото с Ниневия”. Господ казал: “Когато се оправя с проповедниците, ще се оправя и с църквите”. Виждате нали, рибата се разваля от главата си. Много е важно за всеки един служител на евангелието. Аз се надявам, че някой слуша тези неща. Все пак някои служители слушат тези предавания. Просто наистина ние трябва в пълнота да позволим на Святия Дух да действа чрез нас и дори и без нас. Чрез нас и без нас да действа в църквите, не да спираме потока на Святия Дух. Трябва да бъдем водени, трябва да бъдем управлявани от Святия Дух. Тука не става въпрос конкретно за освобождението. Освобождението е просто едно проявление на неверие в случая. Има различни начини да се прояви неверието.

Но, ето, да вземем например, това ме изненадва тази сестра колко точно се изразява – Исус питал ли ги е. Даже има един случай в Йоан, когато невярващ човек получи изцеление и след това го питат: “Кой те изцели?” И той казва: “Ами, не знам кой беше. Кой беше не мога да ви кажа, обаче казва.”. Те казаха – кажи, че е грешен. “Аз не знам грешник ли е не е ли, обаче знам едно нещо – че аз бях сляп, а сега виждам”. А знаем, че Господ не слуша грешници, а слуша праведници. Така че казва не знам за какво говорите. След това го срещна Исус и му каза: “Ето, сега си изцелен. Не съгрешавай да не ти стане по-зле”. Той се върна при тях и каза: “Аха, сега знам кой е Този, който ме изцели – Исус”, и т.н. Така, че виждате тоя човек беше изцелен без дори да знае кой е този, който го изцели. Милостта на Бога е по-голяма от нашите доктрини, милостта на Бога е по-голяма от нашите основани върху Библията доктрини. Обаче доктрини, лишени от любов и доктрини лишени от вдъхновението на Святия Дух. Защото истината е, че различните ситуации външно може да изглеждат еднакви, но вътрешно имат разлика.

Например, Исус, когато изцеляваше глухи хора, Той ги изцеляваше по различен начин. Един път гони демон, друг път казва Ефата /отвори се/, нали. Има различен начин, по който действа. Защо, защо действа по тоя начин? Защото следва водителството на Святия Дух. Аз в тази ситуация не съм бил, не знам какво е положението в тая конкретна ситуация, но имам усещане за това каква е била ситуацията. И бих казал следното нещо – има случаи, в които наистина човека първо трябва да повярва и след това да се помолиш за него. Но има случаи мисля, че този случай е бил точно такъв, в който можеха да отидат, да се помолят, да изгонят демоните и след това да дойде обръщането в резултат на това изгонване на тия нечисти духове. Така че трябва човек да бъде управляван и воден от Святия Дух, не да сложиме доктрина, която да казва – нямаш право да гониш демон от невярващ човек.

Ами, вижте този човек, който е бил с Легион, той е бил в гробищата. Мислите ли, че много вярващ е бил? Когато Исус го освобождава, освобождава човека – става нормален и човека казва: “Искам да Те следвам. Искам да дойда с Тебе”. Исус казва: “Иди, носи свидетелството си. Свидетелствай как Господ се смили над тебе” и го прати направо да служи, да свидетелства в Декаполис за това, което Бог направи за него.

Искам да ви кажа, че не можем да ограничаваме Божиите пътища. Трябва да бъдем ръководени от Бога. И точно за този случай, за който става въпрос имам убеждението, че е трябвало да отидат, трябвало е да говорят евангелието и ако това момиче се е съгласило, казвам не против нейната воля, а с нейната воля, да ги изгонят тия демони и след това да я водят в молитва за спасение. Не мисля, че това е толкова трудна работа. Ако тя се съгласи за освобождение, тя ще се съгласи и на спасение. Каква е разликата? Исус каза:

Кое е по-лесно да кажа стани и си вземи постелката или да кажа прощават ти се греховете?

Спасението и освобождението са еднакво лесни, еднакво важни както изцелението. Еднакво лесни, еднакво важни. Така че не можем да подценяваме нищо. И така, това накратко искам да споделя в тази ситуация. Искам да кажа на тази сестра и на много други, които са били обезкуражени – не се предавайте, не се предавайте никога! Следвайте водителството на Бога и служете. Аз искам да ви кажа, че ако очаквате, ако очаквате одобрение, има дълго да чакате. Ако очаквате одобрение, има дълго да чакате. Аз почти ежедневно получавам от някъде някоя атачка, понякога по-голяма атака като стачка понякога по-малка, но преминавам през огньове. И съм забелязал едно нещо – винаги преди Бог да даде пробив, винаги преди да те въведе в нещо ново, Сатана се опитва да те спре. Винаги се получава това, ама независимо чрез кого ще го направи. Може да няма човек в цялата работа, може да бъде чрез хора. Може да бъде чрез хора, които обичаш, може да бъде чрез хора, които уважаваш много и почиташ. Никой човек не е застрахован, че винаги ще говори от Бога и ще действа от Бога – няма такова нещо. Вие трябва да искате от Бога разпознаване, това е една от най-важните дарби, която трябва да искаме от Бога – разпознаване на духовете. Не е важно кой човек говори, важно е кой дух говори. Знаете Петър, Петър каза: “Ти си синът на живия Бог”. Господ каза: “Отец ти го откри това, Петре”. Малко след това Петър каза: “Недей да отиваш на кръста”. Христос каза: “Махни се зад Мене, Сатано”. За няколко минути Божият дух говори чрез него и след това Сатана говори чрез него. Сега ние няма да отхвърлим Петър и да кажаем: “Ооо, след като Сатана е говорил чрез тебе, айде ние повече с тебе няма да общуваме” – не. Петър си го прие това нещо. Петър знаете ли какво можеше да каже – “Какво, ти мене Сатана ме наричаш? Ти за какъв се имаш, бе? Ти какво си мислиш? Аз бях рибар. Знаеш ли какъв рибарски бизнес имах? А ти какво – един дърводелец. И си мислиш, че като си дърводелец си голяма работа, аз си тръгвам” и т.н. Можеше това да каже Петър, но Петър се сви и каза: “Съжалявам”.

Ето, това е приятели. Всеки трябва да може да признава, да признава паденията си. И аз смятам, че едно от нещата, които много са нужни за нас като служители – да можем поне пред себе си и пред Бога поне, да можем да си признаваме и да можем да се променяме, защото ви казвам ако искаме съживление, ако искаме реформация, трансформация и всичките „ации”, трябва да ви кажа, че просто няма да стане, ако от едната страна имаме религиозни служители, които държат буквата или държат закона и не щат да мръднат от него и по тоя начин подтискат хората. Това няма да стане така. От друга страна пък, ако имаме ново движение, което се надига и се възгордява и казва „Никой, който не е като нас, не е от Бога. Никой, който не е като нас няма разрешението”. И се получава – едните се борят с другите, старите и новите, вместо да прегърнем Господа Исуса Христа с Неговото многообразие и да тръгнем да видим какво наистина Той иска да направи, какво наистина Той може да направи. Защото в тази ситуация е трудно да се действа, тази битка. И още повече това, което се получава е, че едната страна казва „знанието възгордява” и пренебрегва знанието, другата страна въздига знанието по такъв начин, че стават интелектуалци. Значи нито едното, нито другото. Не трябва да се подценява знанието, трябва да се търси. Но искам да ви кажа – търсете Господа, Него търсете, не знание. Искам, чуйте ме внимателно, не да търсим знание, не да търсим да бъдем умни и знаещи като хората в света. Ако това ти е професията прави го, но не това – търси познаване на Бога. Слушайте, търсете познаване на Бога, не просто знание. Не дори само библейско знание, познаване на Бога на личността Му. Търсете Господа и Неговата сила, защото където е Господ, там ще бъде и силата Му. В момента това, което се получава, че силата на Господа до голяма степен липсва, а без сила не можем да победим царството на мрака. Без сила не може да се победи грехът. Без Святия Дух не можеш да победиш грехът в себе си. Не можеш да победиш греха в дома си. Без силата на Святия Дух нищо не може да се направи. Затова ви съветвам да търсим богопознание, да познаваме Него, да познаваме Неговите пътища, или пътища значи начини. Да познаваш начина, по който Бог действа, начините по които Господ действа. Да опознаеш Него, да опознаеш Неговия характер, начина по които действа. Да опознаеш Неговата сила, да опознаеш Неговата любов. Ето, вижте колко неща имаме да опознаваме. Аз не търся да опозная човешки учения научени папагалски, защото Словото ни казва – човешки учения изучени папагалски няма да ни приближат при Бога. Не търся да позная буквата, не търся да чета книги, в които няма сила, не търся да чета книги написани от хора с големи глави, обаче нямащи сила. Защо са ни толкова книги? На първо място трябва да вземем Книгата. Знаете ли Книгата, Библията – гръцката дума Библия на български означава Книгата. Има една Книгата и това е Библията и тя е Божията Книга. Цялото Писание е Боговдъхновено и полезно – цялото Писание, цялата Библия. Колко човека четат цялата Библия? Колко човека четат Библията и колко четат Библията в сравнение с други книги като имате предвид, че това е Божията Книга. И това е Книгата, всичко друго са книжки. Не ме интересува колко велики пророци, колко велики апостоли, колко велики учители и т.н., Книгата е най-важна. Ако те привличат към своето учение, а не към Книгата и към личността на Христос, мен това много не ме интересува. Това, което ме интересува – аз искам да позная Него, силата на Неговото възкресение, казва Словото. Да опознаваме Него, да опознаваме силата на Неговото възкресение.

Ето, да ви покажа тука нещо друго. Искам да видите небесния начин на мислене. Ето тука вижте, много интересно

Филипяни 3:2 Пазете се от злите работници

Има работници, които работят на Божията нива, но са зли работници. Библията ги нарича кучета. Пазете се от кучетата. Тука се казва „злите работници”.

Пазете се от поборниците на обрязването.

Тоест, пазят закони.

защото ние сме обрязаните, които с Божия Дух се кланяме,

Как трябва да се покланяш? Не по плът, с Божия Дух.

и се хвалим с Христа Исуса,

Не се хвалим с това колко велики служения имаме, колко велики имена имаме или титли имаме, не се хвалим с това какви коли караме, какви апартаменти имаме, какви дрехи носим, какви огърлици носим, какви пръстени носим, нали. С какво се хвалим? С Исуса Христа.

и не уповаваме на плътта.

На кого уповаваш? На Духа на Бога. Добре. И вижте по-нататък какво казва самият Павел.

Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох за Христа. А още всичко считам като загуба поради това превъзходно нещо

Кое превъзходно нещо? Колко велик фарисейн е бил, какви обучения е имал , колко голяма работа е бил! Не!

Познаването на моя Господ Христос, заради Когото изгубих всичко и считам всичко за измет,

Всичко за боклук. Всички тия неща са боклуци. Искам да ви кажа – не се хващайте за тия неща. Има някои неща, които се говорят, които не трябва да се говорят. Има неща, които се приемат, които не трябва да се приемат.

само Христа да придобия, и да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона

Тоест, не моя правда, а онази, която е в Христа Исус.

правдата, която е от Бога, въз основа на вяра

За да позная Него казва, за да позная Него. Ето, отново Той е силата на Неговото възкресение. Иска да познае Него, иска да познае Неговата сила, силата на възкресението, тоест, силата на живота. Общението на страданията Му ставайки съобразуван със смъртта Му. Какво означава това? „Общението на страданията Му ставайки съобразуван със смъртта Му”. Това означава, че ние всички страдаме докато нашата плът се умъртвява. Има страдание.

дано всякак достигна възкресението на мъртвите.

Това е целта.

Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен; но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз бидох уловен от Христа. Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, – като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.

Да, виждате ли – забравя задното, простира се напред. Слава на Бога и ето, да ви прочета още нещо тука пак в тази връзка.

Филипяни 4:8 Най-после, братя, всичко което е истинно това зачитайте.

Чета го малко по-особено. Всичко което е истинно това зачитай. С други думи, лъжи не зачитай и не ги говори, остави ги. Остави ги да лъжат. Това, което е истинно, това зачитайте. Това, което е честно това зачитайте. Нечестните работи не се занимавай да ги мислиш и да ги говориш. Това, което е праведно, това зачитайте. Това, което е неправедно не го говори, не го мисли. На английски се казва „върху това мислете”. На български „това зачитайте”, на английски думата е „мислете върху него”. Значи това, което е любезно това зачитайте, за това мислете; това, което е благодатно за това мислете, това зачитайте. Ако има нещо добродетелно, ако има нещо похвално, това зачитайте и върху това мислете. Това е, приятели.

И сега искам още нещо да ви прочета в тази връзка. Минаваме през някои неща, през които ме е карал Господ през последните дни. Ето, искам да видите, това се наричат небесни мисли. Погледнете Колосяни 3:1:

И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа,

Били сме възкресени? Да, духът ни беши възкресен като повярвахме.

Ако сте били възкресени заедно с Христа,

Слава на Бога, че сме възкресени

Търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога.

Не това, което е долу в тази тиня, тази мръсотия на този свят няма какво да търсим. Свинете търсят в тинята да намерят някое орехче вътре, да го схрускат или някой лешник да схрускнат. Аз съм ги наблюдавал като малък свинете, или да си заврат муцуната в това как се казва тази каша, която ядат. Това е което търсят, каквото им дадеш всичко ядат. Тука какво казва, ако сте възкресени търсете това, което е горе.

Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога

С други думи,

Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.

Христос възкръсна от смъртта, имаше една песен такава – “Исус възкръсна от смъртта, вярваш ли го ти това? Ако не повярваш в Христа, ще отидеш в пъкъла”. Което мисля, че на Мечо беше тази песен. Знаете, че аз в Квартала съм бил и съм чувал такива песни.

И ето, какво тука да ви покажа. Значи, Христос възкръсна от смъртта и беше възнесен и седна в небесни места на трон царува. Седна на трона, Цар на царете, Господар над господарите над всяка друга власт и сила – няма друго над Него освен Отец. Той седна отдясно на Отца, Бога Отца. И се казва, че

ние сме съвъзкресени с Него и сме сложени да седнем заедно с Него в небесни места в Христа Исуса, защото сме част от Неговото тяло. Под нозете Му са покорени началства и власти всичко е под нозете Му

Ефесяни 1 /края/ можете да видите. Всичко е покорено под Него. Е, казва вие духовно, вашият дух е възкресен заедно с Него и вие сте горе в небесни места в Него. Тялото може да ходи тука по земята, но се различаваме много от хората в света, защото Духът е горе. Не, че духът е излязъл от тялото. Духовно ние сме на трон, на Неговия трон седим. И казва, след като вие сте горе вече, след като живота ви е горе, защо умът ви е долу? Нека и умът ви заедно с живота ви да бъде горе, гледайте там какво има. Разсъждавайте за това, което е там на небесата.

Случва ли ви се да си легнете нощно време и да затваряте очите и да не мислите за проблемите, а да мислите за царството. Какво има горе? Кой е горе, какво има горе? Какво ни очаква там? Той приготвил ли е място за нас? Къде е Отец, къде е Синът, къде са ангелите, къде е Святият Дух? Святия Дух е тук, но Святият Дух е тук да донесе небето на земята, за това е Святият Дух. Святият Дух е тук, за да можем да вкусим от небето на земята докато сме, щото Той донася небето на земята. Ето защо, ако ние не приемаме или отхвърляме Святия Дух, ние дефакто отхвърляме небето. И затова Христос казва:

Да дойде царството Ти, да бъде волята Ти тука на земята както е на небесата.

И казва Павел:

Мислете за горното, не за земното. Вие умряхте , живота ви е горе скрит в Христос, когато се яви тогава ще се явим в слава.

Тогава ще се видим как светим, тогава ще се види какво имаме, тогава ще ахнат всички и ще кажат: “Ах, ама ние не знаехме, че това е истина! Ама ние не очаквахме че, това е истина!” А сега понеже не се вижда, разбира се, демоните го виждат – хората не го виждат. Щото демоните разпознаваха Христос, те и нас ни разпознават, когато застанем и кажем: “В името на Исус” – и те започват да треперят, нали. Защо, защото знаят за какво става въпрос. Знаят, че ти си седнал горе в небесни места на трон. Това говори за власт. Те знаят, че ти имаш власт над тях и треперят, казва Библията,

бесовете вярват и треперят

Но време е ние да започнем да го вярваме. И не само да го вярваме, но да започнем да го живеем. Нека умът ни се качи горе. Аз се отказвам, приятели, в името на Господ Исус Христос отказвам да се ровя в тинята. Отказвам като свинята да си завирям в тинята зурлата и да гледам какво не е наред тука. Цялата тиня не е наред, то нищо няма което да е наред в тая тиня. В тази тиня най-много да намериш както казах някое жълъдче или някое орехче, те много сладко ги хрускат свинете жълъдчетата и орехчетата. Това най-много можеш да намериш вътре, обаче то мазно, то мръсно. Що ти е това нещо? Вдигни се нагоре, издигни се нагоре, издигни се. Онези, които чакат Господа ще подновят силата си, ще се издигат с криле като орли. Нека Святия Дух да издига, нека мисълта ти да полети. Нека мисълта ти да полети и който пътува със самолет го знае това нещо – излиташ и долу мъгла, мръсотия. Когато се издигне самолета – издига, издига, издига, минаваш през облаци и изведнъж, когато застанеш над облаците виждаш отдолу едни мръсни облаци, ти си отгоре, слънцето грее и нищо не ти пречи. Всичко е долу, всичките проблеми са долу. Нека и ние да се издигнем над тия облаци, над тези мъгли, над този смог и мислите ни да се насочат към нашия Небесен баща. Алелуя! Ето, тука има един много хубав пасаж във Второзаконие 32:11:

Както орлица избутва полека орлетата си от гнездото си, кръжи над пилетата си, простира крилата си, та ги подема, и вдига ги на крилата си, така Господ сам го води. И нямаше с него чужд бог. Издигна го на високите места на света, и той яде произведенията на нивите; и кърми го с мед от камък и с масло от скала кременлива.

Ето, отново идваме до скалата, скалата Христос. Скалата Христос ни кърми, Бог ни кърми от скалата Христос. Искате ли да бъдете кърмени от скала? Кърми ни от скалата Христос и ние като бебенца смучем, сучем. И с какво те кърми? Кърми те с мед. Медът е образ на словото на Бога, на слово на мъдрост. Медът е образ на мъдрост, защото се казва:

Както е медът за тялото, така е мъдростта за душата.

Така че медът, Господ те кърми с мъдрост отгоре, ама небесна мъдрост. Мед от скалата капе отгоре, мед. И после – масло от скалата, помазание. Скалата Христос ти дава мъдрост, скалата Христос ти дава помазание. Ей, това ти трябва, приятелю. От какво толкова имаме нужда в този живот? Не знам защо толкова усложнихме ученията и доктрините. Имаш нужда от един Бог и какво, Бог е навсякъде. Небето е отворено навсякъде. Излез извън къщата и ще видиш, че над тебе има небе. Навсякъде можеш да се молиш на Бога. Имаш нужда от един Бог, с който да общуваш в молитва, това е от което имаш нужда. Имаш нужда от една книга или от едно ръководство, наръчник, който да те води и това е Библията. Имаш нужда от един помощник, който да те води и това е Святия Дух. Имаш нужда от един път, по който да ходиш и това е Христос Исус. Пътя към Отца е Христос. Отец е нашата цел, пътя е Христос. Помощникът е Святия Дух, който те води по пътя, а пък Ръководството или Книгата, това е Библията. И това е, какво толкова има. Разбира се, трябва да общуваме, трябва да се обичаме. Но аз искам да ти кажа, ако ти – искам да го чуете това, ако ти си в правилни взаимоотношения с Бога, ще изградиш правилни отношения с твоите братя и сестри. Ще изградиш правилни взаимоотношения в семейството. Ако ти си в правилни взаимоотношения с Бога, ще изградиш правилни взаимоотношения с хората. Но, ако не се опиташ да изградиш правилни взаимоотношения с Бога, няма да можеш да изградиш правилни взаимоотношения с Бога. Нещата тръгват, коня е преди каруцата. Трябва първо да намериш Бога, трябва първо да се хванеш за Него, за скалата. Да пиеш от скалата мед, да пиеш от скалата масло и когато имаш тази мъдрост и сила, тогава ще можеш да оправиш взаимоотношенията си с хората. Не, първо хората. Взаимоотношенията ти с хората са показател за взаимоотношенията ти с Бога. Защото какво казва Библията?

Как може да не обичаш брат си, когото виждаш, а да кажеш, че обичаш Бога, когото не виждаш?

И хората казват – дай да обичаме сега брата. Разбира се, че трябва да го обичаш, обаче трябва да сложиш коня пред каруцата. Трябва да сложиш нещата на мястото им. Първо трябва да оправиш взаимоотношенията си с Бога и тогава ще можеш да оправиш взаимоотношенията си с твоите братя, и с твоите сестри.

И така, виждате от тоя пасаж колко е прекрасно. Четете го и се молете. Ето, например така –

И тъй ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, където стои Христос отдясно на Бога.

И заставаш и казваш: О, святи Татко, святи Боже! Как да Ти се отблагодаря, как да Ти кажа колко съм Ти благодарен за това, че Ти ме възкреси от смъртта! Затова, че Ти възкреси духът ми от смъртта чрез Исус Христос. Толкова съм Ти благодарен за кръвта, която бе пролята на Голгота! Толкова съм Ти благодарен за това, че Ти ми прости всичките ми грехове! Господи, благодаря Ти за възкресението на духа ми. Моля Те, Господи не само духът ми, но Те моля да възкресиш и тялото ми. Аз Те моля, Господи да участвам във възкресението на праведните. Моля Те, да участвам в първото възкресение. Моля Те, не ме оставяй Господи! Искам да участвам във възкресението на праведните. Първото възкресение, искам да бъда на съда на праведните Господи. Моля Те, за тази цел да ме направиш напълно чист и осветен чрез кръвта. Да ме очистиш от всеки един грях било то знаен или незнаен. Моля Те, Господи, не ме оставяй никога да се отдалеча от Тебе и не ме оставяй никога да погина, Господи!

Сега Те моля, Господи, Ти да ми помогнеш. Дай ми желание, дай ми сила да търся това, което е горе на небесата. Дай ми да Те търся Тебе първо, да търся Твоето лице, да позная Тебе, Господи, да позная Твоята сила възкресенска, да позная Тебе Господи, да позная Твоя характер и Твоите пътища! Научи ме да търся това, което е горе. Научи ме да мисля за това, което е горе. Избави ме Господи, избави мислите ми от плътски и земни неща. Избави ме, Господи и искам да ми дадеш откровение и да ми дадеш мъдрост, за да проумея, че аз съм седнал в небесни места, на третото небе съм седнал в Христа Исуса, който е отдясно на Бога. Седнал съм заедно с Него на трон и както Той управлява, Той ми дава власт да управлявам. Дай ми да проумея, дай ми мъдрост, дай ми да проумея властта, която си ми дал в Христа Исуса, Господи. Дай ми да мисля за горното, дай ми да мисля за Твоето царство. Разкривай ми Твоето царство, небесното царство. Разкривай ми царството, в което Ти живееш и царуваш. Не искам тука тая тиня, не искам да мисля за тинята на земята, за мръсотиите на земята. Искам да мисля за Твоята святост и чистота. Искам да мисля за Твоята любов, искам да мисля за милостта Ти. Искам да мисля за всичките хубави неща, всичките Твои обещания, всичката Твоя благодат и всичкото Твое наследство, което си ни обещал и което ни даваш.

Господи, аз днес изповядвам, аз изповядвам че умрях. Изповядвам, че умрях и бях погребан при водното кръщение 1989г. на 04.04. Аз бях погребан през 1989г. на 04.04. Благодаря Ти, че съм умрял и съм погребан и че моят живот, възкресенският ми живот е скрит с Христа при Бога. Моля Те, Господи врагът да не може да вземе живота ми никога. Опази живота ми, Господи и нека, когато Христос нашият живот се яви в славата си, и аз казвам – ела, Господи Исусе! Ела, Господи Исусе! Тогава нека и ние, нека и аз, нека и моите братя и сестри, нека да се явим с Него в слава, във вечна слава. Аз Те моля за това, Господи. И избави ни от тинята, избави ни от мръсотията на този свят! Избави ни от свинете, избави ни от кучетата, избави ни от вълците, избави ни от лисиците! И Те моля, Господи за небето, в името на Твоя син Исус, и Ти благодаря за това.

Алелуя и нека да кажем Амин.