Войнствена молитва

1406

Нека да започнем с молитва. Нека да отворим на Псалм 35:1. Знаете какво казва Божието слово:

Нашата борба не е срещу кръв и плът (не е срещу хора),

срещу духовни личности, които не виждаме с естествените си очи. 

Трябва да си го повтаряме докато го разберем, както трябва. И трябва да знаем, че имаме война, в която се намираме, и в момента сме във война и затова трябва да се научим как да воюваме и как да побеждаваме в тази война. Но искам да помните само това, че ние не воюваме срещу хора, а воюваме срещу духове без кръв и плът, личности, които нямат тела.

Днес ще имаме тази възможност да се помолим върху един Давидов Псалм 35. Давид се моли и знаете, че нещата в Стария Завет са сянка на това, което е в Новия Завет. И Давид започва така, и искам да се молите заедно с мене, това има огромна сила в Духа. Сега, когато говорим в момента, не само излиза словото, но заедно със словото излиза и взривната сила на Святия Дух – взривява делата на дявола. Виждали сте как на война бомби, гранати взривяват неща, взривяват крепости и пр. Защото също се казва в

1 Йоан 3:8 Затова се яви Божият Син

 да съсипе (взриви) делата на дявола. 

В различните преводи са съсипе, разруши, взриви. Така че има взривна сила, думата динамис, динамитната сила на Святия Дух – това е онази сила, която изцели жената с кръвотечението; това е онази сила, която пише в:

Деяния на апостолите 1:8 Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух… 

–  ще приемете взривна сила в себе си. И така, обръщаме се към

Псалм 35:1 Бори се Господи, с ония, които се борят против (с) мене. 

Виждате, има духовни сили на нечестието, които се борят, борят се с християните, особено със служителите. Така че, нека сега се молим с тази молитва:

Бори се Господи с ония, които се борят с мене, 

Също ще ви моля да се молите с тази молитва и за мен, защото имам нужда. Бори се Господи с ония, които се борят с Пламен, 

Псалм 35:1 Бори се Господи, с ония, които се борят с мене, воювай срещу ония, които воюват срещу мене в името на Исус Христос! 

„Господи, бори се, Господи, воювай с онези, които воюват против мене…” Ето ви една молитва. Благодарим Ти, Боже, благодарим Ти!

Нека се посрамят и опозорят ония, които искат да погубят душата ми… 

Вие знаете, че дяволът иска да погуби душата ни.

Нека се посрамят и опозорят ония, които искат да погубят душата ми, нека се върнат назад и се смутят ония, които ми мислят зло. 

Значи – нека да се опозорят, нека да се върнат назад, нека смущение да дойде върху тях. В името на Исус, да се опозорят, да се смутят – срам, позор, погубление и да се върнат назад и да се смутят ония, които мислят зло на душата ми. Моли се върху това в името на Господ Исус Христос!

5. Нека да бъдат като плява пред вятъра

и ангел Господен да ги гони. 

Всички тези демонични сили, които са се насочили против служението, против семейството, против движението на Святия Дух, всички онези демонични сили, които са се насочили против нас в името на Исус Христос  

Нека да бъдат като плява пред вятъра ангел Господен да ги гони.

 

Нека пътят им бъде тъмен и плъзгав

и ангел Господен да ги гони.

Помните, когато евреите минаваха през Червеното море, огненият стълб на Божието присъствие за египтяните беше тъмнина, а за евреите беше светлина. Така че, нека пътят им бъде тъмен и плъзгав – объркване в стана на врага, и ангел Господен да ги гони. 

Защото без причина скриха за мене мрежата си в трап,

без причина изкопаха яма за душата ми,

да дойде върху тях неочаквана погибел. 

В името на Исус, погибел върху делата на дявола! – да дойде върху тях неочаквана погибел. Мрежата, която е скрил, него улови самия него в името на Исус, той нека падне в същата погибел!

А моята душа ще се весели в Господа

и ще се радва в избавлението Му. 

„Боже, ние Те молим душата ни да се весели в Тебе и да се радва в Твоето избавление в името на Исус Христос – Сина на живия Бог! Благодарим ти и Ти отдаваме слава и хвала!

И сега отиваме в

Еремия 1:10 Виж, днес те поставих над народите, над царствата,

да изкореняваш, да съсипваш, да погубваш, да събаряш,

да градиш и да садиш.

Виждате, 4 деструктивни действия преди 2-те позитивни действия. Така че пророческото слово идва първо да изкоренява, да съсипва, да погубва и да събаря, и тогава гради и сади.

Така че в името на Господ Исус Христос взимаме тази власт над народите, над царствата, и изкореняваме всяко растение, което небесния ни Отец не е насадил! Всяко растение, което небесния ни Отец не е насадил в сърцата ни да се изкорени! всяко растение, което небесния ни Отец не е насадил в семействата ни, да се изкорени! всяко растение, което небесния ни Отец не е насадил в служението ни, да се изкорени! В името на Исус Христос да се изкоренят нещата, които врагът е направил, да се изкоренят от корен; нека коренът да изсъхне на всяко дело на врага в името на Исус Христос!

После казва: „да съсипваш”; думата на английски е „разрушаваш”. В името на Исус ние разрушаваме плановете на врага, ние разрушаваме делата на дявола, разрушаваме плановете на дявола, разрушаваме клопките на дявола, разрушаваме целите на дявола! И нека дойде Божието царство и нека да бъде Божията воля в името на Исус Христос!

Да „съсипваш” и да „погубваш” всяко дело на врага в името на Исус! И накрая „да събаряш” – да се съборят крепостите на врага в името на Исус!

И нека да „гради” и „сади” царството на Бога, да се сади Божието слово в мощното име на Божието Агне се молим, в мощното име на Исуса Христа!

И сега нека да отидем на Псалм 149. Продължаваме молитвата:

„Боже, благодарим Ти за властта, която си ни дал. Благодарим Ти, че Ти

 си казал в:

Лука 10:19 Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии

и власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди.

Ние вземаме власт да настъпваме на всяка змия, скорпион, вземаме власт и настъпваме върху питона в името на Исус Христос! Вземаме власт и стъпваме на змии и скорпиони и власт над цялата сила на врага! И Ти Господи си обещал, че нищо няма да ни повреди.

Псалм 149 Славословия към Бога ще бъдат в устата им и меч, остър и от двете страни в ръката им.

В името на Исус славословим Те Господи, и Ти отдаваме слава. Отдаваме ти почит, чест и слава, издигаме ръце към Теб, обичаме Те, Татко наш. Велик Си Ти, чудеса извършваш Ти, няма никой като Теб, няма никой като Теб (песен). И меч, остър от двете страни вземаме в ръката си, което е Божието слово, и хвалата в устата си.

Да въздаваме възмездие на народите и наказание на племената. 

В името на Исус тези народи и племена, които представляват силите на тъмнината – народи и племена, които са застанали срещу нас отдаваме възмездието, записано в Божието слово. Нека Божието възмездие дойде върху силите на тъмнината в мощното име на Господа Исуса Христа; нека Божието наказание дойде върху силите на тъмнината, които се опитват да спрат движението на Божия Дух, които се опитват да спрат Божието дело. Всеки дух, който се опитва да обвинява, да клевети, да лъже в името на Исус да спре; ние ги връзваме  и даваме възмездие и наказание на тези духове в мощното име на Исуса Христа! От

Да вържат царете им с вериги и благородните им с железни окови 

И сега, в мощното име на Исус Христос ние връзваме царете и благородните, които са началства, власти, сили – ние ги връзваме с вериги и железни окови в името на Господа Исус Христос, въз основа на Псалм 149.

За да извършат над тях написания съд 

И така, ние извършваме написания съд, онова що Господ е дал в словото, ние го извършваме в мощното име на Исус Христос! Защото

Тази чест принадлежи на всички Негови светии 

Така че, ние като светии имаме чест, имаме привилегия, имаме власт да разрушаваме силите на тъмнината.

Ние Ти отдаваме, святи Татко, славата и хвалата.

Искам да се молите докато аз също се моля. Вие се молете!

Отиваме на друго много, много важно място. Това е в Матея 18:18, и аз искам да го прочета с английския превод, който много ми харесва, защото този превод изразява много добре това, което означава стиха или поне част от това, което стихът означава. Исус казва в Матей 18:18

Матей 18:18 Истина ви казвам, каквото забраните (или декларирате) като неподходящо и незаконно на земята трябва да бъде онова, което е вече забранено на небето. И каквото позволите (или декларирате) като подходящо и законно на земята трябва да е онова, което е вечепозволено на небето.  

Вие знаете, че на български се казва:

Матей 18:18 Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небето, каквото развържете на земята ще бъде развързано на небесата. 

Но тука се казва, че нещата са вече вързани  и развързани горе. И онова, което е позволено в небесата, което е законно и подходящо на земята, ние имаме право да го декларираме и да го позволим на земята да бъде подходящо, законно и позволено – това означава да развържеш. А връзването означава позволеното на небесата – онова, което е неподходящо, което не е законно и не е позволено на небесата (просто го няма там, като например болестите; като например демоничната опресия; това, да бъдеш контролиран и манипулиран от дух или началство). Тези неща, които не са позволени горе на небесата (защото на третото небе няма такива неща, там Господ царува) – значи тези неща, които са неподходящи, незаконни и непозволени на небесата, ние имаме право да ги забраним и да ги декларираме за такива на земята.

Сега ние имаме право да го направим в името на Господ Исус Христос! Не че ние променяме небето, а ние ставаме канал небето да слезе на земята. Защото ние сме посланици на Божието Царство и ходейки по земята ние изявяваме и установяваме Неговото царство, според молитвата „Отче наш”:

Да дойде царството Ти, както на небето, така и на земята. 

Т.е. „Ти, както царуваш горе на небесата, така да царуваш и на земята, Боже!”

И да бъде волята Ти както на небето, така и на земята 

Т.е. „Както е волята Ти горе Отче, така да бъде волята Ти и долу на земята!”  Ние се молим и го установяваме това нещо тука на земята. Всъщност ние ставаме едни проводници на волята на Всемогъщия Бог тука на земята.

Ето, това много ми харесва като връзване  и развързване.  Защото взимаме от онова, което е на небесата, което съществува там, което е законно там, и го узаконяваме тука на земята. А онова, което го няма там, ние го забраняваме тука на земята. Декларираме – правим духовни декларации, и сега можем да правим тези декларации:

„В името на Исус ние декларираме, ние забраняваме всяко незаконно нещо, което е незаконно за небесата, го обявяваме за незаконно и за земята. Всеки дух на контрол, манипулация, чародейство, клеветничество, критикарство, ние го връзваме в името на Исус Христос и освобождаваме ангелите на Господа да се движат! Боже, изпрати легиони от ангели в името на Исус! Изпрати служебните Си духове, Господи в мощното име на Исус Христос! И пак казваме (нека се молим всички заедно) – В мощното име на Исус Христос ние връзваме началства и власти, и връзваме демони на земно ниво в мощното име на Исус Христос! Връзваме Езавел! Помните какво казва словото в 4 Царе 9:36 според думите на пророк тесвиеца Илия:

4 Царе 9:36 Кучета ще изядат Езавел 

Така че, нека кучетата да изядат този дух на Езавел в името на Исус Христос! Ние връзваме духът на контрол и разрушаваме неговите дела; духът на манипулация, питона, разкъсваме го в името на Исус Христос!  Вземаме меча на Духа, което е Божието слово и отсичаме главата на питона. Взимаме Божието слово, който е камъка и го хвърляме по главата на Голиат в името на Исус Христос и взимаме меча на Духа и му отрязваме главата на Голиат. В мощното име на Исус Христос Езавел е поразена, антихриста е поразен, защото е писано:

Вие сте от Бога дечица, и сте ги победили. Защото

 по-велик е Този, Който е във вас, отколкото този, който е в света...

Всеки дух на антихрист, който се противопоставя на Духа на Христос нека да бъде вързан и поразен в мощното име на Исус Христос! Ние освобождаваме помазанието на Святия Дух, освобождаваме силата на Святия Дух в мощното име на Господ Исус Христос!

И нека да заповядаме на всички тези духове да си отидат:
„В мощното име на Господа Исуса Христа всеки демоничен дух, ние ти заповядваме вън, вън, вън!  Вън от дома, вън от служението, вън от територията, на която се намираме. В мощното име на Исус Христос нека да слезе помазанието на Святия Дух, нека да дойде царството на Бога, нека да бъде извършена Господната воля. И ние сега разбиваме всеки план, стратегия, схема на врага в мощното име на Исус Христос; ние ги разрушаваме и внасяме гражданска война в стана на врага в мощното име на Исус Христос!“

Искам да ви прочета един стих и в тази връзка да видите за какво става въпрос тука. Помните Второзаконие 28 глава, където се казва:

Ако слушаш внимателно гласа на Господа, твоя Бог всички тези благословения ще дойдат върху тебе.

Нали го знаете това? – ако изпълняваш това, което Господ ти казва. И след това по-нататък се казва: (Прекрасно е словото Ти Боже – ето, така трябва да го вземем словото като оръжие)

Второзаконие 28:7 И Господ ще направи да бъдат поразявани пред тебе неприятелите, които се повдигат против тебе. През един път те ще излизат от пред тебе и през седем пътища ще бягат от пред тебе. 

В името на Исус нека това слово да се изпълни. Враговете, които излизат срещу нас от един път, през седем пътища да се разбягат – това означава разделение. В името на Исус внасяме разделение в стана на врага; в името на Исус Христос да се раздели езика на врага; в името на Исус да се раздели съвета на врага; в името на Исус Христос според 1 Летописи 20 глава –„Нека врагът да се раздели и да се сбият помежду си демоничните сили; да има гражданска война в стана на врага в името на Исус Христос – смут в стана на врага и разделение, както тука е писано:

И Господ ще направи да бъдат поразявани 

Изговаряме поражение в противниковия стан.

…неприятелите, които се повдигат против тебе. През един път те

ще излизат от пред тебе и през седем пътища ще бягат от пред тебе. 

В името на Исус Христос,

Покорявайте се на Бога, противете се на дявола и той ще бяга от вас. 

Не противете се на хората и той ще бяга от вас, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. В името на Исус ние се противим на дявола и нека да бяга от нас!

И думата „бяга” е „бягане в ужас” – ние внасяме ужас в стана на врага в мощното име на Исус Христос!

През един път те ще излизат от пред тебе

 и през седем пътища ще бягат от пред тебе.

 

Господ ще заповяда да дойде благословение в житниците ти и т.н.

Слава на Тебе, Господи. В името на Исус продължаваме да се молим. Благодарим Ти, Господи, Благодарим Ти, Господи, Благодарим Ти, Господи! Отдаваме Ти слава  и хвала!

В мощното име на Господа Исуса Христа благодарим Ти за ангелските войски, благодарим Ти, Господи, за това, че Ти си изпратил Святия Си Дух, благодарим Ти, и че делата на врага са разрушени, благодаря Ти за кръвта на Исус, която е поръсена върху всички нас. И в момента се разрушават делата на сатана, в името на Исус Христос се счупват окови.

И ето още един стих, върху който да се помолим:

Исаия 54:17 Никакво оръжие, скроено против теб няма да успее,

Никакво оръжие, скроено против мен няма да успее                                                                                       

Ето, аз го изповядам: „Никакво оръжие, скроено против мен няма да успее” – „Сатано, никакво оръжие, скроено против мен няма да успее!” Никакво – нито едно оръжие…

И аз ще победя и ще осъдя всеки език, който се повдигне против мене на съд против мен. Това  е наследството на Господните слуги и правдата им е от Господа.

И тъй: Исаия 54:17 Никакво оръжие, скроено против нас няма да успее,

и ще победим, ще разрушим и ще осъдим всеки език, който се повдигне против нас на съд. Това  е наследството на Господните слуги и Божии деца (от нашия Татко, Баща) и правдата им е от Господа. 

Правдата идва от Господа. Така че, ние обличаме дрехата на праведност в името на Исус! Ние вземаме в името на Исус оръжията на светлината и с тези оръжия осъждаме и разбиваме делата и стана на врага.

„Господи, аз Те моля за пророчески поглед в мощното и свято име на Исус Христос от Назарет. Благодарим Ти и Ти отдаваме слава  и хвала.“ Нека да хвалим Господа, нека да Му отдадем слава и хвала за онова, което Той прави.

Когато сте в атака, когато ви атакува врага, ето ви един вид молитва. Но помнете винаги: атакува се врага, не се атакуват хората – винаги атаката трябва да бъде насочена към духовните сили, защото хората представляват марионетки, хората са кукли на конци. В Библията се казва, че човек не може да бъде слуга на двама господари, т.е. една кукла не може да бъде управлявана от две личности. Тя ще бъде управлявана или от Бога, или ще бъде управлявана от дявола.  Ако е управлявана от Бога ще е за добро, ако е управлявана от дявола, ще е за зло. Ако е от Бога ще изгражда Божието дело, ще изгражда Божиите хора, ако е от дявола, ще събаря. Независимо как се нарича, независимо дали се нарича християнин, дали се нарича баптист, или петдесятен, или харизматик, какъвто ще да се нарече. Човекът може да бъде използван от Бога, може да бъде използван и от дявола. Както Петър в един миг беше използван от Бога, когато каза: „Ти си Христос, Сина на живия Бог!” и след няколко секунди каза: „Господи, не ходи на кръста” и Господ каза: „Махни се зад Мене, сатано!” Виждате, че ние трябва да разпознаваме духовете, които работят в тях.

И сега се съгласяваме: „Духът на антихриста, духът на контрол, на манипулация, на чародейство, духът на критикарство, духът на лъжи, на клевети, на одумвания, всичко това да се върже в името на Исус Христос и Божиите служители да бъдат освободени в мощното име на Господ Исус Христос!

Не можете да си представите какво става в момента – в момента в стана на врага е объркване, ужас, тичат, хвърчат наляво и надясно демони, началства са разтревожени, връзките са разрушени, комуникациите помежду им са разрушени, ангели хвърчат наляво и надясно и връзват с вериги силите на тъмнината; кръвта на Исуса е приложена и те са в ужас, огънят на Святия Дух се излива. И огънят, който слезе по времето на Илия върху жертвеника, е същият и сега – огънят на Святия Дух слиза, огънят на Святия Дух слиза, огън, огън, огън .. от небесата, излива се като лава, течен огън от небесата. Те го усещат, защото той гори – все едно върху тебе лава да се излее. В името на Исус нека лавата на Святия Дух да се излее, вулканът на Святия Дух да изригне и лавата на Святия Дух да се излее в името на Исус Христос! Това е за добро, това е за добро. Да бъде Божията воля, да дойде Божието Царство, както на небето, така и в нашите семейства!

Освободете молитвените небесни езици, нали сме петдесятници.

Да бъде Твойта воля, да дойде Твойто Царство, Господи, както на небето, така и в нашите семейства!

Амин!