Молитва за благословение

1350

 

Искам да прочета:

Галатяни 3:13,14

13. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: Проклет всеки, който виси на дърво,

14. така че благословението, дадено на Авраам да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.

И тука в този стих виждаме следното нещо. И нека да кажем заедно: „Христос ни изкупи от проклятието на закона, понеже е писано: Проклет всеки, който виси на дърво. И Той увисна на дърво. Така че Той понесе моето проклятие на дървото. Благодаря Ти, Боже. За да може аз да получа благословението, дадено на Аврам. Благодаря Ти, Боже, за благословението на Аврам. Благодаря Ти, Господи, за благословението на Авраам.”

И нека сега да прочетем част от блогословението на Авраам в Битие 25, защото като говорим за разчупване на проклятията, трябва да видим и благословенията. Защото благословенията са много по-големи от проклятията. Слава на Бога! Вижте какво казва:

Битие 24:1 А Авраам беше вече стар и  напреднал във възраст,

И сега, в името на Исус нека Бог да ви даде да доживеете до напреднала възраст. Този, който е болен от рак или от друга болест, нека благословението на Авраам да дойде върху тебе, да доживееш до напреднала възраст, в името на Исус!

и Господ беше благословил Авраам във всичко.

И както Бог благослови Авраам във всичко, нека Господ да ви благослови във всичко – напреднала възраст, да сте здрави, да сте здрави духовно, да сте здрави емоционално, да сте здрави физически, да сте здрави във семействата си. Както Бог благослови Авраам, така Бог да благослови и вас в името на Исуса Христа.”

Приеми го и кажи: Амин!

Нека благословенията на Авраам според 3:13,14 да дойдат върху тебе. Авраам беше стар, напреднал във възраст, и Бог беше благословил Авраам във всичко.

И вчера гледах един стих, в който се казваше, че Господ ще умножи дните ти на земята. „Нека Господ да изпълни числото на дните ти. Нека Господ да умножи дните ти и годините ти на земята в името на Исус Христос, Божия Син! Да умножи дните ти на земята.” Кажи: Амин!

Слава да бъде на Господ!

Защото крадецът идва да открадне дните ни на земята, но Господ иска да изпълни дните ни на земята и даже да ги умножи. И това е свръхестествено действие и благословение от Бога.

Ако проклятието е зло, то благословението е добро, ако грехът се умножава, то благодатта се преумножава за слава на Бога Отца. И ние Ти благодарим Господи за благодатта, благодарим Ти за благословенията, защото в Исуса Христа и „да” и „Амин”  за всичките Божии обещания, колкото и много да са те. В Исуса Христа е „да” за всичките Божии обещания в цялата Библия. Слава да бъде на Господа за всичките Божии обещания. Благодарим Ти, Господи за Твоето слово, благодарим Ти за всичките обещания. И нека всичките братя и сестри да наследят тези обещания, които си дал в Твоето слово. Приемаме ги, нека да се храним с Твоето слово, нека да приемаме словото Ти в сърцето си. Защото вижте колко хубаво е казано тука в

Притчи 4:20 Сине мой, внимавай в словата Ми, приклони ухото си към беседите Ми, да не се отдалечават от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират и здраве (или лекарство) за цялото им тяло.

Слава да бъде на Тебе, Господи, благодарим Ти!

Притчи 3-та глава: Сине мой, не забравяй поуката ми, а сърцето ти нека пази заповедите ми, защото дългоденствие, години на живот и мир ще ти прибавят те.

Словото на Господа ще направи не само да се изпълни числото на дните ти, но се казва, че ще даде дългоденствие и години на живот и мир ще ти се прибавят. Слава да бъде на Господа! Вижте колко хубава дума е тая – ще ти се прибавят – значи това е нещо, което първоначално не е планирано, но ако ти търсиш словото, ако се храниш с Божието слово, ако го изпълняваш Божието слово с вяра, казва се, че дългоденствие,  дълги дни, дълги години – дългоденствие и години на живот, не съществувание, не страдание, болки и нещастие, а дългоденствие, живот и мир ще ти се прибавят.

„Благодарим Ти, Господи, и Те молим да ни дадеш дългоденствие, години от живот и мир да ни прибавиш в името на Исус! И нека Господ да ни прибави дългоденствие, години на живот и мир. Живот и мир да ви даде Господ, в името на Господа Исуса Христа.” Кажете: Амин!

Прекрасно е да се благославяме едни други. Дори аз ще ви помоля – молете се и за мен за това нещо – благоденствие, години на живот и мир да ми прибави Господ в името на Исус!

„И ние Те молим Господи, за всеки един от нас, до последния дъх на живота си да живеем, Боже, не само да съществуваме, но да живеем и функционираме пълноценно без болки, без болести, без немощи, но в Божествено здраве Те молим да функционираме до последния си дъх на тази земя. Моля Те, да разрушиш силата на смъртта, силата на рака, силата на болестта, силата на немощта, и да ни дадеш Господи пълноценен живот. И както си обещал в Псалм 92:10 Но моя рог или моята сила Ти ще въздигнеш.

Слава на Бога. Ето тука това, което казва сестра Големанова: „Благодаря на Бога, не мога да не ви го кажа, че докато се молехме почнах да се прозявам, плаках и болката изчезна.”

Слава на Господа. Ето това е, което искам да чувам.

Псалм 92:10 Но моята сила Ти ще въздигнеш като силата на дивия вол. Аз ще бъда помазан с прясно миро, окото ми ще види повалянето на ония, които ме причакват.

Там е и рака, рака, който причаква хората. Окото ми ще види повалянето на рака, в името на Исус!

Ушите ми ще чуят за възмездието на злодейците (включително рака, смъртта) които се надигат против мене.

Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан.

Кажи: Аз ще цъфтя, и аз ще раста  – говорим за духовно растене, за емоционално, за семейно, за финансово, за здравословно – ще растеш и ще цъфтиш  – това е здраве и плодородност –ще растеш.

Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост.

Кажи: В името на Исуса ще бъда плодоносен и в дълбока старост. Амин! Слава на Бога!

ще бъдат сочни и зелени

Ще бъдем сочни и зелени. Зелени – листата са образ в Библията на изцеление и здраве. Ще бъдем не съсухрени, но сочни, и зелени – което означава здраве.

За да възвестяват, че е праведен Господ, моята Канара, у Когото няма неправда.

И ще възвестяваме с живота си Неговата праведност. Благодарим ти, святи Господи. Алилуя!

Тука пише: Чувствам се прекрасно. Много се радвам, щастлива съм. Ти толкова много неща изговори, че не знам от какво Бог ме освободи.

Сестра, моля те запиши ми свидетелството си и ми го дай, за да мога да споделя и с други хора. Разбира се, ако искаш няма да споделям твоето име, но просто дай го това свидетелство – хем ние да ес насърчим, хем други да се насърчат. Господ и по интернет може да изцелява. Алелуя!

Тука Вихренчо казва: Огладнях от толкова освобождение.

Искам сега да ви кажа нещо хубаво: Нашият син Йосиф, нещо хубаво взе да става с него, защото той е доста буен, обаче това, което Бог започна да върши е промяна. Благодаря на Бога за това. има желание да приеме водно кръщение. Ние предпочитаме да ги изпращаме в испанската църква да получи водно кръщение, предпочитам да не съм аз, който да го кръщавам във вода. До скоро той не искаше друг да го кръщава, но сега виждам че вече е склонил към това нещо. Но най-важното е, че иска водно кръщение. Човекът не е важен, важно е, че го прави в името на Господа.

И другото, което е важно, че той е изявил желание да се обърнем към вас за молитва, да се молите, да се молим всички за него за промяна и подготовка за водното кръщение. Промяна значи покаяние, нали знаете? Слава на Господа за това нещо. Нека се помолим сега за нашто Йоси, нека се молим за него сега:

„Отче, моля Те, в името на Исус Те молим да му дадеш една истинска промяна, истинско покаяние и истинска подготовка, така че водното кръщение да бъде наистина водно кръщение – погребване на стария човек, и възкръсване на новия човек. Нека старото естество да умре, естеството на грехът и плътта да умре, и да възкръсне нов човек за Твоя слава  в името на Исуса Христа!” И нека всички кажем: Амин! Благодарим Ти, Господи!

Тука пише в чата: „Да благодарим на Бога, по време на молитвата майка ми беше до мене и започна да се прозява и тя, и й стана леко и отпусна болката около сърдечната област.” Слава на Господа. Благодарим ти, Боже, за това нещо.

Виждате ли, Божията сила действа. Освобождението е, че ти като изпълниш условията, Бог започва да действа. Ние сме тези, които пречим на Господа, Господ много повече иска да действа. Слава на Бога!

Ето, Ани Папазова, Бог да те благослови и българите в Англия, в името на Исус!