МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ

1287

МОЛИТВА  ЗА  БЪЛГАРИЯ

Интернет предаване с Пламен Петров, 22 ноември 2012 г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/27203577

„Благодарим Ти, Господи, благодарим Ти за този ден, за Твоето присъствие, благодарим Ти за словото. Изпрати днес Твоето слово, помажи ни с прясно миро. Нека всеки, който вземе участие в това предаване днес, в това виртуално богослужение да бъде благословен изобилно от Тебе. Има хора, които са дошли с определени нужди, аз Те моля за снабдяване на нужди, финансови нужди, моля Те, Господи за снабдяване на духовни нужди, духовни нужди от новорождение и спасение на душата, освобождение на душата, изцеление на тялото, всяко нещо, от което се нуждае Твоя народ. Имай милост Господи. Изпращай Духа Си, изпращай словото Си! Покрий ни днес със святата кръв на Божието Агне. Покрий ни днес, защити ни Господи. Дай ни наистина да ходим и да живеем в победа. Молим Те в името на Исус! Нека да кажем: АМИН!”

Бог да ви благослови всички. Искам да ви споделя, приятели,  всеки път, моля ви, просто имайте го като служение пред Бога да се молите за това богослужение, да се молите за нас, да се молите за семейството ни, да се молите за служението ни най-вече четвъртък преди службата. Ето, половин – един час можете да се молете, за да може богослужението наистина да бъде помазано, да бъде благословено от Бога, за да може да се достигне до повече хора и да се променят животи. Но в същото време ви моля, приятели, и през седмицата да приемете този ангажимент – да се молите за нас и за служението ни. Благодаря на Бога за всички, които се молят и за тези, които ще се молят, така че, нека да бъдем едно, нека да бъдем една армия за Господ за точното слово. Изповядвайте слово от Бога, благославяйте ни и нека благословение да има върху вас, върху семействата ви, върху финансите ви, върху работата, върху служението ви, върху всичко, върху което сложете ръцете си. Бог да ви благослови в името на Исус. И сега ще продължим.

„Боже, ние Те молим в името на Твоя Син Исус Христос за свръхестествена вяра да вложиш в сърцата ни, да посееш Твоето слово в нашите сърца, което да даде изобилен плод. Научи ни как да местим планини, научи ни как да побеждаваме в Духа, и ние Ти отдаваме славата, и Ти отдаваме хвалата в името на Исус, благодарим Ти. (Благодаря на Бога за вас, че не забравяте да се молите.) Благодарим Ти Господи, благодарим Ти за тоя камък, избран камък, Който си поставен за основа. Моля Те, наистина да ни използваш, за да може камъкът, Който зидарите отхвърлиха, мнозина да го приемат за спасение, мнозина да приемат Христос. Аз Те моля за Твоето откровение. И ние имаме нужда нашата държава, нашата родина България да се промени и да погледне към живия Христос. Промяна за България, Господи. Нека Твоето слово да докосне страната ни, нека Твоето слово да докосне страната ни. Нека Твоя Дух да докосне страната ни, да докоснеш управлението в страната, политиците, финансистите, бизнесмените, хората с управляващи функции в страната да бъдат докоснати от Твоя Дух и от Твоето слово в името на Исус! Моля Те, народа пъшка под хомота на тирания, мизерия, беззакония. Имаме нужда, Господи, от Твоята ръка да докосне тази малка страна, малка държава България. Молим Те, Господи, да концентрираш ангелски легиони в България. Концентрация на ангелски легиони, войнстващи ангели, които да воюват в битките и да завладяват, да детронират началства и власти в небесни места. Искаме Христос да бъде на трона на България и всяко коляно да се преклони пред Него.”

Всяко коляно да се поклони и преклони пред Христос, пред Царя на царете и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца.

Нека да се молим за България, защото нещо добро има да се случи, но ние трябва да се молим.

„Да се свети Твоето име, както на небето, така и в България  да дойде Твоето царство,, както на небето така и в България, да бъде Твоята воля, както на небето, така и в България да бъде извършена. Твоята милостива ръка да бъде върху сирачетата, върху безпомощните, бедните, вдовиците, болните, ръката Ти по болните по болниците. Ръката Ти да бъде по болните по домовете, ръката Ти да бъде по бездомните, ръката Ти, Господи да бъде върху безработните, отхвърлените, ръката Ти да бъде върху Божиите деца. Смили се за Твоите деца в България! Смили се, Господи за Твоите деца, които са чужденци извън България и робуват в чужда земя. Твоите деца, които робуват в Египет и са чужденци, смили се. Служебните си духове изпрати. Евреи 1:14.Изпрати своите служебни духове, за да слугуват на онези, които ще наследят спасение. Изпрати своите служебни духове ангелите. Смили се върху тези, които са болни, тези които са болни от тумори. Смили се скъпи Исусе, смили се над болните, които имат тумори. Нека тези тумори да се стопят и да изсъхнат в името на Исус! Както балон се пуква, както балон се пръсва, така и тези тумори да се пръснат в името на Исус, да изчезнат туморите в името на Исус Христос, тумори в главата, тумори в тялото, в името на Исус! Смили се над бедните, смили се над болните, смили се над вързаните, Господи. Смили се и избави всеки един, който се е вързал в наркотици.”(Моля ви да се молите с мен, ако не друго просто едно „амин“ да казвате, но се молете.) Тези, които са вързани в наркотици, тези които са се вързали в мафиотски структури, вързали са се с борци, вързали са се с лихвари и ги гонят, и ги преследват. Избави народа от хомота, Господи. Избави тези момичета, които са вързани да вършат онова, което не е прилично. Избави Господи момичета въвлечени в трафици, избави Господи деца, които са въвлечени в трафици, с които се търгува, деца, на които използват органите им за търговия, кръвта за търговия. Избави Господи народа Си, изпрати помощ от небето, отвори небесата и излей, излей благодат върху България, излей благодат върху България, небесна благодат, небесна благодат, защото виждам в България бъдеще, виждам, че има бъдеще. Но България трябва да повярва в това, трябва да повярва, че има бъдеще. Не на думи, да получи видение, да получи видение, да получи видение в името на Исус! Направи Твоите деца, Господи, да не бъдат постоянно опашки, защото повечето са опашки, опашки, опашки, но Господ иска да станеш глава, да станеш глава. Господ иска да те направи глава, а не опашка, глава, а не опашка. Той иска да бъдеш глава, а не опашка. (Помоли Бога да те направи глава, а не опашка, ама мъдра глава, защото ако е глупава глава, по-добре да е опашка отколкото глупава глава. Мъдра глава да те направи, далновидна глава.) Господи, направи ме глава, а не опашка, не да търся назаем, а да давам назаем, не да търся работа, а да давам работа, не да търся работа, а да създавам работа. В името на Исус отвори врати пред мен! Отвори врати, врати за бизнес, врати за земеделието. (Бог иска, аз вярвам в това.) Вярвам в това, вярвам в това, в името на Исус земеделието на България да се развие, селото да се развие, в името на Исус! Селото и земеделието – бъдеще за селото, бъдеще за земеделието. Бъдещето е в селото и бъдещето е в земеделието, в името на Исус. Бъдещето е в земята, бъдещето е в земята, в името на Исус Христос, бъдещето е в земята. Бъдещето е в селото. Завръщане, завръщане, завръщане, завръщане в селото, завръщане към земята, завръщане, защото идват кризи, идват кризи и те са дошли вече. Тези кризи удрят повече града, в името на Исус, града е тънко място, града е фино място особено големия град, фино и тънко място. Големите кризи, големите аномалии, земетръси, наводнения, войни, междуособици между хора, между групировки, етнически борби засяга повече големия град. В името на Исус, Господи благослови селото, благослови селото, благослови земята. Благослови тези, които се трудят на земята. Възстановяване, възстановяване, възстановяване искаме.”

 Мнозина са тръгнали да търсят препитание и спасение в големия град, да отидат надалеч, но онова, от което се нуждаеш е в ръцете ти. Онова, от което се нуждаеш е пред очите ти. Върни се и не гледай към това, което нямаш, а това което имаш. Провери какво имаш. Моли Бога да ти отвори очите какво имаш и започни да инвестираш в това, което имаш – в труда си, в мислите си и да започнеш да работиш на собствената си нива, работи на собствената си нива. Повечето търсят да работят на чуждата нива. На чуждата нива докато има нужда ще има работа, като няма нужда – няма работа. Работи на твоята нива, започни да развиваш твоята нива. Притчи казва: да познаваш състоянието на стадата си.Завръщане, завръщане и сей семето си сутрин, сей семето си и вечер, защото не знаеш кое ще успее – едното, другото или и двете. Господ издава дума за възстановяване, Господ издава дума за възстановяване, Господ издава дума за възстановяване, дума за възстановяване.

 Благодарим Ти, Господи, благодарим Ти Господи, благодарим Ти в името на Исус.

Исая 61. Духа на Господа е на мене, защото ме е помазал

казва  Господ, обаче 4-ти стих се казва:

и ще съградят отдавна запустелите места

Вярвам, че това е слово за някои от вас – ще съградят отдавна запустелите места

Исая 61:5 ще се издигнат досегашните развалини, ще се обновят пустите градове, опустошени от много родове, чужденци ще станат и ще пасат стадата ви, чужденци ще бъдат ваши орачи и ваши лозари.

         Виждате ли, тука говори за това, че ще имате собствен бизнес.

а вие ще се казвате свещеници Господни, ще ви наричат служители на нашия Бог, ще ядете имота на народите и ще наследите тяхната слава.

„Боже, отвори ни очите, за да виждат. Отвори ни очите, за да виждат онова, което Ти виждаш. Отвори ни очите, за да виждаме, на мястото на проблемите да виждаме възможностите. Господи Исусе, отвори ни очите да видим възможности, а не проблеми. В проблема да видим възможностите, възможности за победа, възможности за развитие.

Исая 61:7 вместо срама си ще получите двойно ,

вместо посрамянето си те ще се радват в наследството си

Имате наследство от небесния Баща, наследство вечно, нетленно. Имате наследство и от земния си баща. Какво правиш с него, какво правиш с едното, какво правиш с другото?

Затова в земята си ще притежават двойно,

 радостта им ще бъде вечна.

В земята си ще притежават двойно. Двойно благословение на Бога за тези, които работят на своята си нива. Погледни го духовно, погледни го и физически. Радостта им ще бъде вечна.

 Благодаря Ти, Господи, благодаря Ти Господи.

Още нещо:

Битие 26:1-4   И настана глад по земята, освен първия глад, който беше в Аврамовите дни, та Исаак отиде в Герар, при филистимския цар Авимелех,  защото Господ беше му се явил и рекъл: Не слизай в Египет; живей в земята, за която ще ти кажа; остани в тая земя и Аз ще бъда с тебе и ще те благословя, защото на тебе и на потомството ти ще дам всички тия земи, в утвърждение на клетвата, с която се заклех на баща ти Аврама; и ще умножа потомството ти като небесните звезди, и ще дам на потомството ти всички тия земи; и в твоето потомство ще се благославят всичките народи.

12. И Исаак пося в оная земя и събра през същото лято стократно; и Господ го благослови.

И Господ го благослови стократно. Значи, на едно семе получава сто семена. На един килограм семе получава сто килограма жътва. На един том семе, сто тона продукция.

Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, Господи.

Идва време на завръщане, идва време на възстановяване – време на завръщане и на възстановяване. Господ иска не да бъдеш роб на някого, а иска да те направи глава, не да бъдеш опашка. Не да си опашка, а да си глава, не да си роб, а да имаш семеен бизнес, да се върнеш към земята си. Това, което говорим в момента е за земята.

Но имайте в предвид, има и още едно нещо и това е, което в България спи в момента, и това е курортното дело. Курортното дело, нашата красива страна с тези планини, морета, равнини, долини и реки и езера, всичко това.

 „Боже, молим Те в името на Исус, Ти да благословиш Твоите деца да тръгнат в тази насока. Аз Те моля, Твоите деца да имат възможност да ги направиш Господи наистина да развият бизнес в България в областта на курортното дело и туризма. Туризмът и курортното дело, да дадеш Твоите деца да бъдат собственици на апартаменти, които да дават под наем, хотели които да дават под наем. Да им дадеш, Господи, туристически фирми. В името на Исус Христос, да се развие това дело в България и да благословиш Твоите деца. Твоите деца да са номер едно в тази област. В туризма Божиите деца да са номер едно, християните да са номер едно  в туризма. Курортното дело и туризма. В името на Исус Христос от Назарет се молим да благословиш Своите деца в тази област. В името на Исус точно, християнски туризъм, отвори Боже, отвори, отвори вратите. Излей Твоите благословения върху Твоите деца, в името на Господа Исуса Христа от Назарет. Има бъдеще, има възстановяване, има бъдеще и възстановяване. Разшири пределите ни, да разшириш пределите ни, разшири границите ни, разшири границите ни и пределите ни, в името на Исус.”

Исак пося в онази земя и събра през същото лято стократно  и Господ го благослови.

Битие 26:13. Човекът се възвеличаваше и продължаваше да става велик, додето стана твърде велик.

Човекът се възвеличаваше и продължаваше да става велик, додето стана твърде велик. Нека Бог да ви го даде това нещо в името на Исус Христос. Да се молим Бог да даде в България управници като Иосиф, Бог да даде Иосиф на България.

„Господи, дай българския Иосиф, който да избави страната. Дай Господи, българския Иосиф с видение, с пророческо видение, за да избави страната от ситуацията. Спасение на века. Иосиф, искаме Иосиф, искаме духът на Иосиф в управлението.”

Вместо да роптаем, да искаме духът на Иосиф в управлението на България.

От бъбренето на устата има само оскъдност, а от всеки труд има полза.

От всеки труд има полза, а от бъбренето на устата само оскъдност, казва Притчи. Някои са се отдали на бъбренето на устата, недоволство, роптание, отчаяние, недоволство, роптание, отчаяние – само оскъдност има от това. От всеки труд има полза, от всеки труд има полза, от всеки труд има полза, слава на Тебе, Господи Исусе. Отворете на Притчи 6-та глава:

Притчи 6:6.Иди при мравката, о ленивецо! Размишлявай за постъпките й и стани мъдър,

Мравката, която не се спира и постоянно се труди и постоянно работи. Размишлявай върху постъпките на мравката и стани мъдър, действай като нея.

Притчи 6:7 Която, макар че няма началник, надзирател, или управител,

сама си е началник на себе си, глава.

Притчи 6:8  Приготвя си храната лете,

        Лятно време си приготвя храната.

Притчи 6:9 Събира яденето си в жетва. Докога ще спиш ленивецо? Кога ще станеш от съня си?

Докога ще спиш, до кога ще се оплакваш, докога ще роптаеш? Докога ще се отчайваш? Докога?

Притчи 6:11 Още малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън, така ще дойде сиромашия върху тебе, като разбойник, и немотия, като въоръжен мъж.

Благодарим Ти, Господи! Благодарим Ти, Господи, благодарим Ти Господи.

Еклисиаст 11:4.  Който се взира във вятъра, няма да сее; И който гледа на облаците, няма да жъне.

Който се взира във вятъра, който се взира в проблемите, няма да сее, защото няма смисъл. Няма смисъл – духа вятъра, семето ще замине. Който гледа облаците, няма да жъне. Няма смисъл да жънем, защото ще завали дъжд, ще паднат снопите и ще загубим семето. Който се взира във вятъра, няма да сее; който гледа облаците няма да жъне. Господ каза: трябва да сееш, трябва да жънеш, трябва да сееш, трябва да жънеш, сутрин, обед, вечер. Каквото и дJа е времето, каквито и да са облаците, какъвто и да е вятъра, трябва да работиш.

Еклисиаст 11:5. Както не знаеш как се движи духът, нито как се образуват костите в утробата на непразната, така не знаеш и делата на Бога, Който прави всичко.

„Господи, благодаря Ти! Ние не разбираме, ние не знаем. Ние Ти благодарим в името на Исус. Аз Те моля за дух на откровение /нека се молим/, дух на откровение ни дай. Дай ни дух на откровение и мъдрост, дай ни пророческо виждане, дай ни пророческо виждане за собствения си живот. Дай ни пророческо виждане за семействата ни, дай ни пророческо виждане за бизнесите ни, пророческо виждане за служенията ни, за църквите ни. Дай ни, Господи пророческо виждане и за България, дай ни пророческо виждане, дай ни бъдеще, Господи. Дай ни да видим бъдещето, в името на Исус Христос!”

Където няма пророческо видение людете пропадат,

това е в момента състоянието в България. Където няма пророческо видение людете се провалят, пропадат и се разюздват. Това е състоянието на света в момента и затова хората бягат в наркотиците и алкохола, защото няма пророческо видение. Но ние трябва да помолим Бога.

„Дай ни да сканираме духовната ситуация, дай ни Господи да сканираме политическата, икономическата и духовната ситуация в името на Исус. Дай ни да проумеем, дай ни да разберем, дай ни пророческо виждане, отвори нашите духовни очи да виждаме, Господи. Където няма пророческо видение, людете се провалят, пропадат, разюздват, отчайват, разочароват, нямат бъдеще. Искаме дух на възстановяване, Господи. Ти имаш възкресенски Дух. Ти каза: „Аз съм възкресението, Аз съм живота”. Искаме от Тебе възкресенския Дух, Духът на възстановяване, възкресяване и живот. Дай ни Дух на възкресяване, възстановяване и живот. Дай ни Дух на възстановяване, възкресяване и живот. Възкреси и възстанови умрелите мечти. Възкреси и възстанови умрелите мечти.”

На някои хора мечтите им са умрели, на някои хора надеждата им е умряла. Господ идва да възкреси твоите мечти и да възкреси твоята надежда. Библията казва: тези трите остават – вяра, надежда и любов.

„Възстанови Господи вярата, надеждата и любовта в България. Възстанови вяра, надежда и любов в България. Възкреси вяра, надежда и любов. Нека умрелите надежди да възкръснат, нека умрелите мечти да възкръснат, нека заспалите мечти да се събудят в името на Исус. В името на Исус /молете се, молете се, това е молитва, което правим в момента/. Победа искаме, имаме победа. Ей, тази песен – имаме победа , имаме победа, имаме победа в Господа, имаме победа, имаме победа, имаме победа в Господа”

 Още един стих, Ооо, благодаря Ти Господи:

1 Коринтяни 5:57

 Но благодарение на Бога, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилвайте винаги в Господното дело, понеже знаете, че труда ви в Господа не е напразен.

Възстановяване, възстановяване, възстановяване. Молете се за възстановяване. Възстановяване, възстановяване в името на Исус.

 „Дай ни, Господи, дух на  възстановяване. Ооо, Господи Исусе излей върху нас дух на  възстановяване! Излей върху нас дух на  възстановяване. Господи, Исусе дух на възстановяване. Слава на Тебе, слава на Тебе.”

Исая 58:12  Родените от Тебе

Господ иска не само да те благослови, но иска и да благослови родените от теб. Родените от теб, говори за деца, за внуци, но иска да благослови и тези, които и духовно са родени чрез тебе, тези, които ще бъдат научени от тебе.

Исая 58:12  Родените от Тебе  ще съградят отдавна запустелите места.

Вижте, България на много места е заприличала на пустиня. Селото в България, провинцията на много места е заприличала на пустиня, но Господ казва: „Родените от Тебе  ще съградят, ще изградят отдавна запустелите места”.

Исая 8:13 Ще възстановиш основите на много поколения, ще те нарекат поправител на развалините, възобновител на места или пътища за население.

Ще се възстановят места или пътища за население. Онова, което не е населено, ще се засели. Ще дойде ден, когато няма да познаете българското село. Ще дойде ден, когато земята в България ще се цени. Ще дойде ден, когато земята в България ще се търси, ще дойде ден, когато имотите в България ще се търсят, защото земята е прекрасна, благословена от Господа е тази земя, ражда. Сравнете я с една земя в Испания, например, или на други места – благословена земя, хубава, черноземна. Бог да я благослови.

„Боже, ние Те молим благослови тази земя. Благослови земята, благослови горите, благослови пасбищата, благослови добитъка, в името на Исус Христос. Благослови ония, които правят честен бизнес. Искаме духът на Иосиф, дай Господи пророчески дух, слово на мъдрост и пророчески дух, да виждаме. Дай ни да виждаме в името на Исус. Благодаря Ти, Исусе, благодаря Ти скъпи Господи Исусе. Слава на Тебе, Господи. Господи, слава да бъде на Тебе.”

2 Летописи 7:14.Ако Моите хора, които се наричат с Моето име

Моите хора, казва Господ, които се наричат с Моето име – християни

смирят себе си

Божиите хора, ако не са горди, а смирят себе си, ако ние Божиите хора смирим себе си, казва

и се молят

Първо идва смирение, после идва  молитва. Без смирение не се молим

 смирят себе си и се помолят

         На български мисля, че се казва „и се помолят” – не, не, не – „и се молят”

 и търсят Моето лице

 Моето присъствие, Моето лице, казва Господ. Не да се молим само за нужди, но да търсим Неговото лице.

 и се обърнат и се върнат от лошите си пътища, тогава ще чуя от небето, ще им простя греховете и ще изцеля земята им.

 Ще послушам, ще простя и ще изцеля. Отново прощението идва преди изцелението. Господ ще изцели земята, когато Неговите люде, когато ние християните, (не говори за управниците, не говори за невярващите), ние християните се смирим. Ние се молим, търсим Неговото лице, върнем се от лошите пътища – ние християни, ние пастири, ние петкратни служители, дякони, водачи в църквата, обикновени миряни в църквата, ние да се обърнем от лошите си пътища. Трябва да ги признаем, тогава Господ обещава:

„Аз ще послушам, ще простя греха и ще изцеля земята”.    

Първо идва прощението, след това идва изцелението – винаги е така. Запомнете -първо прощението и после изцелението.

„Боже, молим Те помогни ни!” –  2 Коринтяни 7:14

 Езекиил 22:30

Аз потърсих човек между тях, който да направи ограда

 Ограда от огън, това е ограда от молитва. Потърсих човек между тях, между Божият народ,  който да направи ограда.

 да застане на пролома пред Мене заради земята

 Господа търси човек, който да застане между Господа и земята, застъпник, ходатай, адвокат и ние знаем, че този е Христос, Божият Първосвещеник. Той е адвокатът, Той е посредникът, единственият посредник между Бога и човека. Той е застъпникът, Той е посредникът, но Той се качи на небесата, сега там ходатайства за нас. Сега тук на земята има нужда от някой друг, други хора, които да застанат в Неговото име да бъдат ходатаи, застъпници пред Бога, защото Духът на ходатайство е в нас. Виждате,

Римляни 8:26. Духът на Бога ходатайства чрез нас в нашите неизговорими стенания

Тоест,  чрез Святия Дух ние можем да ходатайстваме и Бог търси човек, който да застане в пролома между Бога и земята, за да не унищожи Бог земята.

 Езекиил 22:30 

Пред Мене, казва, да застанат пред пролома, за да не я разруша, да не я унищожа, но казва „не намерих”.

 Днес Господ търси хора, търси хора да ходатайстват  търси хора да ходатайстват. Нашата земя е малка, но хубава и аз вярвам, че не е никак далеч времето, когато Бог ще я благослови. Не е никак далеч, не са толкова много нещата, които трябва да се направят. Просто трябва да си отворим очите, да имаме желание и наистина да постъпим както Господ казва.

 „Ооо, Господи, благодаря Ти. Аз Те моля, Ти да дадеш хора, които да застанат на пролома. Да дадеш хора, да подбудиш ходатаи, да подбудиш молители, да подбудиш хора, които преди своите нужди да кажат: „Да се свети Твоето име”, преди хляба да кажат: „Твоето царство да дойде”, преди потребностите: „Твоята воля да се извърши, не моята воля.” В името на Исус, изпращай хора, изпращай служители.”

 Как ще проповядват, ако не бъдат изпратени?

 Ние Те молим, Господи, Ти да изпращаш в името на Исус!

Молете се за това, приятели. Аз виждам че има хора, които имат сърце за България. Има хора, които имат сърце за това, което става. Защо трябва само да ходим и да търсим тук и там, тук и там, тук и там късмета? Защо българският народ да не намери благословението там, където Бог го е посадил?

„Отвори небесните прозорци, Господи, и излей Твоята благодат! Излей Твоето благословение върху Твоя народ! Излей Твоята благодат и Твоето благословение върху българският народ, в името на Исус Христос. Алелуя! Твоята благодат и Твоето благословение върху българският народ.”

 1 Солунци 5:17  Непрестанно се молете.

 Това, което Бог ми показва е, че нещата, които не можем да оправим и да разрешим се оправят и разрешават с молитва. Това, което не можеш да направиш, молитвата ще го направи. Това, което не си  в състояние да направиш, Бог ще го направи в резултат на молитвата, твоята молитва. Това, което не можеш да направиш, Бог ще го направи в резултат на твоята молитва.

„Слава да бъде на Твоето име, Господи. Алелуя! Благодарим Ти, Господи. Ооо, нещо хубаво има тука!”

Искам да освободя това послание, което влезна в сърцето ми и аз дори не го знаех какво е точно. Просто в момента то започва да се излива.

Лука 19:45. И като влезе в храма,

          И като влезе в храма, църквата, съвременното състояние на църквата. Като влезна Господ в храма

 почна да изпъжда ония, които продаваха,

 – правеха търговия. Почна да пъди тези, които продаваха

 и казваше им: „Домът Ми ще бъде молитвен дом, а вие го направихте разбойнически вертеп“.

 Домът на Бога, църквата на Бога не е дом за търговия и търговски сделки, църквата е дом на молитва.

Ако се смирим и се молим и оставим злите си пътища, Бог ще послуша, ще прости греха ни и ще изцели земята ни, казва.

Домът на Бога – всяка църква в България и тези извън България трябва да се превърне в дом на молитва. Молитвен дом, молитвен дом, молитвен дом. Кое е най-характерното за Божия дом – молитва. Онова, което не можем да оправим, Бог ще го оправи в резултат на нашите молитви.

 Искайте и ще ви се даде, всеки който иска получава.

 Така, че народе Божий, назад към молитвата, назад към основите на нашата вяра. Молитвата и словото, нека да вземем в едната ръка молитватаq в другата словото – в едната молитвата, в другата словото и да ударим по врага, да го удряме – молитва, слово, молитва, слово, молитва, слово, да нокаутираме врага с молитвата и Божието слово. Домът миq казва Господ, най-важното за Божия дом, най-важното за Божията църква, най-важното, номер едно, като кажеш кое е едното нещо важно за Божия дом – това е дом на молитва. Дом на молитва, не дом на философия, не дом на караници, не дом на разцепление. Много от проблемите с разцепление, каране, финансови проблеми, демони и други подобни ще бъдат разрешени след като ние започнем, и се научим да се молим, защото

 Яков 5:16 Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.

Матей 26:41 Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение.

 Бдете и се молете, защото ако не бдите и не се молите, ще паднете в изкушение. И затова мнозина падат в изкушение, не за друго, а защото не бдят в молитва.

 Духът е бодър, а тялото – немощно.

 Молитвата говори за бодрост, говори за духът, а тялото е немощно. Тялото иска да спи, тялото иска да почива, тялото иска телевизия, тялото иска удоволствия, забава, тялото иска да се кара, иска за себе си плътта, иска себе си да изяви. Но бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Много изкушения ще отпаднат, много проблеми ще отпаднат в резултат на нашите молитви. Нека да бомбардираме небето с молитви. Научете се да пребъдвате в молитва.

„Ооо, слава да бъде на Тебе, Господи!”

Нека сега да продължим да се молим.

„Искаме възкресенската сила на Святия Дух, да възкресиш надеждите ни, Господи, да възкресиш вярата, да възкресиш любовта, да възкресиш Твоята църква, да бъде наистина дом на молитва. Църквата да бъде дом на молитва. (Нека да се молим църквата да бъде дом на молитва.) Помогни ни да се завърнем към молитвата, помогни ни да се завърнем към Тебе. Помогни ни да се върнем при Тебе, Господи. Помогни ни както си го казал в

2 Летописи 7:14

 Моите хора, които се наричат с Моето име да смирят себе си.

 „Да смирим себе си, да се молим и да търсим лицето Ти. Да смирим себе си, да се молим и да търсим лицето Ти, и да се върнем, да се върнем от лошите си пътища, да се върнем от злите си пътища.”

 Връщане, завръщане, завръщане от злото. Можем да си мислим, че сме станали по-мъдри, може да си мислим, че сме разбрали повече неща – връщане от злото, връщане от злото. Може да сме започнали да се съдим едни други. Някои дори пред съдилища доказват, че имат право и доказват с Библията – върни се от злото, недей да съдиш брата. Недей да съдиш брата: не съдете, за да не бъдете съдени. Може да мислим, че много знаем да говорим против хората – да се върнем назад от това нещо, да се върнем от злото и Господ обещава:

 2 Летописи 7:14 тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята

 „Господи, изцели земята! Господи, изцели земята, изцели земята в България. Изцели, изцели земята. Благослови, благослови работещите, благослови трудещите се, благослови тези, които имат желание да работят.”

Който не иска да работи, не трябва да яде, казва словото,

 Който не иска да работи, не трябва да яде.

„Благослови, Господи тези, които искат да работят и дай труд, дай работа, дай работа на Божиите хора, в името на Исус. Благослови църквите, възкреси църквите. Нека Святия Дух да се завърне в църквите.”

Да се молим Святия Дух да се завърне към църквите, от които е излязъл и църквите, които са изгонили Святия Дух да го поканят отново обратно. Църквите, които са изгонили Святия Дух да Го поканят отново обратно в името на Исус Христос.

 „Слава на Тебе, Господи. Мамонът, идола на Мамона, идола на Мамона да падне в името на Исус. Идолът на Мамона да се строши, идола на Мамона да се строши, идола на Мамона да се строши – сребролюбието е корен на всяка злина.” 

 Сребролюбието е корен на всяка злина

 „Мамонът да се строши в името на Исус. Христос да бъде Господ на църквите, Христос да бъде Господ на служителите, Христос да бъде Господ на Божия народ, в името на Исус. В името на Исус, Мамона да падне, в името на Господ Исус Мамона да падне! Нека Мамона да падне. Слава, слава, слава, слава Ти отдаваме, скъпи Исусе. Слава Ти отдаваме, скъпи Исусе! Слава Ти отдаваме, скъпи Исусе.”

Благодаря на Бога че се молим. Това е молитва, прекрасно. Идва време, на покаяние, идва време на изповед на греховете – покаяние и изповед на грехове.

1 Йоан 1:9

Ако признаваме греховете си пред Него, Той е верен и праведен да ни ги прости и да ни очисти от всяка неправда.

 Ако признаваме греховете си, изповядваме греховете си пред Него, Той е верен и праведен да ни ги прости и да ни очисти от всяка неправда, в името на Господа Исуса Христа. Признаване на греховете, изповед на греховете, изповед на греховете, признаване на греховете и покаяние от греховете, връщане от злите дела, връщане от злите дела. Господ е Господ на правда и святост. Господ е Господ на правда и святост, правда и святост на Божия народ.

 Захария 10:12  Излезте из сред тях, казва Господ, отделете се, очистете се и Аз ще ви приема и вие ще бъдете Мои хора и Аз ще ходя между вас,казва Господ

„Дай ни Господи дух на благодат и дух на моление. Дай ни духовна сила. Искаме духовна сила от Бога. (Молете се за духовна сила.) Боже, дай ни духовна сила, в името на Твоя Син Исус. Дай ни духовна сила, в името на Твоя Син Исус Христос. Укрепи ни с духовна сила. В името на Исус Те молим, Господи укрепи семействата, укрепи децата ни с единство и любов. Искаме, изискваме децата си в името на Исус. (Можем ли да искаме децата си сега в момента?) Изискваме нашите деца, в името на Исус да бъдат избавени от всяко намерение и всяко дело на Сатана. Амин. Благодарим Ти, Господи.”

Погледнете Исая 60-та глава, за всички, които имат нужда за децата си.

 Исая 60:1-4. Стани ти, защото светлината дойде за теб и славата Господня те осия. Защото, ето тъмнина ще покрие земята и мрак племената, а на теб ще осияе Господ и славата Му ще бъде видяна върху тебе. Народи ще дойдат при светлината ти и царете при бляскавата ти зора. Дигни наоколо очите си и виж: Те всички се събират, идат при тебе;/сега слушайте внимателно/  Синовете ти ще дойдат отдалеч, и дъщерите ти ще бъдат носени на ръце.

 Синовете ти ще дойдат от далеч, и дъщерите ти ще бъдат носени на ръце. Нека да кажем заедно: „Синовете ми ще дойдат от далеч. Господи, нека синовете ми да дойдат от далеч, където и да са във взаимоотношенията си с Бога – да дойдат отдалеч и да дойдат близо до Бога, близо до семейството. Синовете ти ще дойдат отдалеч, дъщерите ти ще бъдат носени на ръце. Това е пророчество за възстановяване на семейството, за възстановяване в Господа, за възстановяване, за възстановяване, за възстановяване.

Ние Ти благодарим, Госроди.

 Исая 60:5. Тогава ще видиш и ще се зарадваш, и сърцето ти ще затрепти и ще се разшири; Защото изобилието на морето ще се обърне към тебе, имотът на народите ще дойде при тебе.

 Идва времето на благословението, идва времето на изобилието, идва времето на Господнето благословение да се освободи и да дойде към Божия народ.

„Благодарим Ти, Господи, благодарим Ти Господи, благодарим Ти Господи, благодарим Ти Господи! Да бъде, да бъде, да бъде, да бъде! Дай ни тази свръхестествена сила от Бога, дай ни тази сила от Бога, дай ни тази сила от Бога! Благодаря Ти, Господи.”

 Бог дава сила на отслабналите, умножава мощта на немощните.

 Дай ни сила, Господи, дай ни мощ!

 Ония, които чакат Господа, ще подновят силата си.

 Онези, които очакват Господа, онези, които чакат Господа, онези, които се надяват на Господа, онези, които се облягат на Господа ще подновят силата си. Облегни се на Него, облегни се на Него.

„Ооо, Господи! Помогни ни на Теб да се облегнем, на Теб да се надяваме, Теб да чакаме и  Теб да очакваме в името на Исус. Дай ни нова сила, поднови ни, поднови ни, поднови силата ни, поднови силата ни.”

 поднови силата ни да се издигаме с крила като орли,

да тичаме и да не се уморяваме, да ходим и да не отслабваме.

 Нареждат се неща, приятели, в момента в Духа се нареждат неща.

Благодарим Ти, Исус, благодарим Ти.”

Със всичките тия проблеми, които ни заобикалят ние не можем да се оправим. Нашата сила не в нас, а в Този, на Когото сме се облегнали.

 ето, изпращам ви като овце сред вълци.

 Къде е силата на овцата – в зъбите или в ноктите? Изпращам ви като овце сред вълци. Силата на овцата е в Овчаря и в Неговата тояга. Овчарят е Христос, а Неговата тояга е словото Му. Силата на овцата е в присъствието на Христос и присъствието на Неговото слово, това е нашата сила, така че, изпратени сме като овце сред вълци. Не се опитвайте да се оправите с вълците, просто се приближавайте при Пастиря. Колкото по-близо сме при Христос, толкова по-далеч сме от вълка, от врагът. Колкото по-близо сме до Пастира, толкова по-далеч е вълкът, защото вълкът е на една ръка разстояние, тоест вълка е на разстояние словото на Бога /тоягата/. Словото на Бога държи вълка на разстояние, тоягата държи вълка на разстояние.

„Боже, Господи! Благодарим Ти за Пастира, великият Пастир. Благодаря Ти за великия Пастир,  благодаря Ти за великия Пастир, благодаря Ти за Неговия жезъл, за Неговата тояга, за Неговото слово, за Неговата власт. Благодарим Ти за великия Пастир, в името на Господ Исус Христос, благодарим за Пастира.”

Молете се на езици, почнете да се молите на езици, освободете реките от жива вода да потекат, реките, изворите да се отприщят. Има християни със запушени извори в утробата.

„Господи, отвори и отприщи изворите както по времето на Исаак кладенците, които Авраам беше изкопал, а филистимците ги запушиха.”

Дяволът запушва изворите, дявола запушва изворите в тебе, обаче трябва да се изкопаят наново. Почни, реките от жива вода да започнат да текат, дарбите на Святия Дух в името на Исус.

„Господ да благослови бизнеса ти. Казвам Господ да благослови твоя бизнес. Господ да благослови твоя бизнес в името на Исус Христос от Назарет. Господ да благослови ръцете ти, всичко, до което се докоснеш да благоуспява и да се умножава, както в ръцете на Исус хлябовете се умножаваха, и рибите се умножаваха, така да бъде с тебе.”

 „Благодарим Ти, благодарим Ти святи Боже! Благодарим Ти, святи Боже! Благодарим Ти, прекрасен си Господи. Красив си Господи, лицето Ти блести, погледниш ли с любов към мен, аз чувствам се блажен. Благодаря Ти, Господи. Ооо, слава на Тебе Боже, благодарим Ти. Благодарим Ти Господи, благодарим Ти в името на Исус. Алелуя.”

 Агей 2:9. Последната слава на тоя дом ще бъде по-голяма от предишната

 Последната слава на църквата в България, онова, което предстои, казва Господ, онова, което предстои пред църквата на България ще бъде по-голямо от онова, което досега сме видели, чули и преживели. Последната слава на Божия дом в България ще бъде по-голяма от предишната, казва Господ на силите.

  и на това място ще дам мир

 Не войни, а мир. Ще дойде времето на мир, на това място ще дам мир, казва Господ на силите. Последната слава на Божия дом, на Божията църква, на дома на молитва. Но помнете, ако искаме Божията слава в Божия дом, той трябва да е дом на молитва, дом на молитва. Обърнете домовете си в домове на молитва, обърнете църквите си в църкви домове на молитва, в името на Исус Христос. И следващата слава, славата която идва, славата която идва, помазанието което идва, силата която идва към църквата, благословенията, които идват към църквата ще бъдат по-големи, по-велики от всичко онова, което ние сме слушали, виждали и преживявали, последната слава на Божият дом преди пришествието на Исус Христос. В Библията се казва:

 „който взима на заем е слуга на оня, който дава на заем”.

 Който взима на заем е слуга на оня, който дава на заем – това е  поробването чрез кредити.

„В името на Исус Христос бъдете свободни. В името на Исус Христос, хомота на задълженията да се разкъсат. Боже, дай на Божиите хора сили и средства да върнат това, което дължат и ги благослови след това десет пъти повече, в името на Исус Христос.”

Аз ви казвам, че в България, въпреки всичко това, което става, вярвам, че Бог започва да излива дъжд на благодат, дъжд на благодат, дъжд на благодат – само трябва да го видиш. Трябва да го видиш, да го разпознаеш дъжда и да се включиш.

„Дъжд на благодат, Господи, дъжд на благодат и благословения над България! Дъжд на благодат и благословения над България. Тези семейства, които са се разделили в България и чужбина, България и чужбина, тези семейства помогни им Господи, помогни им Господи, помогни им. Дай храна на трапезата, топлина в дома, храна в дома, работа, топлина, храна и домът да се нарече дом на молитва. Домът Ти да се нарече дом на молитва. Ооо, слава на Бога, слава на Бога, приятели. Първо търсете Божието царство във вашите домове, първо търсете Бог да царува в домовете ви, първо търсете Господ в молитва в домовете си и всичко, от което се нуждаете Бог ще започне да го прибавя. Търсете Бог да царува в дома ви, дом на молитва да бъде твоя дом.”

Молете се, молете се, недейте да спорите, а се молете. Споровете ще се решат в молитви.

„Слава на Тебе, Господи, слава, слава, слава. Алелуя, слава, слава, алелуя, слава.”

Който е ограбил другия, да знае това, с което ти си ограбил другия, възпира благословенията от Господа в твоя живот. Дай му онова, което му дължиш и Господ ще освободи благословения в живота ти. Това, което си ограбил от другия задържа благословенията на Бога в твоя живот. Върни обратно и Бог ще те благослови.

„Моля Те, Господи, дай на този човек, който дължи и не ще да върне, дай, Господи да върне обратно, в името на Исус.”

В името на Исус, говоря в момента на момиче, което е хванато и което е използвано, тялото му е използвано и момичето се страхува, страхува се да избяга. Не знае как ще живее, не знае как ще се снабдяват средствата –

„В името на Исус бъди свободна от робството! В името на Исус, казвам, нека веригите на робството да паднат! Стани, отвори вратата и бягай. Бог ще бъде с теб. Стани, отвори вратата и бягай от робството и  от греха. Господи, изпрати твоя ангел да помогне. Стани и бягай, стани и бягай, стани и бягай.”

 Възстановяване, възстановяване, възстановяване, възстановяване, възстановяване,( молете се). Благодарим Ти, Господи, благодарим Ти Господи, в името на Исус.

„Господ възстановява, възстановява зъбите, зъбите в устата на някого. Господ възстановява зъбите на някой. Възстановява зъбите, в името на Исус нека да бъдат възстановени, немощта да се махне от твоите зъби и възстановяване да има в мощното име на Господ Исус Христос от Назарет.”

Някой казва: „Защо все на мен ми се случват тия неща? Защо всичко това на мен ми се случва? Защо едно след друго идват върху мене?“ Търсете Божието царство първо и другите неща Бог ще ги подреди. Обърни се към Господа, обърни се от греха, обърни се от греха, обърни се от греха. Остави хероина, остави хероина , остави хероина. Господ те освобождава, веригите да паднат, остави хероина в името на Исус Христос, бъди свободен. Нека новото вино на Святия Дух да те изпълва. Не се опивайте с вино, не се изпълвайте с алкохол, не се изпълвайте с наркотици, не се изпълвайте с цигари.

 Ефесяни 5:18. Не се опивайте с вино, следствието на което е разврат, но се изпълвайте със Святия Дух , но се изпълвайте със Святия Божий Дух като пеете на Господа, възпявате Господа в сърцата си.

        Изпълвайте се със Святия Дух, изпълвайте се със Святия Дух, изпълвайте се с Божието слово, изпълвайте се с Божието слово.

 „Господи, да се изпълваме с Твоето слово, да се изпълваме с Твоя дух. Огънят Ти, Господи да дойде, огънят Ти да дойде, огънят Ти да дойде. Оооо, благодаря Ти, благодаря Ти Исус, благодаря Ти Исус. Дай храна, Господи дай храна, дай храна. Ооо, слава на Бога, слава на Бога, слава на Бога!”

Нека се молим за икономиката на България. Бог е заинтересован за икономиката на България, от финансите на България, стабилизиране на лева, стабилизиране на икономиката в името на Исус Христос. Стабилизиране на икономиката, стабилизиране на лева, нови работни места в България, нови предприятия, нови работни места, нови предприятия, нови работни места.

„Боже, дай нови предприятия, нови работни места в името на Исус и възстановяване на старите, възстановяване и нови дай, нови работни места. Нови работни места в шивашката промишленост, леката промишленост, нови работни места, нови шивашки цехове, нови шивашки цехове в името на Исус, нови шивашки цехове.”

Молете се за това, нови шивашки цехове, нови пазари, нови пазари за българската продукция в името на Исус. Нови пазари за българското земеделие, българските зеленчуци.

„Отвори врата отново, Господи българските зеленчуци да се пласират в Европа, да се пласират в Русия, в Украйна, в други държави да се пласират българските зеленчуци, не да внася България, а да изнася България в името на Исус плодове и зеленчуци. Нови работни места, нови работни места. Хората да се завърнат по родния си край, не всички да идват в София.  Хората да се върнат по родните си градове, да се върнат по другите окръжни градове, да се върнат по малките градчета, да се върнат по селата. В името на Исус Те молим, Господи Ти да отвориш поминък на народа в името на Исуса. Тези, които имат проблеми с импотеки в името на Исус, дай сила Господи, дай сила да си плащат импотеките и да не се губят жилищата. В името на Исус, дай сила да си плащат импотеките, да не се губят жилищата. В името на Исус Те молим и банките да не фалират, Господи. Молим Те за това банките да не фалират в България, но напротив да има подем, икономически подем, духовен подем, финансов. В името на Исус нека да се зарадват Твоите деца, нека да се зарадват Твоите деца. И болните, болните, много болни има, много болни. Господи дай сила за изцеляване на болните, дай сила всяка болест да се изцелява и рака да се изцелява, и спина да се изцелява, всяка болест да се изцелява, дай сили Господи да се изцелява. Дай богата жертва, Господи, дай богата жертва за спасение на човешки души, човешки души да се спасяват. Вложи в сърцата ни любов към душите на хората, душите на хората да са номер едно. Души, души, души, както казва Божието слово:„мъдрият придобива души”. Господи, молим Те да очистиш сърцата ни и да освободиш сърцата ни от огорчение, разочорование, отчаяние, непростителност. Огорчение и непростителност спрямо управници, спрямо водачи, спрямо пастири. В името на Исус очисти сърцата ни, да, депутати, директори всичко. Очисти сърцата ни, да сме чисти от всяко огорчение в името на Исус! Не да роптаем, не роптатели, а да благославяме, не роптатели, а молители, направи ни молители. Слава на Тебе, слава на Тебе.”

В момента Господ е задействал ангелски сили. Ангелски сили са се насочили към България.

„Покрий страната ни със Христос. Господи, покрий народа ни с кръвта на Христос. Спомни си, че народа ни опази евреите и днес ние се молим за мирът на Ерусалим и за благословението и благоденствието на народа на Израел. Защити ги от Исмаил и защити потомството на Авраам, на Исаак и на Яков. Благослови потомството на Авраам, Исак и Яков. И Ти си казал: „който благославя Тебе, ще бъде благословен”. Ние сега ги благославяме – Исак, Аврам, Яков, потомството им, народа на Израел, Юда, Ерусалим, в името на Господ Исус Христос. В името на Исус Христос избави народа на Израел, дай победа. В името на Исус, спасение в Израел, спасение на Израел. Искаме спасение на Израел, в името на Исус искаме спасение на България. Спасение на Израел и спасение на България. Спасение на България, спасение на България, спасение на България.”

Ето, сега ние съпрузите да се молим за нашите жени. Моята тука е от лявата ми страна, вие я виждате в момента. Нека се молим за нашите жени, молете се и за нас също.

„В името на Исус благославяме нашите жени. Искаме, Господи, да им дадеш сила, сила, сила, сила, сила, сила отгоре, сила от небесата. Да ги покриеш със святата кръв, жените ни, децата ни, да ги покриеш със святата кръв. Защита, победа и пробив в името на Исус.”

Когато се молиш на езици, духът ти се моли, не само умът. Слава на Бога за това, че и духът ни може да се моли. Това е духовна молитва, духът ни се моли. Позволете на духът ви да се моли, той се моли по съвършената Божия воля. Когато се молиш с ума, можеш да не успееш да се молиш по съвършената Божия воля, но когато се молиш с духът си, ти се молиш по съвършената Божия воля, хвалиш Бога, благославяш Го и Го величаеш. Има изход.

Слушайте, народа се намира в Египет, но има изход. Идва, има изход с Божията сила, с кръвта на Агнето, с чудеса и знамения, има изход. И се влиза в книгата „Изход”, и се минава през Червеното море, през водното кръщение, минава се през огнения облачен стълб, кръщението в Святия Дух. Ооо, колко е прекрасно!

 „Дай ни пророчески дух, Господи. Отвори духовните ни очи да виждаме, дай ни пророчески дух, дай ни пророчески дух да пророкуваме.”

 Последните дни казва Господ ще изливам от Духа си на всяка твар и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще сънуват сънища, младежите ще виждат видения.

         „Дай ни Господи този пророчески дух. В името на Исус връзваме всеки дух на блудство и прелюбодейство, всеки дух на пожелание и сладострастие, всякакви такива духове, които работят в семействата за разрушаване на семейства. В името на Исус искаме вярност, вярност, вярност в семействата, и това е плод на Духа. В името на Исус вярност в домовете. Бъдете верни, верни на Бога, верни на съпруга и съпругата. Благодарим Ти Исус. Благодарим Ти.”

Бог да ви благослови!