Молитва за децата и домовете

1138

Говорихме за Божието слово, нека се помолим върху него. Молете се с мен.

„Скъпи святи Господи, ние Те молим и искаме в името на Твоя Син Исус Христос наистина Ти да ни даваш Твоето слово ежедневно, хляба на живота да ни даваш ежедневно, да ни храниш с хляба на живота. Да ни даваш Господи, това чисто духовно мляко на словото Божие, с което да пораснем към спасение. Храни ни ежедневно с Твоето слава святи Боже, нуждаем се от Твоето слово. Нека това слово да влиза в умовете ни и да произвежда надежда, нека Твоето слово да обновява нашите умове в името на Сина Ти Исус. Нека Твоето слово да навлиза в сърцата ни и да променя нашите сърца и да произвежда вяра в сърцата ни. Моля Те Твоето слово да изпълва нашите сърца и да излиза на устните ни. Устните ни да не изговарят клетви, устните ни да не изговарят нечисти думи, да не съгрешават устните ни, но устните ни да говорят Твоето благодатно слово, словото на Твоята благодат. Моля Те, Ти да помажеш нашите устни. От сърцата ни да извира бистрата вода на Божието слово. Нека да извират реки от жива вода, които да  потичат, в името на Твоя Син Исус. Дай ни Господи, да говорим Твоето слово. И Те молим Господи, Твоето слово да дойде на нашите ръце и да започнем да го вършим на дело. Нашите действия да бъдат подчинени на словото Ти, и нашето ходене да бъде подчинено на словото Ти – да ходим, където Твоето слово ни води. Искаме господството на Сина Ти Исус Христос в нашия живот. Нека Божието слово да контролира всяка област на живота ни – нека Твоето слово да контролира моя ум, моето сърце, тялото ми, семейството, служението – всичко, което съм и всичко, което има. Твоето слово да контролира живота ми напълно в името на Исус. Моля Те, святи Боже, дай ни тази сила, та Твоето слово да действа в живота ни. Дай ни святи Боже възкресенската сила на Святия Дух да действа в живота ни. Дай ни Христовия характер вътре в нас, Христовия характер да бъде в нас и чрез нас да се проявява. Дай ни от това масло и поддържай огъня Си в нас, поддържай силата Си в нас. Научи ни на онази жива вяра, която действа, жива вяра в движение и в действие; онази жива вяра, която действа чрез любов. Нека Твоята вяра да действа в нашия живот чрез любов. Дай ни Господи тези трите – вяра, надежда и любов в живота ни в името на Исус. Имаме нужда от Твоята сила в живота си, да побеждаваме греха, да побеждаваме света. Дай ни да победим пожеланието на очите, да победим изкушенията в живота си – пожеланието на очите, похотта на плътта и гордостта на живота, да ги победим. И да обичаме Тебе с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила, и един друг да се обичаме, както себе си. Дай ни Господи Твоята победа, победа над света чрез вяра в Теб, победа над света чрез новорождението, победа над света чрез вярата ни в Исус, Божият Син. Нека Господи, Твоето слово, което е съвършенния закон на свободата да ни освобождава напълно от всяка окова в нашия живот; от всяка окова на вредни навици, на гняв, на непристойни думи, на непристойни постъпки, от всяка окова, с която сатана се е прикачил към нас. Моля Те, Твоето слово като меч, остър и от двете страни да разкъса всяка окова, всяка верига, с която сатана се е прикачил към нас. Всеки грях, всеки вреден навик, всеки порок да бъде разкъсан чрез меча на Духа, който е Божието слово. И нека сега да бъдем обляни с огънят на Святия Дух, нека огънят на Святия Дух да ни изпълва от главата до петите. И сега, всяка верига да бъде разчупена в мощното име на Исус! Всяка верига в живота ни, в семейството, в служение, в работа да бъде разчупена, разчупена, разчупена в името на Исус!

Всяка верига в дома ни да бъде разчупена; всяка верига в децата ни да бъде разкъсана в мощното име на Исус Христос! Всяка верига от вредни навици, всяка верига от грехове, всяка верига от духовна слепота да бъде разкъсана в мощното име на Божия Син Исус Христос! Всяка верига и всеки дух – зад всеки вреден навик има дух – ние заставаме в името на Сина на Бога, Исус Христос и конфронтираме, и заповядваме на всеки дух на сатана; всеки дух на сатана, който по някакъв начин е намерил пролука да влезе в семейството, в служението, в бизнеса и работата ни, в телата, душите ни, всеки нечист дух ние го конфронтираме и му заповядваме: „Ти, който си дошъл да разрушаваш, ти, който си дошъл да крадеш и да убиваш, заповядвам ти в мощното име на Исус напусни, вън, вън, вън! Вън от телата, вън от душите, вън, вън от семейството, вън от бизнеса, вън от служение, вън от живота ми в мощното име на Господ Исус Христос!

Нека Господи, ангел Господен да ги гони. Ангел Господен да ги гони тези нечисти духове, които атакуват. Ангел Господен да ги гони. „Бори се Господи с ония, които се борят срещу мене. Воювай с ония, които воюват против мене” (Псалм 35:1) в името на Исус от Назарет. И после нека ангел Господен да ги гони. Всеки атакуващ дух, нас и домовете ни, ангел Господен да го гони. Всеки атакуващ дух, атакуващ служение, бизнес, ангел Господен да го гони в името на Исус Христос!”

Сега започнете да изисквате децата си в името на Исус! Но докато казах изискване на децата, Бог ми даде едно слово в ума, което е следното: Крадецът трябва да върне откраднатото и то с лихва. Да върне децата с лихва. В словото на Бога се казва: двукратно, четверократно, а в Притчи се казва седмократно да върне това, което е откраднал. Но това, което дявола е откраднал с младото поколение, с децата ни, ние му заповядваме в мощното име на Исус: „Дяволе, в мощното име на Исус ние изискваме децата, които си откраднал, изискваме децата, които си откраднал, изискваме децата, които си откраднал в мощното име на Исус, върни ги, върни откраднатото! Те са изкупени с кръвта на Божието Агне, те са купени с кръвта на Божието Агне, те са купени от ръката на врага чрез Божието Агне според  Псалм 107:2.

Да ви кажа това, което правим в момента – ние конфронтираме дух на контрол и чародейство срещу децата ни. Конфронтираме дух на контрол и чародейство срещу децата ни. Псалм 107:2 Така да кажат изкупените от Господа, които Той изкупи от ръката на врага. От кого са изкупени децата ни? – Господ ги изкупи от ръката на сатана. Как ги изкупи? – със Собствената Си кръв. Кръвта на Исус е цената за нашите деца. Тя е платена. Децата ни принадлежат, децата ни принадлежат на Господа ,защото Той заплати за тях и Той ги купи. Така че, нека сега се молим за това. Децата ни, които някога са принадлежали на сатана, вече са купени, цената е платена, цената е кръвта или живота на Христос. Децата са купени и той няма право да ги държи при него, трябва да ги пусне, защото те не са негови, те не са негова собственост, но са собственост на Бог Отец, Който заплати с цената на Собствения Си Син, за да могат нашите деца да бъдат свободни. Нека сега да се молим:

„В името на Исус, лъжец, крадец, разрушител и убиец да пуснеш децата ни (и внуците ни); в мощното име на Исус Христос лъжец, крадец, разрушител и убиец да пуснеш децата ни (и внуците ни). Нека огънят на Святия Дух да слезе и да разруши оковите на сатана. Боже, Ти изпрати Твоите ангели. Нека ангел Господен да ги гони тези духове, които са вързали децата ни (и внуците ни) в името на Исус! Ангел Господен да ги гони! Псалм 35:1 Воювай срещу тези, които воюват срещу нас, бори се онези, които се борят с нас в мощното име на Исуса Христа!”

А тука православния превод казва: „Застъпи се Господи с тъжбата с ония, които ме съдят и обори борещите се с мене.”(Значи тука говори за съд. Сатана ни осъжда, но Господ ни оправдава). Слава на Тебе Господи! Ти се застъпи Господи за нас със сатана, който ни съди, и Ти победи онези, които се борят с нас.В мощното име на Исус вземи щит и броня и дигни се за мене на помощ. Извади меч, пресечи пътя на гонителите ми. Кажи на душата ми: Аз съм твоето спасение. В името на Исус Те молим святи Боже за Твоето действие, благодарим Ти.

Нека да започнем да Му благодарим. Господи, ние Ти благодарим, че Ти сиСпасител на душата ми. Кажи: „Господи, благодаря Ти, Ти си Спасител на душата ми; Господи, благодаря Ти, Ти си Изцелител на тялото ми; Ти си Освободител на душата ми; Ти си Спасител на децата ми. Господи, благодаря Ти, Ти си Спасител на децата ми; Господи, Ти си Спасител на семейството ми; Господи, Ти си спасението на моя дом; Ти си спасението на служението ми; Ти си спасението на бизнеса и работата ми; Ти си спасението на народа ми; Ти си спасението на България, Господи, благодаря Ти, в името на Исуса Христа. В името на Исус Христос веригите падат, веригите падат, веригите падат.

Още една молитва, с която да се молим за нашите деца. Господ да постави пред нашите деца огнения храст, мястото на среща с Господа; място, където Мойсей срещна Господа. Нека децата ни да се срещнат с Господа. Да се молим децата ни да имат среща с Господа, лична среща с Господа.

„Ние за това се молим святи Боже за нашите деца. Няма друг посредник между Бога и човека освен Човекът Исус Христос. Затова сега Те молим Боже, нека децата ни да преживеят истинска, лична, персонална среща със Спасителя. Нека децата ни да преживеят персонална среща с Спасителя без друг посредник, среща с Божия Син. Децата ни да преживеят среща със Спасителя в името на Исус Христос, Божия Син. И Божият Син да преодолее; Както Яков се срещна с Бога, както Мойсей се срещна с Бога, както Павел се срещна с Бога, нека и те да се срещнат с Тебе, нека и те да се срещнат с Тебе. Победи ги, Господи, победи децата, Господи, победи дявола, който ги държи, Господи. Победи децата Господи, развържи децата, Господи в мощното име на Исуса Христа.

Следващото нещо, за което да се молим: Господи, изпрати правилния посланник, когото да послушат. Господ  да изпрати правилния човек, чрез когото те да могат да приемат. Господи, Ти изпрати правилния посланник, правилния човек, когото децата ни да послушат, да приемат посланието, да приемат Евангелието, да го приемат от сърце. От сърце да приемат посланието, от сърце да приемат Евангелието. Искаме истинско новорождение, истинско обръщение в живота на децата ни в името на Исус Христос. Както се казва: Кой побеждава света ако не онзи, който вярва, че Исус е Син на Бога. Нека да победят света чрез вярата в Божия Син. Нека децата ни да победят света чрез вярата в Божия Син. 1 Йоан 5:4 Всеки, който е роден от Бога побеждава света. Господи, молим Те за новорождение.

Молете се за децата си за истинско новорождение. Аз знам, че някои казват: Моите деца са новородени, но искам да кажа – истинско новорождение. Когато има истинско новорождение има истинска промяна. Искаме истинско новорождение и истинско обръщение за децата ни. Искаме да бъдат новородени от Духа на Бога и словото на Бога.

1 Йоан 5:4 Всеки, който е роден от Бога побеждава света.

 И тази е победата, която побеждава света, нашата вяра. 

Искаме Господи, жива вяра, жива вяра в сърцата на децата ни. Изпрати им духът на вяра, духът на надежда и духът на любов в техните умове и в техните сърца и в техния живот, в името на Исуса Христа.

И всяка наследствена верига да се прекърши. И всяка наследствена верига на неверие, на каквото и да е, да се прекърши. Всеки вреден навик, чрез който сатана се е прикачил към тях, към децата ни да се разкъса в името на Исус Христос! Всяка верига, чрез която сатана се е прикачил за децата ни да бъде разкъсана в мощното име на Исус Христос! Нека да бъдат освободени чрез съвършения закон на свободата.

Изпрати словото Си

Псалм 107:20 Прати Своето слово, Господи, изцели ги и ги избави от техните гробове.

21. Да славят Господа за милостта Му, и за чудните Му дела към синовете човешки.

22. Да Му принасят хвалебна жертва и да разгласяват делата Му с пеене.

23. Ония, които тръгват по море на кораби, които имат работа в големи води

24. виждат делата на Господа и чудесата Му в дълбините

Господи, изпрати Твоето слово при децата ми, изцели ги, изцели душите им, изцели емоциите им, изцели умовете им, изцели волята им, изцели ги от болестта на греха, изцели ги от физически болести, изцели ги и скъсай всяка верига, изцели взаимоотношенията им. Господи, изпрати Твоето слово и ги изцели и ги освободи от техните гробове, освободи ги от смъртта, освободи ги от всяка връзка на сатана, освободи ги от всяка окова, освободи ги от всяка яма в мощното име на Исус Христос, за да Те славят. Благодарим Ти, Господи!

Знаем и вярваме, че тази молитва няма да бъде безрезултатна, но ще има резултат.

Още една молитва да отправим към нашия Господ:

Малахия 4:5 Обърни нашите сърца към децата ни и сърцата на нашите деца към нас.

Ето, това е молитвата: Святи Боже, обърни нашите сърца към децата ни и обърни сърцата на децата ни към нас. Святи Боже, Господи, обърни сърцата на децата ни към Теб и обърни сърцата на децата ни към нас в мощното име на Исуса Христа, Синът на живия Бог.

Дай да се обединим с децата ни в любов и да станем един екип. Дай да се обединим в любов и вярност и да станем едно в Христа и едно в Духа.

Разчупи проклятието на разцеплението и разделението в домовете ни и дай ни благословението на единството и любовта в домовете ни. Господи, молим Те чрез жертвата на кръста, разчупи проклятието на разделението и разцеплението в домовете ни и ни дай благословението на единството и любовта в домовете ни. В мощното име на Всемогъщият Бог се молим и Ти благодарим!

Нека да кажем: Амин!

Толкова е прекрасно да се молим с такава молитва, нали? Благодарим Ти, Господи. И виждате, словото ни води. Влюбете се в Божието слово, влюбете се в Господа Исуса и Неговото слово и нека то да ви води, защото Бог те води чрез Словото Си.

Благодарим Ти, Господи за Твоята грижа, благодарим Ти за Твоята милост.

И сега Господ е започнал да изцелява домове. Нека да започнем да благодарим за изцелени домове в резултат на тази молитва, която днес се молим. Тя е като превантивна мярка, чрез която някои домове се избавиха от разрушения и раздяла – големи с големи, големи с малки, и ще бъдат използвани от Бога, за да може да се избавят домове и да се възстановяват домове в името на Господ Исус Христос!

Само вярвайте и се молете се с тази молитва за домовете си.

Амин!

 

Огънят в домовете ни

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/23943806

Молим се: Благодарим Ти, Господи, нека падне Твоят огън, изпрати Святия Дух, нека падне огънят на Святия Ти Дух в нашите домове. Нека да издигнем Божия олтар в нашите домове. Божият олтар на Неговия кръст, да принесем жертва на хвала, да принесем нашите тела, жертва жива и угодна на Бога като наше духовно служение. И нека Господ да излее огънат на Святия Си Дух в нашите домове, да излее огънат на Святия Си Дух. Господи, аз Те моля, нека да се възстанови олтара в дома ни, да се възстанови олтара за поклонение, молитва, олтара на Христовия кръст в домовете ни. Нека да принесем нашите тела в жертва жива, угодна на Тебе като наше духовно служение. Нека да принасяме жертва на хвала на олтара в нашите домове. И Те моля, Господи, Ти да ни благословиш и да излееш на олтара в домовете ни, да излееш огънят на Твоя свят Дух върху нас и потомството ни до века. Ти си казал, че благославяш до хиляда поколения ония, които Те обичат. И ние искаме Твоето благословение върху нас и върху потомството ни до века в мощното име на Господа Исуса Христа.

Голяма сила има усърдната молитва на праведния.

Илия беше подобен на нас човек, немощен, и се помоли да няма дъжд и не валя на земята три години и шест месеца; и пак се помоли и небето даде дъжд и земята произведе своя плод.

Господи, голяма сила има молитвата на човек, който е оправдан чрез кръвта на Исус. И ние Те молим небето да даде дъждът на Святия Дух в нашите семейства. Нека небето да даде дъждът на Святия Дух в нашите домове в името на Исуса Христа, нашия Господ.

Благодарим Ти, господи! Алелуя!

Амин!