Молитва за изцелението ти

1431

Първо трябва да се подготвите за изцеление. Активно съгласие и съдействие трябва да имате в молитвата. Исус казва в Матей 18:18

18. Истина, истина ви казвам, каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата 

19. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо  да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, който е на небесата

20. Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях 

  Така, че какво казва Господ? Ако ние заедно с вас се съгласим, аз с теб, ако се съглася, можем да получим чудо, това е много важно. Значи, молиш се в съгласие с мене, служителя с пациента в съгласие могат да вържат, могат да развържат, могат да получат отговор от Отца и се казва, че присъствието на Господа е на това място. В Духа Той присъства. Второ, молитва с власт. Искам да ви кажа, има молитва при която ние искаме, а това е молитва с власт. Сега ще се молим с молитва с власт.

Какво казва Марк 11:23:

Който рече на тази планина вдигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си,

но повярва, че онова което казва се сбъдва, ще му стане 

  Тоест, Господ казва, че трябва да вярваме в две неща – № 1 да вярваме в Бога и № 2 – да вярваме в думите, които казваме. Обаче, това е молитва, в която ти заповядваш на болестта. Затова ще искам ти да заповядаш на болестта, която е в твоето тяло и на болестта, която е в тялото на болния човек.

Третото нещо, признай и остави греха си. Сега всеки, който има грях, трябва да го признае и да го остави греха си. Моли се на Небесния си Баща, назови греха си и поискай прошка от Него. Слава на Тебе, Господи.

Следващото нещо – прости на всеки, който ти е длъжник, всеки, който те е наранил. Господ казва:

Когато се изправите на молитва прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости Отец Ви, който е на небесата вашите прегрешения. Но ако вие не прощавате, нито Отец Ви, който е на небесата, ще прости прегрешенията ви 

  Така, че простете на всеки един човек и резултата –

Той е, който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести,

изкупва от рова живота ти, венчава те с благи милости 

  Той ти прощава, Той те изцелява. Прощението, след него следва изцеление, така че Господ ще те изцели.

Отречете се от наследствени проклятия и наследствени болести, сега в името на Исус. Назови наследствените болести и се отречи от тях, отхвърли ги в името на Исуса Христа. Алелуя!

Кажи:

Отче Небесни, аз се покайвам за греховете си и изповядвам в името на Исуса, прощавам на длъжниците си, прости ми и на мене, изцели ме. Отричам се от наследствени грехове, наследствени проклятия, наследствени болести, изцели ме Господи, в името на Исус.

Сега сложи на болното място ръката си и заповядай на всеки нечист дух, на всеки наследствен дух, на всеки дух на болест и немощ да те напусне. Назови името на болестта и заповядай на планината да се премести. Заповядай болестта да се махне, в името на Исуса Христа. Слава на Тебе, Господи.

Той взе на Себе си нашите болести, понесе нашите немощи, в чиято рана вие оздравяхте.

Той прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести.

Слънцето на правдата изцелява с изцеление в крилата си 

  Сложи ръка на болното си място и нека да се молим.

В името на Исус Христос, Отче, молим те за изцеление.

Крадецът идва само да открадне, да заколи, да погуби, Аз дойдох да имат живот и да го имат изобилно 

  В името на Исус Христос, заповядвам на всеко нещо в моето тяло, което краде, убива и разрушава, да ме напусне. Заповядай в името на Исус всяко нещо, което убива и разрушава да напусне. Вън от тялото ми и вън от душата ми! Всеки дух на разрушение, всеки дух на смърт, да напусне в името на Исуса Христа.

Слава на Тебе, всемогъщи Боже!

Сега аз ще се моля за вас и вие приемайте с вяра.

В името на Исус Христос, заповядваме на всички болести в тялото, болести на костите, на ставите, на гръбначния стълб, да ви напуснат в името на Исус Христос. Болести –скулиоза, артрит, ревматизъм, остеопороза, шипове, вън от тялото на Божиите деца!   Поставяйте ръка на болното място. Всякаква болест в кости, стави и гръбначен стълб да напусне.  Всякакви болести на крака, ходила, колене, хълбоци, да се махнат. Заповядваме на краката, колената, ходилата, хълбоците, бъдете изцелени в името на Исус. Ръце, китки, лакти, колена, рамена, бъдете изцелени в името на Господа Исуса Христа. Гръбначен стълб, прешлени, дискове, нерви, сухожилия, мускули, бъдете изцелени в името на Исуса Христа.

Тези, които са  с двигателни проблеми, раздвижете се в името на Исус, раздвижете се и приемайте своето изцеление. Нека да се раздвижат ръце, китки, лакти, колене, крака, хълбоци да се движат в името на Исуса Христа. Алелуя, благодарим ти, Господи! Да бъдат изцелени в името на Исус. Слава на тебе, Господи.

Болести, които са свързани с имунната система, както стана въпрос тука. Ние заповядваме на всеки такъв дух да напусне този дух на автоимунно заболяване да напусне. Това е дух на смърт и убийство, да се махне в името на Исус Христос от Назарет. Също така заповядваме на болести на мозъка да се махнат в името на Исуса Христа – епилепсия, мигрена, парализа, инсулт, смъмряме и заповядваме да се махнат.

Божието Слово е живо и деятелно, по-остро от всеки меч, остро от двете страни, пронизва до разделяне духа и душата, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето 

  В името на Исус, стани и ходи! Нека този, който е прегърбен както е в Лука 13 глава, духа на немощ да се махне, да се раздвижиш и да се махне от гръбнака.

В името на Господ Исус. Хора с болни зъби, сега си сложете ръка на челюстта. Смъмряме всяка болест и немощ във венците, в корените. Излез! Господи, изцели кариес, възпаление, инфекцията да изсъхне и да не даде плод; гангрена, всичко това да се махне в името на Исус Христос.

Болести на кръвта и кръвоносната система в мощното име на Исус Христос да се махнат. Ние благославяме кръвта и заповядваме на всеки дух на смърт, на болест, на немощ да напусне кръвоносната система. Сърцето, левкимия, спин, разширени вени, тромбофлебит, смъмряме тромбофлебит, високо кръвно налягане, сърдечни болести, недостатъчност, порок. Ние смъмряме и заповядваме на всичко това да се махне в мощното име на Исуса Христа.

Болести на очите, всяка болест на очите да се отмахне. Сложете ръце на очите си – заповядваме най-вече духа на слепота да напусне в името на Исус Христос, заповядваме на очите да се отворят и да виждат. Дух на слепота вън! Късогледство, далекогледство, астигматизъм, далтонизъм, перде и катаракс; глаукома, вън в името на Исус. Заповядваме на очите да виждат, да се отворят и да виждат в името на Исус Христос от Назарет. Благодарим ти, Господи!

Сега отворете очите и разгледайте наоколо да видите какво става. Някои хора ще установят, че болестта си е отишла, но трябва да правиш опит, да опиташ да видиш какво е станало.

Болести на ушите, сложи ръка на болното си ухо, или глухото ухо, както тази сестра беше изцелена, така Господи, сега в името на Исус да се отворят глухите уши. Заповядвам на глухи уши, отвори се в името на Исус. Глухо ухо, отвори се в името на Исус! Заповядвам в името на Исус, глух и ням дух, излез в името на Господа, Исуса Христа. Глух и ням дух, излез в името на Исус Христос! Болест, немощ, инфекция да напусне. Шум в ушите да напусне в името на Господа, Исуса Христа. Боже, молим те за творческо чудо в ушите, нови тъпанчета, нови нерви, костици, вътрешно, средно ухо, каквото е необходимо, нека бъде създадено в името на Господа Исуса Христа. Пробвайте ухото да видите дали чувате с него, защото ако не опитате, може да не разберете, че сте прочули с едното ухо, може и с двете. Ако сте прочули, или сте получили някакво чудо, пишете ни,  за да знаем какво става с вас.

Болести на дихателната система – уши, нос, гърло, Господи, молим те, сложете ръка на болното място. Болести на дихателната система в името на Исус заповядваме на алергия да напусне; синузит, хрема, полипи. Ако някой има полипи, в името на Исус ги смъмряме. Фарингит, възпаление и инфекция на сливиците, бронхит, астма и туберкулоза, заповядваме на тия болести да напуснат. Сега в името на Исус, започни да дишаш дълбоко, ако проблема ти е в носа или в синусите, дишай през носа, ако проблема ти е в белите дробове, дишай дълбоко през устата да видиш как дишаш и докато дишаш, може да излезе този дух на болест и немощ. Ние му заповядваме в името на Исус, излез и се махни от Божиите хора! Астма излез, бронхит излез, туберкулоза излез в името на Исус Христос. Всяка инфекция, бронхоплевмония, всичко това смъмряме и заповядваме да се махне от Божиите хора. Алелуя.

Болести на храносмилателната система, стомашно-чревни болести, заповядваме да напуснат – гастрит, язва, нервен стомах, лениви черва, нервни черва, в името на Исус. Рак на дебелото черво, хемороиди, заповядваме на хемороидите да се махнат. Ако имаш някакъв проблем с хемороидите, сложи си ръката на болното място и заповядваме на хемороидите да изсъхнат. Имаме два случая с изцеление на хемороиди, благодарим ти Господи, Исусе. Слава на Тебе.

Жлези с вътрешна секреция, слюнни жлези, щитовидната жлеза. В името на Исус, ако имаш проблем с щитовидната жлеза, гуша, сложи си ръката. Заповядваме на тази болест да напусне, базедова болест, вън! Господи, нека щитовидната жлеза да произвежда необходимото количество хормони, молим те за изцеление на хипофиза, надбъбречни жлези, полови, простата. В името на Исус, ако има рак на простатата или уголемяване, каквато и инфекция да има, възпаление, ние го смъмряме и заповядваме да се махне. Лимфни възли, изцеление на лимфните възли в името на Исус Христос. Възпроизводствената система, репродуктивната система, всякакви болести на половите органи, безплодие, женски болести – спонтанни аборти, ако имате, заповядваме на този дух на смърт да излезе. Нередовен цикъл, в името на Исус да се разруши това проклятие. Тумор, киста, миома, кръвотечение, смъмряме ги и заповядвам да се махнат от утробата на жените. Нека да не дадат плод, нека да изсъхнат и да се стопят туморите, кистите и миомите в мощното име на Исуса Христа. Кръвотечение, смъмряме всяко кръвотечение. Има сестра с кръвотечение. Боже, в името на Исус изцели я, смъмряме причината за кръвотечението и заповядваме да се махне. Алелуя. Благодарим ти, Господи.

Други болести, Господи. Изцели бъбреци, възпаление, изцели бъбреци, инфекция на бъбреците, тумори, кисти, миоми, ракове, алергия, сенна хрема. Заповядваме сенна хрема да се махне. Дишайте през носа си. Кожни болести, възпаление и инфекция на кожата, екзема, рак на кожата. Заповядваме в името на Исус да се махне. Екзема на кожата, прилагаме кръвта на Исус. Диабет да напусне, Господи, дай нов панкреас добре функциониращ. Цироза на черния дроб смъмряме, хепатит, камъни в жлъчката, камъни в бъбреците, в името на Исус да се стопят и да бъдат изхвърлени. Благодарим ти, Господи. Апандесит, възпаление на апендикса, заповядваме да напусне. И болест на равновесния, вестибуларния апарат, заповядваме да се махне. Алелуя.

Сега нека издигнем ръцете си към Господа и да му благодарим за изцелението в името на Господ Исус Христос. Вдигни ръце и благодари на Господа с вяра. Благодарим ти, Господи. Сега започни да действаш с вяра и отдай славата на Бога, в името на Исус.

Като получите изцелението си ни пишете, за да засвидетелствате, това което Господа е направил, понеже цялата слава трябва да отдаваме на Господа Исуса Христа. Бог да ви благослови в името на Исус Христос. Благодарим Ти.