Молитва за изцеление върху Словото

1280

МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ ВЪРХУ СЛОВОТО

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 3 май 2012

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/22321463

 

Псалм 107:20 Изпраща словото си и ги изцелява,

и ги освобождава от ямите, в които лежат

        А православния превод казва:

Прати Своето слово, изцели ги и ги избави от техните гробове 

        Това е като молитва. Нека да се помолим така:

„Отче, идваме в името на Сина Ти Исус Христос. Святи Отче, Святи Отче, Святи Боже в името на Исус Христос (Всеки да се моли за себе си и своите близки) В името на Исус Христос се молим, изпрати Твоето слово, изпрати Твоето слово до мене, изпрати Твоето слово до моя дом, изпрати Твоето слово до този, който е болен /кажи му името/, изпрати Твоето слово, Господи! Господи, изпрати Твоето слово! Изцели ни! Изцели ни! И ни избави от гробовете ни, избави ни от смъртта,  избави ни от робството на Сатана, избави ни от болестите ни, избави ни от бедност, изпрати словото Си, изцели ни и ни избави от гробовете. Изпрати Твоето слово, Господи, изцели ни и ни освободи от гробовете в името на Исус Христос от Назарет. Нека да кажем: Амин.”

Ние продължаваме с

Притчи 4:20 Сине мой, внимавай на думите ми

и дай ухо към речите ми или към беседите ми

        „О, Боже, в името на Исус, дай ми Господи глад за Твоите думи. Дай ми глад за твоите речи, за Твоите беседи, глад за Твоето слово. Моля те, дай ми Твоето слово. Твоето слово богато да се вселява в мене. Богато да се всажда в мене. Дай ми Твоето слово Господи, което носи живот и носи сила в името на Исус. Ти си мой баща, аз съм Твое дете. Дай ми Господи внимание към Твоето слово, дай ми вяра в Твоето слово в името на Исус.”

Притчи 4:21. Да не се отдалечават от очите ти,

пази ги дълбоко в сърцето си 

        „Аз Те моля Господи, искам Твоите думи да не се отдалечават от моите очи, от естествените ми очи да не се отдалечават, и от духовните ми очи да не се отдалечават. Искам да ми даваш видение върху Твоето слово. Искам да виждам в Духа. Искам Твоето слово да  виждам. Както си казал:

В последните дни ще изливам от Духа Си на всяка твар, синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения и старците ви ще сънуват сънища 

        Искам Господи, пророчества, видения и сънища върху Твоето слово. Не дявола да ми говори през нощта, не празни сънища да сънувам, искам Ти да ми говориш, Господи, Ти да ми говориш. Изпращай словото Си към мене. Изпращай ми пророчества, видения, съновидения в името на Исус. Отвори очите на духа ми, да не се отдалечава Твоето слово от моите очи. Искам да пазя Твоето слово дълбоко в сърцето си. Дай ми да пазя словото Ти. Искам словото Ти в моето сърце.” (Моли Бог Неговото слово да бъде в сърцето ти. Не просто в ума ти и не просто в книгата) „Искам словото Ти да излезе от книгата ти Господи и словото Ти да влезе в сърцето ми. В името на Исус искам словото ти в моето сърце да го дадеш. Дай ми Твоето слово в моето сърце, да го пазя, Господи.  Аз да пазя словото и Ти ме пази чрез словото Си.

Защото те са живот за оня, който ги намира,

и здраве за цялото му тяло 

        (Значи думите на Бога са живот за оня, който ги намира и здраве или изцеление или лекарство). Така че аз Те моля, Господи, нека Твоето слово да бъде здраве за мене, изцеление за мене и за близките ми, разбира се. Нека Твоето слово да бъде лекарство за цялото ми семейство. Нека Твоето слово да бъде изцерени, да носи изцерение за моето семейство. Слава на Тебе, Господи.”

Нещо се случва в момента Господ изцелява някого. Някой, който има проблеми в главата си, с равновесната си система или слуховия апарат, Господ изцелява в момента. Благодарим Ти, Господи.

Вижте какво казва тука:

Думите са живот, думите на Бога са живот за оня, който ги намира,

и лекарство, изцеление и здраве за цялото тяло 

        „Нека Твоето слово да бъде лекарство за моето семейство. Нека Твоето слово да бъде лекарство. (Моли се!) Нека словото Ти да бъде лекарство за църквата ми, нека словото Ти да бъде лекарство за всеки един, който идва на това място он лайн, нека Твоето слово да бъде лекарство и да носи изцеление и да бъде здраве. Твоето слово да бъде здраве за нас, в името на Исус Христос. Изцеление, здраве на семействата ни, на църквите ни в името на Исус, защото те са живот. Искаме живот, искаме живота от Твоето слово. (Моли се), Господи, дай ми тоя живот, дай ми този живот.” 

Праведният чрез вяра ще живее, не само с хляб ще живее,

 но с всяко слово, което излиза от Божията уста 

        Всяко слово, което излиза от Божията уста.

„Здраве в името на Исус. Нека Твоето слово да донесе живот на всеки един, който слуша.”

От всичко що пазиш, най-много пази сърцето си,

защото от него са изворите на живота 

        Виждате ли – вярата извира от сърцето, живота извира от сърцето. Така че в сърцата ни да има словото Ти. Моли се:

„Нека  Твоето слово да бъде в моето сърце, Господи. Искам Твоето слово да бъде в моето сърце. Аз се моля в името на Исус Христос от Назарет.”

И така отиваме в пророк Еремия, и там ще видите в 30:17 – това е едно обещание за изцеление, върху което отново ще се молим. Ето в момента се молим за изцеление, вземете словото. Господ изпраща в момента словото си и ви изцелелява и ви освобождава от гробовете, в които лежите, казва Библията.

„Изпрати словото Си, Господи, изцели ни и освободи от гробовете. Искаме възкресенската сила, защото изпраща словото Си, изцелява, (изцелителна сила) и освобождава  (освободителна сила) от гробовете – говори за изцеление.”

Значи словото носи  изцеление, освобождение и възкресение. Слава на Бога да бъде!

Еремия 30:17 (по православния превод)

Ще те обложа с пластир и ще изцеля твоите рани, казва Господ.

Тебе наричаха отхвърлен. Ето Сион, за който никой и не пита 

        Ние сме свикнали с другия превод, който казва:

Еремия 30:17 Защото ще ти възстановя здравето и ще те изцеля от раните ти, казва Господ.

Понеже те нарекох отхвърлен и казаха: Това е Сион, за когото никой не го е грижа. 

        Това е по-разбираемо. Ето го словото, което Бог изпраща сега. Ето сега, искам да ти кажа, че Бог го е грижа за тебе. Кажи:

„Боже, аз Те моля за Твоята грижа за мене и за моя дом. Моля Те, да се погрижиш за мене и моя дом въз основа на Твоето слово. Дори всички да ме отхвърлят, аз знам, че Ти ме приемаш. Господи, моля Те да ми дадеш благоволение”.

Помолете Господа да ви даде благоволение. Тези, които нямат работа, помолете се за благоволение Бог да ви даде, за да може да си намерите работа.

„В името на Исус Христос дай ми благоволение, Господи, за да получа работа. Теб те е грижа. Искам Твоята грижа за мен и моя дом. И Те моля, дай ми работа в името на Исус. Дай ми работа.”

Сега някой имат нужда да бъдат изцелени от отхвърляне.

„В името на Исус, нека това отхвърляне да се махне от вас, защото това отхвърляне е в основата на вашите душевни и емоционални рани. В името на Исус, нека отхвърлянето да се махне. Кажи: Аз съм приет във Възлюбения, който е Христос. Аз съм приет чрез Възлюбения. В името на Исус, отхвърлянето да се махне от вас.”

Така че, Господ обещава да те изцели от раните ти и да ти възстанови здравето. Изцеляване от раните говори за емоционално, възстановяване на здравето говори за физически. Кажи:

„ Господи, изцели душевните ми рани и възстанови физическото ми здраве! Възстанови ми физическото здраве. Аз Те моля в мощното име на Исус Христос да ми възстановиш физическото здраве. Благодаря Ти, Господи за Твоята изцелителна сила върху мен и моя дом.”

Можете да отворите на Малахия 4:2 – молитва за изцеление. Който има нужда от изцеление, трябва да вземете словото и да знаете кое къде се намира.

Малахия 4:2 А на вас, който се боите от името Ми, 

        Вижте, в основата на изцелението стои словото, стои името на Исус – Които вярвате в името ми. Кажи:

„Господи, аз вярвам в името на Исус, идвам при Теб в името на Исус” и Господ обещава:

Ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си 

         Там се казва, че Господ ти обещава Слънцето на правдата да изгрее – това означава, че Господ ще ти прости греховете. Преди изцелението идва правда. Някои хора имат проблеми с болест поради това, че имат непростени грехове. Ако не си простил на друг, можеш да имаш непростени грехове и поради това да си болен. Ако не си се покаял от грехове и не си ги изповядал, може това да е причина да имаш грехове и поради това да си болен. Нека тия неща да се оправят.

„Боже, нека Слънцето на правдата, което е Исус, което е словото Божие, Слънцето на правдата да изгрее върху мен с правда. Искам правда, искам оправдание чрез кръвта на Исус. Искам да бъда оправдан от всичките си престъпления и грехове, в името на Исус. Искам оправдание и очистване с кръвта на Исус. Нека да изгрее върху мене и моя дом Слънцето на правдата. Прощавам, прощавам на всеки. Покайвам се, изповядам греха си, Слънцето на правдата да изгрее с изцеление, правда и след това изцеление.”

Така че, нека Божията правда да дойде върху вас с изцеление и тогава крилата са лъчите, тоест слънцето грее върху тебе, светлината идва и след това изцелението, топлината идва.

Изцеление в лъчите си. И резултата ще излезете ще се разиграете като телци из обора

        Радост и сила ще блика от нас, виждате ли. Това е сила, телците са силни, млади бичета пълни със сила.

„Господи, дай ни наистина като телци да се разиграем из обора. Дай ни духовни и физически сили в името на Исус Христос от Назарет.”

И след това казва:

Ще стъпчете нечестивите 

        Обаче първо трябва слънцето на правдата да изгрее върху вас и тогава ще стъпчете нечестивите. Ако го няма слънцето на правдата, което е Исус, словото на Господа, не можете да стъпчете.

Благодарим Ти, Господи. Слава да бъде на святото Ти име.

Нека отидем да се помолим с Псалм 103. Господ обаче ми показва нещо друго. Един псалм, който прескачам много пъти, но сега е момента да ви прочета този стих. Той се занимава не само с изцеление, но и с финансово благоуспяване. В Псалм 105:37 се казва следното нещо. Виждате, че не съм подготвен за това. Казвам ви го за да знаете, че вие трябва да бъдете така. Тия стихове не ги чета от никъде, просто Бог ми ги дава и ги намирам в словото. Трябва да можете да ги намирате в словото 

Псалм 105:37 И изведе народа Си от къдеот Египет от робството. Бяха роби и Бог ги изведе със сребро и злато, което говори за материално благоуспяванеи нямаше немощен в племената им, това говори за здраве. 

        Тоест, Господ ги извади със сребро и злато и със здраве. Виждате ли, излизането от робството носи това двуяко благословение, освен вечния живот. Така че, нека се помолим сега. Помолете се за себе си и семействата си с това нещо.

„Господи, изведи мене и домът ми от Египетското робство. От робството на света и благослови ни. Изведи ни със сребро и злато, както е писано и Те моля, между нас да няма нито един немощен и нито един болен, в името на Исус всяка болест да бъде изцелена. Всяка физическа болест да бъде изцелена, всяка емоционална болест да бъде изцелена, всяка умствена болест да бъде изцелена, всяка духовна болест /грях/ да бъде изцелена, всяка финанасова болест да бъде изцелена, всяка семейна болест да бъде изцелена, в мощното име на Исус Христос от Назарет. Амин!”

Продължаваме Псалм 103:

Псалм 103:1,2 Благославяй душе, Господа и всичко що е в мене нека хвали святото Му име. 2.Благославяй душе моя, Господа и не забравяй нито едно от всичките му благодеяния 

        Някои трябва да си спомнят благодеянията на Бога и ще дойдат още. Когато си спомняш благодеянията на Бога, вярата ти израства и повече благодеяния получаваш. Когато си спомняш благодеянията на Бога, ставаш благодарен и Бог те благославя, защото си благодарен.

Псалм 103:3. Той е, Който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести 

        Тука словото казва, че Господ прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти душевни болести. Господи, прости всичките ни беззакония. Нека се молим за семействата си.

„Господи, молим Те за всеки един член на нашето семейство. И всеки един брат и сестра и всеки един човек, който гледа това предаване. Боже, прости всичките ни беззакония! О, Боже Всемогъщи в името на Сина Ти Исус Христос на основа на кръвния завет, въз основа на Твоето слово, прости всичките ни беззакония. Нито едно беззаконие да не остане, което да не е простено. Защото, Господи знаеш нашето естествено. Моля Те, прости ни всичките ни беззакония в името на Исус, за което Ти благодарим. И сега Те молим изцели всичките ни болести, всяка  една болест, немощ, физическа, емоционална, каквато и да е (можете даже да ги изброите). Господи, изцели всичките ни болести на нас, на децата ни, прости всичките ни грехове на нас на децата ни. Ако децата ни са извършили нещо лошо, ако се казали нещо лошо, ако са похулили Тебе, ние Те молим Господи, прости, измий и обърни към Тебе.”

Псалм 103:4. Който изкупва от гроба живота ти /от шеол/ и те венчава с милосърдие и благи милости 

        „Господи, Ти си изкупил душите ни, Ти си изкупил живота ни, Ти си изкупил душите ни от гроба, от ада. Аз Ти благодаря, Боже за изкуплението чрез кръста и Те моля да ни венчаеш с милосърдие, Твоето милосърдие и благи милости.” 

Псалм 103:5. Насищай с блага душите ни, устата ни 

        Насищай ни с блага. Това тука говори за благословение.  Насищай домовете ни с блага, Боже.

Така че младостта ми да се подновява като на орел 

        Ето, това за подмладяване тука.

„Господи, младостта ми да се подновява. Подмладявай ме, Господи! Подновявай младостта ми като на орел, в името на Твоя Син Исус Христос. Благодарим Ти, Господи.”

Виждате, колко е хубаво Божието слово, то е като мед за душата. 

Второзаконие 7:15  Господ ще отстрани от тебе всяка болест и

няма да докара върху тебе нито една от злите египетски болести, които познаваш,

но ще ги наложи върху всички ония, които те мразят 

        Тука това, че ще ги наложи говори за демоните. Да не вземете да го правите това с хората, щото ще ги проклинате. Защото така ще дойде зло върху вас. Който благославя, бива благословен, който проклина, бива проклет.

„Господи, в името на Исус, Второзаконие 7:14 и 

Второзаконие 7:15. Господи, отстрани от мен от дома ми

/сега ви уча как да се молите за домовете си/, всяка една болест, 

        Отстрани от братята и сестрите всяка една болест, всяка една от злите болести в този свят. Отстрани от нас в мощното име на Исус Христос.” 

Второзаконие 7:14. Ще бъдеш благословен повече от всички племена и

не ще има безплоден или неплодна между вас и добитъка ви 

        „Господи, благослови ни според словото! Благослови ни и нека всяко безплодие да се отмахне от нас и от домовете ни в името на Исус. Всяко физическо безплодие, всяко духовно безплодие,  всяко безплодие в областта на служението, всяко безплодие в областта на работата и на кариерата. Господи, благослови ни да принасяме плод във всяка една област от живота си – духовен плод, семеен плод, плод в работа, плод в служение, плод във всяко отношение. Дай ни плод въз основа на Твоето прекрасно слово. Благодарим Ти, Господи!”

Изх.23:24,25 отново молитва:

Да не се кланяш на техните богове, нито да им служиш

        Значи на идолите и боговете на този свят да не се кланяте и да не им служите.

Нито да вършиш според делата им, а да ги строшиш и да разрушиш стълбовете им 

         Значи, ако искате благословения да не ходите по пътищата на хората и да се кланяте на техните идоли. Идол е всяко нещо в сърцето, което си поставил над Бога. Може да бъде някаква собственост, пари, може да бъде дете дори, може да бъдат филми по телевизията, нещо друго. Различни неща поставят хората над Бога. Всяко нещо, което поставиш над Бога е идол. 

Но да служиш на Господа Твоя Бог

        Нека да се помолим:

„Господи, в името на Исус аз се отричам от всеки един идол, всичко считам го за боклук пред Тебе.”

Ако имаш някакви идоли, някакви неща, които цениш над Бога, отречи се от тях сега, в името на Исус Христос.

Но да служиш на Господа Твоя Бог, не да служиш на себе си и други неща. И Той ще благославя хляба ти

        Знаете ли колко хора са ми говорили като тръгнах да служа в циганската махала, да газя калта и да ходим по такива места. Напуснах банката, за да отида там. И колко хора са ми казали: „Ти добре ли си, да оставиш банката и да тръгнеш по тия места? Какво правиш там?” Но аз едно нещо знаех, че който се смирява, Бог ще го възвиши. На всеки му се виждаше почти глупост, че го правя това нещо. И казваха: „Ти като го правиш това нещо, плащат ли ти заплата? Като правиш това, кой ще те храни тебе? Как ще бъдат нещата, какво ще стане?” Много хора така говореха за това нещо. Изглеждах глупав в очите на хората, обаче истината е, че Бог си има Своите начини и Своите пътища да благославя Своите деца. Както тука пише:

Да служиш на Господа Твоя Бог

 и Той ще благославя хляба ти и водата ти.

        Храната ти и питието. Като служиш на Бога, Той казва, че ще ги благославя. 

И Аз ще отмахвам всяка болест изпомежду ви

        Това тука ми говори, че Господ ще отмахва дори и високия холестерол, защото като благославя хляба и водата и отмахва всяка болест, дори и това ще отмахва. Но казва:

Да служите на Господа Своя Бог,

Не ще има пометкиня или бездетница в земята ти.

Числото на дните ти ще направя пълно 

        Нека се молим сега:

„Господи, аз заставам пред Тебе и Те моля помогни ми да служа на Тебе. На Господа Твоя Бог да се поклониш и само на Него да служиш. Помогни ми, Господи да стана Твой служител и на Тебе да служа. И Ти благославяй хляба ми, благославяй водата ми и отмахвай всяка болест между нас. Да няма спонтанни аборти и бездетни, и числото на дните ни направи пълно. В името на Исус, нека се разруши всяко проклятие на спонтанни аборти в името на Исус Христос! (Ако има жени с това нещо, нека си сложат ръка на корема) и нека се разруши това нещо в името на Исус. Бог да благослови хляб, водата, да отмахне болестите, и да се отмахне тази смърт и да отвори Господ утроби в името на Исус Христос. И числото на дните ни ще направи пълно.

Виждате ли хора, искам да ви покажа, че числото на дните може да не е пълно. Проклятието на дните да стане непълно, а благословението е числото на дните да стане пълно. Според както го разбирам под 70-годшна възраст е непълно числото на дните. 70-80-120 в зависимост, но аз вярвам че от 70 до 120 е параметъра, в който да се движат нещата, но под 70 години не е библейско. Така че защото казва, че Господ е дал 70, където има сила 80 години, а в същото време казва в Битие 120 години, така че, ето го. Тука казва:

Числото на дните ти ще направя пълно,

        Което значи, че умиране на малки деца е непълно, умиране на бебета е непълно,  спонтанен аборот е непълно. Младите хора да умрат и да оставят сирачета е непълно. Така че нека се молим:

„Господи, направи числото на дните ми пълно в името на Исус на нас и на децата ни, направи числото на дните ни пълно в името на Господ Исус Христос от Назарет.”

Молете се за това Бог да направи числото на дните ни пълно. Така че ни рак да дойде, ни нищо такова. И сега отиваме в:

Изход 15:25,26 А той извика към Господа

и Господ му показа дърво и като хвърли във вода

стана сладка, защото водата беше горчива 

        Така че, ако има горчива вода на проклятие, дървото на кръста ще направи водата сладка. Благословение на кръста – Галатяни 3:13,14. Кажи: „Господи, дай ми благословението на кръста.” 

Изход 15:26. Ако прилежно слушаш гласа на Господа, твоя Бог 

        Забележи, ако слушаш гласа Му прилежно.

И вършиш онова, което Му е угодно, слушаш заповедите Му и всичките Му постановления,

не ще ти нанеса нито една от болестите, които нанесох на египтяните,

защото Аз съм Йехова, Господ, Който те изцелявам 

        Така че моли се и кажи:

„Господи, помогни ми да слушам прилежно Твоя глас и да пазя прилежно заповедите Ти и Те моля, Господи, избави ме от всичките болести на този свят, мене и домът ми. Ти си Господ, Който ме изцеляваш. Йехова Рафа, Ти си Господ, който ме изцеляваш винаги и сега! И аз ти отдавам слава и хвала в мощното име на Твоя Син Исус Христос.”

Вдигнете ръце и отдайте слава на Господа.

По време на тая молитва има хора, които получиха своето изцеление. Който е получил изцелението си, напишете, изпратете свидетелство. Вярвам, че Господ свърши това и изпрати словото Си и ви изцелява и ви освобождава от ямите, в които лежите.

„Нека всяка болест да се разруши, нека всяка немощ да се разруши. Вън в мощното име на Исус Христос. Да се махне всяка болест, всяка немощ, всеки нечист дух от вас и вашите семейства в мощното име на Исус Христос от Назарет! Нека огънят на Святия Дух да бъде върху вас и нека да даде живот на всеки един. Живот, живот, живот в мощното име на Исус. Благодарим Ти, Господи! Алелуя!” 

Амин!