Молитва за катастрофирал или нещастен случай

1121

Сега ще направим една молитва, които са преживели катастрофа. Говорим в минало време. Предишната молитва беше за хора, за нашите близки и за нас, да не преживяваме катастрофи. Но тази молитва е вече, които са преживели катастрофа, които не са чули за другата молитва.
Добре, нека да направим една молитва при случай на катастрофа и нещастни случаи. Нещастието вече е станало. Не всеки знае как да се брани в Духа, и нека Бог да пази. Кръвта Му да ни пази. Ангелите да ни пазят. Името Му да ни пази. Неговият огън да бъде около нас и да ин пази в името на Исус!
Нека сега да се молим за тези наши близки хора, хора, на които нещо им се е случило. Някои, които слушат това видео и имат такъв случай. Така че това ще е една полезна молитва. Да не Бъде, казваме, и отхвърляме, да не бъде, в името на Исус, да не бъде, казваме, в името на Исус! И сега се молим за тези, които са в това състояние.
„Отче, ние се молим за всеки един човек – брат, сестра, роднина, който е преживял катастрофа или нещастен случай. В мощното име на Исус ние се молим Господи, да покриеш този човек с кръвта на Божието Агне, молим Те да го скриеш в Твойто име, което е яка кула. Молим Те, Господи, да изпратиш ангелите Си да слугуват и да воюват за душата на този човек. Ангелите Си да изпратиш да слугуват и да воюват за този човек, и за душата му. В името на Исус, Господи, нека Твоят Дух да помаже докторите в болницата, да им даде мъдрост и откровение какво да направят, да им даде любов и благоразположение и благоволение, дори да е в нощен час, по което и време да е, да имат желание, да имат сила да помогнат на този човек или на това дете, в мощното име на Исус! На този човек, на тази жена, на това дете да помогнат в мощното име на Исус! Качествена намеса. Ако трябва да се прави операция, да бъде съвършена операция с мъдрост и откровение. Ако има нужда от преливане на кръв, Господи, ние Те молим, Ти да намериш необходимата кръв; ако има нужда от орган, аз Те моля или да създадеш орган или да има орган, който да се сложи в човека, в мощното име на Исус! Аз Те моля, Господи, в името на Исус да изпратих правилните лекари, правилния екип, медицински сестри, и най-вече Лекарят над лекарите, Исус Христос да бъде там и да извърши хирургичната операция или каквато и да е там необходима намеса в името на Исус! Да изпратиш Твоите ангели, Господи, да асистират, да служат там в болницата, в мощното име на Исус! Където и да е в болницата, и където и да е другаде, Ти да ги изпратиш в името на Исус! Ако се е случила катастрофа, ние Те молим Господи да избавиш тези души, да спасиш тези души и да им дадеш вечен живот. Да им дадеш възможност да призоват името Господне, и да се спасят. Всеки, който призове името Господно, ще се спаси. Искаме нито една душа да не си отива без да е спасена, нито една, искаме спасение на душите. Искаме, Господи, не само спасение на душите, но искаме изцеление и възстановяване – духовно, душевно и физическо изцеление и възстановяване, в името на Исус!
Ако човекът е изпаднал в кома, в името на Исус му заповядваме: „Събуди се! Събуди се! Събуди се! Стани ти, който спиш, възкресни от мъртвите и ще те осияе Христос! Заповядваме на този, който е в кома да възкръсне, в името на Исус! Ако има някой, който е умрял, заповядваме на умрелия: „Възкресни, в името на Исус, живей, и бъди възстановен! И свидетелствай, за слава на Бога!” Ти няма да умреш, но ще живееш и ще разказваш делата на Господа. Кажи: „Ти няма да умреш, но ще разказваш делата на Господа”; „Тя няма да умре, но ще живее и ще разказва делата на Господа.”; „Той няма да умре, но ще живее и ще разказва делата на Господа”; „То няма да умре, но ще живее и ще разказва делата на Господа” в името на Исус Христос! Искаме възстановяване, искаме възкресение, искаме изцеление, в мощното име на Исус Христос!
Какъвто и да е нещастен случай, ние се молим за пълно възстановяване в мощното име на Исус! И Отче, ние Ти благодарим и Ти отдаваме славата и хвалата. Ние Ти благодарим и Ти отдаваме славата и хвалата за възстановяване и изцеление. Нека ангелите Ти да слугуват. Нека ангелите Ти да воюват за душите. Нека ангелите Ти да охраняват, в името на Исус Христос! Искаме свръхестествена защита, свръхестествено възстановяване, в мощното име на Исус! Отдаваме Ти слава и хвала, Отче, и Ти благодарим!
Слава на Господа. И тъкмо сега получавам едно свидетелство. Миналият път се молихме за една сестра, която има рак. Тя пише: „Пламене, за слава на Бог, искам да ти кажа за сестра Мария, за която ти писах да се молите, след последната химиотерапия са я гледали на скенер и няма никакви следи от рака на гърдата. Помоли ме специално да ти пиша с безкрайна благодарност за молитвата за нея. Битката е била много жестока, но победата затова пък е толкова сладка.” Слава да бъде на Господа. Молихме се заедно миналия път, в молитва на единство, и Божието слово е вярно. Сестрата с химиотерапия, с рак на гърдата, няма и следа, никакви следи от рака на гърдата.
И това е потвърждение, защото това видео в момента е за хора, които са преживели катастрофа или нещастни случаи. Ако Господ може рака да премахне, Той може да изцели и възстанови тебе и роднините ти. В името на Исус, приемете! Слава да бъде на Господа!