Молитва за нормално раждане

1234

Слава на Бога!
Сега ще се молим, както ви казах с две молитви.
Първата молитва, която искам да направя с Божията помощ е за нормално раждане на жените. Жени, на които са им казали, че трябва да им направят цезарово сечение, или че детето се е обърнало както не трябва, или че пъпната връв се е овъртяла около детето, сега искам да се помоля така, че детето да се обърне както трябва, за да може да се роди нормално.
„Отче, в името на Исус Христос, Ти си Бог, Който върши чудеса. Моля Те, Господи, в името на Сина Ти Исус Христос за всяка бременна жена, дори за тази, която мисли, че не става въпрос за нея, аз Те моля в името на Исус и ние се съгласяваме в молитва. Братя и сестри – в момента са 183 компютъра – съгласяваме се в мощното име на Исус Христос и заповядаме на всеки дух, който е дошъл да разрушава или да убива, да разболява в утробата на жената, вън! Всеки дух, който ес опитва да причини спонтанен аборт, вън! Всеки дух, който се опитва да убие бебето в утробата, вън, в името на Исус! Ние искаме живот и благословение за това бебе в утробата. Заповядвам в мощното име на Исус Христос бебето да ес обърне по правилния начин за раждане, с главата напред. В името на Исус, ако бебето е обърнато обратно, заповядам на бебето да се обърне в момента (сложи си ръка на утробата и ще усетиш как бебето започва да се върти, почва да променя позата си). В името на Исус Христос заповядам бебето да заеме правилната позиция за раждане в името на Исус! И ако е увъртяна пъпната връв около врата или около краката или ръцете, заповядвам на пъпната връв да се развие и да вземе правилно положение. Ти дяволе нямаш право да убиваш това дете и ти нямаш право да го повреждаш в утробата. В мощното име на Исус Христос заповядам на детето да заеме правилна позиция. И ако е дошло време за раждането и ако са назначили час за цезарово сечение, в името на Исус аз заповядам на това дете още сега да излезе от утробата, преди да е отишла жената да я оперират. В името на Исус заповядам на бебето, излез, вън! Излез, вън! Излез, вън! Излез, вън от тази утроба! Не да режат жената, не да режат майка ти, бебе, но ти да излезеш по нормален начин от нея! Нека огънят на Святия Дух да слезе върху тази жена! Огън, огън, огън да слезе върху тази жена! В името на Исус Христос заповядам на това бебе да се роди нормално – нормално раждане, нормално раждане, не с нож, а без нож. Нека скалпелът на Божието слово да бъде, който да се използва. Духовният скалпел на Божието слово да направи, каквото е необходимо.
Ако са необходими операция, ако е повреден плодът в утробата, в името на Исус извиквам изцеление, възстановяване.
Както на Филип детето беше с повредени бъбреци вътре в утробата и в мощното име на Исус Христос бяха изцелени вътре в утробата на майката. И не само то, но още две други се родиха.
В името на Исус Христос да бъде изцелено детето. Ако има дефекти, в името на Исус заповядвам дефектите да бъдат изцелени. Ако има по-малко пръсти на ръцете или на краката – по-къси ръце, по-къси крака, или по-голяма или по-малка глава или му липсва орган – извиквам в съществувание органи в детето. Извикваме в съществувание, възстановяване и изцеление на детето вътре в утробата. Заповядваме бебето да се роди нормално в утробата, и да се смаят лекарите.
В името на Исус Христос заповядвам на жените да родят лесно, заповядвам на жените да родят леко в името на Исус! Ако ти е дошло времето, раждай в името на Исус! Ако ти е дошло времето, раждай в името на Исус! Ако ти е дошло времето, раждай в името на Исус!
Ако имаш склонност към спонтанен аборт, аз смъмрям този спонтанен аборт и му заповядвам да се махне от живота ти и да родиш на правилното време, на Божието време. В мощното име на Исус да родиш на Божието време.
Благодарим Ти, Господи, Алелуя! Отдаваме Ти славата и хвалата!
Вдигнете ръце и благодарете. Искам да чуя свидетелства за жени, които са родили след тази молитва. Чудотворно раждане, чудотворно раждане, чудотворно раждане. Благодарим Ти, Господи! Слава на Тебе, Господи!
Отдай слава на Господа и Му благодари с вяра!
Една сестра в чата пише, че е на 37 години и я съветват да роди със секцио. Сложи си ръка на утробата сестра.
„Заповядвам в името на Исус на това дете да се роди нормално без да има нужда от операция. Да се роди нормално това дете и да излезе с лекота. Господи, Ти да смажеш родовите пътища, така че да се роди нормално, въпреки че е на 37 години. Сара роди на 90 години. В името на Исус искам Господи здраво бебе, здрава майка, чудотворно раждане за слава на Тебе, Господи! И Те моля Ти да изпратиш ангелите Си да акушират на Твоите деца. Ти да помажеш ръцете на лекарите, Ти да помажеш ръцете на акушерките, и Твоите ангели да са там. Кръвта на Исуса да бъде поръсена и да ги пазиш, в мощното име на Исус! Алелуя!
Амин!