Молитва за органите на тялото

3052

Това е молитва за изцеление.
Матей 18:18 Каквото вържете на земята, ще бъде вързано и на небесата, каквото развържете на земята, ще бъде развързано и на небесата.
19. Ако двама от вас се съгласят за каквото и да било нещо, ще им се даде.
20. Защото където двама или трима са събрани в Мое име и Аз съм сред тях.
Ние сме събрани в името на Исус, съгласни сме и връзваме в името на Исус!
Молитва с власт. Трябва да се научите на молитва с власт.
Марк 11:23 Който рече на тая планина:Дигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва това, което казва, ще му се сбъдне.
И така. Признай пред Бога и остави греха си в името на Исус! „Който крие греха си, няма да успее, който го изповяда и остави, ще намери милост.”Признай и изповядай греха си.
Прости на тези, които са ти сторили зло, защото ако простиш ще ти се прости, ако не простиш и на тебе няма да ти се прости. Бог прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести (Псалм 103:3). Първо прощаване и след това изцеление. Така че прости, за да ти се прости и да бъдеш изцелен. Благодаря Ти, Господи. Марк 11:25 Когато се изправите на молитва прощавайте, за да ви се прощава.
Нека да се помолим заедно:
„Отче небесен в името на Исус Христос аз се покайвам от всеки, изповядвам го, признавам пред Тебе в името на Господа Исуса Христа (назови греха по име). Слава на Тебе, Господи. Прости ми греховете, моля Те, в името на Исус. Амин!”
Друга молитва за прощение:
„Отче, в името на Исус Христос прощавам (кажи на името на човека, на когото прощаваш. Прости и освободи човека от връзката на непрошка.) Прощавам на всеки, който ме е наранил или ми е причинил зло, в името на Исус Христос прости и ти на мене, Боже. Амин!”
Моли се заедно с мене. Ако не успееш поне казвай: Амин!
Отречи се от наследствено проклятие и наследствени болести – Галатяни 3:13. Отречете се и се молете Бог да ви изцели. Заповядайте на болестите, които вие имате да ви напуснат! Назови болестта си и заповядай да те напусне, конфронтирай я в името на Господ Исус Христос! Сложи ръката на болното място и вярвай, че Божията сила действа върху тебе. Благодари на Бог и Го прослави! Заповядайте на всеки нечист, наследствен дух да ви напусне, в името на Господ Исус Христос, вън от мен! И вярвайте като се молите.

Молитва за изцеление:

Матей 8:17 … за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва: „Той взе на Себе Си нашите немощи, и болестите ни понесе”.

1 Петрово 2:24 Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата;
с Чиято рана вие оздравяхте.

Псалм 103:3 Той е, Който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести;

Малахия 4:2
А на вас, които се боите от името Ми, ще изгрее Слънцето на правдата с изцеление в крилата Си; И ще излезете и се разиграете като телци из обора.
Сложете ръка на болното място!
Ако е ухо – на ухото; ако е око – на окото; ако е крак – на крака; ръка; гръб; където и да е – сложи ръка на болното място:
Сложете ръка на болното си място и Божията сила да мине през вас.
Сега се молете с мене и повтаряйте:

„Отче Небесен, в името на Господа Исуса Христа аз Ти благодаря, че си изработил спасението, освобождението и изцелението на кръста на Голгота за всеки един от нас. Благодаря Ти за святата Ти кръв, благодаря за раните на Христа – „В Неговите рани сме изцелени”, благодаря Ти, Господи за тази благодат: „Ти изцеляваш всичките ми болести”. Ти Си Господ, Който ме оправдаваш и изцеляваш, Ти Си Този, Който ми прощаваш и изцеляваш. Благодаря Ти в името на Исуса Христа! Сега Те моля, Господи, да се докоснеш до моето тяло и моля Те да ме изцелиш (назови името на болестта, от която искаш да бъдеш изцелен(а)). Изцели ме, Боже, моля Те, в името на Господа Исуса Христа.”
Йоан 10:10 Крадецът идва само да открадне, да заколи, да погуби, Аз дойдох да имат живот и да го имат изобилно.
Повтаряйте след мен:
„В името на Исус Христос, заповядвам на всяко нещо, което краде, убива и разрушава, да ме напусне! Всяко нещо, което краде, убива и разрушава, вън от тялото ми и вън от душата ми в името на Господа Исуса Христа! Всеки дух на разрушение, всеки дух на смърт, да напусне в името на Исуса Христа. (Вярвайте и приемайте!) Слава на Тебе, Всемогъщи Боже!”
Сега аз ще се моля за вас. Сложи ръка на болното ти място! Сложи ръка на болното дете или човек до теб! Моли се с мен!
Евреи 4:12
Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки двуостър меч, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.
Кости – двигателен апарат.
„В името на Господа Исуса Христа заповядам на кости, стави и гръбначен стълб, бъдете изцелени в мощното име на Исус Христос! Ръце, китки, лакти, рамена, бъдете изцелени! Крака, ходила, колена, хълбоци, бъдете изцелени!Гръбначен стълб, прешлени, дискове, нерви, сухожилия, мускули, бъдете изцелени! Всяка немощ и болест в костите, ставите и гръбначния стълб да напуснат, вън, в името на Господа Исуса Христа! Скулиоза, атрит, ревматизъм, остеропороза, шипове – вън от костната система на хората!”
Започнете да движите ръцете, краката и гръбначния си стълб (кръста). Направи това, което не си можел да направиш!
„Заповядам на ръце, китки, лакти, рамена да се движат! Заповядам на крака, ходила, колене, хълбоци да се движат и да бъдат изцелени в мощното име на Исус Христос!”
Нерви и мускули: Сложете ръка на болното място!
„Всяка болест на мускулната система (мускулна дистрофия) заповядваме на напуснат в името на Исус Христос!
Болести на нервната система:
„Смъмрям всяка болест на нервната система, смъмрям мултипликационната склероза в името на Господа Исуса Христа! Смъмрям мускулна дистрофия в името на Господа Исуса Христа; Заповядам на мускулни и нервни болести да напуснат в името на Господ Исус Христос! Нервната система да бъде изцелена в името на Исус Христос!”
Гръбначен стълб:
„Господи, искаме Ти да наместиш гръбначния стълб и нерва да бъде възстановен – нов нерв да прекараш, Господи, там, където е прекъснат нерва – да се възстанови в името на Исус Христос! Искаме нов гръбначен стълб и нов нерв в името на Исус Христос – да бъде изцелен този човек! Благодарим Ти, Господи, Благодарим Ти, благодарим Ти!”
Мозък (главен и малък мозък), Гръбначен мозък, Костен мозък:
Евреи 4:12
Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки двуостър меч, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.

Болести и немощи на мозъка – Гръбначен и костен мозък. „Болести и немощи в гръбначния и костен мозък в името на Господа Исуса Христа, напуснете!”
– Епилепсия, мигрена, парализа, дископатия, инсулт (сложи ръка на главата или гръбначния стълб). „Заповядайте на мозъчните центрове и клетки да оживеят! Бог да ти възстанови в името на Господа Исуса Христа!”
Стани от мястото си и се движи с вяра, стани и започне да правиш това, което не си могъл да правиш преди молитвата!
Лука 13:11,12
И ето една жена, която имаше дух, който й беше причинявал немощи от осемнадесет години; тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи.
12. А Исус, като я видя, повика я и рече й: Жено, освободена си от немощта си.
Благодарете на Господа за изцелението, дори и да не го чувствате. Отдайте Му славата! Стойте в присъствието на Господа и не бързайте да излезете от него. Господ ви изцелява. Това понякога е процес.
Зъби и венци: Сложете ръка на болното място. Молете се с мен. „В името на Господ Исус Христос заповядваме на болест и немощ в зъбите, венците и корените излез от мен, вън! Възпаление, инфекция, гангрена, парадонтоза,заповядвам да напусне, вън, в името на Господ Исус Христос! Ако има кариес, да има пломба, в името на Исус!”
Кръв, кръвоносна и сърдечно – съдова система:
Сложете ръка на болното място. Молете се с мен.
„В мощното име на Господ Исус Христос всяка болест и немощ в кръвта, кръвоносната и сърдечно-съдове система да напусне! Всеки дух, който убива, краде и разрушава кръвта, кръвоносната и сърдечно-съдовата система на Божиите хора, заповядам да напусне! Анемия, левкимия, диабет, спин, разширени вени, тромбофлебит, високо, ниско кръвно, сърдечна недостатъчност, сърдечен порок, заповядаме да напуснат кръвта, кръвоносната и сърдечно-съдовата система! Имунната система да бъде възстановена, нова имунна система: Нека бъде благословена кръвта ти, кръвоносната и сърдечно-съдовата система Божие дете, в името на Господа Исуса Христа!”
Благодарете на Господа за изцелението, дори и да не го чувствате. Отдайте Му славата! Стойте в присъствието на Господа и не бързайте да излезете от него. Господ ви изцелява. Това понякога е процес.
Очи: Сложете ръка на очите си. „Болести и немощи на очите, в името на Господ Исус Христос напуснете, вън! Късогледство, далекогледство, астегматизъм, далтонизъм, катаракс (перде), глаукома, слепота, вън от очите на хората! Заповядвам на очите да се отворят и да прогледат в името на Господ Исус Христос! Да бъде светлина в очите ви! Алелуя! Благодарим Ти, Господи! Слава на Теб!”
Уши: Сложете ръка на болното или глухо ухо.
„В мощното име на Господа Исуса Христа заповядвам на болест, немощ, инфекция, глухота, шум в ушите, за напусне, вън! Заповядвам на глухите уши да се отворят и да прочуят! Глух и ням дух, излез, вън в името на Исус Христос! Господи, направи творческо чудо в ушите! Извикваме в съществувание ново тъпанче, чукче и наковалня, нерви, кости, вътрешно и средно ухо – всичко, от което се нуждае ухото нека да бъде създадено в мощното име на Господа Исуса Христа!”
Започни да дишаш дълбоко през носа си!
Алелуя! Благодарим Ти, Господи Исусе Христе! Благодарим Ти, Господи за изцеленията!”
Дихателна система (апарат): уши, нос, гърло.
Сложете ръка на болното място. Молете се с мен.
„Болест и немощ на дихателните пътища – синозит, хрема, полипи, (запушен нос), фарингит, възпаление и инфекция на сливиците, бронхит, асма, туберколоза, заповядвам да напусне, в името на Господа Исуса Христа! Смъмрям всяка болест и немощ в дихателните пътища! Заповядвам в името на Исус Христос на синуси, гърло, сливици, гласни връзки, бели дробове, бронхит, да бъдат изцелени! Всяка болест в уши, нос, гърло, заповядам да напусне! Благодаря Ти, Господи, Исусе Христе!”
Започни да дишаш дълбоко през носа или през устата!
Храносмилателна система:
„Смъмряме всякакви проблеми на храносмилателната система (стомашно-чревната система) в името на Исус Христос! – колит, гастрит, язва, нервен стомах, лениви черва, нервни черва, перотонит (преплитане на червата), рак на дебелото черво, хемороиди, заповядвам да напуснат в мощното име на Господа Исуса Христа!
Ние Ти благодарим, Господи!”
Жлези с вътрешна секреция – слюнните жлези, лимфните жлези, щитовидната жлеза (базедова болест), хипофизната жлеза, надбъбречни жлези, задстомашна жлеза, жлезата, която произвежда инсулин (диабетна болест), полови жлези (простата). „Възпаление и инфекция на жлезите, заповядваме да напуснат в името на Исус Христос! Болести на лимфните жлези в името на Исус Христос да се махнат (рак на лимфните възли)!”
Възпроизводителна (репродуктивна) система:
„Болести на репродуктивната възпроизводителна полова система, безплодие, женски проблеми, спонтанни аборти, нередовен цикъл, тумори, кисти, миоми, кръвотечение, – напуснете в името на Исуса Христа! Всяка болест и немощ на репродуктивната система да напусне!”
Други Болести – Бъбреци; Пикочен мехур (възпаление, инфекция); Тумори, кисти, миоми, рак; Алегии (сенна хрема); Кожни болести (възпаление, инфекция, екзема, рак на кожата, алергии, херпис зостър); Диабет (болест на панкриаса); Далак; Цироза на черния дроб; Хепатит; Камъни в жлъчката; Камъни в бъбреците; Апандесит; Болест на вестибуларния (на равновесието) апарат; Висок холестерол, вън в името на Исус Христос!”
„Нека всичко, което нашия небесен Отец не е насадил да бъде изкоренено и да изсъхне, и да не даде плод до века в името на Исус Христос!”
Матей 15:13 … Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще се изкорени.
Нека да издигнем ръце и да благодарим на Бога за изцелението в името на Исус Христос от Назарет! Да вдигнем ръце и да хвалим Господа с вяра. Благодари на Бога, благодари на Бога! Започни да действаш с вяра! Отдай славата на Бог в името на Исус Христос!
Като получите изцелението си ни пишете, за да засвидетелствате това, което Господа е направил за вас! И помнете: цялата слава трябва да отдаваме на Господа Исуса Христа!
Бог да ви благослови в името на Исус Христос. Благодарим Ти, Господи!