Молитва за освобождение от аборт

1081

Сега ще се помолим с молитва за освобождение от аборт. Трябва да имате предвид, че Бог е заповядал да не убиваме. Абортът е убийство на невинно и безпомощно дете преди да се е родило още. То не може да гласува, то не може да се съпротиви, то не може да каже нищо, то е безпомощно и невинно и му се отнема живота. Това е убийство. Всеки, който е участвал в това, извършил го е, понесъл го е върху себе си или е съучаствал в това, трябва да се отрече и трябва да се покае. Както казва Притчи 28:13 Който крие грехът си (престъпленията си) няма да успее, но който го (ги) изповяда и остави, ще намери милост.Така че трябва да осъзнаеш греха си, да го изповядаш и оставиш. Три стъпки – осъзнаване, признаване и оставяне на греха и Господ ще те очисти. И след това трябва да заповядаме, ако има дух на аборт или смърт влязъл в утробата да го изгоним в името на Исус Христос! Повтаряйте с мене:

„Господи Исусе, аз изповядвам, че не съм опазил/а живота, който Ти си ми дал. И аз изповядвам, че съм съгрешил/а. Моля Те, Господи, прости ми. Моля Те, измий ме със святата Си кръв, затова че съм отнел/а или съм съучаствал/а в отнемането на невинен човешки живот. Благодаря Ти за Твоето прощение. И аз също искам да простя на себе си, помогни ми да простя на себе си. Сега аз също прощавам на себе си в името на Исус, защото Ти си ми простил. Аз предавам това дете (деца) на Тебе за цялата вечност и вярвам, че той или тя ще бъде в Твоите любящи ръце, Господи Исусе. И обещавам от днес нататък в името на Исус никога повече да не правя аборт, нито да участвам или съучаствам в аборт. В мощното име на Исус Христос се моля и Ти благодаря.

И сега въз основа на Йоан 8:36 Те моля Господи, Ти да ме освободиш, защото ако Божият Син ме освободи, наистина ще бъда свободен/а. Така че Господи, моля Те да ме освободиш от духа на аборт и смърт.

„И в мощното име на Исус аз заповядвам на дух на аборт, дух на смърт, дух на убийство, излез от моята утроба! (Сложи ръка на утробата си). Вън от мене, Вън от мене, Вън от мене, в името на Исус Христос!”

И аз сега се съгласявам с вас и заповядвам, дух на смърт, аборт, убийство, излез, излез, излез от мене и не се връщай повече в името на Исус!

Вдигнете ръце и благодарете на Бога!

Нека огънят на Святия Дух да мине през вас и да бъдете напълно свободни, да бъдете напълно освободени, в името на Исус!

Амин и Амин!