Молитва за освобождение (от Дерек Принс)

1109

Здравейте. Сега ще се занимаем с молитва за освобождение, която е взета от Дерек Принс. Ще ви водя с тази молитва да повтаряте след мене, за да ви помогна да разберете колко лесно може да получите освобождение      дори и сега, когато си стоите в къщи. Не бой се, само вярвай и Бог ще те избави.

1. Лично потвърдете вярата си в Христос:

Кажете заедно с мене с вяра в сърцето. Защото, който вярва в сърцето, че Бог е възкресил Исус от мъртвите, и Го изповяда като свой Господ, ще бъде спасен, и също ще бъде освободен. Кажи заедно с мене: „Господи Исусе Христе, аз вярвам, че Ти Си Божият Син и единствения Път към Бога – Ти умря на кръста за моите грехове и възкръсна, за да бъда опростен/а и да получа вечен живот.” Амин!

Това е първата част на молитвата, ако искаш можеш да я повториш, но трябва думите да излизат с вяра, с чувство.

2. Смирете се:

„Аз се отказвам от цялата гордост и религиозна себеправедност и от всяко достойнство, което не идва от Тебе, Боже. Нямам претенции към Твоята милост, освен поради факта, че Ти умря вместо мен. Благодаря Ти.”

3. Изповядайте всеки грях, който ви е известен:

Изповядай всеки грях, който ти е известен, наименувай го, не просто „прости ми всички грехове, Боже.” А кажи Му всички грехове, които се сещаш в момента и ги изповядай. Кажи: „Боже, аз изповядам всичките си грехове пред Теб и не задържам нищо. Изповядвам особено……. (изповядай греховете си пред Бог). Благодаря Ти, Боже. Амин!

4. Покайте се от всички грехове:

Не само да изповядаш греховете си, но да се покаеш и да ги оставиш.

„Аз се покайвам от всичките си грехове. Обръщам им гръб и се обръщам към Теб, Господи, за милост и за прошка в името на Исус! Амин!”

Притчи 28:13 Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповядва и оставя, ще намери милост.

5. Простете на всички други:

Трябва да простиш на всеки един, и най-вече ще кажа на този, който е бил най-несправедлив с тебе и ти е нанесъл най-голямо зло. Обикновено този човек е близък, и ти казваш: „Ама как да му простя, като ми направи това на мене?” Точно защото ти е направил нещо несправедливо и лошо нещо, затова трябва да му простиш. И защото и ние сме съгрешили на Господа и Той на нас ни прощава. Той казва: ако простите съгрешенията на човеците, и Аз ще простя вашите, ако не простите и Аз на вас няма да простя. Така че, ако искаме Бог да ни прощава трябва и ние да прощаваме. Ако Бог ни прощава, Той ни и изцелява, а ако не ни прости, няма гаранция, че ще ни изцели.

„С решение на волята си аз прощавам безрезервно на всички, които някога са ми навредили или са постъпили зле с мен. Изоставям цялата горчивина, отчужденост и всякаква омраза. Прощавам особено на ……………………… ” (кажете имената на хората).

6. Скъсайте с окултизма и фалшивите религии:

„Аз прекъсвам какъвто и да е контакт, който някога съм имал с окултизма или фалшиви религии – особено………………………….”

Тука вече може да споменете религиите като например мормони, свидетели на Иехова, окултни практики, ходене по врачки, екстрасенси, леене на куршуми, принасяне на мъртвите, задушници, гледане на кафе, боб, захарче, хороскопи, зодии, талисмани и т.н.) Кажете: Отричам се от всичко това. И освен това, знаете в Деяния на апостолите те изгаряха книги и предмети свързани с магьосничество.

„Посвещавам се да се отърва от всякакви предмети, свързани с окултизма или фалшиви религии и идолопоклонство в името на Исус!”

7. Пригответе се да се освободите от всяко проклятие над живота ви:

Подготовка: Помните стиха: Ако Синът ви освободи наистина ще бъдете свободни. Аз в момента ви помагам да намерите точните думи и точния ред, но Господ Исус ви освобождава чрез Святия Дух. Кажете:

„Господи Исусе, Благодаря Ти, че на кръста Ти стана проклятие, за да мога аз да бъда изкупен(а) от всяко проклятие и да наследя Божието благословение според:

Галатяни 3:13,14

 13. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво”,

14. така че благословението, дадено на Авраам да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.

На тази основа аз Те моля да ме освободиш и развържеш, за да получа освобождението, от което се нуждая. Разруши всяко проклятие, Господи в името на Исуса Христа. Благодаря Ти, Амин!

8. Застанете заедно с Бога:

„Аз заставам заедно с Теб, Господи, срещу всички сатанински демони. Покорявам се на Тебе, Господи, и се съпротивлявам на дявола. Амин!

Яков 4:7,8

… покорявайте се на Бога, но съпротивете се на дявола и той ще бяга от вас.

Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас….”

Така че Господи, сега се покоряваме на Тебе и се съпротивляваме на нечистите духове в името на Исус!

9. Изгони:

Който е много важно – изгони ги! Нечистите духове нито им се молим, нито ги търпим. Трябва да се гонят. Някои не ги гонят и се чудят защо не бягат. Защото трябва да ги гониш – съпротиви се на дявола и тогава той ще бяга от тебе. Кажи:

„Сега говоря на всеки демон, който има контрол над мене или на част от мен. Аз ти заповядам нечисти душе (може да му кажеш името – страх, самоубийство, омраз, непростителност, депресия, какъвто и да е), кажи: Аз ти заповядам (кажи името ако се сещаш), заповядвам ви на всички да излезете сега от мен и да не се връщате повече в мене. В името на Исуса Христа ви заповядам и ви изгонвам!Амин!”

И сега вдигнете ръце към Господа и Му благодарете и започнете да дишате дълбоко и Господ ви освобождава.

И аз вземам власт над тези нечисти духове в името на Исус и заповядам да напуснат всяко едно Божие дете, защото тези деца са Божии, те са собственост на Бога. Дяволе, махни се от ума, махни се емоциите, махни се от тялото, махни се в името на Исус! Включително рак да умре в тялото на хората и болните да живеят в името на Исуса!

Аз Ти благодаря, Отче, и Ти отдавам слава и хвала. Амин!