Молитва за отричане от сексуални грехове

1330

„Небесни Татко, идвам при Теб в името на Исус Христос. Той е Синът на Бога, Който взе на Себе Си на всички тези, които се покайват и Го изповядват като Господ. Кръвта на Христос ме очиства от всеки грях.

Аз изповядвам и прокламирам освобождение от всяка нечистота, от всяка духовна, и физическа нечистота, всяка сексуална нечистота, която е дошла върху мене чрез моите очи, чрез моите уши, моя ум или чрез истинско, действително участие в греха. Тоест отричам се, Боже, и се покайвам от всеки вид сексуален грях, нечистота, пожелание на очите, похотта на плътта. По-специално аз изповядвам следното: Всякакъв вид сексуални желания и апетити, които са незаконни и не според Твоята воля, всички сексуални копнежи, желания, които са забранени от Твоето слово, всякакви сексуални извращения, фантазии, лъст, пожелания, било то неща, които съм гледал по интернет, или по телевизията, или в списания или вестници, или на живо, аз се отричам и се покайвам за всичко това в мощното име на Исус Христос. Според Евреи 13:4 всякакви духове на нечистота и омърсяване на брачното легло. Аз по-нататък изповядам всякакви мръсни комуникации, мръсен език, който съм използвал/а, нечисти подигравки, шеги, нечиста музика, нечиста поезия нечиста литература, нечисти филми, порнография, всякакъв вид содомия, прелюбодейство, блудство, неморалност, масторбация, хомосексуалност и всякакви други подобни. Аз също изповядвам всякакви философии, религии и се отричам от тях, стил на живот, който прославя, промотира сексуално поведение или мисли, в слово, в дела, които са противни на стандарта, който Ти, Господи, си поставил в Твоето слово – Библията.

Аз също се отричам от всякакви такива философии, религии, изкуство, литература, медии, публични практики и отношения, които са противни на Твоето слово. Господи, аз Те моля Твоят Дух да ми открие всяка друга сексуална нечистота в моя живот, която аз съм извършил.

Отче, аз изповядвам и се отричам от окултно въвличане за мен, и за моите предшественици от двете страни на фамилията. Аз мразя сатана и неговите дела и всичко, с което той се противи на Тебе. И Господи, както той на Тебе, така и аз съм негов враг, според Псалм 139:21-24.

Лука 10:19 Твоето слово декларира: В Моето име те ще изгонват демони; Давам ви сила да настъпвате на змии и скорпии и власт над цялата сила на врага, и нищо няма да ви повреди.

1 Йоан 3:8 Исус дойде да разруши делата на дявола.

Деяния на апостолите 26:18 Да обърне хората от силата, властта на сатана към Бога.

„Аз приемам всички тези обещания и в името на Исус заповядам на сатана и всички негови орди и зли духове да напуснат моето тяло, ум, душа, емоции, воля. По-специално отричам се всякакви духове на сексуален грях (може да кажете например нещо по-специално, което е при вас, неща, които сте направили) и аз сега се отричам от принца на окултния секс и заповядам тези демони да ме напуснат, в името на Исус Христос, моя Спасител.

Галатяни 3:13,14 Христос стана проклет или проклятие на кръста, за да може благословението на Авраам да дойде върху нас.

Колосяни 2:14 Той взе проклятието от нас, и Той изтри греховете ни и ни освободи от проклятието на закона.

Аз декларирам всички проклятия върху моя живот, било то чрез мои грехове или на моите предшественици за разрушение в името на Исус, особено в областта на сексуалния грях и окултните дела. Също се отричам от греха на незаконно раждане, в името на Исус! Аз прокламирам освобождение от всички клетви, чародейства, които са били сложени върху мене, отричам се от тях, в името на Господ Исус Христос!

С това аз вземам обратно всяка територия, която по някакъв начин сатана е откраднал, било то в духа, душата или тялото ми и ги предавам та Тебе, Всемогъщи Боже. Скъпи Господи, нека да бъда използван за Твоята слава само. Аз искам да бъда под Твоя контрол и да бъда укрепяван всеки ден със силата на Святия Дух, включително в областта на сексуалните отношения и дарът, който си дал, така че от сега нататък да могат моите интимни сексуални отношения да бъдат използвани и да бъдат водени по Твоята воля. Аз също предавам на Тебе моите чувства, емоции, желания, искания, да бъдат мотивирани и контролирани от Тебе чрез Твоя Свят Дух (Римляни 12:1,2). Отдавам се и се предавам изцяло на Тебе, свободен от нечисти желания, свободен от грехове, свободен от проклятия, свободен от сатана, в мощното име на Исус! Римляни 12:1,2 И предавам тялото си в жертва жива, угодна на Тебе, като мое духовно служение. Нека брачното легло да бъде чисто и неосквернено. Нека тялото ми да бъде част от Твоето тяло, и да бъда един Дух с Тебе, но не да бъда едно с блудница, прелюбодейница, било то чрез физически контакт или контакт чрез медия.

Направи ме да живея свят и чист живот в името на Исус! И всяка сексуална верига, с която сатана ме държи, да бъде разрушена сега и завинаги. Искам да бъда свободен. Ти си казал: От каквото човек е победен, на него роб става.Господи, аз искам да бъда победен само от Тебе. Не искам да ме побеждава грехът, не искам да ме побеждава сатана. Искам само Ти да си над мене. В името на Исус Христос се предавам в дух, душа и тяло, и Ти отдавам цялата слава и хвала.

Амин!