Молитва за пробив

1324

Матей 18 глава казва, каквото вържете, тоест заключите. Ние ще вържем и заключим силите на тъмнината, които действат в живота ви и ще развържем или отключим хора, роднини, финанси, здраве, души. Това имаме власт казва да направим – да отключваме и да заключваме, да връзваме и да развързваме, да позволяваме и да забраняваме в духа. Правилната молитва, която дава отговорите е молитвата, която е с вяра, молитвата с власт.

Ако двама се съгласят да попросят нещо от Отца, ще им бъде дадено.

  В името на Господ Исус Христос, взимам контрол над всеки един от вас, взимам власт над силите на тъмнината, които застават срещу нас. В името на Господ Исус Христос аз взимам власт над тия сили. Отче, ние сме молим в името на твоя свят син Исус и моля те обещанията според Матей 18 глава да бъдат реалност и факт по време на тази молитва. Ние взимаме власт над началства и власти в небесни места, ние вземаме власт над демони, които функционират тука на земята. Взимаме власт над всяка сила на врага, според твоето слово, което казва –

Давам ви власт да настъпвате над змии и над скорпиони и власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди.

  Ние взимаме власт въз основа на Твоето слово и въз основа делото на кръста, защото Ти ограби началства и власти в небесни места, ограби ги от силата, ограби ги от правата им.

Така че в мощното име на Исус Христос, който е Господ и Божий син, ние връзваме всяко началство и власт, сила и господство и всеки нечист дух, който на небесно или на земно ниво функционира и действа против нас, против домовете ни. В мощното име на Исус Христос взимаме власт над тях и ги връзваме. Връзваме силите на тъмнината, които функционират срещу всеки един от вас, връзваме ги, заключваме ги в името на Исус, забраняваме им да функционират в името на Исус Христос. Всеки противен дух, който е застанал срещу нас, срещу семействата ни, срещу бизнес и работа, срещу служение, всеки противен дух, ние го връзваме в мощното име на Исус Христос. И в мощното име на Исуса Христа разрушаваме плановете на тези демонични сили, разрушаваме плановете им, целите им, разрушаваме делата им, защото е писано –

Затова се яви Божия  син да разруши делата на дявола.

  Ние прилагаме святата кръв върху себе си, прилагам святата кръв върху духа си, върху душата си, върху тялото си, върху емоциите, върху мислите, върху волята. Прилагам святата кръв върху семейството ми, прилагам святата кръв на Христос върху финансите ми, прилагам святата кръв на Христос, върху бизнеса и работата ми. Прилагам святата кръв върху служението ми към Бога, прилагам святата кръв върху всичко, което съм и всичко, което имам, в мощното име на Исуса Христа. Благодаря ти, Боже, за защитата в Исус.

Сега в мощното име на Исус Христос, освобождавам ангелски войнства. Виж Божието слово –

този ден те поставих над народите и царствата, Бог ни дава власт над царството на тъмнината, за да изкореняваш,

  В името на Исус, аз изкоренявам всяко растение, което е насадено в мене, в моя дом, в моята работа и бизнес, в моето служение. В мощното име на Исус Христос аз изкоренявам растенията на врага. Както Исус каза:

Всяко растение, което не е насадено от Исус ще се изкорени

  Така че ние го изкореняваме  в името на Исус. Всяко растение в тебе, което не е насадено от Бога, да се изкорени. Всякакъв дух, който се намира в теб и не е насаден в теб от Бога, нека се изкорени. В името на Исус, всеки дух, който е вкоренен в душата ми, в емоциите ми, във волята ми, в мислите ми, в тялото ми, в името на Господ Исус Христос, сега го изкоренявам, в мощното име на Исуса Христа от Назарет.

Да разоряваш

  Сега разоряваме всяко дело на врага, разоряваме всички дела на дявола в името на Исус Христос.

Да погубваш

  Погубваме делата на дявола в живота си.

И събаряш

  В мощното име на Исус Христос, събаряме всяка крепост в умовете си, всяка крепост в моя ум, всяка крепост в умовете на моите деца,  всяка крепост в умовете на моето семейство, всяка крепост в умовете на хората, с които работя, всяка крепост в умовете на хората, с които служа. Нека крепостите на Сатана да паднат в името на Исус Христос, както паднаха Ерихонските стени. Нека да паднат крепостите на врага. И накрая казва:

Да градиш и да садиш

  Господи, гради и сади в мен, гради и сади в дома ми, гради и сади в служението, гради и сади в бизнеса и работата ми, в мощното име на Исус Христос от Назарет. Слава на Бога!

В мощното име на Исус Христос, ние заставаме и конфронтираме всяка нечиста сила, всяка тъмна птица, която е изпратена в живота ни, за да краде, да разрушава и да убива. Всеки дух, който е дошъл в дома ни, в работата, в служението, за да краде, убива и разрушава в името на Исус Христос, ние го конфронтираме. Всеки дух, който е дошъл да краде, да разрушава и да убива в твоето тяло и в моето тяло, всеки дух на болест, на немощ, всеки дух, който краде, разрушава, който убива в емоциите, във волята, в ума ти, в мощното име на Исус Христос, всеки дух, който краде финансите ти, всеки дух, който разрушава семейството ти, разрушава бизнеса ти. В мощното име на Исус Христос, ние ги конфронтираме тия духове, заповядваме им вън от живота ми, вън от тялото ми, вън от душата ми, от емоциите ми, от волята, от ума, вън от семейството ми, вън от съпругата ми, вън от децата ми, вън от бизнеса ми, вън от служението, вън от църквата, в мощното име на Исус Христос, заповядвам ти, вън!

Ние конфронтираме всеки нечист дух, който краде, разрушава и убива в духа. Така че духовете на нашите роднини, които не са се обърнали към Господа и нашите близки, да се новородят. Всеки нечист дух, който е заслепил очите на нашите роднини, приятели, колеги, в мощното име на Исус Христос, ние му заповядваме да излезе. Нека люспите да паднат от очите на нашите роднини, нашите колеги, нашите приятели, нашите съседи, в мощното име на Исуса Христа. Нека люспите да паднат от очите и тези духове на лъжа, на духовна слепота, ние ги конфронтираме в мощното име на Исус Христос и заповядваме очите на нашите близки да се отворят, дух на откровение и мъдрост искаме за нашите близки, дух на откровение и мъдрост за нашите деца. Боже, дай им дух на откровение да видят Тебе, да видят наследството, да видят обещанията, да видят лицето Ти. Дух на откровение, в мощното име на Исус Христос Дай мъдрост, Господи, за децата ни се молим. Изпрати ангелите си за нашите деца да ги пазят във всичките им пътища според Псалм 91:19 и 11.

Никакво зло няма да те сполети, нито язва ще се приближи до шатъра ти 

  Господи Боже, в името на сина ти Исус, никакво зло да не ме сполети мен и дома ми, никаква язва да не се приближи до шатъра ни, до дома ни, до семействата ни, до всичко що сме и що имаме, никаква язва да не се приближи до шатъра ни. В мощното име на Исус Христос, заповядай на ангелите си за нас и за нашите деца да ни пазят във всичките ни пътища.

На ръце да ни вдигат, за да не би да ударим о камък ногата си. Да настъпваме лъв и кобра, да стъпчем млад лъв и змия 

  Власт и сила над силите на тъмнината те моля, Господи да ни дадеш.

В мощното име на Исуса Христа се молим за семействата ни, за съпруги, за съпрузи, за родители и за децата. Искаме децата да излязат от лапите на врага, отвори им очите, развържи умовете им, освободи ги от всяко чародейство. Конфронтирам всяко чародейство, умствен контрол и манипулация. В мощното име на Исус Христос, всеки дух на чародейство, умствен контрол и манипулация, ние конфронтираме и заповядваме да се махнат от нашите домове. Дух на чародейство, умствен контрол, манипулация, раздор, разрушение, дух на разрушение, конфронтираме в мощното име на Исус Христос да напусне домовете ни. Дух на разрушение напусни домовете ни. Дух на разрушение в бизнеса ни да напусне, в името на Исус.  Крадец и разрушител, който работи в бизнеса, който работи в работата ти, в мощното име на Исус Христос, ние го смъмряме. Същият дух на разрушение, който работи в църквите, в домашни групи, тоя дух на разрушение, разделение, разцепление го връзваме в името на Исус Христос. В семействата – разрушение на семейства, в мощното име на Исус Христос, ние връзваме тия специализирани духове, които работят срещу семействата, да се махнат, също духове, които изкушават, съблазняват. Всичко що изкушава и съблазнява, да бъде изкоренено в мощното име на Исус. Всичко що изкушава и съблазнява да се махне от очите ни, от ръцете ни, от лицето ни, от телата ни, от домовете ни, всичко що изкушава и съблазнява, ние го конфронтираме в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Така че развързваме духовете на членовете на семействата, развързваме душите им, умовете им, емоциите, волята, развързваме духовете на нашите деца, в мощното име на Исус Христос. Развързваме съпрузите си, съпругите си, развързваме родители си – майки и бащи, роднини и приятели, развързваме бизнеса си, развързваме работата в мощното име на Исус. Господ развързва работа, развързва бизнеса ти, развързваме църкви и служения в мощното име на Исус Христос и връзваме тия сили на тъмнината, които се противопоставят и конфронтират. Ние искаме да бъдем свободни.

Ако синът ни освободи, ние наистина сме свободни

  И провъзгласяваме тая свобода в мощното име на Господа Исуса Христа.

И сега Боже, нека Твоето царство да дойде, нека Твоята воля да бъде изпълнена в нас, както на небето, така и на земята, в мощното име на Исус Христос.

Вдигнете ръце, отдайте слава на Господа и благодарете за пробива. Моля се за пробив, искам пробив в семейството, в здравето, във физиката, в ума, пробив в емоциите, пробив във волята, в семейството, в децата, във финансите, в бизнеса, в работата, в църквата, в служенията. В мощното име на Исус Христос приеми твоя пробив, приеми твоя пробив! Изговарям пробив! Разрушаваме делата на дявола, разрушаваме ги, изкореняваме, събаряме, в мощното име на Исуса Христа. Динамис, динамитната сила, взривната сила на Святия Дух искаме, Господи, да взриви делата на дявола.

Затова се яви Божият син, да взриви делата на дявола 

  И Той го направи на кръста. В името на Исус има сила и мощ в кръвта на Исуса, има сила и мощ в кръвта на Господа. Нека Твоите ангели да се движат Господи, изпрати Твоите ангели Господи, изпрати Твоите войнстващи ангели, освобождаващи ангели, изпрати легиони от ангели до всички нас, активирай ангелите да слугуват, активирай ангелите да воюват в мощното име на Исус Христос. Искаме ангелска инвазия да има в семействата ни, в домовете ни, във всичко, което правим.

Искаме слънцето на правдата да изгрее с освобождение, с изцеление в лъчите си 

  Изпрати Твоето слово, изцелявай, освобождавай вързаните, освобождавай от гробовете.

Сега, тези които лежат в гробовете в мощното име на Исус Христос ви казвам – излезте от вашите гробове. Тези, които са вързани в смъртта, излезте от смъртта, в мощното име на Исус Христос, който е живота и възкресението. Тези, които са на постелки, тези които са на легла, тези които са на колички, в мощното име на Исус Христос ви заповядвам СТАНИ, СТАНИ И ХОДИ! ПРОСТО СТАНИ И ХОДИ. Този, който е парализиран, заповядваме на този дух на парализа, който парализира тебе, ума ти, живота ти, тялото ти, емоциите, волята, душата ти, в името на Исус Христос – парализа излез! Заповядвам на тялото ти да се движи, заповядвам живота ти да се промени, парализата да се отмахне. Стани, ходи, раздвижи се и приеми твоето чудо в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Коренът на болестта нека изсъхне, коренът на болестта да изсъхне в името на Исус. Ние проклинаме в името на Исус всеки рак, всеки тумор, всяка миома, всяка киста, проклиняме ги в името на Исус, не давайте плод до века. Спрете да тормозите Божиите хора. В името на Исус всеки дух на тормоз, който те мъчи, ние го конфронтираме в името на Исус, пусни Божиите хора ти заповядваме. Излез и пусни Божия народ в мощното име на Исус Христос! Всеки дух на тормоз, мъчение, излез в името на Исус! Пусни людете ми, казва Господ!

Благодаря ти, Господи! Призовете Господното име, да се отворят небесата, в името на Исус Христос! Дъждът на Святия Дух и ангелско посещение да имаме!

Амин!