Молитва за разрушаване на проклятия (от Дерек Принс)

1668

Молитва за разрушаване на проклятия

(от Дерек Принс)

„Господи Исусе, Ти Си Божият Син и единственият път към Бог. Ти умря на кръста за моите грехове и възкръсна от мъртвите. Ти Си моят Спасител. Изоставям бунта и греховете си и Ти се подчинявам. Ти Си моят Господ. Признавам греховете си и Те моля да ми простиш, особено греховете, излагащи ме на проклятие.

Освободи ме от последствията на всеки наследствен грях. Знаете, казва се в

Галатяни 3:13 Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво.”

Прощавам на всички, които са ме наранили – така както искам и Бог да прости на мен. Прощавам конкретно на ……………(кажи името на човека или хората, които са те наранили).”

Отхвърлям всяка връзка с каквото и да било окултно или сатанинско нещо (общуване с мъртви, подаване за мъртви, ходене при ходжи и екстрасенси, гледачки, врачки, баячки, магьосници, чародеи, медиуми, заклинатели, талисмани, хамалии, амолети, курбани, гледане на карти, гледане на кафе, боб, захарче, леене на куршум, разни окултни суеверни практики и пр., каквото и да е, ОТРЕЧЕТЕ СЕ И ИЗГОРЕТЕ ОТ ВСИЧКО ТОВА! Ако имаш книги или предмети, свързани с окултни практики или ритуали, изговорени думи върху тях, например очи, или картини, които прославят сатана, сувенири, предмети да спиритични сеанси и викане на духове чрез тях, чаши, кристални топки, пентаграми, също касети или дискове със сатанинска музика и пр. ИЗХВЪРЛЕТЕ И ИЗГОРЕТЕ ГИ. Контактни предмети – значи те служат за контакт, контакт с нечисти сили. Зад много такива предмети стоят демонични сили.

„Ако имам контактни предмети, вземам решение да ги унищожа. Отхвърлям всички сатанински претенции към мен и към семейството ми.

Господи Исусе, вярвам, че на кръста Ти пое върху Себе Си всяко мое проклятие –Галатяни 3:13. Небесни Татко, освободи ме от всяко проклятие в живота ми, в името на Божия Син Исус Христос! Сега чрез вяра приемам своето освобождение и Ти благодаря за него. Слава на Бога. Амин!