Молитва за разчупване на проклятие

1426

Продължавате да повтаряте молитвата след мен. Това е молитва за разчупване на проклятие:

„Отче в небето аз Ти благодаря, че изпрати Исус да умре за моите грехове.”
Повтаряйте след мен: „Вярвам, че Исус ме изкупи от проклятието на закона според Галатяни 3:13. Аз упражнявам своята власт и в името на Исус разчупвам всяко проклятие, което може да е върху живота ми, заради мои грехове или грехове на моите предци.”

Сега приятели, много ви моля силно да изповядате, не тихичко или на ум. Изповядайте с устата си, защото с уста се прави изповед и се спасява. Някой не ще да говори, мисли, че наум ще свърши работа. С уста се прави изповед и се спасява.

Кажи сега: „Разчупвам проклятията от двете страни на рода си до 16-то поколение от страна на баща ми и от страна на майка ми.

Разчупвам проклятието на бедност, мизерия, недоимък, в името на Исус да се разчупи! Отричам се от бедността. Христос стана беден с моята бедност, за да мога аз да бъда богат с Неговото богатство според 2 Кор.8:9.

Разчупвам всяко проклятие върху брака. Има наследствено проклятие върху брака – все разводи, разводи, разводи. Отричам се от наследствено проклятие върху брака ми. Няма да е както е било с майка ми, баща ми и т.н. в името на Исус!

Разчупвам всяко проклятие на психическа болест, било то шизофрения, депресия, или друго нещо, отхвърлям това нещо.

Отхвърлям всяко проклятие, което довежда до злополуки, проклятие на злополуки – отричам се в името на Исус! Доброполуки да има в името на Исус!

Разчупвам проклятието, което предизвиква спонтанни аборти. Това е много важно. В името на Исус отричам се от всички женски проблеми в мен и моя род. В името на Исус отхвърлям всяко болезнено кръвотечение, нередовен цикъл, безплодие, спонтанни аборти. Покайвам се и се отричам от всеки аборт, който е правен от мене или моя род, което е убийство. В името на Исус, умий ме Господи с кръвта Си. Обещавам никога повече да не го правя. Разчупвам проклятието на аборт и спонтанен аборт в името на Исус! И заповядвам духа на смърт да излезе от утробата ми.

Разчупвам всяко проклятие на хронично заболяване, болести и немощи.

Разчупвам всяко проклятие на  злоупотреба и насилие – жени, които са били изнасилени и малтретирани, момчета също, които са били изнасилвани и малтретирани. Отхвърляме това нещо, прощаваме на хората в името на Исус!

Разчупвам всяко проклятие на чародейство, идолопоклонство в рода ми. Отхвърлям идолопоклонството и всеки договор със сатана в моя род.

Разчупвам проклятие на похот и на отхвърляне. Отхвърлям сексуални грехове в името на Исус!

Разчупвам проклятие на провал.”

Аз Ти благодаря Господи Исусе, че Ти ме освобождаваш и благоволяваш в просперитета на Твоите слуги.

„В името на Исус заповядвам на всеки дух в моя живот, който не е от Бога, да напусне! Нямаш законно право да бъдеш в живота ми, защото аз вярвам в кръвта на Исус. Сега затварям вратата на живота си за теб. Заповядам на всички фамилиарни духове, които слизат по семейна линия, които са дошли по кръвен път, да си отидат, вън! Разчупвам всяко наследствено проклятие, разчупвам всички етнически проклятия върху себе си, било то циганин, българин и т.н. Разчупвам всички български проклятия, дошли по кръвна линия в името на Исус!”

Сега Господ ми припомня: Хвърлете мартениците – това не е от Бога мартеницата. Мартеницата това е като някаква хамалия, амолет.

„Дяволе, не те искам в живота си, аз съм дете на Бога. Ти нямаш право над живота ми. Аз съм благословен, а не проклет. Дяволе, ти трябва да напуснеш, защото не можеш да стоиш против моята воля. Моите грехове са простени. Исус ме е освободил. Аз сега вярвам, че освобождението ми принадлежи. Ще имам пробив, проклятията няма да ме задържат повече. Ще имам успех във финансите си, в брака си, във физическото тяло, ще имам успех в ума си,

(Тука Святия Дух ми показва нещо. Кажи: Не съм приел дух на страх, но на сила, любов и себевладеене или здрав разум. Боже, аз отхвърлям духа на страх в името на Исус и приемам духа на сила, любов и себевладение, и здрав разум. Ще имам здрав разум в името на Исус! Болният разум да си отиде, в името на Исус!)

И в служението си, защото вече не съм под проклятие, но съм под благословението на Господа, така че демони, напуснете, тръгвайте си, изгонвам ви в името на Исус!

Сега наведете глави и затворете очи и аз ще се моля за вас. Единственото нещо, което може да правите сега е като се моля за вас да поемате два-три пъти дълбоко въздух, да вдишвате и да издишвате. Много пъти казвам на хората, но те не го правят. Като ви го казвам, направете го,защото дух и дъх е една и съща дума и често пъти нечистите духове излизат с дъхът ви.

„Сега, в името на Исус заповядвам на тези демони да излязат от хората сега, моля се ангелите да дойдат сега, Боже. Нечисти духове, аз ви заповядвам да напуснете хората и освобождавам Божието слово срещу вас, освобождавам и помазанието на Святия Дух. Заповядвам на духовете на самоубийство, смърт, убийство, аборт, да си отиват в името  Исус! Заповядам на духовете на болести, немощи, хронически болести, вън! Включително рак смъмрям и заповядам да напусне. Умствени заболявания, вън! Умопобъркване и объркване на ума да напусне в името на Исус! Натрапчиви мисли да се махнат, в името на Исус!

Духове на бедност, да напуснат! Наследствена бедност, недоимък, магьосничество, да се махне в името на Исус! Магьосничество, чародейство, умствен контрол, вън!

Заповядвам на наследствените духове да се махат в името на Исус! Наследствени болести, вън от хората. Заповядвам на духа на похот, прелюбодейство, блудство, порнография, сладострастие, да напуснат в името на Исус! Всякакви такива духове, които са свързани със самозадоволяване, всичко това да напусни в името на Исус! Заповядвам да си тръгнете, да излезете и да напуснете, вън! Заповядвам на духове на сексуална нечистота да напуснат! Разчупвам проклятието на прелюбодейство и Ти благодаря Господи Исусе Христе за Твоята освободителна сила. В името на Исуса Христа Ти благодаря Отче сега за  Твоята освободителна сила върху хората, върху Твоите хора.

Вдигнете ръцете си и дишайте дълбоко и нека Божията сила да действа във вас, в името на Исус! Нека огънят Ти Господи да слезе върху хората. Секс, власт, контрол, манипулация, убийство, вън от хората, да напуснат! Езавел да напусне църквата също в името на Исуса Христа! Заповядваме Велзевул, Езавел, Левиатан, всичкото това го смъмряме и заповядаме в името на Исус да напусне Твоите хора сега. Нека Твоят огън да мине, Господи върху хората Ти в името на Исус Христос! Благодаря Ти за Твоето действие, благодаря Ти за Твоето действие, благодаря Ти за Твоето действие в името на Исуса! Благодаря Ти, Господи!

Слава на Господа!

Вдигнете ръце и Му благодарете.

Ако нещо става с някой, пишете ми, за да знам какво става.

Амин!