Молитва за следване на Святия Дух

1438

Слушайте. Както казва апостол Павел: размишлявай върху това, което ти казах, и Господ ще ти даде да разбереш всичко. Размишлявайте върху Божието слово и Господ ще ви даде да разберете всичко.

И нека да направим една молитва. Какво ще вземем за база за тази молитва. Ще вземем това, което сме говорили днес, като база за молитвата. Защото, след като Бог ни води да говорим за такива неща, нека пък и да се молим върху тези неща. Трябва да се научим да се молим върху самото слово.

Ще започнем отначало. Това е една основа (тематичната молитва) за нашата молитва. Всеки да се чувства свободен – ако искате седнали, ако искате прави, но искам да си отворите устата, това е много важно:

Римляни 10:10 Със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.

Така че, нека с уста да правим изповед и по възможност изповедта да не е шушукане, нека изповедта да е ясна, така че и вие да се чувате. Хубаво е като говорим Божието слово да се чуваме, хубаво е, като се молим да се чуваме, да си чувате гласа.

Римляни 10:17 Вярата идва от слушане, а слушането от Божието слово.

Изповядваш словото: По-велик е Този, Който е в мен, от онзи, който е в света (1 Йоан 4:4). И като го кажеш, това: „А, кой го каза това, за мен ли се отнася това, я пак да го кажа“, и сам себе си се окуражаваш. Може даже пред огледалото да го кажеш.

Така че, нека да започнем с тази молитва и всичко, което просим в молитвата, ще бъде към Отец и в името на Сина Му Исус Христос, Който е наш Спасител и наш Господ.

„Така че, Отче, ние заставаме в молитва пред Тебе да просим от Тебе, и Те моля да ни учиш според Римляни 8:26. Святи Душе, Ти ни учи, защото не знаем да се молим както трябва, но Ти говори и ходатайствай чрез нашите неизговорими стенания. Молим Те, Господи, Ти да говориш чрез нас, Ти да ни водиш, Ти да ин учиш в молитвата. Учи ни на Божието слово, учи ни как да четем и разбираме Божието слово, учи ни как да прилагаме Божието слово, учи ни как да използваме Божието слово като меча на Духа, учи ни, Господи, как да активираме ангелските войнства, в името на Исус!“

Тези, които искат, могат да повтарям молитвата след мен.

„В името на Исус, сега Те молим, Отче, според Деяния 1:8 Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух… Благодарим Ти за Святия Дух. Аз Ти благодаря за Святия Дух.“

Ако някой няма кръщение в Святия Дух, нека да го приеме Святия Дух.

„Нека Твоята църква, Господи, да бъде въоръжена с присъствието на Святия Дух – всеки един от нас да бъде въоръжен, да бъде облечен със сила отгоре. Благодарим Ти за обличането със сила отгоре. И сега Те молим Святия Ти Дух да изпълва нашите мисли с Твоите мисли, защото Твоето мисли не са като нашите мисли. Изпълвай умът ми с Твоите мисли. Искам Христовия ум, искам Христовото слово да изпълва умът ми. Нека Твоето присъствие да бъде и в моите емоции. Искам Твоите чувства и емоции да ме завладеят, Господи. Искам Твоята любов, радост, мир да ме завладеят. Дълготърпение, благост, милост, милосърдие, себеобуздание, вярност…. – искам плода на Духа да бъде в мен, Боже. Не делата на плътта, а плодът на Духа да бъде в мене. Искам волята ми да бъде подчинена на Твоята воля. Не моята воля, но Твоята воля. Да подчиня моята воля на Твоята. Помогни ми, Господи, да подчиня моята воля на Твоята воля. Да дойде Царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Моля Те, моите устни да говорят Твоето слово. Моля Те, Твоят Дух да говори чрез моите устни. Твоето слово да говоря чрез моите устни и Те моля Твоят Дух да действа чрез мене. Нека дарбите на Святия Дух да ес освобождават чрез мен, да се освобождават чрез църквата, в името на Исус.

Ние изповядваме, че Ти си Господ, че Ти си Бог. Ти си моят Господ, и Ти си моят Бог. Днес обявяваме Исус Христос за Господ и Бог на моето сърце. (Нека да го изповядаме): Исусе, Ти си Господ, Ти си Бог на моето сърце. Ти владей в сърцето ми, Ти владей в тялото ми, Ти си моят Господ, Господ Исус. Днес обявявам Исус за Господ на моя дом, Господ на моите деца. Исус Христос е Господ на дома ми. Ние всички сме Твои деца и слуги, но Ти си Господ на дома ми. И всеки друг дух, който иска да господарува в моя дом, аз го смъмрям в името на Исус! Исус Христос е Господ на дома ми, прокламираме го. (Даже може да си го напишете в къщи и да го сложите и да се подпишете, че Исус Христос е Господ на дома ми.)

Исус Христос – Господ на служението ми. Исус Христос – Господ в църквата. Исус Христос – Господ в работата ми и в бизнеса ми.“

Да, съгласни ли сте тука в църквата Исус Христос да е Господ? (хората казват: Да). Някой да има проблем с това и да иска някой друг да е господ тука? Добре, в съгласие искаме Исус Христос ад бъде Господ в църквата – установен, трайно, стабилно в църквата – Господ, седнал на трона в тази църква и в този град, и сред българите в този град. Исус Христос, и сред българите в този град. Исус Христос да бъде Господ в сърцата на всички българи в Лондон. Всеки един българин, всяко сърце да се подчини под господството на Исус Христос.

„Благодарим Ти, Господи за нашето новорождение. Благодарим Ти, че сме ново създание, но в човек в Христа Исуса.“

Кажи: „Аз съм нов човек, новороден човек, аз съм Божие дете, възкресено от смъртта, възнесено в позиция на власт и сила. Намирам се в Христа в небесни места. Духът ми е в Христа в небесни места, седнал съм в Христа в небесни места. Благодаря Ти, Боже, че Ти си възкресил духът ми, благодаря Ти, че си ме направил Божие дете, благодаря Ти, че съм възнесен в небесни места в Христа Исуса в позиция на власт и сила. Цялата сила на врага е под нозете на Исус и цялата власт си ни дал над началства, власти и сили. Благодяря Ти, святи Боже.

Учи ме, помагай ми, укрепи ме във вяра, изпълни ме с вяра в името на Исус!

Моля Те, дай ни откровение върху Твоето небесно царство, откривай ни. Нека Твоето царство да бъде в мен, нека Твоето царство да бъде в дома ми, в църквата. Ти си моя Цар. Исусе, Ти си нашия Цар. Нека да дойде Твоето царство както на небето, така и на земята, да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята. Благодаря Ти, Господи.

Господи, моля Те за Твоите ангели, изпращай ангелите Си, заповядай на ангелите Си за нас да ни пазят, да ни защитават, да ни слугуват. Заповядай на ангелите Си за децата ни, за семействата ни, за родителите ни, заповядай на ангелите Си за нас да ни пазят във всичките ни пътища. Имаме роднини в България – заповядай на ангелите Си за тях, да ги пазят във всичките им пътища. Заповядай на ангелите Си да ни носят, за да не би да ударим о камък ногата си. Никакво зло няма да те сполети, нито ще се приближи язва до шатъра ти (Псалм 91:10). Молим Те, Господи, това слово да бъде вярно за нас.

Псалм 91:10 Никакво зло няма да те сполети, нито ще се приближи язва до шатъра ти. Господи, нека никакво зло да не се доближи до нас, до децата ни, до семейството ни, никакъв грях, никакъв демон да не се приближи, никакво злощастие, никакви инциденти да нямаме. Пази ни от инциденти, пази ни от зли човеци, пази ни от зли духове. Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят във всичките ти пътища, на ръце да те носят, да не би да удариш о камък ногата си. И Те моля, дай ни да настъпваме на лъв и аспид, на млад лъв и змия, да стъпчем главите им. Давай ни власт над тези сили на врага, да побеждаваме в личния си живот. Укрепявай ни, Господи. Нека да не отслабне вярата ни, но да ес укрепва. Придай ни вяра, Господи. (Нека да викаме към Господа): Придай ни вяра, Господи, искам вяра, силна вяра, синапеното зърно на вярата, постоянна вяра – вяра в Бога. Вяра в Божието слово, не в обстоятелствата.

Помогне ме да отклоня погледа си от проблема, и да поставя погледа си върху словото Ти; помогне ме да отместя погледа си от проблема, от планината и да поставя погледа си върху Господа. Помогни ми да отклоня погледа си от грижите и да поставя погледа си върху Господа, върху словото. Помогни ми да възложа всяка грижа на Тебе, и дръж погледа ни към кръста. Ти си моя Господ, Ти си моя Помощник.

Благодаря Ти за Святия Дух. Святият Дух е мой Бог, Святият Дух е мой Господ, Святият Дух е мой Утешител. Святи Душе, Ти си моя Помощник, Ти си моя Приятел, Ти си Бог, Който е винаги с мене. Аз Ти благодаря за Твоето присъствие, за това, че никога не ме оставяш сам. Благодаря Ти с вяра, че Ти никога не ме оставяш. Дори, когато си мисля, че съм сам, Ти си с мене. Научи че да ходя с Теб. Научи ме да общувам с Теб, научи ме да пребъдвам в Теб, и Ти в мен. Научи ме да Те следвам. Святи Душе, научи ме да Те следвам. Научи ме да чувам гласа на моя Пастир, научи ме да разпознавам гласа на моя Пастир и да Му се подчинявам във всичко.

Благодарим Ти за Твоята сила, благодарим Ти за Твоята любов. Помогни ми да се приближавам към Теб, и Ти се приближавай към мен. Ти си моя сила – Господ е моя сила. Господ е моя канара, Господ е моя крепост, Господ е моя защита, Господ е мой щит, Господ е моята победа, Господ е моя мир, Господ е моето спасение, Господ е моето изцеление, Господ е моето освобождение, Господ е моето благословение, Господ е всичко за мен. Ти си моя ключ за всичко. Отключи заключените врати, защото Ти имаш ключа, и заключи всяка врата на дявола в живота ми, в семейството ми, в църквата, заключи всяка врата на дявола. Отключи всяка врата, която е била залостена.

В името на Исус, пробив, пробив, пробив… Да се строшат бариерите, да се разкъсат веригите. Огънят на Святия Дух да дойде, Боже – изпълни ни със Святия Дух и с огън. Огън, огън, огън!

Благодаря Ти за дара на молитвата. Словото Ти е огън. Благодаря Ти и за дара на словото. Молитва и слово. Научи ме да пребъдвам в молитвата, постоянно ад ес моля, непрестанно да се моля в Духа. Духът ми да пребъдва в молитва, духът ми да пребъдва в словото – Словото и молитвата.

Направи ме да бъда силен, Господи. Не искам Господи, да съм слаб, не искам да бъда победен, не искам да ме побеждават враговете.

Ти, страх, не те приемам, отхвърлям те на база на Божието слово: Не съм приел дух на страх, и не приемам дух на страх. Дух на страха, аз ти заповядвам в мощното име на Исус, вън от моето сърце, вън от моя живот, махай се, махай се, махай се, вън, не те искам, и никога не се връщай. Никакъв страх. Кажи: Дух на страх, вън, вън, вън! Искам дух на сила, Боже дай ми дух на сила, дух на любов – Божията любов. Изпълни сърцето ми с агапе любов, и дух на себевладеене – изпълни сърцето ми. Всеки страх да се махне – срах от подлудяване, страх от смърт, страх от тъмнина, страх от бъдещето, страх от излизането, страх от животни, от какъвто и да е страх, в името на Исус ти заповядам, махни се от живота на хората. Всеки страх да напусне!

Изпълни ме, Господи, със смелост, изпълни ме с дързост, изпълни ме с Твоята вяра. Съмнението, колебанието, неверието и страховете да се махнат от мен в името на Исус, не ги искам. Боже, изпълни ме с духа на вярата – дух на вяра в сърцето ми. О, дух на вяра, изпълни сърцето ми. Божията вяра искам, вярата на Бога в сърцето ми. Искам тази вяра, която мести планините. Искам дарбата вяра, духът на вярата, вярата, която мести планини в името на Исуса Христо! Искам Божията вяра, Христовата вяра и Христовия мир. Искам мир, Боже. Ти даваш мир, Исусе, Ти даваш мир. Искам Твоят мир в сърцето ми. Искам Твоят мир да ме води, Твоят мир да ме управлява. Искам Твоят мир.

Всяко безпокойство, притеснение, грижи възлагам на Христа.“

Кажи сега конкретно грижите си и безпокойствата си, вземи ги символистично и ги дай на Христос.

„Грижи, притеснения, безпокойства, предавам на Христовия кръст – („Как ще се омъжа?“; „Как ще се оженя?“; „Къде ще живея?“; „Какво ще работя?“; „С какво ще се храня?“; „Какво ще стане с бъдещето ми?“; „Какво става с България?“; „Какво става с роднините ми?“). Всяка безпокойство и притеснения слагам на кръста в името на Исус! Всяка наша грижа възлагаме на Тебе, защото Ти се грижиш за нас. (Кажи Му): Всяка моя грижа възлагам на Теб, защото Ти се грижиш за мен. Всяка моя грижа и притеснения давам Ти ги, Господи. Уморих се, Господи, уморих ес от тези грижи да ги нося, уморих ес от тези проблеми да ги нося, давам Ти ги, дай ми Твоя мир. Така или иначе сам не мога да се оправя, давам Ти ги с радост, дай ми Твоят мир, дай ми Твоята радост. Искам от Тебеправда, мир и радост в Святия Дух. Искам плода на Духа в себе си.

В името на Исус, всички тези поднебесни сили ги връзваме. Вие сили на тъмнината, които оперирате срещу мен и домът ми, срещу служението, срещу църквата, вие демонични сили, които не ви виждаме, но знаем, че оперирате, ние ви връзваме в името на Исус в единство, с тройното въже, което не се къса лесно. Връзваме ви, и развързвам себе си, развързвам децата си, развързвам родителите си, развързвам всеки един от вас, в името на Исус! – развързване ума, развързване на емоциите, развързване на волята, развързване на духа, развързване на тялото, развързване от болести, развързване от немощи, развързване от всякакво зло. В името на Исус нека тези сили да бъдат арестувани, Господи. Арестувай ги, Господи, и ги прати там, където трябва да отидат.

Дяволе, аз не се съгласявам с тебе, не ти давам място. Гоних враговете си и ги стигнах, и не се върнах, докато не ги довърших (Псалм 18:37).“

Кажи така: „В името на Исус, ще гоня враговете си, ще ги стигна, и няма да се върна, докато не ги довърша.“ Кажи го решително: „Ще гоня враговете си, ще ги стигна, и няма да се върна, докато не ги довърша, в мощното име на Исуса Христа. Така че вън, в името на Исус!“

„Благодаря Ти, Господи. Освобождението идва, духовният климат се освобождава.

Всяка душевна връзка, с която врагът ни е вързал, нека да се разкъса. Всяка демонична, душевна връзка да бъде разкъсана. Искам да имам връзка с Бога. Искам духът ми да бъде свързан с Бога. Всяка връзка, с която сатана ме манипулира и контролира да се разкъса. Всяко взаимоотношение, с което сатана ме контролира и манипулира да се разруши в името на Исус! Да се освободя, в името на Исус!

Отхвърлям духове на контрол, манипулация, чародейство, на Езавел, отхвърлям ги, вън от живота ми! Не искам никой да ме манипулира и контролира. Където е Духът на Господа, там е свобода. Искам господството на Святия Дух. Ела Святи Душе, Ти господарувай в моя живот. Тези духове на контрол, манипулация, чародейство, на Езавел, вън, вън, вън! Всяка верига, която сте сложили върху живота ми, върху семейството ми, върху работата ми, върху бизнеса, върху църквата, върху каквото и да е, всяка такава верига да се разруши сега в името на Исус!!! И в единство, според Матей 18:18, връзваме и развързваме в единство; 19-ти стих – искаме единство; 20-ти стих – събрани сме в единство, в името на Исус. Всеки нечист дух, където и да се намира, всеки нечист дух, който се докосва до живота ми, слушай словото на Господа: Махай се от живота ми не само сега, но завинаги, в името на Исус, вън! Нека огънят на Святия Дух да падне, и според Псалм 35 – ангел Господен да ги гони. Вие, нечисти духове, ангел Господен да ви гони в името на Исус! Алелуя!

Всяка сила в поднебесната – началства, власти, духовни сили на нечестието не ви давам да имате никакъв контрол над нас. Ние ви връзваме. И тези демони, които са на земно ниво, връзваме ви и ви изгонваме в името на Исус! Разкъсваме вашите вериги.“

Псалм 149:6 Хвала ще бъде в устата им и меч остър от двете страни в ръцете им. Кажи: „Хвала на устата ми и Божието слово в ръцете ми. Аз ще воювам с хвала в устата ми. Не с роптание, а с хвала в устата ми. Отхвърлям роптанието, отхвърлям оплакването ми. Хвала в устата ми, меч – Божието слово, в ръката ми. 7. За да въздавам възмездие над силите на тъмнината, 8. да ги връзвам с вериги. 9. Тази чест принадлежи на нас.

Благодарим Ти, Господи. Победа, победа, победа чрез кръвта на Исус, победа чрез името на Исус, победа чрез Духа на Господа, победа чрез вяра, победа чрез словото, победа, в името на Исус!!! Отдаваме Ти славата и хвалата Отче, в името на Исус!

Огън, огън, огън в името на Исус в дух, душа и тяло – освещение. Всяка тъмнина, която е в мен, искам да стане светлина. Никакво тъмно място в мен. Искам пълно освещение в духът ми, в душата ми, в тялото ми. Пълно освещение. Умът ми да е осветен чрез кръвта на Христа. Волята ми осветена, емоциите ми осветени. В името на Исус да бъде светлина в мен, в домът ми, в децата ми (внуците) – светлина в децата ми и за бъдещите ми деца. Светлина да бъде, светлина да бъде, светлина да бъде!!! Светлина в родителите, в съпругите, съпрузите и бъдещите съпруги и съпрузи. Да бъде светлина.

Дай съпруги и съпрузи, Господи на тези, които нямат в името на Исус. Да се развържат връзките, които ги държат. Изпрати Ребека, изпрати ангелът Ти да доведе Ребека, и Ребека също я изпрати, в името на Исус! Нека да се разруши робството на самотата и отхвърлянето в името на Исус!!! Никой да не е самотен.

Мощно присъствие – 24 часа в денонощието в живота ни, Господи. Ходене във вяра – научи ме да ходя с вяра, не с гледане, а с вяра. Научи ме да воювам с вяра. Научи ръцете ми да воюват с Божието слово. Господи, направи ме воин.“ Нека да кажем: „Искам да бъда воин на Христа. Направи ме воин, научи ме да воювам, научи ръцете ми да воюват и да побеждавам в името на Исуса Христа.

Аз се моля за излизане от Египет, мразя Египет, не искам Египет, Египет: мразя те, искам да изляза от тебе. Искам да изпратиш Божиите ангели в името на Исус, да имам свобода в Египет. Има свобода в кръвта, има свобода в кръвта, има свобода в кръвта и излизане от Египет. Излизане от дома на робството. Отвори затворническите килии, Господи!!! Портите на смъртта да се отворят, да излезем от затворническите килии в името на Исус! Излизане от дома на робството. Слава на Божието Агне. Благославяме кръвта, благославяме кръвта, благославяме кръвта на Господа Исуса Христа, и прилагам тази кръв в дух, душа и тяло върху мен, семейството ми, служението ми, работата ми, върху бизнеса, върху църквата. Излизане, в името на Исус, ние вече не сме роби. Излизане със семействата си, с децата си. Израел не излязоха сами, излязоха с децата си, излязоха цели семейства. Слава на Бога. Излизане със семействата си, излизане от мизерията, излизане от дълговете, излизане от Египет в името на Исус! Излизане с богатството на Египет, златото и среброто на Египет, златото и среброто на света да дойде в църквата, в Божиите храмове. Слава на Бога! Излизане от робството, от дома на робството.

Знамения, чудеса и велики дела искаме, Господи. Искаме духът на Мойсей и огнения храст – Божието присъствие и да излизаме със силата на Бога с чудеса и знамения. Нека кажем: В името на Исус, аз и моя дом излизаме от робство. Не, не излизам сам, но с целия си дом излизаме от Египет. Не оставям в Египет нито децата си, нито съпруга си, нито съпругата си, който и да е, не оставям никой, излизам с дома си. Кръвта на Исус да бъде върху целия ми дом. Излизаме от дома на робството в името на Исус. Свобода, свобода, свобода чрез кръвта на Христа!!!

О, пустинята, Господи, тази моя плът, плътското естество, греховното естество да бъде разпнато. Тука се моли за личното, аза, егото – пожеланието на очите, похотта на плътта и тщеславието на света. В името на Исус разпъвам тази плът. Предавам моята плът, предавам моето тяло в жертва жива, угодна на Бога като мое духовно служение. Давам на олтара моята плът, и не искам да слиза от олтара. Разпъване на плътта, очистване от греха, очистване от пороци, очистване от всяко зло.

В името на Исус, кръвта Ти, Господи върху нас, Духът Ти, Господи, да ни изпълва.Галатяни 2:20 Съразпнах се с Христос и вече не аз живея, но Христос живее в мен, и животът, който живея, живея го с вяра в Божия Син, Който умря за мене, предаде Себе Си за мене. Разпнах се с Тебе, Господи.

В името на Исус дай ми сила да издържа на атаките на лукавия, дай ми сила да победя, да издържа изпитите. Както Аврам издържа, да издържа всеки изпит.

Дай ми Господи, да се храня с Твоето слово. Научи ме да се храня с Твоето слово, да уповавам на Божието слово. Не на очите си, а на словото; не на обстоятелствата, а на словото; да уповавам на Словото Божие. Нека словото да стане основа на живота ми в името на Исус.

И накрая, дай ми да премина през река Йордан – реката на веселието. Реката, където Йоан видя гълъба. Да минем през тази река ,да видим Твоето присъствие. Твоето присъствие да стане осезаемо – проявено, изявено. Господи, слушали сме много, но идва време, когато искаме да видим: покажи ни Твоята слава. Ти си казал: Повярвай, и ще видиш Моята слава. Ето, вярвам, и нека видя Твоята слава. Вярвам, и нека видя възкресенската Ти сила. Вярвам, и нека видя преминаването ми през река Йордан.

И влизаме в Обещаната земя, в обещанията – обещанията Ти да станат реалност.

Нека Твоят мир да бъде в моето сърце. Моята почивка – в Твоето сърце. Нека Твоят мир да бъде и в дома ми, в служението, в семейството, в работата ми. Да бъда в Твоята почивка и в Твоята победа. Дай ни победа. Имаме победа чрез кръвта на Исус! Имаме сила, имаме власт, имаме изобилие, имаме снабдяване – Иеова Ире (Господ вижда, Господ ще промисли, Господ снабдява).

Кажи: Господи, аз Те приемам като Иехова Ире – Господ, Който вижда всичко, Господ снабдява всичко. Доверявам Ти се. Ти виждаш и снабдяваш. Всяка моя нужда от Твоето богатство в слава в Христа Исуса е снабдена. Възлагам всяка нужда.“

Ето, сега вярвам, че Бог ме води да разрушим оковите на бедността. Дигни ръце, и така все едно е Божието слово – меча на Духа и кажи: „В името на Исус аз разкъсвам оковите на недоимък и бедност в моето семейство, разкъсвам оковите, въз основа на жертвата на кръста, в името на Исус! Изобилие! Изповядвам обещанието на Аврам: Ще те благословя, и ще те направя за благословение. Господи, благослови ме и ме направи за благословение до краищата на света, в името на Исус!

Благодарим Ти, Господи, за победата – победа над смъртта, победа над болестите. Отхвърлям болестите. Болест, ти си ми враг, аз не те искам и ти заповядвам, вън от дома ми и да не се връщаш вече. Вън от дома ми, вън от дома ми. Демон, ти си мой враг, вън от дома ми, не те искам, вън от дома ми!!! Всеки един дух, който блокира прогреса на моето същество, блокира прогреса на църквата, блокира прогреса в национален аспект, всеки дух на блокаж, в името на Исус ние заставаме срещу тебе и ти заповядваме, вън, махай се, ти си победен, Исус те победи, вън от живота ми, вън от семейството, вън от децата, вън от работата ми, вън от църквата, и никога не се връщай повече.

О, благодарим Ти, Господи, за победата чрез Духа Ти. Разчупване, разчупване – направо се променя духовния климат. Ние не го виждаме, но то става. Бесове хвърчат наляво и надясно, окови се разчупват, ангелите на Господа са тука навсякъде, Духа на Бога се движи Слава на Бога. Алелуя! Въздуха мирише на победа, огнени коне и колесници тука обикалят навсякъде. Слава, слава, слава на Господа. Имаме победа в Христа. Алелуя! Атака. Имаме победа!

Имаме победа, ооо, имаме победа,

Имаме победа в Господа.

Алелуя!/2 Имаме победа в Господа.

(песен)

Честито, имаш победа! Имаме пробив. Пробив, пробив, пробив. Алелуя!

И нека кажем: „Исусе, обичаш ме, аз знам,

Исусе, с Теб ще съм докрай,

Избави ме от мръсната кал,

Постави ме на канара, сега аз знам:

Аз Те обичам, Ти си ми нужен,

Каквото и да стане с Теб ще съм докрай.

Спасител, най-добър Приятел,

Ще Ти се покланям докато съм жив.

(песен)

Издигам Твоето име, благодаря Ти днес:

„Благодаря Ти днес, за победата н кръста,

за Твойта ценна кръв, за възкресението.

И сега искам да ви кажа нещо: Това, което става е прекрасно, в момента има отворено небе. Ти се прибираш на отворено небе. Не позволявай на врага да го затваря с огорчения, с неверие. Защото някои ще бъдат отново атакувани, но ти го очаквай. О, аз те очаквах да дойдеш, вън, в името на Исус! Знаех, че ще дойдеш, но няма да те допусна в името на Исус! Атака.

Има ли войни тука, искам да видя. Я си вдигни ръката. „Войни, мирно! Атака!“ Слава на Бога!

Искам да ви кажа: Съпротивете се на него, стоящи твърди във вярата. Амин. Като дойде, се съпротивлявате. И продължаваме нататък. Бог върши нещо от словото. Това (Духът да се движи с такава сила, нещо става, аз го виждам. Слава на Бога.

И така, поздравете се един друг в името на Господа. Слава на Господа.