Молитва за спасение на душата

1894

Ако си човек, който за първи път идва на такова богослужение, или никога не си преживявал новорождение, това е за теб. Бог иска да знаеш някои неща и аз сега ще ти ги кажа:

№1 – Ти си грешник и не можеш да спасиш себе си.Искам да обърнеш внимание на това. Не просто си съгрешил тук и там, но ти си грешник и не можеш да спасиш себе си. Всеки един от нас, роден на тази земя е грешник е в позиция на грешник. Римляни 3:23 казва: Защото всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Всички съгрешиха. Който казва, аз съм добър човек, но не пред Бога. Така, че първото е да осъзнаеш, че си грешник и второ – ти не можеш да спасиш себе си, имаш нужда от Спасител. Човек, който се дави има нужда някой да му подаде ръка.

№2 – Приемането или отхвърлянето на Бог (Исус Христос) определя твоята съдба.Казва се в: Йоан 3:36 Този, който вярва в Сина има вечен живот, този, който не вярва в Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него. Божият гняв е върху този свят. Евреи 2:3 Как ще избегнем, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение – ако избегнем едно толкова велико спасение. И сега, твоето приемане или отхвърляне определя съдбата ти – дали ще приемеш Исус – Божият Син за твой Господ и Спасител.

№3 – Ти трябва да се покаеш от твоите грехове, да ги изповядаш и да ги оставиш. Трябва да се покаеш от твоите грехове, което означава: 1-да осъзнаеш греха си. Основният грях 1-во е неверие в Бога и в Сина Му Исус и 2-ро – бунт. Това е най-основният грях – неверие и бунт. Ти трябва да осъзнаеш греха си, да изповядаш греха си и да оставиш греха – това се нарича покаяние. Както казва Божието слово в Притчите: Който крие греха си няма да успее, но който го изповяда и остави ще намери милост. Казва се в: 1 Йоан 1:9 Ако изповядваме греховете си Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.

№4 – Исус Христос вече е платил цената за твоето спасение и за вечния ти живот. Златният стих на Библията казва: Йоан 3:16 Защото Бог толкова възлюби света, че предаде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Исус Христос плати цената на кръста за твоя грях, за твоята смърт, за да ти донесе спасение, прощение и вечен живот.

И така да обобщим: №1 – Ти си грешник и не можеш да се спасиш. №2 – Приемането или отхвърлянето на Господ Исус Христос определя твоята съдба. №3 – Трябва да се покаеш за греховете си, да ги осъзнаеш, да ги изповядаш и оставиш и №4- Исус Христос вече е платил цената за твоето спасение и за вечния ти живот.

Така че какво остава – Приеми Исус Христос като твой Господ и Спасител, единственият спасителен път от Бога; Повярвай, че Той е Синът на Всемогъщият Бог и Неговата кръв ще те умие и очисти от всеки грях. Ще бъдеш новороден и ще получиш вечен живот.

И сега нека да се помолим накрая. Да кажем:

„Святи Боже, в мощното име на Исус Христос аз се моля и прося: Прости, Боже, на мене грешника. Аз признавам, че съм грешник пред Теб, признавам, че не мога да спася себе си и имам нужда от Спасител. Признавам, че Исус Христос е Сина на Всемогъщият Бог, Който умря, беше погребат и възкръсна от смъртта. Той умря за моите грехове, но възкръсна от смъртта. Приемам Исус Христос за мой Спасител и мой Господ. Аз вземам решение и се покайвам от греховете си, осъзнавам ги, изповядвам ги и ги оставям.”

Можеш сега да изповядаш пред Бога най-основното бреме, което имаш върху себе си, най-основните грехове, които имаш върху себе си, и след това допълнително изповядай всичко, което Святият Дух ти припомня. Но сега кажи:

„Боже прости ми това, което ме прави грешник, прости ми това, което аз не мога да си простя, че съм направил в живота, прости ми, Господи, прости ми. Боже, спаси ме, прости ми, измий ме със святата кръв на Исус Христос, направи ме нов човек, направи ме Божие дете и ми дай вечен живот. Аз искам Ти да бъдеш мой Баща и аз Твое дете и да бъда с Тебе винаги и завинаги. Сега се предавам в Твоите ръце в дух, душа и тяло и вземам решение да живея за Тебе и да бъда верен на Тебе завинаги в името на Исус Христос! Благодаря Ти за новорождението и за вечния живот. Амин!”

Слава на Тебе, Боже.