Молитва за спасение на нашите близки

1527

Имам слово не съм го говорил това слово относно повярването на нашите близки. Искам да ви дам един стих за това. 

ІІ Коринтяни 4:3,4 Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват за тия, невярващите, чийто ум богът на този свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, който е образ на Бога

6. Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето Исус Христово 

  Молете се на Бога. Трябва да направите духовно воюване за вашите съпрузи и близки, защото техния ум е покрит и заслепен от бога на този свят, който е Сатана. Това е сатанинско действие и се молете това заслепяване да се махне от ума им, за да могат да им се отворят очите на техния ум, очите на сърцето, на ума да се отворят и да видят светлината на славното благовестие на Христа.

В името на Исус, заповядваме на тази тъмнина, на това заслепяване да се отмахне от съпрузите, от близките, от роднините в мощното име на Исус Христос, за да може светлината на благовестието да ги озари. Благодарим ти, Господи, в името на Исуса Христа.

Още един стих искам да ви покажа, ІІ Кор.Той е за роднините. В 10-та глава се казва, че “ние не ходим по плът”, после се казва:

ІІ Коринтяни 10:4 Защото оръжията, с които воюваме не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости

  Говори за крепости, сега виждате, че събаряме мисли, т.е.,крепостите са мисли, които са поставени от Сатана в умовете им. В името на Исус, събаряме тия крепости, които са в умовете на близките ни, роднини, за да може да познаят Исус Христос. Алелуя.

Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога 

  Познанието на Бога е необходимо. В името на Исуса Христа.

Още един стих сега Господ ми показа, трябва да се подчиняваме на Бога. Ето го този стих, вземете го за вашите роднини.

Затова аз като чух за вярата ви в Господа Исуса Христа и за любовта

ви към всички светии, непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си 

  Споменавайте роднините в молитвите.

Ефесяни 1:17 Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славния Отец ви даде Дух на мъдрост и на откровение, 

  Молете се за мъдрост и откровение, да им даде Господ, да им открие.

за да Го познаете и да просвети очите на сърцето ви, 

  Ето това можете да използвате за модел за молитва за вашите роднини. Виждате дух на мъдрост, дух на откровение да им даде, за да познаят Господа. Просветли очите на сърцето им, защото някои са закоравели. Да махне каменното им сърце, Господ да им даде чувствително сърце.

да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство 

  Да познаят наследството на вечния живот. Това е превъзходен пасаж. Тези три стиха ги вземете за вашите роднини, вземете ги като слово на мъдрост за вашите роднини и ги използвайте като база, като основа на вашите молитви и се молете върху тях. Святият Дух да ви води как да ходатайствате и се молите за вашите роднини.

Помнете, че ходатайствената молитва трябва да бъде основана върху Божието Слово. Ето така, взимате стихове под ръководството на Святия Дух като основа за вашата молитва. Изповядвате словото пред Господа и припомняте Словото на Господа и воювате със Словото на Господа, за да могат тия крепости в умовете да бъдат удряни, удряни и да паднат, за да може тази слепота на сърцата просто да се отмахне и да прогледат. Прогледни в името на Исус, нека очите им да се отворят, в името на Исуса Христа. Очите на сърцето, очите на ума им, тая слепота да се отмахне в името на Исуса Христа. Да прогледат и да повярват.

И още един съвет – никой пророк не е признат в собствения си дом. Когато някой пророк в собствения си дом продължава да настоява, ефекта е обратен – отблъсква хората. Затова най-доброто нещо е да молим Господ – Господи, изпрати пророка, който трябва да говори на моя съпруг или изпрати пророк, който да говори на моя роднина Божието Слово, така че той да повярва. И Бог ще изпрати служителя, човека, ангела, който трябва да му говори. Пратеник от Господа ще му изпрати. Така, че чакайте от Господа и молете се Той да ви даде подходящия човек.

И още един съвет – имате две ръце, когато сте в къщи сами, полагайте ръце в името на Господа Исуса Христа – на възглавница, на одеяло, на легло, на чаршафи, по стените, по мивките – навсякъде. Аз съм го пробвал това нещо, работи. Господ действа, помазанието действа.

На болни ще полагат ръце и те ще оздравяват, 

  Обаче, можете да полагате ръце на всичко, всяко нещо поема от помазанието на Святия Дух. Както виждате, дрехите на Павел поемаха помазанието, кърпите на Павел поемаха помазанието върху себе си. Така, че вие полагайте ръце и се молете. Можете да вземете масло да помажете къщата в името на Господ Исус Христос. Използвайте различни прийоми, опитвайте, атакувайте, атака, атака и няма да се предавате и тия крепости ще паднат и ще рухнат в името на Господ Исус Христос. Амин.

Може да имате голяма крепост пред себе си, обаче Ерихонските стени и те паднаха. Обикаляха ги, обикаляха ги и накрая извикаха и паднаха. Амин. Нека Господ да ви даде победата. Искаме вече да чуем свидетелства как са повярвали, как се обърнали към Господа роднините.

Слушайте нещо да ви кажа – Господ чува молитва. Да го помните това нещо. Господ слуша молитва и Неговата воля и Неговото желание е много по-голямо да се спасят вашите роднини, отколкото вие ги искате тези неща. Той иска много повече от вас това нещо да се случи. Така, че не се съмнявайте в Божията воля, Неговата воля е за всички.

Ето ви още един стих в тази връзка. Ако някой се двоуми, чуди се  – иска ли Господ моя роднина да се спаси или може би не е спасението за моя роднина. Ето го пасажа, който трябва да вземете:

І Тимотей 2:4 Който /става въпрос за Бога/ иска да се спасят всичките хора и да достигнат до познание на истината 

  Иска да се спасят всички хора, включително вашите роднини, всички хора. Това прави всички хора, дори твоите роднини. Обаче, в началото казва –

Увещавам преди всичко да отправяте молитви, молби, прошения и благодарения за всички човеци 

  Това означава за вашите роднини също и за хората, които са във власт там се говори. Така, че вземете го и този пасаж в молитвите си го сложете. Използвайте Божието Слово за молитва. І Тим. 2 глава от 1 стих до 4-ти във вашите молитви. И Бог да бъде с вас.