Молитва и хвала

1313
Молитва и хвала

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 6 декември  2012 г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/27539548

Нека да си отворим Библиите и да се помолим върху Божието слово. Знаете какво казва Божието слово в Лука 19:46?

Домът Ми ще бъде молитвен дом

Нека да се помолим върху това – „домът ми да бъде молитвен дом”.

„Аз Те моля, свети Боже, Господи, моето тяло да бъде храм на Светия Дух. Отче, аз Те моля моето тяло да бъде храм на Светия Дух. Всички да се молим – моето тяло да бъде молитвен дом, моето тяло да бъде дом на молитва. Отче, аз Те моля в името на Исус, моето тяло да бъде дом на Светия Дух, храм на Светия Дух и моето тяло да бъде дом на молитва. Тялото ми да бъде дом на молитва в името на Исус. Умът ми да се моли, духът ми да се моли, душата ми да се моли, тялото ми да се моли. Искам да се науча да се моля и помогни ми според

Римляни 8:26 защото не знам да се моля както трябваНо Святия Дух нека ми помага в моята немощ да се моля.

Нека Твоя Свят Дух ми помага в моята немощ, за да се моля. Според Захария 12:10 дай ми, Отче, дух на благодат и на молитва. Имам нужда от благодат, за да се моля. Дай ми дух на благодат и на молитва, Отче. Моля Те, дай ми дух на благодат и на молитва и на хваление, за да се моля. Нека Светия Дух да ми помага в моята немощ,  понеже не знам как да се моля, нито мога да се моля. Направи ме дом на молитва, направи ме дом на молитва. Нека да бъда човек на молитва. Молете се: „Боже, направи ме човек на молитва.”

Бдете и молете се,  за да не паднете в изкушение, духът е бодър, а плътта е немощна.

Направи ме, Господи, дом на молитва, в името на Исус Христос се молим и нека всички да кажем: АМИН.

„Сега искам, Господи домът ми – моя дом (а ти се моли за твоя дом), Господи, аз Те моля моя дом да стане дом на молитва. Моят дом, съпругата ми, аз, децата ми да се предаваме на молитва. Излей Дух на благодат и моление в домът ни, излей дух на благодат и моление в домът ни. Аз се моля за всичко в името на Исус Христос. Така че, каквото и да се помоля, е в името на Исус Христос. Нека домът ми да стане дом на молитва, нека децата ми да бъдат молители, ходатаи. Нека семейството ми да бъде дом на молитва. Моля Те, Господи да излееш този дух на благодат и моление в моя дом, защото без благодат няма истинска молитва. Излей този дух на благодат за молитва. Също Те моля,Господи изпълни ни със СвСтия си Дух, защото

Святия Ти Дух ни помага в нашите неизговорими стенания, защото не знаем да се молим както трябва.

Моля Те, Твоя Свят Дух да ни учи на молитва и да ни помага в молитва. Той е нашия Помощник. След като Ти си нашия Помощник, Ти си нашия Помощник в молитва, Свети Душе, Ти си нашия помощник в молитвата, помагай ни да се молим, помагай ни, докато се молим. Помогни ни, помогни ни Свети Дух, помогни ни. Насила се влиза в Божието царство. Помогни ни да се насилим, да насилим плътта си да влезнем в Божието царство. Помогни ни да насилим плътта си да влезнем в молитва. Насила се влиза в Божието царство. След като влезнем вече е лесно, но помогни ни да влезнем в молитвата. Помогни ни да имаме духовен пробив в молитва, духовен пробив в семействата, защото сатана се е загнездил в домовете ни. Сатана си е направил гнезденца, като змии са си направили гнезда на различни места, като хлебарките си е направил, където има мръсотия си е направил гнезденца. Помогни ни, Господи чрез кръвта на Исус и Твоето слово да се изчистим от всяка духовна нечистота, така че, да няма храна за хлебарките. Помогни ни, Господи да изчистим домовете си, за да няма храна за хлебарки, за плъхове, за змии да няма храна. И Ти си ни обещал: „Ето, давам ви власт.”

Сега чувствате ли как молитвата започва да се променя. Помазанието тръгна в плътта и постепенно идва. Ти си казал:

  Лука 10:19 Давам ви власт да стъпвате, да настъпвате на змии и скорпиони и власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди.

Ние държим на това слово, това е Божие слово. Аз Ти благодаря за Твоето слово. И Те моля, то да бъде реално слово в живота ни. Изискваме го това слово, изискваме го това слово за нашите домове, изискваме го за нашите деца, изискваме го за нашите съпруги и съпрузи. Изискваме това слово. Ти си ни дал власт да настъпваме, да стъпваме или да мачкаме, да тъпчем змии и скорпиони. В името на Исус, помогни ни да го вършим, помогни ни да се подчиним, помогни ни Свети Боже да настъпваме змии и скорпиони, да влезнем в тази власт. Оооо, Господи! Помогни ни да влезнем в тази власт, да настъпваме змиите и скорпионите в нашите домове. Да настъпваме змиите и скорпионите,  да се движим във властта, която си ни дал в цялата сила на врага, властта която си ни дал над цялата сила на врага. Благодаря Ти, че няма нито един демон, нито едно началство и власт, над които ние да нямаме власт в името, което е над всяко друго име. В името Ти Господи, в името Ти се крие властта, в името Ти се крие духовната власт. Дай ни дух на откровение и мъдрост, дай ни дух на откровение. Разкрий ни, дай ни знание, дай ни откровение. Разкрий ни онази власт, която се намира в Твоето име. Дай ни такова откровение, че да се научим как да прилагаме властта в Твоето име, и научи ни да използваме името Ти, Господи. Научи ни да използваме името Ти с вяра. Научи ни да използваме Твоето име с вяра, не със съмнения, а с вяра. Научи ни да използваме Твоето име с пълна вяра, с пълна вяра. Да използваме името Ти с такава вяра, че да преместваме планините, да местим планини, да местим планини, да местим планини.”

Имах сън наскоро, който сънувах, че местя планини. Сънувах го в Испания, но просто сънувах, че местя планини. И това е прекрасно усещане да видиш как планините се местят. Тази власт е концентрирана в едно име. Когато говорим за власт тя е концентрирана в едно име.

„И аз Те моля, дай ни откровение върху името, дай ни откровение върху Святото име, върху мощното име, върху великото име, което енад всяко друго име и научи ни. Сложи това име в устата ни и научи ни как да използваме името Ти. Научи ни как да използваме името Ти,Спасителю. Научи ни как да използваме името така че, планините да се местят, така че, змиите и скорпионите да им смачкаме главите. Да смачкаме главите на змиите и скорпионите, да отсечем главите на питоните, Левиатана да го прободем с меча на Духа , който е Божието слово. Дай ни Господи, дай ни това откровение така че онова, което е написано в Твоето слово не само да останем върху словото Ти Библията, но онова което е в Библията да излезе и да влезе в нашите сърца и да стане кръв в нас. Нека Твоите думи, които са залегнали в Библията да станат в нас кръв, да станат в нас живот. Твоите думи да станат живот в нас, Исусе, Твоите думи да станат живот в нас, да станат кръв в нас, да станат сила в нас. Научи ни как да пребъдваме в Твоето слово и как Твоето слово да пребъдва в нас. Научи ни как да пребъдваме Господи в Твоето слово и Твоето слово да пребъдва в нас.”

Молете се с мене, приятели. Молете се, не е нужно да повтаряте точно, но това, което е нужно, да се молите в Духа. Молете се в Духа,  докато слушате.

„Нека Твоето слово, Господи да стане живот в нас. Нека не само да влезе Твоето слово в сърцата ни, но Твоето слово да дойде в устните ни, Твоето слово да дойде върху устните ни, така че, да говорим Твоето слово. Ако повярваш в сърцето си и говориш с устата си, ще влезнеш в победите. Моля Те, сърцето ни да е пълно с вяра, сърцето ни  да е пълно с Твоето слово, да се вкорени Твоето слово в нашите сърца и да прелее Твоето слово през нашите уста. Искам Твоето слово да прелива през устата на домът ни, да прелива Твоето слово от сърцето. От сърцето да прелива Твоето слово и Твоето слово да дойде в ръцете ми. Нека Твоето слово да бъде на ръцете ми, ръцете ми да го вършат, ръцете ми да изпълняват Твоите думи. Ръцете ми да изпълняват Твоите думи. Ето, предавам Ти моите ръце, Господи! Предавам Ти моите ръце. Нека да вършат Твоите дела, да вършат, да изпълняват, да се покоряват. Предавам Ти моите нозе. Нека нозете ми да изпълняват Твоето слово и да ходят в Твоите пътища.”

Молете се и вие за това нещо. Не само ме слушайте, молете се. Молитвата е по-силна от говоренето, молитвата е по-силна от говоренето.

„Господи, научи ни да се молим в нашите домове. Направи нашите домове домове на молитва. Направи нашите домове домове на молитва – молим се в името на Исус. Ако ние станем домове на молитва, ще станем домове на огън, домове на петдесятница, домове на съживление и искаме Господи, Твоя огън в нашите домове. Обръщение на децата ни. Нека децата ни да се обърнат със сърцата си към Тебе. Нека децата ни да отворят сърцата си за Твоето слово, децата ни да се спасят, роднините ни да се спасят, семействата ни да се спасят и да се изпълнят със словото, което си казал:

Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и целият ти дом.

Ето, сега пред Тебе слагаме Твоето слово, Господи! Ти си обещал и ние стъпваме върху Твоето обещание и се молим върху Твоето обещание. Аз се моля за моето семейство, моля се за семействата на братята и сестрите. Нека това слово да стане реалност в нашите домове. Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и целият ти дом. Ти си обещал, Господи, да изкупиш нашите домове.

Исая 54:19 Всичките ти деца ще бъдат научени от Господа

Аз Те моля и това обещание, ето потвърждение: „всичките ти деца”, всичките ни деца, не само едно, но всичките ни деца да бъдат научени от Господа. Ти Си техния Учител, Господи. Ти Си Учител на нашите деца и ние наблягаме на това. Колкото и да ги учим, няма да можем да ги научим, така както Ти ще ги научиш. И Ти ги учиш на практика. И аз искам Господи да им пращаш уроци и да ги учиш на Твоите пътища. Учи децата ми на Твоите пътища. Господи, учи децата ми на Твоите пътища. Моето учение не е достатъчно, ако Ти не ги научиш,моето учение не е достатъчно. Учи децата ми на Твоите пътища Отче, в името на Твоя Син Исус. Ооо, благодаря Ти, благодаря Ти! Учи ни на Твоите пътища.

И ето, сега се обръщаме Господи по-нашироко, по-нашироко и се молим Господи, нека служението ни, нека служението ни да бъде дом на молитва. Нека служението ни и всички, които са в това служение да съставляваме един дом на молитва, защото това е най-важното за Твоя дом. Най-важното за Твоя дом Господи е, че Ти Си в него,

където двама или трима са събрани в името на Сина Ти,  Ти Си сред тях.

Ако двама или трима са събрани в Твоето име, Ти си сред тях. Но нека в единство да се събираме в Твоето име. Нека нашите домове в единство да се събираме в името на Исус. Не всеки за себе си, но всички заедно в единство да се събираме в името на Исус. Благодарим Ти. Всички да се събираме заедно в името на Исус. И в служението ни, Господи всички да сме като един юмрук в името на Исус. Да бъдем заедно и да съдействаме, един юмрук да бъдем, да служим заедно, но обединени от Твоята сила, силата на Святия Дух. Обединени от кръвта, както кръвта обединява пръстите на ръката, както Господи нервите обединяват, както силата обединява пръстите на ръката, така и ние да бъдемобединени в името на Сина Ти Исус Христос. Да бъдем обединени чрез Неговата кръв, да бъдем обединени чрез Неговият Дух, да бъдем едно в Духа и да се обичаме. Да бъдем обединени в съвършена Божествена любов „агапе” в нашите семейства и в служението. Аз Те моля, Ти да прибавиш братя и сестри към нашето служение, братя и сестри които Ти призоваваш, на които Ти говориш на сърцето, които да се посветят да служат на служението в дух на единство, любов и вярност. В името на Исус, Те моля нека служението да бъде дом на молитва и искам в домовете ни, в служението, Ти да бъдеш централната фигура, ние да сме обединени около Тебе. Ти си на трона и Ти да бъдеш на трона на моя дом. Ти да бъдеш на трона на моето сърце, Ти да бъдеш на трона на моето служение, Ти да си на центъра на трона и ние да  бъдем около Тебе. На Господа нашия Бог да се покланяме и на Господа да служим. На Господа, нашия Бог да се покланяме в сърцата си, в домовете си, в служението си. На Господа, нашия Бог да се покланяме и само на Господа да служиме – ето това Те моля в името на Исус Христос. Всяка верига на сатана, която се опитва да ни спре да се покланяме или да служим на Господа, нека да се разкъса, нека да се разкъса,нека  да се разкъса. Всяка нечистива верига нека да се разкъса, нека да се разкъса. В името на Исус Те моля да ни обединиш в служението ни, в семейството, в сърцата ни да имаме видение. И още повече аз Те моля в църквите ни, в църквите ни, дай ни любов и единство в Духа. Нека в църквите ни този, който е на трона да не е човек, да не е контролиращ дух, да не е антихрист, да не е Езавел, но да бъде Христос. Христос да бъде на трона на нашите църкви. Ние се молим Христос да бъде на трона на нашите църкви и нашите църкви да са обединени във вяра около Христос, в любов около Христос и в Христос. Да бъде обединени в единство – един дух, една душа, един ум, една мисъл, да бъдем обединени и единни. И нека между църквите взаимоотношенията да бъдат на любов и братска взаимопомощ, да си помагаме помежду си. Молим Те в името на Исус, завладей църквите, Господи! Господи, молим Те завладей църквите и нека църквите да се превърнат в дом на молитва. Домовете да се превърнат в дом на молитва, домашните групи и домашните църкви да се превърнат в дом на молитва – не дом на приказки, не дом на мъдруване, но да бъдат дом на молитва се молим.”

Братя и сестри, молете се. Домашните ви групи, домашните ви църкви и църквите ви да се превърнат в дом на молитва. Там, където Христос ще е в центъра и Христос присъства, там, където сме се събрали в Неговото име. Той присъства чрез Неговото слово, Той е с нас чрез Неговото слово и Той като е сред нас чрез Неговото слово ние пребъдваме чрез молитва. Така че, словото и молитвата е център на всичко, което правим. Той казва Където двама или трима са събрани, там съм и Аз посред тях.

Така че, Господи събрани, и в момента Ти си казал, че Си сред нас. Ти си сред нас чрез Твоето слово, защото словото стана плът, словото това си Ти. Така, че Ти си сред нас чрез Твоите думи. Нека Твоите думи да бъдат сред нас и Твоите думи да бъдат чрез нас, да пребъдваме в Тебе чрез Твоето слово и да пребъдваме в Тебе чрез постоянна молитва. Чрез постоянна молитва да пребъдваме в Тебе. Благодаря Ти, Господи, словото и молитвата в нашите групи, в домашни църкви, словото и молитвата да бъдат навсякъде така, че направи ни да бъдем силни в Духа. Дай ни да се заредим Господи, молим Те, дай ни чрез молитвата и словото да заредим батериите си, духовните ни батерии, духовните ни акумулатори да бъдат заредени със силата на Святия Дух. Духовните ни батерии, духовните ни акумулатори да бъдат заредени със силата на Твоя Свят  Дух. Зареди ни, Господи със силата на Твоя Свят Дух, зареди нашите духовни батерии. Молим Те, в името на Исуса Христа зареди ни чрез Твоя Дух с помазанието Ти. Облечи ни със сила отгоре, облечи ни със сила от горе, със сила от небето, със сила от небето ни облечи за служение. Облечи ни със сила от небето за служение. Да служим Господи, не чрез човешка сила, не чрез плътска сила и мощ, не чрез човешко напъване и напрежение, не чрез човешки опити, не чрез човешка интелигентност, не чрез човешка мъдрост, но чрез силата, чрез мощта, чрез мъдростта на Святия Дух. Нека Твоя Свят Дух мощно да се вселява в нас, нека Твоя Свят Дух мощно да действа в нас посредством Твоето слово и посредством молитва. Изпълвай всяка клетка на тялото ни с Твоето присъствие, изпълвай всяка клетка на моето тяло с Твоя Дух и Твоето помазание, всяка клетка на тялото ми да бъде изпълнена с помазанието на Святия Дух. Всяка частица от моята душа да бъде пълна с помазанието на Святия Дух. Всяка частица от душата ми, всяка частица от моя ум да бъде изпълнена със Святия Дух. Искам Христов ум, искам Христов ум, в името на Исус Христов ум да ми дадеш. Искам всяка една област на моите емоции да бъде изпълнена със Святия Дух, всяка една рана, всяка една болка, отхвърляне и каквото и да е, гняв, каквото и да е вътре в мен, нека да отстъпи, да отстъпи и да напусне и да освободи пространството за Светия Божий Дух. Искам Твоя Свят Божий Дух да завладее напълно моята душа и моите емоции. Емоциите ми да бъдат под контрола на Светия ми Дух, умът ми, мислите ми да бъдат под контрол на Светия Дух. Волята ми да бъде напълно под контрола на Светия Дух. Аз ги предавам, предавам ги сега, предавам тялото си в жертва жива угодна на Бога като мое духовно служение. Моля Те, моето тяло да бъде предадено в жертва жива, угодна на Тебе и използвай тялото ми, използвай устните ми и езикът ми за Твоето царство. Използвай устните ми и езикът ми за Твоето слово. Използвай ръцете ми за изцеляване на болни, за гонене на демони и за възкресяване на мъртвите. Използвай нозете ми да ходя и да нося благовестието навсякъде, където отида. Използвай тялото ми и съживявай тялото ми чрез силата на Светия Дух. Искам възкресенската сила на Светия Дух, искам силата на живота във всяка една област. Изцелявай ме от всяка болест, изцелявай ме от всяка немощ в името на Исус, било то висок холестерол, било то проблеми в очите и каквото и да е било друго, било то болка долу в крака. Всяка една болест и всяка една немощ в името на Исус да напуска и нека възкресенската сила на Светия Дух да възроди тялото ни. Оооо, благодаря Ти, Господи за Твоя Свят Дух. Нека Твоя Свят Дух да завладее моя дом. Ела, Свети Душе и царувай в домът ми, управлявай в домът ми, движи се в домът ми, духни върху нас, духни върху мене, децата ни, духни в домът ни, духни в служението ни. Нека служението ни да се движи в силата на Светия Дух. Искам повече и повече и повече, не само думи. Моля Те, това слово което си обещал:

„Моето царство не се състои в думи, а в сила.

Искам Твоето царство да се изявява чрез служението, чрез сила, както е писано да проповядваме благовестието на царството, идващо в сила. Аз Те моля да ни дадеш да проповядваме благовестието на Твоето царство и на Божието царство идващо в сила,  благовестието на царството идващо в сила. Искам благовестието на царството не само на думи, но и в сила в името на Сина Ти Исус Христос. Нека възкресенската сила на Светия Дух да се движи и да действа в нашето служение, в мощното име на Исус Христос.

Ефесяни 1  Колко превъзходно велика е Твоята сила

Нека Твоята превъзходна сила да действа в нас вярващите,

Сила, която е според действието на могъщата Твоя мощ, с която Ти възкреси Исус Христос от мъртвите и Го постави да седне от дясната си страна в небесни места, далеч по-високо от всяко началство, власт, сила, име, които си именувал в този свят и в бъдещия свят. И покори всичко под нозете Му и Го постави глава на църквата, която е изпълнена с цялата Негова благодат.

И аз Те моля, Господи, за тази сила, тя да бъде в нас. В името на Исус възкреси църквата си в България, възкреси служителите си, възкреси църквите, възкреси Евангелието, което се проповядва в името на Исус изпрати, изпрати, изпрати. Нека Твоя вятър да духне в нашите платна, нека Твоя вятър да духне в нашите платна, нека вятъра на Светия Дух да духне в платната ни и дай да носим огъня на Святия Дух и да  правим духовни пожари, където отидем, да правим духовни пожари, които да изгарят постройките на сатана. Всичките постройки на Сатана да изгарят, да изгарят, да изгарят от огъня на Светия Дух. Направи ни Господи, направи ни наистина такива, които да правят духовни пожари в царството на мрака и да изгаряме всичко, което сатана е успял да изгради. Както е писано:

Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола,

да взриви делата на дявола. И аз Те моля, Ти да използваш, както Божият Син да съсипваме, да взривяваме делата  на дявола. Моля Те, да няма ден, който да ни се опъне, моля Те да няма ден, който да не се подчини в служението. Моля Те, да няма болест, която да не можем да изцелим в Твоето име и моля Те, Господи, мъртвите също да възкръсват. Молим Те за тази възкресенска сила, която си обещал. Молим Те,Господи, Ти да вложиш слово на сила, и докато проповядваме словото, молим Те да излизат бесове, болести да се изцеляват и дори мъртви да възкръсват при проповядването на Твоето свято слово. И дай ни да имаме последователи, дай ни да имаме ученици, от собствения ми дом да имам ученици, от собствения ми дом да имам последователи и да има също мнозина, мнозина духовни чада. Искам да имам духовни чада, които да вървят и да продължат нататък това, което съм започнал и да идат много по-далеч в Господа и в Божиите неща – такива, които да стъпят на това, което Ти си ми дал и да отидат още по-далеч. Дай ми духовни чада Господи, дай ми духовни чада, които да се учат, да растат, да напредват в Божиите пътища в името на Исус Христос. Дай ученици, ученици, ученици и души, души, души в името на Исус Христос. Този континент Европа, Господи, който се е развратил и заспал, аз Те моля, Ти да го събудиш с огъня на Святия Дух, да изгориш делата надявола, делата на този хуманизъм, делата на този хуманизъм и на всичките тези демони и началства и власти, които са оковали континента, оковали България. Моля Те, Господи да дадеш едно съживление, едно съживление, живот, живот, живот, живот, живот в името на Исус, живот в мен, живот в домът ми, живот в служението ми, живот в църквата, живот навсякъде, където ходим да носим живот, живот със себе си, Христовия живот. Ти си казал Господи, Исусе:

„Аз съм живота и възкресението

Ти си казал: „Имам ключовете на смърта и на ада“.

Ти имаш ключовете и аз Те моля да използваш ключовете да отключваш и заключваш в името на Исус. Ооо, благодаря Ти за дух на моление, дух на благодат и моление. Благодаря Ти за братята и сестрите, които отстояват да се молят, защото не всеки е готов да плати цената да се моли, Господи. Но аз Те моля, Ти да ни научиш повече да се молим, а по-малко да говорим. Повече с Тебе да общуваме , защото когато общуваме с Мощния, ставаме мощни, когато общуваме със Силния, ставаме силни, когато общуваме с Мъдрия ставаме мъдри. Благодарим Ти, Господи. Нека да пребъдваме в общение с Тебе и с Твоето слово, за да може словото Ти и Духът Ти да се вселяват богато в нас. Да заякваме в Господа, да заякваме в Неговата сила, да заякваме в Господа винаги.

Псалм 105:4 Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги.

Да търсим Тебе, Господи, да търсим Твоята сила. Ооо, благодаря Ти, благодаря Ти! Толкова е прекрасно, че имаме възможност да пребъдваме в молитва пред Тебе, толкова е прекрасно, че можем да се молим. Тази привилегия е невероятна, да имаме открито небе пред себе си и да имаме достъп до Тебе, заради едно единствено име.

Деяния на апостолите 4:12 Защото няма друго име дадено между човеците чрез което трябва да се спасим, освен името на Исус.

Той каза „Аз съм пътя , истината и живота. Никой не идва при Отец освен чрез Мене.

 Благодарим Ти  че имаме достъп.

1 Тимотей 2:3  Има само един Бог и един посредник между Бога и човеците – човекът Исус Христос

        Благодарим Ти, Господи, за великият Първосвещеник Исус Христос от Назарет. Благодарим Ти за великият Първосвещеник, великият Ходатай Исус Христос, Който ходатайства за нас в небесни места, Който ходатайства чрез Собствената Си кръв и чрез собствената Си кръв извоюва вечно изкупление за нас. Така че

Евреи 4:16  ние чрез кръвта на великият Ходатай можем да влезнем смело и дързостно пред Твоето присъствие, можем да влезнем смело и дързостно пред Твоето присъствие, за да получим благодат, която да ни помага своевременно.

        Благодаря Ти, Господи за това свято име, за великият Първосвещеник Исус Христос. Благодаря Ти за този велик Първосвещеник и благодаря Ти за този велик апостол. Благодаря Ти за великият апостол Исус Христос. Благодаря Ти за най-великият апостол, най-великият Твоя пратеник. Ти изпрати Синът Си, Ти изпрати словото Си.

Псалм 107:20 Изпрати словото Си и ни изцели и ни освободи от гробовете, в които лежим.

        Твоето слово, Твоя Син изпрати, и Твоето слово Ти изпращаш и днес. Изпращай словото Си, изпращай словото Си до всеки един от нас. Ние имаме нужда от Твоето слово днес, ние имаме нужда от Твоето велико слово днес.

Велико е словото Ти, Ти си го превъзвишил Твоето слово, Ти си превъзвишил и Твоето име.

        Велико е Твоето слово, велико е Твоето име и велика е Твоята сила, силата на Светия Дух. Алелуя, благодаря Ти за оръжието на Божието слово и Ти благодаря за привилегията до общувам с Тебе, привилегията за молитвата. Аз Ти благодаря за тази привилегия. Най-доброто, което в момента виждам, което можем да направим е просто да се молим и да изпълняваме словото според

1 Солунци 5:17  Непрестанно се молете

Непрестанно се молете. Благодаря Ти, Господи за това слово и научи ни как непрестанно да се молим  и Те молим още нещо – научи ни как да се молим в Духа Ти, научи ни как да се молим в Светия Дух на всяко време и на всяко място. Малко знаем, малко разбираме. Дай ни духовно откровение как да се молим непрестанно в Светия Дух, как да се молим непрестанно в Светия Дух и научи ни също да се молим с нашия дух. Научи ни да се молим със Светия Дух (1 Коринтяни 14-та глава), да се молим с умът си. Научи ни да се молим с ума си, научи да се молим с духа си (Римляни 14- та глава) и научи ни да се молим в Духът Ти /Римляни 8:26/. Тези три молитви колко са важни – с умът да се научим да се молим, с духът си да се молим и научи ни да се молим, в Духът Ти по всяко време и на всяко място. Велика е тази тайна. Аз Те моля да ни научиш. Ние искаме да бъдем силни в Тебе, искаме да бъдем постоянно онлайн в Тебе, искаме да бъдем постоянно свързани с Тебе, постоянно да сме онлайн, постоянно да сме свързани и постоянно да сме в контакт с Тебе. Да зареждаш батериите ни и постоянно да имаме връзка с Тебе, връзка с Тебе, връзка с Тебе. Както пръчките са свързани постоянно с лозата, така и ние постоянно да бъдем свързани с коренът, постоянно да бъдем свързани с Тебе и както през пръчките минават жизнените сокове, така и през нас да минава помазанието на Светия Дух постоянно, за да даваме изобилен плод. Дай ни, Господи, както тия пръчки постоянно пребъдват на Теб и не се отделят от Тебе, а оставят постоянно на Тебе, така и ние да пребъдваме постоянно в Тебе, да оставяме постоянно в Тебе и да не се отделяме от Тебе нито за момент – 24 часа в денонощието, седем дена в седмицата, 52 седмици в годината да бъдем постоянно в Тебе.

Аз Те моля, в името на Исус Христос да протичат през нас Твоите жизнени сокове, соковете на живота и да даваме изобилен плод, изобилен плод за Твоето царство, така че, тази Божествена енергия, тази Божествена сила да минава през нас, Господи. Силата на Твоя Свят Дух да минава през нас и да даваме изобилен, изобилен, изобилен плод. Не се предавай, не се предавай! Имаме победа. Оооо, имаме победа, имаме победа в Господа. Не се предавай пред пробива, не се предавай точно преди пробива, бъдете настойчиви.

Лука 18 –та глава запомни, Исус им  каза притча как трябва винаги да се молим и никога да не отслабваме. Научи ни на този урок как трябва винаги да се молим и да не отслабваме (Лука 18:1) – винаги да се молим и да не отслабнем. Давай ни тълкувание на езици, давай ни дарбите на Светия Дух да работят и да действат чрез нас. Нека дарбите на Светия Дух да се изявяват, нека присъствието и помазанието на Светия Дух да се манифистира и да се проявява чрез нас. 1 Коринтяни 12-та глава – дарбите на Светия Дух са проявление, манифистация, действие на Светия Дух. Нека Светият Ти Дух да действа чрез нас посредством дарбите на Светия Дух. Давай ни дарбите на откровение, давай ни дарбите на сила, дай дарбите да работят чрез нас. Нека слово на знание, слово на мъдрост, разпознаване на езици, вяра, изцерителни чудеса да действат чрез нас в мощното име на Исус Христос. Запали огъня на Светия Дух и запали огъня на духовните дарби да действат чрез нас. Давай ни пророческо откровение,  говори ни за хора, които не ги виждаме, не ги знаем, но Ти ги знаеш, Ти ги обичаш, Ти ги виждаш.

Господ не те е забравил, както някой си мисли, че е забравен. Той не те е забравил и Господ не се бави, Господ не се бави. Той идва на точното време в живота ти. Той не е нито бавен, нито бърз, а идва на точното време.

Ще ви направи силни и ще ви укрепи след като пострадате малко ако е необходимо, ако е потребно в изпитни. Ще те укрепи, да, ще те заздрави, ще те направи силен и ще те направи за светлина на народите. Не бой се мало стадо, защото Отец Ми благоволи да ти подари царството, а царството е в сила. Не бой се, малко стадо! Отец благоволи да ти подари силата Божия, да ви подари царството на Господа.

Благодарим Ти, Господи. Не се разочаровай, че не си слушал достатъчно слово, защото Господ казва: „Искам домът ми да се превърне в дом на молитва.” Нуждаеш се от молитва, ти се нуждаеш от молитва не само да слушаш, не само слушатели, а и изпълнители на словото да станете,  казва Господ. Има голямо бъдеще пред теб, но има също и опозиция пред теб. Бдете и молете се, за да преодолеете опозицията, която стои срещу вас и да успеете. Ако искаш да бъдеш изцелен, сложи погледа си върху Изцерителя, а не върху изцелението, върхуИзцерителя, а не върху болестта. И  когато гледаш Изцелителя, Той ще те изцели.

И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той е Този, Който се грижи за вас.

Помнете медната змия на Моисей, помнете медната змия на Моисей. Това е Числа 21:8,9, помнете медната змия на Моисей. Тези, които оживяха и бяха спасени са тези, които гледаха към медната змия на върлината. Тези, които оживяха и биват спасени са тези, които гледаха Христос и Неговият кръст, на който Той стана проклятие за нас, на който Той понесе нашите болести, за да можем и ние да бъдем благословени и да бъдем изцелени. Постави очите си на Христос, постави очите си на кръста и ще бъдеш избавен от злините. Не гледай раните си, не гледай змиите, а гледай Христос и Неговият кръст. Пробив, пробив, пробив в духовният климат! Пробив в духовният климат в домовете ни, пробив в духовният климат, пробив в Господа и духовният климат, в служенията ни, в работата, в бизнеса. Пробив в бизнеса, пробив в бизнеса, пробив в бизнеса. Идете и молете се и ще имате пробив. Пост и молитва,  пост и молитва,  пост и молитва,  пост и молитва,  пост и молитва, пост и молитва,  пост и молитва,  пост и молитва, пост и молитва. Не се страхувай да постиш, не се страхувай да постиш, защото поста е сила от Бога, поста е духовна сила от Бога. Исус победи дявола по време на пост в пустинята. Постът и молитвата да се съединят,  поста и молитвата да се съединят и стават мощно оръжие в ръцете на Бога. Постът и молитвата в ръцете на Светия Дух, подчертавам под водителството на Светия Дух, поста и молитвата са мощно оръжие в ръцете на Бога. Вземете Божиите оръжия в ръцете си, вземете оръжията на Духа в ръцете си и воювайте в доброто войнстване на вярата. Не мисли за проблемите, не мисли за грижите, не мисли за болестите, а мисли както казва Господ в

Колосяни  3:1 Ако сте били възкресени, не мислете за земното, а мислете за небесното, там, където е седнал Христос отдясно на Отца.

        Оооо, прекрасен си, Господи! Ако сте възкресени, възкръснали от смъртта, мислете за горното, а не за земното. Господ в момента изцелява сърдечно болен човек. Господ в момента изцелява сърце. Сложи ръка на сърцето си. В името на Исус смъмряме всяка сърдечна болест и болка в сърцето и заповядваме да напусне в името на Исуса Христа от Назарет. Какво каза Исус:

Нима не можете да се помолите един час с Мене?

        В Гетсиманската градина какво им каза? „Нима не можете да издържите един час с Мене?” Свръхестествена сила от небето, свръхестествена сила от небето. Благодарим Ти за нея, Господи! Благодарим Ти за нея Господи, благодарим Ти за нея, Господи.

Търсете първо Неговото царство и останалото ще ви се прибави.

        Не се безпокойте за останалото, търсете първо Неговото царство. Ето, в молитва, ето, в словото, казва Той, и останалото обещава. Господи, Ти си обещал да търсим първо Твоето царство, Ти да царуваш в живота ни, Ти да царуваш в домовете ни, Ти да царуваш в служението ни, Ти да царуваш в бизнеса ни. Ти си казал първо Твоето царство да търсим и останалото Ти ще го прибавиш.

И аз Ти благодаря с вяра за това нещо и всичките тези болести аз ги виждам в Духа. Всичките тези болести просто летят в Духа,болестите, болестите, болестите. Но помнете, че всичките тези болести, за които в момента говорим, всичките тези болести преди две хиляди години бяха понесени в раните на Исус Христос. Можеш да видиш твоята болест в Неговото тяло. Можеш ли да затвориш очите си и да видиш твоята болест в Неговото тяло и ще получиш изцелението, за което е платена цената. За твоето изцеление цената е платена, цената вече е платена. Преди 2000г. Той плати цената, за да бъдеш ти изцелен и здрав днес, така че в Неговите рани ние сме изцелени, казва Библията, в името на Исус Христос. Всичките болести принадлежат на кръста, всичките проклятия принадлежат на кръста, всичките грехове принадлежат на кръста. Има хора, които получават изцеление. Има човек, който получава изцеление. Защо ли? Защото си получил откровение, че твоите болести са вече на кръста. Те нямат право да бъдат на две места – на едно от двете, или на тебе или там. Благодарим Ти, Господи за изцелението.

Ето тука, сестра Диана Начева казва: „Имах стягане в сърдечната област и получих освобождение”. Слава на Бога! Словото на знание се изпълни. Благодарим Ти, Господи за Твоите дарби в действие. Бог да те благослови сестра. Ние смъмряме болест и немощ в твоето сърце и никога повече да не се връщат в тебе. Тя каза: „Слава на Бога.” Благодарим на Бога за това нещо.

Брате, за тебе – влез в Божията почивка, влез в Божията почивка! Не чрез сила, не чрез твоите усилия, не чрез твоите дела, а чрез Неговото дело на кръста и чрез Неговата благодат, която действа мощно чрез тебе. Това е чудесно, че имаш ревност за Господа, но нека Божият Дух, Божията благодат и помазание да действат чрез тебе, в името на Исус благодаря, благодаря. Това е за него, обаче за вас, за някои от вас е точно обратното. За някои от вас е точно обратното – вяра без дела е мъртва, задействайте вярата си. Потърсете изгубените, затова се яви Божия Син. Той казва:

Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.

        Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.  И Ти си дошъл, за да потърсиш и да спасиш погиналото. Благодаря Ти Господи, благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Господи за тази молитва, която ни даде, едночасова молитва. Благодаря Ти, свети Боже. Това е най-доброто, което можахме да направим, да се молим на нашия небесен Баща. Аз вярвам, че между нас имаше хора, които се молеха с мен поне отчасти, поне отчасти, но от духът си. Издигаме молитвите си, издигаме молитвите си, издигаме хвалата и отдаваме хвала, отдаваме благодарение, отдаваме хвала, отдаваме хвала на великият Господ. Отдаваме Ти хвала в името на Твоя Син, отдаваме и почит, чест и слава. Издигаме ръце към Теб, обичаме Те, татко наш. Отдаваме ти почит, чест и слава. Издигаме ръце към  Теб, обичаме Те татко наш. Велик си Ти, чудеса извършваш Ти. Няма никой като Теб.  Благодаря Ти, Господи, слава, слава, слава. Успяхме един час молитва, слава на Бога за това. Това е молитвено събрание, днеска бяхме в дом на молитва, днеска бяхме в един дом на молитва, днес бяхме съгласни в името на Исус да се молим. Господ казва:

Аз ви давам, понеже сте съгласни в Моето име

        Днеска бяхме събрани в името на Исус Христос. Господ беше между нас. Благодарим Ти, Боже за Твоето присъствие между нас и резултатите от тези молитви. Благодарим Ти, Господи и научи ни през седмицата, научи ни през седмицата да пребъдваме в Тебе, в Твоето слово и в молитвата.  В името на Исус Христос бъдете силни, бъдете смели и пребъдвайте в Господа и в Неговото слово и в молитва, в името на Исус Христос.

В момента Господ изцелява някой, който има проблем с главата си, нещо като главоболие. Господ изцелява някой, който има проблеми в главата си, в мозъка или някъде в тази област, болки, нещо в главата си. Господ изцелява в момента главата, мозъка на някой. В името на Исус всяка немощ в мозъка, вън! Благодарим Ти Господи, благодарим Ти Исус, благодарим Ти Исус. Благодарим Ти Исус.

„Отдаваме ти почит, чест и слава, издигаме ръце към Теб, обичаме Те, Татко наш.” Давай ни пророческо откровение, Господи. Давай ни тълкувание, Господи, да знаем какво се моли Духът Ти. Молите ли се на езици, молите ли се на езици? За какво ви дадох този език, казва Господ, молите ли се на езици? За какво е този език, освен за молитва. Отворете устата си и да излизат езиците, да излизат езиците, не шушукане, а говорене на езици. Позволете на Духа да се моли, Духа да се моли чрез вас, духът ви да се моли. Влизаме в духовната област, назидаваме се в Духа, растем, изграждаме се като се молим на езици. Ако не говориш езици, моли се Бог да ти даде, моли се Бог да ти дадеДухът си да говориш езици, моли се Бог да ти даде Духът Си. Исусе Христе, изпълни ме със Светия Дух! Господи, Исусе, Ти си Кръстителя, Ти си Кръстителя със Светия Дух, изпълни ме сега, Господи Исусе, Ти ме изпълни със Светия Дух! Кръсти ме със Светия Дух, Ти си Кръстителя!

Светият Дух е обещанието на Отца, Светия Дух е дара на Отца. Светият Дух е обещаният дар на Отца, Светия Дух е обещаният дар на Отца. Ако искате, ще ви се даде.

Колко повече небесният Отец ще даде Светия Дух на тия, които искат от Него.

Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите , хлопайте и ще ви се отвори.

        Ние имаме нужда от Духът Ти, Господи! Твоят народ се нуждае от Духът Ти, Господи. Днеска толкова малко от Духът Ти преживяваме. Искаме наистина да бъдем напоени, напоени, напоени.

Който е жаден нека да дойде при Мене и да пие,

        Който е жаден нека да дойде при Мене и да пие, казва Господ. Който е жаден, жаден. Жаден ли си? Дай ни жажда, дай ни духовна жажда, дай ни духовна жажда да пием от Духа, да пием от Духа, да пием от Духа. Дай ни духовна жажда, дай  ни духовна жажда, дай ни духовна жажда, Святи Душе. Жажда да пием, да пием от Духа.

Който вярва в Мене, от утробата му ще потекат реки от жива вода, реки от жива вода.

        Дай ни тия реки да потекат чрез вяра, чрез вяра. Нека чрез вяра да се освободят реките, чрез вяра в Христос да се освободи помазанието на Светия Дух, чрез вяра в Христос да се освободи помазанието на Светия Дух, чрез вяра и словото на Бога да се освободи помазанието на Светия Дух в живота ни. Мощно помазание от Светия Дух искаме. Ние искаме мощно помазание от Светия Дух в името на Исуса Христа от Назарет. Отдаваме Ти славата, отдаваме Ти хвалата.

Ако пребъдвате в словото на Господа и Господ пребъдва във вас.

        Ако вие пребъдвате в молитва, ако вие отдавате хвала на Господа в домовете си, и нека вашите домове да бъдат завладени от хвала. Дяволът няма да може да направи нищо в домът ви, но в името на Исус Христос ще изгоните всички дяволи от домовете си. Пребъдвайте в Господа Исуса. Неговото слово нека да пребъдва богато във вас и вие пребъдвайте в молитва и хвала в Господа и ще видите победа в домовете си. В името на Исус да се освободи помазание, в името на Исус да се освободи помазание за изцеление, за освобождение, за хваление, за молитва, помазание за словото, за пребъдване в Господа. И направи ни, Господи мощни и силни в Своя Свят Дух в името на Исус Христос от Назарет. В името на Исус Христос от Назарет бъдете свободни, бъдете свободни и останете свободни. Бъдете свободни и останете свободни. Бъдете помазани, бъдете помазани и ще бъдете свободни, защото

където е Господния Дух, там е свобода.

        Бъдете ли помазани, бъдете ли помазани, ще бъдете и свободни. Помазанието разрушава хомота, бъдете ли помазани, ще бъдете свободни. Помажи ни с прясно миро и направи ни свободни, съвършено свободни.

Ако Синът ни освободи, наистина ще бъдем свободни.

        Нека Синът да ни освободи и наистина ще бъдем свободни.

Йоан 8:32,36.

Да познаем истината и истината да ни направи свободни  

        Къде е свободата?

Там, където е Божий Дух, там е свобода.

        Къде е робството – там, където го няма Божият дух е робството, но там, където е Божий Дух е свобода. Къде е свободата? – там,където Божий Дух е свобода. Научи другите, че там, където Божий Дух е свобода, че там където Божий Дух е свобода. И живей така че, там където Божий Дух е свобода. За това живей в Божия Дух, за да имаш свобода, защото където е Божия Дух има свобода.

Боже, аз Те моля Ти да ни изпълваш с Твоя Дух, защото където е Твоя Дух, там няма демони, там не могат демоните да издържат на огънят. Огънят на Святия Дух направо ги разбива, направо ги изгаря. Демоните изгарят в присъствието на Божия Дух,защото там където е Божият Дух е свобода.

Нека Божията ръка да бъде с вас, Божията ръка да бъде върху вас и домовете ви, дявола да не може да припари във вашите домове в името на Исус. Нека Господ да направи огнена стена около всеки един от вас. Господи, направи огнена стена около нас и нашите домове!Господи, направи огнена стена около нас, домовете ни, служението ни, църквите ни, бизнеса ни. Господи направи огнена стена около нас,както направи около Елисей (4Царе) – огнена стена, огнени коне и колесници около нас. Молим се за огнени коне и колесници около нас, огнени коне и колесници около нас, около нашите домове, около нашите църкви, около нашето служение, около нашата работа, бизнес. Огнени коне и колесници около нас.

Заповядай на ангелите Си за нас да ни пазят във всичките ни пътища, на ръце да ни вдигат да не ударим о камък ногата си,

        в името на Исус Христос от Назарет.

Помнете, братя, проблемът не е в проблема, проблемът не е в проблема, проблемът се решава от Господа. Така че, когато имате проблем, не гледайте проблема, а гледайте разрешението на проблема и Неговото име е Исус. Когато си в проблем, гледай разрешението на проблема, Който е Исус Христос на кръста. Когато си в проблем, не гледай в проблема, защото в проблема няма разрешение на проблема. Гледай на разрешението на проблема, което е Исус Христос от Назарет, Който бе разпнат на кръста за нас, Той е разрешението на нашия проблем. Той е нашето спасение, Той е нашето изцерение, Той е нашето освобождение, Той е нашето благословение, Той е всичко. Той е нашият изобилен и вечен живот. Той е нашият изобилен и вечен живот. Сложи очите си върху Него. Който гледа на Него, който вярва на Него, гледа, значи вярва, който гледа, който вярва в  Него, няма да погине, но ще има вечен живот.

Който гледа или вярва в Него, няма да погине, а ще има вечен живот.

        Обърни внимание, казахме Числа 21:8,9, което е във връзка с

Йоан 3:14  Както Моисей издигна змията в пустинята, по същия начин трябва да бъде издигнат и Човешкият Син, та всеки, който вярва в Него да не погине, а да има вечен живот.

Тия два стиха са свързани помежду си. Ето ти една готова проповед. Така че, скъпи приятели, бъдете свободни чрез Исус Христос, Който проля скъпоценната Си кръв, за да може веригите във вашия живот да се разкъсат и да паднат. Веригите на грехът, веригите на греха, веригите на сатана да бъдат разкъсани в живота ви, в името на Исус Христос и в кръвта на Господа Исуса Христа. Бъдете свободни вие и домовете ви в името на Исус. Нека домовете ви да се превърнат в дом на молитва,  не в дом на оплакване, не дом на скандали, не дом на клюкарство, не дом на телевизия, не в дом на алкохол и цигари, домовете ви да се превърнат в дом на молитва, дом на молитва, дом на словото,  дом на хвала.

Божият мир и благодат да бъде с всички вас, в името на Исус.

Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение

        и научете се да хвалите Господа, защото Господ ни дава дух на хвала, облекло на хваление, на хвала -вместо унилия дух, облекло на хваление. Искаш да се освободиш от депресията и унилият дух – хваление, облекло на хваление. Господ казва:

Исая 40:31 Ония, които чакат Господа, ще подновят силата си.

        Благодарим на Бога за всеки един от вас. Благодаря на Бога за нашите домакини – тука брата и неговата съпруга, както благодарим и на моята съпруга Мария за хвалението.

И така, скъпи приятели, ние ще приключим сега, но ние приключваме по плът, обаче сме едно. Ти не си сам, ти не си сам! Господ е с тебе и ние сме с тебе, в Духа сме едно. В Духа сме едно. Ние Ти благодарим, Господи. Благодарим Ти, Господи. До следващият път.

Амин!