Молитва против крадеца

1133

Отново тука ще спомена Римляни 3:4 Бог нека бъде признат за верен и истинен, а всеки човек лъжлив…

Трябва да се има предвид, че Божието слово казва, че човекът лъже. И виждаш как тебе са те лъгали (за сестра). И сега ще се молим Господ да разруши тези неща в мощното име на Исус Христос. И като се молим сега за тебе, не става въпрос само за тебе, но всеки един да се моли също. Тези молитви не ги правим само за един човек, а другите да чакат персоналната молитва. Използвай молитвата, която се молим за другия, защото по време на молитвата за другия може да получиш своето чудо. Защото молитвата не се прави само за един. Аз като се моля за вас, молитвите и за мен важат. Така, че не са само за един, не само за вас, но всички се молете с тези молитви. Нека да се молим:

„В мощното име на Исус Христос, както е писано, че дявола е баща на лъжата в Йоан 8:44 и Йоан 10:10 Крадецът идва, за да открадне…. , но Боже, Исусе, Ти си казал: Аз дойдох да ви дам живот, и да го дам изобилно. В името на Исус ние искаме всичко, което е откраднато, да се върне!!! Всичко, което врагът ни е обрал (молете се) нека да се върне в името на Исус! Каквото е откраднал, да се възстанови (възстановяване). В Библията се казва двукратно, четирикратно и седмократно връщане на онова, което врагът е откраднал. В мощното име на Исус Христос искаме онова, което врагът е откраднал, да ни го върне обратно. Йоан 10:10 Крадецът идва, крадецът дохожда, крадецът е дошъл, за да открадне, да заколи, да погуби и да разруши. Но Ти, Господи Исусе каза: Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно. Господи Исусе, Ти дойде да имаме живот, и да го имаме изобилно. Това проклятие на недоимък и бедност нека да се разруши. Всеки корен и причина на това проклятие да се разруши в името на Исус!!! Нека благословението на кръста да дойде.

2 Коринтяни 8:9 Защото знаете (познавате) благодатта на нашия Господ Исус Христос… Господи, дай ни да познаваме Твоята благодат. Да имаме познание за благодатта. Не само познание за крадеца, но познание и за благодатта Ти. Господи Исусе Христе, искаме да познаваме благодатта Ти. …че богат като беше, за вас стана сиромах… Кажи: …че богат като беше, за мене стана сиромах… Ето, това е размяната на кръста. Кажи: Исус Христос като беше богат в небесата, за мене стана сиромах… Това е благодатта на моя Господ Исус Христос. Богат като беше, за мене стана сиромах, за да се обогатя аз чрез Неговата сиромашия. Знам благодатта, познавам благодатта на нашия Господ Исус Христос, че богат като беше, за мене стана сиромах, за да мога аз да се обогатя с Неговата сиромашия. Всеки да го каже това.

В името на Исус Христос приемам тази благодат. Приемам благодатта на кръста. В името на Исус Христос чрез кръста приемаме, чрез кръста приемаме, чрез кръста приемаме Божията благодат, чрез кръста приемаме Божията благодат, чрез кръста приемаме Божията благодат. Христос, като беше богат, за нас стана беден, за да се обогатим ние чрез Неговата сиромашия. Господи Исусе, благодаря Ти. Кажи Му: Господи Исусе, благодаря Ти, че Ти като беше богат, заради мене, заради нас стана сиромах, за да се обогатим ние с Твоята сиромашия. Аз отхвърлям проклятието на сиромашията, отхвърлям проклятието на бедността, отхвърлям проклятието на кражбата, отхвърлям проклятието на злоупотребите, в името на Исус!!! Защото Проклет този, който виси на дърво, а Исус вися на дървото и понесе моето проклятие.

И аз Ти благодаря Исусе, че Ти ме изкупи от проклятието чрез дървения кръст, изкупи ме от проклятието на бедността и недоимъка чрез дървения кръст, изкупи ме от проклятието на сиромашия чрез дървения кръст и чрез кръвта Ти.

Аз Ти благодаря Господи Исусе за изобилния живот. Ти дойде да ми дадеш изобилен живот (Йоан 10:10). И аз приемам изобилния живот чрез кръста, изобилния живот чрез кръвта, изобилния живот чрез името на Исуса, изобилния живот чрез Божието слово, изобилния живот чрез името на Господа Исуса Христа!!! Приемам изобилния живот, благодаря Ти. Приемам благодатта на Господа Исуса Христа. Приемам размяната на кръста. Аз Ти давам моята сиромашия, аз Ти давам моите грехове, аз ти давам моите болести, аз ти давам моите немощи, аз ти давам моята смърт, аз Ти давам моите беззакония, аз ти давам моята сиромашия и бедност, и взимам Господи, от Тебе прощението, изкуплението, освещението, благословението, изцелението, освобождението, вечния живот вземам чрез Твоя кръст. Приемам размяната на кръста, приемам размяната на кръста, приемам размяната на кръста и Ти благодаря за дървения кръст. Благодаря Ти за победата на кръста. Благодаря Ти за Твоята свята кръв, благодаря Ти за победата в кръвта.

Откр. 12:11 Побеждавам крадеца чрез кръвта на Агнето, побеждавам крадеца чрез кръста на Божието Агне, побеждавам крадеца чрез името, което е над всяко друго име – името Исус Христос.

Побеждавам крадеца в името на Исус Христос и заповядвам в името на Исус да върнеш всичко, което си откраднал. Заповядвам на крадеца: Върни всичко, което си откраднал в мощното име на Исус Христос, заповядвам да върнеш всичко, което си откраднал, върни го с лихва, върни го седмократно, както казва Божието слово. Заповядвам на крадеца: Върни всичко, което си откраднал!!! Заповядвам на крадеца: Върни седмократно всичко, което си откраднал в името на Исус!!! Върни седмократно всичко, което си откраднал, и всичката болка и нещастие, които си причинил, нека да отиде върху крадеца в името на Исус!!! Всичката болка, притеснение и нещастие нека да отиде върху този дух, който те е ограбил. Кажи: В името на Исус, дух на кражба, на мизерия, на бедност, разрушение, смърт, вън от мен, вън от живота ми в името на Исус!

Взимам изобилието на кръста, изобилния живот, избирам изобилния живот чрез кръста, изобилен живот чрез Исуса Христа. Благодарим Ти Господи Исусе Христе за дървения кръст. Слава на Бога, имаме победа.

Нека да благодарим сега. Господи, отдаваме Ти слава и хвала и благодарение. Благодарим Ти, благодарим Ти за победата на кръста, благодарим Ти за победата на дървения кръст, благодарим ти за победата в кръвта на Исус, на Божието Агне, благодарим Ти за победата в името на Исус. Ти, Отче, ни водиш в победително шествие в Христа Исуса. Благодарим Ти за победата чрез Божието слово. Благодарим Ти за победата над проклятието, благодарим Ти за победата над кражбата и лъжата, благодарим Ти за победата над разрушението и смъртта, благодаря Ти за победата над бедността и мизерията, благодарим Ти за победата в мощното име на Исус! Отдаваме Ти слава и хвала, скъпи Господи Исусе Христа! Алелуя! Амин!