Молитвената ви нужда

1076
Здравейте,
Слагам молитвената ви нужда на стената си във фейсбук, за да се молим повече хора за вас и вашите близки, за освобождение, изцеление и други нужди.
Давам ви и на вас да се молите в съгласие с мен с видео молитвите!
Матей 18:19  Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата. 

Молитви за Освобождение и изцеление:
Молете се със вяра и простете на тези, които са ви наранили, за да ви прости и изцели Господ!
Марк 11:22  А Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога. 
Марк 11:23  Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. 
Марк 11:24  Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне. 
Марк 11:25  И когато се изправяте на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения. 
Марк 11:26  [Но ако вие не прощавате, то нито Отец ви, Който е на небесата, ще ви прости съгрешенията].