Молитвена война! – 09.2014г.

1177

Да се молим, колко е прекрасно да се молим сега. Аз ще се моля и ще ви покажа как вие да се молите, и вие се молете заедно с мене и ще направим една молитва в единство. Защото, когато се молим в единство, в съгласие, Бог е обещал отговор на молитвите. По-добре двама ,събрани заедно, отколкото един. По-голяма сила има, когато двама се молят. Така че аз и ти се молим, а да не говорим колко братя и сестри в същото време се молят. Така че нека да започнем с молитва. И ви призовавам да започнете да се молите. Не очаквайте нещата да станат с магическа пръчка, но нека вашите уста да говори, вашето сърце да се отвори към Господа, да извикате към Господа. Аз ще ви водя в молитвата, аз ви показвам как да се молите вие.

„И така, в мощното име на Господ Исус Христос идваме при Тебе Отче и Ти отдаваме славата и хвалата.“

Много е хубава тази тематична молитва, можете да я видите и да се молите с нея. Нека да започнем първо с процеса на покаяние, с изповед на грехове и с неща, свързани с миналото, вериги от миналото. Изхвърлете ги, изповядайте ги. Бог може да прости грехове, Бог може да разкъса вериги наследствени, проклятия, каквото и да е.

„В мощното име на Исус Христос, Отче святи, аз се моля за мене, за домът ми, за служение, за работа.“

Толкова хора има, които са вързани, призовавам ви, молете се, недейте да се отчайвайте. Господ е жив. Молитвата на вяра ще избави страдалеца. Ето сега изповядай пред Бога грехове, както сега ми пишат хора, които имат нужда от изцеление. Толкова много хора нужда от изцеление, от освобождение, тормозени от силите на тъмнината. Обезоръжете ги с вашите изповеди, обезоръжете ги сега като изповядате греховете си, обезоръжете ги, като се отречете от наследствени проклятия, от клетви, чародейства, магии, от небогоугодни връзки.

„В името на Исус ние се отричаме Святи Боже, покайваме се от греховете, от всеки небогоугодни завети в родовете ни – по бащина, по майчина линия. Ние се покайваме, Господи от греховете, отричаме се от небогоугодни завети. Моля Те, Боже, Ти да ни освободиш от всяка връзка, всяка верига на сатана в нашите домове, в нашите родове, в служение, в бизнес, в тялото, в душите, емоциите, чувствата, волята, умът, навсякъде, където и да е, Господи, освободи ни Исусе. Изповядваме и се отричаме от тези неща. Нека вериги да паднат в мощното име на Исуса Христа се молим. Нека кръвта на Господ Исус Христос да бъде поръсена върху нас.“

Ако започне да ви става лошо, да ви се повръща, да ви се кашля, дишайте дълбоко, изкашляйте, изповръщайте. Вземете някой леген, вземете кърпи и хартии и така нататък. Не само да ходите до тоалетната. Наблюдавам хора, като се молим по скайп отиват ту до тоалетната, ту се връщат, ту да тоалетната, ту се връщат. Не, няма нужда. Вземете една кофа голяма и на място просто освобождавайте всичко, което врагът е направил във вас. Нека тези вериги да се разкъсат, и болестотворни бактерии да бъдат изхвърлени – било то рак, било то тумори, било то кисти, било то миоми, било то каквато и да е болест. Господ като ти освобождава може да се изхвърли всичкото това. Не се притеснявайте, дишай дълбоко, кашлай, плюй, повръщай, викай каквото и да е, само и само да излизат.

„Така че Господи, ние призоваваме святата Христова кръв върху нас и върху домовете ни, върху децата ни. Призоваваме кръвта на Исус върху семействата ни. Дяволе, ти нямаш право, ние ти забраняваме – каквото забраним на земята ще бъде забранено и на небето, и каквото позволим на земята ще бъде позволено на небето. Каквото вържем, ще бъде вързано, каквото развържем ще бъде развързано. В мощното име на Исус Христос от Назарет, забраняваме ти да ни пипаш нас, домовете ни в дух, душа и тяло. Грехове, грехове, грехове – очисти ни и ни омий от греховете, съвършено ни очисти от греховете.

Наследствено проклятие по майчина, по бащина линия, клетви, чародейства, магии, каквото и да има, да бъде разрушено Отче, в името на Исус! Всякакви небогоугодни завети, било то кръвни завети да бъдат разрушени, всяко заклеване, всякакви небогоугодни обреци да се разрушат в името на Исус!

И за всеки един се молим, молете се за семейството си, застъпваме се за семейството си, застъпваме се за душите, застъпваме се за душите на децата, за душите на съпругите, за душите на съпрузите, за душите на родителите, в мощното име ние се застъпваме чрез кръвта на Исуса! Всякакви думи негативни, чародейни, контрол, манипулация чародейство, да бъдат разрушени в името на Исус! Всяка верига, която ни свързва с нечестиво минало да бъде разрушена. Душевни връзки, които ни свързват с нечестието в миналото, свързват ни с неправилни хора, душевни връзки на контрол, манипулация, чародейство, душевни връзки, през които протичат демонични сили и отрова, да бъдат разкъсани сега с меча на Духа, който е Божието слово. Всяка верига, с която сатана ни е омотал и ни е овързал нас, умовете ни, всякакви крепости в умовете нека да паднат в името на Исус! (Като се молиш се молиш за себе си и за дома си). Крепости да паднат. (Като се молиш, се молиш да себе си и работата си, като си молиш, молиш се за себе си и за служението.) Ти дух, който нападаш хората, който нападаш и искаш да разрушаваш – да разрушаваш здравето, в мощното име на Исус те връзваме. В името на Исус връзваме този дух на разрушение. Този дух на болест, болестотворен дух, разрушение, немощ, слабост, в емоциите, във волята, в тялото, емоционална слабост, душевна слабост, умствена слабост, физическа слабост в името на Исус го връзваме. Разкъсваме тези вериги, с които сте се хванали, крепости в умовете да паднат. Ти крепост от неверие, ти крепост от съмнение, колебание, страх, вън! Натрапчиви мисли – крепост от натрапчиви мисли в името на Исус Христос да паднат!

В мощното име на Исус Христос искаме Духът Ти, Боже. (Нека да призовеме Бог да ни изпрати Святия Дух – прясно изпълване със Святия Дух – Святия Дух и огън. Планините от болести се топят пред присъствието на Всемогъщия Бог. Планините от тумори се топят като восък пред присъствието на Святия Дух. Планините от безпокойства, страхове, притеснения, натрапчиви мисли, депресия, се топят като восък пред присъствието на Всемогъщия Бог. Искаме Твоето присъствие, искаме Твоята сила. Искаме Твоят огън, искаме огънят на Святия Дух в мене, огънят на Святия Дух в дома ми, огънят на Святия Дух в служението ми, огънят на Святия Дух в работата, огънят на Святия Дух във всичко, що е свързано с мене. Всяко нещо, което сатана използва, за да влезе в контакт с мен и с дома ми (моли се), всяко нещо, което сатана използва, за да се докачи до мене и домът ми, всяко такова средство, което използва да се закачи до мени домът ми в името на Исус да се разруши! Всяко средство, което сатана използва, за да влезе в контакт с нас да се разруши в името на Исус!

Библията казва: Ефесяни 4:27 нито давайте място на дявола.

В името на Исус, Господи, дяволе не ти давам никакво място и заповядвам ти, вън, вън, вън! Не само от мен в дух, душа и тяло, емоции, воля и мисли, но също така от семейството, от децата, от съпругата, от родители, от служение, от бизнес, от служители. В мощното име на Исус Христос аз ти заповядам, при когото и да си отишъл, при служителите, които служат в това служение няма да ги докосваш, защото докосваш зеницата на Божието око. В името на Исус нека огънят на Святия Дух да изгаря веригите, да изгаря немощите и болестите. Нека Божият съд и Божият гняв да слезе и да ги удари тези нечестиви сили, които атакуват Божиите помазаници, атакуват Божиите служители. В мощното име на Исус Христос ти заповядам, няма значение къде са служителите на живия Бог, (ангелите на Господа са навсякъде, те знаят, очите на Господа са навсякъде, Той знае, Святия Дух присъства навсякъде) в името на Исус Христос и чрез силата на Святия Дух ти заповядам, вън, вън, вън, вън!

Трябва да сме категорични, трябва да сме сигурни – вярата е сигурност, вярата е убеждение, вярата е увереност в неща, които не се виждат. Не ги виждаме, но ние сме уверени, че не ги искаме. НИЕ ТРЯБВА ДА СМЕ 100% СИГУРНИ, НЕ САМО, ЧЕ ТЕ СЪЩЕСТВУВАТ, НО И НЕ ГИ ИСКАМЕ! И трябва да ги изтласкаме и да ги изхвърлим чрез Онзи, Който е. Той казва: Аз съм този, Който съм. Ние гоним тези сили на тъмнината не чрез собствена сила, но чрез силата на Бога, силата на Святия Дух. В мощното име на Исус Христос, наследствени духове по майчина линия, по бащина линия, колкото трябва поколения назад, няма ограничение. До там, до където се простира корена. Колкото поколения назад, ние заповядваме на тези духове по майчина линия, вън, вън, вън! Не само върху нас, но и върху потомството ни. Разрушаваме проклятията, разрушаваме заветите, които не са от Бога, разрушаваме думи, разрушаваме контрол, разрушаваме чародейство, разрушаваме манипулация.. Искаме бистър ум, искаме светлина. Да бъде светлина. Нека кажем: Да бъде светлина в главата ми, да бъде светлина в дома ми, да бъде светлина в семейството ми, да бъде светлина в сърцето ми, да бъде светлина в душата ми, да бъде светлина в емоциите ми, да бъде светлина във волята ми, да бъде светлина в тялото ми, да бъде светлина в децата ми, да бъде светлина в служението, да бъде светлина в служителите, да бъде светлина в работата, да бъде светлина в името на Исус Христос! И тъмнината да се махне. Всяка тъмнина заповядвам да напусне в името на Исус!

Всяка една тъмна личност, която е дошла и влязла в живота ми, независимо в коя област на живота, (молете се с това, което аз говоря), с цел да разрушава, вън, с цел да краде, вън, с цел да убива с думи, вън, с цел да лъже, вън, с цел да клевети и одумва, вън, с цел да обвинява, вън, с цел да снася съмнение, неверие, колебание, страхове, вън, в мощното име на Исус Христос! Всяка една такава сила, която и дошла да отслабва, вън! Не съм приел дух на страх, нито дух на слабост, но на сила, любов и себевладеене в мощното име на Исуса Христа. Всяка една сила, която е дошла да всява страх, ужас, страх, ужас, кошмари, стрес, всяка такава сила в името на Исус ти заповядваме категорично, махай се от живота ни и не се връщай повече. Всяка депресивна сила – депресия, излез в мощното име на Исуса Христа и не се връщай, нямаш право. Ние сме купени с кръвта на Божието Агне и принадлежим на Всемогъщия Бог. Исус ни изкупи, Той ни откупи от проклятията, Той ни купи от чародействата, Той ни купи от контрола и манипулацията, Той ни купи от греха, Той ни купи от сатана. На кръста плати цената за нас. Искаме живот, Боже. Искаме мир, искаме правда, радост, мир в Святия Дух. Искаме Божията сила, искаме Божият огън, искаме победата на кръста, искаме силата в кръвта на Исус. Прилагаме кръвта на Божието Агне върху себе си, върху домът ми, върху всичко, до което се докосна. Кръвта на Исуса в дух, душа и тяло, ум, емоции, чувства, воля, в името на Исус прилагам кръвта. Има победа, има сила, живот в кръвта. Побеждавам дявола чрез кръвта на Агнето. Исус съсипа делата на дявола и аз ги обявявам за съсипани в дома ми, в семейството ми, в служението ми, в работа, във всичко. Обявявам делата на дявола за съсипани и всяко дело на сатана да бъде съсипано, независимо дали е болест, вън от дома ми! Бедност, вън от дома ми!

Всеки вреден навик, който сатана използва, за да ме вплете, да ме върже, и да ме умъртви (моли се с тази молитва), всеки вреден навик, с който сатана иска да ме пороби и да ме убие, всеки вреден навик, с който сатана иска да ме върже, в името на Исус аз се отричам от него. Заповядвам на всеки дух, свързан с това, вън, вън, вън! Покайвам се, отричам се, изповядвам го (изповядай го) и в името на Исус не го искам, мразя го. Господи Исусе, помогни ми да живея свят и праведен живот. Всеки грях – (сега започни да се молиш срещу своите слабости, изповядвай слабостите греховете, немощи, искай сила да те укрепи). Всяка немощ, гняв – (кажи: Този гняв в името на Исус аз го отхвърлям, мразя гнева, отхвърлям гнева и заповядвам, вън от живота ми! Искам божият мир, който никой ум не може да схване – Божият мир в Христа Исуса!) Дух на ярост, вън! Огорчение, непростителност, вън от живота ми! Омраза – вън от живота ми! Отхвърляне вън от живота ми в името на Исус! Неща Твоят огън Господи да дойде. Мир да дойде Твоята любов, Божията любов да дойде и да изпълни сърцето ми в името на Исус Христос!

Всеки вреден навик, независимо какъв е – ако си ядеш ноктите, или има някой, който пуши, или пие, друг има, който има гняв, друг гледа нечисти неща по телевизията или по интернета, друг има други пороци, всякакви такива пороци, отхвърляме ги, намразваме ги в името на Исус и заповядаме да се махат. (Молете се срещу своите немощи и срещу своите слабости, намразете ги и ги изгонете в името на Исус Христос. Защото тези неща са лепкави, които позволяват ръката на сатана да се промъква като змия в живота ти. Но ние трябва да вземем меча на Духа, Който е Божието слово и да отсечем главата на тази змия в името на Исус! Като намразим греха, като намразим порока, като намразим злото и се молим против това нещо – молим се против този грях, молим се против това зло, молим се против тези немощи и слабости. Колкото сме по немощни, толкова Неговата сила действа по-мощно, но трябва да си го признаем, трябва да заемем позицията на Бога и да воюваме в името на Исус! Духове на немощ, духове, които сте ни вплели нас, децата ни, семействата ни и т.н., всякакви такива духове, които сте ни поробили и сте ни вплели, било то с пожеланието на очите, похотта на плътта или гордостта на живота, в името на Исус Христос вие нечисти сили се махнете от нас! Тези вериги да се разкъсат, дългогодишни вериги на пороци, да се разкъсат в името на Исус!

Някой получава изцеление на коляното. Приеми изцелението. В името на Исус раздвижи го това коляно – болка в дясното си коляно.

Нека огънят на Святия Дух да продължава да слиза върху нас. Болести, болестотворни духове, които се криете вътре някъде в душите и телата, в мощното име на Исус Христос ние ви заповядваме, вън, вън, вън! (Отвори уста, дишай дълбоко ,изкашляй се, изхвърли ги тези неща.) Вън, в името на Исус Христос! Нека огънят на Святия Дух да слиза и да разрушава.

О, колко освобождения стават. Не само тука, но и където ни ас близките, независимо къде са, Господ е изпратил ангелите Си и те сега се движат там и действат там.

Всяка измама, всяка лъжа да се разруши. Изкушение – тези, които носят изкушение – Тъмни изкусители, махайте се от живота ни, вън! Не само с хляб ще живее тук човек, но с всяко слово ,което излиза от божията уста. Духове, които носят изкушение не само в нашия живот, но в децата ни, в близките ни Толкова жени страдат, че съпрузите им са изкушени някъде, дори съпрузи страдат, че техните жени са изкусени някъде. В името на Исус изкусителят да се махне от дома ми! Пороците ад ес махнат. Господи, Ти си казал: Повярвай в господа Исуса и ще се спасиш ти и целия ти дом. Искам спасение на целия ми дом. Искам освобождение на целия ми дом. Искам благословения за целия ми дом. Искам победа в целия дом в мощното име на Исус Христос!

Сложете ръце на болното място.

В името на Исус болести и немощи напуснете тялото ми!

Кажи: Болести и немощи, напуснете тялото ми!

Ако имате болен човек в къщи, положете му ръка. Ако болният човек не е до вас, сложете ръка на мястото, където човека е болен. Ако на човека сърцето му е болно, сложи ръка на твоето сърце, ако корема му е болен, сложи ръка на корема си. На същото място, където твоя човек е болен, сложи ръка върху себе си, ако той не е до тебе. Ти си точката на контакт и в момента Господ чрез тебе – рекошет, в другия човек ще отиде.

Така че, в името на Исус Христос, духове на болести, духове на немощи, излезте от тялото и не ес връщай повече, болест, вън, немощ, вън в името на Исус! И този дух, който е дошъл да убива, този убиец, който е дошъл да убива, вън от тялото! Израстъците да изсъхнат, да се стопят от корен. Буци, израстъци, да изсъхнат, да се стопят от корен. Тумор и да изсъхнат, да се стопят от корен! В мощното име на Исус тумори, ракове, миоми, кисти, да се стопят в името на Исус!

Болни телесни части в името на Исус ви заповядваме: Бъдете изцелени! Ръце, бъдете изцелени в името на Исус! Гръбнак, бъди изцелен в името на Исус! Гръбнака да бъде изцелен, дископатия, дискова херния, сколиоза, всичко това да се махне! В името на Исус гръбнак, бъди изцелен! Дискове, прешлени, бъдете изцелени в името на Исус! Рамене, бъдете изцелени, врата да бъде изцелен (движи врата) в името на Исус! Шипове да се стопят, в името на Исус, вън нечисти душе в името на Исус! Болести на ушите и слуха – вън инфекции и възпаление, вън! Болести на очите, вън! Болести на синусите, вън! Болести на гърлото, заповядаме да напуснат!   Болести на кръвната система – заповядваме на всички жлези да функционират нормално; ако има нужда създаване на жлези в името на Исус! Там, където ги няма, са отрязани, да бъдат създадени жлези в името на Исус Христос от Назарет. Очи да се отворят, перде да се махне, късогледство, далекогледство, астегматизъм, далтонизъм, вън в името на Исус! Болести на зъбите заповядваме да напуснат в името на Исус! Възпаление на белите дробове – бронхит, асма, плевмония, вън, в името на Исус! (дишай дълбоко). Болести на сърцето и на кръвоносната система, заповядваме да напуснат в името на Исус! Висок холистирол, вън в името на Исус, да се нормализира! Вътрешни болести в червата, в стомаха, в жлъчката, в черния дроб, в бъбреците, заповядваме всякакви болести и немощи да напуснат в мощното име на Исус Христос от Назарет. Пикочният мехур да бъде изцелен, простата да бъде изцелена, също женски болести да бъдат изцелени в името на Исус Христос! Жени, които имат запушване, да се отпуши в името на Исус! Жени, които не могат да заченат, заповядваме да могат да заченат в името на Исус! Тези, които имат кисти в утробата си, заповядваме да изсъхнат и да се стопят в името на Исус! Благодарим Ти, Господи. Нередовен цикъл, смъмряме причината за това, да се разчупи това проклятие, да се нормализира. В името на Исус краката да бъдат изцелени (раздвижете краката). Както казах, дясното коляно краката да бъдат изцелени в мощното име на Исус Христос! Всичките стави, мускули, сухожилия, стави да бъда изцелени.

Благодарим Ти святи Боже за Твоята изцелителна сила. Молим Те да изцелиш не само нас, но и нашите близки, и да пазиш не само нас, но и нашите близки.Заповядай на ангелите Си за нас да ни пазят във всичките ни пътища, на ръце да ни вдигат, да не би ад ударим о камък ногата си (Пс. 91:11,12). В мощното име на Исус Христос се молим. Благодарим Ти и Ти отдаваме славата и хвалата. Алелуя!

Раздвижете се, в името на Исус!

Ето, епилепсия, смъмряме я и заповядваме да напусне тази епилепсия. Всяка болест и немощ да напусне в името на Исус!

Толкова хубаво е, че се молим. Благодарим ти, Господи.

Мигрена – Господ изцелява мигрена. Мигрена, вън, в името на Исус!

Вземете Библията като точка на контакт, сложи ръка на Библията в името на Исус, Божието слово като точка на контакт. Нека силата на Бога да протече през Твоето тяло. Сложи Библията на Болното място. В името на Исус нека силата на Бога да слезе върху тебе и да бъдеш изцелен/а.

Отпадане на косата – да бъде изцелено, да се спре това падане на косата в името на Господа Исус! Благодаря Ти, Господи.

Зъбите да бъдат изцелени. Болни зъби, болни венци да бъдат изцелени. Благодаря Ти, Господи! Отдаваме Ти славата и хвалата. Нека сега да изповядаме нашата победа.

В раните на Исус аз съм изцелен/а.

Той взе на себе Си нашите немощи, нашите болести, понесе нашите болки, с Неговите рани ние се изцелихме.

Благодарим Ти и Ти отдаваме цялата слава в името Исуса Христа.

Жени, които имат проблем с наднорменото тегло – опитват се да отслабнат, не могат да отслабнат, този проблем с наднорменото тегло, с апетита, дори може малко да се хранят, но пак да пълнеят, в името на Исус смъмряме този дух на дебелина и заповядваме да се махне от тялото ти, вън! Който носи напълняване, заповядваме да се махне, заповядваме тялото ти да отслабне и да стане слабо в името на Исус! В името на Исус да отслабнеш, в мощното име на Исус! Смъмряме вълчи глад, да се махне в името на Исус! Лакомия и вълчи глад, вън в името на Исус Христос от Назарет!

Молим се за работа и за финансово благословение. Вземи си в ръката чанта, или портфейла, кредитна карта, там, където си държиш парите или каквото и да е, вземи го в ръката си и в името на Исус. Кажи: Ти нечисти душе, който носиш мизерия, бедност, недоимък, дългове за мен и моя дом сега аз те смъмрям в името на Исус! Махай се от мен и домът ми! Защото е писано: 2 Кор.8:9 Като знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че богат като беше, за нас стана сиромах, за да може ви да се обогатите с Неговата сиромашия.Така че в името на Исус имам основание на кръста да бъда обогатен във всяка една област на живота ми. Ти нямаш право да ме държиш в мизерия, ти дух на бедност, сиромашия, недоимък в името на Исус ти заповядвам, вън от моя порфеил, вън от моята чанта, вън в мощното име на Исуса Христа! Дух на недоимък и дългове заповядвам да напуснеш! Извиквам с вяра, и приемам с вяра. Работа – извиквам и приемам в името на Исус! Просперитет в името на Исус да дойде. Извиквам и приемам просперитет в името на Исус! Спаред както е писано в3 Йоан 2 Възлюбений, молитствам да си здрав и да благоуспяваш във всичко, както благоуспява душата ти. Така че Те моля Господи, както благоуспява душата ми, така да съм здрав и да благоуспявам във всичко според Твоята воля. И както пиша в Исус навиев 1:8 Тазе кнега на закона да не се отдалечава от устата ти; но да размищшляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичкото, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.Ще просперираш и ще имаш добър успех. Как? – чрез Божието слово. Вземам Божието слово за стандарт в живота ми, вземам Божието слово за основа на живота ми, и господи, моля Те, Ти да ме благословиш във всяка една област на живота ми. Напредък, просперитет, добър успех за мен, за домът ми, за служението, за бизнеса в името на Исус!

Всеки един разрушителен дух и крадец в моя бизнес, излез, в името на Исус! Всеки един такъв дух, който е дошъл да разрушава и краде бизнеса ми, работата ми, финансите ми, вън от моя живот в името на Исус, вън от моето семейство, вън от моя бизнес! В името на Исус извиквам изобилен Живот. Йоан 10:10 Крадецът идва да открадне, да убие, да разруши, но Аз дойдох (казва Исус) да ви дам живот, и да го дам изобилно. Исусе, Ти дойде да ми дадеш живот и да го дадеш изобилно, и аз го приемам това. И всеки дух, който е дошъл да открадне, да убие, да разруши, заповядвам, вън! Аз приемам изобилния живот от Исус Христос във всяка една област на живота ми – в духовната, в душевната, емоционална, умствена, волева, физическа, материална, финансова – във всяка една област приемам изобилния живот от Господа Исуса Христа! Така че благодарим Ти, Господи. Благодаря Ти за победата. 2 Коринтяни 2:14 Господ ни води винаги в победоносно шествие в Христа Исуса. Победоносно шествие, победоносно шествие, победоносно шествие, в името на Исус! Пробив, пробив, пробив в името на Исус! Благодарим Ти, Господи, отдаваме Ти славата и хвалата. Скъпи Господи Исусе, отдаваме Ти славата, отдаваме Ти хвалата скъпи Господи Исусе. Алелуя! Отдаваме Ти славата и хвалата.

Дай им Господи на Твоите хора, бизнеси им дай, дай им пробив в бизнеса. Както Исак по време на глад пося и пожъна стократно, нека така да ти бъде на тебе в името на Исус! Както Исак по време на криза, по време на глад пося и пожъна стократно (не 100%, стократно са 10 000%), така нека ти бъде на тебе в името на Исус!

Нека да вдигнем ръце ида благодарим на Бога. Това е вяра. Благодарим ти за пробива не само за нас, но и за децата ни – децата ни също да успеят в бизнес, в служение, в отношения с Тебе, Боже. Всяка връзка на сатана, която пречи на децата ни да влязат във връзка, в контакт с Господа, нека да се разкъса в името на Исус! Каквато и да е, било то наследствена, било то придобита, било то поради техни грехове – каквато и да е верига, която има между децата и Господа, нека да ес разруши тази верига в името на Исус Христос! Отвори очите на семейството ми, отвори очите на децата ми, отвори очите на родителите ми, отвори нашите очи, Господи – отвори очите ни Господи, да виждаме светлината. Както Елисей се помоли аз слугата си: Отвори очите му, Господи, да види. Отвори очите ни, за да видим, отвори очите им, за да видят, отвори очите на семейството ми, за да види. Отвори ушите ни, за да чуваме гласа Ти. Отвори очите ни, за да виждаме Тебе, отвори ушите ни, за да чуваме гласа Ти. В мощното име на Исус Христос всеки дух на глухота, излез, всеки дух на слепота, излез! Заповядваме на очите: Отворете се! Заповядваме на очите: да бъде светлина! Да виждаме в Духа, да виждаме истината – видение, сънища, пророчества. Да чуваме Божия глас – да чуваме Тебе, отвори ушите ни да чуват. Отвори духовните ни сетива в мощното име на Исус Христос!

Използвай ни, Господи, предава се в дух, душа и тяло в Твоите ръце, използвай ни. Всяка сила на тъмнината, която ни перчи да Ти служим да бъде съкрушена! Всяка тъмна сила, която ни перчи да Ти служим, да бъде съкрушена в името на Исус! Всяка тъмна сила, която пречи на служението ми да бъде съкрушена. Всеки дух, който блокира, духове на блокаж – блокаж на духовни дарби, Блокаж на кръщение в Святия Дух, блокаж на служение, вън от живота ни! Блокаж на говорене на езици, вън от живота ни! Умствен блокаж, вън! Емоционален блокаж – вън в името на Исус Христос! Блокаж н бизнеса, вън! Блокаж в семейството, вън! Личен блокаж, блокаж във взаимоотношенията. Има толкова хора, които не могат да възстановят взаимоотношения с бъдещия си съпруг или бъдещата си съпруга. Блокаж във взаимоотношенията, блокаж на семейни взаимоотношения, блокаж на бизнес взаимоотношения, блокаж на служебни взаимоотношения, блокаж на взаимоотношенията с Бога, блокаж във взаимоотношения с братя и сестри. Всички тези блокажи във взаимоотношения да се разрушат, и всички духове, които стоят зад тях, вън! Духове на блокаж, заповядваме да напуснат. Физически блокаж – блокаж в краката, блокаж в гърба, блокаж в ходенето. Парализа – този дух на парализа, както физически, така и емоционална, душевна парализа, семейна парализа, каквато и да е парализа, заповядваме да напусне в името на Исус! Дух на парализа да напусне тялото ми в името на Исус! Дух на парализа, напусни финансите ми, дух на парализа, напусни семейството ми, бизнеса ми, служението ми! Дух на парализа, напусни емоциите ми, мислите ми, волята ми! Мисловен блокаж, вън! Всяка такава парализа да се махне в името на Исус Христос! Нека огънят на Святия Дух да слезе и да донесе пълна, просторна свобода. В името на Исус немощи, духове на немощи – физическа немощ (някой е постоянно уморен, не може да спи, постоянно уморен физически); душевна слабост, емоционална слабост, умствена слабост, всяка слабост ние заповядваме вън в името на Исус Христос! Не сме приели дух на слабост, а дух на сила в името на Исус Христос! Искаме Твоята сила, Господи, върху нас и нашите семейства. Страх, паника, кошмари, страшни видения, страшни предчувствия, ужас, в името на Исус, вън! Духове на страх, наследствени духове на страх, вън, изкоренете се! И не само вие да си отидете, но заедно със съмнение, колебание, неверие, един екип, заминавайте си в името на Исус! Вън! Не искаме нито съмнения, нито колебания, нито неверие, нито страх. Съвършената любов изпъжда всеки страх. Господи, дай ни съвършената любов, излята в сърцата – да изпълни сърцата ни и да изхвърли, да изгори всеки страх. Страх от бъдещето, вън! Страх от инциденти, вън! Страх от животни, вън! Страх от смърт, вън! Страх от да не би да бъдеш погребан жив, вън в името на Исус! Страх от това да не би да не можеш да караш кола, вън! Страх да не ти дава да общуваш с хора, вън, в името на Исус! Страх от хора – страхът от хора слага примка – страх от хора заедно и духът на робство вървят заедно, вън в името на Исус! Страхът от смъртта докарва робство. В 1 Йоан 4:18 се казва, че страхът докарва мъчение. 1 Йоан 4:18 В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда всеки страх; защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. В името на Исус духове на тормоз, страх, мъчение, депресия, да се махнат от нас в името на Исус! Депресия, излез! Искаме дух на мир, на радост, на свобода, в името на Исус! Всяко робство да бъде разчупено, да бъде разкъсано!

Виждам една жена, която е вързана в апартамента си с невидими връзки, не може да излезе от апартамента си. Една тъмнина и като паяжина, връзки, които са я обвързали и не може да излезе от границата на жилището си. Нека тези паяжини, тези връзки на сатана да бъдат разкъсани, страхът да бъде разрушен в името на Исус! Излез! Както каза Исус: Отместете камъка. Сестра, отмести камъка. Ама смърди. Няма да смърди, отмести камъка! Не ти ли казах, ако повярваш, ще видиш Божията слава. Отвори вратата! Лазаре, излез вън! Ти си Лазар.Лазаре, излез вън! – това е заповед от Господа. Аз чувствам помазанието на Святия Дух, изтръпвам, Лазаре, излез вън! Излизаш от клетката на смъртта, излизаш от клетката на робството вън! Отмести, отключи вратата, излез, Лазаре, излез вън! Господ ти заповяда да излезеш от този страх, заповяда ти да излезеш от тази тъмница, заповяда ти да излезеш. Основите на тъмницата се разклащат. Благодарим Ти, Господи за това освобождение.

Сега, както ме гледате тази риза, с която съм облечен, прилича ли ви на военна риза? Защото като гледам на компютъра ми изглежда като на военна риза. Вече трябва да бъдем военни, военна сила, военна сила. Господ иска да бъдем войници. В името на Исус да станем войници.

Ето, една сестра ми пише, че постоянно е уморена. Бъди свободна! Бъди свободна от страхове от човеци, в името на Исус, ходи!

Отдаваме Ти славата и хвалата скъпи Исусе за тази молитва! Много неща станаха по време на тази молитва – освобождения на семейства, освобождение на бизнеси, освобождение емоционално, освобождение в мислите, натрапчиви мисли се разчупиха, освобождение от кошмари, освобождение от депресия, освобождение на емоциите, на волята, вързана воля се освобождава, освобождение на тялото, то започва да се движи, изцеление на тялото, освобождение на финансите, емоционално освобождение в областта на любовта, освобождение…. И нека да Му благодарим на Господа, за освобожденията, които станаха по време на тази молитва.

В името на Исус скъпи хора, бъдете силни, бъдете смели. Не сте приели дух на страх. По-велик е Този, Който е в нас, от този, който е в света. Така че чрез Святия Дух имаме сила. За всичко имам сила чрез Исус Христос, Който ме подкрепя. Кажете: За всичко имам сила чрез Исус Христос, Който ме подкрепя. Не мога това, не мога друго, не мога третото, не мога, не мога, не мога, НЕ! Изхвърли тази изповед и вземи другата изповед: За всичко, за всичко, за всичко, което казвам, че не мога, за всичко имам сила чрез Исус Христос, Който ме подкрепя. Това не е моята сила, а Божията сила. За всичко имам Божията сила, която идва чрез Исуса Христа. За всичко имам сила чрез Исус Христос, за всичко имам сила чрез Духа на Бога, за всичко имам сила, всичко мога да направя чрез Исус Христос. Както се казват англичаните: Мога да направя всичко чрез Христос, Който ме укрепява. Кажи: Мога да направя всичко чрез Христос. Мога да направя и онова, което мисля, че не мога да направя. Мога да направя и онова, което казвам, че не мога да направя. Мога да направя всичко – значи ВСИЧКО чрез Христос, Който ми дава сила, Който ме подкрепява. Господ е сила моя, нека да изповядаме словото: Псалм 18:1 Любя Те, Господи, сило моя, Кажи Му Го: Любя Те, Господи, сило моя, Господи, 2.Ти си моя скала, Ти си моя крепост, Ти си моя избавител и освободител, Ти си моя Бог, Ти си моята канара, Ти си Този, на Когото се надявам и Ти си Този, на Когото се облягам, Ти си моя щит, Ти си моята защита, Ти си рога на избавлението ми, и Ти си моята яка кула. 3.Ще призова господа, Който е достоен за хвала, така ще бъда избавен от моите неприятели.

И сега аз призовавам в името на Господа Исуса Христа за нашето избавление. Благодаря Ти за победата на кръста. Казва се: Римляни 8:37 че сме повече от победители чрез Христос, Който ни възлюби.

1 Коринтяни 15:57 Благодарим на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Победата над кого? – над греха, победата над закона, и най-вече победата над смъртта. Благодаря Ти, Господи.

2 Коринтяни 2:14 Бог винаги ни води в победоносно шествие в Христа Исуса. Винаги. И сега, и завинаги ни води в победоносно шествие в Христа Исуса.

1 Йоан 5:4 Всичко, което е родено от Бога побеждава света. Аз съм роден от Бога и побеждавам света. И тази победа е спечелена от моята вяра. Тази победа е спечелена от нашата вяра. Благодарим ти, Господи.

Откровение на Йоан 12:11 Кажи: Побеждавам дявола, побеждавам дявола, побеждавам дявола чрез кръвта на Агнето, чрез кръвта на Божието Агне. Сила има, победа има в кръвта на Агнето. Победа има в името на Исус! Победа има в Божия Дух. Победа има. Благодарим Ти за победата. Благодарим Ти за победата и провъзгласяваме тази победа, която имаме чрез Христовия кръст. Победа над проклятието – вместо проклятие, благословение. Победа над смъртта – вместо смърт – живот. Победа над греха, вместо грях – правда. Победа над нечистотата, вместо нечистота – святост. В името на Исус, победа! Победа над болестите, вместо болест – изцеление и здраве. Победа над робството, вместо робство – свобода. Благодарим Ти, Господи за победата в името на Твоя свят Син Исус Христос и Ти отдаваме славата.

Вдигнете ръце да благодарим на Господа.

И тази молитва слушайте я повече пъти, молете се с нея, молете се с мене, решително да се молите, решително с вяра. Не си мисли: Ама мога ли да го кажа, не мога ли да го кажа? Действай, атакувай силите на тъмнината, не им се връзвай, атакувай и побеждавай дявола в името на Исус! Трябва да победиш!!! Яков 4:7 Трябва да се покоряваш на Бога, но трябва и да се съпротивиш на дявола и той ще бяга от тебе!!! Трябва да се съпротивиш на дявола, за да бяга от тебе! Много хора не се съпротивляват на дявола и се чудят, що не бяга от тях.Покорявайте се на Бога, но противете се и на дявола и той ще бяга от вас в името на Исус!!!!!

И аз сега не напразно сега гледам ризата си като военна. Господ пророчески ми дава това нещо. Трябва да станем военни, военни, военни, военни, военни, войни на Христа! Армия на Христа. В името на Христа, Господи, направи ни армия от войни, направи ни Твоя армия в мощното име на Господа Исуса Христа!

Господи, отдаваме Ти славата и хвалата. Амин!

Свидетелство, свързано с молитвата:

  1. Относно Молитвена Война-09.2014.

Слава на Бога брате! Искам да те насърча, снощи за първи път бях на интернет служба с вас. Имах вяра, че ще бъда освободена и изцерена. Имаше много съпротива, губеше се картината, много леко се чуваше, изключваше, разваляше се компютърът. Тогава разбрах, че това е атака от дявола, и не се отказах. Дойде ми още по голяма вяра. Слушах те внимателно и много ме докосна това слово –Покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще се маха.

Аз се старая всячески да се покорявам и да служа на Бога. За една седмица водих около 16 души в молитва за покаяние. Една жена ми обеща да дойде с мен в църквата да се молим, а беше против Бога. Има син в лудницата, но Бог я докосна.

И така всичко добре, но кръста ме заболя и от там кракът ми като ходя и много ме болеше.  Дори като седях пак ме болеше.

Снощи ти каза нещо, което беше за мене – „Виждам жена, която седи в апартамента си и едни паяжини й пречат да излиза навън. Да, ти не каза седи в дома си, а каза седи в апартамента си.

Аз живея в апартамент. Много ме болеше и не можех да изляза няколко дена.

Алелуя, сега станах и мога вече да седя, мога да излизам. Бог ме изцели снощи. Когато се молеше аз повтарях след теб с вяра.

Лекарите ми казаха, че имам дископатия. това не може да се лекува. Аз отхвърлих тази диагноза и сега вярвам, че съм изцелена.

Благодаря на Бога, че ти е дал това служение. Нека Бог да те пази…

Навсякъде ще прославям Бога за това, което Бог върши във вашето служение, ще постя и ще ви подкрепям в молитва, защото Бог наистина върши чудеса чрез това служение, чрез вас; плачейки благодаря на Бога за вас, защото малко са хората като вас. Нека в България да има повече хора като вас. Господ да издигне.

Цялата слава отдавам на Господ Исус! В.И.