Молитвени кърпички

1529

Имам молба към всички братя и сестри, които ни гледате, независимо къде се намирате, независимо на кой континент сте, имам молба пишете ни на нашия имейл [email protected].

Пишете ни, къде сте, какво е вашето положение. Във фейсбук също можете да пишете, за да можем да бъдем в контакт, защото виждам, че Господ прави чудесни неща. Аз виждам тази година която идва ще станат някои неща, които аз още не смея да ги казвам, което буквално вярвам, че ще взриви делата на дявола и Божието дело ще се разпростре много повече. Това е моята вяра.

Например, братя и сестри в Испания, които ни гледат, пишете ни къде сте. Сега ще ви кажа защо. Една от причините, /които са в Испания знаят Астурия, това е провинция, която се намира на север от Португалия/, едно скъпоценно семейство, сестрата е българка, съпругът й е испанец, имат малка църква там и ни канят да отидем да послужим в края на януари, началото на февруари. Разбира се, ние ще летим ще се върнем и това ще бъде през седмицата. Това ви го казвам в смисъл такъв, че когато Господ отваря вратите да можем наистина да правим контакти, да дойдем да служим.

Сега в момента предаваме от София, България за последен път и след това ще предаваме от Австрия. Който не е гледал богослуженията, които имахме, можете да ги гледате bibliata.bv, във фейсбук, пет богослужения в различни църкви. Така че, искам да кажа, че сме много благословени от всичките братя и сестри, вашите сърца и вашата любов и ви благодарим много.

Има едно нещо, което искам да отбележа, нещо което Бог ни показа и в тази връзка да ви прочета нещо.  Питате кога ще се върна в България. Най-вероятно април месец края, началото на май отново ще бъдем в България и за тогава можем да подготвим една програма за богослужения. Междувременно искам да ви спомена, че на богослуженията започнахме да даваме на болните или на хора, които имат болни по домовете си молитвени кърпички, върху които сме се молили, с цел изцеление от болести, освобождение от нечисти духове и спасение на човешки души.

Тук се задава въпрос защо само в София бяха службите? Този път бяхме само в София, не разполагахме с много време да ходим в провинцията, а и самото метеорологично време не позволява – ноември месец вече не е удобен за пътуване, за спане на различни места и т.н. Вече април, май месец ще бъде по-добро времето и ще можем да си позволим, ако е рекъл Господ да посетим и други градове. Затова междувременно, ако вашия пастир и вашата църква желае да ви посетим и да направим богослужение, нека да ми пишат и да се свържем по някакъв начин с тях, за да направим богослужение. Може да бъде евангелизация, може да бъде изцелителна служба, освободителна служба, може да е просто служба на потапяне в Святия Дух. Те са прекрасни служби, в които се потапяш в Святия Дух и не знаеш просто какво ще стане. Наричет се Holy Goust meetings, тоест служби водени от Святия Дух.

Но нека се върна върху молитвените кърпички. Искам да ви покажа библейското основание за това, защото има хора, които ще се запитат и са прави да задават въпроси дали можем да правим, защо да правим, можем ли да вярваме. Всяко нещо трябва да го основаваме върху Божието слово и на първо място – Деяния на апостолите 19 глава, 11,12 стих се казва:

При това Бог вършеше особено велики дела чрез ръцете на Павел 

  Виждате, че има сила във вярващия човек –

На болни ще полагат ръце и те ще оздравяват 

  Така че Бог вършеше не просто велики дела, а особено велики дела. Значи Бог може да върши велики дела, може да върши и особено велики дела. Великите дела са, когато човека присъства да полагаш ръце и да стават чудесата, а в този случай особено великите дела са, че човека не присъства, а посредством нещо, върху което се молим, може да се случи. Както една такава кърпичка, например сестра Нина е направила със стих от библията –

Изпраща словото си и ги освобождава и ги изцелява от ямите, в които лежат.

  Има други, които са с Псалм 103, където се казва:

Той е, който прощава всичките ти беззакония, и Той е, който изцелява всичките ти болести 

  И ето ти просто едни такива кърпички и ние се молим върху тях, помазанието на Святия Дух да се втрие в тях. И нека да прочетем по-нататък този пасаж се казва така:

При това Бог вършеше особено велики дела чрез ръцете на Павел, дотолкова че когато носеха по болните, 

  Тоест, болните не са присъствали на самото богослужение, аз затова искам да ви насърча. Утре ще се съберем специално няколко човека и ще се молим и полагаме ръце на кърпички, които ще останат тука в България и хора, които желаят могат по някакъв начин да получат от тях. Все още не ми е ясно по какъв, особено от провинцията, които са, но все пак да знаете, че ще има такива кърпички, които ще са така да се каже помазани кърпички, или молитвени кърпички, върху които ще сме положили ръце, ще сме изговорили стихове и ще сме се молили, и ще има специално помазание, за да може да се извършват тези особено велики дела на изцеление.

Аз искам да споделя това, което една сестра сподели на последната служба. Каза, че като си тръгнала от службата имала болки и в крака и си взела една такава кърпичка и просто си я сложила в обувката и болката си е отишла, тя се е прибрала без болка. Имаше и друго свидетелство, просто вярвам, че и много други ще дойдат, но все още това е съвсем в началото, не сме навлезли достатъчно в това.

Дотолкова, че когато носеха по болните кърпи или престилки, ето виждате кърпички или престилки, т.е. дрехи от тялото Павел, до които се е докоснало неговото тяло 

  Тялото, помазано със Святия Дух, когато нещо се докосва до него, помазанието се втрива и в него. Например, ако да речем си потопен в една вана с зехтин, не, маслинено масло е хубавата дума. Така че представете си един човек, който се е потопил в маслинено масло и всяко нещо, което се докосне до тялото му, става също помазано с масло. Така също трябва да бъдем и ние християните, трябва да носим масло със себе си, та всяко нещо, което се допре до нас, било то дреха или кърпа, да бъде помазано. В случая се казва, че тия неща, които са се докосвали до неговото тяло, са ги носили болните

и болестите се отмахваха от тях и нечистите духове излизаха 

  Виждате, това е просто нещо, което е било занесено в пространството. Павел не е ходил лично при тия хора. Виждате, че това нещо има библейски характер.

Другото, което искам да ви покажа,, се намира в Марк 6:56, където се казва:

И където и да влизаше /за Исус се говори тук/, в селата или в градове, или в колиби, изнасяха болните по пазарите и молеха Му се да се докоснат поне до полите на дрехите му и колкото се допираха, се изцеляваха 

  Сега, виждате случая с Исус, не са се докосвали до Неговото тяло, а са се докосвали до дрехите, които са се докосвали до Неговото тяло и чудесата са ставали. Разбира се, ние можем да обърнем и на Деяния на апостолите 5 глава, където имаме друг случай, от 14 стих:

И още по-голямо множество повярвали в Господа, мъже и жени се прибавяха, така че даже изнасяха болните по улиците и ги слагаха по постелки и легла, та като минаваше Петър е сега. Значи, видяхме Павел, видяхме Исус, сега Петър. Виждате, че не става въпрос за конкретен човек, тука става въпрос за човек изпълнен със Святия Дух. 

Като минаваше Петър, поне сянката му да засегне някой от тях 

  Този път вече става въпрос за сянка. Виждате, че има някакво влияние, някакво помазание, някаква сила, която се излъчва.

Събираше се също голямо множество от градовете около Ерусалим и носеха болни, измъчваните от нечисти духове и всички се изцеляваха 

  Друг стих, който можем да го сложим като основание за това, се намира в Исая 10:27 стих, ще цитирам само края на стиха, където се казва:

И хомотът му /тоест хомота на сатана/ ще се разруши поради помазанието 

  Тоест, помазанието разрушава хомота на Сатана. Виждате ли, това е което е важно – да има помазание. Освен това, ако погледнете в Псалм 107:20, ще видите, че там се казва, че

Бог изпраща словото си и изцелява хората си и ги освобождава. Първо, ги освобождава от нечисти сили и второ, ги освообждава от гробовете, в които лежат

  Така че, ние виждаме изцеление, освобождение и възкресение или спасение. В резултат на Божието слово, затова когато ние изговаряме словото и аз, когато се моля върху тези кърпички, изговарям слово върху тях, защото вярвам в силата на Божието слово. Аз ще ви покажа още един стих, във връзка с това. Стихът конкретно е написан във връзка с храната, но аз ще ви покажа, че това както важи за храната, важи за другите неща. Това се намира в І Тимотей 4 глава, стихът е 5-ти. И тук се казва така:

Понеже се освещава, говори се, че всяко нещо създадено от Бога е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарност. Тука се казва, понеже се освещава

  Забележете думата “се освещава”. Как се освещава? Тука се говори за храна, че храната се освещава по някакъв начин. Значи, може храната да е осветена, може да не е осветена.  Препоръчвам ви всички да приемате осветена храна. Сега в този стих ще видите как може храната да е осветена. Осветена значи очистена, осветена значи да няма никаква тъмнина в нея, да няма никакво зло в нея. Осветената храна, дори да има отрова в нея, може да се очисти, защото отровата е смърт, а смъртта е тъмнина. Виждате ли колко голямо значение има да бъде осветена. Ако ние се научим да се молим така, че храната ни да се освещава и водата ни да се освещава, ако се научим това нещо да го правим, много от лошите неща не биха се случили. Например,  развалена храна, отровна храна или пък храна, върху която е било извършена някакво чародейство. Например, по мюсюлманските магазини те също там някаква тяхна осветена храна продават, която е минала през техните молитви, но аз не вярвам, че тя е осветена, аз вярвам, че е точно обратното. Защото тука се казва, че храната се освещава чрез Божието слово, а Божието слово е Библията.

Изпраща словото си

  Божието слово, когато го изговоряш върху храната, например,

Никакво оръжие скроено против мен, няма да успее 

  Ако има някакво оръжие скроено против теб  в тази храна, то няма да успее. Защото ти си освободил Божието слово и това, което е било вътре се разрушава. Разбирате ли? Така че, то се освещава чрез Божието слово и чрез молитвата. Защото в молитвата ти молиш Бога – Боже, освети тази храна! Но тука не става въпрос за освещаване само на храна, а може да говорим също за освещаване.

Нека да видим още един пасаж, друго освещаване. Юда 1:23 стих, нека да обърнем на Юда, това не е Юда Искариотски, това е ап.Юда, който всъщност е друг Юда. Нека сега да видим къде ще го намерим, преди Римляните, дано да съм прав, прав съм, слава на Бога. Значи послание на Юда се състои от една глава, който не знае. И това е точно 23 стих, може да си го запишете. Сега виждате говорим за това, че върху предмети, дрехи може да има помазание, също може да има така да се каже негативно, защото помазание и благословение това е от Бога, но може да има проклятие, или така да кажем демонично помазание върху предмети, имайте го предвид това нещо. Някои хора влизат в някое жилище да живеят и преди това са ставали определени неща, които натоварват атмосферата на това място. Затова е хубаво да се направи така да се каже служба на освещение, това не е някакъв каприз. Службата на освещение значи, че това нещо се предава на Бога и се освещава чрез Божието слово и чрез молитвата. Ако влезеш в една сграда, в която се провеждат събрания,  говори се Божието слово, духовния климат е съвсем различен, отколкото ако влезеш в една сграда, която е била използвана като бардак или като окултно средище или сатанинско. Съвсем различно нещо във въздуха витае. И тука вижте какво говори, за дрехи става въпрос. Казва:

Други спасявайте като ги изтръгвайте от огъня, а към трети показвайте милост със страх, като се гнусите даже от осквернената от плътта дреха

  Няма никакви празни думи в Божието слово. Тука се говори  за дреха, от която ние трябва да се гнусим. Дреха, която явно е осквернена, самата дреха е осквернена от плътта, от нечистоплътно, не толкова физически, колкото духовно. Затова и когато купувате втора ръка дрехи, аз препоръчвам също, нищо не ви пречи да направите една молитва върху дрехите, може нищо да не е, обаче може да се окаже добро и може да се окаже много важно това нещо. Неслучайно Господ казва да се молим за храната, да благославяме храната, да благодарим за храната, защото храната се освещава от Божието слово и молитва, неслучайно е това.  Защото, приятели, едно, че земята беше проклета поради греха на Адам –

тръни и бодили ще ти ражда, проклета да бъде земята поради тебе 

  Така че, онова което излиза от нея, автоматично носи проклятие върху себе си. Сега някои може да спори и да каже – да, ама Христос проля кръвта си за същата тая земя и аз мога да кажа – да, съгласявам се с това. Но пак не става автоматично. Той я проля кръвта за земята, но ти трябва да я приложиш тази кръв в твоя живот. Нали? Така че, имаме от една страна това, от друга страна може храната да е развалена, особено в България храната не знаеш от какви продукти е направена. Всеки гледа да изкара лев повече, не се интересува другия ще живее ли или не. Значи, важно е да живеете и Бог да ви пази, затова се молете върху храната и се молете върху водата, която пиете. И освен това отделно може да има извършени някакви неща с определена храна. Може някои да се молил и да е изговорил нещо лошо върху тази храна. Ти не знаеш за това. Ние имаме врагове. Както сестрата обясни сега как са влезли, не знам дали хора или духове в нейната галерия и са извършили тези неща. Така че виждате този пасаж, в който се говори за осквернена от плътта дреха, а в другия случай – осветена или помазана дреха.

Аз мога да ви покажа още нещо. Много странно започна това богослужение, не съм мислил да ги говоря тия неща, но въпреки всичко нека да ви ги кажа. Ето имаме ІV Царе 13 глава, 30 стих:

Елисей умря и го погребаха. Напролет моавските чети нахлуха в страната.

21.И веднъж неколцина израелтяни като погребваха един човек, ето видяха чета и хвърлиха човека в гроба на Елисей и щом докосна Елисеевите кости, човека оживя и се изправи на краката си 

  Само си представете тази картина, това е под закона в Стария Завет. На Елисей тялото е в гроба от една година, станало е само на кости вече, месо няма по неговото тяло и мъртво тяло хвърлят върху костите на Елисей. В момента, в който мъртвото тяло се докосва до костите на Елисей, мъртвото тяло възкръсва. Това означава, че е имало помазание, което говори за живот, имало е живот в костите на Елисей. В мъртвите кости на Елисей е имало толкова живот и сила, колкото днеска в живи хора не виждаме такова помазание. Вие четете за живота на Елисей, той е бил под закона. Нека и ние да сме така да носим живот в себе си, та все що се докосва до нас да се съживява, а не да умира. Както тия кости, които на Елисей, които са били пълни с помазанието на Святия Дух. И в момента това слово, което се говори в Евреи 4:2

Божието слово е живо и деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва от разделяне духът и душата, ставите и мозъка, 

  Говори ставите и костния мозък, или мозъка на главата. Това говори за най-вътрешните части на тялото. Тоест, Божието слово навлиза в ставите на тялото ти. Божието слово дори може да навлезе в костния мозък, в черепа, във всичко и помазанието също навлиза, така че ти носиш със себе си, ти ставаш като един съд, който носи със себе си присъствието на Святия Дух. Ето това е, което ние трябва да имаме, трябва да носим със себе си. И тук съм писал Псалм 103:3-5 стих, във връзка с кърпичките говоря, се казва:

Той е, който изцелява всичките ти болести, прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, изкупва от гроба живота ти и те венчава с милосърдие и благи милости

  Това е, което Господ прави. Не знам този стих защо точно съм го сложил, той не е точно в тази връзка, но нещо съм имал предвид, когато съм го писал. Така че, когато вие по някакъв начин успеете да получите от тези кърпички, вземете ги с вяра. Просто недейте много да разсъждавате. Молитва върху тях е направена, вземи и сложи било под дюшека, било под възглавницата, било че можеш да я прикачиш към дреха, било че може да я сложиш върху самото тяло. И аз вярвам, че ще чуваме свидетелства, за това което Господ ще извърши.

Сега искам да ви кажа, приятели, да ви предупредя нещо. Това /тази кърпичка/ не изцелява. Господ изцелява. Но това е като точка на контакт, все едно някои бърка с пръстите си в контакта. Това е точка на контакт, когато се докосне до тялото, ти чрез него влизаш в контакт с Бога. Това е целта, за да можеш да получиш твоето чудо. Но трябва да помниш, че 

Бог е дух и който Му се покланя, с дух и с истина трябва да му се покланя. 

  Не е силата кърпичката, а тя е просто една точка на контакт, която Бог използва, за да може Неговата сила да протече в твоето тяло, или в душата ти и да извърши чудо.

Аз искам да ви кажа, че когато говорим за изцеление, в Новия Завет гръцката дума, която се използва е SOZO, които са в Гърция знаят по-добре от мене, щото се занимават с тоя език. Думата созо е богата дума, тя не е като нашите думи днешно време, гръцкия език едно време е бил много богат. Значи, гръцката дума созо включва в себе си спасение на душата, тоест, ако имаш някои в дома си, който се е заблудил от истината, не вижда истината, созо означава Господ да го спаси, тоест, да махне люспите от очите му, той да приеме истината и да се спаси, или да се върне при Христа. Това е спасение – созо. Освен това, думата созо означава изцеление. Болен човек созо, спасение, като четете в Новия Завет – “твоята вяра те спаси”, пък става въпрос за изцеление. Защо? Защото за Бога няма само душата ти да се спаси, пък другото не. За него спасението включва както спасение на душата ти, така и изцеление на тялото. Освен това,  думата созо – означава освобождение от нечисти духове отново. Значи, дух, душа и тяло пълна промяна. Спасение на душата свързана с новорождение на духа, освобождение на душата от нечисти духове и освен това, изцеление на тялото. Дори включва в себе си и снабдяване, тоест, всичко каквото ти е необходимо. Така че, това е което исках да ви споделя в тази връзка. Искам да бъдем балансирани, да бъдем точни, да не влизаме в крайности. В същото време обаче, ви окуражавам, приятели, и ви казвам –

Не бой се, само вярвай! Не бой се, само вярвай и ще се избавиш!

  Не бой се, само вярвай и твоите близки ще се избавят. Това е, което искам да ви кажа в името на Исус Христос от Назарет и Бог да ви благослови.

И накрая само искам да завърша с това – тези кърпички, върху които ще се молим, ще ги оставим на сестра Нина и по някакъв начин, във facebook, в сайта, тука в ustream, ще оставим информация как можете да се свържете с нея, но аз ще ви моля да направите така, че тя да не ходи постоянно насам-натам, една жена ще я изтормозим то този начин. Направете необходимото от ваша страна, за да можете да достигнете до това, от което имате нужда и да получите вашето чудо.

Бог да ви благослови в мощното име на Исус Христос!  Бог с вас!