Молитви за защита

1654

Здравейте на всички! Започваме нашето богослужение.

Току-що получих писмо по скайп от наша сестра – Надя Маркова. Някои може би си спомнят, че Господ я изцели от скулиоза по време на интернет предаване, когато се молех за друга сестра, която имаше скулиоза. Надя Маркова дойде на богослужението в църква „Огън”, поне там си спомням със сигурност, че беше. Дори ми даде един подарък за моята съпруга, която е художничка, даде един подарък – картина, за която Мими много благодари. Сестрата Надя Маркова ми спомена, че има галерия някъде в центъра на София – с това се занимава и сега ми пише следното нещо. Аз го възприемам като молитвена нужда във връзка с тревогата, която има сестрата.

Пише така: „Пасторе, слава на Бога за службите и помазанието, което направихте, (то не аз, а Бог) лично за мен това беше празник в живота ми. Чувствам се изпълнена и презаредена с вяра. Но с това явно много разбунтувах дявола.”

Тука искам да направя един коментар. Естествено, че ще разбунтуваш дявола, защото излизаш от неговата територия и той се опитва да контраатакува. Значи, когато ние навлизаме в нови територии, завладяваме нови теротории в Господа, трябва да бъдем подготвени за контраатака и да се научим как да се защитаваме и браним с кръвта на Исуса.

По-нататък казва: „Точно предния път, когато исках да направя свидителството си за изцеление от скулиоза, какви ли не неща ми се случиха”.

Тогава беше много интересно, че всъщност сестрата очакваше аз да й звънна, пък аз очаквах тя да ми звънне. Така че сме се чакали един друг и накрая не можа да ми даде свидетелството си, мисля че такъв беше случая. Следващият път пак трябваше да даде свидетелство, не знам пак някакъв проблем имахме със скайпа или юстрийма и мисля, че на третия път, когато трябваше да даде свидетелство, й бяха направи операция на челюстта и въпреки операцията, тя успя да даде свидетелството. Слава на Бога. Така че имаше атака за това какво Господ е извършил. Вижте каква духовна борба е! Но Библията казва, че

Откровение на Йоан 12:11 ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето и словото на нашето свидетелство.

  Тоест, свидетелствайки ние побеждаваме.

И сестрата продължава: ”Точно както предния път, когато исках да направя свидетелството си за изцелението от скулиоза. Сега пък така се е разбесувал. Днес сутринта, когато идвам да отворя галерията, не мога да повярвам какво виждам. По неестествен начин  (вижте свръхестествени явления, само че от другата страна на линията.)  захвърлени по земята картини, не паднали, и това само на хора във вярата.”

Значи, явно има картини на хора, които не са вярващи, но техните картини не са паднали. Само на вярващите са били захвърлени.

„Най-тъжна беше картинката как са разхвърлени платната и разтрошени рамките във всички посоки на помещението. Много гняв беше излят върху работата на сестрата, която на времето ме евангелизира”.

Тоест, сестрата, която я е довела до Господа, нейните картини най-много са пострадали. С други думи, гневът на дявола против нея е бил най-голям.

„Не е човешки зулум. Вратите бяха заключени, а алармата пусната. Не е за вярване какви може да ги върши дявола, когато приемем вяра, дух и помазание”.

Сега аз искам да кажа на сестрата, искам и на вас да кажа. Вярвам следното нещо – трябва да се научим да се браним, да се пазим. За да може да се случи това нещо, трябва да има отворена врата. Вижте, физически вратата е била затворена, но духовно е била отворена. И той е използвал отворена врата, за да влезе. Дали е бил човек от плът и кръв, или е бил дух без плът, кръв и кости, който е влязъл и е направил тия зулуми, ние не знаем. Обаче, това което мога да ви кажа е, че просто трябва да се научим да се браним. Вижте, когато започнем да завладяваме територии, врагът се бунтува, защото вижда, че губи. Това е един така да кажем, черен комплимент, сестричке, за това, че излизаш все повече от областта на сатана и навлизаш в победата.

И сега, това, което можем да направим с теб и с всички останали в една такава ситуация: Имаше един случай, в който врагът беше нападнал семействата на Давид и хората му (Давид и неговата армия), беше разграбил имотите им, жените, децата и т.н. Накрая те възстановиха всичко, даже повече.

И в Божието слово се казва, че врагът, тоест крадецът, /а вие знаете, че дяволът е крадецът/, трябва да възвърне това, което е откраднал. На някои места се говори за двукратно връщане, на това което е откраднато. На други места се говори за четворократно връщане, а в Притчи се говори, че крадецът трябва да върне седмократно онова, което е откраднал, и аз предлагам да се хванем за това обещание – седмократно. И аз ти казвам, че крадецът не само ще ти върне онова, което е откраднал, но седем пъти повече. Тоест ще има глоба наложена върху него.

Сега ще се помолим за тебе. Молитвата няма да бъде само за теб, ще бъде за всеки един, който е пострадал, който е приживял по някакъв начин кражба или ограбване от страна на сатана. Кражбата може да се състои в кражба на живот – може да бъде кражба на спасение, тоест, вашите близки, които са били откраднати от вярата и са били излъгани. Може да бъде кражба на финанси, може да бъде кражба на мир – някои хора са си загубили мира и са депресирани, опресирани и други подобни; кражба на семейство, тоест разрушаване на семейството; кражба на съпруг, съпругът е тръгнал подир друга жена, кражба на съпруга, съпругата е тръгнала против някой; кражба на радостта, кражба на святостта – просто човекът е загубил святостта, влязъл е в алкохол, цигари, наркотици и други подобни. Някои са влезли в това да гледат по телевизия или интернет неща, които не подобава на християни да гледат.

Зорке, Бог да те благослови, сестричке и за тебе ще се помолим след малко. Разбирам, съпругът ти е починал. Аз вярвам, че съпругът ти е спасен. Молили сме се за него, ти се молеше и се грижеше чудесно за твоя съпруг. Ти си един пример, ние се възхищаваме на това, което направи за твоя съпруг, с толкова любов и грижа и аз вярвам, че това е най-доброто, което в момента може да се случи с него, защото той отива при Господа. А освен това, Господ имаше милост и за тебе, защото ти наистина носеше върху себе си голямо бреме. Така че сега и за тебе ще се помолим.

Сега да започнем, но във връзка с това слово, Зорке, което говоря в момента, вярвам, че това, което дяволът направи с твоя съпруг, че съкрати дните му по някаква наследствена причина, доколкото виждаме. Както казва Божието слово:

Онова, което е открито принадлежи на нас и чадата ни до века, но скритото принадлежи на Бога 

  Някои неща не ги разбираме. Който мисли, че знае всичко, значи не е разбрал, както трябва. Не знаем какво е. Но това, че врагът е откраднал и сега ще искаме той да ти възвърне, седмократно повече благословение да дойде в твоя живот, в името на Господ Исус Христос. Нека сега да почнем да се молим. Нека почнем, както беше по реда, да се помолим за нашата сестра, която ни каза за случая с галерията.

„Святи Боже, в името на Исус Христос, ние Те молим първо за нашата сестра, която загуби картини, влезли са със взлом личности, духовни личности на нечестието са влезли и извършили определени неща. Господи, ние заставаме в молитва и питаме защо? Ние искаме отчет от тези същества, пълни със злоба и омраза. Те нямат право на това нещо, тъй като тя е новородена християнка, изкупена с кръвта на Исус Христос, кръстена в Святия Дух, изцелена дори от Тебе и те нямат право. И Боже,

крадецът е дошъл да открадне, да убие, да разруши,

 но Ти дойде да дадеш живот и то изобилен 

  Сега, в името на Исус ние връзваме тия сили, връзваме тези духовни началства, тези духове, които са били изпратени да извършат тая работа. Ако има хора замесени и тях ги връзваме в името на Исуса Христа. Разрушаваме техния план в мощното име на Исус Христос и те молим Ти да изпратиш Твоите ангели, които да воюват за сестрата. И крадецът да бъде заловен. Разбойникът да бъде заловен и онова, което е откраднато и разрушено, седмократно да се върне обратно, в името на Исус ние го изискваме. И нека Божият гняв да падне върху тия демонични сили. Нека Божият съд да падне върху тия демонични сили, съгласно с Исайя 4 глава, 4 стих, ние Те молим това нещо да се случи, да дойде върху главата на тия сили, както е писано:

Когато Господ измие нечистотата на сионските дъщери и очисти кръвта  от Ерусалим чрез Дух на съд и Дух на огън 

  И аз Те моля, Господи, Дух на съд и Дух на огън да слязат върху тия сили на нечестието, които са извършили това нещо в мощното име на Исуса Христа. И още един пасаж, който се намира в 35 Псалм:

Бори се, Господи, с тези, които се борят с мене 

  Всички, които имате такива проблеми, молете се така:

Бори се, Господи, с онези, които се борят с мене 

  Казвам ви в момента отделна молитва върху словото. Не става въпрос за хора, а за духовни сили. Нашата борба не е против плът и кръв, знаете го.

3. Воювай против онези, които воюват против мене, в името на Господ Исус.

4.Нека се посрамят и опозорят онези, които искат да погубят живота ми, в името на Исус. Нека се върнат назад и се смутят онези, които ми мислят злото

5.Нека бъде пътят им тъмен и плъзгав и ангел Господен да ги гони 

  В името на Исус, ангел Господен да ги гони!

Нека бъдат като плява пред вятъра и ангел Господен да ги гони 

В името на Исус, ние изговаряме това върху тия сили на нечестието за сестрата, и също така за всеки един от вас, който по някакъв начин е претърпял кражба, разрушение или смърт, преждевременна. В мощното име на Исуса Христа се молим за това и Ти благодарим, Господи.”

„Сега се моля за нашата сестра, Зорка, на която съпругът й почина, отново искаме седмократно благословение да дойде върху нея. Ето сега, Зорке, това, което вярвам, че Господ ми показва за тебе. Това е случаят с Йов. Йов загуби всичко, но Господ му възвърна двойно от всичко, което загуби.

Така че сега, в името на Исус, вярвам че словото на Бога за тебе е двойно на онова, което си загубила да получиш, в мощното име на Исус Христос. Нека Божият мир, благодат и утеха да бъдат върху тебе, в името на Исус. Всички да кажем на това нещо „Амин.”

Благодарим ти, Боже.

Сега, виждаме че започват да идват молитвените нужди, но аз първо ще се спра на Божието слово.

Изпращайте още свидетелства да прославим Господа. Днес даже един брат ми писа във Фейсбук и направо ми повдигна вярата. Казва: „Пастор Пламен, аз се моля за другия път, когато дойдеш в България да направиш служби в зала 1 на НДК и да присъстват пастири там, включително католически и православни.” И казвам – наистина брата има голяма вяра.

Благодаря на всички за молитвите, защото възстановяването е факт. Благодарим ти, Боже, в името на Исуса Христа. Да започнем да се молим с обща молитва. Аз вярвам, че на нашите служби не само аз се моля, но вярвам, че и вие се молите, и вярвам, че тези молитви, които показвам са един урок как да се молите и вие.

„Боже, нека това да бъде, това да стане. Отвори тази първа зала, мисля, че там до 5-7 хиляди човека се събират. Благодаря ти, Господи, затова, че на тия служения, които имахме в България – пет публични служения, общо взето всичките зали бяха пълни. Аз Ти благодаря за това и Те моля, Господи, Ти да разшириш пределите ми, да разшириш влиянието и наистина да укрепиш църквата в България в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Моля Те, Господи, за мощно евангелизиране в страната и изобщо сред българите, за много спасени души и за обучени ученици за Твоя слава.”

Амин!