Молитви за освобождение и изцеление

5348

Ако си човек, който за първи път идва на такова богослужение, или никога не си преживявал новорождение, това е за теб. Бог иска да знаеш някои неща и аз сега ще ти ги кажа:

№1 – Ти си грешник и не можеш да спасиш себе си. Искам да обърнеш внимание на това. Не просто си съгрешил тук и там, но ти си грешник и не можеш да спасиш себе си. Всеки един от нас, роден на тази земя е грешник е в позиция на грешник. Римляни 3:23 казва: Защото всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Всички съгрешиха. Който казва, аз съм добър човек, но не пред Бога. Така, че първото е да осъзнаеш, че си грешник и второ – ти не можеш да спасиш себе си, имаш нужда от Спасител. Човек, който се дави има нужда някой да му подаде ръка.

№2 – Приемането или отхвърлянето на Бог (Исус Христос) определя твоята съдба. Казва се в: Йоан 3:36 Този, който вярва в Сина има вечен живот, този, който не вярва в Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него. Божият гняв е върху този свят. Евреи 2:3 Как ще избегнем, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение – ако избегнем едно толкова велико спасение. И сега, твоето приемане или отхвърляне определя съдбата ти – дали ще приемеш Исус – Божият Син за твой Господ и Спасител.

№3 – Ти трябва да се покаеш от твоите грехове, да ги изповядаш и да ги оставиш. Трябва да се покаеш от твоите грехове, което означава: 1-да осъзнаеш греха си. Основният грях 1-во е неверие в Бога и в Сина Му Исус и 2-ро – бунт. Това е най-основният грях – неверие и бунт. Ти трябва да осъзнаеш греха си, да изповядаш греха си и да оставиш греха – това се нарича покаяние. Както казва Божието слово в Притчите: Който крие греха си няма да успее, но който го изповяда и остави ще намери милост. Казва се в: 1 Йоан 1:9 Ако изповядваме греховете си Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.

№4 – Исус Христос вече е платил цената за твоето спасение и за вечния ти живот. Златният стих на Библията казва: Йоан 3:16 Защото Бог толкова възлюби света, че предаде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Исус Христос плати цената на кръста за твоя грях, за твоята смърт, за да ти донесе спасение, прощение и вечен живот.

И така да обобщим: №1 – Ти си грешник и не можеш да се спасиш. №2 – Приемането или отхвърлянето на Господ Исус Христос определя твоята съдба. №3 – Трябва да се покаеш за греховете си, да ги осъзнаеш, да ги изповядаш и оставиш и №4- Исус Христос вече е платил цената за твоето спасение и за вечния ти живот.

Така че какво остава – Приеми Исус Христос като твой Господ и Спасител, единственият спасителен път от Бога; Повярвай, че Той е Синът на Всемогъщият Бог и Неговата кръв ще те умие и очисти от всеки грях. Ще бъдеш новороден и ще получиш вечен живот.

И сега нека да се помолим накрая. Да кажем:

„Святи Боже, в мощното име на Исус Христос аз се моля и прося: Прости, Боже, на мене грешника. Аз признавам, че съм грешник пред Теб, признавам, че не мога да спася себе си и имам нужда от Спасител. Признавам, че Исус Христос е Сина на Всемогъщият Бог, Който умря, беше погребат и възкръсна от смъртта. Той умря за моите грехове, но възкръсна от смъртта. Приемам Исус Христос за мой Спасител и мой Господ. Аз вземам решение и се покайвам от греховете си, осъзнавам ги, изповядвам ги и ги оставям.”

Можеш сега да изповядаш пред Бога най-основното бреме, което имаш върху себе си, най-основните грехове, които имаш върху себе си, и след това допълнително изповядай всичко, което Святият Дух ти припомня. Но сега кажи:

„Боже прости ми това, което ме прави грешник, прости ми това, което аз не мога да си простя, че съм направил в живота, прости ми, Господи, прости ми. Боже, спаси ме, прости ми, измий ме със святата кръв на Исус Христос, направи ме нов човек, направи ме Божие дете и ми дай вечен живот. Аз искам Ти да бъдеш мой Баща и аз Твое дете и да бъда с Тебе винаги и завинаги. Сега се предавам в Твоите ръце в дух, душа и тяло и вземам решение да живея за Тебе и да бъда верен на Тебе завинаги в името на Исус Христос! Благодаря Ти за новорождението и за вечния живот. Амин!”

Слава на Тебе, Боже.

Декларация на вяра

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=m0iOf9K4ZiM&list=PLcTC9e3CISRuYTh_kFYGvgYfXEYJrhopG&index=53

 

Днес, 14.11.2013г. провъзгласявам Исус Христос за Господ на моето сърце, на моето семейството, на моя град, на моята църква и Го провъзгласявам за Господ и Цар на България!

Боже, прости ми, че сме наскърбявали Святия Ти Дух. И сега каня Святия Дух да владее в моето сърце, в моя дом, в моята църква, в моя град и в България.

Святи Душе, аз Те каня в моето сърце, в моя дом, в моята църква, в моето служение, в моя град и България. Говори и действай, така както желаеш.

В името на Исус Христос аз се отричам от духа на антихрист и неверие. В името на Исус Христос заповядам на този дух вън от дома ми, града ми и България. В името на Исус се отричам от духа на антихризъм и неверие в моя дом, град и България! Аз се отричам и му заповядам на този дух, вън от дома ми, вън от България! Аз избирам да вярвам в делата на Исус Христос! Амин!

Съгласявам се с тази декларация! Братя и сестри, съгласете се и вие, в името на Исус Христос!

Молитви за разни чудеса

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=rr_0RlTdzYM&list=PLcTC9e3CISRuYTh_kFYGvgYfXEYJrhopG&index=1

„Святи Отче, в името на Исус да се свети Твоето име както на небето, така и на земята, така и в моя живот; да дойде Твоето Царство, както на небето, така и в моя живот; да бъде Твоята воля както на небето, така и в живота ми. Моля се в името на Исус от Назарет и Ти благодаря с вяра. Амин!

Аз отхвърлям всяка болест и немощ, изповядам и отхвърлям всеки грях, прощавам на всеки човек и Те моля Ти да спасиш моята душа и да ми дадеш вечен живот. Христос Исус е моя Господ и Спасител. Той умря за греховете ми и възкръсна за оправданието ми. Дай ми вечен живот, спаси ме, Господи, в името на Исус Христос! Амин!

Благодаря Ти Отче, че на кръста Христос понесе моите грехове, благодаря Ти Отче, че на кръста Христос понесе и моите болести, благодаря Ти Отче, че на кръста Христос пое и моето робство и чрез Неговия кръст и имам право на освобождение от демони. Чрез кръста Христос понесе моето проклятие, за да може благословението да дойде върху мене в името на Исус! Аз Ти благодаря святи Отче.

И сега вярвам, че греховете ни са простени поради милостта и кръвта на Исус, болестите ни са изцелени, демоните, вън в името на Исус и проклятието разчупено, в името на Исус Христос!

Сега предоставяме пред Тебе Боже нашите болести…”

В молитва представи пред Господа твоя проблем, представи пред Господа греховете си, изповядай ги. Нека сега да направим нещо друго- молете се тази седмица и питайте Бога: „Има ли грехове, от които трябва да се откажа, има ли грехове, които трябва да изповядвам, има ли грехове, които трябва да отхвърля?” Помоли Бог да ти открие. 1 Йоан 1:9 Защото ако изповядате греховете си, Той е верен и праведен да ви прости греховете и да ви очисти от всяка неправда.” Да, но ако не си даваш сметка за тях. Затова питай Господа: „Има ли грях в живота ми, който не осъзнавам, покажи ми, изобличи ме, искам да го изповядам и да се покая и помогни ми да го оставя, в името на Исус!”

Някой вече започват да получават освобождение. „В името на Исус заповядвам на този дух да напусне!” Някой започва вече да получава освобождение, нещо да излиза от тебе. „В името на Исус заповядаме всички тези нечисти духове, вън, вън, вън!” Така че сега изповядвайте грехове – ако има проблеми между личности като гняв, омраза, непростителност започнете да ги изповядате и се покайвате, за да не пречат в общението ви с Бога. Господ да помогне да се освободите от тези вериги. В името на Исус Христос от Назарет бъдете свободни от грях, от пороци. Тези, които са вързани  в интернета, с интернет игри да бъдат освободени в името на Исус!

Сега вземете едно шишенце с олио и ще ви кажа какво ще направим. О, слава на Бога, сега ще има победи. Ако нямаш олио при тебе, може да вземеш нещо друго, например вода. Сега вземете олиото и  сега ще се молим и ще изговорим слово върху олиото:

„Господи, моля Те Ти да втриеш помазанието на Святия Дух в маслото в името на Исус Христос. Да не бъде обикновено масло, но Ти да втриеш помазанието на Святия Дух в това масло. Изговарям слово върху маслото:

„Помазанието на Святия Дух разрушава хомота на сатана.”

„Където е помазанието на Святия Дух, там е свобода.”

„Освещава се чрез Божието слово и молитва.”

 „Затова се яви Божият Син, за да съсипе делата на дявола.”

„Ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето и силата на своето свидетелство.”

„Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди.”

Псалм 91 „Никакво зло няма да те сполети, нито ще се приближи язва до шатъра ти, защото ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят във всичките си пътища, на ръце да те вдигат да не би да удариш о камък ногата си. Ще настъпиш млад лъв и аспид, млад лъв и змия.”

Благодаря Ти, Господи за Твоето прекрасно слово и помазанието.

„И те помазаха мнозина болни и ги изцелиха.”

„Благодаря Ти Господи за помазанието на Святия Ти Дух в това масло в името на Исуса Христа от Назарет. Слава на Тебе, Господи!”

Сега вече това масло не е обикновено олио (зехтин, вода), но вътре има помазание, има сила. То е като акумулатор. Като помажеш с маслото някъде то ще стои, помазанието остава. Вземате това масло и с него (не много) помажете краищата на праговете на къщата в името на Исус Христос, външните прагове на прозорците (само по ъглите), може да помажете леглото, и леглото на вашите близки хора, може да помажете компютъра ако трябва на някое местенце. За да може Господ да разруши хомотите.

„В името на Исус ние искаме разрушаване делата на дявола.”

В момента Бог ми показва, че има хора, които са вързани в интернет, вързани с компютри, интернет игри – това е демонична връзка.

„Нека да се разруши този хомот и помазанието да се втрие в тези хора в името на Исус!”

Всяка връзка с интернет и телевизия, компютърни игри, интернет и порнография – всичко това да се разруши в мощното име на Исус Христос! (Това е бич за съвременното общество, за съвременния християнин). В името на Исус Христос да се разрушат тези хомоти, искаме разрушаване в мощното име на Исус Христос от Назарет. Робство на компютър, робство на интернет, робство на телевизия в името на Исус да се разруши, робство на демонична музика, да се разруши в името на Исус! Тези, които имат татуировки, вземете помажете татуировките, в името на Исус ги анулирайте и всяка демонична натовареност да се отмахне от тях в мощното име на Исус Христос!” Кажи: „Аз се отричам от тези татуировки и помазанието на Святия Дух да разруши този хомот.” Даже сега имам такова ръководство – сложи ръка на татуировката и кажи: „В мощното име на Исус Христос от Назарет искам татуировката да изчезне в името на Исус Христос! Искам възстановяване на кожата в името на Исус, все едно че никога не е имало татуировка!” Искам да кажеш „Амин!” Накрая и да не се съмняваш, но да вярваш.

Някой в момента получава освобождение, чувстваш, че нещо става с тебе около врата и главата. И получаваш освобождение в мощното име на Исус! „Татуировката да изчезне!” Благодарим Ти, Господи, благодарим Ти, Господи. Нека огънят на Святия Ти Дух да слезе върху хората.

Някой ме гледа, който носи вериги на себе си, такива вериги, които носят рокерите, …. „А, в името на Исус Христос да се разкъсат тези вериги, защото това са и вътрешни вериги.” Всичко това, което се слага на носа, на ушите и пр. те са външни признаци, но и вътрешно робство. Този, който е вързан, който се дупчи и е вързан външно е вързан и вътрешно. Дявола е сложил кука на носа ти, кука на челюстите ти и те дърпа. Скъсай тези куки, махни тези куки. „В името на Исус бъдете свободни! Нека тези вериги да паднат от хора, сложени обици по носовете, по ушите, на разни места. Бъдете свободни в името на Исуса Христа!”

Казах татуировките да се махнат. Някои носят пръстени като демоничен завет. „Нека такива завети да се разрушат в името на Исус!” Отречете се от такива завети и хвърлете тези неща, които са свързани със обреци, със завети в името на Исуса Христа!” Само един завет чрез кръвта на Господа Исуса Христа да остане. Има и още един завет, завет със съпругът/съпругата. Това са два завета, но този, който е със съпругът/съпругата е подчинен на завета със Господа Исуса Христа. От Новия Завет е завета с Господа Исуса Христа. Всеки друг завет, трябва да се отречеш и да го разрушиш сега в мощното име на Господа Исуса Христа. Някой е сключил кръвен завет – отречи се от кръвния завет. „Бъди свободен, в името на Исус Христос, да се разрушат тези кръвни завети и е писано само кръвния завет чрез кръвта на Исуса Христа да бъде!” Чрез маслото помазвайте и разрушавайте такива небогоугодни завети в мощното име на Исус Христос! Направете огнена ограда около вашите домове. Нека Господ да постави ангели около домовете ви. Когато помазвате с маслото, кажи: „В името на Господ Исус Христос помазвам с масло моя дом, и помазвам с кръвта на Исус Христос моя дом.” Както евреите в 12-тата глава на Изход помазваха праговете на вратите си с кръвта на агнето, вие символистично с кръвта на Божието Агне помажете праговете на вратите си. Кажете: „Помазвам с масло и прилагам кръвта на Исуса за защита, пролята преди повече от 2 хиляди години на кръста.” Някой тука писа: – „демонично робство, демонични атаки в дома.” Ето по този начин ще се разрушат тези неща, защотопобеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето. Кръвта на Агнето носи победа над дявола. Така че прилагайте маслото, прилагайте кръвта на Агнето в името на Исус Христос от Назарет. Благодаря Ти, Господи, благодаря Ти.

Виждам момиче с обици, обаче не са обици, но такива халки, халки, които не са….”Бъди свободна в името на Исус!” Виждам и гривни, гривни, едни такива… „Бъдете свободни в името на Исус!” Не се пронизвайте, не се дупчете, недейте, бъдете свободни. Вашето тяло е храм на Святия Дух и не го предавайте на други сили.

Някой трябва да излезе от окултизма, не можеш да ходиш в два пътя. Не можеш да ходиш в единия крак в светлината, с другия в тъмнината. Трябва да се откажеш от окултизма. Трябва да се покаете от окултните практики. „В мощното име на Исус излез от окултните практики, там се движи дявола.” Евангелието е на Господа Исуса Христа.

Развързване на утроба (сложете ръка на утробата си). „Вързана утроба да се развърже, женска утроба в името на Исус!” Како змия е вързала женската утроба. Сложи ръка на утробата си и кажи: „Змия, излез от мене в името на Исус!” Развръзвам тази утроба, смъртта да излезе и животът да влезе в нея. Проклятието да се разчупи и да излезе и благословението да влезе в нея в мощното име на Исус! Животът на Господа идва, благословението идва в мощното име на Исус Христос! Приеми живот в утробата си в името на Исус! „В името на Исус извиквам в съществувание деца, извиквам в съществувание бебе в утробата.” Сложи ръка на утробата си и се съгласи с мене. Кажи: „В мощното име на Исус Христос извиквам творческо чудо – бебе в твоята утроба. Чрез Божието слово извикваме в съществувание бебе в твоята утроба.” Кажи: „Амин!” на това, „Да бъде!” „Дълго чаканото бебе нека да бъде сега. Догодина по това време бебето да е факт в името на Господ Исус Христос! Нероденият Петко да се роди, в името на Исус да се роди бебето.”

Има заченати чудеса, някои от вас вече са заченали чудеса и само малко им трябва да се случат тези чудеса и да станат реални. „И аз се съгласявам с вас в мощното име на Господ Исус Христос, приеми своето чудо! Приеми твоето чудо, не казвай не може, може би, ако…, но кажи: „Да, Амин!” Защото се казва в 1 Кор. 1:20 В Исус Христос е „да” и „Амин” за всичките Божии обещания, колкото и много да са те.

Сега сложете ръка на тумор, киста, миома, израстък – сложете ръка на всеки един демоничен израстък. „В името на Исус Христос да бъде проклет всеки демоничен израстък, от корен да се стопи и да изсъхне и да изчезне в името на Исус Христос му заповядаме! Благодарим Ти Боже, и Ти отдаваме слава и хвала! Туморите да изчезнат, миоми да изчезнат… Всяко растение, което нашия небесен Отец не е насадил да се изкорени в мощното име на Исус Христос от Назарет.”

Тези, които имат проблеми с тлъстини, тези, които имат проблеми с килограмите съгласете се с мене в молитва според Матей 18:19 Ако двама се съгласят ще им бъде дадено от Отца. Аз и ти са се съгласим. Аз съм съгласен. „В името на Исус смъмрям наднорменото тегло, затлъстяването, апетит, смъмрям в името на Исус! Заповядам, вън! Заповядам на тези тлъстини да се стопят в мощното име на Исус! В мощното име на Исус излишните тлъстини да се стопят, излишния апетит да напусни в името на Исус, излишните тлъстини да се стопят. Заповядвам да отслабнат, да приемат нормални килограми. В мощното име на Исус заповядвам на мазнините, на тлъстините да се стопят в мощното име на Господа Исуса Христа. И Ти благодарим святи Татко. Святи Татко ние Ти отдаваме слава и хвала.” А сега някой трябва да си провери дали дрехите му са станали по-широки или не. Някой може би трябва да се провери на кантара, да види колко тежи, защото Господ в момента върши чудеса и те освобождава от тлъстини и килограми. Приеми твоето чудо в името на Исуса Христа. В момента Господ освобождава от тлъстини и килограми. Приеми твоето чудо.

Също „смъмряме всяка болест и немощ на щитовидната жлеза. Заповядваме на щитовидната жлеза да функционира нормално и да произвежда правилното количество хормони, така че да не се трупат тлъстини и да има нормална обмяна на веществата в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Алелуя. Благодарим Ти, Господи. Килограмите падат, килограмите падат. Благодарим ти, Господи. Отдаваме Ти слава и хвала.”

Сега, хора, които имат дългове, които имат финансови проблеми, които са безработни, вземете си порфейла. „В името на Исус Христос искаме финансово чудо. (Вземи си порфейла. С вяра, който не го вярва него прави. Който вярва, че Господ може да върши чудо, вземи го, и вземи маслото). В името на Исус Христос от Назарет помазвам под формата на кръст, помазвам порфейла и всяко проклятие върху финансите да се разчупи, да се разруши, всяко финансово проклятие върху дома да се разруши, включително и върху децата. Искаме благословение, благословението на кръста. И сега ще изповядаме словото, което във 2 Кор. 8:9 Знаете благодатта на Господа Исуса Христа, че богат като беше заради нас стана сиромах. Господи Исусе, Ти стана сиромах заради нас,за можем ние да се обогатим чрез Твоята сиромашия във всяко едно отношение, включително и финансово. В името на Исус нека това слово да стане реалност върху мене  и върху вас. В името на Исус това слово да стане реалност, в името на Исус благословение върху портфейла, благословение върху финансите в мощното име на Исус от Назарет!” Дори ако нямаш портфейл можеш да се помолиш върху сметка, да извадиш някакви пари и върху тях да се помолиш. В мощното име на Исус Христос приемаме благословението, финансовото благословение с вяра. Благословение, умножаване. И още едно слово във Второзаконие 8:17,18 Да не речеш в сърцето си силата на моята ръка ми придоби това богатство, но да помниш Господа, Твоя Бог, Който ти дава сила да придобиеш богатство. Господи, дай ми сила да придобия богатство в името на Исус Христос от Назарет. В името на Исус Ти благодарим, Господи. Слава да бъде на Тебе. Алелуя, отдаваме Ти слава и хвала. Амин!”

Сега искам да се помолим за още едно чудо, приятели. Ако имате в дома си нещо, което е развалено, нещо, от което се нуждаете и е развалено, например хладилника ви е развален, печката ви е развалена, автомобила е развален и т.н., в името на Исус Христос сега ще се помолим за чудо и Господ да направи така, че уредите, които са развалени в домът ви по чудотворен начин да проработят, и то добре. Нека да застанем с вяра в името на Господа Исуса Христа и на основание на Марк 11:22-24 А Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога. 23.Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще му стане. 24. Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне. Така че в мощното име на Исус нека заедно да го направим. Вземете си маслото. „Аз се съгласявам Господи с братята и сестрите. Ти знаеш каква е финансовата ситуация в България, хората нямат средства, Господи. И аз Те моля Ти да се смилиш и да дадеш на хората и финанси, и да оправиш домашните им уреди, автомобили, принтери, компютри, печки, хладилници, ако има развалени, каквито и да било други уреди, от които те имат нужда, аз Те моля, Господи, Ти да ги оправиш. В мощното име на Исус Христос от Назарет смъмряме всеки дух, който поврежда и разрушава, и заповядваме да напусне в името на Исус! И в името на Исус заповядваме тези всички елекронни, електрически уреди в името на Исус да проработят и да се възстановят в името на Исус извиквам чудо. Чудо в мощното име на Исуса Христа.” Даже може да ги помажете, в мощното име на Господа Исуса Христа помазанието на Святия Дух да слезе върху тях. „В мощното име на Господа Исуса Христа искаме чудо, Господи, да насърчиш хората, искам Господи Ти да им помогнеш на хората, в мощното име на Сина Ти Исуса Христа от Назарет. Аз Ти благодаря и Ти отдавам славата, и Ти отдавам хвалата.

Нов дом – „Господи, аз Те моля Ти да благословиш старите домове, и да благословиш Господи, всяко Твое дете да си има дом. В името на Исус Христос нов дом да дадеш, на тези, които имат нужда, с вяра. В мощното име на Господа Исуса Христа дом, дай на Твоите деца да имат домове. Но аз Ти благодаря на първо място, Господи, че Ти си дал на Твоите деца вечен дом в небесата. И Те моля да дадеш домове и тук в името на Исус Христос.

„И автомобил, в името на Исус. Нека автомобилите да бъдат ремонтирани, да бъдат възстановени в името на Исус Христос и дай нови автомобили на децата Си. Автомобил дай Господи и да се използва по Божията воля и за Божието Царство в името на Исус Христос от Назарет. Благослови Твоите деца, Господи, извикваме в съществувание нов дом, извикваме кола, извикваме за това, което имат нужда, Господи – храна, облекло, обучение, благословение, извикваме Твоя мир в домовете ни, извикваме Твоята радост в мощното име на Господа Исуса Христа.” (Съгласете с мене за всичко това.) Благодарим Ти, Господи!

Днес Господ ни дава много странни молитви, но нека да вярваме. Слава на Бога.

Да, ликвидиране на заеми и дългове. Нека кажем: „В името на Исус заеми и дългове да бъдат ликвидирани, да бъде разрушен недоимъка, и задълженията да бъдат разрушени в името на Исус Христос от Назарет. Божиите деца да бъдат свободни, включително и във финансово отношение. Да, да даваме, а да не вземаме. Съгласяваме се с вас, както е писано в Божието слово.

Благослови Твоите деца, Господи! Благослови ги по чудотворен начин. Да премахнеш разногласията в семействата, единство и любов да дадеш в семействата в името на Исус!

Аз просто виждам чудеса, които се насочват като облак, с гръмотевици, със светкавици, с дъжд се насочват.

Единство в църквите – в името на Исус, амин!

Ревност за Бога в съпрузите, ревност за Бога в децата, огън в сърцата в името на Исус, амин! Благодарим Ти, Исусе, благодарим Ти. Слава на Господа Исуса Христа.

Пишете ми свидетелствата.

И сега искам да се помолим за всички катастрофирали. „Всички, които са наранени, да бъдат изцелени, да бъдат освободени в името на Исус. Чудо, чудеса да станат – краката, ръцете да бъдат изцелени, ребрата, главите да бъдат изцелени, в името на Исус Христос, бъдете изцелени.”

Една сестра пише, че след молитва от един месец не й кървят венците. Слава на Тебе, Боже.

Безсъние – „Дух на безсъние в мощното име на Исус Христос ти заповядам да напуснеш, вън! Благодаря Ти, Господи, благодаря Ти.” Нека да благодарим на Господа и да Му отдадем слава и хвала, в мощното име на Исуса Христа. Амин!

Молитва за освобождение, 1

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=7iVaqvUbTjw&list=PLcTC9e3CISRuYTh_kFYGvgYfXEYJrhopG&index=2

01.08.2013г.

Нека да започнем с молитва, защото много хора имат нужда от молитва.

И благодаря на Бога за всичките свидетелства, които получаваме, аз съм радостен и щастлив, че можем да имаме тази привилегия да послужим на Божиите хора, дори по интернет с Божието слово, и не само с Божието слово, но и с изцеление, с освобождение. Това е прекрасно. Без да се докосваш до хората да можеш да им послужиш, това наистина е благодат от Бога. Как могат хората да получат изцеление, освен ако Божият Дух не е там при тях.

И така, нека сега да се молим. Миналият път се молихме с молитва за изцеление, сега ще се молим с молитва за освобождение. Някои хора са болни. Някои ще кажат: „Защо не се молим с молитва за изцеление, а с молитва за освобождение. Ще ви кажа – голяма част от болестите са причинени от духове. Така че не се притеснявайте, не се безпокойте. Много пъти хората като получат освобождение заедно с него получават и изцеление, защото ако този дух, който е носил болестта си замине, човекът става здрав. Не искам да кажа, че всяка болест е в резултат на дух, но много пъти болестите са в резултат на дух и това го има също и в Божието слово. Можете да видите в Лука 13-та глава – прегърбената жена имаше дух на немощ в гръбначния стълб, който е предизвикал гърбица. Можете да видите глухонемите хора – Исус казваше: „Душе неми и глухи, излез от него!” Сляп и ням човек Исус го освободи и фарисеите казаха: „Той изгонва демони с помощта на Велзевул”, значи слепотата е била дух и т.н. Да не продължавам, който ще повярва, ще повярва, който не иска да вярва, както се казва в Божието слово и мъртъв да възкръсне, пак няма да повярва. Авраам казва: „Ако не повярват на Писанията и мъртъв да възкръсне пак няма да повярват.” И какво, възкръсна Лазар и фарисеите решиха и Лазар да убият, и Исус да убият, че да няма доказателство, че Исус възкресява от мъртвите. Така че хора не се разочаровайте, ако света не вярва, даже и ако църквата не вярва, вие вярвайте.

Сега, нека да започнем с молитва, и вярвайте и молете се заедно с мен, много ви моля. Защото в края на краищата Този, Който ще ви изцели е Господ, няма да съм аз, и Той ви изцелява чрез Словото. Псалм 107:20 Изпраща Словото Си и ви изцелява и ви освобождава от гробовете, в които лежите. И какво казва друго: Яков 5:15 Молитвата, която е с вяра ще избави страдалеца. Молитва с вяра. И какво казва още: Матей 18:19 Ако двама се съгласят да попросят нещо, ще им се даде. И това е, което правим в момента.

„Ама брат, може ли да стане това нещо по интернет. Къде Исус по интернет го е правил.” Еми по времето на Исус не е имало интернет. Аз тогава ще ви попитам, защо се возите на коли сега, къде е имало коли по онова време, къде е имало самолети по онова време, защо гледате телевизия, Исус не е гледал телевизия, не е слушал радио, не е имал интернет и т.н. Ако тръгнем по тази линия трябва да станем буквалисти и да убием вярата. Напротив, използвайте средствата, които Бог ви е дал, за добро, а не за зло.

И така, нека да започнем с молитва. Който вярва, да вярва, който иска да не вярва да не вярва. Всеки си има своя избор. Но благодаря на Бога за свидетелствата, които идват, защото те са потвърждение на това, че Бог работи, дори и по интернет. И ще дойде време, когато хора ще започнат да го правят това нещо, което ние сега правим и ще кажат: „Да, то е нормално, то работи.“ Защо преди не го приемахте. „Не го приемахме, но сега вече повярвахме.” Лесно се вярва като го видиш. Исус казва, преди да си го видял, да повярваш. Блажен е този, който преди да е видял е повярвал.

Така, започваме с молитва за разрушаване на наследствено проклятие в името на Исус. Подгответе се, скъпи приятели. Молете се с мене. Ако не успявате да повтаряте, поне казвайте: Амин! Хубаво е да ги изказвате нещата.

„Святи  небесни Отче, в името на Сина Ти Исус Христос Те моля да простиш всичките ми грехове, беззакония и прегрешения, както и греховете на майка ми, баща ми и предците ми по майчина и бащина линия от Адам до днес. Отхвърлям всички родови проклятия, проклятия на посвещение, самонанесени проклятия, проклятия, изговорени срещу мен и родът ми от други хора. Прости ни за всичко, което сме изговорили, извършили, изяли и изпили, храни и напитки, посветени на идоли, това включва  курбаните и подаване храни и напитки за мъртвите, колене петел в основата на къщата или колене и слагане петел в гроб на някой роднина, който е починал втори с друг роднина в един месец, за да не умре трети (суеверие). Прости за всичко в което сме се клели и когато сме били проклинани, за всяка емоционална болка, която сме таила, вместо да я предадем на Господа Исуса Христа. Аз Те моля Господи Исусе, приеми болката и безпокойствата ни сега. Отхвърлям всички неправилни небогоугодни духовни, душевни, емоционални връзки, отхвърлям ги и ги разкъсвам сега в името на Исус Христос.”

Молете се. Сега вече някои могат да получават освобождение, да започвате да хълцате, да се уригвате, да пюете, да повръщате, да ви заболи главата или да ви заболи корема и други подобни неща. Не се притеснявайте. Някои хора дори до тоалетната отиват. Обяснявам, защото като стане нещо и някои се чудят какво става. Това за признаци на освобождението. „В Исус бъдете свободни!”

„Прощавам на всички всичко, което са ми направили или не са направили за мен – било то родители или съпруг или съпруга, които не са направили нещо за вас. Аз съм изцелен/а в раните на Исус Христос. Отхвърлям всички небиблейски етикети, мнения, диагнози, които са ми били поставяни (примерно „Ти си луд”; „Ти си с болен мозък” и пр.), отхвърлям ги, прякори също, с които са ме наричали, в името на Исус! Заповядам всички тези неща и духове да си отидат от мен сега в мощното име на Господ Исус Христос! Нека кажем: „Вън, вън всички духове, излезте и не се връщайте вече в името на Исус Христос!” Алелуя! Благодарим ти Господи и Ти отдаваме славата и хвалата.”

Молитва за разрушаване на проклятия

Дерек Принс

„Господи Исусе, Ти Си Божия Син и единствения път към Бог. Ти умря на кръста за моите грехове и възкръсна от мъртвите. Ти Си моят Спасител. Изоставям бунта и греховете си и Ти се подчинявам. Ти Си моя Господ. Признавам греховете си и Те моля да ми простиш, особено греховете, излагащи ме на проклятие.

Освободи ме от последствията на всеки наследствен грях. Знаете, казва се в

Галатяни 3:13

Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво.”

Прощавам на всички, които са ме наранили – така както искам и Бог да прости на мен. Прощавам конкретно на ……………(кажи името на човека или хората, които са те наранили).”

Отхвърлям всяка връзка с каквото и да било окултно или сатанинско нещо (общуване с мъртви, подаване за мъртви, ходене при ходжи и екстрасенси, гледачки, врачки, баячки, магьосници, чародеи, медиуми, заклинатели, талисмани, хамалии, амолети, курбани, гледане на карти, гледане на кафе, боб, захарче, леене на куршум, разни окултни суеверни практики и пр., каквото и да е, ОТРЕЧЕТЕ СЕ И ИЗГОРЕТЕ ОТ ВСИЧКО ТОВА! Ако имаш книги или предмети, свързани с окултни практики или ритуали, изговорени думи върху тях, например очи, или картини, които прославят сатана, сувенири, предмети да спиритични сеанси и викане на духове чрез тях, чаши, кристални топки, пентаграми, също касети или дискове със сатанинска музика и пр. ИЗХВЪРЛЕТЕ И ИЗГОРЕТЕ ГИ. Контактни предмети – значи те служат за контакт, контакт с нечисти сили. Зад много такива предмети стоят демонични сили.

„Ако имам контактни предмети, вземам решение да ги унищожа. Отхвърлям всички сатанински претенции към мен и към семейството ми.

Господи Исусе, вярвам, че на кръста Ти пое върху Себе Си всяко мое проклятие –Гал. 3:13. Небесни Татко, освободи ме от всяко проклятие в живота ми, в името на Божия Син Исус Христос! Сега чрез вяра приемам своето освобождение и Ти благодаря за него. Слава на Бога. Амин!

 

Молитва за освобождение

(от Дерек Принс)

1.Лично потвърдете вярата си в Христос:

„Господи Исусе Христе, вярвам, че Ти Си Божият Син и единствения Път към Бога – Ти умря на кръста за моите грехове и възкръсна, за да бъда опростен и да получа вечен живот.”

2.Смирете се:

„Аз се отказвам от цялата гордост и религиозна себеправедност и от всяко достойнство, което не идва от Тебе. Нямам претенции към Твоята милост, освен поради факта, че Ти умря вместо мен.”

3.Изповядайте всеки грях, който ви е известен:

„Изповядам всичките си грехове пред Тебе и не задържам нищо. Изповядам особено……………”

4.Покайте се от всички грехове:

„Аз се покайвам от всичките си грехове. Обръщам им гръб и се обръщам към Теб, Господи, за милост и прошка.” Притчи 28:13 Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповядва и оставя, ще намери милост.

5.Простете на всички други:

„С решение на волята си аз прощавам безрезервно на всички, които някога са ми навредили или са постъпили зле с мен. Изоставям цялата горчивина, отчужденост и всякаква омраза. Прощавам особено на …………………………”

6.Скъсайте с окултизма и фалшивите религии:

„Аз прекъсвам какъвто и да е контакт, който някога съм имал с окултизма или фалшиви религии – особено… (мормони, Свидетели на Иеова, ислям и будизъм, дановизъм и пр.)

Посвещавам се да се отърва от всякакви предмети, свързани с окултизма или фалшиви религии и идолопоклонство.”

7. Пригответе се да се освободите от всяко проклятие над живота ви:

„Господи Исусе, Благодаря Ти, че на кръста Ти стана проклятие, за да мога аз да бъда изкупен(а) от всяко проклятие и да наследя Божието благословение според:Галатяни 3:13,14 Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво”, така че благословението, дадено на Авраам да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра. На тази основа аз Те моля да ме освободиш и развържеш, за да получа освобождението, от което се нуждая.”

8.Застанете заедно с Бога:

„Аз заставам заедно с Теб, Господи, срещу всички сатанински демони. Покорявам се на Тебе, Господи, и се съпротивлявам на дявола. Амин! Яков 4:7,8… покорявайте се на Бога, но съпротивете се на дявола и той ще бяга от вас. Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас….”

9. Изгони:

„Сега говоря на всеки демон, който има контрол над мене (говорете директно демона, който те мъчи) Заповядвам ви да излезете от мен сега! В името на Исуса Христа аз ви изгонвам!” Кажете сега: „Вън, вън, вън в мощното име на Господ Исус Христос от Назарет.”

Започват да се случват неща.

Благодаря Ти, Господи!

Често срещани групи от демони

 

Сега започваме на се молим срещу често срещани групи от демони. Подготвихме почвата, започваме да заповядваме на духовете да напуснат. Дишайте дълбоко, поемете дълбоко въздух с отворени уста, изкашляйте се. Вземете си кърпи или неща друго, ако се наложи, ако повръщате, кашляте и пр. Не се притеснявайте, важното е да излизат тези неща, защото често те излизат през устата, било то чрез кашляне, било то чрез повръщане. Който не вярва, нека да не вярва, но ви казвам какво се получава при освобождение. „Така че заповядвам на тези духове да напуснат” и вие трябва вътрешно да сте съгласни с това нещо. Не да се колебаете дали е така или не е така. СЪГЛАСЯВАЙТЕ СЕ ВЪТРЕШНО, ДИШАЙТЕ ДЪЛБОКО, ПРИЕМАЙТЕ ГО И ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ОТ СЕБЕ СИ ТЕЗИ ДЕМОНИ, по какъвто и да е начин. Така:

„Заповядваме в името на Исус Христос от Назарет и чрез силата на Святия Дух и чрез делото на кръста, заставаме срещу тези сили на тъмнината и заповядваме в името на Исус, подчинявайте се, като чуете името си, излизайте!

1.ОГОРЧЕНИЕ – негодувание, омраза, насилие, гняв, непростителност, сърдене, отмъщение, убийство, самоубийство, вън в мощното име на Господа Исуса Христа и отидете там, където Исус Христос ви е определил и никога не се връщайте вече!

2. БУНТ – своеволие, инат, непокорство, опозиция

3.КОНФЛИКТНОСТ – раздор, дърдорене, спорене, караница, боричкане, вън в името на Исус!

4.КОНТРОЛ – собственическо отношение, налагане, доминиране, магьосничество, чародейство, вън, в името на Исус Христос и отидете там, където Исус Христос ви е определил!

5.ОТМЪЩЕНИЕ – разрушаване, злоба, садизъм, нараняване, жестокост, вън в името на Исус!

6.ОБВИНЕНИЕ – осъждение, критикарство, търсене на грешки вън в името на Исус!

7.ОТХВЪРЛЯНЕ – страх (плахост), страх от човеци и обстоятелства, страх от неуспех, страх от отхвърляне, отхвърляне, самоотхвърляне, самоомраза, самоубийство, вън, в името на Господ Исус Христос!

8.НЕСИГУРНОСТ – плахост, малоценност, самосъжаление, самотност, срамежливост, неспособност, негодност, вън в името на Исус!

Всички духове, които си чуят имената да напускат в мощното име на Господа Исуса Христа!

„Господи, изпрати Твоите ангели, поръси хората с кръвта Си, Исусе, и ги освобождавай. Нека да се разрушава проклятия, нека да излизат демоните и да отиват там, където Исус им е заповядал да отидат, да отидат в бездната в мощното име на Исус!”

9.РЕВНОСТ – завист, подозрение, недоверие, егоизъм, вън в името на Господ Исус Христос!

10.ДРЪПНАТОСТ – сумтене, бленуване, фантазии, преструване, нереалност, вън!

11.БЯГСТВО – безразличие, стоицизъм, пасивност, сънливост, алкохол, наркотици, вън!

12.ПАСИВНОСТ –паника, безразличие, апатия, отпуснатост, унил дух, вън в името на Господ Исус Христос!

13.ДЕПРЕСИЯ – отчаяние, безнадежност, обезсърчение, пораженчество, потиснатост, униние, смърт, безсъние, болнавост, вън в името на Исус!

14.ТЕЖЕСТ – меланхолия, бреме, отвращение

15.БЕЗПОКОЙСТВО – тревога, страх, ужас, предчувствие, вън в името на ИсусХристос!

16.НЕРНОСТ – напрежение, главоболие, възбуда, нервничене, безпокойство, скитничество (лутане), безсъние, неориентираност, неконцентрираност, омайване, объркване, вън в името на Исус Христос!

17.СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ – болезнена чувствителност, страх от човек, страх от неодобрение, страх от неуспех, страх от обстоятелства,  страх  от тъмно, страх от болести, страх от смърт, вън, излезте и никога не се връщайте вече в името на Господ Исус Христос!

18.ПРЕСЛЕДВАНЕ – нечестност, страх от съдене, страх от осъждение, страх от обвинение, страх от порицание, чувствителност, вън в името на Исус!

19.УМСТВЕНО ЗАБОЛЯВАНЕ – умопомрачение, лудост, страх от болести, страх от подлудяване, мания, забавено развитие, изкуфялост, шизофрения, параноя, халюцинации, забравливост, вън и не се връщай вече никога в името на Исус Христос.

В момента някой получава изцеление на костите на ръцете, чувстваш, че нещо се случва.

20.ШИЗОФРЕНИЯ – отхвърляне, огорчение, похот, самообвинение, несигурност, малоценност, депресия, перфекционализъм, чувствителност, страхове, неверност, бунт, своеволие, упоритост, себичност, самозаблуждение, непростителност, омраза, насилие, гняв, отмъстителност, убийство, подозрение, недоверие, контрол, безсъние, вън!

21.ПАРАНОЯ – ревност, завист, подозрителност, недоверие, преследване, страхове, конфронтация

22.ОБЪРКВАНЕ – разстроеност, разхвърляност, забравливост, вън в името на Исус Христос!

23.СЪМНЕНИЕ – неверие, скептицизъм, вън!

24.НЕРЕШИТЕЛНОСТ – протакане, компромис, объркване, забравливост, безразличие, вън!

Една сестра пише: „непрекъснато се прозявам.” Слава на Бога! Всички духове които я мъчат вън от нея! Друга казва: „чувствам успокоение на тялото и се изпотих.” Вън от нея. После друга сестра: „много се прозявам”. Слава на Бога! Господ действа. Дишайте, поемайте дълбоко въздух, изкашляй се, изхвърли го, изплюй го, не задържай. Защото понякога се задържа на гърлото.

„Огънят на Святия Дух да слезе върху вас! Бъдете освободени в името на Исус Христос! Господи, изпрати Твоите ангели да изхвърлят тези демони.”

Тука една сестра казва: „заглушаване”. Заглушаване, вън от нея! „Много се прозявам.”

25.САМОЗАБЛУЖДЕНИЕ – гордост, самоизмама, самоизкушаване, вън в името на Исус Христос!

26.ВРЪЗВАНЕ НА УМА – объркване, страх от човек, страх от провал, окултни духове, спиритически духове, умствен контрол, вън в името на Господ Исус Христос!

„Моята внучка се прозява, за която се молех за освобождение.” Бог я освобождава. „Всичките нечисти духове, вън от нея и да отидат в бездната.”

27.ПОКЛОНЕНИЕ НА УМА – интелектуализъм, рационализиране, гордост, егоизъм, вън!

28.СТРАХОВЕ – фобии, истерия, вън!

29.СТРАХ ОТ ВЛАСТ – лъгане, измама, вън!

30.ГОРДОСТ – егоизъм, суета, себеправедност, високомерие, надутост, важничене, арогантност, вън в мощното име на господа Исуса Христа!

31.МАНИЕРНИЧЕНЕ – театралничене, неискреност, изтънченост, кокетничене, вън!

32.ПОЖЕЛАНИЕ – алчност, кражба, клептомания, материализъм, ненаситност, вън в името на Исус!

„Всичко това да излезе, в мощното име на Исус Христос заповядам духовете да се подчиняват.” Ние гоним демони чрез силата на Святия Дух, за да може Божието Царство да дойде върху хората, гоним ги в името на Исус Христос и чрез силата на Святия Дух и делото на кръста, победата на кръста с вяра в Божието слово.

33.ПЕРФЕКЦИОНАЛИЗЪМ – гордост, егоизъм, суета, разстройване, критицизъм, раздразнителност, нетолерантност, вън в името на Исус Христос!

34.СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДУХ – ръчкате (каране), спорене, гордост, егоизъм, в името на Исус!

35.НЕТЪРПЕНИЕ – възбуда, разстроеност, нетолерантност, негодуване, критицизъм, вън!

36.ФАЛШИВ ТОВАР – фалшива отговорност, фалшиво състрадание, фалшиви дарби, вън в мощното име на Господа Исус Христа!

37.СКРЪБ – плач, печал, главоболие, разбиване на сърцето, тъга, жестокост, вън в името на Исус!

38.УМОРА – отекчение, изтощение, мързел, вън!

39.НЕМОЩ – болест и хронично заболяване, болестотворен дух, вън в името на Исус Христос!

40.СМЪРТ – преждевременна смърт, самоубийство, нежелание за живот, вън!

41.НАСЛЕДСТВЕНОСТ – физическа, емоционална, умствена, проклятия, вън!

42.СВРЪХПОДВИЖНОСТ – свръхактивност, напрежение, безпокойство, вън в името на Исус!

43.ПРОКЛИНАНЕ – богохулство, неприлични жестикулации, клюкарстване, злословие, присмиване, омаловажаване, раздрънкване, вън1

44.ПРИСТРАСТЯВАНЕ И ЗАВИСИМОСТ – никотин, алкохол, наркотици, лекарства, кофеин, лакомия, преяждане, вън в името на Исус!

45.ЛАКОМИЯ – нервност, неконтролируем апетит, негодувание, разстроеност, ленивост, самоосъждение, самонаграждаване, вън!

46.САМООБВИНЕНИЕ – самозаблуда, самоосъждение, вън в името на Исус Христос!

47.ВИНА – осъждение, срам, недостойнство, объркване, вън от мене в името на Исус Христос!

48.СЕКСУАЛНА НЕЧИСТОТА – хомосексуализъм, лесбийство, похот, похотливи фантазии, мастурбация, блудство, прелюбодейство, кръвосмешение, проституция, изнасилване, ексхибиционизъм, фригидност, порнография, вън!

49.КУЛТОВЕ – Свидетелите на Йехова, Християнска наука, теософия, мормонизъм, бахайска религия, масонска ложа, тайни общества

50.ОКУЛТ – кристална топка, гледане на чаени листа, гледане на кафе, гледане на карти, гледане на ръка, хвърляне на боб, анализ на почерка, автоматично писане, екстрасенси, хипнотизиране, хороскоп, зодии, астрология, левитация, предсказване, леене на куршум, махало, карти таро, врачуване, черна магия, бяла магия, вудо магия, заклинания, чародейства, муски (амолети), талисмани, амалии, нестинарство, кукерство, празник на хелоин, вън в мощното име на Господа Исуса Христа!

51.РЕЛИГИОЗНИ – ритуалност, страх от ада, обредност, легализъм, обсебване от доктрини, прелъстяване, доктринални заблуди, демоничен страх от Бога, страх да не загубиш спасението си, религиозност и др. , вън в името на Исус Христос!

52.СПИРИТИЗЪМ – сеанси, некромания, демонично водителство и др., вън в името на Исус!

53.ФАЛШИВИ РЕЛИГИИ – будизъм, тоаизъм, хиндуизъм, ислям, шинтоизъм, конфуциянство и др. вън в името на Господ Исус Христос!

Нека да вдигнем ръце и да благодарим на Господа, да Му отдадем славата и хвалата. Ще видите какви свидетелства ще има, Бог ще се прослави.

Поемете дълбоко въздух и кажи: „Господи, освободи ме, изпълни ме със Святия Си Дух. Отдавам Ти слава и хвала. Ако Синът ви освободи, наистина ще бъдете свободни. Слава на Тебе, Господи. Алелуя! Отдаваме Ти славата и хвалата.”

Другият път ще бъде втората част на молитвата. Бъдете благословени, бъдете свободни в мощното име на Исус Христос!

Аз вярвам че хора получават в момента освобождение, получават изцеление в мощното име на Исус Христос! Допълнително вие ще видите онова, което Бог прави. Слава на Исуса! Благодарим ти, Господи. Отдавайте Му слава.

Кажи: „Изпълни ме Господи със Святия Си Дух, изпълвай ме с Твоя огън, изпълвай Святи Душе всяка една част от моето тяло, всяка една част от душата ми, дух, душа и тяло. Изпълвай ума ми, изпълвай емоциите ми, изпълвай волята ми в мощното име на Исус Христос! И аз Ти благодаря за освобождението. Амин!”

Молитва за органите на тялото

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=WInE0tb2jDs&list=PLcTC9e3върли сеCISRuYTh_kFYGvgYfXEYJrhopG&index=3

25.07.2013г.

Това е молитва за изцеление.

Матей 18:18 Каквото вържете на земята, ще бъде вързано и на небесата, каквото развържете на земята, ще бъде развързано и на небесата.

19. Ако двама от вас се съгласят за каквото и да било нещо, ще им се даде.

20. Защото където двама или трима са събрани в Мое име и Аз съм сред тях.

Ние сме събрани в името на Исус, съгласни сме и връзваме в името на Исус!

Молитва с власт. Трябва да се научите на молитва с власт.

Марк 11:23 Който рече на тая планина:Дигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва това, което казва, ще му се сбъдне.

И така. Признай пред Бога и остави греха си в името на Исус! „Който крие греха си няма да успее, който го изповяда и остави ще намери милост.” Признай и изповядай греха си.

Прости на тези, които са ти сторили зло, защото ако простиш ще ти се прости, ако не простиш и на тебе няма да ти се прости. Бог прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести (Псалм 103:3). Първо прощаване и след това изцеление. Така че прости, за да ти се прости и да бъдеш изцелен. Благодаря Ти, Господи. Марк 11:25 Когато се изправите на молитва прощавайте, за да ви се прощава.

Нека да се помолим заедно:

„Отче небесен в името на Исус Христос аз се покайвам от всеки, изповядвам го, признавам пред Тебе в името на Господа Исуса Христа (назови греха по име). Слава на Тебе, Господи. Прости ми греховете, моля Те, в името на Исус. Амин!”

Друга молитва за прощение:

„Отче, в името на Исус Христос прощавам (кажи на името на човека, на когото прощаваш. Прости и освободи човека от връзката на непрошка.) Прощавам на всеки, който ме е наранил или ми е причинил зло, в името на Исус Христос прости и ти на мене, Боже. Амин!”

Моли се заедно с мене. Ако не успееш поне казвай: Амин!

Отречи се от наследствено проклятие и наследствени болести – Гал. 3:13.Отречете се и се молете Бог да ви изцели. Заповядайте на болестите, които вие имате да ви напуснат! Назови болестта си и заповядай да те напусне, конфронтирай я в името на Господ Исус Христос! Сложи ръката на болното място и вярвай, че Божията сила действа върху тебе. Благодари на Бог и Го прослави! Заповядайте на всеки нечист, наследствен дух да ви напусне, в името на Господ Исус Христос, вън от мен! И вярвайте като се молите.

Молитва за изцеление

 

Матей 8:17 … за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва: „Той взе на Себе Си нашите немощи, и болестите ни понесе”.

 1 Петрово 2:24 Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата;

с Чиято рана вие оздравяхте.

 

Псалм 103:3 Той е, Който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести;

 

Малахия 4:2

А на вас, които се боите от името Ми, ще изгрее Слънцето на правдата с изцеление в крилата Си; И ще излезете и се разиграете като телци из обора.

Сложете ръка на болното място!

Ако е ухо – на ухото; ако е око – на окото; ако е крак – на крака; ръка; гръб; където и да е – сложи ръка на болното място:

Сложете ръка на болното си място и Божията сила да мине през вас.

Сега се молете с мене и повтаряйте:

„Отче Небесен, в името на Господа Исуса Христа аз Ти благодаря, че си изработил спасението, освобождението и изцелението на кръста на Голгота за всеки един от нас. Благодаря Ти за святата Ти кръв, благодаря за раните на Христа – „В Неговите рани сме изцелени”, благодаря Ти, Господи за тази благодат: „Ти изцеляваш всичките ми болести”. Ти Си Господ, Който ме оправдаваш и изцеляваш, Ти Си Този, Който ми прощаваш и изцеляваш. Благодаря Ти в името на Исуса Христа! Сега Те моля, Господи, да се докоснеш до моето тяло и моля Те да ме изцелиш (назови името на болестта, от която искаш да бъдеш изцелен(а)). Изцели ме, Боже, моля Те, в името на Господа Исуса Христа.”

Йоан 10:10  Крадецът идва само да открадне, да заколи, да погуби, Аз дойдох да имат живот и да го имат изобилно.

Повтаряйте след мен:

„В името на Исус Христос, заповядвам на всяко нещо, което краде, убива и разрушава, да ме напусне! Всяко нещо, което краде, убива и разрушава, вън от тялото ми и вън от душата ми в името на Господа Исуса Христа! Всеки дух на разрушение, всеки дух на смърт, да напусне в името на Исуса Христа. (Вярвайте и приемайте!) Слава на Тебе, Всемогъщи Боже!”

Сега аз ще се моля за вас. Сложи ръка на болното ти място! Сложи ръка на болното дете или човек до теб! Моли се с мен!

Евреи 4:12

Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки двуостър меч, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.

Кости – двигателен апарат.

„В името на Господа Исуса Христа заповядам на кости, стави и гръбначен стълб, бъдете изцелени в мощното име на Исус Христос! Ръце, китки, лакти, рамена, бъдете изцелени! Крака, ходила, колена, хълбоци, бъдете изцелени!Гръбначен стълб, прешлени, дискове, нерви, сухожилия, мускули, бъдете изцелени! Всяка немощ и болест в костите, ставите и гръбначния стълб да напуснат, вън, в името на Господа Исуса Христа! Скулиоза, атрит, ревматизъм, остеропороза, шипове – вън от костната система на хората!”

Започнете да движите ръцете, краката и гръбначния си стълб (кръста).Направи това, което не си можел да направиш!

„Заповядам на ръце, китки, лакти, рамена да се движат! Заповядам на крака, ходила, колене, хълбоци да се движат и да бъдат изцелени в мощното име на Исус Христос!”

Нерви и мускули: Сложете ръка на болното място!

„Всяка болест на мускулната система (мускулна дистрофия) заповядваме на напуснат в името на Исус Христос!

Болести на нервната система:

„Смъмрям всяка болест на нервната система, смъмрям мултипликационната склероза в името на Господа Исуса Христа! Смъмрям мускулна дистрофия в името на Господа Исуса Христа; Заповядам на мускулни и нервни болести да напуснат в името на Господ Исус Христос! Нервната система да бъде изцелена в името на Исус Христос!”

Гръбначен стълб:

„Господи, искаме Ти да наместиш гръбначния стълб и нерва да бъде възстановен – нов нерв да прекараш, Господи, там, където е прекъснат нерва – да се възстанови в името на Исус Христос! Искаме нов гръбначен стълб и нов нерв в името на Исус Христос – да бъде изцелен този човек! Благодарим Ти, Господи, Благодарим Ти, благодарим Ти!”

Мозък (главен и малък мозък), Гръбначен мозък, Костен мозък:

Евреи 4:12

Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки двуостър меч, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.

 

     Болести и немощи на мозъка – Гръбначен и костен мозък. „Болести и немощи в гръбначния и костен мозък в името на Господа Исуса Христа, напуснете!”

Епилепсия, мигрена, парализа, дископатия, инсулт (сложи ръка на главата или гръбначния стълб). „Заповядайте на мозъчните центрове и клетки да оживеят! Бог да ти възстанови в името на Господа Исуса Христа!”

Стани от мястото си и се движи с вяра, стани и започне да правиш това, което не си могъл да правиш преди молитвата!

Лука 13:11,12

И ето една жена, която имаше дух, който й беше причинявал немощи от осемнадесет години; тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи.

12. А Исус, като я видя, повика я и рече й: Жено, освободена си от немощта си.

Благодарете на Господа за изцелението, дори и да не го чувствате. Отдайте Му славата! Стойте в присъствието на Господа и не бързайте да излезете от него. Господ ви изцелява. Това понякога е процес.

Зъби и венци: Сложете ръка на болното място. Молете се с мен. „В името на Господ Исус Христос заповядваме на болест и немощ в зъбите, венците и корените излез от мен, вън! Възпаление, инфекция, гангрена, парадонтоза,заповядвам да напусне, вън, в името на Господ Исус Христос! Ако има кариес, да има пломба, в името на Исус!”

Кръв, кръвоносна и сърдечно – съдова система:

Сложете ръка на болното място. Молете се с мен.

„В мощното име на Господ Исус Христос всяка болест и немощ в кръвта, кръвоносната и сърдечно-съдове система да напусне! Всеки дух, който убива, краде и разрушава кръвта, кръвоносната и сърдечно-съдовата система на Божиите хора, заповядам да напусне! Анемия, левкимия, диабет, спин, разширени вени, тромбофлебит, високо, ниско кръвно, сърдечна недостатъчност, сърдечен порок, заповядаме да напуснат кръвта, кръвоносната и сърдечно-съдовата система! Имунната система да бъде възстановена, нова имунна система: Нека бъде благословена кръвта ти, кръвоносната и сърдечно-съдовата система Божие дете, в името на Господа Исуса Христа!”

Благодарете на Господа за изцелението, дори и да не го чувствате. Отдайте Му славата! Стойте в присъствието на Господа и не бързайте да излезете от него. Господ ви изцелява. Това понякога е процес.

Очи: Сложете ръка на очите си. „Болести и немощи на очите, в името на Господ Исус Христос напуснете, вън! Късогледство, далекогледство, астегматизъм, далтонизъм, катаракс (перде), глаукома, слепота, вън от очите на хората! Заповядвам на очите да се отворят и да прогледат в името на Господ Исус Христос! Да бъде светлина в очите ви! Алелуя! Благодарим Ти, Господи! Слава на Теб!”

Уши: Сложете ръка на болното или глухо ухо.

„В мощното име на Господа Исуса Христа заповядвам на болест, немощ, инфекция, глухота, шум в ушите, за напусне, вън! Заповядвам на глухите уши да се отворят и да прочуят! Глух и ням дух, излез, вън в името на Исус Христос! Господи, направи творческо чудо в ушите! Извикваме в съществувание ново тъпанче, чукче и наковалня, нерви, кости, вътрешно и средно ухо – всичко, от което се нуждае ухото нека да бъде създадено в мощното име на Господа Исуса Христа!”

Започни да дишаш дълбоко през носа си!

Алелуя! Благодарим Ти, Господи Исусе Христе! Благодарим Ти, Господи за изцеленията!”

  Дихателна система (апарат): уши, нос, гърло.

Сложете ръка на болното място. Молете се с мен.

„Болест и немощ на дихателните пътища – синозитхрема, полипи, (запушен нос), фарингит, възпаление и инфекция на сливиците, бронхит, асма, туберколоза,  заповядвам да напусне, в името на Господа Исуса Христа! Смъмрям всяка болест и немощ в дихателните пътища! Заповядвам в името на Исус Христос на синуси, гърло, сливици, гласни връзки, бели дробове, бронхит, да бъдат изцелени! Всяка болест в уши, нос, гърло, заповядам да напусне! Благодаря Ти, Господи, Исусе Христе!”

Започни да дишаш дълбоко през носа или през устата!

 Храносмилателна система:

„Смъмряме всякакви проблеми на храносмилателната система (стомашно-чревната система) в името на Исус Христос! – колит, гастрит, язва,  нервен стомах, лениви черва, нервни черва, перотонит (преплитане на червата), рак на дебелото черво, хемороиди, заповядвам да напуснат в мощното име на Господа Исуса Христа!  

Ние Ти благодарим, Господи!”

Жлези с вътрешна секреция – слюнните жлези, лимфните жлези, щитовидната жлеза (базедова болест), хипофизната жлеза, надбъбречни жлези, задстомашна жлеза, жлезата, която произвежда инсулин (диабетна болест), полови жлези (простата). „Възпаление и инфекция на жлезите, заповядваме да напуснат в името на Исус Христос!Болести на лимфните жлези в името на Исус Христос да се махнат (рак на лимфните възли)!”

Възпроизводителна (репродуктивна) система:

„Болести на репродуктивната възпроизводителна полова система, безплодие, женски проблеми, спонтанни аборти, нередовен цикъл, тумори, кисти, миоми, кръвотечение, – напуснете в името на Исуса Христа! Всяка болест и немощ на репродуктивната система да напусне!”

Други Болести –Бъбреци; Пикочен мехур (възпаление, инфекция); Тумори, кисти, миоми, рак;  Алегии (сенна хрема); Кожни болести (възпаление, инфекция, екзема, рак на кожата, алергии, херпис зостър; Диабет (болест на панкриаса); Далак; Цироза на черния дроб; Хепатит; Камъни в жлъчката; Камъни в бъбреците; Апандесит; Болест на вестибуларния (на равновесието) апарат; Висок холистирол, вън в името на Исус Христос!”

„Нека всичко, което нашия небесен Отец не е насадил да бъде изкоренено и да изсъхне, и да не даде плод до века в името на Исус Христос!”

Матей 15:13 … Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще се изкорени.

Нека да издигнем ръце и да благодарим на Бога за изцелението в името на Исус Христос от Назарет! Да вдигнем ръце и да хвалим Господа с вяра. Благодари на Бога, благодари на Бога! Започни да действаш с вяра! Отдай славата на Бог в името на Исус Христос!

Като получите изцелението си ни пишете, за да засвидетелствате това, което Господа е направил за вас! И помнете: цялата слава трябва да отдаваме на Господа Исуса Христа!

Бог да ви благослови в името на Исус Христос. Благодарим Ти, Господи!

Молитва за икономически и финансов пробив

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=QBfcmv8EfRk&list=PLcTC9e3CISRuYTh_kFYGvgYfXEYJrhopG&index=31

Направил съм една молитва за икономически и финансов пробив, защото много хора се нуждаят от това и вярвам, че ще има хора, които ще получат чудо. И искам да ви насърча да се молите с тази молитва, ще я запиша и в Фейсбук може да я намерите след това и на запис. Така:

-Молете се с вяра върху библейските стихове и ги изповядвайте на глас и с увереност. Много е важно силно да изповядвате, на глас, не на ум. Молете се на глас, изповядвайте на глас. Разбира се, когато няма възможност на глас може и на ум, но когато има възможност на глас се молете, на глас изповядвайте, така че да се чувате сами себе си – вярата идва от слушане… Много е важно да чувате какво казвате.

-Христос е нашата надежда за настоящето и за бъдещето. В Него (в Христос) имаме изпълнението на всяко Божие обещание в Библията. Казва се във2Кор.1:20 Понеже в Христос е „да” и „Амин” за всичките Божии обещания, колко и много да са те. Затова за Него е „да” и „Амин” за Божията слава чрез нас. Тоест, в Христос е „да” за всичките Божии обещания, независимо колко много са. Молете се с молитвата от 2Кор. 1:20.

„Господи, Ти си обещал, че всичките Божии обещания са „да” в Христа Исуса. Моля Те да ми отговориш на молитвата. Идвам при Тебе чрез името на Исус.”

-Божието желание за теб и домът ти.

1.Божието обещание за теб и домът ти да благоуспява душата ти (или да благоуспяват душите ви) – това говори за спасение и вечен живот; освобождение от нечисти духове на ума, емоциите и на волята; обновяване на ума чрез Божието слово и освещение в живота ви – това е все благоуспяване на душата ви.

2.Здраве – физически, емоционално, умствено, семейно здраве. Това е Божието желание за теб и домът ти.

3.Да успяваш и напредваш във всяка област на живота си, включително семейство, бизнес, финанси и други.

От къде ги вадя тези изводи? – 3 Йоан 2 Възлюбений, молитствам да благоуспяваш във всичко, и да си здрав, както благоуспява душата ти.Както виждате: №1 – да благоуспява душата, и според мярката на благоуспяването на душата да благоуспяваш във всичко и да си здрав.Молете се с тази молитва върху 3 Йоан 2, в името на Исуса се съгласявам с вас.

-Изобилната Божия благодат включва излизане от сиромашия, бедност и недоимък, дългове и влизане в Божието изобилие и благословение за вас и домовете ви – 2 Кор. 8:9 Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че богат като беше за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия. Тоест, Той стана сиромах във всяко едно отношение, за да се обогатим ние във всяко едно отношение – духовно, душевно, физически, финансово, семейно. Изобилната и необятна Божия благодат за вас включва излизане от сиромашията, от недоимък, дългове и влизане в Божието изобилие и благословение за вас в името на Исус Христос! Амин!

-Благословението на Авраам. Знаете какво се казва в Гал. 3:13,14 че Исус Христос ни изкупи от проклятието на закона като стана проклет (проклятие) за нас, защото е писано „Проклет всеки, който виси на дърво, за да може благословението на Авраам да дойде върху нас и чрез вяра да приемем обещания Святи Дух.

Молете се с тези стихове, защото ако отидете във Второзаконие 28-ма глава, ще забележите, че проклятието се състои от:

1.преждевременна смърт, а благословението какво казва? – ще направя числото на дните ти пълно. А проклятието е скъсен живот. Има такова нещо като скъсен живот. Не винаги е Божията воля човек да си тръгне преждевременно, особено ако е малко дете, родители оставят малки деца и т.н. Казва се че Бог благоволява човек да живее до 70, където има сила и повече, даже се пише и за 120 години. Така че дяволът иска да открадне годините, но Господ иска да даде изобилие.

2.Болестите – особено хронични и такива, за които не се знае причината и лечението.

3.Хронична бедност, недоимък и дългове. Това е също част от проклятието.

Така че молете се с тази молитва също върху Гал. 3:13,14, а извода го направихме от Второзаконие 28-ма глава.

Гал. 3:14 за да може благословението на Аврам да дойде и върху езичниците. И ние сега трябва да видим какво  е благословението на Аврам, за да може благословението на Аврам да дойде върху нас и върху нашите домове. И благословението на Аврам можем да го видим в

Битие 18:2 където ще използвам само две думи тук: …№1 ще те благословя и №2 ще бъдеш за благословение. Така че благословението на Аврам включва №1 – да бъдеш благословен ти и №2 – да служиш за благословение за другите. На кои да служиш за благословение? – на духовно бедните чрез инвестиране и проповядването на Евангелието за разширяването на Божието Царство и да служиш за благословение на телесно бедните, като им даваш милостиня, даваш милостиня за сираци, вдовици и нуждаещи се. Виждате че ги има тези две страни – едната е Словото, защото най-важното е спасението на душата – духовно бедните да станат богати като наследят Божието Царство, което е най-голямото богатство и второ, снабдяване на временните физически нужди. Винаги обаче духовните и вечните са на първо място, макар че телесните изглеждат най-фрапантни. Но ние не ходим с виждане, но ходим с вярване. Трябва и едните нужди да снабдяваме, и другите нужди да снабдяваме, не трябва да се ограничаваме с едното. Второзаконие 28:1 Ако добре слушаш гласа на Господа, твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ, твоя Бог ще те въздигне над всичките народи над света.

Виждате – въздигане. И цялата тази част от 1-ви до 14-ти стих е благословение.

Какво друго е благословението?

Битие 24:1 Когато Аврам беше стар и напреднала възраст и Господ беше благословил Аврам във всичко. Аврам беше стар в напреднала възраст – това говори за здраве в старините, и след това Господ го беше благословил във всичко.

„Нека Бог да ви благослови да бъдете стари и да бъдете в напреднала възраст и да сте здрави, и Господ да ви благослови като Аврам – във всичко.”

Виждате, това са духовни принципи, върху които да се молите. Но вярвам за България земеделието и животновъдството да се развиват, така че хора, които имат знание в тази посока не се колебайте, но се насочете към това.

„Небесни Боже, помогни на децата Си по селата и малките градове с благодат в семействата и църквите, за да развиват земеделие и животновъдство. Благослови ги с земя, инструменти и машини, които са необходими за това, в името на Исус! Амин!”

Второзаконие 28:3 Благословен ще бъдеш в града и благословен ще бъдеш на полето. Благословен ще бъдеш в града, където живееш, в града, където работиш, и в полето, където работиш, в името на Исус Христос!

Второзаконие 28:11 Господ ще те направи да изобилстваш с блага в плода на утробата ти, в плода на добитъка ти, в плода на земята ти, върху земята, за която Господ се е клел на бащите ти да я даде.

„Господи, в името на Исус ние Те молим за благословение в града, за благословение на полето, благословение в блага, благословение в плода на утробата… – тези, които нямат деца, благослови ги със бебета; благословение в плода на добитъка – да се умножава добитъка, да раждат и да бъдат здрави; плода на земята – реколтата да бъда здрава в мощното име на Исус Христос се молим и Ти благодарим.

12.Господ ще отвори доброто Си съкровище, небето да дава дъжд на земята ти на времето.

„Сега Господи, отвори доброто си съкровище, небето да дава дъжд на времето – духовен дъжд и физически дъжд, духовен дъжд на съживление и жетва – великата жетва, последната жетва; а също така Те молим Господи да дадеш благодат да има наистина дъжд на земята на времето си, и слънце на времето си, за да може да има добра реколта в името на Исус Христос. И да благославяш всичките дела на ръцете на Твоите деца.”

Сложи така пред Него ръцете си и кажи: „Господи, благослови всичките дела на ръцете ми.” Вижте тука какво казва:

„Ще заемаш на много народи, а няма да вземаш назаем.”

Виждате, в момента сме обратното в България – вземаме на заем, а не даваме.

„Така че Господи, молим Те това проклятие върху България да се разчупи и българите да дават назаем, а не да вземат назаем. Благослови България, благослови Твоите деца, Господи, да дават назаем, а не да вземат назаем. Да се разруши всеки дълг в живота им в името на Исуса Христа! Амин!”

И така скъпи приятели, виждате земеделието и животновъдството е първото нещо. Второто е туризъм и курортно дела. Тези, които работят в туризма да дават под наем, било то стаи под наем или къщи под наем, апартамент под наем или каквото и да е друго нещо, като например кола под наем или някоя машина под наем, може да имате магазинче или ресторантче, хранително-вкусова промишленост и т.н.

„В името на Исус благослови ги Господи Твоите деца, които работят за развитието на курортното дело – туризъм, хранително-вкусова промишленост, в името на Исус Христос. И тези, които работят в бизнеса, както е писано във Второзаконие 28:5 Благословен кошът ти и нощтвата ти. Това са стари думи, но това са думи за правенето на хляб – кош и нощтва. „Благословен да бъде бизнеса ти, благословена да бъде работата, която работиш, в името на Исус Христос от Назарет. Алелуя!”

„Финансов бизнес и операции и благословение да дойде върху Твоите деца –Второзаконие 28:12 Господ ще благославя всичките дела на ръцете ти и ти ще заемаш на много народи, а няма да даваш назаем. Ние вече това го говорихме.

„Боже, аз Те моля да благословиш Твоите хора във финансовата област, във финансовата сфера в името на Исус Христос. Благослови Господи децата Си, които имат или започват частен бизнес в името на Исус! Втор. 28:13 Господ ще те постави глава, а не опашка. Господи, нека Твоите деца да бъдат глава, а не опашка и постоянно да търсят работа. Нека Твоите деца да бъдат глава и да дават работа. Ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу. Ако слушаш заповедите на Господа, твоя Бог, които днес ти заповядам да ги пазиш и вършиш в името на Исус Христос от Назарет се моля и Ти благодаря.”

С тази молитва скъпи приятели аз просто ви показах за какво и как да се молите. Използвайте този материал и молете се, защото Господ докато се молите ще разчупва окови. Защото има една насоченост на врага да спира Божиите хора да не правят бизнес, Божиите хора да не преуспяват финансово, за да може да се спре напредъкът на Божието Царство. Но Господ иска да ви благослови, не за да станете сребролюбци, а за да може семейството ви да има изобилие и за да може Божието дело да има изобилие и за да може сираците и вдовиците да получат необходимата грижа. Така че:

„В името на Исус Христос изговарям благословение, благодат върху вас и семействата ви. Нека да се разрушат чрез кръвта на Исус всичките окови. Нека да се разрушат финансови окови, нека да се разрушат окови, и крепостите в умовете да паднат. Нека Господи, хората Ти да имат въображение от Бога, креативност от Бога, мъдрост от Бога за управление на дом, мъдрост от Бога за управление на бизнес,  мъдрост от Бога за управление на служение… Моля Те, Господи, да дадеш мъдрост за управление на селското стопанство,  в животновъдството. Направи наистина Твои хора да са като Аврам – колко добитък имаше и колко злато и сребро. Благослови ги Твоите деца, Господи като Аврам. В името на Господа Исуса Христа ние Те молим за Твоето изобилие да слезе върху Твоите хора. Нека да се разрушат чрез кръвта на Исуса финансови окови, да се разрушат окови в семействата, да се разрушат окови в бизнеса, да се разрушат икономически окови!

Слава на Твоето име! Отдаваме Ти почит и слава в името на Исус!”

И завършвам с този основополагащ стих:

Като знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, богат като бе (във всяко отношение), заради нас стана сиромах, за да можем ние да се обогатим чрез Неговата сиромашия.

Не за да използваме богатството си по своите страсти, а за могат семействата ни да имат изобилие – не да имат тази мизерия, не да има този глад, не да има тази безработица. Не да има това нещо, а да има изобилие в домовете. И Божиите хора да имат да дават на сиромасите, на гладните, на бедните, на болните, на сирачетата, на вдовиците.

„В името на Исус Христос Ти благодарим Господи за Твоето слово.”

Това е основата – Той понесе върху Себе Си всичките тези неща – грях, болест, смърт, проклятие, демоничното обладаване и включително  финансовото робство, за да бъдете свободни в това отношение.

„Нека пълното благословение на Аврам да почива върху Божиите хора в мощното име на Господ Исус Христос!”

И аз вярвам, че днес се разкъсват окови в живота на някои хора. Ново начало, нов пробив идва. Просто го вземи с вяра и го вложи в действие. Господ благославя ръцете ви. И като отидете във: Второзаконие 8:17,18 Да не би да речеш моята сила ми придоби това богатство (моята ръка ми придоби това богатство), но да помниш Господа, твоя Бог, защото Той е, Който ти дава сила (Той не ти дава самото богатство, Той ти дава сила) да придобиеш богатство. Така че приеми тази сила – Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Господ ти дава сила да придобиеш богатство, за да има изобилие в твоето семейство, изобилие в твоето служение, в твоя бизнес, да дойде изобилието в църквата и да дойде изобилието в България в името на Исус, и това изобилие да потече към нуждаещия се свят. Да се спасяват души и да се нахранят гладните. В мощното име на Исус Христос Бог ти дава сила да придобиеш богатство. Ти трябва да направиш нещо, но Той ти дава силата. Силата е от Него, не от тебе, способностите са от Него, не от тебе. Така че вземи тази сила, вземи тези способности и ги използвай за Божия слава, за Божието дело.

„В мощното име на Исус Христос нека благословенията на Аврам да бъдат върху вас чрез кръвта на Исус. И пак Гал. 3:13,14 Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет (проклятие) за нас, защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво”, Кръстът е дървен. Какво казахме, че е проклятието? – преждевременна смърт, болести, бедност, за да може благословението на Аврам да дойде върху нас. И какво е благословението? – дълъг живот, напреднала възраст, както видяхте в Битие 24:1 Аврам беше в напреднала възраст и Бог го беше благословил във всичко – здраве и изобилие.

И най-големите благословения са духовните – спасението на душата ти, спасението на домът ти – новорождението и изпълването със силата на Святия Дух. Целият ти дом да живее в победа, както се казва в 3 Йоан 2 Възлюбений, молитствам да си здрав и да благоуспяваш във всичко, както благоуспява душата ти. Да си здрав – физически, емоционално, умствено; даблагоуспяваш във всичко – в семейството, служението, в бизнеса, във финансите; както благоуспява душата ти – душата ти определя останалите неща. Затова нека душата ти да напредва. Как казахме, че трябва да напредва душата ти? – спасена първо чрез кръвта на Исуса, освободена (ако има нужда да бъде освободена от демони – умът, емоциите, волята да се освободят); но това не е достатъчно – още обновяване на ума чрез Божието слово и свят живот.

„И нека Божията благодат и Божиите благословения да бъдат върху всички вас в мощното име на Исус Христос от Назарет.”

И нека всички да кажем: Амин!