Молитви за разни чудеса

1844

Святи Отче, в името на Исус да се свети Твоето име, както на небето, така и на земята, така и в моя живот; да дойде Твоето Царство, както на небето, така и в моя живот; да бъде Твоята воля както на небето, така и в живота ми. Моля се в името на Исус от Назарет и Ти благодаря с вяра. Амин!

Аз отхвърлям всяка болест и немощ, изповядам и отхвърлям всеки грях, прощавам на всеки човек и Те моля Ти да спасиш моята душа и да ми дадеш вечен живот. Христос Исус е моят Господ и Спасител. Той умря за греховете ми и възкръсна за оправданието ми. Дай ми вечен живот, спаси ме, Господи, в името на Исус Христос! Амин!

Благодаря Ти Отче, че на кръста Христос понесе моите грехове, благодаря Ти Отче, че на кръста Христос понесе и моите болести, благодаря Ти Отче, че на кръста Христос пое и моето робство и чрез Неговия кръст и аз имам право на освобождение от демони. Чрез кръста Христос понесе моето проклятие, за да може благословението да дойде върху мене в името на Исус! Аз Ти благодаря, святи Отче.

И сега вярвам, че греховете ни са простени поради милостта и кръвта на Исус, болестите ни са изцелени, демоните вън в името на Исус и проклятието разчупено в името на Исус Христос!

Сега предоставяме пред Тебе, Боже, нашите болести…”

В молитва представи пред Господа твоя проблем, представи пред Господа греховете си, изповядай ги. Нека сега да направим нещо друго- молете се тази седмица и питайте Бога: „Има ли грехове, от които трябва да се откажа, има ли грехове, които трябва да изповядвам, има ли грехове, които трябва да отхвърля?” Помоли Бог да ти открие. 1 Йоан 1:9 Защото ако изповядате греховете си, Той е верен и праведен да ви прости греховете и да ви очисти от всяка неправда.” Да, но ако не си даваш сметка за тях. Затова питай Господа: „Има ли грях в живота ми, който не осъзнавам, покажи ми, изобличи ме, искам да го изповядам и да се покая и помогни ми да го оставя, в името на Исус!”

Някой вече започват да получават освобождение. „В името на Исус заповядвам на този дух да напусне!” Някой започва вече да получава освобождение, нещо да излиза от тебе. „В името на Исус заповядаме всички тези нечисти духове, вън, вън, вън!” Така че сега изповядвайте грехове – ако има проблеми между личности като гняв, омраза, непростителност започнете да ги изповядате и се покайвате, за да не пречат в общението ви с Бога. Господ да помогне да се освободите от тези вериги. В името на Исус Христос от Назарет бъдете свободни от грях, от пороци. Тези, които са вързани в интернета, с интернет игри да бъдат освободени в името на Исус!

Сега вземете едно шишенце с олио и ще ви кажа какво ще направим. О, слава на Бога, сега ще има победи. Ако нямаш олио при тебе, може да вземеш нещо друго, например вода. Сега вземете олиото и сега ще се молим и ще изговорим слово върху олиото:

„Господи, моля Те Ти да втриеш помазанието на Святия Дух в маслото в името на Исус Христос. Да не бъде обикновено масло, но Ти да втриеш помазанието на Святия Дух в това масло. Изговарям слово върху маслото:

„Помазанието на Святия Дух разрушава хомота на сатана.”

„Където е помазанието на Святия Дух, там е свобода.”

„Освещава се чрез Божието слово и молитва.”

„Затова се яви Божият Син, за да съсипе делата на дявола.”

„Ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето и силата на своето свидетелство.”

„Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди.”

Псалм 91 „Никакво зло няма да те сполети, нито ще се приближи язва до шатъра ти, защото ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят във всичките си пътища, на ръце да те вдигат да не би да удариш о камък ногата си. Ще настъпиш млад лъв и аспид, млад лъв и змия.”

Благодаря Ти, Господи за Твоето прекрасно слово и помазанието.

„И те помазаха мнозина болни и ги изцелиха.”

„Благодаря Ти, Господи, за помазанието на Святия Ти Дух в това масло в името на Исуса Христа от Назарет. Слава на Тебе, Господи!”

Сега вече това масло не е обикновено олио (зехтин, вода), но вътре има помазание, има сила. То е като акумулатор. Като помажеш с маслото някъде то ще стои, помазанието остава. Вземате това масло и с него (не много) помажете краищата на праговете на къщата в името на Исус Христос, външните прагове на прозорците (само по ъглите), може да помажете леглото, и леглото на вашите близки хора, може да помажете компютъра ако трябва на някое местенце. За да може Господ да разруши хомотите.

„В името на Исус ние искаме разрушаване делата на дявола.”

В момента Бог ми показва, че има хора, които са вързани в интернет, вързани с компютри, интернет игри – това е демонична връзка.

„Нека да се разруши този хомот и помазанието да се втрие в тези хора в името на Исус!”

Всяка връзка с интернет и телевизия, компютърни игри, интернет и порнография – всичко това да се разруши в мощното име на Исус Христос! (Това е бич за съвременното общество, за съвременния християнин). В името на Исус Христос да се разрушат тези хомоти, искаме разрушаване в мощното име на Исус Христос от Назарет. Робство на компютър, робство на интернет, робство на телевизия в името на Исус да се разруши, робство на демонична музика, да се разруши в името на Исус! Тези, които имат татуировки, вземете помажете татуировките, в името на Исус ги анулирайте и всяка демонична натовареност да се отмахне от тях в мощното име на Исус Христос!” Кажи: „Аз се отричам от тези татуировки и помазанието на Святия Дух да разруши този хомот.” Даже сега имам такова ръководство – сложи ръка на татуировката и кажи: „В мощното име на Исус Христос от Назарет искам татуировката да изчезне в името на Исус Христос! Искам възстановяване на кожата в името на Исус, все едно че никога не е имало татуировка!” Искам да кажеш „Амин!” Накрая и да не се съмняваш, но да вярваш.

Някой в момента получава освобождение, чувстваш, че нещо става с тебе около врата и главата. И получаваш освобождение в мощното име на Исус! „Татуировката да изчезне!” Благодарим Ти, Господи, благодарим Ти, Господи. Нека огънят на Святия Ти Дух да слезе върху хората.

Някой ме гледа, който носи вериги на себе си, такива вериги, които носят рокерите, …. „А, в името на Исус Христос да се разкъсат тези вериги, защото това са и вътрешни вериги.” Всичко това, което се слага на носа, на ушите и пр. те са външни признаци, но и вътрешно робство. Този, който е вързан, който се дупчи и е вързан външно е вързан и вътрешно. Дявола е сложил кука на носа ти, кука на челюстите ти и те дърпа. Скъсай тези куки, махни тези куки. „В името на Исус бъдете свободни! Нека тези вериги да паднат от хора, сложени обици по носовете, по ушите, на разни места. Бъдете свободни в името на Исуса Христа!”

Казах татуировките да се махнат. Някои носят пръстени като демоничен завет. „Нека такива завети да се разрушат в името на Исус!” Отречете се от такива завети и хвърлете тези неща, които са свързани със обреци, със завети в името на Исуса Христа!” Само един завет чрез кръвта на Господа Исуса Христа да остане. Има и още един завет, завет със съпругът/съпругата. Това са два завета, но този, който е със съпругът/съпругата е подчинен на завета със Господа Исуса Христа. От Новия Завет е завета с Господа Исуса Христа. Всеки друг завет, трябва да се отречеш и да го разрушиш сега в мощното име на Господа Исуса Христа. Някой е сключил кръвен завет – отречи се от кръвния завет. „Бъди свободен, в името на Исус Христос, да се разрушат тези кръвни завети и е писано само кръвния завет чрез кръвта на Исуса Христа да бъде!” Чрез маслото помазвайте и разрушавайте такива небогоугодни завети в мощното име на Исус Христос! Направете огнена ограда около вашите домове. Нека Господ да постави ангели около домовете ви. Когато помазвате с маслото, кажи: „В името на Господ Исус Христос помазвам с масло моя дом, и помазвам с кръвта на Исус Христос моя дом.” Както евреите в 12-тата глава на Изход помазваха праговете на вратите си с кръвта на агнето, вие символистично с кръвта на Божието Агне помажете праговете на вратите си. Кажете: „Помазвам с масло и прилагам кръвта на Исуса за защита, пролята преди повече от 2 хиляди години на кръста.” Някой тука писа: – „демонично робство, демонични атаки в дома.” Ето по този начин ще се разрушат тези неща, защото побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето. Кръвта на Агнето носи победа над дявола. Така че прилагайте маслото, прилагайте кръвта на Агнето в името на Исус Христос от Назарет. Благодаря Ти, Господи, благодаря Ти.

Виждам момиче с обици, обаче не са обици, но такива халки, халки, които не са….”Бъди свободна в името на Исус!” Виждам и гривни, гривни, едни такива… „Бъдете свободни в името на Исус!” Не се пронизвайте, не се дупчете, недейте, бъдете свободни. Вашето тяло е храм на Святия Дух и не го предавайте на други сили.

Някой трябва да излезе от окултизма, не можеш да ходиш в два пътя. Не можеш да ходиш в единия крак в светлината, с другия в тъмнината. Трябва да се откажеш от окултизма. Трябва да се покаете от окултните практики. „В мощното име на Исус излез от окултните практики, там се движи дявола.” Евангелието е на Господа Исуса Христа.

Развързване на утроба (сложете ръка на утробата си). „Вързана утроба да се развърже, женска утроба в името на Исус!” Како змия е вързала женската утроба. Сложи ръка на утробата си и кажи: „Змия, излез от мене в името на Исус!” Развръзвам тази утроба, смъртта да излезе и животът да влезе в нея. Проклятието да се разчупи и да излезе и благословението да влезе в нея в мощното име на Исус! Животът на Господа идва, благословението идва в мощното име на Исус Христос! Приеми живот в утробата си в името на Исус! „В името на Исус извиквам в съществувание деца, извиквам в съществувание бебе в утробата.” Сложи ръка на утробата си и се съгласи с мене. Кажи: „В мощното име на Исус Христос извиквам творческо чудо – бебе в твоята утроба. Чрез Божието слово извикваме в съществувание бебе в твоята утроба.” Кажи: „Амин!” на това, „Да бъде!” „Дълго чаканото бебе нека да бъде сега. Догодина по това време бебето да е факт в името на Господ Исус Христос! Нероденият Петко да се роди, в името на Исус да се роди бебето.”

Има заченати чудеса, някои от вас вече са заченали чудеса и само малко им трябва да се случат тези чудеса и да станат реални. „И аз се съгласявам с вас в мощното име на Господ Исус Христос, приеми своето чудо! Приеми твоето чудо, не казвай не може, може би, ако…, но кажи: „Да, Амин!” Защото се казва в 1 Кор. 1:20 В Исус Христос е „да” и „Амин” за всичките Божии обещания, колкото и много да са те.

Сега сложете ръка на тумор, киста, миома, израстък – сложете ръка на всеки един демоничен израстък. „В името на Исус Христос да бъде проклет всеки демоничен израстък, от корен да се стопи и да изсъхне и да изчезне в името на Исус Христос му заповядаме! Благодарим Ти Боже, и Ти отдаваме слава и хвала! Туморите да изчезнат, миоми да изчезнат… Всяко растение, което нашия небесен Отец не е насадил да се изкорени в мощното име на Исус Христос от Назарет.”

Тези, които имат проблеми с тлъстини, тези, които имат проблеми с килограмите съгласете се с мене в молитва според Матей 18:19 Ако двама се съгласят ще им бъде дадено от Отца. Аз и ти са се съгласим. Аз съм съгласен. „В името на Исус смъмрям наднорменото тегло, затлъстяването, апетит, смъмрям в името на Исус! Заповядам, вън! Заповядам на тези тлъстини да се стопят в мощното име на Исус! В мощното име на Исус излишните тлъстини да се стопят, излишния апетит да напусни в името на Исус, излишните тлъстини да се стопят. Заповядвам да отслабнат, да приемат нормални килограми. В мощното име на Исус заповядвам на мазнините, на тлъстините да се стопят в мощното име на Господа Исуса Христа. И Ти благодарим святи Татко. Святи Татко ние Ти отдаваме слава и хвала.” А сега някой трябва да си провери дали дрехите му са станали по-широки или не. Някой може би трябва да се провери на кантара, да види колко тежи, защото Господ в момента върши чудеса и те освобождава от тлъстини и килограми. Приеми твоето чудо в името на Исуса Христа. В момента Господ освобождава от тлъстини и килограми. Приеми твоето чудо.

Също „смъмряме всяка болест и немощ на щитовидната жлеза. Заповядваме на щитовидната жлеза да функционира нормално и да произвежда правилното количество хормони, така че да не се трупат тлъстини и да има нормална обмяна на веществата в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Алелуя. Благодарим Ти, Господи. Килограмите падат, килограмите падат. Благодарим ти, Господи. Отдаваме Ти слава и хвала.”

Сега, хора, които имат дългове, които имат финансови проблеми, които са безработни, вземете си порфейла. „В името на Исус Христос искаме финансово чудо. (Вземи си порфейла. С вяра, който не го вярва него прави. Който вярва, че Господ може да върши чудо, вземи го, и вземи маслото). В името на Исус Христос от Назарет помазвам под формата на кръст, помазвам порфейла и всяко проклятие върху финансите да се разчупи, да се разруши, всяко финансово проклятие върху дома да се разруши, включително и върху децата. Искаме благословение, благословението на кръста. И сега ще изповядаме словото, което във 2 Кор. 8:9 Знаете благодатта на Господа Исуса Христа, че богат като беше заради нас стана сиромах. Господи Исусе, Ти стана сиромах заради нас, за можем ние да се обогатим чрез Твоята сиромашия във всяко едно отношение, включително и финансово. В името на Исус нека това слово да стане реалност върху мене и върху вас. В името на Исус това слово да стане реалност, в името на Исус благословение върху портфейла, благословение върху финансите в мощното име на Исус от Назарет!” Дори ако нямаш портфейл можеш да се помолиш върху сметка, да извадиш някакви пари и върху тях да се помолиш. В мощното име на Исус Христос приемаме благословението, финансовото благословение с вяра. Благословение, умножаване. И още едно слово във Второзаконие 8:17,18 Да не речеш в сърцето си силата на моята ръка ми придоби това богатство, но да помниш Господа, Твоя Бог, Който ти дава сила да придобиеш богатство. Господи, дай ми сила да придобия богатство в името на Исус Христос от Назарет. В името на Исус Ти благодарим, Господи. Слава да бъде на Тебе. Алелуя, отдаваме Ти слава и хвала. Амин!”

Сега искам да се помолим за още едно чудо, приятели. Ако имате в дома си нещо, което е развалено, нещо, от което се нуждаете и е развалено, например хладилника ви е развален, печката ви е развалена, автомобила е развален и т.н., в името на Исус Христос сега ще се помолим за чудо и Господ да направи така, че уредите, които са развалени в домът ви по чудотворен начин да проработят, и то добре. Нека да застанем с вяра в името на Господа Исуса Христа и на основание на Марк 11:22-24 А Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога. 23.Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще му стане. 24. Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне. Така че в мощното име на Исус нека заедно да го направим. Вземете си маслото. „Аз се съгласявам Господи с братята и сестрите. Ти знаеш каква е финансовата ситуация в България, хората нямат средства, Господи. И аз Те моля Ти да се смилиш и да дадеш на хората и финанси, и да оправиш домашните им уреди, автомобили, принтери, компютри, печки, хладилници, ако има развалени, каквито и да било други уреди, от които те имат нужда, аз Те моля, Господи, Ти да ги оправиш. В мощното име на Исус Христос от Назарет смъмряме всеки дух, който поврежда и разрушава, и заповядваме да напусне в името на Исус! И в името на Исус заповядваме тези всички елекронни, електрически уреди в името на Исус да проработят и да се възстановят в името на Исус извиквам чудо. Чудо в мощното име на Исуса Христа.” Даже може да ги помажете, в мощното име на Господа Исуса Христа помазанието на Святия Дух да слезе върху тях. „В мощното име на Господа Исуса Христа искаме чудо, Господи, да насърчиш хората, искам Господи Ти да им помогнеш на хората, в мощното име на Сина Ти Исуса Христа от Назарет. Аз Ти благодаря и Ти отдавам славата, и Ти отдавам хвалата.

Нов дом – „Господи, аз Те моля Ти да благословиш старите домове, и да благословиш Господи, всяко Твое дете да си има дом. В името на Исус Христос нов дом да дадеш, на тези, които имат нужда, с вяра. В мощното име на Господа Исуса Христа дом, дай на Твоите деца да имат домове. Но аз Ти благодаря на първо място, Господи, че Ти си дал на Твоите деца вечен дом в небесата. И Те моля да дадеш домове и тук в името на Исус Христос.

„И автомобил, в името на Исус. Нека автомобилите да бъдат ремонтирани, да бъдат възстановени в името на Исус Христос и дай нови автомобили на децата Си. Автомобил дай Господи и да се използва по Божията воля и за Божието Царство в името на Исус Христос от Назарет. Благослови Твоите деца, Господи, извикваме в съществувание нов дом, извикваме кола, извикваме за това, което имат нужда, Господи – храна, облекло, обучение, благословение, извикваме Твоя мир в домовете ни, извикваме Твоята радост в мощното име на Господа Исуса Христа.” (Съгласете с мене за всичко това.) Благодарим Ти, Господи!

Днес Господ ни дава много странни молитви, но нека да вярваме. Слава на Бога.

Да, ликвидиране на заеми и дългове. Нека кажем: „В името на Исус заеми и дългове да бъдат ликвидирани, да бъде разрушен недоимъка, и задълженията да бъдат разрушени в името на Исус Христос от Назарет. Божиите деца да бъдат свободни, включително и във финансово отношение. Да, да даваме, а да не вземаме. Съгласяваме се с вас, както е писано в Божието слово.

Благослови Твоите деца, Господи! Благослови ги по чудотворен начин. Да премахнеш разногласията в семействата, единство и любов да дадеш в семействата в името на Исус!

Аз просто виждам чудеса, които се насочват като облак, с гръмотевици, със светкавици, с дъжд се насочват.

Единство в църквите – в името на Исус, амин!

Ревност за Бога в съпрузите, ревност за Бога в децата, огън в сърцата в името на Исус, амин! Благодарим Ти, Исусе, благодарим Ти. Слава на Господа Исуса Христа.

Пишете ми свидетелствата.

И сега искам да се помолим за всички катастрофирали. „Всички, които са наранени, да бъдат изцелени, да бъдат освободени в името на Исус. Чудо, чудеса да станат – краката, ръцете да бъдат изцелени, ребрата, главите да бъдат изцелени, в името на Исус Христос, бъдете изцелени.”

Една сестра пише, че след молитва от един месец не й кървят венците. Слава на Тебе, Боже.

Безсъние – „Дух на безсъние в мощното име на Исус Христос ти заповядам да напуснеш, вън! Благодаря Ти, Господи, благодаря Ти.” Нека да благодарим на Господа и да Му отдадем слава и хвала, в мощното име на Исуса Христа. Амин!

About these ads

Rate this:
2 Votes
Споделете:
PrintEmail

Related
Молитва за разчупване на проклятие
In „Тематични поучения – М“
Молитви за спасение, освобождение, разчупване на проклятия…
In „Молитви“
Молитва върху Господната молитва
In „Молитви“
Навигация в публикациите« Свидетелство на РусланХодене в Божието присъствие »
Търсене

Търсене
Търсене
Полезно е да знаете

В края на всяко поучение има възможност за принтиране и споделяне по имейл и в социалните мрежи.

Абонамент по имейл

Въведете имейла си, за да се абонирате за блога и да получавате информация за нови публикации по имейл.

Join 8 575 other followers
Enter your email address

Абонирай се по имейл

Поучения

Аудио поучения
За деца и тийнейджъри
Молитви
Свидетелства
Тематични поучения
Тематични поучения – А
Тематични поучения – Б
Тематични поучения – В
Тематични поучения – Г
Тематични поучения – Д
Тематични поучения – Е
Тематични поучения – Ж
Тематични поучения – З
Тематични поучения – И
Тематични поучения – Й
Тематични поучения – К
Тематични поучения – Л
Тематични поучения – М
Тематични поучения – Н
Тематични поучения – О
Тематични поучения – П
Тематични поучения – Р
Тематични поучения – С
Тематични поучения – Т
Тематични поучения – У
Тематични поучения – Х
Тематични поучения – Ч
Хваление
Архив

април 2016 (3)
октомври 2015 (2)
юни 2015 (5)
май 2015 (23)
април 2015 (1)
март 2015 (23)
февруари 2015 (3)
януари 2015 (19)
декември 2014 (9)
ноември 2014 (12)
октомври 2014 (1)
септември 2014 (17)
август 2014 (3)
юли 2014 (3)
юни 2014 (11)
май 2014 (14)
април 2014 (27)
март 2014 (33)
февруари 2014 (44)
януари 2014 (8)
декември 2013 (19)
ноември 2013 (8)
октомври 2013 (13)
септември 2013 (27)
август 2013 (37)
юли 2013 (21)
юни 2013 (6)
май 2013 (10)
април 2013 (6)
март 2013 (4)
февруари 2013 (13)
януари 2013 (9)
декември 2012 (9)
ноември 2012 (37)
октомври 2012 (14)
септември 2012 (16)
август 2012 (10)
юли 2012 (11)
юни 2012 (7)
май 2012 (16)
април 2012 (12)
март 2012 (18)
февруари 2012 (1)
януари 2012 (8)
декември 2011 (7)
ноември 2011 (10)
октомври 2011 (9)
септември 2011 (5)
август 2011 (10)
юли 2011 (11)
юни 2011 (16)
май 2011 (7)
април 2011 (11)
март 2011 (5)
февруари 2011 (7)
януари 2011 (7)
декември 2010 (4)
ноември 2010 (2)
октомври 2010 (11)
септември 2010 (4)
август 2010 (3)
юли 2010 (1)
юни 2010 (4)
май 2010 (2)
април 2010 (3)
март 2010 (4)
февруари 2010 (3)
януари 2010 (6)
декември 2009 (5)
ноември 2009 (2)
октомври 2009 (5)
септември 2009 (4)
август 2009 (7)
юли 2009 (2)
юни 2009 (2)
юни 2008 (1)
януари 2008 (1)
Етикети

youtube Божието слово Божии помазани хора Господ изцелява Молитва за разчупване на проклятия Святия Дух Святият Дух ангели бебе библейски стихове благовестие благодат благословение благословението на Авраам божието присъствие божието царство божията сила възстановяване вяра гордост елисей ефесяни живот здраве знамения изкупление чрез кръвта Му изповед изцеление изцерение интернет свидетелства исая истина йов коринтяни кръвта на Исус любов матей милост молитва молитва за изцеление молитва за освобождение молитвени кърпички молитви мъдрост насърчение онлайн богослужения онлайн свидетелства освобождение отдавам слава на Бога победа покаяние помазание пост притчи притчите на Исус проклятие прошка прощение псалми работа римляни свидетелства свидетелство свобода семейство сила скайп словото смирение спасение стихове финанси хваление чудеса яков
Блог в WordPress.com. WPExplorer.