Молитви за спасение, освобождение, разчупване на проклятия…

2558

Молитва за спасение

 Боже, Ти, Който Си на небесата, Владетелю на вселената, чуй и приеми моята молитва от сърцето ми. Заставам пред Тебе такъв/такава, какъвто/каквато съм. Сега изповядам, отричам се и се покайвам за всичките си грехове – осъзнати и неосъзнати, знайни и незнайни; отричам се и се покайвам от греховете на майка ми и на баща ми и от греховете на предците ми по майчина и бащина линия много поколения назад, ако трябва до Адам. Покайвам се и се отричам от всички окултни грехове – допитване до врачки, гледачки, екстрасенси, и др. служители на сатана, леене на куршум, гледане на карти, зодии, хороскопи и други окултни практики. Решавам да изхвърля всички предмети, които не прославят Теб, а прославят сатана и са били, или са за езически ритуали. Помилвай и прости ми Отче, в името на Твоя Син Исус Христос. Направи ме Твое дете заради жертвата на Твоя Единороден Син Исус Христос на кръста.

Сега аз отварям сърцето си и приемам Исус Христос за мой Господ и Спасител на бъзсмъртната ми душа. Моля Те Господи, помилвай спаси ме и запиши името ми в книгата на вечния живот на небето. Аз вярвам, че Ти Си Божия Син, че се роди от девицата Мария, живя на земята като Човешки син, проповядва за Божието Царство, умря на кръста за нашите грехове (и за мене) и спасение, възкръсна, възнесе се и седна от дясната страна на Бог Отец и сега ходатайстваш за всичките светии, и за мен. Искам Ти да си мой Господ, да ме водиш, закриляш и благославяш във всяка една област от живота ми. Нека живота, който живея да го живея за Теб за прослава на Твоето име и да Ти служа за спасението на много други души.

С решение на волята си аз прощавам от сърце на всеки човек, който ме е наранил или ми е причинил нещо зло. Помогни ми Господи наистина да простя от сърце, за да бъда свободен аз и този човек, от когото съм наранен и оскърбен. Знам, че непрошката е голям грях и води до много болести, затова Боже, в името на Исус Христос Те моля да ме освободиш от духа на непрошка. Исусе, Ти си казал, „Ако простите съгрешенията на човеците от сърце и Моя Отец ще прости на вас вашите съгрешения. Но ако вие не простите съгрешенията на човеците и вашия небесен Отец няма да прости вашите съгрешения”. Прости греховете ми, Отче, искам да живея, затова и аз прощавам от сърце, в името на Господа Исуса Христа.

Моля се в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин!

Благодаря Ти, святи Боже!

Молитва за изцеление

Подготовка за приемане на изцеление

 

Матей 18:18-20

18. Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята ще бъде развързано на небесата.

19. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.

20. Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз сред тях.

 

 • Молитва с власт (заповядвайте на болестите).

 

Марк 11:23

Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще му бъде.

 

 • Признай и остави греха си!

 

Притчи 28:13

Който крие престъпленията си няма да успее, а който ги изповяда и остави ще намери милост.

 

1 Йоан 1:1-7

1. Това, което е било отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и ръцете ни попипаха, за Словото на живота

2. (защото животът се яви, и ние видяхме, и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви на нас)

3. каквото сме видели и чули възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и Неговия Син Исус Христос.

4. И това ви пишем, за да стане пълна нашата радост.

5. И известието, което чухме от лъжем и не действаме според истината и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина

6. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината.

7. Но ако ходим в светлината, както Той е светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса (Христа) ни очиства от всеки грях.

 

Деяния на апостолите 19:18-20

18. И мнозина от повярвалите идваха, та се изповядаха и изказваха делата си.

19. Мнозина още и от тези, които правеха магии, донасяха книгите си и ги изгаряха пред всичките; и като пресметнаха цената им, намериха, че бе петдесет хиляди сребърници.

20. Така силно растеше и преобладаваше Господното учение.

 

Яков 5:16 И тъй, изповядайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.

 

Моли се на глас и кажи на Господа:

„Отче небесни, в името на Исус Христос, аз се покайвам от всеки грях и го изповядам и признавам пред Теб, в името на Господа Исуса Христа (назови греха по име). Моля Те, Господи, прости ми греховете. Слава на Тебе, Господи!

 

 • Прости!

Псалм 103:3,4

3. Той е, Който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести;

4. Който изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости;

 

Марк 11:25,26

25. И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата вашите престъпления.

26. (Но ако вие не прощавате, то нито Отец ви, Който е на небесата ще ви прости съгрешенията).

 

„Боже, в името на Господа Исуса Христа, прощавам (кажете имената на тези, на които прощавате – прости и освободи човека от връзката на непрошка). Прощавам на всеки, който ме е наранил или ми е причинил зло в името на Господа Исуса Христа. Прости и Ти на мен Боже!”

 

 • Отречете се от наследствено проклятие и наследствени болести!

 

Галатяни 3:13,14

13. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво”;

14. така че благословението, дадено на Авраам да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.

 

 • Отречете се от наследствени грехове!
 • Отречете се от наследствени проклятия!
 • Отречете се от наследствени болести!

Молете Бог да ви изцели; Заповядайте на болестите, които вие имате да ви напуснат! Назови болестта си и заповядай да те напусне, конфронтирай я в името на Господ Исус Христос! Сложи ръката на болното място и вярвай, че Божията сила действа върху тебе. Благодари на Бог и Го прослави!

 

 • Заповядайте на всеки нечист, наследствен дух да ви напусне, в името на Господ Исус Христос!

  

Списък за отричане

“Боже, в името на Твоя Син Исус, аз се отричам и заповядам на всичките духове, свързани с нещата  изброени по-долу да ме напуснат в името на Исус.”

Отричам се от:

огорчение дръпнатост
негодувание фантазии
омраза бленуване
непростителност бълнуване
насилие преструване
сърдене бягство
гняв безразличие
отмъщение пасивност
убийство сънливост
бунт алкохол и наркотици
своеволие паника
инат апатия
непокорство отпуснатост
опозиция депресия
конфликтност отчаяние
раздор безнадежност
дърдорене обезсърчение
спорене пораженчество
караница потиснатост
боричкане смърт
контрол безсъние
разрушение болнавост
злоба меланхолия
обвинение отвращение
осъждане безпокойство
изтощение тревога
отхвърляне страх
страх от отхвърляне ужас
самоотхвърляне нервност
несигурност напрежение
малоценност главоболие
самосъжаление нервничене
срамежливост болезнена чувствителност
критикарство  разделение
омайване разцепление
ревност страх от хора
завист страх от неодобрение
подозрение страх от смърт
заблуждение  страх от ада
умствено заболяване  страхове и фобии
шизофрения  страх от преследване
лудост  страх от съдене
параноя страх от обвинение
халюцинации страх от власт
перфекционализъм властолюбие
гняв депресия
отмъстителност разхвърляност
убийство забравливост
заблуда съмнение
недоверие неверие
колебание скептицизъм
нерешителност блокаж в мозъка
протакане гордост
самозаблуждение връзване на ума
интелектуализъм объркване
поклонение на ума окултни духове
лъгане обърканост
измама преследване
егоизъм високомерие
себеправедност надутост
неискреност арогантност
преструване клептомания
пожелание алчност
състезателен дух фалшив товар
нетърпение фалшива отговорност
скръб фалшиво състрадание
печал фалшиви дарби
сърцераздиране фалшиво пророчество
плач Фалшиво смирение
жестокост самоубийство
умора нежелание за живот (наследствена,емоционална, физическа, умствена).
отекчение
мързел
немощ объркване на ума
болест клетви
преждевременна смърт богохулство
злословие самообвинение
присмиване обвинение
пристрастяване вина
зависимост осъждение
никотин сексуална нечистота
алкохол похот
наркотици фантазии
лекарства масторбация
кофеин хомосексуализъм
лакомия лезбийство
преяждане блудство
нестинарство прелюбодейство
кукерство кръвосмешение
религиозни духове проституция
ритуалност изнасилване
обредност фригидност
легализъм порнография
обсебване от доктрини карти „таро”
култове:отричам се от: гледане на чаени листа
„Свидетелите на Иехова” гледане на кафе
„Християнска наука” гледане на карти
„Теософия” гледане на боб
„Мормонизъм” анализ на почерка
„Бахайска религия” автоматично писане
„Масонска ложа” екстрасенси
„Тайни общества” хипнотизиране
„Кристални топки” хороскоп
врачуване астрология
черна магия левитация
бяла магия предсказване
муски леене на куршуми
заклинания махало
чародейства талисмани
прелъстяване амулети
фалшиви религии: демоничен страх от Бога
„Будизъм” некромания
„Тоаизъм” спиритизъм
„Хиндоизъм” сеанси
„Ислям” религиозност
„Шиндоизъм” демонично водителство
„Конфуцианство” доктринални заблуди
страх да не загубиш спасението си общуване с мъртвите(с нечисти духове)
злепоставяне одумничество
сребролюбие немощ
кощунство лукавост
превзетост тъга
лукавство самообвинение
безволие злощастие
малодушие злонамереност
клеветничество суетност
одумничество угодничество
интриганство подкупничество
раздор подмазвачество
разврат подлост
разрушаване на отношения разрушаване на служения
капризничене кокетност
непокорство превземане
унил дух самобичуване
сърцесъкрушеност самоосъждане
ранимост осъждане
душевна болка ерест
мъка неверие
нараняване лицемерие
самонараняване примиренчество
проклетисване контрол чрез страх
черни мисли отстъпничество
негативни мисли подхлъзване
антихриски дух депресия
падане опресия
злополуки измама
инциденти отричане
пристрастяване духовна слепота
тютюнопушене измъчване
перверзия тежест
пиянство товар
лоши навици главоболие
угнетяване мъчение
травма проблемен живот
безнадежност страх от бъдещето
страх от хорското мнение страх от бедност
чревоугодничество самосъжаление
клюкарство чародейство
съдене злепоставяне
омайване заблуда
формални молитви обвинение
неправилни молитви музика, която не прославя Бог
душевни молитви страх от тъмно

 

Вдигнете ръце към Господа.

„В името на Исус Христос се отричам от всичкото това и заповядвам да ме напусне. Заповядваме на всички тези духове, които чуха имената си: Вън от мен! Вън от хората! Боже, нека Твоят огън да слезе и да заповядаш на Твоите ангели за мен (тях) в името на Исус Христос.

Изпълни ме (ги) със Твоя Свят Дух Господи и ме (ги) освободи в името на Исус Христос. Огън, огън, огън….”

Благодаря Ти, Господи, за това, че днес някои от Твоите хора ще получат освобождение в името на Исуса Христа. Амин.

    

Молитва за изцеление:

 

Матей 8:17 … за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва: „Той взе на Себе Си нашите немощи, и болестите ни понесе”.

 

1 Петрово 2:24 Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата;

с Чиято рана вие оздравяхте.

 

Псалм 103:3 Той е, Който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести;

 

Малахия 4:2 А на вас, които се боите от името Ми, ще изгрее Слънцето на правдата с изцеление в крилата Си; И ще излезете и се разиграете като телци из обора.

 

 • Сложете ръка на болното място!

Ако е ухо – на ухото; ако е око – на окото; ако е крак – на крака; ръка; гръб; където и да е – сложи ръка на болното място:

Сложете ръка на болното си място и Божията сила да мине през вас.

 

 Списък със стихове за изцеление

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/554247

 

Изход 15:26Ако прилежно слушаш гласа на Господа, твоя Бог и вършиш онова, което Му е угодно и слушаш заповедите Му и пазиш всичките Му повеления, не ще ти нанеса нито една от болестите, които нанесох върху египтяните.Защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.Изход 23:25-26

25. Но да служиш на Господа твоя Бог и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви.

26. Не ще има пометкиня или бездетна в земята ти, числото на дните ти ще направя пълно.

 

Второзаконие 7:14,15

14. Ще бъдеш благословен повече от всички племена, не ще има неплоден или неплодна между вас или между добитъка ви.

15. Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху всички ония, които те мразят.

 

Псалм 103:3

Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести.

 

Псалм 105:37

И изведе людете Си със сребро и злато и нямаше нито едни между племената им, който се спъваше.

 

Псалм 107:20

Изпраща словото Си та ги изцелява, и ги отървава от ямите, в които лежат.

 

Притчи 4:20-23

20. Сине мой, (дъще моя), внимавай на думите Ми, приклони ухо към беседите ми.

21. Да не се отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си.

22. Защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве за цялото им тяло.

23. Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота.

 

Исая 53:4,5

4. Той наистина понесе печалта(болестите) ни и със скърбите (болките) ни се натовари; А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен.

5.Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.

 

Матей 8:16,17

Той наистина понесе болестите ни и с немощите ни се натовари.

 

1 Петр.2:24

….с Чиято рана вие оздравяхте.

 

Ерем. 30:17

Защото ще ти възстановя здравето, и ще те изцеля от раните ти, казва Господ.

 

Малахия 4:2

А на вас, които се боите от името Ми, Ще изгрее Слънцето на правдата с изцеление в крилата Си.

 

Не бой се, само вярвай и ще се избавиш!

 

Д.А.3:6

Петър рече: Нямам злато  и сребро, но това, което имам ти давам:В името на Исуса Христа стани  и ходи!

 

Марк 10:27

За човеците това е невъзможно,но не и за Бога; Защото за Бога всичко  е възможно.

 

Марк 11:22,23

… Имайте вяра в Бога.

23.Истина ви казвам: Който рече на тази планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще му стане.

 

 

 

2 Йоан 5:14,15

14. И увереността, която имаме спрямо Него е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша.

15. и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем, че получаваме това, което сме попросили от Него.

 

 

Сега се молете с мене и повтаряйте:

„Отче Небесен, в името на Господа Исуса Христа аз Ти благодаря, че си изработил спасението, освобождението и изцелението на кръста на Голгота за всеки един от нас. Благодаря Ти за святата Ти кръв, благодаря за раните на Христа – „В Неговите рани сме изцелени”, благодаря Ти, Господи за тази благодат: „Ти изцеляваш всичките ми болести”. Ти Си Господ, Който ме оправдаваш и изцеляваш, Ти Си Този, Който ми прощаваш и изцеляваш. Благодаря Ти в името на Исуса Христа! Сега Те моля, Господи, да се докоснеш до моето тяло и моля Те да ме изцелиш (назови името на болестта, от която искаш да бъдеш изцелен(а)). Изцели ме, Боже, моля Те, в името на Господа Исуса Христа.”

 Йоан 10:10 Крадецът идва само да открадне, да заколи, да погуби, Аз дойдох да имат живот и да го имат изобилно.

Повтаряйте след мен:

„В името на Исус Христос, заповядвам на всяко нещо, което краде, убива и разрушава, да ме напусне! Всяко нещо, което краде, убива и разрушава, вън от тялото ми и вън от душата ми в името на Господа Исуса Христа! Всеки дух на разрушение, всеки дух на смърт, да напусне в името на Исуса Христа.

Вярвайте и приемайте!

Слава на Тебе, Всемогъщи Боже!

 

Молитва за разрушаване на наследствено проклятие (от Джеимс)

 

Святи небесни Татко, в името на Сина Ти Исус Христос Те моля да простиш всичките ми грехове, беззакония и прегрешения (Левит 26:39-41), както и греховете на моите предци (деди) по майчина и бащина линия от Адам до днес. Отхвърлям всички:   (1) родови проклятия, (2) проклятия на посвещение, (3) самонанесени проклятия, (4) проклятия, изговорени срещу мен и други хора.

Прости ни за всичко, което сме: (1) изговорили,  (2) извършили, (3) изяли и изпили (храни и напитки, посветени на идоли), (4)за всичко, в което сме се клели, (5) и когато сме били проклинани.

Прости ни за всяка емоционална болка, която сме таили в душите или телата си, вместо да я предадем на Господ Исус Христос. Аз Го моля да я приеме сега! Отхвърлям всички неправилни духовни емоционални връзки и ги прекъсвам сега в името на Исус Христос!

Прощавам на всички всичко, което са ми направили или не са направили за мен.

Аз съм изцерен(а) чрез раните на Исус Христос.

Отхвърлям всички небиблейски етикети, мнения, диагнози, които са ми били поставяни. Заповядвам всички тези неща да си отидат от мен сега в мощното име на Господ Исус Христос!

Молитва за разрушаване на проклятие (от Дерек Принс)

 

Господи Исусе, Ти Си божия Син и единствения път към Бог. Ти умря на кръста за моите грехове и възкръсна от мъртвите. Ти Си моят Спасител. Изоставям бунта и греховете си и Ти се подчинявам. Ти Си моя Господ. Признавам греховете си и Те моля да ми простиш, особено греховете, излагащи ме на проклятие.

Освободи ме от последствията на всеки наследствен грях.

Прощавам на всички, които са ме наранили – така както искам и Бог да прости на мен. Прощавам конкретно на ……………(кажи името на човека или хората, които са те наранили).

Отхвърлям всяка връзка с каквото и да било окултно или сатанинско нещо, ако имам контактни предмети, вземам решение да ги унищожа. Отхвърлям всички сатанински претенции към мен.

Господи Исусе, вярвам, че на кръста Ти пое върху Себе Си всяко мое проклятие. Небесни Татко, освободи ме от всяко проклятие в живота ми, в името на Божия Син Исус Христос!

Сега чрез вяра приемам своето освобождение и Ти благодаря за него.

 

Галатяни 3:13 Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво.”

 

Молитва за освобождение (от Дерек Принс)

 

1. Лично потвърдете вярата си в Христос:

„Господи Исусе Христе, вярвам, че Ти Си Божият Син и единствения Път към Бога – Ти умря на кръста за моите грехове и възкръсна, за да бъда опростен и да получа вечен живот.”

2. Смирете се:

„Аз се отказвам от цялата гордост и религиозна себеправедност и от всяко достойнство, което не идва от Тебе. Нямам претенции към Твоята милост, освен поради факта, че Ти умря вместо мен.”

3. Изповядайте всеки грях, който ви е известен:

„Изповядам всичките си грехове пред Тебе и не задържам нищо. Изповядам особено……………”

4. Покайте се от всички грехове:

„Аз се покайвам от всичките си грехове. Обръщам им гръб и се обръщам към Теб, Господи, за милост и прошка.”

Притчи 28:13 Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповядва и оставя, ще намери милост.

5. Простете на всички други:

„С решение на волята си аз прощавам безрезервно на всички, които някога са ми навредили или са постъпили зле с мен. Изоставям цялата горчивина, отчужденост и всякаква омраза. Прощавам особено на …………………………”

 6. Скъсайте с окултизма и фалшивите религии:

„Аз прекъсвам какъвто и да е контакт, който някога съм имал с окултизма или фалшиви религии – особено………………………….

Посвещавам се да се отърва от всякакви предмети, свързани с окултизма или фалшиви религии и идолопоклонство.”

7. Пригответе се да се освободите от всяко проклятие над живота ви:

„Господи Исусе, Благодаря Ти, че на кръста Ти стана проклятие, за да мога аз да бъда изкупен(а) от всяко проклятие и да наследя Божието благословение според:

Галатяни 3:13,14

 Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво”,

14. така че благословението, дадено на Авраам да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.

 На тази основа аз Те моля да ме освободиш и развържеш, за да получа освобождението, от което се нуждая.”

8. Застанете заедно с Бога:

„Аз заставам заедно с Теб, Господи, срещу всички сатанински демони. Покорявам се на Тебе, Господи, и се съпротивлявам на дявола. Амин!

Яков 4:7,8

… покорявайте се на Бога, но съпротивете се на дявола и той ще бяга от вас.

Приближавайте се при Бога и ще се приближава и Той при вас….”

 9. Изгони:

„Сега говоря на всеки демон, който има контрол над мене (говорете директно към тях). Заповядвам ви да излезете от мен сега! В името на Исуса Христа аз ви изгонвам!”

 

Често срещани групи от демони

 1. ОГОРЧЕНИЕ – негодувание, омраза, насилие, гняв, непростителност, сърдене,отмъщение, убийство

2. БУНТ – своеволие, инат, непокорство, опозиция

3. КОНФЛИКТНОСТ – раздор, дърдорене, спорене, караница, боричкане

4. КОНТРОЛ – собственическо отношение, налагане, доминиране, магьосничество, чародейство

5. ОТМЪЩЕНИЕ – разрушаване, злоба, садизъм, нараняване, жестокост

6. ОБВИНЕНИЕ – осъждение, критикарство, търсене на грешки

7. ОТХВЪРЛЯНЕ – страх отхвърляне, самоотхвърляне

8. НЕСИГУРНОСТ – плахост, малоценност, самосъжаление, самотност, срамежливост, неспособност, негодност

9. РЕВНОСТ – завист, подозрение, недоверие, егоизъм

10. ДРЪПНАТОСТ – сумтене, бленуване, фантазии, преструване, нереалност

11. БЯГСТВО – безразличие, стоицизъм, пасивност, сънливост, алкохол, наркотици

12. ПАСИВНОСТ –паника, безразличие, апатия, отпуснатост

13. ДЕПРЕСИЯ – отчаяние, безнадежност, обезсърчение, пораженчество, потиснатост, униние, смърт, безсъние, болнавост

14. ТЕЖЕСТ – меланхолия, бреме, отвращение

15. БЕЗПОКОЙСТВО – тревога, страх, ужас, предчувствие

16. НЕРВНОСТ – напрежение, главоболие, възбуда, нервничене, безпокойство, скитничество (лутане), безсъние

17. СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ – болезнена чувствителност, страх от човек, страх от неодобрение

18. ПРЕСЛЕДВАНЕ – нечестност, страх от съдене, страх от осъждение, страх от обвинение, страх от порицание, чувствителност

19. УМСТВЕНО ЗАБОЛЯВАНЕ – умопомрачение, лудост, мания, забавено развитие, изкуфялост, шизофрения, параноя, халюцинации, забравливост

20. ШИЗОФРЕНИЯ – отхвърляне, огорчение, похот, самообвинение, несигурност, малоценност, депресия, перфекционализъм, чувствителност, страхове, неверност, бунт, своеволие, упоритост, себичност, самозаблуждение, непростителност, омраза, насилие, гняв, отмъстителност, убийство, подозрение, недоверие, контрол

21. ПАРАНОЯ – ревност, завист, подозрителност, недоверие, преследване, страхове, конфронтация

22. ОБЪРКВАНЕ – разстроеност, разхвърляност, забравливост

23. СЪМНЕНИЕ – неверие, скептицизъм

24. НЕРЕШИТЕЛНОСТ – протакане, компромис, объркване, забравливост, безразличие

25. САМОЗАБЛУЖДЕНИЕ – гордост, самоизмама, самоизкушаване

26. ВРЪЗВАНЕ НА УМА – объркване, страх от човек, страх от провал, окултни духове, спиритически духове

27. ПОКЛОНЕНИЕ НА УМА – интелектуализам, рационализиране, гордост, егоизъм

28. СТРАХОВЕ – фобии, истерия

29. СТРАХ ОТ ВРАСТ – лъгане, измама

30. ГОРДОСТ – егоизъм, суета, себеправедност, високомерие, надутост, важничене, арогантност

31. МАНИЕРНИЧЕНЕ – театралничене, неискреност, изтънченост, кокетничене

32. ПОЖЕЛАНИЕ – алчност, кражба, клептомания, материализъм, ненаситност

33. ПЕРФЕКЦИОНАЛИЗЪМ – гордост, егоизъм, суета, разстройване, критицизъм, раздразнителност, нетолерантност

34. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДУХ – ръчкате (каране), спорене, гордост, егоизъм

35. НЕТЪРПЕНИЕ – възбуда, разстроеност, нетолерантност, негодуване, критицизъм

36. ФАЛШИВ ТОВАР – фалшива отговорност, фалшиво състрадание

37. СКРЪБ – плач, печал, главоболие, разбиване на сърцето, тъга, жестокост

38. УМОРА – отекчение, изтощение, мързел

39. НЕМОЩ – болест и хронично заболяване, болестотворен…

40. СМЪРТ – преждевременна смърт, самоубийство, нежелание за живот

41. НАСЛЕДСТВЕНОСТ – физическа, емоционална, умствена, проклятия

42. СВРЪХПОДВИЖНОСТ – свръхактивност, напрежение, безпокойство

43. ПРОКЛИНАНЕ – богохулство, неприлични жестикулации, клюкарстване, злословие, присмиване, омаловажаване, раздрънкване

44. ПРИСТРАСТЯВАНЕ И ЗАВИСИМОСТ – никотин, алкохол, наркотици, лекарства, кофеин, лакомия, преяждане

45. ЛАКОМИЯ – нервност, неконтролируем апетит, негодувание, разстроеност, ленивост, самоосъждение, самонаграждаване

46. САМООБВИНЕНИЕ – самозаблуда, самоосъждение

47. ВИНА – осъждение, срам, недостойнство, объркване

48. СЕКСУАЛНА НЕЧИСТОТА – хомосексуализъм, лесбийство, похот, похотливи фантазии, мастурбация, блудство, прелюбодейство, кръвосмешение, проституция, изнасилване, ексхибиционизъм, фригидност, порнография

49. КУЛТОВЕ – Свидетелите на Йехова, Християнска наука, теософия, мормонизъм, бахайска религия, масонска ложа, тайни общества

50. ОКУЛТ – кристална топка, гледане на чаени листа, гледане на кафе, гледане на карти, гледане на ръка, хвърляне на боб, анализ на почерка, автоматично писане, екстрасенси, хипнотизиране, хороскоп, астрология, левитация, предсказване, леене на куршум, махало, карти таро, врачуване, черна магия, бяла магия, заклинания, чародейства, муски (амолети), талисмани, нестинарство, кукерство

51. РЕЛИГИОЗНИ – ритуалност, страх от ада, обредност, легализъм, обсебване от доктрини, прелъстяване, доктринални заблуди, демоничен страх от Бога, страх да не загубиш спасението си, религиозност и др.

52. СПИРИТИЗЪМ – сеанси, некромания, демонично водителство и др.

53. ФАЛШИВИ РЕЛИГИИ – будизъм, тоаизъм, хиндуизъм, ислям, шинтоизъм, конфуциянство и др.

 

Списък с често срещани групи от демони

 

 Огорчение негодувание, омраза, насилие, гняв, непростителност, сърдене,отмъщение, убийство
Бунт своеволие, инат, непокорство, опозиция
Конфликтност раздор, дърдорене, спорене, караница, боричкане
Контрол собственическо отношение, налагане, доминиране, магьосничество, чародейство
Отмъщение разрушаване, злоба, садизъм, нараняване, жестокост
Обвинение осъждение, критикарство, търсене на грешки
Отхвърляне страх отхвърляне, самоотхвърляне
 Несигурност плахост, самотност, негодност, срамежливост, неспособност, самосъжаление, малоценност
Ревност завист, подозрение, недоверие, егоизъм
 Дръпнатост сумтене, бленуване, фантазии, преструване, нереалност
 Бягство безразличие, стоицизъм, сънливост, алкохол, наркотици, пасивност
Пасивност паника, безразличие, апатия, отпуснатост
 Депресия отчаяние, безнадежност, обезсърчение, пораженчество, потиснатост, униние, смърт, безсъние, болнавост
Тежест меланхолия, бреме, отвращение
Безпокойство тревога, страх, ужас, предчувствие
 Нервност напрежение, главоболие, възбуда, нервничене, безпокойство, скитничество (лутане), безсъние
Св  Свръхчувствителност болезнена чувствителност, страх от човек, страх от неодобрение
 Преследване нечестност, чувствителност, страх от съдене, страх от обвинение, страх от порицание, страх от осъждение,
 Умствено заболяване умопомрачение, лудост, мания, забавено развитие, изкуфялост, шизофрения, параноя, халюцинации, забравливост
  Шизофрения отхвърляне, огорчение, страхове, гняв, похот, самообвинение, несигурност, малоценност, депресия, перфекционализъм, чувствителност, неверност, бунт, своеволие, упоритост, себичност, самозаблуждение, непростителност, омраза, насилие, отмъстителност, убийство, подозрение, недоверие, контрол
 Параноя ревност, завист, подозрителност, недоверие, преследване, страхове, конфронтация
Объркване разстроеност, разхвърляност, забравливост
Съмнение неверие, скептицизъм
 Нерешителност протакане, компромис, объркване, забравливост, безразличие
Самозаблуждение гордост, самоизмама, самоизкушаване
 Връзване на ума объркване, страх от човек, спиритически духове, окултни духове, страх от провал
 Поклонение на ума интелектуализам, гордост, егоизъм, рационализиране
Страхове фобии, истерия
Страх от власт лъгане, измама
 Гордост егоизъм, суета, високомерие, надутост, важничене, арогантност, себеправедност
Маниерничене театралничене, неискреност, изтънченост, кокетничене
Пожелание клептомания, материализъм, ненаситност, кражба, алчност
Перфекционализъм гордост, разстройване, критицизъм, суета, раздразнителност,нетолерантност,егоизъм
Състезателен дух ръчкат(каране), спорене, гордост, егоизъм
Нетърпение възбуда, разстроеност, нетолерантност, негодуване, критицизъм
Фалшив товар фалшива отговорност, фалшиво състрадание
Скръб плач, печал, главоболие, разбиване на сърцето, тъга, жестокост
Умора отекчение, изтощение, мързел
Немощ болест и хронично заболяване, болестотворен…
Смърт преждевременна смърт, самоубийство, нежелание за живот
Наследственост физическа, емоционална, умствена, проклятия
Свръхподвижност свръхактивност,напрежение, безпокойство
 Проклинане богохулство, неприлични жестикулации, клюкарстване, злословие, присмиване, омаловажаване, раздрънкване
Пристрастяване изависимост никотин, алкохол, наркотици, лекарства, кофеин, лакомия, преяждане
  Лакомия нервност, неконтролируем апетит, негодувание, разстроеност, ленивост, самоосъждение, самонаграждаване
Самообвинение самозаблуда, самоосъждение
Вина осъждение,срам,недостойнство, объркване
 Сексуална нечистота хомосексуализъм,ексхибиционизъм,похот, похотливи фантазии, мастурбация, блудство, лесбийство, прелюбодейство, кръвосмешение,проституция,изнасилване, фригидност, порнография
 Култове Свидетелите на Йехова, Християнска наука, теософия, мормонизъм, бахайска религия, масонска ложа, тайни общества
   Окулт кристална топка, гледане на чаени листа, гледане на кафе, гледане на карти, гледане на ръка, хвърляне на боб, анализ на почерка, автоматично писане, екстрасенси, хипнотизиране, хороскоп, астрология, левитация, предсказване, леене на куршум, махало, карти таро, врачуване, черна магия, бяла магия, заклинания, чародейства, муски (амолети), талисмани, нестинарство, кукерство
  Религиозни ритуалност, страх от ада, обредност, легализъм, обсебване от доктрини, прелъстяване, доктринални заблуди, демоничен страх от Бога, страх да не загубиш спасението си, религиозност и др.
Спиритизъм сеанси, некромания, демонично водителство и др.
Фалшиви религии будизъм, тоаизъм, хиндуизъм, ислям, шинтоизъм, конфуциянство и др.

 

Молитва на отричане (James)

 

Подготовка и въведение в Молитвата:

 

 • Наследствени грехове и проклятия: прощение и отричане

-Идолопоклонство, небогоугодни завети и обреци, сключвани от рода.

-Наследствено проклятие

-Клетви, чародейства и магии, направени срещу рода.

-Клетви, чародейства и магии, направени от рода.

 • Нараняване от утробата и ранното детство: прощение и отричане

-от утробата на майката – отхвърляне

-от детските години: отхвърляне, стрес, насилие, инциденти

 • Лични грехове: покаяние

1 Йоан 1:9 Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.

Притчи 28:13 Който крие престъпленията си, няма да успее; а който ги изповядва и остави, ще намери милост.

 • Самонанесени проклятия – отричане
 • Нанесени проклятия – прощение, отричане

 

Религии:

Отричам се от всички религии, които не приемат Исус Христос като Господ и Божий Син.

Отричам се от лъжеученията на Муун, кришнарите, Йога, Будизъм, Ню Еийдж, Бахай, Християнска наука, Ислям, Хиндуизъм, Свидетелите на Йехова, Сеантология.

Отричам се от всички заклинания и душевни молитви, които идват от православната, Католическата и Протестанската религия. Отричам се от молитви към светиите, към Светата Дева Мария, постоянно повтарящи се папагалски молитви, искане прошка от светииге, вместо от Бога.

Отричам се от всички тайни организации за мен и на мястото на моите предшественици; масонство, свободни масони, банди, партизанство, комсомол, комунизъм, пионерче, чавдарче, фошизъм, Георги Димитров, Ленин, Маркс, Енгелс, мафия, източна звезда.

Отричам се да търся ръководство чрез магьосничество и окултни практики, знакове на зодии, хороскопи, четене на чаени листа, сеанси, ясновидство, астрология, гадаене по звездите, говорене с мъртвите, дъски за сеанси, гледане в кристална топка, карти, кафе, боб, номерология, вечен календар, кабала, херомантия и френология, окултни и демонични къмпютърни игри, психология за мен и моите предшественици. Отричам се от символиката на окултните практики за мен и моите предшественици; хипноза, наркохипноза, акопунктура, транцедентна медитация, вътрешно виждане, карате и всички бойни изкуства, йога, левитация.

Отричам се от всички демонични крепости над мен и моите предшесвеници: кошмари, ужасни образни сънища, суеверие от нсякакъв вид, скитнически дух, наранен дух, трагедии, инциденти, катастрофи.

Отказвам се от всяко мое и на предшествениците ми участие в следните неща: порнография от всякакъв вид, чародейство, говорене чрез стомаха, черна и бяла магия, умствена телепатия, ръководство чрез духове, хуманизъм, автоматично писане, хаос и безредие в дома, магьосничество, астрално пътуване, вуду заклинания, психологични молитви, спиритизъм, фетеши, фалшиви духовни дарби, леене на куршум, муски и амулети, екстрасеснси, курбани, задушница и подаване на мъртвите, колене на петел в основата на къща.Отричам се от всички демонични духове над мен и моите предшественици: Езавел, Ахав, наследствени духове, предсказвателни духове, врачката Ванга, робство, лъжа, клюка, празно говорене, смърт, болести и немощи, слабост, нещастие, идолопоклонство на пари, хора, животни, статуи, телевизия, компютри, коли, къщи.

Предмети:

Отричам се от четене на окултна литература, гледане на окултни и демонични филми, поклонение на неодушевени и окултни обекти, фигури и предмети. Отричам се от окултни книги, касети, ДВД и СД с демонични и окултни филми и музика, картини и статуи представящи демонични образи, идоли или богове, символи или предмети за късмет и здраве (подкови, талисмани, муски, амолети, хамалии, олово от излят куршум). Значки, пръстени, гердани и гривни с демонични и окултни образи, използване за сключване на небогоугодни завети. Ако имам такива в дома си, решавам да ги унищожа и да изчистя дома си от тях.

Отричам се от незаконен секс, сексуални перверзии, блудство, прелюбодейство, аборт, развод, насилие, животински секс, травестити, онанизъм, лизбийство, хомосексуализъм, содомия, сексуални желания, проституция, незаконно родени деца, сексуално насилие, демоничен секс, секс с роднини, кръвосмешение, сексуални фантазии, контрол на раждаемостта над мен и моите предшественици.

Отричам се от приемане и разпространение на наркотици: хероин, марихуана, хипнотични наркотици, LSD, халюционни наркотици, направа на наркотици, опиум, кокаин, метадон, психични наркотици, хемеопатични лекарства, ангелски прах, либриум, литиум, дишане на лепило, диазепан, демерол.

Отричам се от алкохол, никотин, кофеин, демонични забавления, татуировки, рок и поп музика, чалга, всякакъв вид сатанинска музика и танци, с които се прославя сатана, нестинарство, ксукери, поклонение на храни, лакомия, безразборно хранене.

Отричам се, скъсвам и анулирам желание за смърт за мен или други хора, всеки кръвен завет, направен със секс партньор извън брака.

Отричам се от отхвърляне от утробата на майка ми, от всеки горчив корен вследствие изговорено проклятие върху мен и моите предшественици, от негативни емоции над мен и моите предшественици: отхвърляне, страх от отхвърляне, страх от бедност, бунт, собствена воля, смърт, отмъщение, мислено, физическо, словесно и сексуално насилие, слабост, огорчение, завист, егоизъм, лицемерие, омраза, тняв, ярост, отхвърляне, омраза към себе си, коравовратие, непокорство, непростителност, отхвърляне да застанеш под авторитета на съпруга като духовен авторитет над дома, непокорство на Словото на Бога, нечетене на Словото, самоубийство, разрушаване на дарбите, изоставяне, умствени болести, психоза, нервност, шизофрения, омраза, спорене, самосъжаление, предубеждение, самотност, гордост, арогантност, перфекционализъм, религиозна гордост, себеосъждане, оплакване, съмнение, подозрение, недоверие, неверие, обезсърчение, отчаяние, отпадналост, апатия, обладаване, нетърпение, осъдителност, любов към светските неща, манипулация, контрол, страх, огорчение, мониякална депресия, конвулсии при психична атака, наранен ум, свръхактивност, принуда, безнадежност, депресия, вина и срам, превъзнасяне, измама, бедност и  липса, алчност, фобии от всякакъв род, слабоумие.

Отричам се от източните религии и ереста на прераждането и свързаните с нея метафизични поклонения и псевдолечения. Аз вярвам във възкръсналия Христос и възкресението. Отричам се от четенето на окултна информация от вестници и списания, лъжемагнитни биотокове и биополета. Отричам се от пращане на живак, клетви и заклинания, талисмани, пасианси и хазарт. Отричам се от допитване до ангели, светии и извънземни чрез почукване, завъртане или повдигане на клечки, ключове, картини, букви, маси, книги, ползване услугите на ясновидци, НЛО, автоматично писане и рисуване, психометрия, откриване но диагнози чрез игла, отвес, пръстен, косъм, както и от измерване на кръвното налягане по този начин, търсене на вода с пръчка.

Отхвърлям всички ереси и всеки, който умишлено изопачава, отрича и отхвърля части или пасажи от Новия Завет. Вярвам в цялата Библия, че е Боговдъхновеното Божие Слово.

Отричам се от Елена Вайт, Дънов, Мормоните.

В името на Исус Христос прекъсвам, анулирам и унищожавам всяка демонична наследственост, постигнала ме поради непослушание на моите родители, прародители и роднини.

Отричам се от страх да изповядам Бога пред хора на публично място.

Отричам се от прозилитизъм или съблазняване на вярващите или невярващите като им се предлагат пари, богатство, слава, женитби, подаръци, награди с цел да станат член на организацията, която представляват.

Отричам  се от расизъм, антисемитизъм, садизъм, жестокост към човеци, животни и птици. Отричам се от нечистоплътност, злоупотреба с властта, непокорство на властта, която е от Бога, говорейки срещу управители, държавни глави вицове, подигравки и хулене. Използване на църковни средства и имоти за лични облаги. Проявено бездействие, когато е могло да се извърши добро дело. Завиждане на успелите беззаконници и удобряване делата на престъпниците, да казваш на доброто зло и на злото добро. Внасяне на нечисти пари в църковната каса като дарения и десятъци.

Признавам, че не съм изпълнявал(а) и двете новозаветни заповеди на любов към Бога и човеците. Не съм обичал Бога с целия си ум и с цялото си сърце и ближния като себе си. Имало е хора, които съм мразел и още ги мразя, на които не съм им простил злото, което са ми направили. Сега от сърце им прощавам било те живи или мъртви.

Господи Исусе, развържи ме и ме освободи от всяко проклятие, клетва и заклинание, магия, магьосничество, от всеки нечист, лъжлив, болестен дух и ги замени с духовни, физически, материални благословения.

Отричам се от всеки кръвен завет, който аз или моите предшественици сме сключвали. Отричам се от всяко жертвоприношение, което аз или моите предшектвеници сме принасяли. Сключвам завет с Всемогъщия Бог чрез жертвата на Божието Агне, Исус Христос, Божия Син.

Предавам се в Твоите прободени ръце. Вземи ме и ме заведи там, където Ти искаш да бъда. Направи ме такъв (такава), какъвто (каквато) Ти искаш да бъда.

Благодаря Ти, Господи, че съм простен и греховете ми са умити чрез кръвта на Агнето. Аз отхвърлям сатана и приемам Исус Христос в моя живот кат омой Спасител, Освободител и Господ.

 

Имаш ли демон? В риск ли си?

Тест: Имаш ли нужда от освобождение?

 

Обяснение на отговорите:

Н – Никога – означава, че това никога не е било сериозен проблем за теб.

М – В миналото – се отнася до нещата, които преди си вършил(а), но не ги вършиш вече.

С – Сега – показва нещо, което е проблем в твоя живот сега.

 

Въпроси:

 1. Понякога проявявам ли некотролируеми изблици на гняв и насилие?
 2. Опитвал ли си да участваш в две или повече форми на окулт?
 3. Бил ли си сексуално насилван/а? – изнасилване, кръвосмешение от роднини, сексуален тормоз.
 4. Проявявал ли си някога поведение, което е несъвместимо с твоята нормална личност?
 5. Употребяваш ли алкохол или наркотици, за да избягаш от болезнения опит в миналото?
 6. Предаваш ли се на развратни и незаконни действия, противно на твоите привични ценности?
 7. Някога планирал ли си или опитвал ли си да се самоубиеш?
 8. Заливан ли си понякога от чувство на тежка депресия и безнадежност?
 9. Злоупотребяваш ли със себе си по някакъв начин от типа на анорексия, болиния, нарязване, самоосакатяване?
 10. Преживявал ли си травма, която да е променила живота ти и още не си се възстановил?
 11.  Знаеш ли някой от твоите предци да е извършил убийство, самоубийство или сексуално извращение?
 12. Чуваш ли гласове, които ти казват да извършиш незаконни действия похулване на Бога особено, хули срещу Бога, мръсни неща, отдаване на развратни действия?
 13. Поискал ли си от сатана да вземе живота ти в замяна на нещо друго?
 14. Живееш ли живот на страх, който води до параноя или фобии?
 15. Преживял ли си физическа или емоционална злоупотреба от твоите биологични родители?
 16. Бил ли си физически или емоционално изоставен или отхвърлен  от някой от биологичните ти родители?
 17.  Чувствал ли си повтарящи се моменти на отхвърляне или депресия, които те правят неспособен за някои неща (парализират те)?
 18. Имал ли си едни и същи провали в важни взаимоотношения?
 19. Пропускал ли си да преживееш доверие и трайна любов в значими взаимоотношения с човек.
 20. Имаш ли сериозни здравословни или финансови проблеми?
 21. Имаш ли значителни пречки в молитвата, хвалението, четенето на Библията и посещаването на църква?

Молитва:

Отче Святи, в името на Сина Ти Исуса Христа аз идвам при Теб да прося милост и да прося освобождение и благословение. Аз изповядам, че Исус Христос е Божия Син и Го приемам за мой Господ и Спасител. Аз вярвам, че Той умря за греха ми и възкръсна за оправданието ми. Аз вярвам, че Той умря и за болестите ми и за робството ми, за да мога аз да бъда изцелен и свободен. Аз вярвам, че Той понесе проклятието ми върху Себе Си, за да може аз да бъда благословен/а.

Исая 53:4,5

4. Той наистина болестите ни понесе (понесе печалта ни) и с болките ни (и със скърбите ни) се натовари.

5. Но Той биде наранен поради нашите престъпления , бит биде поради нашите беззакония; на Него дойде наказанието, докарващо нашия мир,

и с Неговите рани ние се изцелихме.

 

Матей 8:16,17

16. А когато се свечери, доведоха при Него мнозина, хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни;

17. за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва: „Той взе на Себе Си нашите немощи, и с болестите ни понесе.”

 

1 Петрово 2:24  

Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте

 

Галатяни 3:13,14

13. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво”;

14. така че благословението, дадено на Авраам да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.

 

И така, в името на Исус сега вземам власт над силите на тъмнината, покайвам се и се отричам от всеки гняв и насилие, от липса на контрол, от всички форми на окулт, от всяка форма на насилие и сексуално насилие, които съм преживял/а. Прощавам на всеки един, който ме е насилил, прощавам на всеки един, който ме е изнасилвал. Отричам се от кръвосмешения и тормоз, и прощавам на всеки един, който ме е тормозил.

В името на Исус аз се отричам от всяко поведение, несъвместимо с Божието слово, отричам се. Отхвърлям алкохол и наркотици от всякакъв вид. Отхвърлям емоционална болка, емоционална рана и съкрушен дух в името на Исус.

Отричам се от всички развратни и незаконни действия, противни на Твоето слово, Господи, включително хомосексуализъм.

Отричам се от всяко планиране и всеки опит за самоубийство и обещавам да не го върша вече.

„Аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата Господни” (Псалм 118:17).

Отричам се от депресия и безнадежност. Отричам се от всяка злоупотреба с моето тяло като анорексия, болимия, нарязване, самоосакатяване. Покайвам се за всичко това.

Отхвърлям всяка травма и Те моля да ме изцелиш Господи напълно.

Отричам се от наследствено проклятие по бащина и майчина линия, включително убийство, самоубийство, сексуални извращения. Отричам се и ги отхвърлям в името на Исус Христос.

Отхвърлям и се отричам от всички гласове, които съм чувал/а, които са ме настройвали против Бога, против себе си или всичко свято.

Отричам се от всеки договор или завет със сатана в моя живот или наследствен, в моя род.

Отричам се от всеки страх в името на Исус.

„Не съм приел дух на страх, но на сила, любов и себевбадеене” (2 Тимотей 1:7)

    Отхвърлям параноя, отхвърлям фобии, отхвърлям всяка емоционална и физическа злоупотреба от моите биологични родители и им прощавам.

Също така прощавам на моите родители за изоставяне и отхвърляне – емоционално и физическо. Прощавам им.

Отричам се от отхвърляне и депресия и се отричам от провал във взаимоотношенията ми с хората. И също така от всеки срив на взаимоотношения значими в моя живот.

Отричам се от всякакви здравословни и финансови проблеми и Те моля Боже да ми помогнеш.

Отхвърлям и разрушавам всяка пречка в моя молитвен живот, в хвалението, четенето на Библията  и посещаването на църква в името на Исус Христос.

И сега Боже, аз се предавам в Твоите ръце в дух, душа и тяло и Те моля да ме освободиш. „Когото Ти освободиш, той наистина е свободен Исусе”. Освободи ме сега. И аз връзвам всички тези демони, разрушавам всяко проклятие в себе си в името на Исус, защото Той ги понесе на кръста. Приемам благословението на кръста и заповядам на всеки нечист дух в мен, вън от мен и никога повече не се връщай в мен. Вън от мен в името на Исус. Заповядвам на гняв и насилие, вън! Окулт, вън! Сексуалнно насилване, изнасилване, кръвосмешение, тормоз, вън, излезте в името на Исус Христос! Алкохолизъм, наркомания, емоционална болка, рана, съкрушен дух, вън! Разврат и незаконни действия, вън!  Самоубийство, вън! Заповядвам ти да напуснеш! Депресия и безнадежност да ме напуснат! Анорексия, болимиа, нарязване, самоосакатяване, вън! Всякакъв дух, който е влязъл чрез травми, вън от мен! Убийство да напусне, самоубийство и сексуално извращение, всякакви наследствени духове да ме напуснат в името на Исус Христос! Всеки дух, който ми говори, аз му заповядвам махни се от мен в името на Исус! Разрушавам всеки договор със сатана и заповядвам на всеки нечист дух, свързан с това да ме напусне в името на Исус!  Заповядвам на дух на страх, параноя и фобии, излезте от мене!  Емоционална и физическа злоупотреба, непростителност, вън от мене! Огорчение, нараняване, излез от мен! Физическо или емоцонално изоставяне на родителите, включително съпруг/а вън от мин!  Отхвърляне и депресия, вън! Дух на провал във взаимоотношения, емоционален срив, срив във взаимоотношения да се махнат от мен в името на Исус Христос!

И всеки дух на блокаж на молитвения ми живот, на хваление, на четене на Библията и посещаване на църква вън от мен в името на Исус Христос! Всички духове на блокаж да се махнат от мен! Блокиране на кръщение със Святия Дух, блокиране на духовни дарби, всеки вид блокаж да се махне от мен в името на Исус Христос!

И аз приемам своето освобождение Господи, благодаря Ти и Те моля да ме изпълниш със Святия Дух сега. И аз приемам своето освобождение.

(И сега започни да вдишваш и да издишваш дълбоко. Божията сила идва върху теб. Ако почувстваш, че става нещо с теб, изкашляй се няколко пъти, нека да излезе от теб, каквото има да излиза. Не се притеснявай!)

Сега, в името на Исус аз вземам власт над тези духове. Прилагам кръвта на Исус върху всеки, който гледа в момента и разчупвам тези проклятия в името на Исус Христос! Заповядвам на вас нечисти духове, вън от сестра ми, вън от брат ми, вън от всеки един в името на Исус!

И нека Господи всеки един да бъде пълен със Святия Дух, нека Твоят огън да слезе върху тях в името на Исус. Огънят на Святия Дух да слезе, още Господи, още от Твоя огън, огън, огън, още огън, огън в името на Исус Христос.

Изпълвайте се с Духа и благодарете на Господа. Слава на Тебе Господи Исусе. Благодарим Ти и Ти отдаваме слава, отдаваме Ти хвала в мощното име на Исус Христос.

И нека всички да кажем: Амин!