Молитви и стихове за спасение, освобождение, разчупване на проклятия, отричане и благословение

2148

Марк 16:15-18

15. Идете по целия свят проповядвайте благовестието на всяка твар.

16. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.

17. И тия знамения ще придружават повярвалите; в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;

18. змии ще хващат; и ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.

Молитва за спасение

 Хора, които не са се покаяли, все още не са се обърнали към Господа, сега е момента да го направят. Вдигнете ръцете си и призовете името на Господа Исуса Христа. Сега е момента да се покаете за греховете си. Извикай към Господа  и кажи:

„Боже, прости на мен грешника. Аз идвам при Теб такъв, какъвто съм. Вземи каменното ми сърце и ми дай живо сърце, дай ми нов дух в мене, дай ми спасение и вечен живот чрез Твоя Син Исус Христос, Който умря за греховете ми и възкръсна за оправданието ми. Спаси ме и ми дай живот Боже. Предавам живота си в Твоите ръце от днес и завинаги. Възкреси ме Господи. Искам да имам вечен живот в името на Твоя Син Исус Христос. Аз се отричам от греха, отричам се от дявола, отричам се от света, отричам се от плътта и се обръщам към Тебе. Предавам дух, душа и тяло в твоята ръка в името на Исуса Христа.”

Вдигни ръце и Му благодари и Му отдай слава и хвала. Алелуя, слава да бъде на Тебе, Господи. Благодаря Ти, Господи, благодаря Ти. Слава на Бога.

Молитва за наследственост

(МОЛИТВА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАСЛЕДСТВЕН ДУХ)

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/5540980

 

„Моля те Святи Отче, в името на Исус Христос да простиш всичките ми грехове, беззакония и прегрешения както и греховете на моето семейство чак до Адам. Аз отхвърлям всички родови проклятия, проклятия на посвещение (ако има някакво посвещение, някакъв договор или завет с дявола, аз ги отхвърлям). Ако имам предмети като пръстени, или нещо друго, или семейна реликва, свързано с някакво посвещение, аз го отхвърям. Отричам се от комунистически посвещения, клетви, свързани с комсомол и други такива, отхвърлям ги. Отхвърлям проклятия на посвещение, самонанесени проклятия, проклятия, изговорени срещу мен от други хора. Прости ми за всичко, което съм изговорил/а Господи, за всичко, което съм извършил/а с ръцете си, за всичко което съм изял/а или изпил/а като храни и напитки посветени на идоли, като например празнуване на задушница, подаване за мъртви и други такива. Отхвърлям тези неща, защото са посветени на нечисти духове.

И това се вижда в: 

1 Коринтяни 10:20 онова, което жертват езичниците, жертват го на бесовете, а не на Бога; Аз не искам вие да имате общение с бесовете. 

   Прости за всичко, в което съм се клел/а, и когато съм бил/а проклинан/а, отричаме се от това. Прости ми за всяка емоционална болка, която съм таил/а в душата и тялото си, вместо да я предам на Исус Христос. Аз те моля Господи Исусе, приеми сега болката ми, изцели раната, изцели съкрушения дух в мен. 

   Аз отхвърлям всички неправилни духовни и емоционални връзки и ги прекъсвам сега в името на Исус Христос. Ако съм имал/а секс с други хора освен със съпруга си /съпругата си, отричам се и разкъсвам всички емоционални, умствени, волеви, духовни и телесни  връзки (ако съм имал/а такива връзки), защото това ми носи не само физическа нечистота (зарази, болести), но и духовни (нечисти духове на прелюбодейство или блудство). Отричам се от всичко това в името на Исус Христос.” 

Ако имате връзки душевни на контрол и манипулация от страна на някаква личност, дори тази личност да е родител, молим се така.

  „Боже, в името на Исус аз се отричам от душевни връзки на контрол и манипулация и чародейство, духът на Езавел  върху мене. Отричам се от всякакви небогоугодни душевни връзки, нека те да бъдат разкъсани в името на Исус Христос. (може да споменете името на човека, който е упражнявал или упражнява контрол върху вас). Отричам се също, ако аз съм упражнявал/а духове на контрол, манипулация, чародейство, Езавел върху други хора, т.е. оставил/а съм духовете на контрол, манипулация и чародейство, Езавел да работят чрез мене. Аз се покайвам, отричам, отхвърлям и разкъсвам всички тези небогоугодни душевни връзки в името на Исус Христос.

Аз прощавам на всеки човек, който ме е наранил или ми е причинил нещо зло. Прости и ти на мен Боже..Аз прощавам на всички всичко, което са ми направили, или когато съм имала нужда не са направили за мен.

Отричам се от отхвърляне, от душевни рани и съкрушен дух, отричам се от чародейство, манипулация, контрол, магии, клетви в името на Исус Христос.

Отказвам да твърдя, че съм болен или изпитвам болка, каквато и да е тя, защото съм изцелен/а в раните на Исус Христос.

Аз отхвърлям всички етикети и прякори, които са ми били поставяни.  Отричам се и отхвърлям, когато съм се съгласявал/а с мнения и диагнози на доктори, сестри, професионално грижещи се за емоционалното ми, физическото и душевно здраве в името на Исус Христос. Заповядвам в името на Исус Христос всички тези неща и духове да си отидат от мен в мощното име на Исус Христос.

В името на Исус Христос аз ви заповядвам, вън от мен, напуснете ме сега! В името на Исус Христос, напуснете ме, вън, сега!” Алелуя! Благодаря Ти Господи!

Молитва за разчупване на проклятия

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/5541179

„Отче в небето, аз ти благодаря, че изпрати Исус Христос да умре за моите грехове. Вярвам, че Исус ме изкупи от проклятието на закона и на основание Галатяни 3:13 аз упражнявам своята власт и в името на Исус Христос разчупвам всяко проклятие, което може да е върху живота ми заради мои грехове или греховете на моите предци. Разчупвам тези проклятия от двете страни на рода си. Разчупвам ги до 16 поколения назад от страна на баща ми и от страна на майка ми.

Разчупвам проклятието на бедност, мизерия, недоимък в името на Исус Христос. Отричам се от бедността. Христос, като беше богат, осиромаша като взе на Себе Си моята бедност, за да стана аз богат чрез Неговото богатство. (2 Коринтяни 8:9).

Отричам се и разчупвам всяко наследствено проклятие върху брака ми в името на Исус Христос.

Разчупвам всяко проклятие на психическа болест, било то шизофрения, депресия и други подобни. Отхвърлям ги в името на Исус.

Отхвърлям, отричам  и разчупвам всяко проклятие, което предизвиква злополуки в моя живот, било то от мои или наследствени грехове.

Разчупвам проклятието, което предизвиква спонтанни аборти. Отричам се от всички женски проблеми в мене и моя род в името на Исус Христос. Отхвърлям в името на Исус Христос болезнено кръвотечение, нередовен цикъл, безплодие, спонтанни аборти. Покайвам се и се отричам от всеки аборт, който е правен от мен или в моя род, което е убийство в името на Исус Христос. Умий ме Господи Исусе Христе с кръвта Си. Обещавам никога повече да не го правя. Разчупвам проклятието от аборти или спонтанни аборти в името на Исус Христос и заповядвам духа на смърт да излезе от утробата ми.

Разчупвам всяко проклятие на хронично заболяване, болести и немощи.

Разчупвам всяко проклятие на злоупотреба и насилие (насилвани жени, момчета, момичета и др.) Отхвърлям го, прощавам на този или тези, които са злоупотребявали с мен или са ме насилвали в името на Исус Христос.

Разчупвам, отричам се и отхвърлям всяко чародейство и идолопоклонство в моя живот и в рода ми. Отхвърлям всеки договор със сатана в моя род в името на Исус Христос.

Разчупвам проклятие на похот и на отхвърляне. Отхвърлям всички сексуални грехове в името на Исус Христос.

Разчупвам проклятие на провал и неуспех в името на Исус Христос.

Аз Ти благодаря Господи Исусе, че Ти ме освобождаваш и благоволяваш в просперитета на Твоите слуги.

Сега, в името на Исус Христос заповядвам на всеки дух в моя живот, който не е от Бога да ме напусне! Нямаш законно право да бъдеш в живота ми, защото аз вярвам в кръвта на Исус Христос. И сега затварям вратата на живота си за теб. Заповядвам на всички фамилиарни духове, които се движат по семейна линия, които са дошли по кръвен път да си отидат в името на Исус Христос! Вън! Разчупвам всяко наследствено проклятие, разчупвам всички етнически проклятия върху себе си. Разчупвам всички български проклятия, дошли по кръвна линия в името на Исус Христос.” 

Сега Господ ми припомня, хвърлете мартениците. Мартеницата не е от Бога. Мартеницата е като някаква хамалия, амолет.

„Дяволе, не те искам в живота си. Аз съм дете на Бога и нямаш право да си в живота ми. Аз съм благословен/а, а не проклет/а. Дяволе, ти трябва да ме напуснеш, защото не можеш да стоиш против моята воля. Моите грехове са простени. Исус Христос ме е освободил. Аз сега вярвам, че освобождението ми принадлежи. Ще имам пробив. Проклятията няма да ме задържат повече. Ще имам успех във финансите си, в брака си, във физическото ми тяло, в ума си.  2 Тим. 1:7 Аз не съм приел/а дух на страх, но на сила, любов и себевладеене и здрав разум.

 Така че Боже, аз отхвърлям духа на страх в името на Исус Христос и приемам духа на сила, любов, себевладеене и здрав разум в името на Исус Христос. Ще имам здрав разум в името на Исус Христос. Болният разум да си отиде, вън в името на Исус Христос.

Ще имам успех в служението си, защото вече не съм под проклятие, но съм под благословението на Господа.

Така че демони, напуснете, тръгвайте си, изгонвам ви в името на Исус Христос.” 

Сега наведете глава и затворете очи и аз ще се моля за вас. Единственото нещо, което в момента трябва да правите е като се моля за вас да поемате два-три пъти дълбоко въздух, да вдишвате  и да издишвате. Много пъти го казвам на хората, но те не го правят. Като ви казвам, направете го. Защото дух и дъх е една и съща дума  и често пъти нечистите духове излизат с дъхът ви. 

„Сега, в името на Исус, заповядвам на тези демони да излязат от хората сега! Боже, моля Те ангелите да дойдат сега. Нечисти духове, аз ви заповядвам да напуснете и освобождавам Божието слово срещу вас, освобождавам и помазанието на Святия Дух. Заповядвам на духовете на самоубийство, смърт, убийство, аборт да се отиват в името на Исус! Заповядвам на духовете на болести, немощи, хронически болести да си отидат и да напуснат!  Вън!

     Смъмрям и заповядвам духът на рак да напусне! Умствени заболявания, вън! Умопобъркване и объркване на ума да напуснат в името на Исус! Натрапчиви мисли да се махнат в името на Исус! Духове на бедност, наследствена бедност, недоимък да напусне в името на Исус! Магьосничество, чародейство, умствен контрол, вън,  да се махнат в името на Исус! Заповядвам на наследствените духове да се махат, вън от хората в името на Исус! Заповядвам на духа на похот и прелюбодейство, блудство, порнография, сладострастие вън, да напуснат в името на Исус! Всякакви такива духове, които са свързани със самозадоволяване и всичко това да напусне в името на Исус! Заповядвам да си тръгнете, да излезете и да напуснете, вън! Заповядвам на духове на сексуална нечистота: Тръгнете и напуснете, вън в името на Исус! Разчупвам проклятието на прелюбодейство в името на Исус!

Благодаря Ти Господи Исусе Христе, за Твоята освободителна сила. В името на Исуса Христа благодаря Отче за твоето действие върху хората, върху Своите си хора.” 

Вдигнете ръцете си, дишайте дълбоко и нека Божията сила да действа във вас в името на Исус! Нека огънят Ти Господи да слезе върху хората. 

„Секс, власт, контрол, манипулация, убийство, вън от хората в името на Исус! Езавел да напусне също в името на Исуса Христа. Смъмрям и заповядвам в името на Исус Христос на духът на Велзевул, Езавел, Левиатан:  напуснете Божиите хора сега! Нека Твоят огън да мине върху хората в името на Исус Христос!Благодаря Ти Господи за Твоето действие в името на Исус Христос.”

 

 

Списък за отричане

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/5541504

“Боже, в името на Твоя Син Исус, аз се отричам и заповядам на всичките духове, свързани с нещата  изброени по-долу да ме напуснат в името на Исус.”                                                                                            

     Отхвърлям:                                       Отхвърлям:                  

огорчение дръпнатост
негодувание фантазии
омраза бленуване
непростителност бълнуване
насилие преструване
сърдене бягство
гняв безразличие
отмъщение пасивност
убийство сънливост
бунт алкохол и наркотици
своеволие паника
инат апатия
непокорство отпуснатост
опозиция депресия
конфликтност отчаяние
раздор безнадежност
дърдорене обезсърчение
спорене пораженчество
караница потиснатост
боричкане смърт
контрол безсъние
разрушение болнавост
злоба меланхолия
обвинение отвращение
осъждане безпокойство
изтощение тревога
отхвърляне страх
страх от отхвърляне ужас
самоотхвърляне нервност
несигурност напрежение
малоценност главоболие
самосъжаление нервничене
срамежливост болезнена чувствителност
критикарство  разделение
омайване разцепление
ревност страх от хора
завист страх от неодобрение
подозрение страх от смърт
заблуждение  страх от ада
умствено заболяване  страхове и фобии
шизофрения  страх от преследване
лудост  страх от съдене
параноя страх от обвинение
халюцинации страх от власт
перфекционализъм властолюбие
гняв депресия
отмъстителност разхвърляност
убийство забравливост
заблуда съмнение
недоверие неверие
колебание скептицизъм
нерешителност блокаж в мозъка
протакане гордост
самозаблуждение връзване на ума
интелектуализъм объркване
поклонение на ума окултни духове
лъгане обърканост
измама преследване
егоизъм високомерие
себеправедност надутост
неискреност арогантност
преструване клептомания
пожелание алчност
състезателен дух фалшив товар
нетърпение фалшива отговорност
скръб фалшиво състрадание
печал фалшиви дарби
сърцераздиране фалшиво пророчество
плач Фалшиво смирение
жестокост самоубийство
умора нежелание за живот (наследствена,емоционална, физическа, умствена)
отекчение
мързел
немощ объркване на ума
болест клетви
преждевременна смърт богохулство
злословие самообвинение
присмиване обвинение
пристрастяване вина
зависимост осъждение
никотин сексуална нечистота
алкохол похот
наркотици фантазии
лекарства масторбация
кофеин хомосексуализъм
лакомия лезбийство
преяждане блудство
нестинарство прелюбодейство
кукерство кръвосмешение
религиозни духове проституция
ритуалност изнасилване
обредност фригидност
легализъм порнография
обсебване от доктрини карти „таро”
култове:отричам се от: гледане на чаени листа
„Свидетелите на Иехова” гледане на кафе
„Християнска наука” гледане на карти
„Теософия” гледане на боб
„Мормонизъм” анализ на почерка
„Бахайска религия” автоматично писане
„Масонска ложа” екстрасенси
„Тайни общества” хипнотизиране
„Кристални топки” хороскоп
врачуване астрология
черна магия левитация
бяла магия предсказване
муски леене на куршуми
заклинания махало
чародейства талисмани
прелъстяване амулети

фалшиви религии:

демоничен страх от Бога
„Будизъм” некромания
„Тоаизъм” спиритизъм
„Хиндоизъм” сеанси
„Ислям” религиозност
„Шиндоизъм” демонично водителство
„Конфуцианство” доктринални заблуди
страх да не загубиш спасението си общуване с мъртвите (с нечисти духове)
злепоставяне одумничество
сребролюбие немощ
кощунство лукавост
превзетост тъга
лукавство самообвинение
безволие злощастие
малодушие злонамереност
клеветничество суетност
одумничество угодничество
интриганство подкупничество
раздор подмазвачество
разврат подлост
разрушаване на отношения разрушаване на служения
капризничене кокетност
непокорство превземане
унил дух самобичуване
сърцесъкрушеност самоосъждане
ранимост осъждане
душевна болка ерест
мъка неверие
нараняване лицемерие
самонараняване примиренчество
проклетисване контрол чрез страх
черни мисли отстъпничество
негативни мисли подхлъзване
антихриски дух депресия
падане опресия
злополуки измама
инциденти отричане
пристрастяване духовна слепота
тютюнопушене измъчване
перверзия тежест
пиянство товар
лоши навици главоболие
угнетяване мъчение
травма проблемен живот
безнадежност страх от бъдещето
страх от хорското мнение страх от бедност
чревоугодничество самосъжаление
клюкарство чародейство
съдене злепоставяне
омайване заблуда
формални молитви обвинение
неправилни молитви музика, която не прославя Бог
душевни молитви страх от тъмно

Вдигнете ръце към Господа.

„В името на Исус Христос се отричам от всичкото това и заповядвам да ме напусне. Заповядваме на всички тези духове, които чуха имената си: Вън от мен! Вън от хората! Боже, нека Твоят огън да слезе и да заповядаш на Твоите ангели за мен (тях) в името на Исус Христос.

Изпълни ме (ги) със Твоя свят Дух Господи и ме (ги) освободи в името на Исус Христос. Огън, огън, огън… 

Благодаря Ти Господи, за това че днес някои от Твоите хора ще получат освобождение в името на Исуса Христа. 

Амин.

Молитва за наркоман

Молим се за една сестра, чийто син е пристрастен към наркотици.

Искам да ви прочета от словото, свързано с това нещо.

2 Тимотей 2:24  Господният слуга не бива да се препира, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да поучава, търпелив;

25. с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината.

26. и да изтрезнеят, 

Забележете, че нечистият дух, действащ в човека, е като алкохол. Те са пияни. Но не опиянени от Святия Дух, а са опиянени от нечист дух.

26. и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, 

Виждате ли, синът й е хванат в примка, душата му е като птица хваната от птицеловеца, който е дявола. Той е уловен и не знае как да излезе от там. Има нужда от спасител.

…от когото са уловени живи, (той е уловен жив),

за да не върши Божията воля. 

Т.е. в момента виждате: той е пиян; хванат в примката на дявола; уловен и хванат жив и в момента върши волята на дявола.

А ние се молим: Да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Така че това е молитвата и за това момче. Но днес, това, което ще искаме, Бог да му даде изтрезняване, да бъде развързан от примката на сатана и да започне да върши Божията воля.

Молитва за наркоман: 

„Святи Боже, в името на Исус Христос, въз основа на Твоето слово, ние се молим за това момче. Молим Те на първо място да изтрезнее в името на Исус Христос, да го освободиш и да разкъсаш примката на сатана в която е уловен жив. Да престане да върши неговата воля и да започне да върши Божията воля. Нека да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля в живота на това момче в името на Исус Христос. Амин.”

Алелуя! Благодаря ти Господи, че си верен и даваш победа в името на Господа Исуса Христа.

                                                                                  

Стихове за изцеление

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/5542447

Сложете ръка на болното си място и Божията сила да мине през вас. Само слушайте словото и го вярвайте.

Изход 15:26

Ако прилежно слушаш гласа на Господа, твоя Бог и вършиш онова, което Му е угодно и слушаш заповедите Му и пазиш всичките Му повеления, не ще ти нанеса нито една от болестите, които нанесох върху египтяните. Защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.

 

Изход 23:25-26

25. Но да служиш на Господа твоя Бог и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви.

26. Не ще има пометкиня или бездетна в земята ти, числото на дните ти ще направя пълно.

 

Второзаконие 7:14,15

14. Ще бъдеш благословен повече от всички племена, не ще има неплоден или неплодна между вас или между добитъка ви.

15. Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху всички ония, които те мразят.

 

Псалм 103:3

Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести.

 

Псалм 105:37

И изведе людете Си със сребро и злато и нямаше нито едни между племената им, който се спъваше.

 

Псалм 107:20

Изпраща словото Си та ги изцелява, и ги отървава от ямите, в които лежат.

 

Притчи 4:20-23

Сине мой, (дъще моя), внимавай на думите Ми, приклони ухо към беседите ми.

21.Да не се отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си.

22.Защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве за цялото им тяло.

23. Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота.

 

Исаия 53:4,5

4. Той наистина понесе печалта(болестите) ни и със скърбите (болките) ни се натовари; А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен.

5.Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.

 

Матей 8:16,17

Той наистина понесе болестите ни и с немощите ни се натовари.

 

1 Петр.2:24

…с Чиято рана вие оздравяхте.

 

Ерем. 30:17

Защото ще ти възстановя здравето.

И ще те изцеля от раните ти, казва Господ.

 

Малахия 4:2

А на вас, които се боите от името Ми, Ще изгрее Слънцето на правдата с изцеление в крилата Си.

 

Не бой се, само вярвай и ще се избавиш!

 

Деяния на апостолите 3:6

Петър рече: Нямам злато  и сребро, но това, което имам ти давам:

В името на Исуса Христа стани  и ходи!

 

Марк 10:27

За човеците това е невъзможно,но не и за Бога; Защото за Бога всичко  е възможно.

 

Марк 11:22,23

22. Имайте вяра в Бога.

23.Истина ви казвам: Който рече на тази планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще му стане.

 

2 Йоан 5:14,15

14. И увереността, която имаме спрямо Него е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша.

15. и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем, че получаваме това, което сме попросили от Него.

Молитва за благословение

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/5541695

„В името на Исус Христос и въз основа на Галатяни 3:13,14 и въз основа на Битие 24:1 казвам: Нека Бог да ви благослови с благословението на Авраам. Да стигнете до напреднала старост в името на Исус. Нека Бог да ви благослови както благослови Авраам във всичко, във всичко, във всичко да ви благослови.”

Приемете  и кажете: Амин.

Не е достатъчно да говорим да разчупване на проклятия и освобождение от демони, Но нека да говорим и за благословени-ята, които ни принадлежат. Защото благословенията са несравнимо повече, отколкото всяко едно проклятие. Защото Бог ни дава несравнимо много благословения в Исуса Христа. 

2 Коринтяни 1:20 Понеже всички Божии обещания в Него (Христос) са ДА и АМИН, колкото и много да са те, за Божията слава чрез нас. 

Каквото обещание намериш в Христос е ДА и АМИН, което означава „Да бъде”, колкото и много да са те. И аз казвам за вас: Да бъде ДА и Амин за всичките Божии обещания в Христа Исуса.

И сега ще ви благословя с Числа 6:24-26, което благословение Бог даде на Мойсей и Аарон да благославят израилтяните: И кажете:

Чрез Исуса Христа аз съм Аврамово потомство, наследник по обещание. Слава да бъде на Господа. 

Молитва

„Според Числа 6:24-26 ви благославям така: Господ да те благослови с благословението на Авраам, с всяко благословение и да те опази от всяко зло.Господ да осияе с лицето Си над тебе, нека да изгрее върху тебе Слънцето на правдата с изцеление в крилата или в лъчите Си (според Малахия 4:2). Господ да осияе с лицето Си и да ти покаже милост. Не според греховете ти, но според милостта Му. Нека Божията милост да бъде върху тебе. Господ да издигне лицето Си над тебе  и да ти даде мир. Безпокойството и депресията да те напуснат, а Господ да ти даде мир и почивка. Да влезеш в Божията почивка, да влезеш в Обещаната земя в името на Господа Исуса Христа.

И Бог казва: Аз ще ги благославям в името на Исус. Боже благослови ги според Твоето слово, благослови ги според Твоето обещание в името на Твоя Свят Единороден Син Исус Христос.” Амин.