Молитви против цигари и пороци

1976

Сега ще се молим за отказване от цигари, но понеже видях някой да пише и за кафето, искам да ви кажа две думи и за кафето. Отново апостол Павел казва:Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, но не искам да бъда обладан от нищо. Няма проблем с кафето, докато кафето не почне да те владее. Ако сутрин ставаш и не можеш да се събудиш без кафе, ако ставаш и те боли главата ако не пиеш кафе, ако през деня не можеш без кафе или почнат да ти треперят ръцете, че кафе ти трябва, да знаеш, че нещо не е наред. Трябва да бъдем свободни. Кафето може да се превърне в тиранин.

За мене лично аз съм приел да не пия кафе. Разбира се, когато пътувам в самолета и ми предлагат много силен английски чай, тогава предпочитам да ми дадат кафе, отколкото чай, защото кафето им е по-слабо от чая. Чая им е толкова силен, горчи, че просто се отказвам от него. Но това са редки изключения примерно веднъж месечно да пия някое кафе евентуално. А може половин – една година да не пия никакво кафе. Аз не съм го сложил като закон, но предпочитам да не пия, защото съм бил зависим от цигарите. И още, когато бях зависим от цигарите казах следното нещо. Тогава се обръщах към Господа. Казах: „Господи, така съм се вързал с тези цигари, че с кафето не искам да се връзвам.” И съзнателно го отхвърлих.

Сега има християни, които са вързани. И ако си християнин и си роб на кафе, на цигари и други подобни, искам да ти кажа, че трудно можеш да служиш на Бога. Един човек, когато е вързан с цигарите, когато дойде време за пушене, той ще излезе навън да пуши или ще нервничи, защото не е пушил. Ами ако трябва някаква работа да свърши, то цигарите ще дойдат на първо място. Тука има дух в тази работа.

И аз съм ви казвал свидетелството за една сестра във Факултета (мнозина знаят, че почнахме църква през 1997 год. във Факултета и тя продължава да съществува), дойде при мене и ми каза: „Брат Пламене, искам да оставя цигарите, но колкото повече се опитвам да ги оставя, толкова повече пуша. Направо по две-три кутии пуша, като реша да ги оставя. Още повече като ми каза: „Не мога, не мога, не мога” и нещо ми показа вътре в мене, че това е дух и казах: В името на Исус дух на тютюнопушене, вън от нея! И като казах: Вън от нея! Тя падна на земята и започна да се върти и започна да се души. Това беше дух. И аз съм ви го казвал свидетелството, ще го повторя само кратко – исках да я накарам да изповяда, но тя не можеше нищо да изповяда, защото нечистия дух беше взел надмощие в този момент и се проявяваше и не можеше жената да каже нищо. Обаче някой ми показа в джоба кутия с цигари, извадихме ги и казах: В знак на покаяние смачкай тази кутия с цигари. И тя реши с дясната ръка да смачка цигарите, но лявата ръка се присъедини. И едната й ръка искаше да ги смачка, а лявата ръка искаше да попречи на мачкането. Стана борба между двете й ръце, като две различни личности – едната беше тя, другата личност беше демона, който не даваше да се смачкат цигарите. Защото това е дело или плод на покаяние. Дори и с устата си да не можеш да го кажеш, защото в момента духът беше хванал езика й. И аз се опитах да разделя ръцете й, но такава сила имаше, че не можех да разделя тези ръце, а аз не съм малко момче, нали? Но не можах да ги разделя тези ръце. Господ тогава ми даде мъдрост, хванах Библията и казах: Това е мечът на Духа, Божието слово. И като го кажеш това нещо в Духа, демоните вярват на това, което казваш, защото те знаят, че ние сме Божии синове. И само направих така: хоп, с меча на Духа и ръцете й се разделиха. В едната ръка цигарите, другата празна. И казах: „Хайде сега мачкай цигарите и тя смачка цигарите. И казах: „Ето, това е покаянието, в името на Исус този дух, вън от нея!” Той я тръшкаше на земята, направо се задушаваше жената, обаче Господ я освободи. Но това беше дух. Не всеки, който пуши има в себе си дух на тютюнопушене.

Има две неща: Едното е – покорявай се на Бога; и другото – съпротиви се на дявола и той ще бяга от тебе. Има случаи, когато трябва да изгоним духа. Но има случаи, както пише в Евреите 12-тата глава: не сте се съпротивили още до кръв на греха. Значи, има съпротива не само на дявола, а и на греха. Лесно ни е на нас да обвиняваме за всичко дявола, но понякога трябва да поемем отговорност и да се съпротивим на плътта и на греха.

Сега разбира се ще се помолим и за двете с вяра в Господа Исуса.

„Господи, моля Те чрез Святия Ти Дух Ти да ни дадеш правилната молитва, Святи Дух Ти да ни даваш правилните думи, правилната молитва и да освободиш мнозина от зависимост от тютюнопушене, в името на Исус Христос от Назарет.”

Нека кажем: „В мощното име на Исус Христос, аз предавам себе си в дух, душа и тяло в ръцете на Всемогъщият Бог (1 Сол. 5:23) – дух, душа и тяло. И в името на Исус вземам меча на Духа, Който е Божието слово, живо и деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, който разделя духът от душата, ставите и костите и издирва помислите и намеренията на сърцето. Така че в името на Исус, с меча на Духа, който е Божието слово, аз разкъсвам всяка верига на какъвто и да е демон и който се е прикачил към моята душа, към моето тяло, към мене се е прикачил. Разкъсвам всяка верига и всеки канал по който той работи. Разкъсвам веригите на тютюнопушене, разкъсвам всяка верига на зависимост, в мощното име на Исус Христос чрез меча на Духа, който е Божието слово (Евреи 4:12) и Ефесяни 6:17).

Благодарим Ти, Господи за меча на Духа. И сега в името на Исус Господи, аз се покайвам от тютюнопушене. Знам, че това е вредно за здравето, за взаимоотношенията ми с Тебе. Знам, че то е грях, покайвам се и помогни ми Господи Исусе и освободи ме. Освободи ме от тютюнопушенето завинаги. Сега, в името на Исус аз връзвам тези демони на зависимост от тютюнопушене, и заповядвам, в името на Исус, ти дух на зависимост от тютюнопушенето, вън от мен! Вън от мен! (Сложи ръце на гърдите си). Вън от мен, в името на Исус! Вън от мен, в името на Исус! Вън от мен, в името на Исус!

Приемете Святия Дух, приемете Святия дъх, в името на Исус, приемете Духа на Бог! Нека да бъдете изпълнени със Святия Дух (дишайте дълбоко). Заповядваме в името на Исус всеки един дух на зависимост от тютюнопушене, в мощното име на Исус, вън от Божиите хора! Вън от Божиите хора! Вън от Божиите хора в мощното име на Исус! Това е територия на Господа, храм на Святия Дух изкупен с кръвта на Исуса Христа. Нямаш право да живееш там, нямаш право да владееш там. В мощното име на Исус аз ти заповядвам и се съгласявам с братята и сестрите в името на Исус!

Дишайте дълбоко и ги изгонвайте в името на Исус! Кажи му: Вън, махни се от мен в мощното име на Исус!

Нека огънят на Святият Дух да слезе върху вас, в името на Исус Христос от Назарет. Нека веригите да изгорят.

Господи, дай им сили да се съпротивят на злото. Дай им сили да победят греха. Дай им сили да победят цигарите в мощното име на Исус!

Ако имате цигари в себе си, недейте да ги щадите заради парите, хващате ги цигарите и ги смачкайте и ги хвърляте в боклука. Не само ги смачкайте, но ги разкъсайте, да не вземете да бръкнете в боклука да си ги вземете обратно. В името на Исус в знак на покаяние, тези цигари вземи ги в ръцете си и ги изхвърли. Не само здравето ти, но и парите ти отиват там. Не само животът ти, но и финансите ти отиват там. Дяволът те краде. Искаш благословение, а в същото време му позволяваш да те краде с цигарите.

Вън, вън, вън в мощното име на Исус Христос от Назарет!

Отричам се от цигарите, отричам се от тютюнопушенето, завинаги, в мощното име на Исус! И на мястото на тях каня Святия Дух – Святи Душе изпълни моето същество. Искам не да се изпълвам с цигари, но да се изпълвам със Святия Дух (Ефесяни 5:18). Не да се опивам с вино, но искам да се изпълвам със Святия Дух. Отхвърлям цигарите.

Отхвърлям алкохол, отричам се от алкохолизъм, привързаност към алкохол, вино, спиртни питиета. В мощното име на Исус Христос се отричам от всеки дух на алкохол, алкохолизъм в мен и в дома ми в мощното име на Исус! Наследствен дух на алкохолизъм и привързаност към алкохола.

Всеки дух, който те връзва към алкохола в името на Исус му кажи: „Няма да се опивам с вино и алкохол, но ще се изпълвам с новото вино на Святия Дух (Ефесяни 5:18). В името на Исус всеки дух на алкохолизъм, вън от мен! Вън от мене! Вън от мене!

Не се бой, че ще оставиш алкохола.

Вън от мен, вън от мен, вън от мен в името на Исус! Аз се отричам от алкохолизма в името на Исус, отричам се от опиването с алкохол, отричам се от пушенето на цигари в мощното име на Исус! Вземам решение за свят живот – без пушене и пиене в мощното име на Исус!

И сега моля ви се никой да не ме пита: „Това мога ли да пия, онова мога ли да пия.” Нека освобождението да дойде, не питайте за тези неща, защото тези дребни лисички ще ви ограбят и няма да остане нищо от това, което Бог прави.

Отхвърляш алкохола в мощното име на Исус!

Говорихме преди малко за кафето. Всеки, който е вързан и под властта на кафето, в името на Исус да се отрече от това нещо.

Който е под хомота на никотина, под хомота на алкохола, под хомота на кофеина, в мощното име на Исус се отричаме от това, отхвърляме го, разрушаваме тези вериги. И всеки дух, който ме вкарва в робство, както пише в словото: От каквото си победен, на него роб ставаш. Всеки такъв дух заповядваме: Вън! Също всеки дух, който те привързва към алкохол, кафе, цигари, вън в мощното име на Исус Христос от Назарет.

Вземаме решение сега Господи, по отношение на кафето – кафето няма да бъде наш господар. Господ е нашия Господ, Господар.

Името на кафето трябва да се подчини, Името на алкохола,  името на цигарите трябва да се подчини на името, което е над всяко друго име, името на Исус Христос от Назарет. Така че всичко това: Вън, в мощното име на Исус Христос от Назарет!

Благодаря Ти, Господи за освобождението в името на Исус Христос от Назарет.

Сега ще се помолим също, които са вързани от някакъв вид наркотици. Нека да започнем с хора, които са вързани с успокоителни и антидепресанти, и са вързани с приспивателни. В името на Исус освобождение да дойде. Що се касае там за антидепресантите, препоръчвам ви все пак да ходите да се консултирате с лекар. Когато вече се оправите, лекарят ще ви каже да ги оставите. В мощното име на Исус Христос всяка зависимост от антидепресанти, приспивателни, заповядваме вън от хората! Всеки дух, който стои зад тези болести, депресии, душевни, умствени, емоционални, всеки дух, който е дошъл да разрушава и да убива в мощното име на Исус, ние го връзваме и му заповядваме да напусне живота ни, вън в името на Исус! Вън, в името на Исус!

Дишайте дълбоко, изхвърляйте ги, изкашляйте ги, в мощното име на Исус! Съгласете се с мене и ги изхвърляйте от вашия живот. В мощното име на Исус Христос, всеки дух, който е дошъл да ви трови, да разрушава и да убива, вън! Всеки дух, който ви държи в безсъние, вън от вас! Всеки дух, който ви държи депресирани, вън от вас в мощното име на Исус Христос!

Всеки дух, който идва, за да може да ви държи вързани в депресия и ви подтиква към самоубийство, вън в мощното име на Исус Христос от Назаред!

Така че всяка зависимост от лекарства да отпадне в мощното име на Исус, да бъдете свободни, да бъдете свободни, да бъдете свободни в мощното име на Исус!

Също зависимост от храна, лакомия. В мощното име на Исус Христос лакомията да си отиде! Какво казва Божието слово?   – не само с хляб ще живее човек(не казва не само с хляб ще се наслаждава човек, и ще се наяжда колкото си иска). Яж колкото е нужно за поддържане на живота. Ние не сме призовани да ставаме шопари. Ние сме призовани да следваме Господа и не бива да се поддаваме на това, храната да става наш господар. Аз не вярвам, че апостолите са били пълни. Вярвам, че апостолите, дори с тялото си са прославяли Господа Исуса. Така че всички ние трябва да имаме пример апостолите, независимо в какво време живеем. Ние трябва да служим за пример дори с тялото си и с храненето си.

И в мощното име на Исус заявявам, че има хора, които имат нужда от покаяние от лакомия, вързани в лакомия, и това трябва да се остави, защото е грях. Библията казва: Да не се събираш с невъздържани месоядци. Така че трябва да има покаяние от това нещо. Лакомията е грях. Говори се за хора, чийто бог е търбуха им. Това означава отново консумация и ядене.

„В мощното име на Исус Христос от Назарет, всеки дух, който поробва Божиите хора в лакомия, преяждане, зависимост от храни, вън!

Има една сестра например, толкова привързана към шоколадче, че като види шоколад, направо… Не я познавате сестрата. Няма как да я познавате, защото не е българка. Не може да издържа без шоколад и на сладко. Има други, които не могат да издържат на друго.

„В мощното име на Исус бъдете свободни. Нека тези вериги на лакомия да отпаднат в мощното име на Исус! Всяка верига на лакомия да отпадне в името на Исус!”

Защото ние не сме дошли тука да ядем, както беше казал моят така да се каже духовен наставник Чико, някои го знаят. Чико – чрез него съм повярвал, той беше художник. Аз бях в художествена гимназия и ходех при него на курсове. И той беше пълен, дребничък, но пълен, много беше пълен. И след години го видях отслабнал и му казвам: „Чико, какво е станало с тебе?” И той казва, аз не съм дошъл на тази земя, за да ям, аз съм дошъл на тази земя да следвам Господа. Така че ние не сме дошли да ядем, а сме дошли да следваме Господа. Не само с хляб ще живее човек, а не да се наяждаме.

„В името на Исус освобождение от преяждане, освобождение от преяждане. И всеки дух на преяждане, вън, да напусне Божиите хора! Вън, да напусни Божиите хора.”

Себеобуздание трябва да имаме, себеобузданието е плод на Духа.

„В мощното име на Исус Христос от Назарет, бъдете свободни! Бъдете свободни, бъдете свободни! Тези вериги да се разрушат, включително наследствени вериги в мощното име на Исуса Христа.

Казахме също за лакомията.

„И сега се моля за всеки един, който е зависим или е бил зависим от наркотици, нека в мощното име на Исус Христос от Назарет тази верига да падне, да се разкъса, в името на Исус веригата на наркотиците, всички видове наркотици, (вие им кажете имената) се отричам от всеки вид наркотици. Разрушаваме хомота на всеки вид наркотици в името на Исус в живота си, и всеки дух, който стои зад тези наркотици, ние ти заповядваме в името на Исуса Христа, Който е Сина на живия Бог, вън, вън, и вън! Вън от живота ми, вън от семейството ми.

Ако имате син или дъщеря, който взема наркотици, ако имате някой член на семейството, който да е роб на някои от тези духове, тези пороци, за които говорихме, молете се не само за себе си, но и за него. Нека домът ти да бъде свободен в името на Исус!

Който призове Господното име, ще се спаси (освободи).

Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се освободиш ти и целият ти дом.

В името на Исуса Христа прогласяваме освобождение, освобождение, освобождение от тези зависимости.

Слава на Тебе, Господи. Благодарим Ти.

Освобождение от тези зависимости.

И сега в момента Святия Дух ми напомня друго нещо, от което трябва да се освободят някои хора – компютърни игри и зависимост от интернет. Освобождение от компютърни игри, интернет и Фейсбук, за децата или за когото и да е. Отричаме се от всичко това.

Затова аз не позволявах в моето семейство да влизат компютърни игри. Моите деца може да са играли компютърни игри, като ходят на гости на някой, но в къщи не. Има вързани деца в това.

„Компютърни игри, интернет, Фейсбук, вън в мощното име на Исус! Всеки дух, свързан с това, всеки дух, който е завладял семействата, който е завладял децата, в мощното име на Исус ние заповядаме, вън от нашите домове, вън от нашите деца, вън от нашите домове, вън от нашите домове, в мощното име на Исус Христос! Искаме огънят на Святия Дух, огънят на Святия Дух, огън, огън, огън да изгаря веригите на мрака, в името на Исус!”

Остава много деликатна молитва.

„Боже моля Те, дай ни правилните думи, искам в чистота и святост да се помоля.”

Но трябва да се помолим срещу порнография и срещу хомосексуализъм.

„В мощното име на Исуса Христа ние конфронтираме тези демони на порнография и хомосексуализъм в мощното име на Исус заповядваме всеки дух, който е вързал семействата, децата, всеки дух, който е вързал родителите, децата, семействата с порнография, в мощното име на Исус ние се отричаме от това, отхвърляме го и заповядаме, вън, вън, вън, вън, вън в мощното име на Исус Христос!”

Не можем едновременно порнография и с Господа да бъдем.

Божието слово казва: бягайте от блудодеянието. Исус казва: Ако човек гледа с цел да пожелае, той вече е прелюбодействал в сърцето си. Така че да се отречем от порнографията и тези вериги да падат. Вземаме меча на Духа, което е Божието слово и казваме:

„Всяка верига, която е вързала когото и да било, от семействата ни, от семействата ви, когото и да било, с меча на Духа разкъсваме всяка верига на порнография, пожеланията на очите, похотта на плътта, вън в името на Исуса Христа! Всеки дух, свързан с това, да напусне, в името на Исус! В мощното име на Исус ако си вързан в това, сложи ръце на очите и заповядай на тези духове да излязат от очите ти, вън, от очите ти, вън, от очите ти, вън да излязат, в мощното име на Исус!”

Покай се, отречи се, изгони ги!

„Разчупваме това проклятие в името на Исус!”

Помнете Галатяни 3:13 Христос ин изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас. Това проклятие го е понесъл върху Себе Си, за да може благословението да дойде върху нас.

Бъдете свободни. Не може едновременно да ходиш в греха и едновременно да ходиш с Господа. Трябва да има святост, трябва да има чистота. Тези грехове трябва да се отхвърлят категорично, в мощното име но Исус Христос от Назарет.

„В името на Исуса заповядваме на всички тези грехове, за които говорихме до сега, всичките тези демони, вън, вън, вън!”

Тютюнопушете, кафе, цигари, наркотици, различни лекарства – връзване в лекарства, връзване с алкохол, връзване в храна, връзване в порнография, хомосексуализъм.

„Отхвърляме хомосексуализма. В мощното име на Исус Христос се отричам и нека да ес разруши този хомот. Да се разруши този хомот, да се разруши този хомот, да се разруши този хомот!”

Защото има хора, които се наричат християни, които обичат Господа и в същото време имат този дух в себе си и чувстват това привличане към същия пол. Това е хомосексуален дух, повярвай, това не си ти, това е дух, който не си ти. Обикновено този дух е влязъл, когато са били малки и примерно неговият вуйчо или чичо или не знам си кой го е насилил, и от там е влязъл този дух. Но това не си ти, това е дух, който е влязъл при определен инцидент. Даже може да не си спомняш инцидента. Но в мощното име на Исус трябва да се отречем и да отхвърлим това проклятие на хомосексуализъм. Бъдете свободни в името на Исус! Защото пред Господа това не върви. Това не е нормално.

Вижте във Фейсбук съм сложил стихове по този въпрос. Не е нормално това. Това не е нещо, което Господ да е създал така. Господ ги създаде мъжко и женско:Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът. Господ създаде Адам и Ева, не създаде Адам и Адам. И освен това, вижте в Римляните 1-ва глава – противоестествени пороци.

„Всичкото това ние заповядаме да се махне в името на Исус Христос! Бъдете свободни, бъдете свободни, бъдете свободни в името на Исус!

И освен това за масторбирането. Мнозина са хванати от него. Защото порнографията и масторбирането вървят ръка за ръка.

„В името на Исус нека този хомот да се разруши! Да бъдете свободни от този хомот. Да бъдете свободни и взаимоотношенията да бъдат поставени на библейска основа според Божията воля, според Божието слово. Да бъдат поставени в името на Исус Христос на Божията основа. Поставете си ръцете така и Божието помазание да мине през ръцете ви. Някои могат да си тръскат ръцете, това е причината, този дух излиза през пръстите. Вън, вън, вън от ръцете ти в мощното име на Исус! Вън от ръцете ти в мощното име на Исус! Господи, дай ни дух на святост, дай ни дух на святост, дай ни дух на святост.

Вдигнете ръцете си.

„Господи, изпълни ги със Святия Дух, изпълни ги с дух на святост, изпълни ги със Святия Дух, изпълни ги с дух на святост. Екипирай ги, направи ги мощни служители Божии, в мощното име на Исус Христос от Назарет”

Искам да ви предупредя от името на Господа Исуса Христа – мнозина от армията на Господа, мнозина християни са пленници, вързани в пороци, вързани в пожеланието на очите, и похотта на плътта. Мнозина християни са вързани днес в пороци и не могат ад функционират нормално. Някои направо могат да загубят спасението си. И искам да ви го кажа в мощното име на Исус Христос, изхвърлете пороците, изхвърлете греховете. Псалм 105:4 Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги. Вместо да се изпълвате с вино, изпълвайте се със Святия Дух, казва Божието слово. Опивайте се в молитва с Духа, опивайте се в Духа, но със словото, наслаждавайте се в Господа, радвайте се в Господа, радвайте се в Господа. Радвайте се и се наслаждавайте в Неговото слово. И не се наслаждавайте на плътските удоволствия, които са привременни и връзват душите ви. Мнозина днес са хванати. Особено се пазете от това, което става във Фейсбук, защото там има едни пипала, които са се пуснали и които вече са вързали християни и са ги отвели в друга посока. Някои влязоха в окултизъм, някои виждам, че вече влизат в окултизъм, някои, неподготвени започват да влизат в други посоки. Много лесно се влиза в друга посока. Други се изкушиха и започнаха да гледат нечисти, сексуални сцени и са вързани вече от това и не могат да излязат.

„Боже, помогни, Боже, помогни, Боже помогни и спаси народа Си.” Защото да ви кажа, това, което виждам като картина, че някои потъват като в блато, мочурище, като в блато и не могат да излязат. Колкото повече се опитват да излязат, толкова повече потъват по-надолу. В блатото потъват. Потъват, потъват, потъват в блатото. Имате нужда Спасител да ви спаси, но трябва да вземете решението за това нещо.

„В мощното име на Исус, да бъдете свободни, свободни от тези грехове.”

Пазете очите си, пазете се какво гледате, пазете се какво гледате във Фейсбук и в интернет. Пазете сърцата и очите си. В мощното име на Исус Христос съветвам ви да вземете Божието слово и молитвата. Словото – молитвата, Словото – молитвата, Словото – молитвата. Какво искам от вас? – Словото – молитвата. Нищо друго – Словото – молитвата. И тогава никой не може да ви победи. Никой дявол не може да ви победи. Когато вземете две неща – Словото – молитвата. Какво е словото? – словото стана плът и пребиваваше между нас (Йоан 1:14). Това е Христос. Искаш Христос в сърцето си, ето го – Божието слово. Словото – молитвата, Словото – молитвата.

Благодарим Ти, Господи, изпълни ни със Святия Дух. Святи Боже, изпълни ни със Святия Дух. Благодарим Ти за освобождението, благодаря Ти за решението, в името на Исус! Слава на Тебе Господи Исусе. Отдаваме Ти славата и хвалата!

Бог да ви благослови и пишете ни за освобождението, аз вярвам, че много освобождения стават в момента на живо, а освен това и тези, които на видео ще гледат. Така че, слава на Бога. Много е важно решението, което ще вземете. Бог с вас!

Амин!