Мощна молитва

2822

МОЩНА МОЛИТВА

Интернет предаване с пастор Пламен Петров на 3 януари 2013г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/28223988

Това е една година,  в която ще преживеем пробив в някои сфери от живота. Затова се подгответе за този пробив. Има нужда от духовна подготовка, има нужда от мобилизация. Оставете миналото, каквото било било. Господ започва, Господ  дава нови неща. Отварят се нови врати, Бог дава нови неща, така, че подгответе се за това в името на Исус Христос.

И сега ви моля, нека да се помолим на Господа за утрешния ден. За нас е изключително важен, и да кажем този месец, но по-специално за утрешния ден. И аз това бих пожелал и препоръчал също – имахме пост в края на декември, но вярвам, че през месец януари ние трябва да продължим поста, да направим верижен пост. Това се очертава като много важен приоритет  –  поста и молитвата, за да можем да имаме духовната намеса, да имаме намесата на Бога и на Неговите ангели в нашето служение и в нашия живот. Амин!

„Господи, моля Те в името на Исус за Твоето свещено ръководство. Нека всяко намерение и дело на Сатана да бъдат вързани въз основа на Матей 18:18, и нека Твоите намерения, Твоите цели, Твоето царство, Твоята воля да бъдат установени в живота ни, в семейството, в служението ни. Нека да се установи Твоята воля в името на Исус Христос! Ние се молим в съгласие с братя  и сестри и Те молим, Господи, наистина Твоята ръка да бъде върху нас. Както казах Матей 18:18 и след  това Матей 18:19, където се казва:

 Ако двама се съгласят да попросят нещо в името на Исус, ще им бъде дадено.

 Така че ние се съгласяваме да просим от Тебе, от Тебе да просим пробив, да просим новите неща, които имаш да дадеш в името на Исус Христос от Назарет. Молим Те за това слово, даже преди малко Мими го прочете в:

 Псалм 34:7 където се казва „ангелът на Господа е направил стан около онези, които се боят от Него и ги избавя.”

 Тези, които се боят от Него, боят се от Бога, не от ангела. Ангелът на Господа застава около онези, или прави стан около онези (това означава ангела заедно с неговата войскова част, не само ангел, а ангел с подчинените му ангели)  прави стан около онези, които Му се боят и ги избавя.

Господи,  ние Те молим в името на Исус за това слово наистина да бъде реалност в живота и в служението ни в името на Исус Христос от Назарет. И както в 4 Царе 6-та глава е написано:

4 Царе 6:16   Елисей отговори: „Не бой се, защото онези,

 които са с нас важат повече от онези, които са с тях.”

 Не бой се, защото онези, които са с нас важат повече от онези, които са с тях. Значи ангелите, които са с нас важат повече от демоничните сили които са с тях.

4 Царе 6:17. И помоли се Елисей, казвайки: Моля Ти се, Господи, отвори му очите за да види. И Господ отвори очите на слугата, та видя, и, ето, хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея.”

 Ето какво е било с тях – огнени коне и колесници около Елисей. Ангелът на Господа се опълчва, застава или разполага стан около онези, които му се боят и ги избавя. Ето го този стих в изпълнение, практическо изпълнение – около Елисей, около ония които Му се боят.  Ангелът на Господа се опълчва около онези, които Му се боят и ги избавя.

 18. И когато слязоха към врага, Елисей се помоли Господу казвайки: Моля Ти се, порази тия люде със слепота. И порази ги със слепота, според както каза Елисей. Тогава Елисей каза: не е този пътят

Тогава Елисей се моли отново и Господ отвори очите на слугата му, та видя огнените коне и колесници и ангелите. Така, че това, което виждаме в цялата ситуация е, че ангела на Господа се опълчва около ония, които Му се боят от Бога и ги избавя. И вие виждате тези огнени коне и колесници.

„Отче, ние Те молим за огнени коне и колесници, молим Те за огнени коне и колесници сега, през този месец и през тази година. Огнени коне и колесници около нас и около братята и сестрите и около техните семейства. Молим Те, Господи за огнени коне и колесници, ангела на Господа да се опълчва около нас. Въз основа на Псалом 34:7 и въз основа на 4 Царе 6:17,18 – нека ангела на Господа да се опълчва срещу неприятелите ни в името на Исус Христос. И Те молим наистина нека силите, демоничните сили да бъдат заслепени от Твоето присъствие. Нека силите на врага да бъдат заслепени и силите на врага да не могат да говорят, но нека Господ да говори. Нека Господ да действа в името на Исус Христос от Назарет.

И като отидем в Псалм 35, където се казва: (молете се, нека се молим).

Псалом 35:1  Бори се, Господи, с ония, които се борят с мене;

Воювай против ония, които воюват против мене.

Тука става въпрос за война, духовна война, обаче, не естествена – да се бием по улиците и по лицето. Това не е гражданска война, това е духовна война. Бори се, Господи, с ония, които се борят с мене; Воювай против ония, които воюват против мене. Нека се молим заедно: Бори се, Господи, с ония, които се борят с мене; Воювай против ония, които воюват против мене.

 5. Нека бъдат като плява пред вятъра,

И ангел Господен да ги гони.

Виждате, отново ангела тука в позиция на гонещ, а демоните, падналите ангели в позиция на бягащи. Нека ангел Господен да ги гони, нека бъдат като плява пред вятъра  (вятъра е Святия Дух).

 Нека бъде пътят им тъмен и плъзгав,

и ангел Господен да ги гони.

„В името на Исус Христос ние изговаряме Божието слово, полагайки вярата си в Него, полагайки вярата в името на Исус Христос и очаквайки духовен пробив, духовна революция през идващата година в името на Исус Христос. Пробив в името на Исус Христос. Пробив в името на Исус, нека Твоя пробив дойде, Господи! Алелуя.”

Отворете си сърцата и се молете. Да, молитвата не е нещо, което обикновено човек от пръв поглед го харесва, но е нещо което носи Божието помазание и сила в голяма степен.

„Ние Ти благодарим в името на Исус Христос, святи Боже. Слава да бъде на святото Ти име, Господи. Слава да бъде на святото Ти име, Господи. Искаме духовния пробив през тази година.”

Нека да се молим всички за това – влизане, влизане повече в призванието, което имаме от Бога. Влизане в призванието, в Божият призив:

„Не както аз искам, а както Ти искаш, Господи! Не моята воля, а Твоята воля да бъде! (Нека се молим за това). Не моята воля, а Твоята воля да бъде, не моето виждане, а Твоето виждане да бъде, не моето царство, а Твоето царство да бъде установено в името на Исус. Всяка окова, всяка верига, която не е от Бога, нека да се разкъса в името на Исус (молете се за това). Всяка окова, всяка верига,която не е от Бога да се разкъса. Всякакви вериги и окови да бъдат разкъсани. Всеки контрол да бъде разрушен, защото където е Господният Дух, там е свобода. Искаме Твоя Дух, който носи свобода.

 Исая 10:27 Помазанието разрушава хомота.

И в оня ден, товарът му ще се премести от плещите ти.

Нека се молим за това, товарът на врага да се премести от плещите ни, както в Египет товарът на врагът беше на плещите на Божият народ. Товарът на врага да се премести през този месец, товарът на врага да се премести от плещите ни и хомотът му от врата ти, и хомота му от врата ни да се премести. Товара на врага да се премести от плещите ни и хомота му от врата ни

И хомотът ще се строши поради помазанието Ти.

Хомотът ще се строши поради помазанието Ти. Нека Твоето помазание да строши всеки хомот, нека Твоето помазание да отмести товара, както е писано:

Всяка ваша грижа на Него възложете.

 Всеки ваш товар на Него възложете,

защото Той се грижи за вас.

„И сега, Господи, ние Ти предаваме товара си. Нека всеки един да предаде товара си тази година, да предаде товара си на Господа. Това означава да се облегнем на Господа, да се облегнем на Господа, да предадем товара си на Господа. Господи, вземи товарът ми, вземи товарът ми през днешния ден, през този месец и през тази година, товарът ми вземи от моите ръце. Вземи товарът ми,скъпи Господи. Нека товарът да се отмести, както е писано: „в онзи ден товарът му ще се премести от плещите ти.” В онзи ден. Кой е този онзи ден? – нека днес да е този ден! Нека днес товарът да се премести от плещите ни в името на Исус! Нека днес товарът да се премести от плещите ми „и хомотът ми от врата ми.” Хомота да се премести от врата ми, и хомота да се строши поради помазанието на Святия Дух. В името на Исус се молим хомота да се строши поради помазанието на Святия Дух. Благодарим Ти Господи, благодарим Ти, благодарим Ти.”

И нека да отидем на:

 2 Коринтяни 3:17  Господ е Духът

„Господи, Ти Си Дух, Ти Си Дух, Ти Си Дух. Господи и който Ти се покланя, с Дух и истина трябва да Ти се покланя.

 А Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода

 И ние Те молим за Твоето присъствие в живота ни, в семействата ни през тази година, Твоето присъствие да е в живота ни, в семействата ни, в служението, в работа и бизнес. Ние се молим за присъствието на Святия Дух, защото „където е Господния Дух, там е свобода. Където Го няма Господния Дух, там е робство. Искаме свободата на Святия Дух, Който да разруши оковите, да разруши хомота в името на Исус.

 18. А ние всички, с открито лице, като в огледало (Божието слово е огледало) гледайки Господната слава,

се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен.

Така, ние гледаме и лицата ни да бъдат открити, а не закрити.

„Аз Те моля да ни даваш дух на откровение, дай ни да виждаме в огледалото на Твоето слово, да виждаме Твоята слава и да се преобразяваме от слава в слава, да се преобразяваме в Твоя образ чрез Господния Дух. Да се преобразяваме в Твоя образ чрез Господния Дух и да заприличаме все повече и все повече на Теб. Аз Те моля в името на Сина Ти Исус Христос.”

Псалом 34:3,4 Величайте Господа с мене, и заедно нека възвеличим името Му.

Потърсих Господа; и Той ме послуша, и от всичките ми страхове ме избави.

Ето го отговора – как да се избавим от страх. Потърсих Господа – къде Го търсиш? – в молитва. Потърсих Господа, и Той ме послуша. Потърсих Господа в молитва, защото Той послуша молитвата ми и от всичките ми страхове ме избави. Понякога страховете са по-опасни от проблемите.

„Господи, молим Те да ни научиш наистина с цяло сърце да Те търсим, изслушай нашите молитви и ни освободи от всичките ни страхове. Освободи ни от страх.(Нека да се молим): освободи ни от страх. (Някои ще бъдат освободени от страх сега). Господи Исусе, освободи ме от страх както е казано във:

 2 Тимотей 1:7  Не съм приел дух на страх

 Не съм приел дух на страх, не приемам дух на страх. В името на Исус не приемам дух на страх.

 Не съм приел дух на страх, а дух на сила, любов и себевладение или здрав разум или мъдрост в името на Исус.

 „Потърсих Господа” – търсете Господа, търсете Господа.

„Потърсих Господа, (Господи, Тебе търсим) и Той ме послуша, и от всичките ми страхове ме избави.”

Не само от някои, от всичките ми страхове ме избави. Господ е Този, Който ни избавя от страховете, в името на Исус! Алилуя!

 34:5. Погледнаха към Него; и светнаха очите им,

и лицата им никога няма да се посрамят.

Погледнаха къде? Към Него. И какво стана? Светнаха очите им и лицата им никога няма да се посрамят. Срамът е обратното на славата. Слава идва към нас от Бога. Това е също като слънчогледа.

„Боже, Ти ни направи като слънчогледите. Слънчогледи, да бъдем слънчогледи.”

Както е писано в:

Малахия 4:2  А на вас, които се боите от името Ми,

 ще изгрее Слънцето на правдата с изцеление в крилата си;

и ще излезете и се разиграете като телци из обора.

 Ще стъпчете нечестивите. Как стъпваме нечистивите? Първо „които се боят от името Му.” Обръщаме се с името на Исус с вяра и богобоязливост.

Които се боят от името Ми, над тях ще изгрее Слънцето (това е Христос), което носи правда.

Христос е наша правда, Слънцето на правдата.

„Господи, нека над нас да изгрее Слънцето на правдата с прощение, Слънцето на правдата с оправдание чрез кръвта на Исуса. Нека да изгрее над нас в името на Исус Слънцето на правдата с изцерение в крилата Си, с изцеление в лъчите Си. Слънцето на правдата носи правда, носи изцеление. Както слънцето носи светлина и топлина, така и Слънцето на правдата Исус Христос носи светлина, и носи топлина, носи правда, и носи изцеление. Моля Те за Твоята правда и за Твоето изцеление. Направи ни като слънчогледите – винаги да гледаме Слънцето на правдата и да се въртим към Него, както слънчогледа се извърта и цял ден гледа слънцето. Нека да бъдем като слънчогледите, които следят слънцето и събират топлината и светлината.”

И като резултат слънчогледа прилича на слънцето, както тука прочетохме във

2 Коринтяни 3:18, че „гледайки като в огледаоло, ние се преобразяваме в същия образ от слава в слава.”

Слънчогледа се преобразява и прилича на слънцето, защото гледа слънцето, и прилича на слънцето.

„Господи, нека да бъдем като слънчогледа, който да гледа Слънцето на правдата и да прилича, да бъдем наистина както е писано „Твой образ и Твое подобие.Христов образ и Христово подобие да бъдем. Христов образ и Христово подобие както слънчогледа.”

И след това, от едно семенце на Божието слово, от едно семенце на слънчоглед пораства едно стъбло и една пита, в която има много, много, много семенца, които гледат към слънцето, и тези семенца се изпълват с масло, което е помазанието на Святия Дух. Ето картината, която Господ ни разкрива, ако ние гледаме към слънцето на правдата – тогава помазанието ще ни изпълва, както слънчогледовите семки са пълни с масло, така и ние ще бъдем пълни с масло, защото гледаме слънцето. Слънцето произвежда маслото в нас.

„Господи, нека Твоето помазание да се събира в нас, да ни изпълва богато, както слънчогледа е пълен със семки, със семе, което е пълно с мазнина, от което се прави олио. Аз Те моля, Господи, да ни изпълниш с помазанието на Святия Дух,както изпълваш питата на слънчогледа с масло, в името на Исус Христос! Дай ни да научим, Господи, урока си от слънчогледа. Нека не бъдем оклюмали слънчогледи, които гледат към земята. Нека не бъдем слънчогледи, които гледат към погрешната посока, но винаги да следим Слънцето на правдата, за да може в нас да има не само правда, но също и изцеление, освобождение, благословение и всичко, от което се нуждаем, защото слънчогледа приема всичко, от което се нуждае. Благодаря Ти Господи, благодаря Ти в името на Твоя Син Исус.”

И нека да отида в:

Малахия 4:2  А на вас, които се боите от името Ми,

ще изгрее Слънцето на правдата с изцеление в крилата си;

и ще излезете и се разиграете като телци из обора.

„Нека да изгрее, Господи, Слънцето на правдата. (Нека се молим):  Господи, нека Твоето слънце да изгрее върху мен. Нека Твоето слънце да изгрее върху домът ми, нека Твоето слънце да изгрее върху работа, бизнес, служение. Нека Твоето масло да се излее върху нас, нека Твоето слънце да изгрее върху нас.”

  Ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си.

Слънцето има светлинни лъчи, които носят вътре в себе си светлина (което е истина), правда, и топлината на изцелението.             „Благодарим Ти, Господи, с изцеление в лъчите да излезем и да се разиграем като телци в обора. (Телците са образ на служители) – да се разиграем като телци из обора.”

 Да стъпчим нечестивите в името на Исус!

Да стъпчем нечестивите, както си казал в:

Лука 10:19  Ето, давам ви власт /ексорсия/ да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила /дунамис/ на врага; и нищо няма да ви повреди.

Господ  ни дава власт над питоните, дава ни власт над скорпионите и отровата, дава ни власт над пепелянките, усойници, гърмящи змии, каквито и да са други змии.

„В името на Исус Христос ще стъпчим нечестивите, и нищо няма да ни повреди. Господи, ние декларираме Твоето слово, прокламираме Твоето слово – нищо няма да ни повреди. Да стъпчем нечестивите и нищо да не ни повреди. Защото те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви. Нека нечестивите бъдат пепел под нозете ни в деня, който определям, казва Господ на силите. Молим Те,Господи, те да бъдат наистина пепел. Благодаря Ти, святи Господи за това нещо.”

Нека се молим, нека се молим върху тези слова под ръководството на Святия Дух.

Исус Навиев 1:8  Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти.

„Господи, помогни ни тази книга на закона, закона на свободата, закона на животворящия Дух, закона на вярата да не се отдалечава от устата ми. Тази книга на закона – закона на свободата, както е написано в:

Римляни 8:2 …законът на животворящия Дух.

 Отново в Римляни: закона на вярата.

Така, че законът на Бога, тази книга на закона, това е Господния закон, да не се отдалечава от устата ти. Тоест, да говорим.

 „Господи, дай ни Твоето слово в устата ни, изпълни устните ни с Твоето слово. Твоето слово да не се отдалечава от устата ми, но да размишлявам върху него. Дай ми да размишлявам, да преживям, да преживям, да преживям Твоето слово. Дай ми да преживям и да размишлявам върху Твоето слово денем и нощем. Да размишлявам, във духът си да размишлявам, в сърцето си да размишлявам върху Твоето слово денем и нощем. Дори когато спя да размишлявам върху словото Ти. Дори в нощно време, във време на тъмнина да размишлявам на словото Ти. Денем да размишлявам върху словото Ти, дори когато работя вътрешно да размишлявам върху Твоето слово. Нека Твоето слово да го преживям денем и нощем в себе си, докато Твоето слово, преживяйки го, стане кръв в мене, да стане на сок, на сок и да стане на кръв в мене, да стане живот в мене. Нека Твоето слово да бъде живот в мене (молете се за това). Словото Ти да стане живот в мене. „Ако пребъдвате в Мене и думите ми пребъдват във вас”, казва Исус:

 Йоан 15:7 ако пребъдвате в Мене и думите Ми пребъдват във вас…

 Господи, научи ни да пребъдваме в Теб и Твоето слово да пребъдва в нас.

 но да размишляваш върху нея денем и нощем,

за да постъпваш внимателно,

според  всичко, каквото е написано в нея,

защото тогава ще напредваш в пътя си

Дай ни Господи през тази година напредък. Искаме напредък, искаме напредък в името на Исус, напредък в пътя си. Твоето благоволение и напредък, успех в името та Господа Исуса Христа!

и тогава ще имаш добър успех

(или ще постъпваш благоразумно)

 Да имаме успех във всичко, което вършим. Благослови делата на ръцете ни, благослови пътищата на нозете ни, благослови думите на  устата ни, благослови мислите на сърцето ни в името на Исус Христос. Нека Твоето слово да бъде в мислите ни, Твоето слово да бъде на езика ни, Твоето слово да бъде на ръцете ни и Твоето слово да бъде на нозете ни, в името на Исус Христос.

 1:9  Ето, заповядвам ти:

 Това е слово днес, слово за тебе, слово за домът ти, слово за служението ти, слово за живота ти, за този месец, за тая година.

Ето, заповядвам ти, заповядвам ти, казва Господ,

бъди силен и смел! (тоест, бъди вярващ).

 Оо, Господи! Молим Те да ни помогнеш наистина да изпълним тази заповед. Помогни ни да бъдем силни, защото не сме силни със собствени сили, а сме силни със Твоята сила. Направи ни смели и дързостни в името на Исус Христос! Силен, направи ме силен, направи ме смел, направи ме силен, направи ме смел! СБожията сила и Божията дързост и смелост да изпълня тази заповед: Заповядвам ти да бъдеш силен и смел!”

 да не се плашиш и да не се страхуваш!

Освободи ни от всеки страх, освободи ни от всяко съмнение, всяко колебание, всяко маловерие и всяко неверие. Освободи ни, Господи, да не се плашим, да не се страхуваме в името на Исус! Помогни ни на мястото на страха да дойде смелост, на мястото на съмнението и колебанието да дойде вяра. В името на Исус,нека Твоята вяра, Твоето слово да се утвърди в нас в името на Исус!”

Докато аз се моля и вие се молете. Използвайте тази благодат за молитва в момента. Както казва:

Захария 12:10 Господи, дай ни дух на благодат и на моление.

Благодатта е преди молението. Ние можем да се молим, защото имаме благодат (Захария 12:10).

„Дай ни дух на благодат и моление, излей върху нас дух на благодат и моление. Излей върху нас дух на благодат и моление, за да знаем, да можем да се молим.”

И както също казва в:

Римляни 8:26 Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва;

„Ооо, Господи! Нека Духът Ти да ни помага в нашата немощ, защото не знаем как да се молим. Не можем да се молим, искаме да се молим, а не знаем как да го направим. Искаме да се молим, съпротива има, не можем да го направим. Нека Твоя Дух да ни помага. Святи Дух, Ти Си нашия Утешител, Ти Си нашия Помощник, Ти Си нашия Застъпник, помагай ни в молитвения ни живот. Молим Те, учи ни. Ти Си нашия Учител, учи ни как да се молим, защото не знаем как да се молим, не знаем как да се молим, и не можем да се молим. Помагай ни в нашите молитви.”

така също и Духът ни помага в нашите немощи; понеже не знаем за какво да се молим както подобава; но Духът сам ходатайствува за нас с неизказани стенания.

„Самият Дух нека ходатайства чрез мене. (Кажи Му): Нека Твоя Дух да ходатайства чрез мене, нека Твоя Дух да ходатайства чрез моите устни, нека Твоя Дух да ходатайства чрез моето сърце и моето тяло. Нека Святия Дух да се моли чрез мен, нека Святия Дух да ходатайства чрез мен. Искам да ме научиш молитвата в Святия Дух. Научи ме на молитвата в Святия Дух, научи ме на молитвата чрез Святия Дух така, че не аз да се моля, а Той да се моли чрез мен. Не аз да се моля, а да се моля в кооперация и сътрудничество със Святия Дух, да се моля под ръководството на Святия Ти Дух. Оо, Господи, Исусе помогни ни! Ти ни изпрати Святия Дух, Ти ни го даде и Те моля, Господи, ние толкова малко Го познаваме. Толкова говорим за Него, а толкова малко познаваме Утешителя. Толкова малко познаваме Помощника. Молим Те, Господи Исусе, да ни свържеш с Него, да ни помогнеш да не Го оскърбяваме. Както е писано в:

              Ефесяни 4:30  Не оскърбявайте Святия Дух, в Който сте запечатани за деня на изкуплението.

 „Не оскърбявайте Святия Дух.” Прости ни за всяко оскърбяване, когато сме Те оскърбили, прости ни за всяко оскърбяване, с което сме оскърбили Святия Дух като един с друг сме се карали, един против друг сме говорили или сме се осъждали, или сме се обвинявали, или сме съгрешавали, та сме оскърбили Твоя Свят Дух! И Те моля, нека Святия Ти Дух, нека Святия Ти Дух да бъде близо до нас. Нека Твоята мощна ръка да бъде над нас. Посети ни Господи. Посети ни, както посети едно време Израел, посети ги чрез Моисей. Моисей, който преживя тази невероятна среща при огнения храст. Дай ни Господи да преживеем и ние огнения си храст, да преживеем този огнен храст, на който да чуем Твоят глас, да видим Твоето лице и да получим инструкции от Теб. Дай ни да преживеем огненият храст, нека да имаме среща с Тебе, среща лице с лице , всички ние се нуждаем от това. Както Моисей се нуждаеше да говори лице с лице с Тебе, така и аз се нуждая от среща лице с лице с Тебе и да получа директни инструкции от Тебе за бъдещето, дори и за тази година, Господи. Дай ни Твоите инструкции, дай ни Твоето слово в името на Исус Христос от Назарет! Дай ни да се срещнем с Тебе. И както е писано в:

 Римляни 8:26 Духът ни помага в нашата немощ,

защото не знаем как да се молим, но самият Дух

ходатайства в нашите неизговорими стенания.

 Тези неизговорими стенания, тази молитва в Духа, искам да ни научиш да се молим в Духа, не в плътта да се молим, искам в Духът да се молим. Да влезнем дълбоко както е писано в:

 Йоан 4: 24  Бог е Дух, и ония, които Му се покланят,

с Дух и истина трябва да се покланят.

Така, че Те моля, Господи, да ни научиш с Дух и истина да се покланяме. С Духът и със словото да се покланяме в името на Исус Христос!”

И нека да продължим с Исус Навиев 1:9:

Исус Навиев 1:9  Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел;

да не се плашиш и да не се страхуваш;

защото Господ, твоят Бог е с тебе, гдето и да идеш.

„Оо, слава на Бога! Оо, слава на Бога! Господи, не само на едно място да бъдеш с мене, не само на едно място да бъдеш с нас, но да си с нас, където и да идем. Където и да идем да си с нас, където и да идем по земята, да си с нас. Нека Твоето присъствие да не ме оставя. На небето да отида, да си с мен, на земята да съм, да си с мен. Където и да отида да си с мен в името на Исус! И ето го обещанието:„Господ, твоя Бог е с тебе, където и да идеш.” Моля Те за Твоето постоянно присъствие в живота ми, в името на Исус Христос от Назарет!”

И сега, този прекрасен Псалм (трябва да следваме, да следваме Господа, да следваме Неговият Дух). Псалом 92, един прекрасен Псалм, нека да го видим, стих 10 какво казва?:

Псалом 92:10  Но моя рог

 Рог, моят рог, който е образ на власт, който е образ на сила.

 „Оо, слава на Бога! Господи, моля Те моя рог, моя е силата, властта в Господа, силата в Господа.

 Но моя рог, Ти ще въздигнеш като рог на дивия вол;

  Моля Те за силата на дивия вол, моля Те за рога на дивия вол.

 Ти ще въздигнеш моя рог като рога на дивия вол в името на Исус, аз ще бъда помазан с  прясно миро.

 Ето, днес се молим. Нека всеки да се моли за това.

 „Господи, помажи ме, помажи ни с прясно миро, не вчерашно, не от оня ден, но днес. Всеки ден имаме нужда от прясно миро. Всеки ден имаме нужда да сменим маслото, за да може да се движим както трябва. Старото масло, старото масло гринясва, имаме нужда от ново масло. Господи, дай ни ново масло, ново масло, да сменим маслото, ново масло днес, ново помазание. Аз ще бъда помазан с прясно миро, да бъда помазан с прясно миро, за да  може да не скърцам. Да бъда помазан с прясно миро, за да не скърцам, Господи, за да се движа леко, да може с лекота да живея, с лекота да се движа, с лекота, защото маслото прави всичко да се движи леко. Аз Те моля за Твоето прясно миро и моля Те за Твоя огън, огънят на Святия Дух, Който се поддържа от маслото. Дай ни прясно масло, прясно миро, което да поддържа огънят на Святия Дух в нас. Дай ни прясно миро, което да поддържа огън в нас.

Ние сме лампи, ние сме светилници, в които гори огънят на Святия Дух. Огънят се поддържа от маслото. Аз Те моля, Господи да бъдем светилници, които да горят, светилници, които да горят с огъня на Святия Дух, да горят чрез маслото на Святия Дух. Нека да горим, искам това съживление, тоя огън в нас, този огън да изгори всеки грях, всяка верига на Сатана и този огън да излиза чрез нас, и когато излиза чрез нас, да излиза като огън през устата ни, огън през ръцете ни. Нека да излиза Твоя огън така, че да изгаря делата на Сатана, както е писано:

1 Йоан 8:3   Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.

 Да разруши делата на дявола, да взриви делата на дявола. И аз Ти благодаря, че преди 2000 години Божият Син се яви и стана Човешки Син и проля кръвта Си, за да може делата на дявола да бъдат съсипани, разрушени и взривени в живота ни, в служението ни, в семействата ни в името на Исус Христос от Назарет! Благодаря Ти за това. И искаме тази победа на кръста да я имаме в живота си. Искаме да ходим в светлината на Твоето победоносно Евангелие. Където е Господния Дух е свобода от всяка верига, от всяко робство. Там, където е Божието царство има сила, защото

 1 Коринтяни 4:20

Божието царство не се състои от думи, а в сила

Нека Твоето царство да дойде върху нас в сила, не само в думи. Нека Твоето царство да дойде върху нас в сила в името на Исус Христос от Назаре! Нека царството Ти да дойде със сила в живота ми, да дойде със сила в служението, в семейството и нека царството Ти да дойде със сила в България. В България да дойде Твоето царство в сила. Искаме силата на Святия Дух. Но моят рог, Ти въздигни като рогът на дивият вол. Помажи ме, Господи с прясно миро в името на Исус! 

Псалом 92:12 Праведният ще цъфти като палма,

 ще расте като кедър в Ливан.

 Ооо, Господи! Нека Твоята правда да ме направи да цъфтя, искаме да цъфтим, искаме да цъфтим като палма и да растем, да цъфтим и да растем. Не да увяхваме, искаме да цъфтим и да растем. Нека църквата Ти да цъфне, нека бизнесите ни да цъфнат, нека служенията ни да цъфнат и да растат, да цъфнем и да растем в името на Исус. Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан.

 Псалом 92:13 Насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.

 Нека да бъдем насадени в Твоя дом, да бъдем насадени в Твоята църква, да бъдем насадени в Твоето присъствие. В присъствието Господно ни насади, да цъфтим в присъствието на Господа, Боже!

14-ти стих е прекрасен:

 Псалом 92:14. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост,

ще бъдат сочни и зелени;

 И аз Те моля, Господи, и в дълбока старост да ми дадеш да съм плодоносен, да ни дадеш да сме плодоносни дори и в дълбока старост, не само старост, а в дълбока старост. Да бъдем плодоносни, да не зависим от възраст. Да бъдем плодоносни и в дълбока старост, да бъдем сочни, и да бъдем зелени. Да бъдем сочни, плодоносни и зелени дори и в дълбока старост.

Псалом 92:15. За да възвестят, че е праведен Господ,

моята канара, у Когото няма неправда.

 Алелуя, слава на Бога, на Твоето име! Отдаваме Ти почит и слава, отдаваме Ти почит и слава в името на Исус Христос от Назарет, Синът на Всемогъщият Бог!Благодаря Ти за пролятата при завета кръв, благодаря Ти за Святия Дух, Който си ни подарил. Благодаря Ти за това прекрасно спасение на Сина Ти и Неговият кръст. Благодаря Ти, че си простил греховете ни, очистил си съвестите ни, изцелил си телата ни, освободил си ни от демоните, осветил си ни, направил си ни праведни.

 Благословил си ни с всяко благословение в небесни места в Христа Исуса

 Ние Ти благодарим, Господи за това прекрасно име, което си ни дал, името Исус Христос.

 Деяния на апостолите 4:12 Защото няма друго име дадено между човеците, чрез което да трябва да се спасим.

 Това е името, което носи спасение, името, което носи всичко, от което се нуждаем. И ние прославяме, благославяме това свято име, благославяме тази свята кръв, благославяме скъпоценния Святи Дух и Те молим, Святи Дух, Ти да се движиш в живота ни. Ако има нещо между нас, ако има някаква бариера, нека всяка бариера между нас да се премахне в името на Исус Христос!

Ето, Исая 59:1  – ето една бариера, нека да се премахне. 

Исая 59:1. Ето, ръката на Господа не се е скъсила, та да не може да спаси,

нито ухото Му отъпяло, та да не може да чува.

 Господи, ръката Ти, силата Ти не се е скъсила, не е намаляла.  Ръката Ти не се е скъсила, Духът Ти не е отслабнал, та да не можеш да спасиш. Моля Те, Твоята ръка да се простре над нас, Твоята ръка да се простре, както казва Деяния на Апостолите 4:27 и нататък:

 Ти простирай ръката Си, молим Те,

в името на Твоя Свят Син Исус Христос.

 Така, че ръката на Господа не се е скъсила, та да не може да спаси, нито ухото Ти е утъпяло да не може да чува нашите молитви. Но ето го проблема, и аз Те моля, Ти ни измий със святата Си кръв, да ни очистиш съвършено да няма такъв проблем!

 2. Но вашите беззакония са ви отлъчили (отделили) от Бога

 Моля Те (сега  нека всеки да направи това нещо), моля Те, сега, Господи, беззаконията ни да бъдат измити със Святата Ти кръв, както е писано:

 1 Йоан 1:9  Ако изповядваме греховете си,

 Той е верен и праведен да ни прости греховете

 и да ни очисти от всяка неправда.

 Така, че сега Те молим, (ако някой има хомот, тежест, грях – изповядвай греховете си) и Той е верен и праведен да ти прости греховете и да Те очисти от неправдата. “Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога”. Думата е покаяние, думата е изповед на грехове.

 Нашите беззакония, Господи, нашите беззакония ни отлъчват и отделят от Тебе. И Те моля да ни очистиш от нашите беззакония, да ги измиеш, да ни развържеш от греховете ни чрез кръвта на Твоя Син Исус, както пише в Откровение на Йоан 1:5. Да ни развържеш от греховете ни чрез кръвта на Твоя Син Исус! Но нашите беззакония са ни отлъчили от Тебе. И аз Те моля, Господи, тези беззакония да се отмахна! Всяко едно беззаконие и грях, в който стоим – очисти ни, освободи ни от скришните ни грехове. Очисти ни и освободи ни от скришните ни прегрешения, от тези, които не осъзнаваме и от онези, които крием. Очисти ни Господи в името на Исус!

 И вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува.

 Греховете ни са скрили лицето Ти от нас. Господи, нека никой грях да не застане между лицето ми и Твоето, за да се скрива. Моля Те, Господи, кръвта на Исуса да измие всеки грях, така, че да може моето лице да вижда Твоето. Да Те виждам лице в лице, Господи, да нямам никаква преграда, никаква пречка. Моля Те, дай ми откровение, дай ми мъдрост, всяко нещо, което стои между мене и Тебе да се премахне. (Молете се с тая молитва): – всяко нещо, което стои между мене и Тебе като бариера, като преграда да се премахне!

 Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви,

и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува.

 Ооо, благодаря Ти Господи! И аз Те моля за Твоята милостива ръка да бъде върху нас, да ни простиш греховете и беззаконията, Господи, да ни измиеш, в името на Исус! Прости ни греховете, Господи, и ни измий в името на Твоя Син Исус! Благодаря Ти, Господи, благодаря Ти, Господи! Алилуя! 

 Исая 1:19 Ако слушате доброволно, ще ядете благото на земята.

 Господи, помогни ми, научи ме, Господи. Помогни ми да Те слушам и да се подчинявам на Тебе, не насила, а драговолно. Да Те слушам, Господи, доброволно, без роптание, а доброволно да слушам, в името на Исус! И ми дай да ям от благото на земята, благословението на земята да дойде върху мен, върху домът ми, върху служението, върху работата, върху църквата. Нека Твоето благословение да дойде. Научи ме доброволно да се подчинявам и покорявам на Тебе и Твоето слово. Алилуя! Моля Те в името на Исус!

 22. Среброто ти стана шлак и виното ти се смеси с вода.

 Среброто ти стана шлак и виното ти се смеси с вода.

Господи, аз Те моля Евангелието, искам истинското Евангелие, не шлака, и не вино смесено с вода. Искаме живот, искаме онова слово, което казваш, че е

Божието слово е пречистено седем пъти като сребро, пречистено седем пъти през огън.

 Това слово, което е пречистено седем пъти през огън, не евтин шлака да проповядваме, но Те моля, Господи да ми дадеш истинското, онова пречистено седем пъти сребро през огън, него да проповядваме, а не шлаката на народа. И виното да бъде гъсто, пълно с живот, кръвта, Евангелието да бъде пълно с живот. Евангелието да бъде пълно с кръвта на Исуса, а не размесено с вода, не отслабнало в сила. Нека виното да бъде силно, нека Евангелието да бъде силно, нека да преживяваме силата, силата на Христовата кръв, силата на Христовия кръст, силата на Христовия Дух, истинско сребро и истинско вино в името на Исуса Те молим! Амин!

 Исая 1:2 Чуйте небеса и дай ухо земльо, защото Господ е говорил, казвайки:

чада отхраних и възпитах, но те се разбунтуваха против Мене.

        Молим Те, Господи да ни освободиш от всеки бунт срещу Тебе и всеки бунт срещу Твоя Дух. Всеки бунт от нас да се премахне, в името на Исус! Освободи ме от бунт, Господи, дай ми покаяние от всеки бунт, с който се бунтувам срещу Господа, срещу Баща си се бунтувам. Прости ми, Господи и очисти ме!

 Исая 1:3  Волът познава стопанина си, и оселът яслите на господаря си;

но Израил не знае. Людете Ми не разсъждават.

 Господи, възможно ли е това с нас? Волът да познава стопанинът, оселът господаря си, а пък ние да не разсъждаваме и да не можем да Те познаем?! Моля Те, дай ни богопознание повече, отколкото волът познава стопанина и осела познава господаря си. Дай ни истинско богопознание и истинско Божиеразсъждение – да опознаем Тебе, да опознаем Твоето лице, да опознаем Твоето сърце, да опознаем Твоята ръка, да опознаем Твоите пътища, да опознаем Тебе,святи Боже! Дай ни да Те познаваме, не просто буква или доктрина, а да познаваме Тебе, нашият небесен Баща, Всемогъщият Бог. Дай ни Богопознание, дай ни дух на откровение и мъдрост!

 Ефесяни 1:17  Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете.

 Господи, Боже! Дай ни, дай ни дух на откровение, дай ни дух на мъдрост, за да познаем Тебе! Да познаваме Тебе, защото много неща познаваме, обаче искаме Тебе да познаваме – духовно знание, а не просто интелектуално знание. Моля Те за духовно познаване на нашия Господ и Изкупител. Дай ни духовно познаване.

 и да просвети очите на сърцето ви…

 Просвети очите на сърцето ни, просвети очите на сърцето ми! Нека да не съм сляп, Господи. Искам сърцето ми да вижда, да позная надеждата, към която ме призоваваш. (Молете се с мене): Дай ми да познавам надеждата, към която ме призоваваш. (Ето, трябва да се учим да се молим. Ето, аз се уча в момента и Господ ни учи да се молим). Да познавам надеждата, към която ме призоваваш – Христос, моята надежда. Христос, моята котва, чрез която аз преминавам от другата страна, да позная Христос – моята надежда.

 Ефесяни 1:18  каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство

 Дай ми да позная Твоето наследство, което Ти даваш на нас, Твоите деца. Наследството, което си дал на Твоя Син Исус и на всеки един, който е в Исус и чрез Него е Твое дете. Дай ни да познаем наследството, Тебе да познаем, и наследството да познаем, което си ни дал. Богатството на Твоето славно наследство ни дай да познаваме в името на Исус! И дай ни

 да познаем колко превъзходно велика

е Твоята сила към нас, вярващите.

 Да познаем превъзходно великата Ти сила, защото ние малко сме се докоснали до Твоята сила, малко познаваме Твоята сила. Но Те моля, дай ни да познаем превъзходно великата Ти сила към нас, вярващите. Сила, превъзходно велика, сила към нас чрез вяра. Чрез вяра, нека Твоята превъзходно велика сила да работи в нас и чрез нас. 

Сила, която е според действието на могъщата Твоя мощ.    Могъщата Ти мощ, със сила с която възкреси Исус от мъртвите – възкресенска сила.

 Искам възкресенската Ти сила. Моля Те за възкресенската сила в живота ми, моля Те за възкресенската сила в служението ми. Нека Твоята възкресенска сила да работи! Сила,  която е според действието на могъщата Негова мощ, с която подейства в Христа, като Го възкреси от мъртвите. Благодаря Ти за тази сила. Нека тя да живее в нас, и от утробата ни да протича тази сила – сила на живот.

 И Го въздигна (Христос) да седне от дясната Ти страна, Господи, на небесата.

 Не само Го възкреси от смъртта, но тази сила Го постави в позиция на власт.

Аз Те моля, Господи не само да ни съживиш, не само да ни възкресиш, но и да ни събудиш, както е писано:

 Стани ти, който спиш, и възкресни от мъртвите,

 и ще те осияе Христос.

 Аз Те моля да събудиш нашите духове. (Нека се помолим):  Събуди духът ми, Господи, който спи! Искам духът ми да се събуди, искам с духът си да гледам, искам с духът си да чувам, искам с Духът Ти да живея, нека духът Ти да ме води. Събуди духът ми, Господи, както е писано в Песен на песните:

 Песен на песните 5:2 Аз спях, но сърцето ми беше будно…

 Събуди сърцето ми, Господи! Аз Те моля, събуди сърцето ми, нека не само да бъдем възкресени, не само да бъдем събудени, както се казва „пробуждение” на руски. Не само да ни пробудиш, не само да ни съживиш, но аз Те моля също да ни поставиш реално в позиция на власт в небесни места в Христа Исуса! Да ходим в тази власт и сила, силата на Святия Дух и властта на Христовото име! Силата на Святия Дух и властта на Христовото име, да ходим в името на Исус Христос!

 Ефесяни 1:20,21 Да седнем, както е писано от дясната страна на небесата с Христос, далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в този свят, но и в бъдещия.

 Искам Господи в тази власт да ходим! И всичко покори под нозете на Христос, всичките тези началства, власт, сила, господство, всяко име са покорени под нозете на Христос, не само в този свят, но и в бъдещия.

 Ефесяни 1:22. И всичко Си покорил под нозете Му и Си Го поставил да бъде глава над всичко за църквата.

 Исусе Христе! Ти си моята глава, Исусе Христе, Ти си глава на църквата. (Нека заедно да кажем): „Исусе Христе, Ти си глава на църквата. Няма друга глава, всяка друга глава да се поклони.”

 Всяка друга глава да се поклони, всяко коляно и език да изповяда, че Исус Христос е главата и Той е Господ.

 Той е Господ. Ти Си Господ! Алилуя! Всичко е покорено под нозете Ти и Ти си глава на всичко за църквата, и църквата е Твоето тяло. Аз Те моля,

 23 …изпълни ни с пълнотата на Този, Който изпълва всичко.

 Изпълни ни с Божията пълнота! (Нека се молим сега): Изпълни ме с Божията пълнота. В името на Исус Христос от Назарет ме изпълни с Божията пълнота!

Нека да отидем на Ефесяни 2:6.

И Господи, Ти си ни съвъзкресил с Христос. Благодаря Ти за това, че

 Ефесяни 2:6 Ние сме съвъзкресени с Христос и сме турени да седим с Него и в Него в небесни места.

 Моля Те, наистина това да стане реалност в живота ни, реалност в сърцата ни. Седнали в Христа, в небесни места, далеч по-горе от всяко началство, власт, сила и име в Христа Исуса! Благодаря, благодаря Ти!

 Ефесяни 2:7,8  за да показва през идните векове несравнимото богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса, защото по благодат сте спасени чрез вяра.

 Благодаря Ти за това спасение чрез вяра. Благодаря Ти за това спасение чрез благодат.

Искам Господи да Те помоля, ако сме влезли в буква, ако сме влезли в закона, ако сме влезли във фанатизъм, ако сме влезли в другото евангелие, аз Те моля,Господи да ни покажеш да излезем, да влезем 100% в благодатта, 100% в Божията почивка. Евреи 4-та глава – 100% да влезнем в почивката на Господа, не отчасти, в благодат отчасти – в закон. Дай ни да влезнем напълно в благодатта, напълно в почивката Ти, Господи!

 По благодат сме спасени чрез вяра, и това не е от нас. Това е дар от Бога

 И аз Ти благодаря за този дар.

И нека да благодарим на Господа за този неизказан дар, за този неизказан дар.

 Евреи 4:10.Защото оня, който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си.

 Боже, благодаря Ти! Моля Те, помогни ни, Боже, да влезем в тази Твоя съботна почивка. Да влезем в тази съботна почивка, за да си починем от своите си дела,както Ти си почина в седмия ден от Твоите дела. Дай ни да влезем в тази съботна почивка. Да излезем от мъртвите си дела и да влезнем в Твоята благодат, Твоето дело на кръста и Твоите дела в живота ни. Аз Те моля, в името на Исус Христос от Назарет! Благодаря Ти, в името на Исус Христос от Назарет!

 Затова нека се постараем да влезем в тая почивка,

        Молим Те, Господи, помогни ни да влезнем в тази почивка

  за да не падне някой в това, да дава същия пример на неверие.

 Очисти ни от всяко неверие и дай ни наистина да влезнем в Божията почивка, да влезнем в Божията съботна почивка, да влезнем в Твоята благодат, благодат върху благодат, в името на Исус Христос от Назарет! Слава на Тебе, Господи!

 Погледнете 9-ти стих:

 Евреи 4:9. Следователно, за Божиите люде остава една съботна почивка.

 Благодарим за това, че е една съботна почивка, а не всяка събота. Боже, благодаря Ти, че не са много съботни почивки, а една съботна почивка на Божията благодат, в която влизаме чрез вяра. Една съботна почивка на Твоята благодат, в която влизаме чрез вяра и си почиваме от делата, мъртвите дела, за да вършим Твоите дела. Благодаря Ти, в името на Исус! Помогни ни наистина да влезнем в благодатта, да излезнем от плътта, да излезнем от греха, да излезнем от фанатизъм, да излезнем от закони, да излезнем от буквата и да влезнем в Божията благодат, Евангелието на Божията благодат. Избави ни от галатянския синдром. Моля Те, да ни избавиш от галатянския синдром в името на Исус от Назарет!

 Галатяни 1:6 Чудя се, как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат,

и така скоро преминавате към друго благовестие;

 Аз Те моля, Боже, ако сме Те оставили, ако сме оставили Тебе, ако сме оставили Христовата благодат, аз Те моля, Господи, да ни избавиш! Искам да се върна отново при Тебе, искам да се върна отново при Христовата благодат. Не искам друго благовестие, искам Христовото благовестие. Не искам благовестие плътско, не искам благовестие фанатизирано, не искам благовестие изкривено, изопачено, искам истинското благовестие на Господа Исуса Христа. В името на Исус Христос Те моля, такова благовестие да ни дадеш!

И аз Те моля, Господи Ти да ни върнеш отново и

 да отвориш очи ни, за да видим ясно очертан Исус Христос като разпнат (Галатяни 3:1)

 Очертай пред очите ни Исус Христос ясно като разпнат. Нека това да бъде центъра на нашето Евангелие Христос, Неговият кръст, не чрез дела изисквани от закон, но чрез вяра в Неговото Евангелие.

Моля Те, Господи ние започнахме в Духа, но сега се усъвършенстваме в доста работи по плът. И аз Те моля, Ти да ни върнеш отново не да се усъвършенстваме в плътта, но да се върнем отново в Духа Ти. (Нека се молим за това, това е Галатяни 3:3): – да се върнем от плътта в Духа, да се върнем от греха в Духа.

 Галатяни 3:3 Толкоз ли сте несмислени,

че като почнахте в Духа, сега се усъвършенствувате в плът?

 Не усъвършенствани, не перфекционизъм, не плътско усъвършенстване, но влизане в Твоя Дух, връщане към Духа. Искаме да се върнем отново в Духа. В името на Исус да се върнем отново към Христовия Дух!

 Галатяни 5:1 Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи,

и не се заплитайте отново в робско иго.

 Ооо,Боже! Молим Те, научи ни, помогни ни да стоим твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, да стоим твърдо и да не се връщаме отново, и да не се заплитаме отново в робско иго на учения, доктрини, светски неща, фанатизъм човешки. Молим Те, Господи да стоим твърдо в свободата, която Христос ни освободи и да не се заплитаме отново в човешко или робско иго. Избави ни от демонично иго също, от заблудителни учения, от ереси, от заблудителни доктрини, избави ни! Крепости в умовете да се разрушат в името на Исус! Нека умовете ни да виждат ясно Исуса Христа и Неговият кръст! Нека ясно да виждаме кръвта на Исуса, нека ясно да виждаме Неговата благодат и да влезнем в благодатта, да стоим в благодатта, да заякваме в благодатта и да не излизаме от благодатта! Да влезнем в благодатта, да стоим в благодатта, да заякваме в благодатта, да растем в благодатта и да не излизаме от благодатта, в името на Исус Христос от Назарет!

И аз Те моля, Господи, да не се отлъчваме от благодатта и да не отпадаме от благодатта! Моля Те, пази ни да не се отлъчваме от Христа, да не отпадаме от Христовата благодат! Ако сме се отлъчили от Христос, моля Те веднага да се върнем обратно, ако сме отпаднали от благодатта, молим Те веднага да ни върнеш обратно, да не се отлъчваме от Христа по никакъв начин чрез никакъв закон и да не отпадаме от Христовата благодат! Аз Те моля за тази прекрасна благодат, която Си ни дал Ти, в Господа Исуса Христа – да не се отлъчваме, да не се отделяме от Божията благодат! В името на Исуса Христа от Назарет Ти благодаря! Алелуя! Благодаря Ти, Господи!

 1 Коринтяни 15:1 Господи, Ти ни напомняй благовестието,

Ти ни напомняй истинското благовестие, което сме приели

 И да стоим в истинското благовестие, не да излизаме от него! Не да отиваме към друго благовестие, ново благовестие, а истинското благовестие! Чрез Твоето благовестие се спасяваме и аз Те моля да ни помогнеш да стоим твърдо в истинското благовестие! Да държим истинското благовестие, да стоим в благовестието и да държим благовестието! Да стоим в благовестието, да го държим, за да не сме повярвали напразно!

И ето, Господи, моля Те, „Христос умря за греховете ни според Писанията. И аз Те моля да съсредоточим вниманието си върху Христос и Неговата смърт за нашите грехове според светите Писания. Моля Те, святи Боже, Христос, Който умря за греховете ни да бъде ясно очертан пред нашите очи. Христос, Който умря за греховете според Писанията – истинско Евангелие, не човешки дела, не човешки заслуги, не човешки персони, не човешки величия, а Христос в центъра на Божието Евангелие, Който умря за моите грехове. Христос, никой друг не е умрял за греховете ми. Христос умря за греховете ми и в никое друго име не съм се кръстил, но в името на Исус Христос! Христос умря за греховете ми според светите Писания, пророкувано хиляди години преди това. И аз Ти благодаря за Христос и за Неговото дело на кръста. Той беше погребан, Неговото тяло беше погребано, това свято тяло. Аз Ти благодаря за това свято тяло, защото

 Исая 53:5 в Неговите рани ние сме изцерени.

 Тази кръв, която изтече от това тяло, чрез нея ние сме спасени и имаме вечен живот. Това същото тяло беше възкресено в третия ден според Писанията и не е в гроба, и не е видяло изтление. Това тяло е възкресено. Господи, аз Ти благодаря за възкресението на Христос, защото чрез това възкресение и ние ще бъдем възкресени един ден. Благодаря Ти за това, че ние ще бъдем възкресени от смъртта. Благодаря Ти за възкресението на мъртвите, благодаря Ти, че това мое тяло също ще бъде възкресено от смъртта. Благодаря Ти, че това мое тяло ще бъде възкресено от смъртта и ще се явим на вечния съд. И аз Те моля, Господи като се явим на вечния съд, моля Те за оправдание, за спасение, за вечния живот. Моля Те, на вечния съд искам Ти да си Съдията, Исус Христос да бъде моят Защитник, моят Ходатай, моят  Адвокат. И моля Те, дявола да няма нищо, което да може да каже против мене. Нека всяко едно нещо, което той ще иска да каже срещу мене, като обвинител на света, моля Те, всеки един грях, всяко зло да бъде измито с кръвта на Исуса Христа преди да се явя в този съд. Подготви ни, Господи, подготви ни за Твоя вечен съд. Подготви ни за възкресяването на мъртвите, да пазим нашите тела святи и чисти за възкресението на мъртвите. И искам да участвам в първото възкресение, във възкресението на праведните, и да се явя на първия съд – съда за праведните, който е за награди.

И аз Те моля, Господи, за това спасение и за тази привилегия да живея завинаги с моя Небесен Баща, и там да бъде Слънцето на правдата – Исус Христос, моя Господ и Спасител. Няма да има нужда от друго слънце и аз Те моля, Господи, Христос да бъде Слънцето. Всяко нещо, което ми пречи да вляза в Твоето вечно царство, аз Те моля Ти да го разрушиш. Всяко нещо, което застава на пътя на вечния живот, искам да се разруши, в името на Господа Исуса Хлиста!

Господи, моля Те никога не ме оставяй. (Молете се за това): Господи, моля Те никога не ме оставяй! Каквото и да стане, Господи, аз Те моля да не ме оставяш. Аз Те моля, Господи да ме водиш в покаяние, в изповед, в промяна, във вяра, в каквото е необходимо, в любов, в радост, в подчинение на Твоето слово – във всичко, само Господи да участвам във възкресението на праведните – първото възкресение и да гледам лицето Ти винаги! Амин! Искам в Твоето царство да бъда!Както Давид каза: „дори и да съм на портите на Твоето царство, но да съм в Твоето царство.” Искам да бъда в Твоето царство вечно, в Твоето царство! Както каза Давид:

 Псалм 27:4 Едно нещо съм поискал от Господа, и това ще търся – да живея завинаги в домът Господен, за да гледам привлекателността на лицето Му и да Го диря, да Го търся в храма Му, защото в зъл ден ще ме постави под покривалото Си.

 Господи, аз Те моля, ето това нещо, което Давид каза, и ние сега се молим: Едно нещо сме поискали – да живеем завинаги в дома Господе! Нека никой грях, никой дявол, никой човек, никой и нищо да не може да ни отдели от Твоята любов! Амин!

 Отиваме на Римляни 8:31:

 Римляни 8:31 И тъй, какво да кажем за това?

Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?

 Господи, благодаря Ти, че Ти си откъм нас. Благодаря Ти, че Ти предаде Синът Си за всички нас, и как няма заедно с Него да ни подариш всичко друго?Ти предаде Своя Син за нас,  как няма всичко друго да дадеш заедно с Него. Аз Ти благодаря за този безценен дар, най-вече вечният живот, най-големият подарък – вечният живот. Най-големият подарък, най-голямото наследство вечният живот. Аз Ти благодаря за него, този вечен живот се нарича Исус Христос. Той е животът и възкресението, Той е вечният живот, Който се яви. Ти не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как няма да ни подариш с Него и всичко? Кой ще ни обвини нас, Божиите избрани? Благодаря Ти за това, че Ти ни избра. Ти каза:

Йоан 15:16 Не вие избрахте Мене, Аз избрах вас…

 Благодаря Ти за това избиране.

 Кой ще обвини Божиите избрани,

 Бог ли, Който ги оправдава?

 Господи, благодаря Ти, че си ни избрал. Искам наистина да бъдем оправдани чрез кръвта на Исуса, както пише в Римляните отново:

 …чрез Неговата кръв ние сме оправдани.

 Благодаря Ти за това прекрасно оправдание. Искам да живея праведен живот пред Тебе.

2 Коринтяни 5:21 където се казва, че Христос стана грях,  за да можем ние в Христа да станем Божията правда в Христа Исуса.

        Така, че Той стана грях, Той понесе нашия грях, за да можем и ние да живеем в правда. И аз Ти благодаря за това, скъпи Господи.

 Кой е оня, който ще ни осъди?

Исус Христос ли, Който умря и при това беше възкресен от мъртвите,

Който е от дясната страна на Бог и Който ходатайства за нас.

        Господи Исусе, благодарим Ти за Твоето ходатайствено служение за нас в небесни места. Ти ходатайстваш за нас 24 часа в денонощиет, когато изповядваме Тебе, изповядваме Твоето име, изповядваме Твоето слово. Ти ходатайстваш за нас, когато се молим, Ти ходатайстваш постоянно за нас и аз Ти благодаря. Искам да Ти изкажа благодарност.

 Римляни 8:35  Кой ще ни отлъчи от Христовата любов?

 Ето го, кой ще ни отлъчи от Христовата любов и вечния живот, кой ще ни отлъчи?

 скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда, или нож?

 Кой ще ни отлъчи, кой ще ни отлъчи?

  Римляни 8:36. (защото, както е писано: „Убивани сме заради Тебе цял ден; считани сме като овце за клане“).

Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.

        Повече от победители, защото Ти ни обикна. 

Римляни 8:37. Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.

 Господ иска да наблегнем на този стих – не, не и не; във всичко това, във всичките трудности:

 През много скърби се влиза в Божието царство,

  но във всичко това, което минаваме, ние ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. Благодаря Ти, Боже.

 Римляни 8:38,39 Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.

 Божията любов не е извън Христа. Тия, които не са в Христа Исуса, не става въпрос за тях. Божията любов е в Исуса, нашия Господ. Ние Ти благодарим,Господи за Твоята любов, която се намира в Исуса Христа, нашия Господ. Отдавам Ти слава, отдавам Ти хвала.

Би трябвало досега да съм свършил молитвата, но какво да направя като Господ продължава да ме води в молитвата, и аз просто чувствам, че трябва да се подчиня. Благодаря Ти, благодаря Ти, Господи.

1 Коринтяни 15:5154. Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: „Погълната биде смъртта победоносно“.

 Какво прекрасно слово! Погълната беше смъртта победоносно, погълната беше смъртта победоносно, погълната беше смъртта победоносно. Благодаря Ти,Господи.

 1 Коринтяни 15:55. О, смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото?

Кажи го: О, смърте, где ти е победата? О,смърте, где ти е жилото?

 1 Римляни 15:56. Жилото на смъртта е грехът,

 Ето защо трябва да се покайваме от греховете, ето защо трябва да ги изповядваме – жилото на смъртта е грехът. Чрез грехът смъртта те убива, затова трябва да оставиш греха.

 Господи, избави ни от жилото на смъртта! Господи, избави ни от жилото на смъртта, което е грехът.

и силата на греха е законът…

 Благодаря Ти, че Ти разпъна грехът, разпъна и закона на кръста.

 1 Коринтяни 15:57. но благодарение Богу, Който ни дава победата

чрез нашия Господ Исус Христос.

 Благодаря на Бога, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Слава на Тебе, Господи Исусе!

 1 Коринтяни 15:45. Така е и писано: Първият човек Адам „стана жива душа“, а последният Адам стана животворящ Дух.

1 Коринтяни 15:49.И както сме се облекли в образа на пръстния,

ще се облечем и в образа на небесния.

 И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния.

Дай ни да се облечем в образа на Твоя Син. Дай ни да се облечем в образа на Твоя Син с новото тяло, небесното тяло. Дай ни това духовно тяло, в него да се облечем, Отче святи, както си го обещал в Твоето слово.

1 Коринтяни 15:50. А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното.

 Чувствам, че Господ иска да наблегне на възкресяването на мъртвите, възкресяването на мъртвите. Мъртвите ще възкръснат, ще има възкресение на праведните, но ще има възкресение и на неправедните. Хората си казват: „Няма да възкръснем!”, но всички ще възкръснат. Неправедните ще възкръснат за наказание, а праведните за награди, така, че всички ще възкръснат.

Молим Те за възкресяването на мъртвите, да участваме във възкресението на праведните. Това тяло да участва във възкресението на праведните и да участва в съда на праведните в името на Господа Исуса Христа! В името на Господа Исуса Христа аз Ти благодаря Господи. Помогни ни да навлезнем в основните учения на християнството. Според

 Евреи 6:1  Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела,

 Ето я основата – покаяние от мъртви дела.

Аз Те моля, Господи, в църквата да бъде положена основата на покаяние отмъртви дела. Да бъде в нас положена основата на покаяние от мъртви дела, на вяра в Бога, вяра в Господа Исуса!

 Евреи 6:2. учение за кръщения (водно кръщение, кръщение в Святия Дух), за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен съд.

 Възкресяването на мъртвите и вечният съд – основни учения в Библията. Дай ни,Господи здравото учение, дай ни, Господи, здравото Евангелие! Подготви ни за идващото пришествие на Господ Исус Христос! Подготви ни за идващото пришествие на Господ Исус Христос! Слава на Тебе, слава!

Ела, Господи Исусе! Ела, Господи Исусе, невястата Ти те очаква. Благодарим Ти,Господи, благодарим Ти Господи, благодарим Ти Господи.

  Ето, ето, ето вижте какво става?

 Откровение на Йоан 22:12-17

12. Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му.

13. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят.

14. Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота, и да влязат през портите на града.

15. А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже.

16. Аз, Исус, изпратих ангела Си, за да ви засвидетелствува това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда.

17. И Духът и невестата казват: Ела! И който чуе, нека рече: Дойди! И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром от водата на живота.

И Духът и невястата казват: „Ела!” Святият Дух и църквата казват: „Ела, Господи Исусе, ела Господи, Исусе, ела, Господи Исусе!”

Нека кажем: „Ела, Господи Исусе!И Духът и невястата, истинската невяста казват: „Ела!” Защо? Защото тя го обича, иска да бъде с Него. Истинската невяста казва: „Ела, Господи Исусе!” – защото Го обича, иска да бъде с Него. Коя невяста не иска годеника си? „Ела, Господи Исусе, невястата Ти те очаква.” И Духът и невястата казват: „Ела, ела, Господи Исусе! И който чуе, нека да рече: Ела!”

 Ако е жаден някой, нека да дойде при Мене и да пие. Който е жаден, нека дойде; който иска нека вземе даром от водата на живота.

 Водата на живота се дава даром.

„Благодарим Ти, Господи, за водата на живота.”

 Има ли жаден? „Господи, дай ми да пия.”

 Господ изцелява стомаха на някой в момента, стомаха и получава изцеление. В областта на стомаха някой получава изцеление. Може да не е точно стомаха, но в тази област, под ребрата получава изцеление. Господ ти дава да пиеш от водата на живота. Искаш ли да пиеш от водата на живота? Дава се даром, това е благодат.

Откровение на Йоан 22:18 Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга

 Ако някой отнеме от думите на тази пророческа книга, Бог ще му отнеме делът от дървото на живота и от Святия град, които са описани в тази книга.

Откровение на Йоан 22:20. Оня, Който свидетелствува за това, казва:

 Наистина ида скоро.

Наистина ида скоро.  Наистина ида скоро. Наистина ида скоро.

  Ела, Господи Исусе!

Ела, Господи Исусе! Ела, Господи Исусе!

 Откровение на Йоан 22:21. Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде със светиите. Амин.

Така завършва Библията. Алелуя, алелуя, алелуя! Това е краят на Библията. Последното – „Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде със светиите. Амин”. И предпоследният стих:

 Откровение на Йоан 22:20. Наистина идвам скоро.

Амин, ела Господи Исусе. Алелуя, алелуя. Благодарим Ти, Господи.

Отвори сърцето си за Него, отвори сърцето си за Него. Вижте, духовният климат по време на тази молитва се преобрази. Аз се преобразих, климатът се преобрази, присъствието е навсякъде около нас, ние плуваме в присъствието на Бога. Присъствието на Бога е там, където сте вие. В момента сте на една ръка разстояние от чудо в живота ви, на една ръка разстояние от чудо, от което се нуждаеш. Затова:

Псалм 50:15 Призови Ме в ден на напаст и Аз ще те избавя, и ти ще ме прославиш, казва Господ.

 Благодарим Ти, Господи. Алелуя, слава на Тебе. 

Една сестра ми пише от България: „Имах силни  болки  в коремната област и по време на молитвата болките ми изчезнаха. Започнах да издишам много тежко и силно и сякаш нещо издърпа тези болки и те изчезнаха. Слава на Бог.” Значи, казва сестрата, имала силни болки в коремната област. По време на молитвата тази вечер започнала да издишва много тежко (това е освобождение), силно и тежко и като че ли нещо издърпало болката навън и болките са изчезнали. Благодаря на Бога за тебе, сестра. Благодаря на Бога за изцерението, което си получила. Славата отдаваме на Господа Исуса Христа.

Искам да ви кажа, че по време на тази молитва тази вечер има и други хора, които получиха изцерение. Някои ще го разберете по-късно. Но това, което се получава, че Господ изпраща словото Си и ви изцерява. И когато влезете с вяра в това присъствие, приемете с вяра това слово и влезете с вяра в тази молитва, вие се срещате с Бога, и Господ не само изцерява телата ви, не само ви освобождава, но Той върши много повече. Не само ви благославя, а Той ви дава живот – живот изобилен и вечен живот, който съдържа в себе си всичко, от което се нуждаем. Той съдържа спасение, освобождение, изцеление, благословение, мир, радост, правда и какво ли какво ли не. Всичко е вътре в Неговия живот и този живот се нарича Исус Христос.

Нека Бог да ви благослови! Алелуя!

Амин!