Силна молитва

3498

СИЛНА МОЛИТВА

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 1 ноември, 2012г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/26600932

Слава на Бога. Понеже нуждите за молитва са много, написах във Фейсбук една бележка за всеки един, който има болен човек вкъщи, по какъв начин да се моли. Защо е толкова важно? Защото получавам много молби, хора казват: „Брат, помоли се, брат, помоли се.” И аз се моля, но това, което е много важно, е какво вие ще направите.

Библията казва:

ако двама се съгласят, че ще стане

И аз се съгласявам с всички вас, които имате болни и вързани хора в дома си. В тези инструкции съм написал какво трябва да правите, за да може наистина човека да бъде изцелен и ако вие изпълните тези инструкции с вяра в Бога под водителството на Святия Дух, ще видите чудеса да се случват във вашите домове. Бог не гледа на лице, Той просто иска сърцето ти, да влезеш в молитва, да разчиташ на Него, да уповаваш на Него и наистина да вложиш вярата си в действие в молитва. Казва се „Ако имате болен в дома си”, така че ако намерете тази бележка ще бъде чудесно. Приложете и после ни пратете свидетелство за изцеленията и чудесата, които Господ е направил. Това ще бъде прекрасно да видим как Бог работи по домовете на хората не чрез един човек, а чрез Единствения човек, човекът Христос Исус, както се казва в:

1 Тимотей 2:5 има само един Бог и само един посредник или ходатай между Бога и човека, това е човекът Христос Исус.

Това мога да ви посъветвам по отношение на болните хора. Друго, което мога да ви кажа, е молбата ми след това поучение, което чухте, чуйте го добре, дайте и на други да го слушат. Наистина ви казвам, духовна революция ще стане, ако ние започнем да се молим. Нищо друго не може да промени ситуацията толкова, колкото молитвата. Бог е Всемогъщ и молитвата е всемогъща, защото Бог е Всемогъщ. Чрез молитва Неговата сила се задейства. Така че нека да навлезнем в молитвата, да се събудим и да започнем, приятели, да се молим. Аз съм тръгнал в тази посока. Искам просто задълбочаване на молитвения живот, засилване. Който иска да се движи в тази посока, който иска да ходатайства и да се застъпва за служението, което Бог ни е дал, ето и във Фейсбук има една група, която се казва „Ходатайствена молитва за служението на пастор Пламен Петров”. Добре сте дошли да се молите в групата. Нуждите, които се слагат там, са само за служението. Има друга група, която съм направил за други нужди, казва се „Молитва един за друг”. Ако имате друга нужда, отивате в другата група и поставяте нуждите в нея. Тя е за всички. Там има над 800 човека, а в тази, която е за служението са 80 човека, десет пъти по-малко, но ние не наблягаме на числеността, наблягаме на качеството. Да бъдат наистина хора, които ще искат, ще копнеят и ще търсят начин да се молят за служението, защото напредъкът идва чрез молитва. Както се казва „най-добре напредва този, който напредва на колене”. Ето, това е, най-добре напредва този, който напредва на колене. И в момента духовната ситуация в България изисква много молитва и ние имаме все повече и повече в сърцата си желание да помагаме за изграждането на Божия народ в България, да помагаме за спасението, за освобождение, за изцеление, за вътрешни изцеления, за обучаване на ученици. Просто имаме любов в сърцата си към нашите братя и сестри в България, разбира се и извън България. Така, че молете се за нас Бог да ни води, Бог да ни показва кое, кога и как да правим, за да може всяко нещо, което правим да не е човешко нещо, а да бъде наистина Божие, да бъдем Божии инструменти, използвани в Неговата ръка. Има нужда в тази духовна и икономическа криза, има нужда наистина Божият пръст да се намеси в България. В името на Исус за това нека да се застъпим в молитва, вместо да се опитваме по плът да гребем, нека вдигнем платната. Вместо да се опитваме по плът да гребем с нашите сили, с нашите действия, нека вдигнем платната в молитва и нека вятърът на Святия Дух да се задвижи и да се задейства, и да движи нашите лодки и нашите кораби. Така, че Бог да ви благослови, скъпи приятели, в името на Исус Христос нашият Господ, Алелуя.

„Благодарим Ти, Святи Боже, благодарим Ти в името на Твоя Син Исус Христос.”

Нека сега да се помолим заедно за всичко това, което говорихме.

„Благодаря Ти, скъпи Боже, за моите братя и сестри. Моля Те да излееш върху нас дух на благодат и дух на молитва. Според Захария 12:10, дай ни благодат и дай ни молитвен дух. Дай ни молитвен дух, Господи, научи ни да принасяме телата си в жертва, във вечерна жертва, сутрешна жертва, да принасяме телата си в жертва пред Тебе и в молитва. Научи ни, Святи Боже.

Моля Те, Ти да дадеш просветление, молители, ходатаи, воини, които да се застъпват за служението, така, че служението да се движи с духовна сила, не просто в думи, защото Твоето царство не е думи, а сила. Дай ни братя и сестри ходатаи, молители, които да се застъпват пред Тебе.

Искаме духовна сила и помазание. Нека маслото върху нас да се сгъсти, нека помазанието и силата върху нас да се увеличи. Аз Те моля, святи Боже, да ни дадеш власт, власт над всички нечисти духове, да няма нечист дух, над който да не упражняваме власт. Власт над всички нечисти духове, власт, Господи, над всички болести – хората да се изцеляват, власт над всички нечисти духове – да ги изгонваме, власт дори и над смъртта, в името на Исуса Христа, Който е възкресението и живота. Така, че да се молим за болни и болните да се изцеляват; да се молим дори и за мъртвите и мъртвите да се възкресяват. Дай ни да възкресяваме мъртвите, Господи, според Матей 10:8, да възкресяваме и мъртви, да гоним демони, да изцеляваме болни и дай ни власт и сила да вършим чудеса.

Моля Те за твоите дарби. Ето, има дарба вяра, има изцелителни дарби, има дарби чудеса. Вяра, изцелителни и чудеса, вяра, изцеление и чудеса, в името на Исус.

И дай ни, Господи пророческо откровение да слушаме гласа Ти, Господи.

Дай ни власт и сила, силата на Святия Дух да работи в името на Исус Христос, така, че крепости да падат, така, че крепостите и съпротивата на врага да се събарят, Господи, и Твоето име да се прослави. Твоето име да се въздига и Твоето име да се прославя, в името на Твоя Син Исус Христос се молим, Господи.

Молим Те за Твоя Свят Дух, имаме нужда от Твоя Свят Дух, имаме нужда от огъня на Святия Дух, имаме нужда от нова петдесятница, Боже. Ето, има дори братя и сестри, които нямат кръщение в Святия Дух. Има толкова хора дори, които не знаят важността на кръщението в Святия Дух и дори някои нямат желание за това. Аз Те моля, Господи, да дадеш нова вълна на кръщение със Святия Дух, нова вълна на новорождение, нова вълна на истинско новорождение в Бог и истинско кръщение със Святия Дух и с огън. Кръщавай ни с дух и с огън, една нова петдесятница, Господи, да преживеем, да преживеем нова петдесятница с посещение на Святия Дух, с ново посещение на Святия Дух. С Дух, Господи, да ни посетиш, със Святия Си Дух, със Святия Дух и сила в името на Исус Христос. Святият Дух и сила, Святият Дух и огън върху нас.

Дай ни дух на хвала да Те хвалим, Господи.

И Те моля в името на Исус, нека всеки идол в живота ни да падне (нека всеки да се моли), всеки идол в живота ни да падне, всеки идол в сърцето ми да падне, всеки идол в дома ми да падне в името на Исус. Всеки идол да падне и да се строши в името на Исус Христос и нека Христос да бъде издигнат. Всеки идол в църквата да падне и всеки идол в България да падне. Идолите да паднат, идолите да се строшат в името на Исус. Искам идолите да паднат и Христос да бъде издигнат и прославен в името на Исус Христос.

Плътта, плътта, плътта, Господи, да бъде разпната и Божията сила да действа в нас. Помогни ни, Господи, плътта да се разпне в нас в името на Исус, плътта да се разпне и нека Твоят Дух да владее в нас.

Нека взаимоотношенията ни с Тебе да стоят на първо място, Богопознание, Богослушание, взаимоотношения с тебе с любов, Богопознание, Богопознание, Богослушание, взаимоотношение с Тебе и милостта да вземат връх в името на Исус. Моля Те да се оправят взаимоотношенията ни с Тебе, Господи, и да не бъдем Марта, а да бъдем Мария. Не по плът, а чрез Божията благодат, не с човешка мъдрост, не с плътска мъдрост,  а да живеем с Божията благодат. (Нека се молим за това). Господи, да не живеем с човешка и плътска мъдрост, а с Божията благодат. Дай ни да живеем с Божията благодат, да бъдем като Мария, а не като Марта в името на Исус Христос.

Идолите да паднат, всеки идол на страх, на несигурност, на егоизъм, на сребролюбие да падне в името на Исус. Изчиствай сърцата ни, Господи, изчиствай сърцата ни от всеки идол в името на Исус.

Нека сърцата ни да бъдат Божий храм. (Кажи го на Господа) Господи, нека моето сърце бъде Твой храм, нека моето сърце бъде Твой дом, да бъде място на поклонение на Исус и моето сърце да е дом на молитва. Моля Те за Твоята съвършена воля в моя живот и в моя дом. Твоята съвършена воля в моя живот и в моя дом, Твоята съвършена воля в моето семейство и в децата. Моля Те за Твоя Дух, да ходим по Дух, а не по плът, по Дух, а не по плът. Помогни ни да ходим по Дух, а не по плът.

Заповядай на Твоите ангелски сили да дойдат в живота ни в името на Исус.

И сега отричаме се от състезателния дух и от гордоста. Господи, избави ме от гордост, избави ме от състезателен дух, да не се състезавам с никой брат, с никоя сестра, с никое служение. Избави ме от състезателния дух, да не се състезавам с никой брат, с никоя сестра, с никое служение, с никой бизнес. Господи, избави ни от състезанията, не състезателен дух, а любов. Моля Те, Господи, да ни избавиш, да не се състезаваме по плът, но нека да Те следваме по Дух.

Помогни ни да се приближаваме при Тебе, да се приближаваме при Тебе и Ти се приближавай при нас. Помогни ни да се приближаваме при Тебе и Ти се приближавай при нас. Моля Те, Господи, приближавай ни при Тебе и Ти се приближавай при нас.

Помогни ни да умиваме и да очистваме ръцете си и телата, да очистваме и да умиваме ръцете си и телата си с Твоето слово с чистата вода на Твоето слово и със святата кръв на Исус, делата ни, ръцете ни да бъдат очистени в името на Твоя Син Исус Христос.

И Те моля също така, да очистваш сърцата ни от всяко колебание и неверие.

Очисти сърцата ни от всеки дух на критицизъм. От критицизъм очисти телата ни, от обвинения, от критицизъм, от клюкарство , от одумване. Очисти сърцата ни в името на Исус Христос от Назарет. В името на Исус, Те моля очисти ни от дух на критицизъм, обвинения, клюкарство, одумване, омраза, раздразняване. Очисти ни Господи, очисти сърцата ни, очисти душите ни.

Дай ни дара на покаяние. „Нека се молим): Господи, дай ни дара на покаянието, дай ни дара на истинско покаяние. Да разкъсаме сърцата си, а не дрехите си. Давай ни дара  на покаянието, сърцата си да разкъсаме в името на Исус Христос.

И сега Те молим, Господи, Твоя дом да не бъде дом на търговия, а дом на молитва. (Нека се молим това за църквите). Домът Ти да не бъде дом на търговия, а да бъде дом на молитва. Святи Господи, домът Ти да не е дом на търговия, а да бъде дом на молитва. Твоя дом да бъде дом на молитва, Твоите църкви да бъдат църкви на молитва, дом на молитва да бъде църквата в името на Исуса Христа. (Молете се).

Ето, това са неща, записвайте си ги. Вижте какви хубави теми са за молитва. В името на Исус, Алелуя, дом на молитва.

(Сега се молим за децата ни): Сега се молим за децата ни Господи, за децата ни.

Йоан 10:10 Крадецът идва да открадне, да убие и да разруши

Всяко нещо, което крадецът е успял да открадне, да убие и да разруши в семейството, във взаимоотношенията, в любовта,  взаимоотношения с децата и между родители и деца, между съпруг и съпруга, между баби и дядовци и т.н. Каквито и дела на дявола да има, в името на Исус ние връзваме крадеца, разрушителя и убиеца и Ти Господ си казал, че

си дошъл да ни дадеш живот, и да ни го дадеш изобилно.

Ти си животът и възкресението. Искаме Твоя живот в нашите семейства. Искаме изцеление на нашите семейства и изцеление на нашите деца. Всяка болест на непокорство, всяка болест на непослушание, всяка болест на безпокойства, страхове нека да напусне в името на Исус. Ние се молим за всеки един блуден син и всяка една блудна дъщеря в името на Исус да се върнат при Небесният си Баща. Ние се молим, Господи за всеки един блуден син  всяка една блудна дъщеря да се върнат при своя небесен Баща.

В името на Исус Христос се молим изгубените да се намерят и мъртвите да оживеят, изгубените да се намерят и мъртвите трябва да оживеят в мощното име на Исус. (Молете се с мене) – изгубените деца да се намерят и мъртвите да възкръснат, да оживеят в името на Исус. (Според Лука 15-та глава), да се върнат блудните деца, да се върнат при своя небесен Баща. Да оживеят и да се намерят, да оживеят и да се намерят.

Ние Те молим, святи Боже за възстановяване на семейства, които са разрушени, Господи, да се възстановят. Това, което разрушителя е направил да бъде възстановено. Ти Си възстановител на развалини. В името на Исус възстанови развалините на много поколения, възстанови пътищата за изцеление. Ти си възстановител на развалини (Исая 58:12). (Нека се молим върху това).

Исая 58:12  Тогава Твоите потомци ще застроят вековните пустини или запустели места.

Господи, молим Те за възстановяване на запустелите места в името на Исус, възстановяване, възстановяване на запустели семейства, възстановяване на запустели църкви, възстановяване на запустели домове, в името на Исус, възстановяване. Ти ще възстановиш основите на нови поколения. Възстанови Господи основите на християнските ценности, на християнската ценностна система, възстанови християнската етика, възстанови Христовия характер в нас. Възстанови семействата ни Господи, възстанови домовете ни Господи. В името на Исус, възстанови ни в силата на Святия Дух, възстанови църквата си.

Ще възстановиш основите на много поколения и ще те нарекат възстановител на развалини.

 Възстанови развалините Господи, възстанови развалините и пътищата в името на Исус, святи Отче. Възстановяване, възкресение,  възобновение в името на Исус  на бизнеси. Бизнеси да се възстановят, служения да се възстановят, семейства да се възстановят,  децата да се възстановят и да се върнат, здравето да се възстанови, ревността да се възстанови, мира да се възстанови, бизнеса да се възстанови, работа да се възстанови, финанси да се възстановят. В името на Исус Христос искаме възстановяване. Възкресенската сила на Святия Дух да възкреси всичко, що е замряло в името на Исус от Назарет. Ние Ти благодарим, святи Боже за Твоето прекрасно действие.

(Нека да се молим за това) Боже, прости ни греховете. Ето, Боже прости ни греховете. Боже, прости ни греховете в името на Исус Христос Твоя Син. Ние се молим: прости ни греховете.

Ето, според 2 Летописи 7:14  това, което говорехме днеска:

2 Летописи 7:14  Моят народ, който се наименува с Моето име се смири, започне да се моли, да търси лицето Ми и се отвърне от лошите пътища,  Аз ще чуя от небето, ще простя греховете му и ще изцеля земята му.

Святи Господи, ние се наименуваме с Твоето име – християни. Моля Те, помогни ни да смирим сърцата си и да се молим. Помогни на всеки един от нас да се моли, Господи, да търси Твоето лице, да търсим Твоето присъствие. Отвори очите ни, вложи копнеж в сърцата ни да търсим Тебе, да се смирим, да се молим и да Те търсим. Да се смирим, да се молим и да Те търсим, святи Боже.

(Молете се приятели), да се смирим, да се молим, да търсим лицето Ти и да се отвърнем от лошите пътища. Помогни ни, Господи да се върнем чрез покаяние от лошите си пътища. (Моли се):  помогни ми Боже, да се върна чрез покаяние от лошите си пътища. Святи Боже, помогни ми в името на Исус да се върна чрез покаяние от лошите си пътища. И Ти чуй от небето, Господи и прости греха ми, прости греховете ни, Господи, прости моя грях. Господи, прости моя грях. Ако изповядаме греховете си Той ни прощава. Господи, прости моя грях, прости греха на моя дом, Боже. Боже, прости греха на моя дом, прости моя грях, прости на моя дом в името на Исус. Прости на моя дом, прости на моите роднини. Господи, прости на моя дом в името на Исус. Боже, аз Те моля също прости на моята църква, на братята и сестрите. Моля Те, Господи, ако нещо сме изкривили, моля Те прости ни, прости ни.

Господи, прости на градът ни. Аз Те моля прости на градът ни, изцели земята ни, изцели земята ни. В името на Исус прости ни, святи Боже.

И моят народ, който се наименува с Моето име ако се смири и почне да се моли, търси лицето Ми и се отвърне от лошите пътища Аз ще чуя от небето, ще простя греховете му и ще изцеря земята му.

Моля Те, Господи Ти да ни простиш в името на Исус и да ни очистиш, да ни простиш и да ни очистиш, в името на Господа Исуса Христа Те молим. Очиствай, очиствай, освещавай Господи, очиствай ни.

Езекил 22:30  И Аз търсих у тях човек, търсих човек, казва Господ

О, Боже! Ето, виж Господи, 131 компютъра, Господи! Ето ги, ето хора, зад всеки компютър, поне по един човек има. Ти търсиш човек, ето хора.

Езекил 22:30 Човек, който да сложиш на стената, който да застане пред Мене в пролома заради тази земя, за да не я погубя, но не намерих.

И аз Те моля, Господи, ето има хора. Използвай ги в ходатайствено служение, използвай в ходатайствено служение, Господи да се застъпват, да се застъпват хората.

Ето, аз дирих човек, който да туря на стената, да застане пред Мене в пролома заради тази земя, за да не я погубя.

Аз Те моля, Господи, Ти да използваш народа Си, Ти да използваш народа си в ходатайствената молитва в името на Исус, в името на Исус. И ето, като тази вдовица Ана, която над сто години служи, аз Те моля, Господи, Ти да ни направиш като нея да служим. Ето, има и възрастни хора, които гледат, и които ще гледат това видео. Има някои, които гледат в момента, някои ще гледат по-късно това видео, някои ще слушат аудио, някои ще четат книжката. Аз Те моля, святи Боже, в името на Исус Христос за всеки един да бъде използван. И тази Ана, пророчица, дъщеря Ефануилова беше достигнала дълбока старост, като живяла с мъжа си седем години след детството си и беше вдовица около 84 години, и не се отделяше от храма, служейки на Бога с пост и молитва денем и нощем. Боже, аз Те моля да ни научиш как да Ти служим това служение, Господи. Ти ни го покажи, служение на Бога с пост и молитва. Научи ни на това служение на Бога с пост и молитва денем и нощем. Аз Те моля, Господи за това служение на Бога с пост и молитва в името на Исус!

(Молете се за служение на Бога с пост и молитва. И всеки, който има желание, може да се включи в групата във Фейсбук, която е за пост и молитва. Разбира се, които нямат Фейсбук не е задължително, но е хубаво, препоръчително е.)

Моля Те, Господи, за служение на Бога с пост и молитва в името на Исус Христос. Моля Те за пробиви, духовни пробиви, дай ни този дух на моление, дух на моление ни дай Господи, и нека наистина църквите да се превърнат в домове на молитва, а не на домове на търговия. Домове на молитва да бъдат църквите Господи, дай да бъдат домове на молитва. Сърцата ни да бъдат храм Божий, където да се покланяме на Исус. В името на Исус изцели църквата си, възстанови църквата, възстанови братята и сестрите. В името на Исус, Твоя огън да бъде върху нас, Твоя огън, кръщение със Святия Дух, кръщение с огън, благодаря Ти.

Колко е прекрасно, Боже, благодарим Ти, че ни даваш възможност с братята и сестрите да се молим. Благодаря Ти, че ни даваш възможност в името на Исус.

(Молете се на езици, ходатайство на езици. От утробата ти да потекат реки на жива вода, от утробата ти да потекат тия реки от жива вода.)

Давай ни тълкувания, Господи в името на Исус.

(Като се молим на езици, назидава се духът ти. Ако духа ти е отслабнал, с тази молитва се назидава, духа ти говори на Бога, духът ти хвали Бога, духът ти се моли на Бога.)

Пробив, пробив Господи. Толкова нужди имат  хората. Моля се за тях, моля се за нуждите. В името на Исус, болестите: Вън! В името на Исус нечисти духове: Вън! Огън, огън, огън, сила, сила, натурално християнство, истинско, осезаемо присъствие, изявено осезаемо присъствие на Бога.

Не бой се, само вярвай; не бой се само вярвай. Спасителната сила на Бога, спасителна сила от Бога, спасителна сила от Бога, Бог има спасителна сила. Извикай за спасителната Му сила – спасителна сила, спасителна сила. Евангелието е сила за всеки, който вярва, евангелието е сила за спасение на всеки който вярва. Кръвта, кръвта, има сила в кръвта, има сила в кръвта. Кръвният завет, помнете кръвният завет. Върни се към кръвният завет, завета в кръвта на Исуса Христа, Новият завет в Неговата кръв, Новият завет в Неговата кръв, Новият завет в Неговата кръв.

Слава на Бог за това свидетелство – „Имах болки  в горната част на гърба. Болеше ме и при дишане разпростираше се отляво встрани. Болките спряха още преди молитвата”.

Слава на Бога, благодарим Ти, Боже. Болки: Вън!

Исая 53:4 Той взе на себе си нашите болести, Той понесе нашите болки, Той понесе върху Себе си нашите немощи, в Неговите рани ние се изцелихме

Той понесе всичко върху Себе Си. Той носи, носи. Божият Агнец, Който носи греха на света. Божието Агне, Който носи греха на света, Божието Агне, което носи болестите на света, Божието Агне, Което носи немощите на света, Божието Агне, Което носи болките на света.

Слава да бъде на Божието Агне! Слава да бъде на Божието Агне. Освободете езиците, освободете езиците. Слава на Агнето Божие, слава на Агнето Божие! Чрез кръвта на Агнето, чрез кръвта на Агнето, чрез кръвта на Агнето. Благословена да бъде кръвта на Агнето, благословена да бъде кръвта на Агнето. Благословена да бъде кръвта на Агнето! Кръвта на Агнето, кръвта на Агнето. (Не забравяйте: побеждавате дявола чрез кръвта на Агнето. Побеждавайте дявола чрез кръвта на Агнето. Имаме победа чрез кръвта на Агнето, имаме победа. О, имаме победа, имаме победа в Господа! Имаме победа чрез кръвта на Агнето.

Вземете меча на Духа, вземете меча на Духа – Божието слово. Вземи Божието слово – меча на Духа, сложи ръката си върху Него, кажи: това е меча на Духа – Божието слово. Аз се въоръжавам с меча на Духа, ще използвам меча на Духа – Божието слово. Благодаря Ти, Господи, благодаря Ти, благодаря Ти за оръжието. Благодаря Ти за оръжието, благодаря Ти за оръжието, благодаря Ти за духовното оръжие.

Днес вземам решение да воювам с духовни оръжия. Днес вземам решение да воювам с духовни оръжия, а не с плътски оръжия. Използвай духовно оръжие, използвай духовното оръжие, не плътските оръжия. Вземете словото, вземете словото, вземете словото в едната ръка, вземете хвалата в другата ръка. Словото, хвалата, словото, молитвата. Изпращай словото Си, изпращай словото Си Господи! Изпращай словото Си! Изцелявай, освобождавай, изпращай словото Си; изцелявай, освобождавай от гробовете, изпращай словото Си! Изцелявай, освобождавай от гробовете, в името на Исус. Искаме спасение, искаме изцеление, искаме освобождение, искаме възкресение, искаме спасителна сила, изцелителна, освободителна и възкресенска сила на Святия Дух. Спасителна, изцелителна, освободителна, възкресенска и чудотворна сила на Святия Дух в името на Исуса.

Молете се и вие, молете се и вие. Алелуя, алелуя, алелуя! В момента бариери падат, бариери падат, връзки се разкъсват, връзки се разкъсват. Молитвата ви е като огън, молитвата ви е като огън, огън който изгаря веригите, изгаря връзки които са ви вързали. Огън, огън, огън, огън е молитвата. Маслото, маслото потича, маслото, помазанието, маслото. Маслото разрушава, маслото разрушава, маслото разрушава робството, маслото руши робството, маслото разрушава хомота, маслото разрушава хомота на Сатана. Помазанието на Святия Дух руши хомота на Сатана. Помазание дай, помазание дай, помазание дай, Исус! Помазание дай, помазание дай.

Ако е жаден някой, ако е жаден някой нека да дойде при Мене и да пие, казва Исус.

         Ако някой е жаден, нека да дойде при Мене в молитва и да пие. Ако някой е жаден, нека да дойде при Мене в молитва и да пие.

Който вярва в Мене, както казва писанието, от утробата му ще потекат реки от живот

Реки от жива вода, реки от жива вода от утробата на всеки, който вярва в Исус. Реки от жива вода от утробата на този, който пие. Пий от Него, пий от словото, пий в молитва. Пий от Господа! Помазанието, помазанието, помазанието. Дай ни помазанието, Святи Боже! Дай ни помазанието. Дай ни помазанието, което разрушава оковите, помазанието, което руши оковите в името на Исус, помазанието, което носи свобода. Помазанието Ти Господи, помазанието Ти. Присъствието, което носи свобода. Дай в името на Исус, присъствието Ти, което носи свобода.

Молете  се, молете се, молете се. Молете се, молете се сутрин, обед и вечер. Сутрин, обед,  вечер. Данаил се молеше три пъти на ден. Молете се сутрин, обед, вечер, Данаил се молеше три пъти на ден. Исус избираше сутрин рано, сутрин рано по тъмно насаме да се моли. Вечер до късно оставаше да се моли. Преди да избере учениците си, цяла нощ беше в молитва. Беше воден от Духа на Бога, беше воден и управляван от Бога, не от естествения ум, не от естествения ум, а от Божия Дух. Не от естествения ум, а от Божия Дух. Непрестанно се молете. Бъдете пълни с Духа, бъдете пълни с Духа.

Не се опивайте с вино, изпълвайте се с Духа.

Не се опивайте с вино, изпълвайте се с Духа. Не чрез сила, не чрез мощ, не чрез усилия, не чрез напрежение, не чрез дела, не чрез плът, не чрез опити, не чрез притеснения, не чрез безпокойства, не чрез страхове, не чрез усилия, не чрез напрежение, но чрез Духът Ми, казва Господ. Чрез благодатта Ми, казва Господ. Чрез благодатта, чрез Духът, чрез словото, чрез молитвата. Не чрез усилия, не чрез напрежение, не чрез страхове, не чрез напрежение, не чрез безпокойства, не чрез безсъние, но чрез Духът на Господа.

Влезте в почивката на Господа, починете си, починете си, починете си. Починете си в името на Исус Христос. Алелуя, ето виждам отново свидетелство: „Слава на Исус, нямам стягане олекна ми”. Запишете ги тия свидетелсва и ги изпратете. Виждате ли, дори не се моля за вас, а Божието присъствие е това, което ви освобождава.

Нека Твоя огън, нека Твоя огън да  дойде върху нас, нека Твоята сила да дойде върху нас. Толкова се нуждаем от Тебе Исус. Нека да започнем, скъпи приятели, нека да започнем всички заедно да изповядваме и да прокламираме Неговото име, да призовем Неговото име. Кажи – Исус, Исус, Исус. Прогласи Неговото име  – Исусе, Исусе, сине Давидов! Смили се за нас! Исусе, сине Давидов, смили се за нас! Исусе, Божий Сине, смили се за нас! Исусе, Господи, смили се за нас! Исусе, Исусе, Исусе , Исусе, Исусе, Исусе , Исус Господ Исус. Неговата сила слиза. Исус, Неговият огън слиза, Исус. Алелуя, Исус, Исус, Исус, Исус. Движи се Святи Дух, движи се Святи Душе. Движи се Святи Душе сред нас, движи се Святи Душе, движи се, духни върху нас, духни върху нас със Своя огън. Духни върху нас със Своя огън.   Благодаря Ти, Господи, благодаря Ти за Твоето присъствие и сила, присъствие и сила. Всеки план на Сатана, всеки план на Сатана да се разруши. Всеки план в живота ни и в семействата ни, всеки план в живота и в работата, да се разруши в името на Исус! Окови да се разрушат в името на Исус, оковите да се разрушат в името на Исус! Заповядваме на оковите да паднат, оковите в домовете ни да паднат, оковите в децата ни да паднат, оковите в роднините да паднат, оковите на служението да паднат, оковите в работата да паднат, оковите в църквата да паднат.В името на Исус оковите да паднат, оковите да паднат. Свободата на Святия Дух, свободата на Святия Дух, свободата. Пробив и победа, пробив и победа. Имаме победа. О, имаме победа, имаме победа в Господа, имаме победа. О, имаме победа в Господа, победа чрез кръвта, победа чрез кръвта, победа чрез кръвта, победа чрез Духа, победа чрез словото, победа чрез молитва, победа чрез вяра в името на Исус. От сила в сила, от сила в сила, от вяра във вяра, от вяра във вяра, от благодат към благодат, от благодат към благодат в името на Исус.

Ефесяни 6:10 Заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.

Най-сетне, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество, заяквайте в Господа. Дай ни да заякваме в Тебе, дай ни да заякваме в Тебе, дай ни да заякваме в Тебе в името на Исус. В името на Исус заякване, заякване, заякване. Яки, силни, яки и силни да бъдем в Господа.

Масло да се стича по нас. Нека Твоето масло да се стича по нас, маслото на Святия Дух. Искам маслото на Святия Дух, искам маслото на Святия Дух, искам маслото на Святия Дух, маслото на Святия Дух. И ти можеш да се молиш така, не слушай дявола, не слушай дявола, слушай Господа. Не слушай дявола, слушай Господа! Не слушай дявола, слушай Господа! Не слушай дявола, а слушай словото, не слушай дявола, а слушай словото! Слушай словото Божие, словото Божие, слушай. Можеш, можеш да се молиш, можеш да постиш, не слушай дявола. Той казва можеш, можеш да се молиш, можеш да постиш. Можеш да прокламираш словото, можеш да побеждаваш, можеш да си силен. Всичко е възможно.

 Нека слабия каже: аз съм силен. Нека слабия каже: аз съм силен, нека бедния каже: аз съм богат. Слабият да каже: аз съм силен в Господа.

Молете се на езици и силата на Бога действа във вас, изгражда духът ви и ставате силни духовно. Ако говорите с хора, си оставате слаби, ако говорите с Бога, ставате силни. Ако говорите с хора,  оставате слаби, ако говорите с Бога ставате силни. Ако говорите с хора  оставате слаби, ако говорите с Бога ставате силни. Ако слушате хора, оставате слаби, ако слушате Бога, ставате силни. Толкова Ти благодаря Господи, толкова Ти благодаря за тази молитва, която направи. Алелуя!

На мен не ми се свършва, но времето напредва и аз ще ви пусна, и вие може да се молите, когато поискате. Както виждате се разчисти вече атмосферата, облаците се разчистиха, слънцето грее и вече молитвата взе да става все по-лесна и по-лесна.         Благодаря на Бога за вас ходатаи. Ти си ходатай, ти си ходатай, ти си ходатай. Ти си молитвен войн, ти си войн. Ти си ходатай, ти си войн в името на Исус Христос. Приеми го на вяра, влез с вяра, влез с вяра, влез с взлом. Преодолей съпротивата на естественото, преодолей съпротивата  врага и влез в Божията благодат.

Нека Божият мир,  благодат и радост бъдат с всички в името на Исус Хрисотс. Алелуя.

Амин.