Списък на отричане

2303

“Боже, в името на Твоя Син Исус, аз се отричам и заповядам на всичките духове, свързани с нещата  изброени по-долу да ме напуснат в името на Исус.”

Отричам се от:

огорчение дръпнатост
негодувание фантазии
омраза бленуване
непростителност бълнуване
насилие преструване
сърдене бягство
гняв безразличие
отмъщение пасивност
убийство сънливост
бунт алкохол и наркотици
своеволие паника
инат апатия
непокорство отпуснатост
опозиция депресия
конфликтност отчаяние
раздор безнадежност
дърдорене обезсърчение
спорене пораженчество
караница потиснатост
боричкане смърт
контрол безсъние
разрушение болнавост
злоба меланхолия
обвинение отвращение
осъждане безпокойство
изтощение тревога
отхвърляне страх
страх от отхвърляне ужас
самоотхвърляне нервност
несигурност напрежение
малоценност главоболие
самосъжаление нервничене
срамежливост болезнена чувствителност
критикарство  разделение
омайване разцепление
ревност страх от хора
завист страх от неодобрение
подозрение страх от смърт
заблуждение  страх от ада
умствено заболяване  страхове и фобии
шизофрения  страх от преследване
лудост  страх от съдене
параноя страх от обвинение
халюцинации страх от власт
перфекционализъм властолюбие
гняв депресия
отмъстителност разхвърляност
убийство забравливост
заблуда съмнение
недоверие неверие
колебание скептицизъм
нерешителност блокаж в мозъка
протакане гордост
самозаблуждение връзване на ума
интелектуализъм объркване
поклонение на ума окултни духове
лъгане обърканост
измама преследване
егоизъм високомерие
себеправедност надутост
неискреност арогантност
преструване клептомания
пожелание алчност
състезателен дух фалшив товар
нетърпение фалшива отговорност
скръб фалшиво състрадание
печал фалшиви дарби
сърцераздиране фалшиво пророчество
плач Фалшиво смирение
жестокост самоубийство
умора нежелание за живот (наследствена,емоционална, физическа, умствена).
отекчение
мързел
немощ объркване на ума
болест клетви
преждевременна смърт богохулство
злословие самообвинение
присмиване обвинение
пристрастяване вина
зависимост осъждение
никотин сексуална нечистота
алкохол похот
наркотици фантазии
лекарства масторбация
кофеин хомосексуализъм
лакомия лезбийство
преяждане блудство
нестинарство прелюбодейство
кукерство кръвосмешение
религиозни духове проституция
ритуалност изнасилване
обредност фригидност
легализъм порнография
обсебване от доктрини карти „таро”
култове:отричам се от: гледане на чаени листа
„Свидетелите на Иехова” гледане на кафе
„Християнска наука” гледане на карти
„Теософия” гледане на боб
„Мормонизъм” анализ на почерка
„Бахайска религия” автоматично писане
„Масонска ложа” екстрасенси
„Тайни общества” хипнотизиране
„Кристални топки” хороскоп
врачуване астрология
черна магия левитация
бяла магия предсказване
муски леене на куршуми
заклинания махало
чародейства талисмани
прелъстяване амулети
фалшиви религии: демоничен страх от Бога
„Будизъм” некромания
„Тоаизъм” спиритизъм
„Хиндоизъм” сеанси
„Ислям” религиозност
„Шиндоизъм” демонично водителство
„Конфуцианство” доктринални заблуди
страх да не загубиш спасението си общуване с мъртвите(с нечисти духове)
злепоставяне одумничество
сребролюбие немощ
кощунство лукавост
превзетост тъга
лукавство самообвинение
безволие злощастие
малодушие злонамереност
клеветничество суетност
одумничество угодничество
интриганство подкупничество
раздор подмазвачество
разврат подлост
разрушаване на отношения разрушаване на служения
капризничене кокетност
непокорство превземане
унил дух самобичуване
сърцесъкрушеност самоосъждане
ранимост осъждане
душевна болка ерест
мъка неверие
нараняване лицемерие
самонараняване примиренчество
проклетисване контрол чрез страх
черни мисли отстъпничество
негативни мисли подхлъзване
антихриски дух депресия
падане опресия
злополуки измама
инциденти отричане
пристрастяване духовна слепота
тютюнопушене измъчване
перверзия тежест
пиянство товар
лоши навици главоболие
угнетяване мъчение
травма проблемен живот
безнадежност страх от бъдещето
страх от хорското мнение страх от бедност
чревоугодничество самосъжаление
клюкарство чародейство
съдене злепоставяне
омайване заблуда
формални молитви обвинение
неправилни молитви музика, която не прославя Бог
душевни молитви страх от тъмно

 

Вдигнете ръце към Господа.

„В името на Исус Христос се отричам от всичкото това и заповядвам да ме напусне. Заповядваме на всички тези духове, които чуха имената си: Вън от мен! Вън от хората! Боже, нека Твоят огън да слезе и да заповядаш на Твоите ангели за мен (тях) в името на Исус Христос.

Изпълни ме (ги) със Твоя Свят Дух Господи и ме (ги) освободи в името на Исус Христос. Огън, огън, огън….”

Благодаря Ти Господи, за това че днес някои от Твоите хора ще получат освобождение в името на Исуса Христа. Амин.