Стихове за изцеление

4828

Стихове за изцеление

Сложете ръка на болното си място. Бог ми показва нещо, което трябва да направя сега. Сложете си ръцете. Слава на Тебе, Господи. Благодаря Ти, благодаря Ти!

Сложете си ръка на болното място и Божията сила да мине през вас и слушайте словото и го вярвайте. Слава да бъде на Тебе, Господи! Благодаря Ти!

Изход 15:26 Ако прилежно слушаш гласа на Господа, твоя Бог и вършиш онова, което Му е угодно и слушаш заповедите Му и пазиш всичките Му повеления, не ще ти нанеса нито една от болестите, които нанесох върху египтяните.Защото Аз съм Господ, Който те изцелявам. 

Виждате, че не е Господ, Който дава болестите, а Той е Господ, Който те изцелява.

Изход 23:25-26 Но да служиш на Господа твоя Бог и Той ще благославя хляба ти и водата ти;

 Тука има благословение – храната ти и водата ти да са благословени,

и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви. 

 Господ маха ли болестите или ги слага? Той казва: Аз ще махва всяка болест от помежду ви

26. Не ще има пометкиня (тоест, спонтанен аборт няма да има) или бездетна в земята ти, числото на дните ти ще направя пълно. 

Вижте какво е Божието слово: казва, числото на дните ти ще направя пълно, а не ще ти ги съкратя и ще те взема по средата на дните ти.

Второзаконие 7:14,15

14. Ще бъдеш благословен повече от всички племена, не ще има неплоден или неплодна между вас или между добитъка ви.

15. Господ ще отстрани от тебе всяка болест

И това е закона, приятели, не благодатта.

и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, (няма да докара до тебе нито една от лошите болести на този свят), които познаваш; но ще ги наложи върху всички ония, които те мразят.

 Господ казва, че няма да наложи върху тебе нито една от всичките болести на този свят, но ще ги наложи на враговете ти, казва Господ. 

Псалм 103: Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести.

 Той колко грехове прощава – всичките; колко болести изцелява – всичките.

Псалм 105:37 И изведе людете Си със сребро и злато, не като сиромаси и нямаше нито един немощен между племената им. 

Нито един болен, нито един, който се спъва. Когато ги изведе Господ чрез кръвта на пасхалното агне, което е преобраз на Исус Христос, нямаше нито един, който да се спъва, или да е немощен, или да е болен – това е нещо, което Бог прави и за нас. 

Псалм 107:20 Изпраща словото Си та ги изцелява, и ги отървава от ямите(гробовете), в които лежат. 

Господ изпраща Словото Си – затова сега го проповядвам това нещо и го чета. Защото Господ изпраща словото Си и те изцелява, и те освобождава от ямата (гроба) в който лежиш. 

Притчи 4:20-23

20. Сине мой, (дъще моя), внимавай на думите Ми, приклони ухо към беседите ми.

21. Да не се отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си.

22. Защото те са живот за тия, които ги намират,

Ако намериш словото, намираш живот, защото те  живот и здраве за цялото им тяло, или лекарство за цялото им тяло.

Здраве, изцеление, лекарство за цялото ти тяло е Божието слово. Божието слово е здраве за цялото ти тяло, не болест за цялото ти тяло. В момента ви чета Божието слово. Не слушайте какво ви говорят хората, а слушайте какво говори словото.

23. Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота.

 

Исая 53:4,5

4. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите  ни се натовари;

Друг превод казва:

Той наистина понесе болестите ни и с болките ни се натовари;

Това се потвърждава и в Матей 8:16,17, където се казва:

Той наистина понесе болестите ни и с немощите ни се натовари;

Исус го цитира същия стих. Така че Той понесе печалта ни, болестите ни, болките ни, немощите ни, скърбите ни.

А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен.

5. Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, 

и с Неговите рани ние се изцелихме.


1 Петрово 4:24 казва: В Неговите рани ние бяхме изцелени.

 Тука се казва: и с Неговите рани ние се изцелихме, а тука се казва: В Неговите рани ние бяхме изцелени (в Чиято рана бяхте изцелени).Виждате действието на Господа. Благодарим ти, Господи, за Твоето прекрасно слово.

 Еремия 30:17 Защото ще ти възстановя здравето, и ще те изцеля от раните ти, казва Господ.

Първо: ще ти възстановя здравето, говори аз физическо изцеление, второ – ще те изцеля от раните ти говори за емоционално вътрешно изцеление. Господ изцелява цялостната личност – дух, душа и тяло. Слава на Господа да бъде за Неговото прекрасно, прекрасно слово.

 Малахия 4:2 А на вас, които се боите от името Ми, боите ли се от името на Господа Исуса Христа? И вижте какво обещание има –  Ще изгрее Слънцето на правдата с изцеление в крилата Си.

 Не само Слънцето на правдата, но има и изцеление в лъчите Си. Слава на Господа! Слънцето на правдата с изцеление в лъчите Си. Нека Слънцето на правдата да изгрее върху вас в името на Исуса Христа от Назарет! И Исус каза на Божиите хора: Не бой се, само вярвай и ще се избавиш!

 Така ли казва Господ или казва: няма да се избавиш. Не бой се, само вярвай и ще се избавиш. Всичко е възможно за този, който вярва в Бога, всичко е възможно за Бога. Така че няма нищо невъзможно, и това, което каза Петър:

Деяния на апостолите 3:6 Злато и сребро нямам, но това, което имам ти давам. В името на Господа Исуса Христа: Стани  и ходи! И той стана и славеше Бога свой.

 И какво още да кажа, защото няма да ми стигне времето за всичките изцеления, които Исус извърши във всичките евангелия. В тези, които са написани, и какво остава за ония, които не са написани. Колко чудеса и знамения извърши и колко такива извършиха апостолите. И 29-тата глава продължаваме ние да пишем, в името на Исус!

Така че бъдете благословени, и изцелени, здрави и живи в името на Исус Христос! И нека всички да кажем: Амин!

 Марк 10:27 За човеците това е невъзможно,но не и за Бога; Защото за Бога всичко  е възможно.

 

Марк 11:22,23

… Имайте вяра в Бога.

23. Истина ви казвам: Който рече на тази планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще му стане.

2 Йоан 5:14,15

14. И увереността, която имаме спрямо Него е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша.

15. и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем, че получаваме това, което сме попросили от Него.

 

Сега се молете с мене и повтаряйте:

„Отче Небесен, в името на Господа Исуса Христа аз Ти благодаря, че си изработил спасението, освобождението и изцелението на кръста на Голгота за всеки един от нас. Благодаря Ти за святата Ти кръв, благодаря за раните на Христа – „В Неговите рани сме изцелени”, благодаря Ти, Господи за тази благодат: „Ти изцеляваш всичките ми болести”. Ти Си Господ, Който ме оправдаваш и изцеляваш, Ти Си Този, Който ми прощаваш и изцеляваш. Благодаря Ти в името на Исуса Христа! Сега Те моля, Господи, да се докоснеш до моето тяло и моля Те да ме изцелиш (назови името на болестта, от която искаш да бъдеш изцелен(а)). Изцели ме, Боже, моля Те, в името на Господа Исуса Христа.”

 Йоан 10:10 Крадецът идва само да открадне, да заколи, да погуби, Аз дойдох да имат живот и да го имат изобилно.

Повтаряйте след мен:

„В името на Исус Христос, заповядвам на всяко нещо, което краде, убива и разрушава, да ме напусне! Всяко нещо, което краде, убива и разрушава, вън от тялото ми и вън от душата ми в името на Господа Исуса Христа! Всеки дух на разрушение, всеки дух на смърт, да напусне в името на Исуса Христа.

Вярвайте и приемайте!

Слава на Тебе, Всемогъщи Боже!

Видео:http://www.youtube.com/watch?v=FdOpJs0dUCo&list=PLcTC9e3CISRuYTh_kFYGvgYfXEYJrhopG&index=19