Тематична молитва

1810

Слава на Тебе, Господи. Сега започваме с молитва, пригответе се за молитва. До сега говорехме за молитвата, нека сега да я приложим в името на Исуса Христа. Тази тематична молитва ще ви бъде като модел, който може да следвате. Защото мнозина имат проблем с молитвата и трябва да ес научим да се молим. Това е един от моделите, не е всичко, както казах в четири части – покаяние молба, война и изповед на вяра. Така че започваме в името на Исуса с областта на покаянието. Тези, които гледат в момента и тези, които ще гледат на видио – ако имате непростени грехове, ако имате неизповядани грехове пред Господа, сега е момента да ги изповядате според 1 Йоан 1:9 Ако изповядаме греховете си Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Така че започнете да изповядвате греховете си. Важно е, преди да започнем да изповядаме греховете си да имаме време за размишление. Но сега нямаме такова време. Вие в къщи може да си го направите това, да размислявате, да си осъзнаете греховете, и да ги изповядате съзнателно, не като папагали. Размишление. Освен това – изповед на греховете и покаяние. Изповед на греховете и съответно решение. Каквото и да е – било то блудство, прелюбодейство, гняв, непростителност и пр. Непростителността е свързана с покаяние и прошка – трябва да простите на някого. Така че това е първата част на покаянието.

И святи Отче, ние заставаме пред Тебе в името на Исус, братя и сестри, всички заставаме в покаяние. Дай ни дара на покаянието, защото покаянието е дар. Дай ни покаяние, Господи, дай ни наистина да осъзнаваме нашите грехове – знайни и незнайни и да осъзнаваме греховете си. Дай ни сила и правилния начин, по който да се покаем от нашите грехове, да изповядаме нашите грехове, и да простим ако имаме нещо против някой. В името на Исус Те молим.

И сега е момента да изповядате ако има някакви грехове, които не сте ги изповядали. Може да се помолите малко на езици. Да изповядаме грехове, свързани с духа, душата и тялото, грехове, които пречат на взаимоотношенията ни с Бога – Исая 59 глава. Това става въпрос за нас. Но ако имате някой от семейството си, който да живее в грях, било то съпруг, или съпруга, или деца, или родители, или братя и сестри, можете като Данаил да застанете в молитва пред Бога и да изповядате греховете. Както Данаил изповяда греховете на народа, така и вие можете да изповядате греховете. На своите роднини пред Господа и да кажете:

Господи, съжалявам, че ги вършат тези грехове, моля Те за Твоята милост (да се застъпите за тях). Христос е техния застъпник.

Но и ние трябва да застанем в пролома и да поискаме от Господа за нашите роднини дара на покаянието да им даде, да се покаят и изповядат греховете си и душите им да се спасят. Така че може да изповядате както и Йов в Йов 1:5 принасяше всеизгаряния и кръвна жертва всеки ден за своите деца,покриваше ги с кръвта на Исуса, защото казваше, да не би да са съгрешили в сърцата си и да са похулили Бога. Така че може да застанете пред бога в името на Исуса Христа и да поискате тази прошка, да поискате, да изповядате греховете си и на вашите роднини в името на Исус Христос. Може да застанем по същия начин, ако има в църквата, която ходите, ако има проблем, можете да се застъпите по същия начин и да кажете: Господи, прости ни на нас, на църквата, на домашната група, защото се караме, защото сме се разцепили, защото не се обичаме…. Заставате и изповядате. Може да направите същото нещо с хората, с които работите, може да направите с държавата:

Прости ни Господи, на нас българите, осъзнаваме какво правим, не сме достойни пред Тебе, Господи, прости на България, прости на нас, застъпваме се, съгрешили сме, оставили сме Те, следвали сме антихриски идеи, Господи, следвали сме света, и т.н. Прости ни Господи.

И така, това е молитвата на покаяние, която е много важна. Благодарим ти, Господи. Научи ни Господи ад ес молим с покаяние.

И сега ще преминем във втората част, която е молбата към Бога. Първо молбата към Бога, като се моля за себе си. Всеки да се моли за себе си.

Господи, заставам пред Теб в молитва за моите дух, душа и тяло – 1 Солунци 5:23 освети духът, душата и тялото ми със святата Си кръв, освети ме със Святия си Дух. Духът, душата и тялото ми – освети ме. Ако има тъмнина в моите емоции, ако емоциите са ми запленени от някаква тъмнина, някаква душевна страст, някаква плътска страст, било то пожеланията на очите, похотта на плътта, гордостта на живота. Ако имам някаква плътска страст, ако имам нещо пред Тебе, което е грешно пред Теб, в името на Исус, отрежи ми го. Всеки грях, отрежи, всяка верига, отрежи, всяко нещо, всяко нещо, с което сатана се е прикачил към волята ти, отрежи го. Моля те освободи ме от вредните ми навици, от похот. Освободи ме Господи, от греховни навици. Има някой който пуши, пие, ходи по жени, гледа неща, които не трябва да гледа – освободи ме Господи от тези вериги. Всяко нещо, с което сатана се е прикачил към моята душа да бъде разкъсано в името на Исус! Не искам тази пиявица да ми пие силата. Не искам тази пиявица да ми пие живота и взаимоотношенията с Господа. Всеки нечист дух, който се е прикачил към душата ми, Господи, да я махнеш. Всяка една такава пиявица да я махнеш. Емоциите ми да освободиш от депресия, (някои пият лекарства, антидепресанти). Господи, отсичаме всяко пристрастяване ме освободи. Освободи емоциите ми от гняв, от огорчение, от непростителност, от отхвърляне. Освободи емоциите ми, Господи, освободи душата ми. Освободи умът ми от всяка крепост, всяка крепост, която сатана е изградил в моя ум, нека да рухне, като ерихонските стени. Нека рухне всяка крепост в моя ум, всяка крепост от мисли, представи, които врагът е изградил в мене нека да паднат, да рухнат в името на Исус! Освободи Господи, умът ми от умствен контрол, от манипулация, от чародейство, от съмнения, от колебание, от съмнение, от неверие, от натрапчиви мисли, каквото и дявола да е посял в ума ми, освободи ме, Господи. Освободи умът ми. Освободи волята ми, за да мога да функционирам свободно, да мога да те следвам, да вземам решения свободно. Всяка верига и всяко въже, всяка връв, с която ме е вързал врагът и ме дърпа, нека да се разкъса в името на Исус! Аз Те моля, а(освободи ме, Господи. Освободи духът, душата и тялото ми. Каквато и тъмнина да има в душата ми, в ума ми, в емоциите ми, във волята ми, да я махнеш, Господи. Да бъде светлина в мене. И ако има някаква тъмнина в тялото ми също – болест, немощ, каквото и да има нечисто в тялото ми, ако има даже и дух, който да се е прикачил към тялото ми, аз Те моля, Господи, Ти да ме освободиш и всяка такава верига да разкъсаш. Изцели тялото ми от всяка болест а всяка немощ. Тука вече са раковете, и туморите, и всичките други болести, захарна болест и т.н. Сега е времето – молим се за дух, душа и тяло. Защото в първата част на молитвата се молим за себе си – молитва за себе си. Освободи тялото ми, Господи. Като знаеш, че имаш някаква болест, например: Тази става, Господи е болна, да направиш подмяна ако е необходимо, възпаление, инфекция да махнеш, ако има нараняване, моля те Господи, възстанови го, ако има някъде някакъв израстък, да се стопи, Господи. Освободи и изцели тялото ми от всяка болест и немощ, която врагът слага в мене. Искам съвършено изцеление на базата на кръста – Исая 53:3-5; 1 Петрово 2:24 – В Неговите рани се изцелихме, Той взе на Себе Си нашите немощи и болести, понесе нашите болки… Матей 8:16,17. Така че Господи, на база на Твоето слово ние имаме законно право на изцеление. И аз те моля, това, което си обещал в Словото Ти да го извършиш в тялото ми. В името на Исус Те моля.

И сега, като съм се молил за себе си в дух, душа и тяло, Те моля за моето семейство. (В семейството си може да имаш болен човек.) Моля Те за децата ми да ги изцелиш и да ги държиш здрави през всичките дни на живота им. Като се моля не се моля само за сега, моля се от този момент до края на живота ни – аз и семейството ми, аз и децата ми да живеем в Божествено здраве. Ето, Ти си в състояние да дадеш в дух, душа и тяло. Да няма душевни болести, нито емоционални болести, нито умствени болести, да няма физически болести, да няма грях – болестта на греха. Да бъдем здрави в дух, душа и тяло. Моля Те в името на Исус да ни освободиш от всеки един грях. Всеки един грях, който иска да не оплете. Ако има някой грях, който да е влязъл и скришно да работи в мен или семейството ми, Господи, Ти го изяви в светлина. И нека Твоята светлина да изгони тъмнината. Да бъде светлина в домът ми. Никакъв грях да няма в домът ми. Очисти целия ми дом с кръвта на Исус! Очисти ме със святата Си кръв в дух, душа и тяло в мене, в домът ми, в децата ми, съпругата ми – в дух, душа и тяло. Родителите ми очисти с кръвта на Исус в дух, душа и тяло. Братя и сестри очисти в дух, душа и тяло. Очисти ни, Господи, със святата Христова кръв. Очисти ни, измий ни с Христовата кръв. Има сила в кръвта на Исус! Аз Те моля Господи, за моето семейство, моля Те в името на Исус за изцеление от болестта на греха. За изцеление на физически болести, емоционални болести, умствени болести, в мощното име на Исус Христос от Назарет се моля. Алелуя! Благодарим Ти, Господи.

Тука сестрата пише, почвам да се прозявам с тази молитва и сълзи ми потекоха. Това е освобождение, сестра. Нека да видим, като влезем в следващите части какво ще стане. Не само сълзи ще ти потекат, но и приготви леген.

Ето, минахме първо покаянието, след това молбата, вижте ,доста бързичко минаваме нещата. Благодаря Ти, Господи.

И сега вече отиваме към третата част на молитвата, която я нарекохме война или духовно воюване. И започваме в тази част духовно воюване срещу сатана и неговите орди. Защото в първата част ние се покайваме за себе си и семейството…, във втората част принасяме молба към Бога, но сега вече конфпонтираме дявола. Какво казва словото? – Яков 4:7 Покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Така че тука вече ще се съпротивим на дявола, няма да го оставим на мира. Значи, след молбата, приятели, трябва да го атакуваме.

В мощното име на Исус… – И ето сега ние обявяваме. Какво? – В мощното име на Исус… – от позицията на третото небе, от позицията на небето на небесата. Седнали от дясната страна на отца в небесни места с Христа Исуса (Ефесяни 2:6). Всички началства и власти са под нозете на Исус, и включително на Църквата. Под Неговите нозе, а ние сме Неговото тяло. В тази позиция на власт ни е атакуваме. Не атакуваме от позицията на Адам, а от позицията на Исус. Новият човек в нас, новороденият е горе, от дясната страна на Отца в позиция на власт чрез Исус. Ние от тази позиция атакуваме и от там атакуваме дявола. Ако Адам атакува не е страшно. Обаче, понеже от там атакуваме, Исус атакува, затова е страшно за дявола. Така че:

В мощното име на Исус Христос от Назарет, името, което е над всяко друго име, на което трябва да се поклони всяко коляно и да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Ние заставаме срещу силите на тъмнината, (ето, ти заставаш в молитва с мене заедно). Вие сили на тъмнината, вие началства и власти, вие демонични сили, където и да сте, както и да се наричате, в мощното име на Исус излизам срещу вас. Вие всички сте под властта на това име и вие трябва да се поклоните и да се подчините на това име. Заставам срещу вас демонични сили, които сте застанали срещу мен – духът, душата, тялото ми, семейството ми, служението ми – вие, които сте застанали срещу мен в духа, душа та и тялото, семейството ,служението, работата, заставам срещу вас в мощното име на Исус Христос и разкъсвам вашите вериги и вашите пипала. Всяка врата на нечестие, която е отворена в моя живот, в името на Исус я затварям. Всяка врата, която е отворена в семейството, в служението, в работата я затварям в името на Исус за демоничните сили. Затварям всяка врата на врага в мощното име на Исус! Както е писано: Не давай място на дявола! Така че няма да даваме място на дявола. Всяко нечестиво наследство, всяко демонично наследство и наследство на проклятие, които идват по бащина или по майчина линия в моя род и в рода на съпругата ми, всяко такова нечестиво наследство, което идва се отричам от него, отхвърлям го и отрязвам тези връзки в името на Исуса Христа с меча на Духа, който е Божието слово. Не искам никакво нечестиво наследство. Никакъв грях по наследствена линия, никакъв нечист дух по наследствена линия, нито пък искам някакво проклятие по наследствена линия да дойде. Какъвто и да е било кръвен завет или завет, сключен от предците ми по майчина и бащина линия, нека да бъде разрушен! Каквато и да е клетва, магия чародейство, обреци, направени от предците ми по бащина или майчина линия да се разрушат. Същото важи за съпругата ми, за децата ми, за родителите ми, за родителите й, в мощното име на Исус Христос, всичкото това да се разруши. Никакво нечестиво наследство да не идва към нас. Ние се отричаме от това, разрушаваме го и казваме: Имаме небесен баща и приемаме наследството от нашия небесен Баща чрез неговия Син Исус Христос. Искаме небесните благословения и небесното наследство. Всяко нечестие, идващо от предците ми, да бъде разрушено – окултизъм, спиритизъм, каквото и да идва от миналото, аз го отхвърлям в името на Исус Христос! Комунизъм, отхвърлям в името на Исус Христос! Антихризъм, отхвърлям. Каквито и неща да е имало, отричаме се от тези неща.

Ето, това е много важно да се отречем от тези неща, миналото да е погребано. Миналото ни да е погребано чрез водното кръщение. Имаме бъдеще, нямаме минало. В името на Исус, само бъдещето. Миналото е погребано чрез водното кръщение.

И сега, сатана, ти нямаш право. Наследствени духове, които сте влезли в мен, в съпругата ми или в потомството ми, или във фамилията ми, наследствени духове, вие нямате право да бъдете в нас. Колкото и поколения назад, когато и да сте влезли, по каквито поводи и причини да сте влезли, в мощното има на Исус Христос аз ви заповядвам (съпругата ми сега се моли заедно с мене, тя се моли в съгласие с мене – още по-добре, когато се молите в съгласие двама или трима или повече), заповядваме ви въз основа на Матей 18:18 връзваме ви и развързваме себе си, развързваме семейството, развързваме служение, развързваме бизнес, развързваме в името на Исус! И връзваме тези демонични сили, които са функционирали или функционират. Заповядваме, вън, вън, вън, вън, вън, вън, вън и вън!!! Вън, излизайте и отивайте там, където Исус Христос ви е предназначил и ви забраняваме в името на Исус Христос да се връщате назад. Ни затваряме вратите и ви заповядваме и повече не желаем категорично да се връщате, ние не ви искаме. Всеки наследствен дух по майчина, по бащина линия, колкото ще поколения назад да е, ние му заповядваме, вън, в името на Исус! Вън от мен, вън от дома ми, вън от емоциите ми, вън от волята ми, вън от тялото ми, вън от душата ми, вън от семейството ми, вън от децата ми, вън от съпругата ми, вън от родителите ми, вън от братята и сестрите, вън, и никога не се връщайте повече в мощното име на Исуса Христа!!! Каквато и да е било връзка, каквато и да е било верига, да връзва душата, или духът, или тялото, каквато и връзка на сатана да е, да бъде разкъсана, да бъде разрушена, в мощното име на Исус! Разрушаваме! Вземаме меча на Духа, който е Божието слово и да бъда разрушени! И всякакви връзки на контрол в небесни места, началства и власти в небесни места, ние ги разкъсваме, разрушаваме, не искаме да имаме нищо общо с тях. Заявявам, Исус Христос е моя Господ и никой друг. Исус Христос е моята глава и никой друг! На съпругата аз съм й глава, и никой друг – ни демон, ни човек. Аз съм глава на съпругата си, а на мене глава е Христос и никой друг. И нямам друг посредник между Бога и човека освен Човека Исус Христос! 1 Тим. 2:5 Децата под нашия авторитет в мощното име на Исус Христос и всеки друг дух, който иска или има влияние върху тях, върху очите им, върху телата им, върху душите им, върху умовете им, по какъвто е да е начин, ние разкъсваме тези връзки и ги пускаме на свобода. По същият начин нашите родители да бъдат свободни. Господи, изпрати ангелите Си да им послужат, умовете им да се отворят, всички да дойдат до покаяние и спасение и да бъда свободни. И ние не толерираме никакъв нечист дух в рода ни в мощното име на Исус Христос!

И всеки нечист дух, който е дошъл да краде в моя живот, в семейството ми, в служението ми, в работата ми, всеки нечист дух, който е дошъл да краде, всеки дух, който е дошъл да убива, който е дошъл да разрушава, да лъже, да мами, да обвинява и да клевети, да изкушава и да внася съмнения и неверие, всеки такъв дух, където и да се намираш, в тялото ми, в ума ми, в сърцето ми или в семейството ми, или в служението – братята и сестрите, които служим заедно, или в работата, хората, с които работим, всеки един такъв дух, който е дошъл да разрушава, особено тези, които имат бизнеси, работа, демони хванали финансите, проклятие някакво, всеки един такъв дух, който е дошъл да разрушава Божия народ, да разрушава семействата, да разрушава живота на хората, да руши съня, да руши радостта, да руши снабдяването, да руши тялото и да убива чрез рак и други болести, всеки един такъв дух, който е дошъл да краде, да убива, да разрушава, да лъже, да мами, да обвинява, да клевети, да изкушава, да снася съмнения, в мощното име на Исус Христос ти заповядвам, където и да се намираш, където и да си се скрил, (трябва да му говориш, ама както говориш на личност. Не просто на нещо си, той е някой, той е ти чува в момента. Тези всичките в момента треперят). Ти, който си ни тормозел толкова време, ти, който си ни мъчил толкова време, ти, който си ин грабил и разрушавал в живота толкова време, в името на Исус Христос от Назарет ти заповядам, вън, вън, вън, и не се връщай повече!!! Нека огънят на Святия Дух да падне върху тези сили на тъмнината. Нека всяка верига да се разтопи както и писано: Планините се топят като восък пред присъствието на Всемогъщия Бог. Нека да се топят планините, нека да се топят веригите, нека да се топят планините пред присъствието на огъня на Всемогъщия Бог. Присъствието ти Господи е огън. Всеки дух, който краде, вън! Всеки дух, който убива, вън! Смърт, убийство, изнасилване, аборти, разрушение – разрушение на семейства, разрушение на служение, разрушение на бизнес, вън, в името на Исус! Лъжи в ума, измами, изкушения, съмнения, неверия, колебание, всички такива духове, вън, в мощното име на Исус Христос! Дух на обвинение, вина, самообвинение, клюкарство, одумване, в мощното име на Исус вън от мен, вън от дома ми, вън от служението ми, вън от работата ми. Всички тези духове да напуснат и всеки един, който идва да разрушава, да убива и да краде в мощното име на Исус да се махне!!! Да се махне, да се махне, да се махне, вън, вън, вън! Огънят на Святия Дух, огънят на Святия Дух, огънят на Святия Дух!

В момента с някой може да става нещо. Вземете леген и т.н. Освобождавайте се, защото в момента вериги се топят, вериги се късат, освобождение идва. Вие не знаете какво става – хвърчат наляво и надясно. Ангелите на Господа в момента да излезли да изпълняват словото Му, ангелите на Господа в момента са заети да вършат работа.

Господи, благодаря Ти за ангелски войнства Изпрати ангелите Си, действащи ангели, освобождаващи ангели, изцеляващи ангели, нека да воюват срещу силите на тъмнината. Нека да воюват за нас. Да воюват за мен, да воюват за семейството ми, да воюват за служението, да воюват за работата.

И вижте какво става – силите на Бога действат, има огнени коне и колесници, огнена защита, огнена защита, огнена защита. Огън, огън, огън в мощното име на Исуса Христа! Благодарим Ти, святи Боже. Благодарим Ти не само за сега, но и за в бъдеще, нека Твоите сили да действат мощно и не искаме нищо общо да имаме със силите на тъмнината.

Да бъде светлина! Всяка демонична сила, всяка тъмнина в ума ми, вън! Всяка тъмнина в емоциите ми, вън! Всяка тъмнина във волята ми, вън! Всяка тъмнина в душата ми, вън! Всяка тъмнина в тялото ми, вън! Всяка тъмнина в децата ми, вън! Всяка тъмнина в съпругата ми, вън! Всяка тъмнина в родителите ми, вън! Всяка тъмнина в служението ми и в служителите, вън! Всяка тъмнина в работата ми, вън, в мощното име на Исус Христос! Всяка тъмнина в бъдещето ми, вън! Всяка тъмнина в настоящето ми, вън! Всяка тъмнина в бъдещето ми, вън! Да бъде светлина днес и да бъде светлина завинаги!

Заповядай на ангелите Си за нас да ни пазят във всичките ни пътища, на ръце да ни вдигат, да не би да ударим о камък ногата си. В мощното име на Исуса Христа ние Те молим Господи, и Ти благодарим за Твоето действие, благодаря Ти за Твоето ангелско действие в името на Исус Христос!

Може да продължите да се молите на езици. Дайте възможност на Господа да действа. Всичко отнема време. Заповядайте на конкретни неща, вашата наследствена картина може да не е добра, може да ги гоните тези неща в името на Исус Христос! Не се страхувайте да ги наричате с имената им и да ги гоните. Както Исус не се страхуваше да говори на вълните, не се страхуваше да бурята, не се страхуваше да говори на дървото, не се страхуваше да говори на демоните. Така че, в името на Исуса Христа и ние можем да говорим. Планината – Що си ти планино велика, пред Зоровавела поле.

Господи, в името на Исус планините да се отместят. И заповядвам в мен, в семейството ми, в служението ми, в работата ми, в мощното име на Исус, да бъде свобода!!! Да бъде свобода, да бъде мир!!! Тишина, спокойствие, свобода, да бъде победа, да бъде светлина, да бъде огънат на Бога – Святия Дух и огън в мощното име на Исуса Христа! Благодарим Ти, Господи!

И така, стигнахме до тука в молитвата – първа част – покаяние; втора част – молба; сега минахме трета част – воюване. Разбира се ние трябва да продължим воюването и да се молим за нашите братя и сестри в Ирак, за Израел можем да се молим. По същият начин, нека веригите да паднат, изпрати Твоите ангели Господи, архангел Михаил, Твоите ангели, Господи, изпрати в Ирак, в Сирия, изпрати Твоите ангелски легиони, изпрати Твоите ангелски легиони в Израел, в името на Исус да се разрушат делата на дявола, да се разрушат плановете на дявола. Имаме власт, имаме сила в кръвта на Исуса, кръвта на Исуса върху Иран, върху Израел, върху Сирия и върху България, за да не дойде тоя ад тука, кръвта на Исус върху България. И даже върху Турция, защото през Турция идва насам. Кръвта на Исуса Господи върху България. Ти пази, Ти избавяй Господи. И те моля, избавяй ги тези хора, разруши плановете на врага, разруши плановете на сатана там. Този дух на разрушение и смърт да бъде вързан и да осияе Духът на живота в мощното име на Исус!

И така, сега отиваме във втората част на молитвата, четвъртата, която е изповед на вяра, или слово на вяра да го наречем, където вече можем да започнем да изповядваме освобождението си, изцелението си с вяра, и да Му благодарим на Бога и да Му отдадем славата и хвалата.

Господи, отдаваме Ти слава и хава, затова че Ти си ни дал победата. Защото пише в Библията във

2 Коринтяни 2:14 Но благодарение Богу, Който винаги ни води в победоносно шествие в Христа Исуса…

Благодаря Ти, Господи, за това победоносно шествие в дома, победоносно шествие в служението, победоносно шествие в България, победоносно шествие. Дай ни победоносно шествие, Господи, благодарим Ти за победата.

Римляни 8:37 ние сме повече от победители чрез Христа Исуса, Който ни е възлюбил.

Отдаваме Ти, Господи, славата и хвалата ,че сме повече от победители чрез Христа Исуса.

1 Коринтяни 15:56,57 победа над смъртта, победа над греха, победа над закона чрез Исус Христос, Който ни е възлюбил.

Победа, благодарим Ти за победата.

Откровение на Йоан 12:11 Победа над клеветника, победа над обвинителя чрез кръвта и словото на нашето свидетелство.

Благодаря Ти за победата над клеветника и обвинителя, която ни даваш чрез кръвта на Агнето и словото на нашето свидетелство.

1 Йоан 5:4 Защото всичко, що е родено от Бога побеждава света; и тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра.

Благодаря Ти за победата над света, която ни даваш чрез вяра. В името на Исуса Христа Ти благодарим за тази победа в семейството, победа в служението, победа в бизнеса, робеда в Църквата, победа в града, благодаря Ти за победата, която си ни дал. Победа в мене, победа в моето сърце. Искам победата Ти. Прогласявам победата Ти. Провъзгласявам трона на Христос в моето сърце, трона на Христос в моя дом. Исус е Цар на моето сърце. Исус е Цар на моя дом. Исус е Цар на служението ми. В мощното име на Исуса Христа изповядвам: Исус е Цар, Исус е Господ, Исус е Господ на моето сърце, Исус е Господ на моя дом. Отдавам Ти слава и хвала, скъпи Господи.

Колкото за децата ми Всичките ми деца ще бъдат научени от Господа, каза Божието слово. Така че аз изповядвам победа в живота на децата ми. И голям ще бъде мирът на децата ми. Победа в децата, победа в дома. Целият дом спасен, според Деяния 16-та глава: Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и целия ти дом. Така че изповядвам победа и спасение на целия ми дом, въз основа на Божието слово. Победа, спасение на домът ми според Деяния 16-та глава. Спасение на децата ми, спасение на родителите ми, спасение на роднините ми, в името на Исус. Изповядваме го с вяра. Изповядваме с вяра спасение, и Ти благодарим Господи.

Победа в градовете ни, победа в областта на политиката, победа в областта на икономиката в България, победа в областта на бизнеса в България, победа в областта на финансите, личните финанси, семейните финанси, в служение, в бизнес, във всичко, в църквата, в държавата, в града. Пробив финансов. Изповядаме го с вяра.

Отричаме се от думите, които сме говорили против България – „нищо не става“; „няма да се оправи“; и т.н. Нека да изповядаме обратното – „Ще се оправи в името на Исус!“ Изповядваме го, защо? – с вяра в Божието слово, не с вяра в България. С вяра в божието слово, защото Бог е Бог и на България. Преобрази Господи, България! Трансфер, промяна, промени нашата страна, Господи. В мощното име на Исуса се молим за нашата родина. Всяко нещо, което краде, убива и разрушава, Ти си го разрушил, Господи и Ти благодаря. Лъжите, измамата, обвинения, клюкарство, изкушения, съмнения, колебания, този дух на Антихрист да бъде разрушен! Опази България, Господи, в името на Исус!!! Нека всичко това да бъде разрушено, и ние провъзгласяваме Исус Христос за Господ на България. Кръвта на Исус Христос поръсена върху България, кръста на Христос над България, спасение на България, спасение на градовете ни, спасение на България в мощното име на Исус Христос от Назарет. Ние Ти благодарим и Ти отдаваме слава, Господи! Слава на Исуса! Господи, ние Ти благодарим, ние Ти отдаваме славата, за това, което си направил и това, което правиш в нас, в семействата ни, и в България. В името на Исус Христос от Назарет. Амин!

Ето, виждате, направихме молитва за около 40 минути. Можехме да я направим и 2 пъти по-голяма, но е целта да я направим голяма молитвата, целта е да покрием, колкото Господ ни дава тази област. Така че видяхте, започнахме с покаяние, после с молба, после с воюване и накрая с изповед на вяра или слово на вяра и благодарение и отдаваме почит и хвала на Господ. И се молим за себе си, за семейството си, за служението си и за бизнеса си. И разбира се според водителството за братя и сестри, за групи, за градове, за държави и т.н. Основното е това – сърцевината на тази молитва – Тематична молитва. Така че молете се, използвайте я, на други показвайте, и да може наистина да напредваме в Божиите пътища.

Сега ние се молим в момента, вярвайте, защото това, което сме изговорили не е просто да сме удряли във въздуха. В момента много неща се разбиха в Духа, много дела на дявола са взривени. Стойте във вяра, и дори да има атака, това е защото сте настъпили змията. И змията преди да умре, започва да хапе. Така че няма да се боите! Продължавайте ежедневно да се молите, използвайте тази молитва и други молитви, които сме сложили в интернет, използвайте ги. Ето, сега например в Лондон разбирам, че в една от църквите се използва тази молитва: Молитва за пробив. Аз не знам колко пъти се събират, но много пъти са ес молели с тази молитва, и казват, че виждат сериозни пробиви в резултат на тази написана молитва. Удивително е, как Господ действа с тези молитви. Така че използвайте и тази молитва и ще видите промяна в личния си живот, промяна в семейството, промяна в служението ви, църква, домашна група, каквото и служение да имате. Пред Бога може да имате различно служение, да помагате, давате и пр. Промяна в бизнеса ви, в работата ви. Ще видите, как ще почнат да се отварят врати, да стават неща в резултат на вашите молитви. Господ ще отваря.

Защото първа се очистваш с покаяние пред Бога с изповед, второ, обръщаш се към Бога в молба, трето, конфронтираш дявола, и го атакуваш, и го гониш, и четвърто, провъзгласяваш Божието слово с вяра и благодариш на Господ за победата и Бог ще даде резултат.

Ако ви е трудно, ако ви е много трудно всичко това, молете се веднъж само с покаяние, молете се друг път само с молба, трети път само с воюване, и четвърти път изповядвайте Божието слово. Това са различни видове молитви. И аз съм ги комбинирал основните четири вида в един пакет, така че да бъде взривоопасно за врага. Това е взривоопасна молитва.

Бог да ви благослови изобилно в името на Исус!

И сега Те моля Господи, използвай тази молитва, за да могат мнозина да бъдат освобождавани, и да бъдат въвеждани в редиците на армията Христова. Яки, силни Божии войници, които да чупят главата на змията, и да връзват, и да развръзват, и да побеждават, и да местят планини със силата на Святия Дух. В името на Исус Христос! И казваме на това: Амин!