Анонимно свидетелство

    371
    Свидетелства за божия слава

    Пастор Пламен, здравейте!

    Mиналото лято слушах една от интернет службите. Към края започнахте да се молите за изцеление. Помолихте всеки да положи ръка на болното място. Казах в себе си – аз нямам здравословни проблеми и по тази причина участвах, като се молех на езици. Просто в момента бях забравила, че през последните около 20 дни бях преживявала мъчителни нощи, през няколко дена. Това вероятно бяха първите симптоми на критическата възраст – потене, странни нервни усещания и пр. – състояние, което не може лесно да се опише. Няколко дни слeд тази служба изведнъж осъзнах, че не бях преживявала напоследък онези тормозещи нощи. Оттогава мина почти една година и никога не съм се чувствала повече така, както през миналото лято. Нито една единствена нощ! Да бъде славата на Бога! Той е добър Баща!