Баба е от последните, които стават първи

  374
  Свидетелства за божия слава

  Здравейте,
  Благодаря на Господа за мъдростта и силата, която влага във вашите проповеди, молитви и служение, в което Той e сложил, за да изпълни намерението Си. Благословени да сте и нека Божият мир да пази стража над сърцата ни в Христа Исуса.
  Искам да ви свидетелствам за моята баба, която след десет години молитви и търпение, чрез божието обещание за спасение, по време на едно ваше изцерително събрание в София (бяхме дошли аз и тя) Исус отключи сърцето и на сто процента и това беше момента, в който тя каза да на Христос. В момента баба е от последните, които стават първи. Гладна и жадна за божието слово и живата вода не спира да чете библията и да разсъждава върху Словото. Все повече и повече разбира и Исус променя мисленето й. В такива моменти виждаш, че трудът ни в Господа не е напразно, не че ние правим нещо, `но чрез Духът Ми каза Господ. Благословени да сте…

  Станиела