Благодаря на Бог за чудото на изцеленото ми ухо

  436
  Свидетелства за божия слава

  Поздрави Пастор Пламен. Бог да ви благославя. Днес 15/02/2015 година аз Емил дойдох на сутрешна служба в църквата в Страдфорд – Лондон, където вие бяхте пастор.

  На края на службата ви помолих да се помолите за запушеното ми дясно ухо, с което не можех да чувам.

  Вие духнахте в дясното ми ухо, но не почувствах промяна.

  Тогава сложихте пръст в ухото ми и се помолихте на Бог за изцелението на ухото и почуствах малко подобрение.

  След това ме потупахте няколко пъти по болното ми ухо и почуствах 50% подобрение.

  Сега, вечерта в 23 часа няколко часа след като се прибрах вкъщи, ухото ми е напълно излекувано слава  на Исус.

  Благодаря на Бог за чудото и за това, че ви използва да ми излекува запушеното болно ухо. Слава на Бога