Благодаря на Бог, че се появихте в живота ми, защото разбрах, че Святият Дух е Дух на свободата

  305
  Свидетелства за божия слава

  Здравейте, пастор Пламен и Мария Петрови,

  Искам да дам моето свидетелство за слава на Бога.

  Нямах кръщение в Святия Дух. Гледах как християните говорят на езици и си казвах, че аз никога няма да мога да направя това.

  Опита се един християнски водач да ме провокира, но нищо не стана.

  Но аз си вярвах в Бог и се примирих с това, което Бог ми дава.

  Слушам вашите Богослужения и много благодаря на Бог за тях.

  Един ден, както си ги слушах и започнах съвсем леко и да говоря на език, който не знам какво значи, но звучеше много красиво

  Много се радвах, защото не вярвах, че ще мога и аз имам този дар.

  Душата ми беше спокойна, духът ми беше спокоен и всичко стана много леко.

  Благодаря на Бог за този дар.

  Вярно е това, което Вие казахте скоро, че не става с напъване, че трябва душата на човек да е отпусната, както се отпускаме на рамото на Бог. Напълно е вярно това.

  Така именно заради това спокойствие, чувство за свобода на духа, именно така на мен ми се отпусна душата и започнах да говоря.

  Благодаря на Бог, че ми позволява да слушам Вашето Богослужение, много Му благодаря.

  Беше ми виновно, защото задържах това свидетелство, и се чувствах сякаш запушвам кръвоносен съд, по който Бог иска да се движи.

  Искам да благодаря на Бог, затова, че вашето Богослужение се появи в живота ми.

  Защото духът ми се освободи, душата ми се освободи, защото станах смела.

  Не вярвах, че мога да бъда толкова смела, но наистина, който върви с Бог, стреми се да общува с Бог, става смел воин.

  Вие проповядвате свободата на духа – Там, където Святият Дух е Бог – там е свобода. Благодаря на Бог за това.

  Аз бях окованa във вериги на вина, на контрол и манипулация.

  Благодаря на Бог, че се появихте в живота ми, защото разбрах, че Святият Дух е Дух на свободата, разбрах и почувствах много неща.

  Бях объркана и на прага да се върна в света и (както казах на мой приятел простичко) Бог чрез вашето Богослужение ме върна при Себе си.

  Бог да благослови Служението ви, Бог да благослови целия ви род с всички благословения в Името на Исус Христос.

  Бог да ви пази и закриля.

  Вие наистина сте чисти хора, моля останете си такива, И ставайте все по-смели войни, Бог да ви помага за това в Името на Исус Христос.

  Амин! Мая Иванова