Бог извърши чудо с ръката на моя съпруг

    409
    Свидетелства за божия слава

    Слава на Бог, брате, чрез молитвите в ютуб, които ми прати, Бог извърши чудо с ръката на моя съпруг. Вместо да я гипсират, за да я обездвижат, Бог се намеси и я изцели. Слава на Великото Му Име!