Бог ме е излекувал от постоянната болка върху лявата длан!

    418
    Свидетелства за божия слава

    Слава на Бога, фамилия Петрови! Слушайки днес във facebook всички молитви за освобождение, стихове за изцеление и всичко останало, започнах да се прозявам.  Когато пастор Пламен Петров обяви освободените и изцелени хора си дадох сметка, че Бог ме е излекувал от постоянната болка върху лявата длан! Получих освобождение! Благодаря много на нашия Бог! Бъдете преблагословени! Амин!

    Добринка Господинова