Бог ме освободи от цигарите

    400
    Свидетелства за божия слава

    Здравейте пастор Пламен. Искам да прославя нашия Прекрасен Бог за всичко, което прави за мен и за семейството ми макар че са мюсюлмани. Бог пак им помага и ги благославя, като се смилява над тях и вярвам, че ще дойде ден, в който да приемат Исус Христос за свой Господ и спасител, защото Той е верен на Словото си и обещанията си. Искам днес да го прославя за това, че ме освободи от цигарите. От близо 2 години се моля да ги откажа, но някак си сякаш не намирах в себе си сили, но в края на миналата 2014 година взех решение, казах на Господ, че сама, колкото и да се мъча знам, че няма да успея или успеха ще бъде краткотраен, но ако Той го направи ще бъда наистина свободна „Йоан 8:36. И така, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни“ повярвах в това и спрях да си купувам цигари, но идваше изкушение, когато някой пушеше покрай мен до деня, в който слушах една ваша проповед онлайн, четвъртък вечер говорехте за Святия Дух и вие споменахте, че нечистите духове и те са като дъх и като пушим ние вкарваме това във себе си, след това казахте, че ще има хора, които ще откажат цигарите като слушат тази проповед. Това стана с мен, отвратих се от цигарите и вече не се изкушавам от никого. Слава на Бога. Искам да насърча всеки, който се иска да се отърве от този порок и от всеки друг, ако наистина го желаете и го предадете на Бог Отец, на Сина и на Святия Дух, Бог ще ви помогне. Защото когато се опитваме сами ставаме раздразнителни и всеки ни е крив, че не се съобразява с нашите изкушения, но когато Бог го направи съединено с нашето желание става с Благодат и дори не забелязвате изкушението. Слава да бъде на нашия Бог. Бъдете Благословени! Амин ! Н.А