Бог отваря утробата!

  467
  Свидетелства за божия слава

  Здравейте, брат Пламен,

  Аз се казвам Йордан и съпругата ми се казва Петя. Преди една година, когато бяхте в Испания, Бог ви употреби да ни кажете новина, която чакахме от 7 години, а именно, че съпругата ми забременя и сега се радваме на едно прекрасно момче. Ако си спомняте в едно служение в Замора в Испания като се молихте за нея и казахте честито до година по това време ще си с бебе. А преди това съпругата ми си писа с вас по фейсбука да се молите за нея и ти си й изпратил стих от Исая 58 глава

  11 Господ ще те води всякога, Ще насища душата ти в бездъждие, И ще дава сила на костите ти; И ти ще бъдеш като напоявана градина, И като воден извор, чиито води не пресъхват.

  12 И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места; Ще възстановиш основите на много поколения; И ще те нарекат Поправител на развалините, Възобновител на места за население. 

  С това искаме да кажем и да ПРОСЛАВИМ нашия Спасител Исус ХРИСТОС, защото Той своите не ги забравя и аз вярвам, че Бог ще ви открие и ще направи служенето ви по-силно, защото това е Негово. Все пак живеем в последни времена, дяволът навсякъде е разярен и търси кого да погълне за това трябва да се държим на нашия Спасител Исус Христос и със Словото Му. Бог да ви благослови и да ви открие това, което иска да вършете.