Божиите хора трябва да имат работа

    380
    Свидетелства за божия слава

    Отдаваме цялата слава на Господ Исус!

    По повод свидетелството на сестрата за започване на работа, аз искам да прославя Бога, че вече 5г. и 4м. съм на моята работа сега, благодарение на молитвата на бр. Пламен. Току що се бяхме върнали от България в Америка и започнах поредното подаване на молби и търсене на работа. Познавахмесе отскоро с бр. Пламен и аз споделих нуждата си, че търся работа. Той само ме изслуша и каза: „Как така, Божиите хора трябва да имат работа. Сега ще се помолим и очаквай работа скоро.“ Мисля, че на другия ден ми се обадиха от летището, където бях подала молба и процедурата се разви докрай. Благодаря на Бога за искрената молитва на моя брат.

    Diana Dimov