Гладна и жадна за Исус

    368
    Свидетелства за божия слава

    Благодаря ви пасторе…БОГ да благослови служението ви…

    от скоро съм новородена и кръстена в СВ ДУХ Слава на Бог! и благодарение на вашите проповеди и водителството на Святия ДУХ се научих да следвам правилно четене на словото и правилно да се моля, гладна и жадна съм за ИСУС

    Благодаря на Бог, че ви има…!!!